-1 - Kuraray Clearfil DC Core Automix için Kullanım Talimatları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1 - Kuraray Clearfil DC Core Automix için Kullanım Talimatları"

Transkript

1 Kuraray Clearfil DC Core Automix için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL DC CORE AUTOMIX, dual polimerizasyon (kimyasal ve/veya ışınla polimerizasyon) sağlayan, radyopak, iki komponentli bir kor üst yapı materyalidir; otomatik karışım sistemine sahiptir. CLEARFIL DC CORE AUTOMIX iki renkte mevcuttur: dentin ve beyaz. II. ENDİKASYON Vital veya non-vital dişlere kor üst yapıları III. KONTRENDİKASYON Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikâyesi olan hastalarda kullanılmaz. IV. UYUMSUZLUKLAR Öjenol, bonding sisteminin polimerizasyon sürecinin gecikmesine neden olabileceğinden, pulpa koruması ve geçici örtüleme için, öjenol içeren materyaller kullanmayın. V. ÖNLEMLER 1. Güvenlik önlemleri Ürünü, metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanmaktan kaçının. Deride dermatit gibi hipersensitivite reaksiyonu oluşursa, ürünün kullanımı kesilmeli ve hemen bir hekime başvurulmalıdır. Metakrilat monomer ile temas nedeniyle oluşabilecek hipersensitiviteyi önlemek için, eldiven giyilmeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır. Ürünün, cilt veya göz ile temas etmemesi için dikkatli davranın. Ürünü uygulamadan önce hastanın gözlerini sıçrayan materyallerden korumak için, hastanın gözlerini bir havlu ile örtün. Ürün, insan vücut dokuları ile temas etmesi durumunda aşağıdaki tedbirleri alın: 1. Ürünün göze kaçması durumunda: Gözü derhal bol miktarda su ile yıkayın ve bir hekime başvurun. 2. Ürünün cilt veya oral mukoza ile temas etmesi durumunda: Derhal alkolle nemlendirilmiş bir pamuk parçasıyla veya gazlı bezle temas bölgesini silin ve bol miktarda suyla yıkayın. Hastanın ürünü kazayla yutmasını önlemek için gereken tedbiri alın. Ürünü sertleştirirken doğrudan dental polimerizasyon ışığına bakmaktan kaçının. Çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için, aynı ucu farklı hastalarda kullanmayın. -1 -

2 2.Güvenli kullanım bilgileri Patı, kök kanalına yerleştirmek için spiral doldurucu (lentilo spiral) kullanmayın. Kök kanalı büyüklüğünün metal post büyüklüğüne çok yakın olması durumunda, metal postun yüzey işlemleri için bonding ajanı kullanmayın. Metal postun kök kanalına oturması için olan yerin çok dar olması durumunda, metal alaşımlı post yüzeyininin işlenmesi için bir metal adeziv primerin (örn. ALLOY PRIMER) kullanılması tavsiye olunur. Bu ürünü, diğer kompozit rezinler ile birlikte kullanmayın. Materyallerin birbiriyle karıştırılması, fiziksel özelliklerin değişmesi ile sonuçlanabilir; ki bu beklenen özelliklerin olumsuz yönde etkilenmesini de içerebilir. Dental polimerizasyon ışığının ışınlama ucunu, rezin yüzeyine mümkün olduğunca yakın ve dikey gelecek şekilde tutulmalıdır. Büyük bir rezin yüzeyi ışınla sertleştirilecekse, ilgili bölgeyi birkaç alana bölüp, her alanı ayrı ayrı ışıkla sertleştirin. Ürünü gereksiz yere doğrudan güneş ışığına veya çalışma ışığına maruz bırakmamaya özen gösterin. Aksi takdirde, karıştırma ucunun şeffaf kısmındaki pat sertleşebilir; bu da çalışma süresinin kısalmasına neden olur. Düşük ışın yoğunluğu, düşük adezyona neden olur. Işınlama cihazının kullanım ömrünü ve dental polimerizasyon ışığının ışın verme ucunun kontaminasyona uğramış olup olmadığını kontrol edin. Dental ışınla sertleştirme yoğunluğunun, uygun bir ışın ölçme cihazı yardımıyla, periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye olunur. Materyal, buzdolabından çıkartıldıktan sonra kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Şırınga oda sıcaklığına gelmemiş olması halinde, patı dışarıya aktarmakta zorlanırsınız. Bu materyal yalnızca yetkili diş hekimleri tarafından kullanılabilir. Şırıngayı, dezenfektan solüsyonu içine daldırmayın. 3.Saklama koşulları Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın. Ambalaj üzerinde yazılı olan son kullanma tarihini dikkate alın. Ürün, yalnızca pratisyen diş hekimlerinin ulaşıbileceği uygun yerlerde saklanmalıdır. Ürün, kullanılmadığı zamanlarda buzdolabında saklanmalıdır (2-8 C /35-46 F; kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesine izin verin. Aşırı sıcağa veya direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. -2 -

3 VI. KLİNİK UYGULAMALAR ŞIRINGANIN HAZIRLANMASI Cihaz bileşenleri. 1. Kapağı, 1/4 tur döndürerek (saat yönünün tersine), kapak üzerindeki çıkıntıların şırınga üzerindeki oluklara (A) bakmasını sağlayın. Kapağın alt tarafını tutun ve kapağı döndürerek ve aşağı bastırarak (B) çıkartın. 2. Her iki pattan az miktarda patı sıkarak çıkartın. Bunu yaparken, her iki şırınga çıkışından eşit orantıda patın dışarıya çıkmasına dikkat edin. Şırınganın sonraki kullanışlarında da her iki pattan aynı miktarda patın çıkmasını sağlayın. Patlar eşit orantıda kullanılmaması durumunda istenen polimerizasyon etkisi sağlanamayabilir. 3. Karıştrma ucunu şırıngaya takın ve karıştırma ucu çıktılarının, şırınga oluklarına mümkün olduğunda yakın pozisyonda olmasını sağlayın. 4. Karıştırma ucunu 1/4 tur döndürürerek (saat yönünün tersine) yerine oturmasını sağlayın. 5. Ardından bir kılavuz ucunu karıştırma ucuna, bir klik sesi duyana kadar, itip yerleştirin. 6. Pistona basınç uygulandığında, karıştırılmış pat kılavuz uçtan dışarıya bastırılır. [NOT]: Kullandıktan sonra şırınga ya kapağı ile birlikte ya da takılı karıştırma ucu ile birlikte muhafaza edilmelidir. Şırınganın bir sonraki kullanımı için eski karıştırma ucunu yenisiyle değiştirin. (Saklama öncesi şırınganın kapağını takmadan once kapakta pat artıklarının bulunmamasına dikkat edin.) Eski bir karıştırma ucunu yenisiyle değiştirdiğinizde, karıştırma ucu çıkıntılarının şırınga oluklarına gelmesini sağlamak için, karıştırma ucunu 1/4 tur döndürün (saat yönünün tersine). Karıştırma ucunu döndürerek ve aşağı bastırarak şırıngadan çıkartın. Kompozit materyaller için öngörülen bir şırınga (CENTRIX INC. tarafından üretilen) kullanılması durumunda karıştırma ucunun ön ucunu mümkün olduğunca derinden bir iğne borusuna yerleştirin. Ardından pat karışımını, hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat ederek, yavaşça iğne tüpüne bastırarak aktarın. Bu cihazın karıştırma ucuna iğne tüpü takılamaz. Pat, patın şırıngadan çıkartılmasını zorlayacak şekilde sertleşmesi durumunda, karıştırma ucunu uygun bir alet yardımıyla çıkartın. -3 -

4 A. VİTAL DİŞE KOR ÜST YAPI A 1. Diş yapısının temizlenmesi En üstün adeziv performansı elde etmek için temizlenmiş kaviteye uygulanır. Kavitenin gereken şekilde temizlenmiş olduğundan emin olun. A 2. Nem kontrolü Optimal sonuçlar elde etmek için, tedavi alanının tükürük veya kan kontaminasyonunu önleyin. Dişin temiz ve kuru tutulması için bir lastik örtünün (rubber dam) kullanılması tavsiye olunur. A 3. Kavitenin temizlenmesi Mevcut tüm restorasyonları ve dişte bulunan çürükleri alışagelmiş şekilde uzaklaştırın. A 4. Pulpanın korunması Açığa çıkmış pulpa ve pulpaya yakın bölgeler, hızlı sertleşen bir kalsiyum hidroksit materyal ile örtülmelidir. Simanla astarlamaya veya kaide koymaya gerek yoktur. Pulpanın korunması için öjenol içeren materyaller kullanmayın. A 5. Matriks bandı ve kamaların uygulanması Gereken durumlarda matriks bandı ve kama uygulayın. A 6. CLEARFIL LINERBOND 2V un kullanımı 1.Diş yüzeyin işlem görmesi Liquid A ve Liquid B den birer damla karıştırma kabına aktarın ve uygulamaya geçmeden hemen öncesinde birbiriyle karıştırın. Karıştırılmış primeri kavitenin tüm yüzeyine, tek kullanımlık bir fırça yardımıyla uygulayın. Primeri 30 saniye bekletin. Çalışma alanının en az 30 saniye boyunca tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin. Diş yüzeyini 30 saniye beklettikten sonra, yağ içermeyen hava sıkarak solventlerin buharlaşarak ortadan kalkmalarını sağlayın. [DİKKAT]: Primerin birikmemesine dikkat edin. Primeri uyguladıktan sonra yıkamayın. Belirtilen kurutma yöntemine ve çalışma süresine uyun. İşlenmiş yüzeye dokunmaktan kaçının. İşlem görmüş yüzey kontaminasyona uğramış ise, su ile yıkayıp kurutun veya alkol ile temizleyin ve primeri tekrar uygulayın. [NOT]: Primer, çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. -4 -

5 2.Bonding Likit A ve Likit B den birer damla karıştırma kabına aktarın ve uygulamaya geçmeden hemen öncesinde birbiriyle karıştırın. Bond u kavitenin tüm yüzeyine, tek kullanımlık bir fırça yardımıyla uygulayın. Bond u uyguladıktan sonra düşük, yağ içermeyen hava akımı ile üniform bir bond tabakası oluşturun. Bond u (konvensiyonel halojen veya LED ünitesi kullanılması durumunda) 20 saniye boyunca veya (hızlı halojen veya plazma ark ünitesi kullanıldığında) 10 saniye boyunca dental bir ışınlama cihazı kullanarak ışıkla polymerize edin. [DİKKAT]: Bond çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. Üflenen hava kuvvetli olması durumunda bonding ajanı dağılır ve bunun sonucu olarak düşük adezyon elde edilir. A 7. Kor üst yapıları (build-ups) 1. Şırınganın hazırlanması Uygun CLEARFIL DC CORE AUTOMIX rengini belirleyin ve şırıngayı hazırlayın. 2. Yerleştirme Patı dikkatlice şırıngadan doğrudan kaviteye bastırarak dozajlayın; bunu yaparken, aşağıdaki üç yöntemden birini izleyerek, hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat edin. Karıştırma ucuna bir rehber ucu takın ve patı şırıngadan doğrudan kaviteye uygulayın. Patı, sıkarak bir kağıt parçasına sıkın ve ardından uygun aletleri kullanarak patı kaviteye yerleştirin. İğne tüpüne (CENTRIX INC. tarafından üretilen) CLEARFIL DC CORE AUTOMIX doldurun ve patı, iğne tüpü vasıtasıyla kaviteye bastırın. [DİKKAT]: Dağıtım/dozaj şırıngasını kullanırken, çapraz enfeksiyonların oluşmamasına dikkat edin. Şırınganın, şırınganın kan veya tükürük ile temas etmesini önlemek için, folyo gibi bir şey kaplanması tavsiye olunur. Aynı şekilde şırınganın, karıştırma ucunun ve rehber ucunun kullanım öncesinde ve sonrasında alkole batırılmış bir emici pamuk parçasıyla dezenfekte edilmeleri tavsiye olunur. 3. Sertleştirme Materyali kaviteye uyguladıktan sonra, patı bir dental polimerizasyon ışığıyla, lingual ve labial yandan polimerize edin. Aşağıda gösterilen ışıkla polimerizasyon sürelerine uyun. Gerekli durumlarda bölüm bölüm uygulanan patların başlangıç polimerizasyonu için, piyasada satılan bir matriks bandı kullanılabilir. -5 -

6 Tablo: Işıkla polimerizasyon süresi (Dentin ve White) Konvensiyonel halojen* Kalınlık 1.5 mm den ince mm 20 saniye 40 saniye 5 saniye Hızlı halojen* 10 saniye 15 saniye 3 saniye Plazma ark* 5 saniye 5 saniye 3 saniye LED* 20 saniye 60 saniye 5 saniye İlk polimerizasyo n Polimerizasyon ünitesi Tip Konvensiyonel halojen üniteleri Hızlı üniteleri Plazma üniteleri LED üniteleri halojen ark Işık kaynağı Dalga boyu aralığı ve ışın yoğunluluğu Halojen lambası Halojen lambası Xenon lambası Mavi LED1) Işın yoğunluluğu2) mw/cm2 arasında, dalga boyu aralığı nm arasında Işın yoğunluluğu2) 550 mw/cm2 den fazla, dalga boyu aralığı nm arasında Işın yoğunluluğu2) 2000 mw/cm2 den fazla, dalga boyu aralığı nm ile başlıyor ve ışın yoğunluluğu 450 mw/cm2 den fazla; dalga boyu aralığı nm ile başlıyor. Işın yoğunluluğu2) 120 mw/cm2 den fazla, dalga boyu aralığı nm arasında Maksimum emisyon spektrumu: nm. Dalga boyu aralığı ve ışın yoğunluğu ölçümü, IEC veya NIST (National Institute of Standards and Technology) standardına uygun kalibre edilmiş bir spektroradyometre ile yapılmıştır. [DİKKAT] CLEARFIL DC CORE AUTOMIX için süreler: Çalışma süresi : 3 dakika Diş yüzeyine adeziv uygulanmış olması durumunda rünün kimyasal polimerizasyonu hızlanır. Kimyasal polimerizasyon süresi: 6 dakika [NOT] ISO/TS 10650:1999 standardına uygun polimerizasyon lambalarının kullanılması tavsiye olunur. Patın rengi, polimerizasyon süreci sırasında değişir. Başlangıçta sarı olan rengi polimerizasyon sonrası, karışımın ihtiva ettiği polimerizasyon başlatıcısı sonucu açılır. Bu renk değişimi materyalin fiziksel özelliklerini hiçbir şekilde etkilememektedir. -6 -

7 A 8. Köprü ayağı dişinin hazırlanması Kompozit rezin polimerize edildikten sonra doldurulmuş köprü ayağı dişi hemen prepare edilebilir. B. NON-VİTAL DİŞE KOR ÜST YAPI B 1. Dişin temizlenmesi En üstün adeziv performansı elde etmek için temizlenmiş kaviteye uygulanır. Kavitenin gereken şekilde temizlenmiş olduğundan emin olun. B 2. Nem kontrolü Optimal sonuçlar elde etmek için, tedavi alanının tükürük veya kan kontaminasyonunu önleyin. Dişin temiz ve kuru tutulması için bir lastik örtünün (rubber dam) kullanılması tavsiye olunur. B 3. Kavitenin temizlenmesi ve kök kanalının hazırlanması Geçici örtüleme materyali kaviteden ve dolgu materyalini kök kanalından uzaklaştırın. Pizo tipi bir genişletici (reamer) kullanarak kök kanal girişini hazırlayın ve temizleyin. B 4. Postun yerine oturtulması Uygun çaplı ve uzunluktaki bir postu, prepare edilmiş kök kanalına yerleştirin. B 5. Matriks bandı ve kamaların uygulanması Gereken durumlarda matriks bandı ve kama uygulayın. B 6. B-6a, B-6b veya B-6c seçin B-6a. CLEARFIL LINERBOND 2V kullanıldığında (Bu ürünle post simantasyonu) 1. Post yüzeyinin işlenmesi Kullanılacak dental postun yüzeyi henüz işlenmemiş ise alüminyum tozu ile kumlanmalıdır. Likit A ve Likit B den birer damla karıştırma kabına akıtın ve uygulamanın hemen öncesinden birbiriyle karıştırın. Primer karışımını, tek kullanımlık bir fırça ucu ile post yüzeyine uygulayın. Primeri uyguladıktan sonra, yumuşak, yağ içermeyen hava üfleyerek uçucu bileşenlerin buharlaşmalarını sağlayın. [NOT] Değerli metal alaşamlı bir postun kullanılması durumunda post yüzeyine önce, üretici tavsiyelerine uygun bir şekilde, bir metal-adeziv primer (örn. ALLOY PRIMER) uygulanmalıdır. -7 -

8 2. Diş yüzeyinin işlenmesi Likit A ve Likit B den birer damla karıştırma kabına akıtın ve uygulamanın hemen öncesinden birbiriyle karıştırın. Tek kullanımlık bir fırça ucu ile, primeri tüm kavite yüzeylerine uygulayın. 30 saniye bekletin. Çalışma alanının en az 30 saniye boyunca tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin. Diş yüzeyini 30 saniye beklettikten sonra, yağ içermeyen hava sıkarak solventlerin buharlaşarak ortadan kalkmalarını sağlayın. [DİKKAT]: Primerin birikmemesine dikkat edin. Primeri uyguladıktan sonra yıkamayın. Verilen kurutma yöntemi ve çalışma süresine uyun. İşlenmiş yüzeye dokunmaktan kaçının. İşlem görmüş yüzey kontaminasyona uğramış ise, su ile yıkayın kurutunuz ya da alkolle temizleyiniz ve tekrar primer uygulayınız. [NOT]: Primer, çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakayı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. 3. Bonding Likit A ve Likit B den birer damla karıştırma kabına akıtın ve uygulamanın hemen öncesinden birbiriyle karıştırın. Tek kullanımlık bir fırça ucu ile, bond u tüm kavite yüzeylerine uygulayın. Bond u uyguladıkta sonra, hafif yağ içermeyen hava sıkarak üniform bir bond tabakası oluşturun. Bond u dental polimerizasyon lambası kullanarak 20 saniye (geleneksel halojen veya LED ünitesi kullanıldığında) veya 10 saniye boyunca (hızlı halojen veya plazma ark ünitesi kullanıldığında) polimerize edin. [DİKKAT]: Bond, çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. Üflenen hava kuvvetli olması durumunda bonding ajanı dağılır ve bunun sonucu olarak düşük adezyon elde edilir. 4. CLEARFIL DC CORE AUTOMIX ile post simantasyonu Patı dikkatlice şırıngadan kanala aktarın. Bunu yaparken, aşağıdaki üç yöntemden birini uygulayarak hava kabarcıklarının oluşmasını önleyin. Karıştırma ucuna bir rehber ucu takın ve patı şırıngadan doğrudan kanala uygulayın. Patı, sıkarak bir kağıt parçasına sıkın ve ardından uygun bir alet kullanarak patı kök kanalına bastırın. İğne tüpüne (CENTRIX INC. tarafından üretilen) CLEARFIL DC CORE AUTOMIX doldurun ve patı, iğne -8 -

9 tüpü vasıtasıyla kaviteye bastırın. [DİKKAT]: Şırıngayı kullanırken, çapraz enfeksiyonlara yol açmamak için, dikkatli olun. Şırınganın, şırınganın kan veya tükürük ile temas etmesini önlemek için, folyo gibi bir şey ile kaplanması tavsiye olunur. Aynı şekilde şırınganın, karıştırma ucunun ve rehber ucunun kullanım öncesinde ve sonrasında alkole batırılmış bir emici pamuk parçasıyla dezenfekte edilmeleri tavsiye olunur. Bağlanma materyali ile kaplı dental postu kanala yerleştirin. Postu sabitlemek için patı, dental polimerizasyon lambası ile, öngörülen süre boyunca polimerize edin. Tabloyu referans alın. Güçlü bağlanma sonucu elde etmek için diş kenarlarının iyicene polimerize edilmesi tavsiye olunur. [DİKKAT] CLEARFIL DC CORE AUTOMIX için süreler: Çalışma süresi : 3 dakika Diş yüzeyine adeziv uygulanmış olması durumunda ürünün kimyasal polimerizasyonu hızı arttığından postun simantasyonu mümkün olduğunca hızlı tamamlanmalıdır. Kimyasal polimerizasyon süresi: 6 dakika [NOT]: ISO/TS 10650:1999 standardına uygun polimerizasyon lambalarının kullanılması tavsiye olunur. Patın rengi, polimerizasyon süreci sırasında değişir. Başlangıçta sarı olan rengi polimerizasyon sonrası, karışımın ihtiva ettiği polimerizasyon başlatıcısı sonucu açılır. Bu renk değişimi materyalin fiziksel özelliklerini hiçbir şekilde etkilememektedir. 5. Kor üst yapıları Postu kök kanalına simante ettikten sonra, aşağıdaki üç yöntemden birini uygulayarak patı postun etrafına uygulayın. Karıştırma ucuna bir rehber ucu takın ve materyali doğrudan şırıngadan uygulayın. Gereken miktarda patı bir kağıt parçasına sıkın ve patı, uygun bir aletle kök kanalına yerleştirin. İğne tüpüne (CENTRIX INC. tarafından üretilen) CLEARFIL DC CORE AUTOMIX doldurun ve patı, iğne tüpü vasıtasıyla k şırıngayı kullanarak dışarıya sıkın. [DİKKAT]: Şırıngayı kullanırken, çapraz enfeksiyonlara yol açmamak için, dikkatli olun. Şırınganın, şırınganın kan veya tükürük ile temas etmesini önlemek için, folyo gibi bir şey kaplanması tavsiye olunur. Aynı şekilde şırınganın, karıştırma ucunun ve rehber ucunun kullanım öncesinde ve sonrasında alkole batırılmış bir emici pamuk parçasıyla dezenfekte edilmeleri tavsiye olunur. [NOT]: Gerekli durumlarda bölüm bölüm uygulanan patların başlangıç polimerizasyonu için, piyasada satılan bir matriks bandı kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda her bir polimerizasyon lambası için polimerizasyon süresi verilmiştir. -9 -

10 Patı postun etrafına yerleştirdikten sonra patı, bir dental polimerizasyon lambası kullanarak hem lingual, hem labial taraftan polimerize edin. Aşağıdaki tabloda her bir polimerizasyon lambası için polimerizasyon süresi verilmiştir. 6. Bir köprü ayağı dişinin hazırlanması Pat tamamen sertleştirildikten sonra kor yapımına alışagelmiş şekilde devam edin. B-6b. PANAVIA F 2.0 kullanıldığında. 1. Post simantasyonu PANAVIA F 2.0 nin kullanma talimatlarını uyarak postu kök kanalına simante edin. [NOT]: PANAVIA F 2.0 ile çalıştığınızda CLEARFIL SE BOND u kullanmayın. PANAVIA F 2.0, adeziv bonding materyali işlevi gördüğünden üzerinde (PANAVIA F 2.0 nin bir bileşeni olan) ED PRIMER II bulunan geri kalan dişlere PANAVIA F 2.0 uygulayın. Post yüzeyine ED PRIMER II de uygulanmalıdır. Kor üst yapıları Kor üst yapıları için B-6a 5. ila B-6a 6. arasındaki adımları uygulayın. B-6c. Diğer bir yapıştırma simanı kullanıldığında. 1. Post simantasyonu İlgili yapışma simanın kullanma talimatlarını uyarak postu kök kanalına simante edin. 2. Diş yüzeyinin ve postun işlenmesi Likit A ve Likit B den (CLEARFIL LINER BOND 2V) birer damla karıştırma kabına akıtın ve uygulamanın hemen öncesinden birbiriyle karıştırın. Tek kullanımlık bir fırça ucu ile, primeri siman yüzeyine ve diş yüzeyine uygulayın. 30 saniye bekletin. Çalışma alanının en az 30 saniye boyunca tükürük veya eksüda ile temas etmemesine dikkat edin. Siman yüzeyini ve diş yüzeyini 30 saniye beklettikten sonra, yağ içermeyen hava sıkarak solventlerin buharlaşarak ortadan kalkmalarını sağlayın. [DİKKAT]: Primerin birikmemesine dikkat edin. Primeri uyguladıktan sonra yıkamayın. Verilen kurutma yöntemi ve çalışma süresine uyun. İşlenmiş yüzeye dokunmaktan kaçının. İşlem görmüş yüzey kontaminasyona uğramış ise, su ile yıkayın kurutunuz ya da alkolle temizleyiniz ve tekrar primer uygulayınız. [NOT]: Primer, çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakayı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. -10-

11 3. Bonding Likit A ve Likit B den (CLEARFIL LINER BOND 2V) birer damla karıştırma kabına akıtın ve uygulamanın hemen öncesinden birbiriyle karıştırın. Tek kullanımlık bir fırça ucu ile, bond u tüm kavite yüzeylerine uygulayın. Bond u uyguladıkta sonra, hafif yağ içermeyen hava sıkarak üniform bir bond tabakası oluşturun. Bond u (konvensiyonel halojen veya LED ünitesi kullanılması durumunda) 20 saniye boyunca veya (hızlı halojen veya plazma ark ünitesi kullanıldığında) 10 saniye boyunca dental bir ışınlama cihazı kullanarak ışınla polymerize edin. [DİKKAT]: Bond, çalışma ışığına veya doğal ışığa (pencereden gelen güneş ışığı) maruz bırakılması durumunda jelleşir. Çalışma ışığı veya doğal ışıktan korumak için, ışığı bloke eden plakayı kullanın ve karıştırıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanın. Üflenen hava kuvvetli olması durumunda bonding ajanı dağılır ve bunun sonucu olarak düşük adezyon elde edilir. 4. Kor üst yapıları Kor üst yapıları için B-6a 5. ila B-6a 6. arasındaki adımları uygulayın. VII. KİT BİLEŞENLERİ White CLEARFIL DC CORE AUTOMIX WHITE : 1 şırınga Catalyst paste: 9,9 g (4,5 ml) Universal paste: 9,8 g (4,5 ml) Accessories Mixing tip : 20 karıştırma ucu Guide tip : 20 rehber ucu Dentin CLEARFIL DC CORE AUTOMIX WHITE : 1 şırınga Catalyst paste: 9,9 g (4,5 ml) Universal paste: 9,8 g (4,5 ml) Accessories Mixing tip : 20 karıştırma ucu Guide tip : 20 rehber ucu -11-

12 VIII. BİLEŞENLERİ CLEARFIL DC CORE AUTOMIX in temel bileşenleri Silanlanmış silika Silanlanmış cam Bisfenol A diglisidil metakrilat (Bis-GMA) Trietilan glikol dimetakrilat Hidrofobik aromatik dimetakrilat dl-kamforkinon Benzol peroksit Uyarı: Federal (ABD) yasalar, cihaz satışının yalnızca yetkili bir diş hekimi tarafından veya yetkili bir diş hekimi emriyle yapılmasını emreder. [GARANTİ] KURARAY MEDICAL INC., ıspatlanabilir şekilde arızalı olaran her türlü ürününü yenisiyle değiştirir. KURARAY MEDICAL INC., ürünün kullanımı, uygulanması veya kullanmaması sonucu oluşan herhangi kayıp veya hasar, doğrudan veya dolaylı olsun, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanımdan once kullanıcı, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir. [NOT] CLEARFIL ve PANAVIA, ve KURARAY CO.,LTD nin ticari markalarıdır Üretici KURARAY MEDICAL INC Sakazu, Kurashiki, Okayama , Japan Dağıtımcı KURARAY AMERICA, INC. 101 East 52nd Street, 26th Floor, New York, NY (800)

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz.

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz. Kuraray Clearfil SE BOND için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL SE BOND ışıkla sertleşen bir bonding sistemidir. Kendinden asitli bir primerden ve bir bonding ajanından oluşur. Primer, mine ve dentinin

Detaylı

Federal Yasalar bu cihazın yalnızca bir diş hekimi tarafından ya da onun siparişiyle satılabileceğini belirlemiştir. II. Güvenlik 354. IV.

Federal Yasalar bu cihazın yalnızca bir diş hekimi tarafından ya da onun siparişiyle satılabileceğini belirlemiştir. II. Güvenlik 354. IV. Federal Yasalar bu cihazın yalnızca bir diş hekimi tarafından ya da onun siparişiyle satılabileceğini belirlemiştir. İÇİNDEKİLER I. Giriş 354 II. Güvenlik 354 III. Parçalar ve Açıklamalar 356 IV. Kurma

Detaylı

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEEx Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Detaylı

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

Sayın İş Ortaklarımız,

Sayın İş Ortaklarımız, Sayın İş Ortaklarımız, 1978 yılında diş laboratuarı olarak başlayan iş hayatımız 1981 yılında aile büyüklerimizden Kaya Yaman ve Selami Yaman tarafından Merkez Diş Deposu unvanı ile kurulmuştur. Firmamız

Detaylı

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEExp Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Clinpro White Varnish

Clinpro White Varnish Clinpro Cario L-Pop Laktik Asit İndikatör Çubukları Clinpro Prophy Paste Flor içeren profilaksi cila pastası Zaris White&Brite Beyazlatma sistemi Clinpro Cario L Pop, birkaç dakika içinde hasta başında

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Alcoa Jantları Servis Kılavuzu. Avrupa, Ocak 2010

Alcoa Jantları Servis Kılavuzu. Avrupa, Ocak 2010 Alcoa Jantları Servis Kılavuzu Avrupa, Ocak 2010 1 Alcoa Jantları Servis Kılavuzu - Avrupa Ocak 2010 Önceki tüm kılavuzların yerine geçer (Teknik Veri, Supap Uygulama Şeması, Balans Kılavuzu, ALgrease

Detaylı

Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur). GÜVENLIK IÇIN TEMEL UYARILAR Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyusal veya zihinsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2.Terimler ve açıklaması... 2 2.1 Anatomi... 2 2.2 Trakeostomi nedir?... 3 2.3 Larenjektomi nedir?... 3 2.4 Anatomik değişiklikler... 3 2.5 Trakeostomi belirtileri... 3 3. Trakeostominin

Detaylı

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri Gazlı Fritözler Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Super Marathon Serisi Dean, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye

Detaylı

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok büyük

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Dişhekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz infeksiyon olasılığı her zaman düşünülmesi gereken bir durumdur.

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu ACCUVAC Rescue Vakum Aspiratörü Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Içindekiler 1. Genel Bakış.................... 3 1.1 Cihaz plaketinde yer alan tanım işaretleri............. 5 1.2 Ambalaj üzerindeki

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPASI ÜRÜN KODU: TRM8151 ANA EKRAN VOLÜM DURUMU SIL HIZ MONITÖR BILGISAYAR KONTROLÜ ALARM CALISIYOR UYARI

Kullanım Kılavuzu VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPASI ÜRÜN KODU: TRM8151 ANA EKRAN VOLÜM DURUMU SIL HIZ MONITÖR BILGISAYAR KONTROLÜ ALARM CALISIYOR UYARI Kullanım Kılavuzu VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPASI ÜRÜN KODU: TRM8151 ANA EKRAN VOLÜM DURUMU ALARMI SUSTUR EKRAN ISIGI SIL. HIZ VOLÜM BASLAT MONITÖR BILGISAYAR KONTROLÜ AÇ/KAPA Sarj Aç DURDUR CALISIYOR UYARI

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı