İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski"

Transkript

1 İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları, forklift vb. araçlar için yakıt depolamakta ve kullanmaktadır. Kullanılan yakıtların başlıcaları doğalgaz, fueloil, mazot, LPG, LNG, CNG ve kömürdür. Bu yakıtlardan sadece şebekeden temin edilen doğalgazın depolaması yapılamamaktadır. Doğalgaz ya sıvılaştırmış olarak (LNG) ya da sıkıştırılmış olarak (CNG) depolanır ve ihtiyaç dahilinde kullanılır. Tüm bu yakıtların depolanmasında ise dikkat edilmesi gereken önemli kriterler bulunmaktadır. LPG, LNG, CNG gibi yakıtlarla ilgili yapılan depolamalarda kurulumu yapan firma ilk kurulumda gerekli önlemleri aldığından ve sistemi bu şekilde teslim ettiğinden bu konuda kullanıcının alacağı pek fazla ek önlem bulunmamaktadır. Sıvı yakıtların depolanması ise çoğu zaman işletmelerin kendi Tablo 1 Dökme LPG depolamasında uyulması gereken uzaklık değerleri Beher Tankın Su Hacmi (m³) Yeraltı Tankları (m) Yerüstü Tankları (m) Tankların Birbirinden Uzaklığı (m) 0.5 den az den büyük Not: Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü a) Yeraltı tankları için emniyet uzaklıkları tank emniyet valfı ve dolum ağzından ölçülür. Bu durumda yeraltı tankının herhangi bir kısmının binaya ve üzerinde bina yapılabilecek arsa sınırına uzaklığı 3 m den az olmaz. b) Yerüstü tankları için emniyet uzaklıkları tankın dış yüzeyinden ölçülür. Aşağıdaki (c) ve (d) notları sadece yerüstü tanklar için geçerlidir. c) Tankın komşu arsa sınırına veya ana trafik yoluna sınır olan bölgesine, en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılır. d) Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, (c) maddesine göre belirlenen yeni emniyet mesafeleri 1/2 oranında azaltılır. 1

2 insiyatiflerinde olduğundan bu konuda işletmelerde malesef standartlara tam olarak uyulmamaktadır. İlerleyen bölümlerde başlıca kullanılan yakıtların depolanması sırasında alınması gereken önlemlere yer verilmektedir. bulundurulması önerilir. Buna ek olarak hacmi büyük olan tanklara tank yüzeyini soğutma amaçlı olarak yağmurlama sistemi kurulabilir. Dökme LPG Depolaması LPG dolum ve depolama tesisleri dışında dökme LPG depolaması tank hacmi itibariyle yatay çelik tanklarda yapılmaktadır. Tanklar yer altı ve yer üstü olarak ikiye ayrılmaktadır. Tank hacmine ve tankın yer altı ya da yer üstü olmasına göre TSE 1446 ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik in Ek-10 unda belirtilen uzaklık değerleri Tablo-1 de verilmiştir. Sistemi kuran işletmeler kurulum sırasında bu uzaklıkları dikkate almakta ve tank yerleşimini bu doğrultuda yapmaktadırlar. Ancak işletmelerin bir bölümü zaman içinde genişleme ya da yapılan sundurma eklentiler nedeniyle emniyetli mesafenin istenen değerin altına inmesine neden olmaktadırlar. Bu noktada yukarıdaki tabloda verilen değerlere uyulması önerilir. LPG tankının bulunduğu alan tel çit ile çevrilmeli, tank çevresinde bulunan otlar temizlenmelidir. Tank sahasına yakın noktada kesinlikle sigara içilmemeli, her türlü ateş kaynağından kaçınılmalıdır. Tank sahası çevresinde yanıcı, parlayıcı herhangi bir madde depolanmamalıdır. Sözleşmeli firmaya tankın periyodik bakımları yaptırılmalı, valf vb. ekipmanlar düzenli kontrol edilmelidir. Tank ve ilgili ekipmanların topraklamaları düzgünce yapılmalı ve topraklama ölçümleri düzenli olarak takip edilmelidir. Yer üstü ya da yer altı tüm tanklar korozyona karşı koruma altına alınmalıdır. LPG nin kullanıldığı ve depolandığı alanlarda gaz kaçağını ve ortamdaki LPG nin LEL (alt patlama sınırı) seviyesini algılayacak gaz dedektörleri kullanılması önerilmektedir. LPG havadan ağır olduğundan gaz dedektörü yere yakın bir seviyede konumlandırılmalıdır. Dedektörlerin bir selenoid valfe kumanda etmesi ve algılama durumunda gaz akışını otomatik olarak kesmesi gerekmektedir. LPG tankının bulunduğu alan çevresinde 2 adet 12 kg. lık kuru kimyevi tozlu söndürücü Resim 1 Çevresi tel kafes ile çevrilmiş ve uyarı levhaları asılmış LPG depolama tankı Resim 2 Sınırlandırılmış alanda bulunmayan bir LPG tankı Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Depolaması LNG dolum ve depolama tesisleri dışında LNG depolaması dikey kriyojenik tanklarda yapılmaktadır. Tanklar yer üstünde bulunurlar. Tank çevresi yine LPG de olduğu gibi tel kafes ile çevrilmeli, yetkili personel dışında bu alana giriş çıkış engellenmelidir. Tel çit üzerine uyarı levhaları asılmalı tank sahası ve yakın çevresinde sigara içme yasağı uygulanmalı, her türlü ateş kaynağından kaçınılmalıdır. Tank sahası çevresinde yanıcı, parlayıcı herhangi bir madde depolanmamalıdır. Sistemin korozyona karşı koruması sağlanmalı, sistemin düzgün topraklamasının yapılması ve düzenli bakımları yapılmalıdır. 2

3 Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Depolaması Resim 3 Çevresi tel kafes ile çevrilmiş ve uyarı levhaları asılmış LNG tankı ve ekipmanları CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz); LPG, propan, fuel-oil, motorin vb. yakıtların kullanıldığı her yerde gerekli dönüşüm işlemleri yapıldıktan sonra rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ağırlıklı olarak tesislerde 12 adet çelik çekme dikişsiz tüpün özel bağlantı sitemi ile galvaniz kaplı özel çelik aksam içerisinde birleştirilmesinden oluşan CNG manifold sistemine 200 bar basınçta sıkıştırılmak suretiyle tedarik edilir. Ağırlıklı kullanım alanlarının; Metal Sanayi (demir-çelik, alüminyum, bakır v.s.) Tekstil Sanayi Gıda Sanayi Tersaneler ve Gemi İmalat Sanayi (ağırlıklı olarak metal kesim tezgahlarında) Döküm Sanayi (ergitme, ısıl işlem v.s.) Seramik ve Cam Sanayi Isıtma (endüstriyel ve evsel) olduğu söylenebilir. CNG nin tırlarla temin edilerek bu şekilde kullanıldığı durumlar da bulunmaktadır. Bu durumda yine sağlayıcı firma kendi güvenlik tedbirlerini almaktadır. CNG tüplerinin standart çelik aksam kasası kullanıcı tarafından açılmamalı, tüpler daima dik konumda tutulmalıdır. Tüplerin bulunduğu alan çevresinde yanıcı, parlayıcı herhangi bir madde depolaması yapılmamalıdır. Resim 4 Çevresinde emtea depolaması yapılan bir LNG tankı Acil bir durumda sistemi uzaktan ya da emniyetli bir noktadan kapatacak bir acil durum butonu bulunmalıdır. Yangına ilk müdahale açısından LNG tank sahasının büyüklüğüne göre iç ve dış alanda 4 er adet 12 kg. lık kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü bulundurulması önerilir. Resim 5 Bina dışında bulunan CNG silindirleri 3

4 LNG ve CNG nin kullanıldığı alanlarda gaz kaçağını ve ortamdaki gazın LEL (alt patlama sınırı) seviyesini algılayacak gaz dedektörleri kullanılması önerilmektedir. Doğalgaz havadan hafif olduğundan kapalı odalarda gaz dedektörü tavana yakın bir seviyeye yerleştirilmelidir. Dedektörlerin bir selenoid valfe kumanda etmesi ve algılama durumunda gaz akışını otomatik olarak kesmesi önerilmektedir. Sıvı Yakıt Depolaması (Fuel-oil, mazot vb.) Doğalgaz bulunmayan alanlarda yakıt olarak fuel-oil, mazot vb. sıvı yakıtları tercih etmekte ya da bu yakıtları doğalgazın yedeği olarak bekletmektedirler. Ayrıca forklift vb. dizel araçlar için de yakıt depolaması yapılabilmektedir. Sıvı yakıt kullanımı genel olarak işletmelerin insiyatifinde olduğundan birçok noktada standartlara tam olarak uyulmamakta ve yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Sıvı yakıtların depolanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir. Yakıt depolamasının bina, kazan dairesi vb. dışında yapılması tercih edilmelidir. Depolamada plastik esaslı tanklar yerine sızdırmaz sac tanklar kullanılmalıdır. Yakıt transferinin yapıldığı borular darbeye ve sızıntıya karşı dayanıklı olan metal borular olmalıdır. Tank seviyesinin kontrol edildiği hortumlar sac koruma ile darbeye karşı korunmalı, sızıntıya karşı düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Yakıt tankları sızıntı, kaçak ya da taşmaların çevreye yayılmasının engellenmesi açısından, tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuzlanmalıdır. Tank havuzunun tank hacminin tamamını alacak şekilde dizayn edilmesi önerilir. Seviye kontrolü için kullanılan vanalar kilitli bir şekilde kapalı tutulmalı, vanalar seviye kontrolü sırasında açılarak, sonrasında tekrar kapatılmalıdır. Tankların düzenli bakımları yapılmalı, boyaları düzenli olarak yenilenmeli, sızıntı vb. yaşanan noktalar olduğu taktirde onarımı en kısa sürede yapılarak ortama yayılan yakıt temizlenmelidir. Dolu tank üzerinde kesinlikle kesme, kaynak vb. sıcak çalışma işlemleri yapılmamalıdır. Resim 6 Çevresinde atık malzemelerin bulunduğu plastik yakıt tankı Resim 7 Yakıt tankının taşma havuzu yoktur ve yakıt sızıntısı yaşanmıştır. Resim 8 Yakıt transferinde kullanılan sistemler bakımsız kalmıştır. 4

5 Resim 9 Yakıt metal boru ile transfer edilmektedir. Resim 11 Taşma havuzu içinde bulunan çift cidarlı UL onaylı yakıt tankları. Resim 10 Yakıtın metal boru ile transfer edilmesi olumludur ancak tank havuzlanmamıştır ve boru bağlantı noktalarından sızıntılar yaşanmıştır. Katı Yakıt Depolaması (Kömür vb.) Kömürlük; kazan dairesine bitişik, taban kotu el ile veya stoker ile yükleme ve boşaltmaya elverişli olarak tesis edilmelidir. Kömürün rahat taşınabilmesi ve cürufun kolay atılabilmesi gerekir. Kömürlük alanı 1.5 m kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır. Temel Yangın Algılama ve Mücadele Yangınla mücadelede köpüklü ya da kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücüler kullanılabilir. Bununla birlikte köpük destekli bir sulu söndürme sistemi kurularak yangın hortumları ile de yangına müdahale edilebilir. Resim 12 Metal taşma havuzu içine alınmış yakıt tankı. Tank seviye hortumu da ayrıca çarpmaya karşı metal ile korunmuştur. seviyenin üstüne çıktığında ya da olası bir yangın anında alarm verecek, panosu 24 saat kontrol altında tutulan adresli tipte ısı, alev dedektör sistemi kurulması, önerilir. Bunlara ek olarak depolama yapılan alanın köpük destekli sprinkler sistemi ile de koruma altına alınması tüm manuel müdahalelerin yetersiz kalması durumunda yangını kontrol altına almak ve söndürebilmek açısından önerilebilecek bir uygulamadır. Yakıt kapalı bir odada depolanıyorsa depolandığı alana, ortam sıcaklığı belirlenen 5

6 KAYNAKÇA 1) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2007 Copyright Tüm Hakları Allianz Sigorta A.Ş.'ye aittir. İrtibat İçin Allianz Sigorta A.Ş Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:11 Altunizade İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216)

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı ve Yangın Riski

Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı ve Yangın Riski Tehlikeli Kimyasalların Kullanımı ve Yangın Riski Tehlikeli kimyasallar, hem kimya endüstrisinde hem de pek çok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunların kullanımında ve depolanmasında

Detaylı

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YANGIN EMNİYETİ 1. Giriş istasyonları ile ilgili olarak iki önemli mevzuat bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İstasyonları-Emniyet Kuralları isimli TS 12820 Standardı olup, Sanayi

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERİ FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı: Firma Adresi: Firma Telefonu: Firma Kontrol Kayıt Defteri Düzenleme Tarihi: SORUMLU MÜDÜR

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları Sývýlaþtýrýlmýþ Doðal Gaz (LNG) Depolama Tanký Ýþletme ve Kullaným Kurallarý Deðerli Sektör Yetkilisi, Sývýlaþtýrýlmýþ ve Sýkýþtýrýlmýþ Doðal Gazcýlar Derneði, Ýstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler BİRİNCİ BÖLÜM Bina Bölümleri ve Tesisler Bina bölümleri ve tesisler MADDE 53- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-emniyet kuralları" standardı Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete :29.09.2003 Pazartesi, Sayı: 25244

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1 ) GİRİŞ. 03 2 ) UYARILAR 04 3 ) GARANTİ ve SERVİS 07 4 ) İŞLETME ŞARTLARI. 08 5 ) GENEL ÖZELLİKLER 10 6 ) TEKNİK ÖZELLİKLER. 11 7 ) MONTAJ 15 8 )

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

LPG ikmal istasyonlarında herhangi bir tip veya boyuttaki LPG tüpünün dolumu yapılamaz.

LPG ikmal istasyonlarında herhangi bir tip veya boyuttaki LPG tüpünün dolumu yapılamaz. LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER 12.09.2010 TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (Liquefied petroleum gases (LPG) refueling

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER 12.09.2010 TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (Liquefied petroleum gases (LPG) refueling

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, 1. Yangın sınıfları, Avrupa Normlarında EN 2 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Dolayısıyla ; Avrupa birliği standartlarını kabul edip kullanan ülkemizde de Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0 ÖNSÖZ Doğal gaz; çevreci, ucuz, depolama maliyeti olmayan ve yanma esnasında hassas olarak kontrol edilebilen bir yakıt türü olması nedeniyle, ülke genelinde kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Lisans

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı