Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz. 0171883tr 007 1110"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Işık Kulesi LTN 6L 60 Hz tr

2 Telif hakký bildirimi Telif Hakký, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr. Bu yayýn, makinenin orijinal satýn alýcýsý tarafýndan fotokopi çekilerek çoðaltýlabilir. Wacker Neuson Corporation'ýn önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn baþka herhangi bir þekilde çoðaltma yapýlmasý yasaktýr. Wacker Neuson Corporation'dan izin alýnmadan yapýlan her türlü çoðaltma veya daðýtým, ilgili telif haklarýnýn ihlali anlamýna gelir. Ýhlal edenler aleyhine dava açýlacaktýr. Ticari Markalar Bu kýlavuzda belirtilen tüm ticari markalar, marka sahibi þirketlerin mülkiyetindedir. Ýmalatçý Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI ABD Tel: (262) Faks: (262) Tel: (800) Çevrilen talimatlar Bu Operatör Kýlavuzu, orijinal talimatlarýn bir çevirisini içerir. Bu Operatör Kýlavuzu'nun orijinal dili, Amerikan Ýngilizcesidir.

3 Önsöz Önsöz Bu kılavuzun ilgili olduğu makineler Makine belgeleri Makine Parça numarası LTN 6L , , , , , , Bu Operatör Kýlavuzunun bir kopyasýný her zaman makinenin yanýnda bulundurun. Yedek parça sipariþ etmek için makine ile birlikte verilen ayrý Parça Kitapçýðýný kullanýn. Makinenin servis ve onarým iþlemleri hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için ayrýca temin edilen Onarým Kýlavuzuna bakýn. Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisini sipariþ vermek üzere Wacker Neuson Corporation ile iletiþime geçin veya adresini ziyaret edin. Parçalarý sipariþ ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numaralarýný vermek için hazýrlýklý olun. Bu kılavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler Bu kýlavuz, yukarýda belirtilen Wacker Neuson modelinin (modellerinin) güvenli bir þekilde kullanýmý ve bakýmý konusunda uyulmasý gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliðiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu kýlavuzda belirtilen tüm talimatlarý dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayýn. Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansý veya güvenlik standartlarýný geliþtirmeye yönelik önceden bildirimde bulunmaksýzýn teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler, yayým tarihine kadar üretilmiþ olan makineler esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. Wacker Neuson Corporation önceden uyarýda bulunmaksýzýn bu bilgilerin herhangi bir kýsmýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. İmalatçının onayı Bu kılavuz, onaylı parçalara, eklentilere ve modifikasyonlara çeşitli atıflarda bulunur. Aşağıdaki tanımlar geçerlidir: Onaylı parçalar veya eklentiler, Wacker Neuson tarafından üretilen veya sağlananlardır. Onaylı modifikasyonlar, yetkili bir Wacker Neuson servisince Wacker Neuson'un yayınladığı yazılı talimatlara uygun olarak gerçekleştirilenlerdir. Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar, onaylı ölçütleri karşılamayanlardır. Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: Operatör veya çalışma alanındaki insanlar için ciddi yaralanma tehlikesi Makineye, garanti kapsamına alınmayacak biçimde verilen kalıcı hasar Onaylý veya onaysýz parçalar, eklentiler ve modifikasyonlara iliþkin sorularýnýz varsa, hemen Wacker Neuson bayiinizle iletiþime geçin. wc_tx001571tr.fm 3

4 Önsöz 4 wc_tx001571tr.fm

5 LTN 6L Içindekiler Önsöz 3 1 Güvenlik Bilgileri Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Makine tanımı ve kullanım amacı Kullanim Güvenligi Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari Lamba Güvenlik Bakim Güvenlik Etiket Etiket Yerleri Etiket Anlamları Kaldırıyor Prosedür Kullanım Römorkun Yerleştirilmesi Römorkun Düzlüğü Lambaların Ayarlanması Çekme veya Kaldırma için Römorkun Hazırlanması Kulenin Yükseltilmesi (Manuel Vinç Sistemi) Kulenin İndirilmesi (Manuel Vinç Sistemi) Kulenin Yükseltilmesi (Elektrikli Vinç Sistemi) Kulenin İndirilmesi (Elektrikli Vinç Sistemi) Acil Durum Krank Kolu (Elektrikli Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (Manuel Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (120/240V, Manuel Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (Elektrikli Vinç Sistemi) Çalıştırma Otomatik Kapatma wc_bo tr_007toc.fm 5

6 Içindekiler LTN 6L 4.15 Lambaların Kullanımı Durdurma Güç düşüşü Priz Fabrika yüklü seçenekler Motor blok isitici Elektrikli battaniye Motor yagi isitici Bakım Periyodik Bakım Takvimi Duyların Takılması / Sökülmesi Lambaların Değiştirilmesi / Sökülmesi Günlük Kontrol Hava Filtresi Motor yağı Arıza giderme Teknik Veriler Motor Jeneratör Makine Şemalar Elektrik Şeması Elektrik Şeması (120/240V) Römork Tel Bağlantı Sistemi Motor Tel Bağlantı Sistemi - Lombardini Kumanda Paneli Tel Bağlantı Sistemi Elektrikli Vinç Şeması wc_bo tr_007toc.fm

7 LTN 6L Içindekiler 9 Ek I Giriş Ek II Güvenlik Bilgileri Bu Kitapçıkta Bulunan İşaret Sözcükler Makinenin Kaldırılması Montaj Öncesi Kontrol Listesi Ek III Standart Palet Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Dil Tertibatının Takılması Lambaların Takılması Sonuç Ek IV CE Palet Kenar Krikoların Takılması Arka Krikonun Takılması Sonuç Ek V Standart Raflı Dingilin Takılması Çamurlukların Takılması Tekerleklerin Takılması Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Dil Tertibatının Takılması Kule Kilit Braketinin Takılması Kule Kızağının Takılması Kulenin Takılması Kule Pivot Kablosunun Takılması Lambaların Takılması Kabloların Bağlantı Kutusuna Bağlanması wc_bo tr_007toc.fm 7

8 Içindekiler LTN 6L Bobin Kablosunun Yönlendirilmesi Balastlar ve Terminal Şeritlerinin Bağlantısı Sonuç Ek VI CE Raflı Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Kule Kilit Braketinin Takılması Kule Kızağının Takılması Kulenin Takılması Kule Pivot Kablosunun Takılması Isik çubugu takilmasi Lambaların Takılması Kabloların Bağlantı Kutusuna Bağlanması Bobin Kablosunun Yönlendirilmesi Balastlar ve Terminal Şeritlerinin Bağlantısı Sonuç wc_bo tr_007toc.fm

9 LTN 6L Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1.1 Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Bu kitapçık kişisel yaralanma ve ürünün hasar görmesi veya ürünün yanlış servis yapılması olasılığını önlemek amacıyla takip edilmesi gereken TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU ve NOT çağrılarında bulunmaktadır. Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Bu sembol, olası kişisel tehlikelere karşı sizi uyarmak için kullanılır. Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarına uyun. TEHLİKE TEHLİKE, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. UYARI UYARI, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DİKKAT DİKKAT, önlenmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldıgında, DUYURU, önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum oldugunu belirtir. Not : rosedür açısından önemli ek bilgiler içeren bir Not bulunmaktadır. wc_si000227tr.fm 9

10 Güvenlik Bilgileri 1.2 Makine tanýmý ve kullaným amacý LTN 6L Bu makine, römork üzerine monte edilmiş mobil bir ışık kulesidir. Wacker Neuson Işık Kulesi, bir dizel motoru, bir yakıt tankı, bir kontrol paneli ve bir elektrik alternatörü içeren kabinet ve onu taşıyan bir römorktan oluşur. Kabinetin üstünde dört metal halojenür lamba taşıyan teleskoplu bir kule monte edilmiştir. Bu teleskoplu kule, iki vinç yardımıyla yana eğilir, kaldırılır ve indirilir. Motor çalıştıkça, jeneratör mekanik enerjiyi elektrik gücüne çevirir. Bu güç, metal halojenür lambalarca kullanılır. Yardımcı yüklere güç vermek için ayrıca duy(lar) da mevcuttur. Operatör, makineyi çalıştırmak ve izlemek için kontrol panelini kullanır. Bu makine, dış mekanların aydınlatılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu makine, ayrıca bağlı yüklere elektrik beslemesi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu Işık Kulesinin çıkış voltajı, frekansı ve maksimum çıkış gücü sınırı için ürün özelliklerine başvurun. Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla kullanımı, makineye kalıcı hasar verebilir veya operatör veya çalışma alanında bulunanların yaralanmasına yol açabilir. Yanlış kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında değildir. Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir: Makine çıkışı gereklilikleriyle uyumlu olmayan voltaj ve frekans gerekliliklerine sahip bir yük bağlama Ya sürekli çalıştırma ya da başlatma sırasında aşırı güç çeken bir yük ile makineyi aşırı yükleme Makineyi, tüm federal, eyalet ve yerel kural ve düzenlemelerle tutarsız biçimde kullanma Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak kullanılması Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma Makineyi (fabrikada böyle tasarlanmadıkça) başka makineleri çekmek (çekici görevi görmesi) amacı ile kullanma Makineyi vinç olarak veya kuleden aşağı doğru malzeme asmak için kullanma Makineyi fabrika özelliklerinin dışında kullanma Makineyi, üzerinde ve Kullanım Kılavuzunda bulunan tüm uyarılarla tutarsız biçimde çalıştırma Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince tehlikeleri ortadan kaldırmak ve koruyucu siperler ve etiketlemeyle operatör güvenliğini artırmak için dikkatle tasarlanmıştır. Ancak 10 wc_si000227tr.fm

11 LTN 6L Güvenlik Bilgileri koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler süregidebilir. Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz kalmak rezidüel riskler arasındadır: Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit dumanı Lambalardan gelen ısı Lambalardan gelen mor ötesi radyasyon Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan yangın tehlikeleri Yakıt ve yakıt dumanı Elektrik şoku ve ark çakması Römork dilini yanlış kaldırmaktan kaynaklanan kişisel yaralanma Lambaların göz alması (lambalar yanlış konumlandırıldığında yakından geçen motorlu taşıt sürücülerinin görüşünü engelleyebilir.) Yolllarda ve otoyollarda römork çekici olarak kullanımla ilgili tipik tehlikeler Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzda sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan emin olun. wc_si000227tr.fm 11

12 Güvenlik Bilgileri 1.3 Kullanim Güvenligi LTN 6L UYARI Ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılması için bilgi ve doğru eğitim gereklidir. Yanlış veya eğitimsiz personel tarafından ekipmanın kullanılması tehlikeli olabilir. Bu kitapçıktaki ve motor kitapçığındaki işletim talimatlarını okuyarak bütün kumandaların yerleri ve doğru kullanımları hakkında bilgi edinin. Makineyi kullanmadan önce tecrübesiz kişiler ekipmanın kullanımını bilen bir kişiden talimat almalıdırlar. Operatör nitelikleri Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve kapatabilir. Bu personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip olmaları gerekir: makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış gerekli güvenlik cihazlarına aşina Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı veya çalıştırılmamalıdır: çocuklar alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı (PPE) kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri Bu ekipman üzerindeki güvenlik aygıtları, uyarıları veya etiketlerini çıkarmayın, bozmayın, tahrif etmeyin veya işlemez hale getirmeyin. Herhangi bir güvenlik aygıtı, uyarısı veya etiketi çıkarılmış, bozulmuş, tahrif edilmiş veya işlemez hale getirilmişse, bu ekipmanı KULLANMAYIN! Işık Kulesinin hemen çevresindeki alan temiz, düzenli olmalı ve atık bulunmamalıdır DAİMA makinenin sağlam, düz bir zeminde olduğundan ve kullanım sırasında devrilme, yuvarlanma, kayma veya düşme tehlikesi olmadığından emin olun ASLA onarılması gereken bir üniteyi çalıştırmayın Kuleyi kullanılmadığı zaman veya bölgede rüzgar yada şimşekli fırtına bekleniyorsa alçaltın. 12 wc_si000227tr.fm

13 LTN 6L Güvenlik Bilgileri DAİMA makinenin ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak iyi topraklandığından ve sağlam bir şekilde iyi bir topraklama bağlantısına bağlandığından emin olun Kule 9m ye kadar uzar. Römork üzerindeki alanın açık olduğundan ve havada kablo ya da engelleyici birşey olmadığından emin olun Kullanım sırasında ampuller aşırı ısınır! Ampul ve duya dokunmadan önce dakika soğumalarını bekleyin Direği yükseltirken ve alçaltırken römork arkasında kimse bulunmadığından emin olun! Direği ünite çalışırken asla yükseltmeyin, alçaltmayın ya da çevirmeyin! Kuleyi yükseltmeden önce römork düz olmalı ve destek çıkıntıları açılmış olmalıdır. Destek çıkıntıları, kule yükseltilmiş durumdayken açık durmalıdır Herhangi bir nedenden dolayı kulenin yükseltilmesi veya alçaltılması sırasında direğin herhangi bir kısmı takılır veya vinç kablosunda gevşeklik olursa, hemen DURDURUN! Yetkili bir Wacker Neuson servis temsilcisiyle irtibat kurun ASLA kule yükseltilmiş durumdayken direk kilitleme pimini çıkartmayın! Elektrik kablosu yalıtımı kesilmiş veya aşınmışsa makineyi ASLA kullanmayın ASLA koruyucu mercek kapağı takılı olmadan veya mercek kapağı çatlak veya hasarlıyken lambaları kullanmayın! ASLA ünite çalışırken direği ayarlamayın. Işık Kulesi çalışırken hareket ettirmeyin ASLA rüzgar fazlaysa direği yükseltmeyin veya Işık Kulesini kullanmayın ASLA makineyi elektrik şirketlerinin güç beslemeleri gibi diğer güç kaynaklarına bağlamayın DAİMA elektrikli parçaları orijinal paça ile aynı özellik ve performansta parçalarla değiştirin. wc_si000227tr.fm 13

14 Güvenlik Bilgileri LTN 6L 1.4 Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari UYARI İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Motor kullanım kılavuzunda ve aşağıdaki güvenlik talimatlarında belirtilen uyarı talimatlarını okuyun ve uygulayın. TEHLİKE Motordan çıkan egzoz gazı, öldürücü bir zehir olan karbon monoksit içermektedir. Karbon monoksite maruz kalmanız, sizi birkaç dakika içinde öldürebilir. Egzoz fanı veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandırma sağlanmadıkça, pompayı ASLA tünel gibi kapalı bir alanda kullanmayın. İşletim güvenliği Motoru çalıştırırken: Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzeme olmamasını sağlayın. Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda kaçak veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi çalıştırmayın. Motoru çalıştırırken: Makineyi kullanırken sigara içmeyin. Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru çalıştırmayın. Makineyi, yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın. Yakıt doldurma güvenliği Motora yakıt doldururken: Dökülen yakıtları derhal temizleyin. Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun. Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri yerine takın. Sigara içmeyin. Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın. Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın. 14 wc_si000227tr.fm

15 LTN 6L Güvenlik Bilgileri 1.5 Lamba Güvenlik Açıklama Işık Kuleniz ile birlikte gelen lambalar, elektrik deşarj lambalarıdır. Yalnızca metal halojenür balastlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ilk çalıştırma sırasında ve bir güç kesintisinden sonra tam parlaklığa ulaşmaları için bir süre gerekir. Bu süre, FDA düzenlemesi performans standartları 21 CFR 'a uygundur. UYARI Kişisel yaralanma tehlikesi. Lambanın dış muhafazası kırık veya delik ise, lambalar kısa dalga mor ötesi radyasyonu yüzünden ciddi cilt yanıkları ve göz yangılarına yol açabilir. Lamba hasarlıysa, Işık Kulesini çalıştırmayın. İşletim güvenliği Yeterli koruma veya diðer güvenlik önlemleri kullanýlmadýkça, lambalarý insanlarýn bir kaç dakikadan fazla bulunacaðý konumlarda çalýþtýrmayýn. Hasarlý lambalarý, Lambalarýn Sökülmesi/Deðiþtirilmesi bölümündeki talimatlara göre deðiþtirin. Dýþ muhafaza kýrýldýðýnda veya delindiðinde kendiliðinden imha olacak olan lambalar satýþa sunulmuþtur. wc_si000227tr.fm 15

16 Güvenlik Bilgileri 1.6 Bakim Güvenlik LTN 6L YÜKSEK VOLTAJ! Bu ünite ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek yüksek voltaj devreleri kullanmaktadır. Bu ekipmanda meydana gelen elektrik sorunlarını yalnızca yetkili bir elektrik UYARI teknisyeni tamir etmelidir. Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri Ayrıca, makineyi çalıştırmadan önce: Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın. Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın Tamir ve bakımdan sonra DAİMA güvenlik aygıtları ve muhafazalarını geri takın Işık Kulesinde tamir bakım işlemlerinden önce, motor çalıştırma anahtarının OFF (KAPALI) konuma çevrildiğinden, devre kesicilerin açık (kapalı) olduğundan ve akünün eksi kutbunun sökülmüş olduğundan emin olun. Tüm elektrikli parçalar kapatılmadan ASLA rutin servis (yağ/filtre değişimi, temizleme, vs.) işlemleri bile yapmayın Makine tabanı çevresinde su birikmesine izin VERMEYİN. Su varsa, makineyi hareket ettirin ve servisten önce makinenin kurumasını bekleyin Elbiseleriniz veya teniniz ıslaksa makinede tamir, bakım YAPMAYIN DAİMA ellerinizi, ayaklarınızı ve gevşek elbiselerinizi jeneratör ve motordaki hareketli parçalardan uzak tutun DAİMA makineyi temiz ve etiketleri okunaklı tutun. Bütün eksik ve zor okunan etiketlerin yerlerine yenilerini takın. Etiketler önemli işletim talimatları içermekte ve tehlikelere karşı uyarmaktadır Bu makine için yedek parça gerektiðinde, yalnýzca Wacker Neuson yedek parçalarýný veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm özellik tipleri açýsýndan orijinaline eþdeðer olan parçalarý kullanýn DAÝMA sapan, zincir, kanca, rampa, kriko ve diðer kaldýrma aygýtlarýnýn sýkýca tespit edilmiþ olduðundan ve makineyi güvenli bir þekilde kaldýracak ve tutacak yeterli yük taþýma kapasitesine sahip olduðundan emin olun. Makineyi kaldýrýrken daima etrafýnýzdaki kiþilerin konumlarýna dikkat edin Armatürleri sökmeden veya lambaları değiştirmeden önce DAİMA ışık devre kesicilerini kapatın ve motoru durdurun. 16 wc_si000227tr.fm

17 LTN 6L 2 Etiket 2.1 Etiket Yerleri Etiket C A BB D BB B H E I V G T R S Q CC Z EE O P AA J X K AA wc_gr wc_si000381tr.fm 17

18 Etiket LTN 6L M HH CC EE GG JJ BB D BB N J U V L B F H RS Y FF AA DD AA wc_gr wc_si000381tr.fm

19 LTN 6L 2.2 Etiket Anlamları Etiket Wacker Neuson makineleri gerektiği şekilde uluslararası resimsel etiketler kullanmaktadır. Bu etiketler aşağıda açıklanmıştır: A UYARI! Otomatik kilitleme pimi. Emniyete alınmamış ve düşen bir kule, bir kişiye isabet ederse ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. Kuleyi emniyete almak için otomatik kilitleme piminin devrede olduğunu teyit edin. B UYARI! Ezilme alanından kaçının. C TEHLİKE! Havadaki elektrik tellerine temas edilmesi durumunda ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Işık Kulesini elektrik tellerinin altına yerleştirmeyin. UYARI! Kuleyi yatırmadan ÖNCE kuleyi tamamen indirin. Uzatılmış bir kulenin yatırılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. wc_si000381tr.fm 19

20 Etiket LTN 6L D İKAZ Kaldırma noktası E UYARI! Kaldırmadan veya çekmeden önce kuleyi nakliye kilidine bağlayın. Gevşek ve sallanan bir kule kişisel yaralanma veya makine hasarına neden olabilir. F TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın. Makine yanında kıvılcım, alev veya yanan nesneler bulunmamalıdır. Yakıt eklemeden önce motoru durdurun. Yalnızca dizel yakıt kullanın. G TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Motorlar karbon monoksit yayar. Egzoz hortumları veya fanlarla yeterince havalandırma sağlanmadığı sürece, makineyi kapalı alanlarda veya çevrelenmiş bir alanda çalıştırmayın. Operatör Kılavuzunu okuyun. Makinenin yakınında kıvılcım, alev veya yanan nesneler olmamalıdır. Yakıtını yenilemeden önce motoru durdurun. 20 wc_si000381tr.fm

21 LTN 6L H Etiket TEHLIKE! Içinde elektrikli saklama cihazı bulunmaktadır. Elektrik kutusunu açmak veya servis iºlemi için kalifiye bir elektrik teknikeri ile irtibat kurun. Elektrik çarpması ciddi yaralanma veya ölüme neden olacaktır. I UYARI! Makineyi kullanmadan önce verilen kullanım kitapçığını okuyarak anlayın. Aksi taktirde kendinizin veya diğer insanların yaralanmasına neden olabilirsiniz. J UYARI! Kule yatırılırken veya kaldırılırken makinenin önünde veya arkasında kimse bulunmamalıdır. K UYARI! Sıcak yüzey. L UYARI! Sıcak yüzey. wc_si000381tr.fm 21

22 Etiket M LTN 6L Her bir ünitede Model Numarası, Parça Numarası, Revizyon ve Seri Numarasını gösteren bir plaka bulunmaktadır. Plakanın kaybolması veya hasar görmesi durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi için bu bilgileri başka bir yere not edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, ünitenin modeli, parça numarası, revizyon numarası ve seri numarasını belirtmeniz istenecektir. N UYARI! Lambadan gelen ultraviyole radyasyon cilt ve gözde ciddi tahriºe neden olabilir. Yalnızca hasarsız lambalarla kullanın. Yalnızca saglanan hasarsız mercek kapakları ve armatürlerle kullanın. 22 wc_si000381tr.fm

23 LTN 6L O Etiket Metal halojenür lamba ve arıza giderme bilgileri için Kullanım Kılavuzuna bakın. Motoru çalıştırmadan önce Aşağıdaki seviyeleri kontrol edin: Motor yağı Yakıt Soğutma sıvısı Kapalı devre kesiciler Motoru çalıştır Motor kumanda paneli Otomatik ısıtma Ön ısıtma Işık kapatma Marş, 15 san. maks. Devre kesicileri devrede Kapat Kapalı devre kesiciler Motoru durdur wc_si000381tr.fm 23

24 Etiket P LTN 6L Metal halojenür lamba ve arıza giderme bilgileri için Kullanım Kılavuzuna bakın. Motoru çalıştırmadan önce Aşağıdaki seviyeleri kontrol edin: Motor yağı Yakıt Soğutma sıvısı Kapalı devre kesiciler Motoru çalıştır Motor kumanda anahtarı Ön Isıtma (30 san.) Marş, 15 san. maks. Devre kesicileri devrede Kapat Kapalı devre kesiciler Motoru durdur 24 wc_si000381tr.fm

25 LTN 6L Etiket Q Manuel vinç sistemi Kuleyi yükseltmek için: 1. Taşıma kilitini açın. 2. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. 3. Otomatik kilitleme pimi yerine oturana kadar kuleyi yatırın. Kule yüksekliğini artırmak için: 4. Vinci kullanarak kuleyi yükseltin. Işıkları hedefe doğrultmak için: 5. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. wc_si000381tr.fm 25

26 Etiket LTN 6L R Manuel vinç sistemi Kuleyi indirmek için: 1. Tüm ışıkları ve motoru kapatın. 2. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. 3. Vinci kullanarak kuleyi indirin. Kuleyi nakliye amacıyla yatırmak için: 4. Yaylı pimi serbest bırakıp tutun. 5. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. Kuleyi nakliye amacıyla emniyete almak için: 6. Pimi nakliye kilidine takıp, pimle tutturun. 7. Lamba duylarını aşağı doğru yerleştirin. 26 wc_si000381tr.fm

27 LTN 6L Etiket S Elektrikli Vinç Sistemi Kuleyi yükseltmek için: 1. Taşıma kilitini açın. 2. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. 3. Otomatik kilitleme pimi yerine oturana kadar kuleyi yatırın. Kule yüksekliğini artırmak için: 4. Vinci kullanarak kuleyi yükseltin. Işıkları hedefe doğrultmak için: 5. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. wc_si000381tr.fm 27

28 Etiket LTN 6L T Elektrikli Vinç Sistemi Kuleyi indirmek için: 1. Tüm ışıkları ve motoru kapatın. 2. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. 3. Vinci kullanarak kuleyi indirin. Kuleyi nakliye amacıyla yatırmak için: 4. Yaylı pimi serbest bırakıp tutun. 5. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. Kuleyi nakliye amacıyla emniyete almak için: 6. Pimi nakliye kilidine takıp, pimle tutturun. 7. Lamba duylarını aşağı doğru yerleştirin. U Yalnızca soğutma suyu taşma şişesidir, bir geri dönüş sistemi değildir. V UYARI! Sıkışma tehlikesi. Döner makine. 28 wc_si000381tr.fm

29 LTN 6L Etiket X Garanti edilen ses gücü seviyesi db(a). Y Kullanım Kılavuzunu okuyun. Römorkun Brüt Araç Ağırlığı Değeri nde belirtilen çekme halkası kullanın. Römorku çekici araca sıkı bağlayın. Emniyet zincirlerini çapraz şekilde bağlayın. Yere sabitleme zincirini araca takın. Römork lambalarını kontrol edin. Z Elektrik topraklaması AA Krikoyu uzatmadan önce kriko kilitleme pimini sokun. BB Forklift cebi CC WARNING ROLL OVER HAZARD Avoid high speeds, rapid acceleration and sharp turns when towing. ADVERTENCIA PELIGRO DE VUELCO Al remolcar, evite altas velocidades, aceleracion rapida, y vueltas agudas. AVERTISSEMENT DANGER DE RETORNEMENT En remorquant, éviter des vitesses rapides, acceleration rapide, et virages tranchantes. UYARI DEVRİLME TEHLİKESİ Yaralanma veya ekipmana zarar gelmesini önlemek için, çekme sırasında yüksek hızlar ve keskin dönüşlerden kaçının. wc_si000381tr.fm 29

30 Etiket LTN 6L DD Krikonun taşıma pozisyonu EE Zemine bağlama noktası FF Sadece düşük sülfürlü yakıt veya ultra düşük sülfürlü yakıt GG U.S.PAT.Nos.: , , D416858, D OTHER U.S. AND FOREIGN PATENTS PENDING UTILITY Bu makine bir veya daha fazla patentle koruma altında olabilir. JJ KK TEHLIKE Bir jeneratörün kapalı alanda kullanılması SİZİ DAKİKALAR İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR. Jeneratörün egzoz gazı karbon monoksit içerir. Bu, göremediğiniz veya kokusunu hissedemediğiniz bir zehirdir. Kapılar ve pencereler açık OLSA DAHİ, bu jeneratörü ASLA evin veya garajın içinde kullanmayın. Bu jeneratörü sadece DIŞARIDA ve pencereler, kapılar ve havalandırma deliklerinden uzakta bir konumda kullanın. 30 wc_si000381tr.fm

31 LTN 6L 3 Kaldýrýyor 3.1 Prosedür Kaldýrýyor Bkz. Grafik: wc_gr Kule beşik kilit piminin (a) yerinde olduğunu ve emniyet pimiyle güvenceye alındığını kontrol edin Kulenin taşıma beşiğine tam olarak yerleştirildiğinden ve pimin (b) güvencede olduğundan emin olun Kapıların doğru sürgülendiğinden emin olun Destek çıkıntılarını taşıma konumuna getirin. Destek demirlerinin ve krikoların yerlerine kilitlenmiş olduğundan emin olun Arka krikoyu (c) tam içeri sokun ve 90 çevirin. Işık Kulesi şimdi kaldırılmaya hazırdır. a b c wc_gr wc_tx001375tr.fm 31

32 Kullaným 4 Kullanım LTN 6L 4.1 Römorkun Yerleştirilmesi Bkz. Grafik: wc_gr Maksimum aydınlatma sağlamak için, Işık Kulesini zemin seviyesine veya aydınlatılan alandan daha yüksek bir noktaya yerleştirin Römorku, havada tel ve engel bulunmayan sağlam, düz bir zemine yerleştirin. Destek çıkıntılarının tam olarak uzatılabilmesi için yeterli alan olduğundan emin olun Römork şasisinde bulunan topraklama saplamasını (l) iyi bir toprağa bağlayın. Doğru topraklama teknikleri için yerel düzenlemelere bakın. Kule 9 m ye kadar uzar. Römork üzerindeki alanın açık olduğundan ve havada kablo ya da engelleyici birşey olmadığından emin olun. UYARI 32 wc_tx000766tr.fm

33 LTN 6L 4.2 Römorkun Düzlüğü Kullaným Bkz. Grafik: wc_gr005073, wc_gr Kuleyi yükseltmeden önce römork düz olmalı ve destek çıkıntıları açılmış olmalıdır. Destek çıkıntıları, kule yükseltilmiş durumdayken açık durmalıdır. Römorkun düz durmaması veya destek çıkıntılarının UYARI açılmaması ünitenin dengesini ciddi olarak düşürecek ve kulenin düşmesine ve devrilmesine neden olabilecektir Krikodaki (a) kilitleme pimini çekin ve krikoyu resimde görüldüğü gibi 90 çevirin. Römork tekerleklerini (b) engelleyin veya takozlayın. Römork dilini araçtan ayırmak için krikoya bastırın Destek çıkıntısını serbest bırakmak için kilit pimini (c) çekin. Destek çıkıntısı kilit piminin yerine tekrar kilitlendiğini hissedene kadar her iki destek çıkıntısını (d) dışarı çekin. Krikoları (e) aşağı doğru döndürün Arka krikoyu (f) gösterildiği gibi aşağı doğru döndürün Yere sağlam oturana kadar römorkun en yüksek taraf(lar)ındaki krikoyu (krikoları) uzatın. Römork düz seviyeye ulaşana kadar kalan krikoları uzatın. 4.3 Lambaların Ayarlanması Bkz. Grafik: wc_gr Tüm lamba duyları yukarı, aşağı, sola veya sağa bakabilir. Her bir duyu aletsiz lamba ayarlayıcıları (g) gevşeterek ve ışığı yukarıya veya aşağı baktırarak yerleştirin. İçerdeki somunu (x) GEVŞETMEYİN. Bu somunun gevşetilmesi lamba duyuna hasar verebilir. Lamba duylarını sola veya sağa çevirmek için somunu (h) gevşetin. Lambaları ayarladıktan sonra ayarlayıcıları ve somunları sıkın. Kule çekme amacıyla beşikteyken, lamba armatürlerini daima yere bakacak şekilde çevirin. wc_tx000766tr.fm 33

34 Kullaným LTN 6L 4.4 Çekme veya Kaldırma için Römorkun Hazırlanması Bkz. Grafik: wc_gr005073, wc_gr Kule beşik kilit piminin (j) yerinde olduğunu ve emniyet pimiyle tutulduğunu kontrol edin Kulenin taşıma beşiğine tam olarak yerleştirildiğinden ve pimin (t) sıkı olduğundan emin olun Kapıların doğru sürgülendiğinden emin olun Destek çıkıntılarını taşıma konumuna getirin. Destek demirlerinin ve krikoların yerlerinde kilitlenmiş olduğundan emin olun Arka krikoyu (f) tam içeri sokun ve 90 çevirin. Işık Kulesi şimdi kaldırmaya hazırdır. Bu amaç için belirlenmiş olan kaldırma noktalarını kullanın. Çekme için, devam edin Krikoyu kullanarak (a) römork dilini kaldırın ve ardından çekme aracındaki bağlantıya indirin. Bağlantıyı kilitleyin ve emniyet zincirlerini takın. Dil krikosunu 90 çevirin ve yerine kilitleyin Römork kablosunu çekme aracına bağlayın. Fren, dönüş ve kuyruk lambalarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 34 wc_tx000766tr.fm

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 16 0178395tr 005 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 27-100 RD 27-120 0171754tr 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 T R RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-4s. 0170872tr 001 0610

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-4s. 0170872tr 001 0610 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-4s 0170872tr 001 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-2i 0176650tr 005 0910 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Z-60 34 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Yedinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Fifth Edition Fourth Printing Part No. 114313TR Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR Kullanım Kılavuzu İlk Basım Yedinci Baskı Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

VOLVO V50 WEB EDITION

VOLVO V50 WEB EDITION VOLVO V50 WEB EDITION 2005 Giriş Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok büyük

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

K-45 Kanal Açma Makinesi

K-45 Kanal Açma Makinesi Kanal Açma Makinesi K-45 Kanal Açma Makinesi U Y A R I Bu aleti kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzun içeriğinin anlaşılmaması ve ona uyulmaması elektrik çarpması, yangın

Detaylı

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI İÇİNDEKİLER No Konu Sayfa Giriş 1 1 Emniyet kuralları 4 1.1 Eğitim 4 1.2 Hazırlıklar 4 1.3 Çalışma 5 1.4 Bakım

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) DEMİR BAĞLAMA ARACI RB517 RB397 RB217 KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE UYARI BU ALETİ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK UYARI VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU OKUYUN.

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

VOLVO XC90 WEB EDITION TP 7574. TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004

VOLVO XC90 WEB EDITION TP 7574. TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004 2005 VOLVO XC90 TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004 OWNER'S MANUAL VOLVO XC90 TP 7574 WEB EDITION 2005 Giriş Giriş Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu

Detaylı