Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Güneş Paneli Montaj Şekillerinin Karşılaştırılması Dünya genelinde hatırı sayılır bir kurulu güce ulaşan güneş enerji santrallerinin, ülkemizdeki kapasitesi de (artış hızı birçok etkene bağlı olarak, dünyadaki seviyede olmamakla birlikte) her geçen gün artmaktadır. Son 5 yıl içerisinde güneş enerji santrallerinin maliyetlerindeki hızlı düşüş ile birlikte güneş enerji santralleri diğer kaynaklar ile daha kolay yarışır hale gelmiştir. Oluşan bu fiyat avantajının yanında, santrallerin performansının artırılması da oldukça önemlidir. Tasarım ve uygulama süreçlerinde mühendislik kriterleri çerçevesinde daha verimli ve performansı daha uzun süre yukarıda kalacak santrallere sahip olmak mümkündür. Üretimin istenilen düzeyde olabilmesi için iyi bir mühendislik çalışması elbette olmazsa olmaz kriterdir ve santral kurulmadan önce tüm analizlerinin iyi yapılmış olması gerekmektedir. Bu analizlerin başında da gölge analizi gelmektedir. Güneş Panellerinin Dikey/Yatay Montajlanmasının Santralin Kapladığı Alana Etkisi Var mıdır? Güneş enerji santrallerinde verimliliği üst seviyeye çıkarmanın sırrı, güneş panellerini, mevcut alana optimum kapasitede, optimum açıda ve optimum konumda yerleştirmekle başlar. Bununla birlikte doğru malzeme seçimi, panel-inverter optimizasyonun doğru olması ve elektriksel hesaplamalar gibi diğer kritik etkenleri de göz ardı etmemek gerekiyor elbette. Genel itibari ile bu konuda sıkça sorulan sorulardan birisi panellerin yatay şekilde mi, dikey şekilde mi kurulması gerektiğidir. İKİ YATAY PANEL Sıra Uzunluğu ÜÇ DİKEY PANEL Şekil 1 Bir sıra için panel sayısı

2 Şekil 1 de görüldüğü üzere belirli bir sıra uzunluğa dikey olarak daha fazla panel sığdırmak mümkün görünüyor. Burada ikinci olarak, belirli bir yüksekliğe kaç panel yerleştirilebilir sorusu ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı da bir sıranın gölge boyunun hesaplanıp, arkasındaki sırayı etkilememesi için bırakılması gereken mesafe de gizlidir. Gölgelenme mesafesi iki sıra arasında gölge olmadan bırakılacak minimum mesafe olarak ayarlanmalıdır. Bu uzunluğun minimum olması, mevcut alana maksimum sayıda panel yerleştirebilmemizi sağlar. Gölgelenme mesafesini, yani sıralar arasındaki uzaklığı hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanabiliriz. Bu metot ile öndeki panelin ön kenarı ile bir sonraki panelin ön kenarı arasındaki mesafe hesaplanabilir. [1] (D) Öndeki panelin ön kenarı ile bir sonraki panelin ön kenarı arasındaki mesafe (Θ) Panellerin eğimi (α) Kurulumun yapıldığı enlem ile optimum güneş yüksekliğinin bir fonksiyonu (H) Panel yüksekliği Şekil 2 - (shading=gölgelenme)

3 Hesaplama denkleminde görüldüğü üzere (D) uzunluğu panelin uzunluğuna ve eğim açısına bağlıdır. Panelleri hangi doğrultuda yerleştirmenin verimi maksimize edeceğini tespit etmek için bahsedilen hesap her iki doğrultu için panel yüksekliği (H) ve panel sayısı (n) göz önünde bulundurularak ayrı ayrı yapılmalıdır. Bunu yapmak için, mevcut alana sığdırılabilecek panel sayısı (n) hem dikey hem de yatay doğrultu için tespit edilmelidir. Hesaplamanın ilk adımı gerekli sıra aralığını belirlemektir. Panel yüksekliği (H) yatay doğrultuda genişlik (W), dikey doğrultuda uzunluk (L) olarak tanımlanabilir. Dikey Yatay Şekil 3 (H) değişkenini yeniden adlandırma (H) yi dikey doğrultu için (L) ile, yatay doğrultu için (W) ile değiştirdiğimizde, bu iki doğrultu için sıralar arası mesafe denklemi aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir. Dikey Yatay

4 Şimdi, belirli bir (A) alanında, yatay ve dikey doğrultu için, panel sayısını (n) belirlersek; Şekil 4-Aynı sahaya dikey/yatay yerleştirilen panellerin kıyaslanması Son olarak aşağıdaki denklemde (D) yerine yukarıda dikey ve yatay durum için tanımladığımız formüllerimizi yerine koyarsak. Dikey Yatay Yukarıdan da görüldüğü gibi alan (A) ya sığan panel sayısı aynıdır. Panel sayısı bakımından dikey yada yatay yerleştirmenin herhangi bir farkı olmadığını bu şekilde formüller ile ispatlamış olduk.

5 Parçalı Gölgelenme Durumu ve By-pass Diyotu Arzu edilen gerilim seviyesine ulaşabilmek için fotovoltaik hücreler seri bağlanarak fotovoltaik modüller oluşturulur. Reel uygulamalarda bütün hücreler aynı güneş seviyesine maruz kalmazlar. Yani hücreler çoğunlukla homojen olmayan güneş ışınımına maruz kalırlar. Modül de küçük bir kısım gölgelenme etkisine maruz kalsa bile modülün çıkışı ciddi miktarlarda azalabilir. Ancak gölgeli hücrenin fotovoltaik üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkinin büyük bir by-pass diyotları ile giderilebilir. By-pass diyotları normal iletim esnasında aktif değil iken, gölge etkisi durumunda aktif hale gelir. By-pass diyotları sistem akımının gölgeli veya hatalı çalışan modülün etrafından dolaşarak akmasını sağlar. By-pass diyotları dizinin sadece performansını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda hücrelerin fiziksel eşdeğerindeki paralel dirençten akım geçmesinden dolayı oluşacak sıcak noktaların oluşmasını da engeller. Şekil 5-Tek hücresi gölgeli olan panel eşdeğer devresi Sistemdeki panellere gölge düşme olasığı bulunan durumlarda, panel yerleşim yönü çok önemlidir. Gölgelenme durumlarında by-pass diyotları aktif hale gelir. Panellerin kısa kenarının veya uzun kenarının gölgede kalması iki farklı senaryo oluşturur.

6 I. Eğer gölgelenme panelin kısa kenarında oluşmuş ise panel üzerindeki busbarların dikey (seri bağlı) lehimli olmasından dolayı bu panelin ürettiği enerji neredeyse sıfıra yakındır. Çünkü bütün hücre dizilerinin en alt sırasındaki hücre, gölge etkenine maruz kalmıştır. Yani modülü oluşturan bütün hücre dizilerinin birer hücresi gölgelenmiştir. Bir modülün gölge etkisinde kalması demek,bir dizinin komple o gölgeden etkilenmesi demektir. Yani o dizinin üretim değerlerinin minimum seviyelere ulaşması demektir. Şekil 6-Dikey yerleştirilmiş panele gölge etkisi II. Eğer gölgelenme panelin uzun kenarında oluşmuş ise gölge miktarlarına bağlı olarak aktif hale geçen by-pass diyotu sayısına göre üretim düşer; Şekil-7 Yatay yerleştirilmiş panele gölge etkisi

7 a) 1 By-pass diyodu aktif ise %33 üretim düşer b) 2 By-pass diyodu aktif ise %66 üretim düşer c) 3 By-pass diyodu aktif ise %99 üretim düşer Yatay montajlanmış panelde gölge alt uçtan vursa bile hücre dizileri birbirine yatayda bağlı olduğundan, gölge etkisinden panel içindeki hücre dizisinin tamamı yerine bir kısmı etkilenmiş olacağı için dikey montajlanmış panelde olduğu gibi üretim miktarımızın tamamından değil sadece gölge boyuna bağlı belli bir miktarından taviz vermiş olacağız. Sonuç Olarak Güneş panellerinden en iyi şekilde faydalanabilmek için fotovoltaik sistemler maksimum güç noktasında çalıştırılmalıdır. Tasarlanan sistemde gölge analizleri iyi yapılmış olmalı, parçalı gölgelenme durumları iyi bir şekilde analiz edilerek santraller projelendirilmelidir. Panelleri dikey yerine, yatay montajlayarak, meydana gelebilecek gölge etkisinden sistem üretimimizin en az şekilde etkileneceğini bilmeliyiz. Anıl AKAR Proje Planlama Yöneticisi /Project Planning Manager ELSE ENERJİ KAYNAKLAR Solar Power Panel Orientation: Landscape vs. Portrait Landscape-vs-Portrait.pdf Solar Power Panel Orientation: Landscape vs. Portrait, Cooper B-Line, 2010 Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Parçalı Gölgelenme Durum Analizi Murat Ünlü Sabri Çamur Birol Arifoğlu Solar Energy Handbook

8 Anıl AKAR Kısa Özgeçmiş Anıl AKAR, 2012 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Okuldan mezun olur olmaz taahhüt sektörünün öncü firmalarından birinde 5 ay kadar şantiye şefliği yaptıktan sonra oradaki görevinden ayrılıp, 2013 yılı Ocak ayından itibaren Else Enerji de şantiye şefi olarak göreve başlamıştır yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Makinaları anabilim dalında yüksek lisanssa başlamış olup yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir yılı Nisan ayından itibaren Proje Planlama Yöneticisi olarak ELSE ENERJİ de görevine devam etmektedir. Görevi kapsamında PV uygulamaları, yönetmelik kapsamına uygun PV proje dosyalarının hazırlanması ve onaylatılması, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı konularına odaklanmıştır.

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

Tüm yenilenebilir enerjilerin kaynağı esas olarak güneştir. Gelgit ve Jeotermal enerjisi bu durumun dışındadır.

Tüm yenilenebilir enerjilerin kaynağı esas olarak güneştir. Gelgit ve Jeotermal enerjisi bu durumun dışındadır. Rüzgarın Gücü Bölüm I - Rüzgar Enerjisinin Kaynağı Tüm yenilenebilir enerjilerin kaynağı esas olarak güneştir. Gelgit ve Jeotermal enerjisi bu durumun dışındadır. Güneşten dünyaya ulaşan enerjinin gücü

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ

HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ 333 HAVA DAĞITIM SİSTEMLERİ Murat EMİL 1. DATA TOPLAMA Basınçlı hava sistemindeki ekipmanları seçmek ve hava dağıtımını dizayn etmeye başlamadan önce mümkün olduğunca çok data toplanmalıdır. Aşağıdaki

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com

ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com ASANSÖR ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTROMANYETİK ETKİLEŞİM Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK Tel: 0 216 394 50 55 E-posta: sales@aybey.com ÖZET Asansör elektrik donanımı kumanda tablosu, butoniyerler, motor, valfler,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK YERİ Gülfidan ELİŞ Elektrik-Elektronik Y. Mühendisi EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş AR-GE / Mühendislik Müdürü Balıkhisar

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU

İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU İçindekiler GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ FİZİBİLİTE RAPORU Kayserinin Coğrafi Konum ve GES Uygulanabilirlik Açıdan Değerlendirilmesi. 2 Kayseri Bölgesi Güneş Haritası... 2 Kayseri de Güneş Enerji Santral Uygulamaları...

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ 5.1. Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ve Başabaş Noktası 5.1.1. Katkı Payı Yaklaşımı 5.1.2. Eşitlik Yaklaşımı 5.1.3. Katkı Payı ve Eşitlik Yaklaşımlarının Birleştirilmesi 5.2.

Detaylı