BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır"

Transkript

1 BahÁe havuzunun bakım nasıl yapılır Koi havuzu için ekstra tavsiyeler Su bak m Yem kalitesi Su yosunsuz biotoplar Saapplelıklı balıklar

2 I çindekiler 1 Düzenli havuz bakımı iáin tavsiyeler 1.1 Balık ve bitkiler iáin uygun olmayan su parametreleri nasıl düzeltilir Can sıkıcı su yosunlarının büyümesi nasıl engellenir Kirli su tekrar nasıl dengelenir Önlem: saapplelıklı bir havuz ortamı iáin Balıapple n z iáin doappleal yem Su yosunların n görülmesi durumunda ne yapılmalı sera su yosunu kontrol listesi Balık hastalıkları ile kar la- ıldıappleında ne yapılmalı Su hakkında sera bilgileri Su parametreleri nasıl geli tirilir ve su nasıl test edilir 5.1 Su neden sertle ir? Asitli ve alkalinli su olu umu Kirleticilerin bakteriyel paráalanması artık etkin olmadıappleında ne yapılmalı Su deappleerleri iáin sera tablosu Filtre sistemleri Mevsim deapplei imleri süresince havuz bak m lkbahar Yaz Sonbahar Kı Koi bakımı nasıl yapılır

3 sera, havuz suyunda biyolojik temizliği garanti eder. Size sadece küçük cennetinizin tadını çıkarın. Havuz etrafındaki ve iáindeki hayvan ve bitkilerin ya am ko ullar iáin berrak ve biyolojik aáıdan temiz bir su, vazgeáilmezdir. Su deapplei imleri, güne ı ıappleı, yaapplemur ve havuzun iáine dü en maddeler (örn. yapraklar) su ko ullarının deapplei mesine neden olur. Doappleal havuz düzenlemesi bu deapplei iklikleri kaldırabilecek yapıda deappleilse, bu durum havuz iáinde su yosunlarının yodun biáimde geli mesine neden olacak, balık ve bitkilere zarar verecektir. sera, yıl boyunca baháe havuzunuzdan keyif alabilmeniz ve havuzunuzun göz alıcılıappleını koruyabilmeniz iáin gerekli bakım önerilerini biraraya getirmi tir. sera ürünleri ile doappleanın gereksinimlerine uygun olarak baháe havuzunun bakımını yapmak iáin gereken donanıma sahip olacaksınız. 3

4 1 Düzenli havuz bakımı için tavsiyeler 1.1 Balık ve bitkiler iáin uygun olmayan su parametreleri nasıl düzeltilir Musluk ve yaapplemur suyunda klor ve bakır gibi havuz balıkları iáin Áok tehlikeli maddeler vardır. Çok dü ük veya Áok yüksek su sertliapplei de zararlıdır (bkz sayfa 16). sera KOI PROTECT ve sera pondmorena kirleticileri nötralize eder ve balık iáin en uygun ya am ko ullarını saapplelar. Karbonat sertliapplei 5 dkh nin altındaysa, ph deappleerinin güvenli biáimde dengelenmesini saapplelamak iáin sera pond bio balance kullanarak deappleer 5 ila 10 dkh arasına yükseltilmelidir. Sayfa 16 da karbonat sertliappleinin nas l gözlemlenebileceapplei konusunda gerekli bilgiyi bulacaks n z. 1.2 Can sık c su yosunlar n n büyümesi nas l engellenir Özellikle yaz döneminde, besleyicilerin Áokluappleu ve güálü güne ı ıappleı nedeniyle su yosunlarının yoappleun biáimde yayılma tehlikesi bulunmaktadır. Düzgün havuz su bak m alg olu umunu önler. Havuz suyunu hazırlamanız iáin sera KOI PROTECT ve sera pond crystal kullanmanızı tavsiye ediyoruz. sera KOI PROTECT, iáindeki koruyucu kolloidler ve Vitamin B kompleksiyle suyu balıkların ihtiyaálarına göre ko ulland r r. sera pond crystal havuz suyunun bulanıkla masını önler, bu da kolayca filtre edilmesini saapplelar. sera pond crystal kullanırken lütfen ph deappleerini stabilize edebilecek yeterli KH deappleerinin saappleland appleından emin olunuz. Dahası sera pond UV Sistemi yüzen alglerin olu umunu engeller. Çürüyen su yosunlarının havuz suyunda kirlilik yaratmasını önlemek iáin bir araya toplanm yosunlar düzenli olarak filtreden atılmalıdır. sera pond algenstop kullanılarak ipliksi ve yüzen alglerle güvenli bir ekilde sava ılabilir. l lem süresince havuz suyu en iyi ekilde havalandırılmalıdır, Áünkü ölen su yosunları yüksek miktarda oksijen tüketir. 3. bölümde (Bkz. sayfa 10) alglerin nas l engellenebileceapplei konusunda daha ayr nt l bilgi bulabilirsiniz. 4

5 Düzenli havuz bakımı için tavsiyeler Kirli su tekrar nas l dengelenir Suyun hijyenik olması Áok önemlidir. Suyun daha fazla kirlenmesini engelleyiniz. Balıklarınızı sadece yüksek kaliteli bir yem olan sera KOI SPIRULINA ile besleyiniz. ph deappleeri Áok yüksekse, sera pondmorena ve uzun süre etkisini koruyan sera pond biopeat kullanarak ph deappleerini dengeleyip dü ürünüz. Havuz yüzeyi güálü bir ekilde karı t r lmalıdır. Bu, iáinden su akan dekoratif fıskıyeler iáin de uygun olan sera fıskıye ve havuz filtre pompalarıyla yapılır. sera pond havuz filtreleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi BahÁe havuzumu nasıl kurarım adlı sera rehberinde bulabilirsiniz. Havuzdaki balık miktarını kontrol ediniz, balıklarınızın sayısı oldukáa artmı olabilir! Havuz fazla kalabalıkla mı sa sayıyı azaltınız. Akut toksin belirtileri görünüyorsa, lütfen derhal suyun büyük miktarını deapplei tiriniz. Bu i lem sırasında, mümkün olduappleunca Áok tortu atınız. lki doz sera KOI PROTECT ve sera pondmorena ile suyu hazır hale getiriniz. 1.4 Önlem: saapplel kl bir havuz ortam iáin sera pondmorena ve sera pond biopeat birlikte uygulanması istenmeyen su yosunlarının ve biráok balık hastalıappleının olu masını engeller ve uzun süre etkisini koruyan biyolojik aáıdan temiz su saapplelar. sera pondmorena hümik asit konsantresidir ve bu nedenle etkisini Áabuk gösterir. sera pond biopeat hümik asidi suya yava yava bırakır. Böyle bir su bakımının saappleladıappleı avantajlar unlardır: saapplel kl, kristal berrakl appleında su su yosunlarının önlenmesi saapplel kl bitki geli iminin desteklenmesi ve daha iyi oksijen saapplelanması bal kta mantar hastal klar n n engellenmesi ph deappleerinin dengelenmesi 5

6 2 Balığınız için doğal yem Bal klar saapplel kl bir biáimde yeti tirmenin ön ko ulu doappleru beslenmedir. Balıappleın türüne ve ya ına baapplelı olarak beslenme ihtiyaáları farklılık gösterir. Yem seáiminde, doappleal beslenme alı kanlıklar göz önünde bulundurulmal d r. sera, mersin ve Áiga balıklar iáin haz rlanan h zla batan granül yemler gibi özel yemlerin yanı sıra pul yemin ve yüzen pond yemin de dahil olduappleu geni bir ürün yelpazesi sunmaktad r. Yem kalitesi, balıappleın dı kısı nedeniyle su yükü üzerinde önemli bir etkendir. Kalitesiz ve yeterli i lemden geámemi yemler balık tarafından kısmen sindirilebilir, sindirilemeyen büyük miktardaki yem, yetersiz beslenme ve a ırı su kirliliappleine neden olur. sera havuz balıappleı yemi, havuz balıklarınız iáin saapplelıklı ve uygun bir Áe it sunarve pek Áok vitamin, mineral, eser element ve bitkisel besin iáerir. Titiz üretim süreci ile her ey korunur. Yemlerin lezzeti, balıappleınızın seveceapplei türde bir yem olduappleunu kanıtlar. Ayrıca, sera havuz balıappleı yemi büyük miktarda provitamin inositol iáerir. Bu doappleal madde tüm malzemelerin sindirimini artırır ve böylece su kirliliappleini azaltır. Yem verme önerisi: Az miktarda ama günde birkaá kez yem verin, bu miktar mümkünse balıappleın yakla ık 5 dakika iáinde tüketebileceappleinden fazla olmamalıdır. sera KOI JUNIOR yavru balıkları ve büyüyen Koi leri beslemek iáin kullanılan granül yemdir. Uygun kalitedeki granül yem suyun iáine yava Áa batar, böylece dipte beslenmeyi tercih eden yavru Koi nin beslenme gereksinimini saapplelar. sera KOI JUNIOR, buappleday tohumu ve deappleerli Spirulina alglerinden elde edilen doappleal karoten aáısından zengindir. Dikkatlice hazırlanarak iyi dengelenmi iáerik ve vitamin karı ımı, renklerin muhte em olmasını ve geli imin saapplelıklı olmasını saapplelar. 6

7 Balığınız için doğal yem 2 sera KOI SPIRULINA, % 20 tam Spirulina iáeren yüksek gereksinimler iáin geli tirilmi özel bir granül yemdir. Bu da doappleal renklerin geli imini, net renk ayrımlarını ve büyüleyici Koi nin saapplelıklı biáimde geli mesini saapplelar. Ayrıca, sera KOI SPIRULINA özellikle sindirimi kolay buappleday tohumu, kabuklular ve bitkisel yaapplelar yönünden zengindir. Bu nedenle, Koi nizi ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde güálendirmek ve canlılıappleını artırmak iáin idealdir. Renklerin parlaklıappleını artırdıappleı iáin orijinal Japon Koi balıappleını sera KOI SPIRULINA ile beslemeyi tercih edebilirsiniz. sera KOI COLOR besleyici, protein yönünden zengin, Koi ba ta olmak üzere büyük havuz balıkları iáin uygun yem paráalarıdır. Renkli Koi nin güálü bir besleyiciye ihtiyacı vardır. sera KOI COLOR Koi nin beslenme gereksinimlerini kar ılamak üzere hazırlanmı tır ve bu sebeple bu balıkların ihtiyaálarını en iyi ekilde giderecektir. sera KOI COLOR özellikle kırmızı renkleri doappleal biáimde destekler. Granül yem sera KOI ROYAL üstün kaliteli ba lıca Koi besinidir. sera KOI ROYAL özellikle buappleday tohumu yönünden zengindir. Doappleal karoten Koi nin muhte- em renklerini daha da güzelle tirir. Bu nedenle sera KOI ROYAL, su sıcaklıappleı 8 C nin üzerinde olduappleunda tüm Koi balıkları iáin son derece uygun bir temel besindir. KOI ler iáin hazırlanan sera granül yemin mevcut yem ebatları unlardır MINI 2 mm (sadece sera KOI ROYAL) MEDIUM 4 mm LARGE 6 mm sera KOI JUNIOR ın granül büyüklüappleü 2 mm dir 7

8 2 Balığınız için doğal yem Yaapple oranı dü ük pul yem sera pond bioflakes baháe havuzunuzdaki tüm küáük ve orta boy (yakla ık 8 cm e kadar) balıklar iáin tam beslenme saapplelar. sera pond biogranulat ın yüzen paráaları, 6 cm den daha büyük, orta boydan büyük boya doappleru olan tüm büyük havuz balıkları iáin saapplelıklı, az yaapplelı bir temel yiyecektir. Farklı havuz balıklarının beslenme gereksinimlerini kar ılamak iáin sera pond bioflakes ve sera pond biogranulat ı aynı anda kullanmanızı öneririz. Verilecek miktarlar havuz iáindeki balık sayıs ile orantılıdır. Tabii ki tüm havuz balıkları üstün kaliteli Koi yemlerini yiyebilir, fakat asil Koi her zaman özel bir Koi yemini yiyecek, diappleer havuz balıklarının yemlerini kabul etmeyecektir. sera pond mix royal Bu yem karı ımı her balık iáin uygun yemi iáerir. Enerji ve dengeleme maddeleri yönünden zengin pond yem tüm balıklar iáin iyi dengelenmi bir beslenme biáimidir. OldukÁa fazla miktarda saapplelıklı buappleday tohumu, lezzetli temel bitkiler ve deappleerli Spirulina su yosunundan elde edilen doappleal karoten iáerir. KüÁük balıklar, özenle i lemden geáirilmi pul yemleri olu turan yüksek kalitedeki taneli ürünler, böcekler ve kabukluların yanı sıra doappleal vitaminlerle beslenir. Doappleal yem hayvanları (Gammarus) tüm havuz balıkları iáin besleyici, protein yönünden zengin, lezzetli bir besindir. sera goldy, japon balıkları ve diappleer havuz balıkları iáin hazırlanmı üstün kaliteli, yaapple oranı dü ük, pek Áok mineral ve vitamin iáeren pul yemdir. Sonbahar, ilkbaharda ve hastalık sonrasındaki iyile me döneminde balıappleı güálendirmek iáin kullanılmalıdır. yile me dönemlerinde balıapplea yem vermeden önce üzerine sera KOI MULTIVITAMIN damlatınız. 8

9 Balığınız için doğal yem 2 Yaapple oranı dü ük granül yem sera goldy Color doappleal karoten, saapplelıapplea yararlı bitkiler ve e siz vitaminlerin de dahil olduappleu üstün kalitede bir muhteviyata sahiptir. Bu yönüyle, japon balıappleının ve diappleer havuz balıklarının muhte em renklerini ve saapplelıklarını korur. sera goldy Color hem dı mekanlar hem de akvaryumlar iáin uygundur. sera goldy Royal, alımlı veiltails gibi tüm özel japon balıkları iáin temel bir besin olmakla birlikte Sarasa ve Shubunkin iáin de uygundur. sera goldy Royal hem baháe havuzlarındaki hem de akvaryumlardaki balıkları beslemek iáin son derece uygundur. Yemin suya yava Áa batması özellikle dikenli balık, bitterlings, kaya balıappleı gibi Áoappleu havuz balıappleının ve diappleer balıkların beslenme gereksinimlerini kar ılar. sera goldy Royal yaapple ve fosfat oranı dü ük fakat provitamin inositol ve diappleer vitaminler aáısından zengin bir yemdir. Ocak fiubat Mart Nisan Mayis Haziran (8 C nin üzerindeki su sıcaklıklarında) Koi - - KOI SPIRULINA Yavru Koi - - KOI JUNIOR Japon bal apple ve diappleer balıklar Mersin balıkları - - Sturgeon Granules Sturgeon Granules goldy mix royal Sturgeon Granules KOI SPIRULINA tüm sera tüm sera KOI ROYAL KOI yemleri KOI yemleri KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI bioflakes bioflakes goldy biogranulat biogranulat Sturgeon Granules mix royal Sturgeon Granules mix royal Sturgeon Granules Koi Yavru Koi Japon balıappleı ve diappleer bal klar Mersin balıkları Temmuz Aappleustos Eylül Ekim Kasım Aral k (8 C nin altındaki (8 C nin altındaki su sıcaklıklarında) su sıcaklıklarında) tüm sera tüm sera tüm sera KOI yemleri KOI yemleri KOI yemleri KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI JUNIOR KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI bioflakes bioflakes bioflakes biogranulat biogranulat biogranulat mix royal mix royal mix royal Sturgeon Granules Sturgeon Granules Sturgeon Granules KOI SPIRULINA KOI SPIRULINA - KOI JUNIOR KOI JUNIOR - goldy mix royal Sturgeon Granules goldy mix royal Sturgeon Granules - Sturgeon Granules 9

10 3 Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı sera su yosunu kontrol listesi Su yosunu, sudaki doappleal beslenme zincirinin bir paráasîdîr. KüÁük organizmalarîn Áoappleu (protozoalar, böcek larvalarî vb.) bu su yosunlarî ile beslenir. Sadece su yosunlarînîn geli imi havuz iáinde baskîn duruma gelmeye ba ladîappleînda müdahale gerekli olacaktîr. En sîk kar îla îlan sorunlarla birlikte bu problemlerin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini bir arada derleyip aáîkladîk: Aylarca süren donuk ye il havuz suyu (su yosunu olu umu) Havuz aapple r yük ve kirlilik tehdidi alt nda. Ya anan su kirliliappleinin nedenleri a r besleme, atılmayan yaprak ve bitki köklerinin art klar d r. Nedenleri ortadan kald r n z ve k smi olarak su deapplei- ikliapplei yapınız. Taze suyu sera KOI PROTECT ve sera KOI BIOCLEAR ile hazırlay n. BahÁe topraappleı ya da topraappleın üst kısmı havuz iáine girmi ya da koyulmu olabilir. Topraapple n üst tabakası, besinler aá s ndan zengin olduappleu iáin su yosunlar nın geli imini oldukáa hızlandırır. Havuz iáindeki bu topraapple, Áak l ile deapplei tiriniz. Ayr ca, yaapplemur sular yla havuz iáine akan topraapple engellemek iáin önlem al nız. Havuz kenarlarının ne ekilde düzenlenmesi gerektiapplei konusunda gerekli bilgiyi BahÁe havuzumu nasıl kurarımω ba lıklı sera rehberinde bulabilirsiniz. sera pond UV Sistemleri kullan m yüzen su yosunlar ile mücadele iáin özellikle tavsiye edilmektedir. sera pond UV Sistemleri rahatsız edici boyutlara ula an su yosunların (ye il, bulanık su) ve parazitleri etkili biáimde yok eder. Böylece, havuzunuzdaki suyun her zaman berrak ve biyolojik aá dan saapplel klı olmasını saapplelar. Çatı bölümünden gelen yaapplemur suyu havuza akar. Akan bu su, yoappleun biáimde Áevre kirliliappleine maruz kalm t r. yi su ya da musluk suyu kullan n z. filtre 10

11 Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı 3 sera su yosunu kontrol listesi Batakl k bitkilerini baháe gübreleri ya da kesilen otlarla gübreliyor musunuz? Bu gübreler, su kirliliappleine neden olan nitrat ve fosfat aá s ndan zengindir. Suyun büyük bölümünü deapplei tiriniz ve bu i lem sırasında kirliliapplein nedenlerini ortadan kald r n z. Tatl suyu sera KOI PRO- TECT, sera pondmorena ve sera pond biopeat ile kullan ma haz r duruma getiriniz. sera pond florenette T, özellikle baháe havuzları iáin hazırlanan gübre tabletidir. sera pond florenette T de nitrat ve fosfat bulunmamaktadır. Beslemeyi doappleru yapıyor musunuz? Sıcaklık 8 C nin altında olduappleunda artık yem vermemelisiniz. 8 C ve üzerinde Koi ve diappleer büyük havuz bal klar sera KOI SPIRULINA ve sera KOI ROYAL yer. Yavru Koi ise sera KOI ROYAL MINI ile beslenir. KüÁük havuz bal klar n z sera goldy ile besleyebilirsiniz. 12 C de ve üzerinde orta büyüklükteki ve büyük Koiler iáin Áe itliliapplei ve doappleal renklenmeyi desteklemek amacıyla sera KOI COLOR da kullanılmalıdır. Yavru Koiler sera KOI JUNIOR ile beslenir. S cak dönem boyunca, japon bal appleı ve diappleerleri herhangi üstün kaliteli sera yemi ile beslenebilir. Ancak, uygun tane büyüklüappleünü seámeniz gerekmektedir. Yaapple oranı dü ük granüller olan sera goldy Color ve sera goldy Royal küáük japon bal klar ve bunlar n iáinde özellikle veiltails iáin uygundur. Yem birkaá dakika iáinde yenilmelidir. Günde birkaá kez küáük miktarlarda besleyiniz. Ekmek k rıntıları, ucuz yem ve benzerleri balık yemi olarak uygun deappleildir. Kaliteli ürünler almaya özen gösteriniz. Aksi takdirde, dengesiz beslenme su yosunlarının artmasına ve hastalıkların ortaya Áıkmasına neden olabilir. Havuzda yeterli sayıda su altı (örn, seratofilyum, elodya vb) bitkisi var mı? Saapplelık aáısından bitki miktarını kontrol ediniz. Su altındaki bitkiler su yosunlarına rakip olan besinlerdir, ayrıca oksijen saapplelarlar ( BahÁe havuzumu nasıl kurarımω ba lıklı sera rehberine bak nız). Havuza Áabuk büyüyen su altı bitkileri yerle tiriniz. Gübre olarak sera pond florenette T kullan n z. Bitkiler sadece eser element olduappleunda nitrat ve fosfat tüketebilir. resim: yüzen su yosunları Suyun berrak olmas bitkilerin daha saapplel klı büyümesini saapplelar. sera pond crystal havuz suyunun bulanıkla masını önler, bu da kolayca filtre edilmelerini saapplelar. Böylece, sera pond crystal, havuz suyunun kristal berraklıappleında olmasını saapplelar. Oksijen seviyesini artırmak iáin suyu iyice havalandırın. Önce sera kh-testi ile karbonat sertliappleini kontrol edin. En az 6 dkh olmalıdır ama 8 dkh daha iyidir. Katı paráacıklar yüzeyden toplanabilir veya dibe Áökerek filtre pompasına Áekilirler. Filtre tıkandıappleında vakit geáirmeden temizlenmelidir. 11

12 3 Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı sera su yosunu kontrol listesi Su temiz, fakat havuzda yoappleun ekilde ipliksi su yosunu olu umu görülüyor Yeteri kadar besin rakibi (su bitkisi) var mı? Yoksa, havuza seratofilyum ve su mercimeapplei eklemenizi tavsiye ediyoruz. sera pond algenstop ipliksi alglerin olu umunu önleyecektir. Algler tekrar üremeye ba layacaapple ndan ölü algı hemen alın. Acil bir önlem olarak algler sudan tırmıkla Áıkarılabilir. sera pondmorena hemen etki eder, sera pond biopeat ve sera pond UV Sistemi uzun vadede etki edecektir. resim: elodya resim: ipliksi su yosunu Dekor, ta lar ve bitkiler üzerinde olu an baláıapplea benzer su yosunlar Bu sorunun nedenleri arasında a ırı beslenme ve genellikle gerekli hijyenik ko ulların saapplelanamaması bulunur. Kısmi su deapplei imi (aynı zamanda tortu pompasıyla havuzdaki tortuyu da bo- altınız!) ve sera pond algenstop ile Áift dozdaki sera pondmorenanın birlikte kullanılması acil önlemler olarak uygun olacaktır. yi su ko ullar ve sera pondmorena ve sera pond biopeat uygulaması baláıapplea benzer su yosunları ile uzun dönemde yapılacak mücadele iáin oldukáa önemlidir, aksi takdirde yosunların tekrar ortaya Á kması mümkündür. 12 resim: seratofilyum resim: balçıapplea benzer su yosunu

13 Su yosunlarının görülmesi durumunda ne yapılmalı 3 sera su yosunu kontrol listesi Havuz suyu kötü kokuyor Havuz suyu tamamen deapplei mi tirω. «ok güálü güne ı ıappleı ve fazla besin, örn. a ırı besleme, su yosunlarının hızla büyümesine neden olur. Besinler tüketilir tüketilmez su yosunu ölür ve Áürür. Bu da sudaki oksijenin harcanmasına neden olur. Bu ko ullar altında bitkiler daha fazla büyüyemez. Suyun 1/3 ünü deapplei tiriniz. Bir ya da iki gün sonra bu kısmi su deapplei ikliappleini tekrarlayınız. Su deapplei imi sırasında tortuyu ve ölü bitki paráalarını da atınız ve tatlı suyu kullanım talimatlar na uygun olarak sera KOI PRO- TECT ve ayrıca sera pond biopeat yardımıyla hazır hale getiriniz. Havuza seratofilyum gibi daha Áok su altı bitkisi dikiniz. Bu bitkiler su yosunları kar ısında besleyici rakipler olarak görev yapar. BahÁe havuzumu nasıl kurarımω adlı sera rehberinde bitkilendirme ile ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 13

14 4 Balık hastalıkları ile karşılaşıldığında ne yapılmalı Havuz suyu düzenli olarak kontrol edildiappleinde ve özenle bakıld apple nda hastal klarla nadiren kar ıla l r. Ancak, önlemlere raapplemen balık yine de hastalanırsa sera tedavi konusunda size yardımcı olacakt r. Burada sizin iáin sık rastlanan balık hastalıklarını, semptomlarını ve olası tedavilerini derledik. Balıkta kanayan ve irinli yaralar, ayrıca karın bölgesinde i lik var ve bal k düzgün yüzmüyor (bazen belirtilerin hepsi görülmeyebilir) Bahar virosisiω denilen hastalıappleı ve benzer görünü teki erythrodermatitisi hızla deapplei en Áevresel ko ullar körükler (farklı su kalitesi ya da sıcaklıappleı). A ırı kalabalık ve/veya yük altındaki havuzlarda etki daha da aappleır olur. AÁık ya da yarı saydam kaplarda dü ük kalitedeki yemler kullanıldıappleında balıappleın hastalıklar kar ısında direnci zayıflar ve hastalıappleın patlak vermesine neden olur. Bahar virosisini önlemek iáin tedavide talimatlara uygun biáimde sera pond cyprinopur un kullanılması yararlı olacaktır. Bahar aylarında (8 C ve üzeri su sıcaklıappleı) balıappleınızı sera KOI SPIRULINA, sera KOI ROYAL ve sera goldy ile besleyiniz. Ayrıca, yem üzerine sera KOI MULTIVITAMIN damlatınız ve iki üá dakika ardından yemi veriniz. sera activant ın kullanılması balıappleın canlılıappleını artıracak ve balıappleı güálendirecektir. Hastalıappleın akut hale gelmesi durumunda talimatlara uygun olarak sera KOI BAKTO TABS kullanınız. Aktif eleman nifurpirinol sindirim sistemi yoluyla alınır ve gövde iáinde enfeksiyon bölgesinde direkt olarak aktif duruma geáer. A ırı kalabalık havuzlara ilave sera pond havuz filtreleri monte ediniz ve/veya balık sayısını uygun bir miktara dü ürünüz. Balıklar, yakla k 5 mm Áap nda yuvarlak ekilli, jöleye benzeyen parazitlerin etkisi alt nda ya da üzerlerinde kanayan ısır k izleri görülüyor 14 Bu belirtilerin nedeni küáük asalak kabuklulardır (balık kenesi). sera pond cyprinopur ile yapılacak tedavi, parazitlerin atılmasına da yardımcı olacaktır. Kullanım iáin talimatları takip ediniz.

15 Balık hastalıkları ile karşılaşıldığında ne yapılmalı 4 Bilimsel Danı man: Dieter Untergasser Balık parazitlerin istilası altında (beyaz benekler ya da deri üzerindeki bakteri tabakası) Bal k aá k solungaá kapaká klar yla h zl soluyor ve etrafa sürtünüyor Bu parazitler ikincil parazitlerdir, yani her havuzda bulunabilen parazitlerdir. Ancak, saapplelıklı balıklara zarar vermez. kincil parazitler sadece balık ba ka bir hastalıkla mücadele ederken ya da stres altında olduappleunda Áoapplealabilir. Beyaz benekler genellikle yakalama, nakil ya da yeni Áevre ko ulları nedeniyle ya anılan stres sonrasında ortaya Áıkar. Diappleer nedenler arasında büyük miktarlarda eklenen yeni su (özellikle kuyu ya da yaapplemur suyu durumunda), su kalitesinde ya anan belirgin dü ü ler ve dengesiz ya da vitamin yönünden fakir besinler sayılabilir. sera pond omnisan birkaá gün iáinde parazitlerle gerektiapplei biáimde mücadele edecektir. Balıappleın davranı larında gariplik var Su kalitesi iyi, balık etrafa sürtünmüyor ve belirgin bir hastalıappleı yok. Bu durumda, bakterilerin neden olduappleu bir iá hastalık ya anıyor olabilir. Böyle bir durumun en belirgin özelliapplei balıappleın i tahsızlıappleı olacaktır. Genellikle balık suda hareketsiz durur hatta yan yatar. Balıkların hepsinin bu hastalıktan etkilendiapplei durumlar oldukáa nadirdir. Genellikle hastalık bir tür balıappleı etkiler, bula ıcıdır. Derhal sera KOI BAKTO TABS ile tedaviye ba layınız. Bunlar solungaá ve deri kurtlarının belirtisidir. sera ectopur ile tedavi edin. Kullanma talimatlarını uygulayın. Balıklar 3 gün iáinde daha iyi duruma gelmezlerse ilaveten sera pond omnipur kullanın. Te his problemleri Özellikle baháe havuzlarında hastalıkları tam olarak tanımak genelde zordur. sera pond omnipur en s k görülen süs havuz balıappleı hastalıklarının tedavisini mümkün kılar. sera pond omnipur baháe havuzlar ndaki belli parazitlerle sava mak üzere dizayn edilmi tir. Deri ve solungaá kurtları gibi (Dactylogyrus, Gyrodactylus) parazitlerden kaynaklanan hastalıkların tedavisinin yanı sıra, bakteriyel yüzgeá Áürümesi gibi bakteriyel enfeksiyonlara kar ı sera pond omnipur Áok etkili tedavi sunar. Ayrıca sera pond omnipur mantarlarla da (Saprolegnia, Achlya) sava ır ve d yaraların iyile mesini de hızlandırır. Solungaç gözeneappleindeki ta ıyıcı (mikroskobik fotoappleraf) 67 rehber Süs balıkları nasıl saapplelıklı ya atılır Kapsamlı bir te his Áizelgesi iáermektedir Balık hastalıklarının tedavisi konusunda daha fazla bilgi edinmek iáin Süs balıkları nasıl saapplelıklı ya atılırω ba lıklı sera rehberinden yararlanabilirsiniz. Hastalıkların tanınması Nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 15

16 5 Su hakkında sera bilgileri Su parametreleri nasıl geli tirilir ve su nasıl test edilir Su yosunlarını ve balık hastalıklarını engellemek iáin havuz suyunu düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Böylece, su parametrelerinin tehlikeli sınırlara ula masını önlersiniz ve havuzdaki canlılar iáin tehlike olu turabilecek su kirliliapplei ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz. sera testlerinin öláüm kuralları son derece kolaydır; test ekipmanı deneyimsiz ki iler tarafından bile kolayca uygulanabilir. Su parametrelerinin takip edilmesi, bir renk deapplei ikliapplei olu uncaya kadar ayıraá damlalarının sayılmasıyla ya da bir renk tablosu vasıtasıyla yapılacak kar ıla t rmayla geráekle ir. 5.1 Su neden sertle ir? yaapplemur zengin mineralli toprak yeralt suyu yüksek toplam sertlik yüksek karbonat sertliapplei Yaapplemur suyu topraappleın kireáta ya da mineral yönünden zengin katmanına sızarsa, topraappleı eritir: kalsiyum karbonat + magnezyum ve + hidrojen karbonat = toplam sertlik (GH) = karbonat sertliapplei (KH) Havuz balıkları iáin en uygun olanı 6 16 dgh ve 5 10 dkh aras ndaki deappleerlerdir. Su sertliappleini ve diappleer su parametrelerini ölámek son derece kolaydır: Toplam sertlik (GH) Renk kırmızıdan ye ile dönünceye kadar sera gh-testi ayıracının harcanan damla sayısı toplam sertliapplei verir ( dgh olarak). Karbonat sertliapplei (KH) Renk maviden sarıya dönünceye kadar sera kh-testi ayıracının harcanan damla sayısı karbonat sertliappleini verir ( dkh olarak). 16

17 Su hakkında sera bilgileri Asitli ve alkalinli su olu umu Suyun iáerdiapplei asit ve alkalin oranı ph deappleeri ile belirtilir. Asit oranı artıkáa ph deappleeri dü er. Diappleer taraftan, alkalinlilik oranındaki artı ph deappleerini de artırır. ph deappleeri 0 (a rı asitli) ile 14 (a ırı alkalinlilik) arasında bir deappleer alır. Nötr suyun ph deappleeri 7,0 derecesindedir. Musluk suyunun ph deappleeri iáme suyunuz hazırlanırken su temizleme tesisinde ayarlanır. Musluk suyunun genellikle zayıf alkalinli ph deappleeri vardır (7,5 8,5). Asitli su borularına zarar verir. Takip eden bölümler kuyu aracılıappleıyla yeraltı sularını kullanan havuz sahiplerini ilgilendirmektedir. yaapplemur ph 5 az asitli yaapplemur ph 5 az asitli turbalı toprak ph deappleeri dü mesi kireáli toprak ph deappleeri yükselmesi yeraltı suyu ph 3 asidik yeraltı suyu ph 9 alkalinli Yaapplemur suyu genellikle asitlidir ve 5,0 derecenin altında bir ph deappleerine sahiptir. Bazen a ırı asitli olur ve ph deappleeri 3,5 e kadar dü er. Yaapplemur suyu turbalı toprak arasından süzülürse zaten varolan asitlerin yanında hümik asitleri de eritir. Bunun sonucunda kuyu suyu oldukáa asitli hale gelir. zararlı etkilerinden korumak iáin sera KOI PROTECT ve gerektiappleinde sera ph-plus kullanınız. Karbonat sertliappleini de düzenli olarak kontrol etmeniz ve ihtiyaá duyulması halinde yükseltmeniz gerektiappleini unutmayınız. Aksine, yaapplemur suyu kireáli toprak aras ndan sızdıappleında asitler bir araya toplanır ve bunun ardından su sert ve alkalinli bir hale gelir. A ırı ph deappleeri, a ırı asit ya da a ırı alkalin, bal k ve bitkiler iáin zararlıdır. En uygunu 7,0 ve 7,5 arasındaki ph deappleeri olacaktır. Kırsal alanlarda bile, yoappleun yaapple lar nedeniyle ph deappleerinin 3,5 e kadar dü tüappleü asitli sular n havuz suyuna kar abildiappleini unutmayınız. Balıkları asit yaapplemurlarının 17

18 5 Su hakkında sera bilgileri ph deappleeri en kolay nasıl izlenir: ph deappleeri nasıl doappleru ayarlanır: sera öláüm i esine havuz suyundan 5 ml doldurunuz. Bunun ardından, sera ph-testi nden 4 damla ekleyiniz ve solüsyonun rengini sera ph-testi ile birlikte verilen renk tablosu ile kar la tırınız. Öncelikle, sera kh-testi ile karbonat sertliappleini kontrol ediniz. Karbonat sertliapplei sudaki ph dengesini etkiler. Gerektiappleinde, sera pond bio balance kullanarak seviyeyi 5 10 dkh arasına yükseltiniz. kinci olarak, dengeli dü ük bir ph deappleeri elde etmek iáin sera pondmorena ve sera pond biopeat kullanınız. ph deappleerindeki daha büyük deapplei iklikler, ph deappleerini artırmak iáin sera ph-plus, dü ürmek iáin sera phminus kullanılarak geráekle tirilebilir. sera ph metre kullanarak daha hızlı ve daha kesin sonuálar elde edebilirsiniz. Ayrıca, ph deappleeri 7 nin üzerinde olduappleunda sera amonyum/amonyak-testi ile amonyum/amonyak seviyelerini kontrol etmenizi öneririz. 5.3 Kirleticilerin bakteriyel paráalanması artık etkin olmadıappleında ne yapılmalı Bakteriler, havuzdaki balık dı kılarını ve diappleer artık ürünleri paráalar. Bu hareket sekteye uapplerarsa, zararlı maddeler havuz iáinde birikir. Amonyak ve nitrit balık iáin oldukáa zararlıdır. Nitrat ise istenmeyen su yosunlarının geli imini te vik eder. Serbest zehirli amonyak seviyesi öláülen amonyum/amonyak konsantrasyonlarından ya da ph deappleerinden hesaplanabilir. Bu amaá doapplerultusunda, sera amonyum/ amonyak-testi ile birlikte bir de Áizelge verilmektedir. 0,2 mg/l oranında serbest amonyak konsantrasyonu balık iáin zararlı olacaktır. Bu durumda derhal su deapplei imi yapmak gerekecektir. sera nitrit-testi su kalitesinin iyi, kritik ya da zararlı olduappleunu gösterir. Nitrit seviyesinin 0,5 mg/l üzerinde bulunması durumunda su deapplei ikliapplei yapılmalıdır. Su deapplei iminin ardından nitrit konsantrasyonu yine yüksek Áıkarsa, balıklar iáin akut tehlikesi söz konusu olur. 18

19 Su hakkında sera bilgileri 5 sera nitrat-testi nin renk tablosu havuz suyunun nitrat seviyesi hakkında size bilgi saapplelayacaktır. 50 mg/l üzerinde bulunan nitrat seviyesi balıklar iáin, özellikle de yavru balıklar iáin, zararlıdır; ayrıca su yosunlarının geli imini de h zlandırır. sera fosfat-testi ile havuz suyundaki fosfat düzeyini belirleyebilirsiniz. 1 mg/l üzerindeki fosfat konsantrasyonları su yosunu olu umunu artırır. sera oksijen-testi ile birkaá dakika iáinde suyun oksijen düzeyinin balıklar iáin zararlı bir düzeyde olup olmadıappleını anlayabilirsiniz. Her zaman en azından 4 mg/l O 2 düzeyinde olmalıdır. sera oxypur oksijen seviyesinin dü ük olduappleu durumlarda su ko ullarını hızla ve uzun dönemli etkisiyle geli tirecektir. Uzun vadede havadan oksijen asimilasyonunu geli tirmek iáin su sirkülasyonunu artırmanızı öneririz. Nitrojen döngüsü nasıl Áalı ır: Yem artıkları, balık dı kıları vb. protein maddeleri bakterileri besler ve paráalanır. Bu i lem sonunda, suyun ph deappleerine baapplelı olarak, ya zararsız olan amonyum ya da toksik amonyak ortaya Áıkar. Amonyum ph deappleeri 7,0 ın altında olduappleunda olu ur. Daha güálü olan amonyak ise yükselen ph deappleerleriyle birlikte görülür. Nitrosomonas bakteri amonyum/amonyak ve oksijeni nitrite dönü türür. Nitrobacter bakteri nitrit ve oksijeni nitrata dönü türür. dı kı protein paráalanmas idrar üre amonyum/ amonyak NH 4 /NH 3 nitrit NO 2 sera aqua-test seti gh, kh, ph ve nitrit (NO 2 ) testlerini bir arada sunarak size kullanım kolaylıappleı saapplelamaktadır. yi dengelenmi su altı bitkilerinin ve bataklık bitkilerinin dikilmesi nitrat ve fosfat seviyelerini dü ük tutar. En uygun olanı seratofilyum gibi (Ceratophyllum demersum) gibi hızlı büyüyen türlerdir. nitrat NO 3 19

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ?

BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? BAHÇE HAVUZLARININ VEGÖLETLERİN EKOLOJİK DENGELERİNİ NASIL KORUYABİLİRİZ? KRİSTAL BERRAKLIĞINDA GÖLETLER İÇİN: BERRAKLAŞTIRICI POND CLEAR Bulanık ve yeşil su bir bahçe havuzunun bir numaralı problemidir.

Detaylı

Japon bal apple akvaryumu

Japon bal apple akvaryumu 67 rehber Japon bal apple akvaryumu Japon bal klar ve diappleer soappleuk su bal klar doappleaya uygun nas l ya at l r İçindekiler Bakımı kolay soappleuk su balıkları... 4 Çok süslü japon bal apple...

Detaylı

Sistemli bitki bakımı

Sistemli bitki bakımı Sistemli bitki bakımı Kusursuzca dengelenmis bakım sayesinde büyüleyici akvaryum bitkileri sera bitki bakımı Ayrı ayrı etkili bitki bakımı ı için dengeli komple sistem Yenilikçi sera bitki bakımı sistemi

Detaylı

67 rehber. Doapplea ko ullarına göre. akvaryum bakımı. Bakım planı Su testleri. Su deapplei tirmeleri Filtre bakımı

67 rehber. Doapplea ko ullarına göre. akvaryum bakımı. Bakım planı Su testleri. Su deapplei tirmeleri Filtre bakımı 67 rehber Doapplea ko ullarına göre akvaryum bakımı Bakım planı Su testleri Su deapplei tirmeleri Filtre bakımı Bitkiler CO2 Áindekiler Bakım Planı... 4 Erken uyarı sistemi olarak sera su testi setleri...

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Su bitkilerinin doappleaya uygun bakımı

Su bitkilerinin doappleaya uygun bakımı 67 rehber Su bitkilerinin doappleaya uygun bakımı I ık enerjisi Karbondioksit Mineraller Bitkilerin akvaryum içerisinde Bu nedenle bitkilerimize doappleal besin saapplelamamız gerekir. Bunun iáinde: Işık

Detaylı

Süs balıkları nasıl saapplelıklı ya atılır

Süs balıkları nasıl saapplelıklı ya atılır 67 rehber Süs balıkları nasıl saapplelıklı ya atılır Kapsamlı bir te his Áizelgesi iáermektedir Hastalıkların tanınması Nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması Bilimsel Danı man: Dieter Untergasser

Detaylı

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir 67 rehber Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir Áindekiler Doappleal uygun besleme... 3 sera balık yeminde en iyi besinler kullanılır... 4 Doappleru yem ekli... 6 sera temel diyet... 8 sera

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

Tuzlu su akvaryumları

Tuzlu su akvaryumları 67 rehber Tuzlu su akvaryumları Kurulum Doappleal bakım içindekiler Deniz: nanılmaz ya ayan dünya... 3 Hangi deniz canl lar uygundur ve hangileri uygun deappleildir?... 4 Doappleal biyotopun ön artları...

Detaylı

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Kullanım kılavuzu ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Renk: 7015 Copyright H:Heinzer GmbH 1 Yağın yenilenmesi sonucu sistem temizlenmez; sadece yağın kalitesi iyileşir. Bu

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi ÖLÇÜMLER NE ZAMAN GEREKLİDİR Akvaryumlarımızda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmek çok önemli bir işlemdir. Tatlı su ve deniz akvaryumlarındaki suyu en az 2-3 ayda

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

Stok kodu Stok ismi KDV hariç fiyat KDV oranı 100-0100 SERA BETTAGRAN - 5 GR 2,79 1% 100-0104 SERA BETTAGRAN - 50 ML 12,38 1% 100-0105 SERA BETTAGRAN

Stok kodu Stok ismi KDV hariç fiyat KDV oranı 100-0100 SERA BETTAGRAN - 5 GR 2,79 1% 100-0104 SERA BETTAGRAN - 50 ML 12,38 1% 100-0105 SERA BETTAGRAN Stok kodu Stok ismi KDV hariç fiyat KDV oranı 100-0100 SERA BETTAGRAN - 5 GR 2,79 1% 100-0104 SERA BETTAGRAN - 50 ML 12,38 1% 100-0105 SERA BETTAGRAN - 100 ML 19,11 1% 100-0132 SERA VİPAN - 12 GR 2,79

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Su Analiz Test Kitleri

Su Analiz Test Kitleri Su Analiz Test Kitleri Suda Toplam Sertlik Test Kiti (Titrimetrik) Metod : Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur. İki damla MB Indikatör damlatınız. Kapağı kapatılır

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma

Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Yenilikçi Nano Teknolojisi ile Tam Koruma Würth Nano Teknolojisi Geleceği bugün yaşayınız! Yunanca nanos öneki, cüce anlamına gelir ve nanoteknolojinin 100 nanometreden (1 nanometre (nm) = milimetrenin

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61

Pool Fresh!up. Sphere. VitroSphere nano. Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. NSF DIN. Certified to NSF/ANSI 61 Pool Fresh!up Vitro Sphere VitroSphere nano Yüzme havuzu filtresi için DIN normlarına uygun eşsiz cam bilyalar. Geprüft nach DIN 19603 & KSW-Richtlinie DIN 19603 NSF Certified to NSF/ANSI 61 Genel sorun

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek

Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek Sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütmek gerek Çamlı, sağlıklı nesiller için, sağlıklı balıklar büyütür! Her eve, her aileye, özellikle de çocuklara sağlıklı beslenmeyi aşılamak, balığı sevdirmek

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin

Detaylı

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ Frekans Jeneratörü Kireçtaşı Oluşmasını Önler, Mevcut Kireçtaşlarını Söker SANAYİ UYGULAMALARI ISI EŞANJÖRÜNDE HydroFLOW, plakalı ve borulu ısı eşanjörlerinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28

K 5 K 5, 1.180-633.0, 2016-06-28 K5 Basınçlı yıkama makinesi ile geniş araçları, taş duvarları ya da bisikletleri etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz. Güçlü su soğutma motorunun yanı sıra; kolay basınç ayarlamayı sağlayan Vario

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize Edildiği Tarih 05.07.2010 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün hakkında bilgi Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı PVD (fiziksel buhar tortulanma)

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı