EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013"

Transkript

1 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek mümkündür. 2. Dönem projeleri en fazla 2 öğrenci tarafından yapılacaktır Ocak 2013 tarihinde pdf formatında bir proje raporu ve 70 x 100 cm boyutlarında bir poster elektronik ortamda teslim edilecektir ve tarihli derslerde tüm projelerin derste sunumu yapılacaktır. Sunum programı ayrıca ilan edilecektir. 5. Hazırlayacağınız proje ile ilgili aşağıdaki kaynaklarından bilgi araştırabilirsiniz. a. ScienceDirect veritabanı (Kampus içinden tam erişim var): b. IEEE xplore veritabanı (Kampus içinden tam erişim var): c. Google Scholar veritabanı: d. Diğer veritabanları: 6. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. a. Proje raporu 40 puan, poster 30 puan ve sunum 30 puan üzerinden değerlendirilecektir. b. Değerlendirmelerde anlatımda konu bütünlüğü, araştırmaya verilen önem, kaynak gösterme, sayfa düzeni, konuyu ele alış ve sunuş biçimi özellikle dikkate alınacaktır. Proje konuları: 1. Işınım hesaplama programı: Türkiye sınırları içerisinde istenilen enlem, boylam ve rakım değerlerinde eğimi (0 90 ), azimuth açısı ( ) olan bir yüzeye gelen açık gökyüzü (clear cky) toplam ışınımı, direkt ve difüz ışınım, güneşin doğuş/batış saat açıları ve gün uzunluğunu hesaplayan ve saatlik, günlük ve yıllık bazda grafik ile gösterebilen bir paket program yazılacaktır (Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir) Işınım hesaplama yöntemini içeren bir rapor ayrıca teslim edilecektir. 2. Güneşin gökyüzündeki yolunu (sun path) hesaplama programı: Verilen bir enlem, boylam ve eğimdeki güneye bakan bir yüzeye güneşin yüksekliğini ( yani geliş açısını) ve güneş azimutunu (yani güneş ışınlarının güney ile yaptığı açı) hesaplayan program yazılacaktır. (Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir) Program istenilen bir zaman aralığında (örneğin yıllık, aylık) temsili olarak güneye bakan bir 2-boyutlu düzlemde güneşin gökyüzündeki izlediği yolu çizecektir. Bu grafikler kullanılarak binaların gölgeleme etkileri tahminlenmektedir. 3. Güneş pili tasarımı: Yarıiletken malzeme cinsi (Si, Ge vs.) ve fiziksel boyutları, katkılandırma miktarları, gelen ışınım şiddeti, sıcaklık vs. gibi gerekli bilgiler verildiğinde, güneş pilinin açık devre gerilimi, kısa devre akımı, verimi, dolgu faktörü vs. gibi değerleri hesaplayan ve akım-gerilim eğrisini çizen bir program yazılacaktır. Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir. 1

2 4. Güneş izleme: Bornova için yataya gelen ölçülmüş güneş radyasyonu değerlerini kullanarak optimum yıllık eğim hesaplanacaktır. Ayrıca tek eksende ve çift eksende izleme yapıldığında elde edilecek kazanç hesaplanıp, optimum eğimle karşılaştırılacaktır. Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir. 5. Güneş pili Laminasyonu: Bir güneş pili modülünün tasarımdan, modül haline gelişi ve sistemlerde kullanışına kadar olan geçtiği aşamaları, yapılan testleri ve kullanılan standartları resim ve şekillerle açıklayan bir araştırma yapılacaktır. Güneş pillerinin açık devre gerilimi, kısa devre akımı, verimi, dolgu faktörü gibi teknik değerlerinin hangi test koşullarında nasıl belirlendiği, modüllerin sahip olması gereken elektrik ve mekanik özellikleri, ticari modüllerin katalog verilerinden de faydalanarak incelenmelidir. (Bu projeyi 1 kişi alabilir.) 6. Fotovoltaik sistemler: Fotovoltaik sistemlerin tipleri (Şebekeden bağımsız, şebekeye bağlı, direkt DC sistemler vs.), teknik özellikleri, çalışma karakteristikleri, performansları, verimleri, kullanım yerleri vs. karşılaştırmalı olarak incelenecek ve şekiller ve grafiklerle ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanacaktır. Her bir sistem tipi için çalışan gerçek bir uygulama bulunacak, bu sistem hakkında da bilgi verilecektir. Şu ana kadar dünyada kurulu en büyük sistemler de araştırılacaktır. (Bu projeyi 1 kişi alabilir.) 7. Rüzgar enerjisi: Rüzgar enerjisinin temel özellikleri, rüzgar enerjisi ile elektrik üretmenin temel prensipleri, çalışma karakteristikleri, rüzgar türbin çeşitleri ve karşılaştırmalı özellikleri, üretilen enerjinin kalitesi hakkında bir araştırma raporu hazırlanacaktır. 8. Enerji kaynakları: Dünyamızın enerji sorunu, çevresel kirlenme, global ısınma ve yaşam türlerinin yok olması gibi global sorunlardan başlayarak, bu sorunları nedenlerini ve çözüm arayışlarını inceleyen bir araştırma raporu hazırlanacaktır. Soruna çözüm olabilecek yeni teknolojiler hakkında bir literatür çalışması yapılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi özellikle araştırılacaktır. 2

3 9. Fotovoltaik sistem uygulamaları: Bu projede dünyada kurulu Fotovoltaik sistemlerin ülkelere göre dağılımı, yeni kurulacak ve kurulmuş sistemlerin elektriksel özellikleri, büyük güçteki PV sistemlerin kurulumunda finansal kaynak desteklerinin nasıl karşılandığının araştırılması, dünyada sadece yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan bir yerleşkenin araştırılarak bulunup incelenmesi, Türkiye nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması ile ilgili ayrıntılı bir teknik rapor sunulacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 10. Güneş enerjisinin mimari uygulamaları: Güneş enerjisinin binalarda ve yapılarda kullanım potansiyeli, bu amaca yönelik olarak geliştirilen teknolojiler, dış yüzeylere kaplanan PV teknolojileri, ısıtma, aydınlatma gibi konular hakkında bilgi veren bir araştırma raporu hazırlanacaktır. Dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalardan örnekler vererek resim ve şekiller eşliğinde açıklanacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 11. Farklı güneş pillerinin elektriksel özellikleri: Bu projede güneş pilleri için geliştirilen modelleri kullanarak akım-gerilim eğrisini çizen bir program yazılacaktır. Modeller; Sandia National Laboratuarı ampirik denklemleri, tek diyot modeli, çift diyot modeli. Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir. (Bu projeyi en fazla 3 kişi alabilir.) 12. Yapay zeka ve yenilenebilir enerji kaynakları: Bu projede yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma teknolojilerinin yenilebilir enerji kaynaklarında nasıl ve hangi uygulamalarda kullanıldığı hakkında bir literatür çalışması yapılacak ve ayrıntılı bir teknik rapor sunulacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 3

4 13. Fotosentez: Fotosentez hakkında bir literatür çalışması yapılacak ve resim ve şekiller eşliğinde ayrıntılı bir teknik rapor sunularak açıklanacaktır. Fotosentez ile ilgili araştırmaların (özellikle güneş pili üzerine) şu anki durumu ve fotosentezi ticari uygulamaları, kullanım alanları araştırılacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 14. Organik güneş pilleri: Organik güneş pilleri nasıl çalışır? Teorisi nedir? Bu konu ile ilgili araştırma faaliyetleri hangi aşamadadır? Elde edilen verimler nedir? Üretimi kolay mıdır? Türkiye ve dünya da bu konuda kimler çalışıyor ve gelecekte organik güneş pilleri hakkında neler düşünülüyor? Bu ve benzeri soruların yanıtlarına cevap bulunabilecek bir literatür çalışması yapılacak ve ayrıntılı bir teknik rapor sunulacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 15. Güneş arabaları: Bu projede güneş pilleri yardımıyla çalışan bir arabada olması gereken özelliklerin neler olduğu ve dünyada güneş pilleri kullanan otomobiller, düzenlenen yarışmalar, ülkemizde 30 Ağustos 2005 te istanbulda düzenlenen FormulaG güneş arabaları yarışı araştırılarak ayrıntılı bir teknik rapor sunulacaktır. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 16. Güneş Pilinin Tarihçesi: İlk Fotovoltaik olayın keşfinden günümüze kadar güneş pili üretim teknolojisindeki gelişmelerin kronolojisi ve gelecekteki teknolojisi hakkında ayrıntılı bir teknik rapor sunularak resim ve şekiller eşliğinde açıklanacaktır. (Bu projeyi en fazla 3 kişi alabilir.) 17. Gölge analizi: PV dizilerin arka arkaya yerleştirildiği bir güneş pili sistemindeki gölgeleme etkisini analiz eden bir program yazılacaktır. Visual programlama dillerinden herhangi birisi veya MATLAB kullanılabilir. (Bu projeyi en fazla 2 kişi alabilir.) 4

5 18. Yenilenebilir enerji kaynakları projeleri ve ödüller: Bu projede dünyada yenilenebilir enerji kaynakları projesinden ödül alan en az 10 proje bulunacak ve bu projeler hakkında ayrıntılı bir rapor sunulacaktır. (Bu projeyi en fazla 1 kişi alabilir.) 19. Enerji tasarrufu ve enerji yönetimi: Enerjini verimli kullanılması ve enerji yönetiminin önemini vurgulayan, ilgili teknoloji, standart ve yöntemleri içeren bir araştırma raporu hazırlanacaktır. (Bu projeyi en fazla 1 kişi alabilir.) 20. Hidrojen Enerjisi: Son yıllarda hidrojen tabanlı enerji sistemleri üzerine oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu projede, hidrojen enerjisi hakkında temel bilgiler vererek, neden önemli bir enerji potansiyeli olduğunu, araştırmaların şu andaki durumunu ve hidrojen enerjisinin gelecekte enerji sektöründe alacağı yeri özetleyen bir araştırma raporu sunulacaktır. 21. Güneş ışınımının ölçümü: Bu projede, güneş ışınımının spektrumu, atmosferin etkileri, güneş ışımını ölçme kriterleri, kullanılan ölçü aletleri ve çalışma prensipleri vs araştırılacaktır. 22. Fotovoltaik sistemlerde kısmi gölgelenme: Kısmi gölgelenme fotovoltaik sistemlerin performansını düşüren çok önemli bir etkendir. Bu çalışmada kısmi gölgelenmenin PV sistemde hangi etkilere neden olduğu, ne tür önlemler alınması gerektiği ve bu amaçla literatürde ne gibi çalışmalar yapıldığı araştırılacaktır. 5

Bu sunumun bir bölümü Temiz Enerji Kursunda anlatılmıştır. www.uteg.org

Bu sunumun bir bölümü Temiz Enerji Kursunda anlatılmıştır. www.uteg.org Güneşş Enerjisi Ölçümleri ve Fizibilite Süreci Ahmet Duran ŞAHİN İstanbul t b l Teknik Üniversitesi it i Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü sahind@itu.edu.tr Bu sunumun bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

GSR Enerji GSR Enerji, Güne Enerji Santralleri GSR Enerji, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeli GSR Enerji, ebeke elektri inin olmadı

GSR Enerji GSR Enerji, Güne Enerji Santralleri GSR Enerji, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeli GSR Enerji, ebeke elektri inin olmadı güneşten ve rüzgardan gelen temiz enerji SUNUM PLANI GSR ENERJİ TANITIM GÜNEŞ ENERJİ YATIRIMLARI NELERDİR? GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ (GES) NEDİR? DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN GES

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR - FOTOVOLTAİK SİSTEMLER. powerline. enerji

GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR - FOTOVOLTAİK SİSTEMLER. powerline. enerji GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR - FOTOVOLTAİK SİSTEMLER powerline enerji Başlık Sayfa İçindekiler 2 Hakkımızda 2 Hizmetlerimiz 3 Lisanssız Elektrik Üretimi 4 Lisanslı Elektrik Üretimi 5 Ürünlerimiz PV Modül 6 Ürünlerimiz

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği International Journal of Engineering Research and Development, 1 Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği Ahmet KOÇ, Mehmet Esad AKSAL Mühendislik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Güneş Elektrik Santral Projesi Geliştirme. Dr. Yüksel MALKOÇ

Güneş Elektrik Santral Projesi Geliştirme. Dr. Yüksel MALKOÇ Güneş Elektrik Santral Projesi Geliştirme Dr. Yüksel MALKOÇ Güneş Enerjisinin Tarihi Gelişimi ve Geleceği Proje Geliştirme Aşamaları Fizibilite Tespit Geliştirme Aşama 1 Potansiyel Saha Tespitleri Güneş

Detaylı

2. YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIM SİSTEMİ 2.1 Tepebaşı Belediyesi Yağmur Suyu Toplama Sistemi 2.1.1 Sisteme Ait Teknik Bilgiler 2.1.

2. YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIM SİSTEMİ 2.1 Tepebaşı Belediyesi Yağmur Suyu Toplama Sistemi 2.1.1 Sisteme Ait Teknik Bilgiler 2.1. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 1.1 Güneş Enerjisi 1.2 Türkiye de ve Dünya da Güneş Enerjisi 1.3 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi nde Fotovoltaik Güneş Panelleri ile Elektrik Enerjisi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FOTOVOLTAĠK-RÜZGÂR TÜRBĠNĠ HĠBRĠT ENERJĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN ULUSAL ELEKTRĠK ġebekesġne ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mahmut HEKĠM Anabilim

Detaylı

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ Özer KARA 1 Aydoğan ÖZDAMAR 2 Necdet ÖZBALTA 2 okara@bornova.ege.edu.tr aozdamar@bornova.ege.edu.tr nozbalta@bornova.ege.edu.tr 1 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Emrah KIYANÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 16 (1):22-33, 2011 Derleme/Review VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN

Detaylı

BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER H.Pelin Özdoğan, YTÜ Mimarlık Fakültesi E.Erdem Hıraoğlu, YTÜ Mimarlık Fakültesi 1. Giriş Günlük hayatımızda ve çeşitli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 Bu rapor, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ

TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Proje

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ ÖLÇÜM ELEMANLARININ KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE MONTAJI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı