MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D. Afyonkarahisar / TÜRKİYE Hakkı BAĞCI Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar / TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı elektronik tabloların sınıf içi matematik dersinde kullanılabilirliğini incelemektir. Çalışmaya 28 i bayan, 16 sı erkek olmak üzere toplam 44 matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Bunun için, öğretmen adayları 5 hafta boyunca farklı matematik problemlerinin çözümüne ilişkin elektronik tablolar hazırlamışlar, her derste elektronik tabloların kullanımı hakkında günlük rapor yazmışlardır. Elde edilen veriler nitel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular, elektronik tabloların matematiksel kavramların açıklanmasında kullanılabilen yararlı araçlar olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, matematik konularının ve kavramlarının öğrenciler tarafından daha iyi kavranmasını sağladığı ifade edilmiştir. Elektronik tablo çalışmalarının temel matematik kavramlarının anlaşılmasına, öğrencilerin matematik dersindeki soyut kavramların zihinsel, sayısal ve grafiksel açıklamaları arasındaki ilişkiyi görmelerine yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca elektronik tabloların olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: Elektronik tablo, matematik öğretimi, öğretmen adayı. THE EXPERIENCES OF THE PRE SERVICE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT PREPARING SPREADSHEETS AND THEIR VIEWS ABOUT THE USEFULNESS ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the usefulness of spreadsheets in the mathematics classrooms. There were a total of forty four pre service mathematics teachers involved in this study. Twenty eight of them were female pre service mathematics teachers and sixteen of them were male. For this purpose, pre service teachers prepared the spreadsheets about the solution of some different mathematics problems in five weeks. They wrote weekly journals about the usefulness of spreadsheets. This constituted the data of the study. The qualitative data was analyzed. The analysis of the data showed that the spreadsheets can be useful tools for illustrating mathematical concepts. Also, the participants stated that spreadsheets provide better comprehension for them in mathematics concepts and topics. It was seen that spreadsheet activities help them perceive essential mathematical concepts, and help them get some information about the relationships between intellectual, numerical and graphical expressions of abstract concepts in mathematics. Furthermore, the limitations and benefits of using spreadsheets were also discussed. Key words: Spreadsheet, mathematics teaching, pre service teachers. 258

2 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri Giriş Öğretimde teknolojinin kullanılması günümüzde yaygın hale gelmiştir. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) standartlarında teknolojinin matematik öğrenme ve öğretmede gerekli olduğu, matematik öğretimini etkilediği ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini yükselttiği belirtilmektedir (Keller, Hart ve Martin, 2001). Öğretimi desteklemek amacıyla kullanılan teknolojik aletlerin başında bilgisayar gelmektedir. Matematik öğretiminde bilgisayar güdülenmeyi artırmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, bilgisayardan bir simülasyon aracı, araştırma ve deney aracı olarak faydalanmak amacıyla kullanılmaktadır (Aksu, 1985; Baki, 1996). Yalın (1996) a göre bilgisayarların öğretim açısından en önemli özelliği öğrenmeyi bireyselleştirmesi ve sistem ile öğrenci arasında iki yönlü etkileşimi sağlamasıdır. Bilgisayarlar bilginin aktarılması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirim; öğrencilerin derse motivasyonunun ve aktif katılımlarının sağlanması; öğretim düzeyinin öğrencilerin mevcut bilgileri ve ilerlemelerine göre ayarlanarak bireysel farklılıkların dikkate alınması; öğretimin grafik, resim, animasyon ve müzik gibi materyallerle desteklenmesi gibi pek çok pedagojik işlevleri yerine getirmektedir. Abramovich ve Drier (1999) tarafından öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı bir özel programlama dilini öğrenmekten ziyade öğrencilerin matematiksel kavramları öğrenmelerini geliştirmek için bilişsel bir araç olarak öğrenmeleri, öğrencilerin kavramsal gelişiminde teknoloji kullanımını teşvik etmek için matematik öğretmenlerinin bir kavramsal öğrenme aracı olarak elektronik tabloları nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerini öğrenmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Aktaran: Drier, 2001). Hunt (1995), öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojinin gelişiminden haberdar olma ve teknolojiyi uygun biçimde kullanabilme ihtiyaçlarından söz etmektedir. Drier (2001) de buna ilave olarak, son yıllarda öğretmen yetiştirmede teknoloji hakkında bir şeyler öğrenme yerine teknolojiyi kullanarak bir şeyler öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. NCTM raporlarında matematik öğrenme ve öğretmede de teknoloji kullanımının önemine dikkat çekilmekte, öğretimde teknolojinin kullanımının matematiği öğrenme ve öğretmeyi de değiştirdiği belirtilmektedir. Sınıf ortamlarına matematik öğretiminde kullanılabilen çok fonksiyonlu hesap makinelerinin, bilgisayar yazılımlarının getirilmesinin öğretmenleri cesaretlendirdiği, öğrencilere yeni öğrendikleri bilgilerle önceki bilgileri arasında bağ kurmalarında yardımcı olduğu, öğrencilere farklı fırsatlar sunduğu belirtilmektedir (NCTM, 1989). Bilgisayar teknolojisinin sınıf ortamlarında kullanılmasıyla matematik programlarının içeriğinin ve matematik öğretim yöntemlerinin değiştiği, bu şekilde öğrencilerin kendilerine uygun çalışma ortamlarının oluştuğu, matematik çalışırken bilgisayarı nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarının farkına vardıkları vurgulanmaktadır. Bununla birlikte matematik öğretmenlerine programlama dilleri, elektronik tablolar gibi farklı bilgisayar araçlarını uygun bir şekilde sınıflarında kullanmaları önerilmektedir (NCTM, 1987). Bu uygulamaların öğretmenlerin matematiği öğretmesi ve öğrencilerin matematiği öğrenmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir (NCTM, 2000). İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin farklı kademelerinde matematiksel kavramların öğretiminde, öğrencilerin problemlerin çözümünü daha iyi anlaması için sayısal ve grafiksel yöntemleri kullanmalarında yardımcı olması nedeniyle son yıllarda elektronik tabloların kullanımı üzerine pek çok araştırma yapıldığı görülmektedir (Bright, 1989; Edwards ve Bitter, Number 24,

3 Murat Peker, Hakkı Bağcı 1989; Hoeffner ve diğerleri, 1990; Hunt, 1995; Abramovich ve Nabors, 1998; Baki, Tiryaki, Çelik ve Öztekin, 2000; Çınar ve Ardahan, 2003; Dede ve Argun, 2003; Işıksal ve Aşkar, 2003; 2005). Microsoft Excel ile hazırlanan elektronik tabloların her eğitim seviyesindeki öğrenci tarafından kullanılabileceği, bu araçları kullanan öğrencilerin kullandıkça hoşlanacağı, bu araçların öğrencilerin matematiksel düşüncenin farkına varmalarını sağlayacağı iddia edilmektedir (Andrews, 2003; Işıksal ve Aşkar, 2005). Elektronik tabloların, somut ve sayısal örneklerle gösterilebilen matematiksel kavramların öğretiminde ko laylık sağladığı belirtilmektedir (Neuwirth, 1996). Sgroi (1992) e göre öğrenciler elektronik tabloları kullanarak hem mantıksal düşünme hem de hesap yapmayı farklı matematiksel kavramlara uygulayabilirler, böylece sayılarla ilgili sezgilerini ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Friedlander (1998), elektronik tabloların, aritmetik ve cebir arasında kurulan ideal bir köprü olduğunu, öğrencilerin aritmetik ve cebir arasında özgürce hareket etmelerini sağladığını belirtmiştir. Bu köprü görevi sadece aritmetik ve cebir arasında kalmayıp, geometrik kavramlarda olduğu gibi diğer matematiksel kavramlarla aritmetik işlemler arasında da köprü kurulmasına yardımcı olur. Öğretmen eğitimi ve ilköğretimden liseye kadar olan eğitim süresince elektronik tabloların kullanımının faydalı olduğunun ortaya koyulduğu pek çok araştırma vardır. Bu araştırmalarda elektronik tablolar hakkındaki görüşler aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: Çok fonksiyonlu hesap makineleri, hesaplama içeren problemler üzerine çalışan öğrenciler için kullanışlı bir araç olmasına rağmen, elektronik tablolar hesaplamadan daha fazla işlem gerektiren problemlerde daha fazla yardımcı olur (Bright, 1989). Elektronik tablolar matematiksel kavramların somut ve sayısal örneklerle açıklanmasında kolaylık sağlar (Neuwirth, 1996). Öğrencilerin düşünme ve hesaplama gibi farklı matematiksel becerilerini geliştirmelerinde, matematiksel kavramları bir bütün halinde görebilmelerinde ve mantıklı düşünmenin geliştirilmesinde etkilidir (Sgroi, 1992). Öğrencilerin sunum yapmalarına, benzerlik ve farklılıkları mukayese edebilmelerine fırsat verir (Iovinelli, 1998). Elektronik tabloları kullanmanın diğer bir avantajı, öğrencilerin verilen probleme dayalı pek çok soruya cevap verebilmelerini ve nümerik değişim olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmelerini sağlamasıdır. (Edwards ve Bitter, 1989) Problem çözme sürecinde farklı problemlere uyarlanabilmesi (Hoeffner ve diğerleri, 1990) ve öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi bakımından önemlidir (Sgroi, 1992) Öğrencilerin örüntüleri anlamasına, cebirsel ifadeleri yapısallaştırmalarına, kavramları genelleştirmelerine, bir konuda veya bir soruda bulundukları tahminlerini doğrulamalarına, ihtiyaçları olan bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlar (Friedlander, 1998). Baki ve Öztekin (2003) tarafından yapılan araştırmada, matematik öğretmenlerine daha önceden hazırlanmış elektronik tabloların sınıf içi matematik öğretiminde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmiş, öğretmenlerin bu konuda başlangıçta isteksiz olmalarına rağmen, seminer sonrasında bu konuya daha detaylı ilgi duydukları ifade edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin matematik dersinde bu materyallerin kullanımı ile bazı konuların öğretiminde (örneğin; 2 y = ax + bx + c şeklindeki bir eğrinin grafiğinin çiziminde) zamandan tasarruf sağlanabileceği görüşünde oldukları belirtilmiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımının önemini vurgulayan pek çok araştır 260

4 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri ma vardır. Bu araştırmaları da dikkate alarak, matematiği öğretmeye yönelik derslerde sınıfımızda elektronik tablolar hakkında da bilgi veriyor, bazı uygulamalarını yapıyor, yaptırıyoruz. Öğretmen adaylarının bu konuda fazla bilgilerinin olmadığını, uygulama sonunda da elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili farklı düşünceler ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. Bu düşüncelerin belirlenerek, elektronik tabloların sınıf ortamında uygulanmasına yönelik görüşlerin ortaya konmasının, uygulamada ne tür sıkıntılarla karşılaşılabileceğinin belirlenmesinde ve öğrencilere ne tür katkıda bulunacağının belirlenmesinde önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu doğrultuda araştırmamızın problem cümlesi; Matematik öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri nedir? şeklinde belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının elektronik tabloların kullanımı hakkında olumlu tutum geliştirmeleri halinde gelecekte bunları sınıflarında uygulayabilecekleri düşünülmektedir. Bir yöntemi uygulamak için önce yöntemin uygun olduğunu kabul etmek, yöntemi benimsemek gerekir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının deneyimli oldukları elektronik tablolar hakkında olumlu tutum geliştirip geliştirmediklerinin, uygulamayı benimseyip benimsemediklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırma Deseni: Bu çalışmada öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri incelendiği için nitel araştırmanın doküman metodu kullanılmıştır. Ekiz (2003) tarafından da ifade edildiği gibi, nitel araştırmalar; üzerinde araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları deneyimlerden yararlanma, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için yönünden tercih edilen bir araştırma metodudur. Doküman metodu, araştırmada oldukça kolaylık sağlamakta, günlük, anılar, alan notları, kişisel yazılarla verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini daha kapsamlı çerçevede inceleyebilmek için araştırmada bu metot kullanılmıştır. Çalışma Grubu: Bu araştırmaya Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun, pedagojik formasyon amacıyla öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı, son döneme gelmiş 44 matematik öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 28 i bayan 16 sı erkektir. Verilerin Toplanması: Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına haftada üç saat olmak üzere, bir hafta Microsoft Excel komutları, önceden hazırlanmış elektronik tabloların uygulamaları ve elektronik tabloların hazırlanması hakkında bilgi verilmiş, 5 hafta süre ile de kendilerine farklı problemler verilerek elektronik tablolar hazırlamaları sağlanmıştır. Öğretmen adayları elektronik tabloları hazırlarken mümkün olduğu kadar birbirlerinden yardım almaları engellenmiş, anlaşılmayan herhangi bir durum olduğunda dersi yürüten öğretim elemanı tarafından ipuçları ile desteklenmiş, çözümleri kendilerinin bulmaları, elektronik tabloları kendilerinin hazırlamaları sağlanmıştır (öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tablolardan bazıları EK 1 de verilmiştir.) Araştırma süresince öğretmen adaylarından elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki düşüncelerini not etmeleri istenmiş, araştırma sonunda Elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkın Number 24,

5 Murat Peker, Hakkı Bağcı daki görüşleriniz nelerdir? Açıklayınız şeklinde bir tek açık uçlu soru yöneltilerek önceki notlarından da yararlanarak yazmaları istenmiştir. Verilerin Analizi: Nitel araştırmada verilerin analizi, en fazla güçlük çekilen aşamalardan biridir. Bu araştırmada içerik analizi yoluyla veriler tanımlanmış ve verilerde saklı gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu bağlamda, öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar, içerik analizi ile analiz edilerek ortaya çıkan temel görüşlerin yüzde ve frekansları belirlenmiştir. Bu temel görüşler de temel temalar altında incelenmiştir. Bulgular Araştırmada katılımcılara sorulan soruya verilen yanıtların analiz edilmesiyle elde edilen temel görüşlerin yüzde ve frekansları Ek 2 deki tabloda verilmiştir. Elde edilen bu temel görüşler hakkındaki yorumlar aşağıda sunulmuştur. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %70,5 i grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabileceğini ve farklı değerler için grafiğin nasıl değiştiğinin anında görülebileceğini belirtmiştir. Matematik dersinde tahtada çizilen grafik bir tek fonksiyona ait grafiktir ve grafik çizimi uzun zaman almaktadır. Ancak elektronik tablolar yardımıyla verilen bir fonksiyonda katsayılar değiştikçe grafiğin nasıl değiştiği öğrenciler tarafından rahatlıkla görülebilir. Öğretmen adaylarının %54,6 sının elektronik tabloların öğrencilerin bazı matematik konularını, matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olacağını, elektronik tablolar yardımıyla anında dönüt alacaklarını belirtmişlerdir. Bir elektronik tablonun hazırlanması sürecinde öğrenciler formülün geliştirilmesindeki zihinsel süreçleri daha detaylı bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda bir anlamda formülü inşa etmektedirler. Öğretmen adaylarının %45,5 inin elektronik tabloların aynı zamanda bir hesap makinesi görevi gördüğünü belirtmişlerdir. Benzer şekilde %43,2 lik bir oranda öğretmen adaylarının, kâğıt kalemle yapılan zahmetli işlemlerin elektronik tablolarla rahatlıkla yapılabileceği, daha fazla soru çözümünde zamandan tasarruf sağlanacağı düşüncesinin görüldüğü belirlenmiştir. Bu açıdan elektronik tablo ile yapılan çözümlemelerde öğrenci hem zamanını daha iyi kullanacak hem de öğrenci için ders daha zevkli hale gelecektir. Yine öğretmen adaylarının %43,2 sinin formül yazdıktan sonra girilen her farklı değer (ya da katsayı) için matematiksel işlem yapabileceği ve sonuçların irdelenebileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, girilecek olan katsayı ya da değerler için grafikteki ani değişiklikleri görebilecekleri gibi, kesin sonuçlara da anında ulaşabileceklerdir. Buna benzer olarak öğretmen adaylarının %36,4 ünün elektronik tabloların, cebirsel fonksiyonların öğretilmesinde, formül öğretiminde etkili olabileceği, öğrenci ile konuyu bütünleştireceği fikrinde oldukları görülmüştür. Bu öğretmen adayları tarafından bir öngörüdür ve öğrenciler üzerinde yapılacak bir araştırma ile daha kesin sonuçlara ulaşılabilir. %29.6 lık bir grubun elektronik tabloların öğrencilere yorumlama ve düşünme becerisi kazandıracağını, soyut olan bilgilerin somutlaştırılarak, görselliği artıran bir öğrenme etkinliği sunacağını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Soyut konuların veya kavramların öğretimi matematik dersinde karşılaşılan bir güçlük olduğu dikkate alınırsa, elektro 262

6 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri nik tablo kullanımı ile dersler daha zevkli ve çekici hale gelebilir. Öğretmen adaylarının %27,3 ü elektronik tabloların dersi monotonluktan kurtarabileceği öngörüsünde bulunmuş, %25 i elektronik tablolar yardımıyla bireysel öğrenmeye yardımcı olacak alıştırma ve tekrar yapılabileceğini, öğrencilere daha fazla uygulama imkânı sağlayacağını belirtmişlerdir. Bununla birlikte %22,8 lik bir grubun elektronik tablolar yardımıyla öğrencilerin öğrenme düzeyinin arttırılabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının %18,2 si elektronik tabloların her düzeyde kullanılabileceğini ifade etmiştir. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Hazırlanmasında Olası Zorluklar Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %77,3 ünün elektronik tabloların hazırlanması sürecinde sorunun çözülmesi için bilgisayar başında geçen sürenin çok fazla olduğunu belirtmişlerdir. Elektronik tablo hazırlama, ileri Excel program bilgisi ve derinlemesine matematik bilgisi açısından eksik olan birisi için gerçekten de bilgisayar başında geçen süre yeterince fazla olacaktır. Öğretmen adaylarının %38,6 sı ayrıca elektronik tabloların öğrenciler tarafından hazırlanması istenirse, öğrencinin ön bilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Matematik ön aşamalılık ilişkisi olan bir derstir (Altun, 2002). Dolayısıyla matematiksel anlamda önbilgiye ihtiyaç vardır, bununla birlikte elektronik tablo hazırlama konusunda da ön bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. %25 lik bir grubun elektronik tabloların hazırlanması sürecinde 3 boyutlu grafik çizimlerinde yeterince etkili görsellik olmayacağını ifade ettikleri görülmüştür. Elektronik tablolar genellikle tek ve iki boyutlu grafik çizimleri için kullanılabilir. Bu nedenle 3 boyutlu grafik çizimlerinde ve veri yorumlarında kullanımı pek uygun değildir. Öğretmen adaylarının %22,7 si Microsoft Excel ile ilgili pek çok komutun bilinmesi gerektiğini, bunun sıkıntı doğurabileceğini, %13,6 sının bilgisayar, projeksiyon gibi her zaman ulaşılması mümkün olmayan materyallere ihtiyaç duyulduğunu, %11,4 ünün kalabalık sınıf ortamlarında hazırlanmasının zor olduğunu, %4,5 inin Microsoft Excel kullanımını bilmeyenler için zor ve sıkıcı olabileceğini belirttikleri görülmüştür. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Sunumunda Karşılaşılabilecek Güçlükler Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %40,9 u elektronik tabloların cebirsel işlemler dışında kullanımının sınırlı olduğunu, geometri öğretiminde kullanmanın zor olduğunu belirtmişlerdir. %34,1 lik bir grubun elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılmasının öğrenciyi ezbere ve hazıra yönelteceği endişesinde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının %25 i sınıf içi sunumların etkili olabilmesi için öğretmenin önceden ciddi hazırlık yapması gerektiği, bunun ise öğretmen tarafından yorucu bir süreç olacağı ifade edilmiş, ayrıca elektronik tabloların yanlış girilen formüller için de çözüm verdiği için geri dönütü yanlış vererek kullanıcının hatasını fark etmesini engelleyeceği ifade edilmiştir. %18,2 lik bir grup tarafından elektronik tabloların, matematiksel işlem basamaklarını göstermediği, direkt sonucu verdiği, matematik derslerinde sık kullanılması durumunda öğrencideki matematiksel işlem gücünü körelteceği belirtilmiştir. Buna ilave olarak öğretmen adaylarının %15,9 unun elektronik tabloların öğretmen tarafından öğrencilere kullanılmak üzere hazır verilmesi durumunda öğrencinin yorum gücünü azaltacağını ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca %6,8 lik bir grup tarafından elektronik tabloların ders içinde sürekli kullanılan bir materyal olması durumunda belli bir süre sonra öğrencinin ilgisinin azalabileceği öngörüsünde bulunulmuştur. Number 24,

7 Murat Peker, Hakkı Bağcı Tartışma ve Sonuç Matematik öğretmeni adayları ile yapılan bu çalışmada, elektronik tablolar yardımıyla matematiksel bir problemin çözümünde ya da matematiksel bir kavramın öğretiminde sayısal, cebirsel ve grafiksel gösterimlerin aynı anda görülebilmesi ve bu gösterimler arasındaki ilişkinin daha kolay kavranabileceği ortaya çıkmıştır. Bu görüş, Neuwirth (1996) tarafından ifade edilen elektronik tabloların, somut ve sayısal örneklerle gösterilebilen matematiksel kavramların öğretiminde kolaylık sağladığı görüşünü desteklemektedir. Ayrıca Friedlander (1998) tarafından ifade edildiği gibi matematik öğretmeni adayları tarafından cebirsel ifadelerin yapısallaştırılmasında elektronik tabloların yararlı materyaller olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Baki ve Öztekin (2003) tarafından yapılan araştırmada, matematik öğretmenlerinin elektronik tabloların kullanımı hakkında; matematik dersini eğlenceli hale getireceği ve öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracağı, görerek ve uygulayarak çalıştıkları için onlarda kalıcı bilgiler oluşmasını sağlayacağı görüşünün, elektronik tabloları kendileri hazırlayan öğretmen adayları tarafından da benimsendiği görülmektedir. Bu çalışmada öğretmen adayları elektronik tabloları kendileri hazırladıkları için formüllerin, kuralların ve sonucun niçin doğru olduğunun farkına varmışlardır. Çalışma süresince öğretmen adaylarının elektronik tablolar hazırlamaktan zevk aldıkları, bunun eğlenceli bir etkinlik olduğunu, matematik öğretmenlerinin bu tür materyallerin nasıl hazırlandığı hakkında bilgi sahibi olmalarının sınıflarında öğrencilerine uygulamaları açısından önemli olduğunu dile getirdikleri görülmüştür. Bu konuda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, bu tür uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için cesaretlendirilmeleri gerekir. Öğretmenler tarafından dikkatle hazırlanmış elektronik tabloların öğrencilerine sunulmasının, öğrencilerin hızlı ve esnek düşünme becerisi kazanmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin bu konuda istekli olmaları durumunda öğrencilerine de elektronik tablolar hazırlamayı öğretmeleri, öğrencilerin elektronik tabloları kendilerinin hazırlamaları, onların matematiksel kavram, teorem ve formülleri özümseyerek öğrenmelerini sağlayacaktır. Araştırmada, matematik öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabileceğini ve farklı değerler için de grafiğin ne şekilde değiştiğinin anında görülebileceği görüşünde birleşmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısının elektronik tabloların öğrencilerin bazı matematik konularında matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olabileceği ve elektronik tablolar aracılığıyla da anında dönüt alabilecekleri görüşü ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu, matematik sorularının genelleştirilmiş çözümlerini veren bir elektronik tablonun hazırlanması için bilgisayar başında geçen sürenin çok fazla olduğu görüşüşünde birleşmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısı elektronik tabloların cebirsel işlemler dışında kullanımının sınırlı olduğu, örneğin; geometri öğretiminde kullanımının zor olduğu görüşünü savunmuşlardır. İleri Araştırmalar için Öneriler Bu araştırmada, öğretmen adaylarının elektronik tabloların kullanımı hakkındaki gö 264

8 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri rüşlerinin belirlenmesinde kendi ifadelerinin kullanılma sıklığı dikkate alınmıştır. Ancak, bu ifadeler bir anket maddelerine dönüştürüldükten sonra benzer bir çalışma yapılması durumunda, öğretmen adaylarının maddelere katılma oranları değişebilir. İleri araştırmalar için bu husus dikkate alınabilir. Ayrıca, öğretmen adayları hazırlamış oldukları elektronik tabloları lise öğrencilerine sunma fırsatı bulamamışlardır. Öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tabloların, öğretmenlik uygulaması dersi için gittikleri uygulama okullarında ilköğretim ya da lise öğrencilerine sunulması, bu konuda öğrencilerin de görüşlerinin alınması, elektronik tabloların kullanımı hakkında daha kapsamlı bilgiye ulaşmamızı sağlayabilir. Bu konuda daha kapsamlı bir araştırma yapılabilir. Bununla birlikte, lise öğrencilerine elektronik tabloların nasıl hazırlanacağının öğretildiği, bu konuda deneyim kazanmalarının sağlandığı ve bu uygulama sonunda öğrencilerin görüşlerinin alındığı, elektronik tabloların kullanımı hakkında öğrenci görüşleri üzerine farklı bir araştırma da yapılabilir. KAYNAKLAR Abramovich, S. ve Nabors, W. (1998). Enactive approach to word problems in a computer environment enhances mathematical learning for teachers. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 17(2 3), Aksu, M. (1985). Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımı. Eğitim ve Bilim, 9(54), Altun, M. (2002). İlköğretim ikinci kademede (6,7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Andrews, P. (2003). Spreadsheets and mathematical problem solving. Micro Math, 19(1), Baki, A. (1996). Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, Baki, A. ve Öztekin, B. (2003). Excel yardımıyla fonksiyonların öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), Baki, A., Tiryaki, E., Çelik, D. ve Öztekin, B. (2000). Excel yardımıyla ilköğretim matematik öğretiminde bilgisayar destekli materyal geliştirme. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6 8 Eylül, Ankara. Bright, G.W. (1989). Teaching mathematics with technology: Mathematics and spreadsheets. Arithmetic Teacher, 36(8), Çınar, C. ve Ardahan, H. (2003). Excel ile matematik. Konya: Dizgi Ofset Matbaacılık. Dede, Y. ve Argun, Z. (2003). Matematik öğretiminde elektronik tabloların kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, Drier, H.S. (2001). Teaching and learning mathematics with interactive spreadsheets. School Science and Mathematics, 101(4), Edwards, N.T. ve Bitter, G.G. (1989). Teaching mathematics with technology: Changing variables using spreadsheet templates. Arithmetic Teacher, 37(2), Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı yayıncılık. Friedlander, A. (1998). An EXCELlent bridge to algebra. Mathematics Teacher, 91(50), Hoeffner, K., Kendall, M., Stellenwerf, C., Thames, P., Williams, P. ve Bright, G.W. (1990). Problem solving with a spreadsheet. Arithmetic Teacher, 38(3), Hunt, W. J. (1995). Spreadsheets A tool for the mathematics classroom. Mathematics Teacher, 88(9), Isiksal, M. ve Askar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self efficacy of 7th grade students. Educational Research, 47(3), Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. İlköğretim Online, 2(2), online.org.tr (1 Şubat 2008) Iovinelli, R. (1998). Using spreadsheets to analyze the historical perspectives of apportionment. Mathematics Teacher, 91(2), Keller, B. A., Hart, E. W. ve Martin, W. G. (2001). Illuminating NCTM s principles and standards for school mathematics. School Science and Mathematics, 101(6), National Council of Teachers of Mathematics (1987). The use of computers in the learning and teaching of mathematics. NCTM News Bulletin, 24(2), 3. Number 24,

9 Murat Peker, Hakkı Bağcı National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston,Va: NCTM Pub. National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Pub. Neuwirth, E. (1996). Spreadsheets: Helpful for understanding mathematical structures. Mathematics Teacher, 89(3), Sgroi, R. J. (1992). Systematizing trial and error using spreadsheets. Arithmetic Teacher, 39(7), Yalın, H. İ. (1996). Bilgisayar destekli öğretimin teorik temelleri. Eğitim ve Bilim, 102, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık. EKLER Ek 1: Öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tablo örnekleri Örnek 1: Üçgende çevre uzunluğu Dikdörtgenin çevre uzunluğu Dikdörtgensel bölgenin alan hesabı 266

10 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri Örnek 2: 1 y = fonksiyonunun grafik çizimi x Number 24,

11 Murat Peker, Hakkı Bağcı Ek 2: Elektronik tablolar hakkında ortaya çıkan görüşlerin betimsel analizi Görüşler f % Sorunun çözülmesi için bilgisayar başında geçen süre çok fazladır Grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabilir ve farklı değerler için grafiğin nasıl değiştiği görülebilir. Elektronik tablolar öğrencinin bazı matematik konularını, matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olur, anında dönüt verir Hesaplama imkânı sunar Kâğıt kalemle yapılan zahmetli işlemler elektronik tablolarla rahatlıkla yapılabilir, daha fazla soru çözümünde zamandan tasarruf sağlar. Formül yazdıktan sonra girilen her farklı değer (ya da katsayı) için matematiksel işlem yapabilir ve sonuçlar irdelenebilir Cebirsel işlemler dışında kullanımı sınırlıdır Elektronik tabloların öğrenciler tarafından hazırlanması istenirse, öğrencinin ön bilgiye ihtiyacı vardır. Cebirsel fonksiyonların öğretilmesinde, formül öğretiminde etkilidir, öğrenci ile konuyu bütünleştirir Elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılması, öğrenciyi ezbere ve hazıra yöneltir Öğrencilere yorumlama ve düşünme becerisi kazandırır Soyut olan bilgiler somutlaştırılır, görselliği artırır Dersi monotonluktan kurtarır Bireysel öğrenmeye yardımcı olacak alıştırma ve tekrar yapılabilir, daha fazla uygulama imkanı sağlar boyutlu grafik çizimlerinde yeterince etkili görsellik olmayabilir Yanlış girilen formüller için de çözüm verdiği için geri dönütü yanlış vererek kullanıcının hatasını fark etmesini engeller Öğretmenin önceden ciddi hazırlık yapması gerekir Öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır Birçok komutun ezberlenmesi gerekir Her düzeyde kullanılabilir Elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılması, öğrencideki matematiksel işlem gücünü köreltir Elektronik tablolar, matematiksel işlem basamaklarını göstermez, direkt sonucu verir Öğretmen hazır verirse öğrencinin yorum gücü azalır Ek materyallere (bilgisayar, projeksiyon, bilgisayar laboratuarı) ihtiyaç vardır Kalabalık ortamlarda kullanmak zordur Belli bir süre sonra öğrencinin ilgisi azalabilir Microsoft Excel kullanımını bilmeyenler için zor ve sıkıcı olabilir

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME Arş. Gör. Zeki Aksu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi zekiaksu25@artvin.edu.tr Solmaz Damla Gedik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ *Akı, F.N., * Alsan, S., **Gürel, Z., * Muştu, C, *Oğuz, O. I. GİRİŞ Eski çağlardan bu yana matematik işlemlerini kolaylaştırmak

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:003 () Sayı:14 113 MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI Dr. Yüksel DEDE * Prof. Dr. Ziya ARGÜN ** ÖZET Elektronik tablolar (spreadsheets),

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optimizasyona Giriş MFGE 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer Cebir

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları

Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları Malzeme Seçimi ve Tasarım (MATE 410) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Malzeme Seçimi ve Tasarım MATE 410 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ders No : 0020050006 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ Burçin Gökkurt burcin.gokkurt@atauni.edu.tr Demet Deniz demetdeniz@atauni.edu.tr Yasin Soylu

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Proje Geliştirme ve Yönetim Sistemleri 7 2+2 3 7 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri (SE 600) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri SE 600

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematik Öğretimi Ders İçeriği Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Matematik öğretiminin tarihçesi (dünya

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı