Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı"

Transkript

1 Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Bayan Marta Santos Pais Ankara, Kasım 2012

2 Ekselansları, Değerli katılımcılar Bugün sizlerle olmaktan ve Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak konusunda bu önemli konferansa katılmaktan çok memnunum. Bu toplantının düzenlenmesinde öncü bir rol oynamaları ve özellikle çocukların şiddetten korunmasını güçlendirmeyi tartışmalarımızın merkezine yerleştirmeleri nedeniyle Türkiye Hükümeti, UNICEF ve Avrupa Konseyini tebrik etmek isterim. Son birkaç yılda, çocuklara karşı şiddet politika gündeminde ve kamusal tartışmada belirleyici bir önem kazanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesini temel alarak, Çocuklara Karşı Şiddet üzerine BM İncelemesi, ulusal uygulama çabalarını etkileyerek, kritik bölgesel süreçler oluşturarak, sivil toplum kuruluşlarıyla sağlam ortaklıklar kurarak ve çocukların kendi görüşleri ve tavsiyelerini ortaya koyması ve insan hakkı sahipleri olarak ciddiye alınması için sağlıklı platformlar geliştirerek, bu süreçte belirleyici bir katalitik rol oynamıştır. Genel Sekreterin Çocuklara Karşı Şiddet üzerine Özel Temsilcisi rolümde, bir katalizör ve köprü kurucu olarak hareket ederek, bilgi paylaşımını ve deneyimlerin karşılaştırılmasını teşvik ederek, süregelen sorunları önlemek ve bunlara çözüm bulmak için siyasal ve toplumsal desteği seferber ederek, hukuk, politika ve eylem alanlarında ilerlemeyi hızlandırmak için kanıta dayalı eylemi teşvik ederek, bu değişim sürecini beslemeye ve ondan öğrenmeye yönelik güçlü bir taahhüt içinde oldum. Görevimin başlamasından üç yıl sonra, bir yol ağzında bulunmaktayız. Bugüne kadar yapılan önemli gelişmelerden dolayı cesaretlenmek için haklı bir sebep olsa da, BM İncelemesinin vizyonunu gerçekliğe dönüştürmek ve kök salmasını ve çocuklar için, bütün çocuklar için, bütün zamanlarda sahici değişim getirmesini temin etmek amacıyla bu sürecin beslenmesi gerekiyor. Elde edilen başarıları sürdürmek, olumlu girişimleri arttırmak ve toplumsal değişim sürecinin sahipliğini genişletmek kritik önemdedir. Bugünkü toplantı, çocukların şiddetten uzak olma hakkının güvenceye alınmasında büyük bir ilerleme kaydetmek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Gerçekten de, burada kayda değer bir uzmanlar grubuyla beraberiz ve önümüzdeki üç yıla ait çocuk hakları stratejisi dâhil Avrupa Konseyince geliştirilen sağlıklı norm ve politika çerçevesiyle görüşmelerimizi biçimlendirebilir ve UNICEF in yaygın varlığı ve programlı çalışmasından yararlanabiliriz.

3 Değerli dostlar, Her yıl 1,5 milyar çocuk şiddete uğramaktadır. Mağdurlar ve aileleri için maliyetler yüksek ve uzun sürelidir. Fakat toplum için maliyetler muazzamdır ve esas itibarıyla görmezden gelinmektedir. Bir ivedilik duygusuyla ilerlemek için acil bir ihtiyaç vardır! Avrupa dâhil dünyanın tüm bölgelerinde, şiddet milyonlarca çocuğun hayatını tehlike içine koymaya devam ediyor. Yaygın, büyük ölçüde gizlenen ve nadiren bildirilen veya soruşturulan şiddet toplumda bir disiplin şekli veya eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çocukların en iyi şekilde korunmasının beklendiği ortamlar dâhil tüm ortamlarda meydana gelmekte ve çocukların tanıdığı ve güvendiği insanlar tarafından işlenmektedir. Erken yaştan itibaren, çocuklar istismar olaylarını gizlemek zorunda olduklarını hissetmekte ve konuşmaktan çekinmektedir; ve çoğu durumda, nereye başvuracakları ve destek ve çözüm için ne yapacakları konusunda bilgiye sahip değildirler. Şiddet kendini farklı biçimlerde gösterebilse de, her durumda çocukların haklarından yararlanmasını tehlike içine koyar. Çocukların onuru ve gelişimine zarar verir, olumlu ilişkilere engel olur ve düşük öz-saygıya, duygusal rahatsızlığa ve depresyona yol açar; bazen, risk almaya ve saldırgan davranışa sebep olur. Fakat bireysel çocuklar üzerindeki etkinin ötesinde, insan kapasitesini azaltarak ve toplumsal gelişmeyi tehlike içine sokarak çok yüksek toplumsal maliyetler getirir. Çocukları şiddetten korumak bir insan hakları mecburiyetidir, fakat aynı zamanda ekonomiyle ilgili bir konudur. BM İncelemesinden ve dünyadaki sayısız girişimlerden öğrenmiş olduğumuz gibi, şiddet kaçınılmaz değildir ve etkili biçimde önlenebilir ve çözüme kavuşturulabilir. Farkındalığı yükseltmek ve çocukların şiddetten korunmasını güçlendirmek için önemli girişimler olmasına rağmen, birçok sorun devam ediyor! Politika tedbirleri esas itibarıyla parçalı, dağınık ve reaktif olmayı sürdürmektedir. Devlet kurumları arasında koordinasyon genellikle zayıftır, kurumsal görev ve sorumluluklar iyi tanımlanmamıştır ve bütçe tahsisatı yetersizdir ve yerel yönetimlere genellikle ulaşamamaktadır. Bu sorunları aşmak için, her ülkenin şiddeti önlemeye ve çözümler bulmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımla güçlü bir ulusal strateji geliştirmesi ve bunu ulusal çocuk koruma sisteminin temel bir bileşeni olarak ulusal politika ve planlama süreciyle bütünleştirmesi kritik önemdedir. Bu amacı gerçekleştirmek ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi ve buna çözüm bulunmasına yönelik ulusal entegre stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek için Avrupa Konseyi ile çok yakından çalışıyorum. Konsey tarafından kabul edilen Politika Esasları bu süreci

4 ilerletmek için güçlü bir temel sunmaktadır ve burada Ankara daki tartışmaların tüm bölgede iyi uygulamaları ve olumlu deneyimleri yaygınlaştırmakta bize yardım edeceğine inanıyorum. Çocuklara karşı şiddetin tüm biçimlerini açıkça yasaklamak, çocuk mağdurlar ve tanıkları korumak ve onların iyileşmesi ve yeniden entegre olmasını desteklemek ve şiddet olaylarında faillerin cezasız kalmasıyla mücadele etmek için Avrupa da ve diğer bölgelerde önemli yasal gelişmeler olmuştur. Bugün, 34 ülke çocuklara karşı şiddetin tüm biçimlerini yasal olarak kapsamlı bir şeklide yasaklamış olup bunların çoğunluğu Avrupa dadır. Giderek artan sayıda ülke, okullarda, bakım kuruluşlarında, adalet kurumlarında ve ayrıca ev içinde şiddet olaylarını yasaklamak için ayrıntılı mevzuat çıkarmaktadır. Savunuculuk ve bilinçlendirme faaliyetlerini geliştirmek, çocuklarla ve çocuklar için çalışan profesyonellere yönelik kapasite oluşturma girişimlerine yatırımda bulunmak ve en önemlisi, bir çocuk yetiştirme uygulaması veya disiplin şekli olarak şiddet kullanmayı haklı gören veya çocuk haklarından yararlanmayı tehlike içine sokan zararlı uygulamaları sürekli kılan yerleşik toplumsal gelenekleri aşmak için yasal reform süreci kritik önemde olmuştur. Fakat kanun çıkarma ile uygulama arasındaki mesafeyi kapatmak ve ortaya çıkan sorunları ve devam eden eksikleri gidermek için daha fazlasına ihtiyaç vardır. Çoğu ülkede, çocukların güvendiği ve kullandığı, onlara gerekli desteği sunmaya hazır olan, güvenli ve çocuğa duyarlı danışmanlık, bilirdim ve şikâyet mekanizmaları olmaması bu eksikliklerden biridir. Keza, şiddetin görünmezliğini kırmak, risk faktörlerini belirlemek ve bunlara karşı tedbir almak, etkili ve zamanında müdahaleleri bilgilendirmek için daha çok ve daha iyi veriler ve araştırmalara ihtiyacımız var. Ülkelerde, şiddetin boyutu ve çocuklar üzerindeki kümülatif etkisi hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde önemli incelemeler yapılmış olsa da, veriler yetersiz ve parçalı olmaya devam etmekte, nadiren yayımlanmakta ve kullanılmaktadır. Çoğu durumda, yapılan girişimler çocukların algılama, görüş ve deneyimlerini dikkate almamaktadır. Değerli dostlar, Bu konferansta, karşılıklı öğrenme ve deneyimleri karşılaştırma fırsatları eşsizdir. Yapılacak çalışmalar zorlu olabilse de, çocuklara karşı şiddetin olmadığı bir dünya yaratmak için yeterince bilgiye sahibiz. Hareketsiz kalmanın veya reaksiyon vermekten fazlasını yapmamanın maliyetinin önlemeye yönelik yatırım maliyetinden daha yüksek olacağını da biliyoruz. Sizleri bu işe kararlılık ve tutkuyla devam etmek ve BM Şiddet İncelemesinin aktarmış olduğu ivedilik duygusunda zayıflama olmasına izin vermemek için teşvik etmek istiyorum!

5 İlerideki adımlarda sizlerle yakın işbirliği halinde çalışmayı umutla bekliyorum! Teşekkür ederim.

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu REDE Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu Sayın Emre Kocaoğlu, Sayın Büyükelçi, Ekselansları, Sayın Milletvekilleri, Sevgili Spengler! Bu akşam Türk Demokrasi Vakfı ve Konrad Adenauer Vakfının ortaklaşa

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Giriş Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Bu iyi uygulamalar belgesi şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede devlet kurumlarının, kuruluşların

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

İŞÇİLERİN GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK* ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU ITUC

İŞÇİLERİN GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK* ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU ITUC İŞÇİLERİN GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK* ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU ITUC * 18-23 Mayıs 2014 tarihlerinde, Berlin de gerçekleşen 3. ITUC Kongresi belgelerinden derlenmiştir. İÇİNDEKİLER KÜRESEL EKONOMİ...4

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Temmuz 2014 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. MEVCUT DURUM... 4 İnsani Erişim... 5 3.

Detaylı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Eral Topçu * Özet :Bu çalışmanın konusu bir insan hakkı olarak su hakkıdır. Bir insan hakkı olarak su hakkı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 2002

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı