Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI

2 Amerika nýn tercihi Viking Spas þimdi Türkiye de! 0 yýlý aþkýn deneyimi ile Viking Spas, benzersiz bir hidroterapi deneyimi ile sizleri karþýlýyor. Ýleri teknolojisi ve üstün özellikleriyle sektörün öncü markasý haline gelen Viking Spas, 007 yýlýnda Amerika da aldýðý Consumer Digest ödülü ile internet üzerinden en çok satýn alýnan SPA markasý olmuþtur. Özel alaþýmlý güçlü gövdesi (Fortiflex TM HDPE) ve geliþmiþ otomatik kontrol ne (Balboa Control System) sahip bu ileri teknoloji ürünü SPA havuzlarýndan birine sahip olmak çok kolay. Çünkü Viking Spas olarak sloganýmýz: Lüks daha ulaþýlabilir olmamýþtý... Bu ulaþýlabilir lüks ü kullanmaya baþladýðýnýzda ruhunuz ve vücüdunuzdaki deðiþikliklere inananamayacaksýnýz. Sizleri de bu benzersiz dünyayý keþfetmeye davet ediyoruz... Arkanýza yaslanýn ve tadýný çýkarýn... ses ve sistemleri gibi zengin özelliklerle donatýlmýþ lüks tasarýmlar, Bakým gerektirmeyen kullanýcý dostu gövde, Özel alaþýmlý (Fortiflex TM HDPE High Density Polyethylene) çok güçlü kabuk, Geliþmiþ otomatik kontrol (Balboa Control System) ile kolay kullaným farklý jet grubu ve adete kadar jet baþlýðý ile boyundan, ayaklara kadar masaj uygulamasý Hiçbir tesisat ve ekipman gerektirmeyen kolay kurulum Alanýnda lider teknolojilere sahip ekipmanlar (Waterway Pumps ve Balboa Control System) kullanýlarak üretilen Viking Spas havuzlarý size ihtiyacýnýz olan konfor ve lüksü kesintisiz ve sorunsuz olarak sunuyor. Hem de uzun yýllar boyunca!

3 LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI 5 oturumlu ekonomik seri Viking I Viking II En Ekonomik Spa keyfi Daha fazla hidroterapi jeti Orijinal Viking! Herkesin hidroterapi deneyiminden zevk alabileceði spadýr. Dairesel oturumu ile hareket özgürlüðü özelliði tüm hidroterapi jet yapýlandýrmalarýndan zevk alýnmasýna olanak saðlar. Ailenizle ve arkadaþlarla samimi sohbetler Viking Spa ile mümkün. VIKING I 9 BOYUN JETLERÝ WHIRLPOOL JET 0/0V.5 0sq ft DAKIKADA 00 GALON GÜVENLÝK EMÝÞÝ VIKING II 0 0/0V 0sq ft Baþka bir orijinal Viking Spa. Viking gibi ayný kullanýcý dostu özellikler, ama biraz daha fazlasý. Daha heyecanlandýrýcý su tedavisi için daha derin, daha fazla hidroterapi jeti ve daha büyük bir pompa. SolidState Touch Pad Spa Side Kontrolü elektronik bileþenleri ve pompayý kolayca aktive eder, mükemmel bir hidroterapi saðlar. Stratejik konumlandýrýlan jetler maksimum kullaným konforu ve rahatlama saðlar.

4 oturumlu lüks seri Çiftler için ekonomik seçim Arora I kat fazla güç! Arora II Arora III Endüstrideki birçok faktörden dolayý kiþilik spalarýn maliyeti daha büyük spalar ile benzer olmuþtur. Insanlar küçük samimi spa lara ihtiyaçlarý olmasýna raðmen büyük spalarý seçmiþlerdir. Vikingden yeni Aurora serisi, daha özel bir kuvet arayan çiftler ya da bireyler için çok iyi bir seçim olmuþtur. Aurora II için jetlerin miktarýný neredeyse iki katýna çýkarttýk ve beygir gücünü den e çýkardýk. Aurora II de vücudunuzun hemen her bölümü için bir jet var! En iyi terapiyi en doðru ayarda arayanlar için. BOYUN JETLERÝ WHIRLPOOL JET DAKIKADA 00 GALON GÜVENLÝK EMÝÞÝ Aurora III, spa deneyiminizi daha da ileri taþýmak için var edildi. Bu modeli, sýcak su deneyimini gece de yaþayabilmeniz için mükemmel nokta LED Iþýðý ile donattýk. O, 7 gün/ saat emrinizde! AURORA I 7 0V/0V AURORA II 0V AURORA III 0V 5

5 LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI 5 oturumlu lüks seri Eclipse Daha fazla hidroterapi jeti Supreme Royale Eclipse Spa, Viking ve Viking den daha fazla yer kaplamaz fakat çok daha fazlasýný sunar. Ekstra bir oturma yeri, en önemlisi vucudunuzun her yerine masaj yapacak bir sürü jet... Farký hissedin! Supreme Spa, Viking serisinin önde gelen en yenilikçi modelidir. 5 oturumlu yapýsý ile vucudunuzun heryerini rahat ettirebilmek için ayarlanabilir jetlerle donatýlmýþtýr. ECLIPSE SUPREME ROYALE Amerika da en çok satan, Consumer Digest Best Buy ödüllü bu modelimizi, sýcak su deneyimini gece de yaþayabilmeniz için mükemmel nokta LED Iþýðý ile donattýk. Basamaklý þelaleden hafif sýcak su akýþý altýnda dertlerinizden uzaklaþarak rahatlayýn. BOYUN JETLERÝ WHIRLPOOL JET DAKIKADA 00 GALON GÜVENLÝK EMÝÞÝ 0/0V 5 0V 0 0V 5

6 7 oturumlu süper lüks seri Legacy I ses ve Legacy II Daha fazla hidroterapi jeti Legacy I, yeni Destiny River Spa serisinin ilk tasarýmýdýr. Bu yeni spa, en son teknolojiyi ve benzersiz yeni özellikleri barýndýrýr. Bu yeni spa, zevk sahibi alýcýlarýn isteyebileceði hayallerdeki Spa nýn her özelliðine sahiptir. Rahatlayýn ve özel indirekt spa sýnýn, ýþýklý bardak tutucularýnýn tadýný çýkarýn. Legacy II, ekstra jetleri, ekstra beygir gücü ve ses seçeneði ile size sadece en iyi terapi ve rahatlamayý sunmak için var. Yaþamak için mükemmel bir deneyim! LEGACY I 0 7 VS50 0V () hp DAKIKADA 00 GALON GÜVENLÝK EMÝÞÝ ANA STEREO SÝSTEM LEGACY II 7 VS50 0V () 5hp 0

7 LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI 7 oturumlu ultra lüks seri Heritage I Toplam jet Daha fazla boyun jeti Heritage II ses ve Toplam jet Heritage I öyle büyük bir spa ki anýnda aþýk olacaksýnýz. Geniþ ve lüks olan Heritage günümüz spalarýnýn bütün en büyük özelliklerini gerçekten çok iyi bir fiyata sunuyor. Daha iyi sini deneyin, bunu kesinlikle hak ediyorsunuz! BOYUN JETLERÝ VOLCANO JET DAKIKADA 00 GALON GÜVENLÝK EMÝÞÝ ANA STEREO SÝSTEM HERITAGE I VS50 0V () 5hp 0 HERITAGE II 0 VS50 0V () hp Heritage II toplam jete sahip. Mühendislerimiz düþünebileceðiniz tüm konfor ve lüksü bu spaya koyarken hiçbir masraftan çekinmediler. jetli, el ve ayak masajý olan oturma yeri. Buradaki pompa, ayak masajý için bütün zemin jetlerini devreye sokan yön deðiþtirici bir özelliðe sahiptir. Patentli LED ile birlikte LED ýþýklý bardak tutucularý, LED ýþýklý þelale ve JBL stereo seçeneði. Bu spa en iyisini isteyenler için son noktadýr.

8 Vikingspas Hakkýnda: 970 lerin baþlarýnda, Spa sektöründe ilk uygun fiyatlý taþýnabilir spa havuzlarýný piyasaya sürdük. 0 yýlý aþkýn süredir bildiðimiz bir þey var: Bir Spa üretirken, kalite kontrolü her þey demektir. Bugün, Viking Spas olarak bizler, o kuralý yaþatmaya devam ediyoruz. Viking Spas olarak, en uygun fiyata en kaliteli Spa yý üretmek için çalýþýyoruz. Optimum su basýncý, maksimum verimlilikse taviz vermediðimiz diðer öncüllerimiz. Bu taahhütlerimiz bizi, Spa sanayi içinde kusursuz bir üne kavuþturmuþ ve Kuzey Amerika'daki büyük perakendeci aðlarýna katýlmamýzý saðlamýþtýr. Neden Vikingspas?: Çünkü baþta Amerika olmak üzere dünyanýn tercihiyiz. Royale Spa modelimiz, Amerika da, 007 yýlýnda, Consumer Digest, Best Buy ödülüne layýk görülmüþtür. En iyi fiyata, en kaliteli ürün anlayýþýyla devam ettiðimiz yolumuzda, bütün dünyada büyüyen uluslararasý bir marka olmaya devam ediyoruz. Ürünlerimiz Hakkýnda: Viking mühendisleri Spa havuzlarýmýzda özel patentli ve son teknoloji ile geliþtirilmiþ malzemeler kullanmaktadýrlar. Güçlü ve bakým gerektirmeyen kullanýcý dostu gövde, aþýnmaz yüzeyli özel alaþýmlý Fortiflex HDPE (High Density Polyethylene) kabuk ile, Vikashield kabin ve Balboa Kontrol Sisteminin otomatik mod ayarlarý sayesinde, siz sadece geriye yaslanýp ve spa keyfinin tadýný çýkarýn. Ýki inçlik yüksek akýþ kapasiteli PVC tesisat manifoldu, Spa boyunca suyu eþit daðýtýr. Bu tasarým jet basýncýnýn artabilmesi ve sabit kalabilmesi için özel olarak geliþtirilmiþtir. Ayrýca, farklý alanlara farklý basýnç uygulayabilen geliþmiþ jetlerimiz sayesinde, her kullanýcý, her bölgede ihtiyaç duyduðu spa keyfini elde edebilir. Hiçbir ekstra tesisat ve ekipman gerektirmeyen kolay kurulumu ile alanýnda benzersiz bu özelliklerin tamamý, unutulmaz bir spa deneyimi yaþamanýz için sadece VikingSpas da! POOLS & SPAS Kayýþdaðý Caddesi Metal Ýþ Merkezi No: 7 Küçükbakkalköy / Kadýköy Ýstanbul 750 Telefon : Fax : Web : Eposta :

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ

SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ Paris te iki gün sonra baþlayacak Otomobil Fuarý, yaz rehavetinden kurtulup yola devam etmenin ilk iþaretçisi. 50 den fazla yeni modelin ilk kez gün yüzüne çýkacaðý fuarda özellikle

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Solo Ürünler. Bosch çaðrı yönetim merkezi. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı

Solo Ürünler. Bosch çaðrı yönetim merkezi. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı Pratik zeka ürünü Bosch küçük ev aletleri, geniþ seçenekleriyle sizi bekliyor. Küçük ev aletleri broþürlerini, Bosch bayilerinden isteyebilirsiniz. Bosch Küçük Ev Aletleri Broþürü Solo Ürünler Bosch çaðrı

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV Ya daha iyisi olun ya da iyi olmayı bırakın Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

ACER, 2011 YILDIZLARINI

ACER, 2011 YILDIZLARINI ACER, 2011 YILDIZLARINI SUNAR Dizüstünde Teknoloji Devrimi: Aspire S3 Ultrabook Yeni Aspire S3 Ultrabook Kusursuz tasarımı, 4 kat hızlı internet bağlantısı, inanılmaz inceliği ve hafifliği, uyku modunda

Detaylı

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009 Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN 2009 ÝÇÝNDEKÝLER: Ayýn

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR MAKARALI RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV

HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR MAKARALI RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV HAREKET, HASSASİYET GEREKTİRİR MAKARALI RULMANLAR, LİNEER PARÇALAR, OTOMOTİV Daha iyisi olun veya iyi olmayı bırakın Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı