Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri"

Transkript

1 Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü 3 Mayıs 2013

2 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA AR-GE İNOVASYON YENİ ÜRETİM ANALİZ YÖNTEMİ /SÜRECİ Refah BİLİMSEL ALT YAPI YENİ ORGANİZASYON

3

4 ÜLKELERİN AR-GE HARCAMASI VE REKABET GÜCÜ 4

5 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON İlaç sanayi, ürettiği ileri teknoloji ürünleri ile yüksek katma değer yaratan, maliyetli Ar-Ge faaliyetlerine, yeni buluşlara dayalı olan sanayilerin başında gelmektedir. Ar-Ge İlaç ruhsatı Üretim Pazarlama Satış / Dağıtım MÜŞTERİ

6 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON Dünyada yapılan toplam Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımında İlaç ve Biyoteknoloji sektörü ilk sırada yer almaktadır. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,3% 9,6% 7,8% 4,2% 4,1% 4,0% 3,1% 1,7% 1,7% 0,4% 48,1% İlaç ve Biyoteknoloji firmaları her yıl cirolarının ortalama %19 unu yeni ilaç ve tedavi geliştirmeye ayırmaktadır. Kaynak: EFPIA, 2012

7 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON İlaç Ar-Ge Harcamalarının Toplam Ar-Ge Harcamaları İçindeki Payı Türkiye Japonya ABD AB 0,05% 0,06 milyar $ 11% 17,6 milyar $ 16% 31,1 milyar $ 24% 56,8 milyar $ 2010 yılı sonu itibariyle, ilaç sektöründe global Ar-Ge harcaması 120 milyar ABD dolarını aşmıştır yılında Türkiye de ilaç Ar-Ge harcaması yaklaşık 60 milyon ABD doları olup Türkiye ilaç sektörünün global Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı %0,05 olmuştur. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaynak: EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2011; TÜİK

8 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON Türkiye ilaç Ar-Ge harcamasının 2010 yılı itibariyle, GSYİH içerisindeki payı yaklaşık %0,01 seviyesindedir. Global olarak ilaç sektöründe yapılan Ar-Ge harcamalarında yılları arasında %2,3 artış olacağı beklenmektedir.

9 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON Klinik araştırmaların %68 i ABD ve Avrupa da en gelişmiş ülkelerde yapılmaktadır. 1 milyon kişiye düşen klinik araştırma sayısı ABD 191 Batı Avrupa 86 Doğu Avrupa 22 Türkiye 4 Kaynak: criticalt rials.gov 2011 yılında Türkiye de klinik araştırma sayısı dünya toplamı içerisinde payı %0,6 olmuştur yılında ilaç sektöründe dünyanın en büyük 16. ülkesi olan Türkiye, klinik araştırma sayısı bakımından 36. sırada yer almaktadır.

10 İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE ve İNOVASYON Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, ilaç araştırmasında üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve kamu ile özel sektörün Ar-Ge ye ayırdığı kaynakların artırılması ile sağlanabilecektir. Kamu Üniversite Sanayi Tüm paydaşlara önemli görevler düşmektedir

11 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İLGİLİ KURULUŞLAR

12 SAN-TEZ PROGRAMI Sanayicilerimizin Ar-Ge ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bakanlık max % 75 Hibe Firma min % 25 Nakdi Üniversite Ayni (laboratuvar v.b.) yılları arasında Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı ile ilgili yürütülen SAN-TEZ projesi sayısı 54 adettir.

13 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir yılı itibariyle 49 adet TGB bulunmakta olup 34 ü faaliyettedir. TGB lerde 2174 firma faaliyet göstermekte, 70 adet yabancı ortaklı firma bulunmaktadır.

14 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ndeki ilaç ve ilgili firmalarının dağılımı TGB ADI İLAÇ BİYOTEKNOLOJİ MEDİKAL TIP SAĞLIK TOPLAM Hacettepe Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Selçuk Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 4 4

15 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TGB ADI İLAÇ BİYOTEKNOLOJİ MEDİKAL TIP SAĞLIK TOPLAM Gebze OSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yıldız Teknik Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ankara Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3 3 Tübitak MAM Teknoparkı 3 3 Ata Erzurum Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziantep Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 2

16 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TGB ADI İLAÇ BİYOTEKNOLOJİ MEDİKAL TIP SAĞLIK TOPLAM Kocaeli Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Erciyes Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 Boğaziçi Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 Sakarya Üniv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 1 TOPLAM

17 AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ 2012 yılında tarafından Abdi İbrahim, Bilim İlaç, Zentiva, Deva Holding ve Mustafa Nevzat olmak üzere 5 ilaç firmasına Ar-Ge merkezi kurma onayı verilmiştir. Bu firmaların net satışlar içindeki Ar-Ge giderleri payı %4,07 olarak gerçekleşmiştir. İlaç sektörü Ar-Ge harcamalarının ulusal ve küresel karşılaştırmaları Sektör Firma Sayısı Ar-Ge Giderlerinin Net satışlar içindeki yüzdesi Türkiye de Ar-Ge Merkezi olan İlaç firmaları* Dünyadaki büyük ilaç firmaları** 5 4, Kaynak: *, ** Avrupa Birliği Komisyonu Dünyanın En Büyük Sanayi Ar-Ge Firmaları 2012 Raporu

18 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmek için başlatılan bir programdır. Teknogirişim sermayesi desteğinde sektörel dağılım ( arası) Sektör Başvuru Yüzde Desteklenen Yüzde Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı , ,4 *Yüksek Teknoloji sektörleri toplamı , ,3 TOPLAM , ,0 Kaynak:

19 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; Türkiye Sanayi Stratejisi Sektörel Stratejilerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi görevi Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

20 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayinin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerek Orta Vadeli Programlarda, gerek Yıllık Programlarda öncelikli olarak stratejik planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) 7 Aralık 2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanmıştır.

21 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ ( ) GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması Becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması

22 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ TÜRKİYE SANAYİ POLİTİKASI YATAY SANAYİ POLİTİKALARI SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKALARI Yatırım ve İş Ortamı Uluslararası Ticaret ve Yatırım Beceriler ve İnsan Kaynağı KOBİ lerin Finansmana Erişimi Firmaların Teknolojik Gelişimi Altyapı Sektörleri Çevre Bölgesel Kalkınma SEKTÖREL STRATEJİLER HAZIRLAMA

23 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ OTOMOTİV ELEKTRİK- ELEKTRONİK DEMİR-ÇELİK Türkiye Sanayi Stratejisi KİMYA İLAÇ STRATEJİ BELGESİ ( ) SERAMİK MAKİNA 23

24 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 1 Mevcut Durum 2 GZFT Analizi Vizyon Genel Amaç Hedefler 4 Eylem Planları

25 VİZYON VE GENEL AMAÇ VİZYON İlaç sanayinde Ar-Ge, üretim ve yönetim merkezi olan bir Türkiye. GENEL AMAÇ Ülkemizi uluslararası rekabet gücüne sahip, dünya ihracatından daha fazla pay alan ve dünya ilaç endüstrisinde küresel bir oyuncu haline getirmek.

26 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ Stratejik Plan Özeti VİZYON GENEL AMAÇ HEDEF 1 HEDEF 3 HEDEF 5 GZFT ANALİZİ HEDEF 2 HEDEF 4 HEDEF 6 E Y L E M L E R UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

27 HEDEFLER Hukuki düzenlemelerin ve idari kapasitelerin, toplum sağlığını koruyacak ve yatırımları artıracak şekilde iyileştirilmesi Sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli insan gücüne yatırım yapılması Kamu, üniversite ve özel sektör arasında güvene dayalı şeffaf bir ortam oluşturularak işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi Bilinçli bir hekim, dişhekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturarak akılcı ilaç kullanımının sağlanması Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi Sektörün sürdürülebilirliğini ve küreselleşmesini sağlamak amacıyla rasyonel ve destekleyici finansman modelinin oluşturulması

28 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI 6 HEDEF 56 EYLEM İlaç Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı nda mevcut olan ilaç Ar-Ge si ile ilgili eylemler HEDEF 5: Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi. NO EYLEM ADI SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞ SÜRE 5.1 Ülke modelleri araştırılarak en iyi uygulama örnekleri tespit edilip, Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli düzeye getirilmesi için alt yapı oluşturulacaktır. KALKINMA BAKANLIĞI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜBİTAK, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, KOSGEB, ÜNİVERSİTELER, STK, TUCRIN 2016 SONU 5.2 Üniversitelerde, teknoparklarda ve enstitülerde geliştirilmiş mevcut Ar-Ge çalışmalarının tespit edilerek bir veri tabanının oluşturulması ve sanayiye aktarılması sağlanacaktır. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, YÖK SAĞLIK BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER, STK, TUCRIN SÜREKLİ

29 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI HEDEF 5: Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi. NO EYLEM ADI SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞ SÜRE 5.3 Üniversitede yapılan ürüne yönelik Ar-Ge çalışmalarının, üretim aşamasına kadar korunması sağlanacaktır. TPE BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, YÖK, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ Türkiye de klinik ilaç ve araştırma merkezleri kurulacak ve merkezlerin faaliyetleri desteklenecektir. Ülkemizin bitkisel florasının kayıt altına alınarak, bunlardan ilaç hammaddesi olarak kullanılanların tespit edilip, ilaç sanayinin üretim sürecinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. SAĞLIK BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, YÖK, TEB, STK BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, YÖK, ÜNİVERSİTELER, TEB, STK SÜREKLİ 2016 SONU

30 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI HEDEF 5: Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi. NO EYLEM ADI SORUMLU KURULUŞ 5.6 Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak ürünle ilgili, sınai mülkiyet haklarının yönetimini sağlamaya yönelik oluşturulan mevcut mekanizmalar geliştirilecektir. TPE İLGİLİ KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, YÖK, TÜBİTAK, TOBB, STK SÜRE 2014 SONU 5.7 İlaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, Ar-Ge kanunu kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için gerekli iyileştirmelere yönelik çalışmalar yapılması sağlanacaktır. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TÜBİTAK, YÖK, ÜNİVERSİTELER, STK 2013 SONU 5.8 İlaç araştırmaları için gereksinim duyulan uzun vadeli ve yüksek miktarlardaki destek mekanizmalarının sağlanması için gerekli altyapı ve mevzuatın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, TÜBİTAK, YÖK, ÜNİVERSİTELER, BAŞBAKANLIK YATIRIM TANITIM VE DESTEK AJANSI, STK SÜREKLİ

31 İLAÇ SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ EYLEM PLANI HEDEF 5: Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonun sağlanması, bu şekilde geliştirilen ürünlerin desteklenmesi. NO EYLEM ADI SORUMLU KURULUŞ İlaç üretimi yapacak kuruluşların, GxP (GMP, GCP, GDP, GLP gibi) konusunda desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Küçük molekül ilaç ve biyoteknoloji ürünü olan ilaç ve aşılarda ulusal ürünlerin geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli projeler ve sonuç odaklı çağrılar oluşturulacak ve desteklenecektir. Klinik araştırmaların artırılması ve geliştirilmesi için Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar desteklenecek ve ülkemizin Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı Konsorsiyumu na (ECRIN-ERIC) tam üyeliği sağlanacaktır. Uluslararası yetkinlikte araştırma kapasitesine sahip ulusal laboratuvarlar kurulacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBİTAK SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLGİLİ KURULUŞ EKONOMİ BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TSE, TÜRKAK, STK BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, YÖK, ÜNİVERSİTELER KALKINMA BAKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, TÜBİTAK, YÖK, ÜNİVERSİTELER, TUCRIN, STK KALKINMA BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI, YÖK, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER, TOBB, STK SÜRE 2015 SONU SÜREKLİ 2014 SONU 2016 SONU

32 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 10. KALKINMA PLANI (2014 2018) SANAYİ, KALKINMA, BÖLGESEL FARKLILIKLAR, MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER, YATIRIMLAR, KİT LER VE ENERJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLER (Özet Değerlendirme)

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı