Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü maddelerin kendiliğinden veya beklenen durumlarda kullanımından çıkan toksik gazlar, sıvılar ve diğer muhteviyatın insan sağlığını tehlikeye atmayacak miktarlarda olması gereklidir. Paragraf 4/2: Tüm yangın söndürücülerin tipleri ve tasarımı A.951(23) (Deniz Tipi Portatif Yangın Söndürücüler için Genişletilmiş Rehber) sayılı IMO Genel Kurul kararına uygun olmalıdır. Paragraf 4/ : Yangın söndürücülere eşdeğer alternatif ekipmanların kullanılmasının talep edilmesi durumunda, talebi yapan kişi/kuruluş tarafından öneri getirilen ekipmanın bahse konu yangın söndürücülere eşdeğer olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (Akredite Laboratuvar ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluş raporu v.b.) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvuru, İstanbul GSK Başkanlığınca en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilecek olup uygun bulunması halinde onaylanacaktır. Ayrıca, uygun bulunan başvurular hakkında UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne (TKYGM) bilgi verilecektir. Paragraf 5/ : Yangın söndürücü maddeler, borular ve basınç bileşenlerini ihtiva eden konteynerlerin konumları ve ortamdaki azami ortam sıcaklığı hesaba katılarak, ISO 9809/1 (Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri - Tasarım, yapım ve deneyler - Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa dan küçük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler), ISO 3500 (Gemilerdeki sabit yangın söndürücüler için dikişsiz çelik CO 2 tüpleri), ISO 5923 (Yangından korunma - Yangın söndürücü maddeler - CO 2 ), ISO (Gaz tüpleri - Damga işaretleri), ISO 6406 (Dikişsiz çelik tüplerin periyodik muayenesi ve test edilmesi), ISO 9329 (Basınca dayanıklı dikişsiz çelik tüpler Teknik Teslim Koşulları - Bölüm 1 ve 2), ISO 9330 Bölüm 1 ve Bölüm 2 (Basınca dayanıklı- kaynaklı çelik tüpler Teknik Teslim Koşulları - Bölüm 1 ve 2) standartlarına uygun şekilde dizayn edilecektir. Paragraf 5/ : Sabit gazlı yangın söndürme sistemleri ile ilgili gerekli bütün yedek parçalar gemide bulundurulacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilecektir.

2 Paragraf 5/2.3: Buhar genel olarak sabit yangın söndürme sistemlerinde yangın söndürücü madde olarak değerlendirilmemekle birlikte istenen yangın söndürücü maddeye ek olarak sınırlı bir şekilde kullanılabilir. Buhar kaynağı olan kazan(lar) bu şekilde korunmakta olan en geniş alanın her 0,75 m 3 lük hacmi için saatte en az 1 kg lık buharlaşma sağlamalıdır. Bu gerekliliğe ek olarak FSS Code Bölüm 4'teki yangın söndürücülerle ilgili kurallarla çelişmemelidir. Paragraf 5/2.5: FSS Code paragraf 5.2.2,5.2.3 ve paragraflarında belirtilen sistemlere eşdeğer özelliklere sahip sabit gaz yangın söndürme sistemlerinin onaylanabilmesi için MSC.1/Circ.1267 sayılı sirküler ile düzenleme getirilen MSC/Circ.848 (Makine ve Kargo Pompa Odaları için Eşdeğer Sabit Yangın Söndürme Sistemlerinin Onaylanması) sayılı sirküler ve MSC.1/Circ.1270 sayılı sirküler ile düzenleme getirilen MSC/Circ.1007 (Makine Daireleri için Eşdeğer Aerosol Sabit Yangın Söndürme Sistemlerinin Onaylanması) sayılı sirküler esas alınarak Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca değerlendirilip hazırlanacak rapor ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvuru, İstanbul GSK Başkanlığınca en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilecek olup uygun bulunması halinde onaylanacaktır. Ayrıca, uygun bulunan başvurular hakkında UDHB TKYGM ye bilgi verilecektir. Paragraf 6/ : Yüksek genleşmeli köpük yangın söndürme sistemlerindeki köpük konsantreleri MSC/Circ.670 (Sabit Yangın Söndürme Sistemleri için Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Performans, Test Kriteri ve Sörveyine Yönelik Rehber) sayılı sirküler doğrultusunda onaylanacaktır. Paragraf 6/ : Düşük genleşmeli köpük yangın söndürme sistemlerindeki köpük konsantreleri MSC.1/Circ.1312 (Sabit Yangın Söndürme Sistemleri için Köpük Konsantrelerinin Performans, Test Kriteri ve Sörveyine Yönelik Revize Edilmiş Rehber) sayılı sirküler doğrultusunda onaylanacaktır. Paragraf 7/2.1: Makine dairesi ve kargo pompa odaları için kullanılan sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri, MSC.1/Circ.1237, MSC.1/Circ.1269 ve MSC.1/Circ.1386 sayılı sirkülerler ile düzenleme getirilen MSC/Circ.1165 (Makine Dairesi ve Kargo Pompa Odaları için kullanılan Eşdeğer Su Bazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin Onayına Dair Revize Rehber) sayılı sirküler doğrultusunda onaylanacaktır.

3 Paragraf 7/2.2: Makine dairesi ve kargo pompa odaları için kullanılan sabit basınçlı su sisi yangın söndürme sistemlerine eşdeğer özelliklere sahip sistemin onaylanabilmesi için, MSC.1/Circ.1237, MSC.1/Circ.1269 ve MSC.1/Circ.1386 sayılı sirkülerler ile düzenleme getirilen MSC/Circ.1165 (Makine Dairesi ve Kargo Pompa Odaları için kullanılan Eşdeğer Su Bazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin Onayına Dair Revize Rehber) sayılı sirküler ve MSC.1/Circ.1385 (Su Sisi Yangın Söndürme Sistemlerinin Yangın Testi İçin Test Hacminin Ölçülmesine İlişkin Bilimsel Yöntem) esas alınarak Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca değerlendirilip hazırlanacak rapor ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvuru, İstanbul GSK Başkanlığınca en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilecek olup uygun bulunması halinde onaylanacaktır. Ayrıca, uygun bulunan başvurular hakkında UDHB TKYGM ye bilgi verilecektir. Paragraf 7/2.3: Kabin balkonları için su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri, MSC.1/Circ.1268 (Kabin Balkonları için Sabit Basınçlı Su Püskürtme ve Su Bazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin Onaylanması) sayılı sirküler doğrultusunda onaylanacaktır. Paragraf 8/2.1.2 FSS Code paragraf ve 8.2.4'de belirtilenlere eşdeğer özelliklere sahip otomatik sprinkler sistemlerinin onaylanabilmesi için, MSC.265(84) ve MSC.284(86) IMO Deniz Emniyeti Komitesi Kararları ile düzenleme getirilen A.800(19) (SOLAS- Kural II-2/12 de Belirtilen Eşdeğer Sprinkler Sistemin Onayı için Revize Edilmiş Rehber) Kararı esas alınarak Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca değerlendirilip hazırlanacak rapor ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvuru, İstanbul GSK Başkanlığınca en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilecek olup uygun bulunması halinde onaylanacaktır. Ayrıca, uygun bulunan başvurular hakkında UDHB TKYGM ye bilgi verilecektir. Paragraf 9/ Isı dedektörleri EN 54:2001 ve IEC :2001 standartlarına göre test edildiklerinde 54ºC yi geçtikten ve 78ºC'yi aşmadan, sıcaklığın dakikada 1ºC'den az arttığı koşullarda çalışmaya uygun olduğuna dair sertifikalandırılacaktır. Daha yüksek sıcaklık limitlerinde (1ºC ve daha fazla) çalışmasına ilişkin (Dedektörlerin duyarsızlaşması veya hassaslaşması gibi durumlardan kaçınılacaktır) Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarından alınacak rapor ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. GSK Başkanlığınca, yapılan başvuru en geç 6 hafta içerisinde değerlendirilecek ve limit değerin uygun bulunması durumunda dedektörün kullanılmasına müsaade edilecektir. Ayrıca, uygun bulunan başvurular hakkında UDHB TKYGM ye bilgi verilecektir. Paragraf 9/ : Birden fazla güverteye sahip olmayan yaşam mahalli, servis alanları ve kontrol istasyonlarında ayrı ayrı uzaktan tanımlanma düzeneği içermeyen sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemlerine normalde müsaade edilebilir. Buna kapalı merdiven boşluğu içeren

4 bölmeler dahil değildir. Yangının kaynağını tespit etmekte geç kalınmaması için, her bir bölmedeki kapalı mahal sayısı 50 yi geçmeyecektir. Eğer sistem, uzaktan ve münferit olarak tanımlanabilir yangın dedektörleriyle donatılmışsa, kısımlar birden fazla güverteye hizmet verebilir ve herhangi sayıda kapalı alanı kapsayabilir. Paragraf 9/2.6: Kabin balkonları için sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri MSC.1/Circ.1242 (Kabin Balkonları için Sabit Yangın Tespit ve Yangın Alarm Sistemlerinin Onaylanması) sayılı sirküler doğrultusunda onaylanacaktır. Paragraf 10/ : Duman algılama dedektörünün gerekli olduğu her kapalı alanda en az bir duman toplayıcı bulunmalıdır. Ancak, duman numune alma sisteminin gerekli olduğu yüklere alternatif olarak dondurulmuş kargo ve yakıt taşımak için tasarlanmış bir alanlarda, sistem için duman akümülatörlerini izole etmeyi sağlayacak düzenekler temin edilebilir. Söz konusu düzenekler Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından kontrol edilecektir. Paragraf 11/2.1: Alçak konumlu aydınlatma sistemlerinin tümü, A.752(18) (Yolcu Gemilerindeki Alçak Konumlu Aydınlatma Sistemlerinin Değerlendirmesi, Testi ve Uygulamasına Yönelik Rehber) sayılı IMO Genel Kurul kararı ve ISO 15370:2001 (Gemi ve Deniz Teknolojisi- Yolcu Gemilerinde Alçak Konumlu Aydınlatma) sayılı standart temel alınarak onaylanacaktır. Paragraf 14/ : FSS Code paragraf 14/ 'de öngörülen solüsyon oranları kullanılırken, inert gaz sistemi ile donatılmış tankerlerde minimum 20 dakika, donatılmamış tankerlerde ise minimum 30 dakika boyunca (Paragraf 14/ e kıyasla hangisi büyükse) köpük oluşumunu sağlayacak yeterli miktarda köpük konsantrasyonu sağlanmalıdır. Köpük genleşme oranı (Üretilen köpüğün hacminin, sağlanan su ve köpük yapma konsantresi karışımının hacmine oranı) normalde 12 ye 1'i geçmemelidir. Sistemlerin esasen düşük genişlemeli, ancak 1 e 12 oranından biraz daha fazla bir genişleme oranına sahip köpük ürettiği durumlarda, kullanılabilen köpük solüsyonu miktarı, 1 e 12 genişleme oranlı sistemler gibi hesaplanır. Tüm hesaplamalar MSC.1/Circ.1312 (Sabit Yangın Söndürme Sistemleri için Köpük Konsantrelerinin Performans, Test Kriteri ve Sörveyine Yönelik Revize Edilmiş Rehber) sayılı sirkülere göre yapılacaktır. Orta genleşmeli oranlı (1 e 50 ila 1 e 150 genişleme oranı) köpük kullanıldığında ise MSC/Circ.798 (Yangın Söndürme Sistemlerinde için Orta Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Performans, Test Kriteri ve Sörveyine Yönelik Rehber) sayılı sirküler temel alınarak köpüğün uygulama oranı ve monitor kurulumunun kapasitesi Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından kontrol edilecektir Paragraf 15/2.1.2: SOLAS Sözleşmesi Kural II de belirtilen inert gaz sisteminin dizaynı, inşası ve testi Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca onaylanacaktır. Bu sistem, tankların gazdan

5 arındırılması gerektiği durumlar haricinde kargo tanklarının atmosferini her zaman alev almaz kılacak ve tutacak şekilde, MSC.1/Circ.1324 ve MSC/Circ.1009 sayılı sirkülerleri ile düzenleme getirilen MSC/Circ.677 (Tankerlerdeki Yük Tanklarına Alev Geçişini Engelleyen Cihazların Dizaynı, Testi ve Yerleştirilmesi Standartları) ve MSC/Circ.450.Rev.1 (Kargo Tankı Havalandırması ve Gazdan Arındırma Düzenlemelerini Dizaynında Dikkate Alınacak Faktörler) sayılı sirkülerlere göre dizayn edilmeli ve işletilmelidir. İnert gaz sisteminin, yukarıda belirlenen işletimsel gereklilikleri karşılayamaması ve bir onarımının gerçekleştirilmesinin uygulanabilir olmadığının değerlendirilmesi durumunda, kargo deşarjı, balast boşaltma ve gerekli tank temizliği yalnızca, inert gaz sistemleri hakkındaki MSC/Circ.485 (SOLAS da Belirtilen Inert Gaz Gerekliliklerinin Açıklanması) ve MSC/Circ.387 (İnert Gaz Sistemlerine İlişkin Rehber) sayılı sirkülerlerde belirlenen acil durum koşulları na uyulduğunda sürdürülecektir. Paragraf 15/ : FSS Code paragraf ye ilişkin yeterli su rezervi sürekli bulundurulmalı ve gaz akışı durduğunda su salmastrasının otomatik şekilde oluşumuna olanak sağlamak için sistemin bütünlüğü korunacaktır. Su salmastrasında düşük su seviyesi için sesli ve görsel alarm, inert gaz sağlanamadığında çalışacak şekilde olacaktır.

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama Tankı İşletme ve Kullanım Kuralları Sývýlaþtýrýlmýþ Doðal Gaz (LNG) Depolama Tanký Ýþletme ve Kullaným Kurallarý Deðerli Sektör Yetkilisi, Sývýlaþtýrýlmýþ ve Sýkýþtýrýlmýþ Doðal Gazcýlar Derneði, Ýstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür. BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Ece Kefeli Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 4 1.1. YANGIN... 4 1.2. YANGIN SINIFLARI... 4 1.2.1. A SINIFI YANGINLAR...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ ÖZET Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimsayal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine sahiptirler.

Detaylı