Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz. 0171883tr 007 1110"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Işık Kulesi LTN 6L 60 Hz tr

2 Telif hakký bildirimi Telif Hakký, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr. Bu yayýn, makinenin orijinal satýn alýcýsý tarafýndan fotokopi çekilerek çoðaltýlabilir. Wacker Neuson Corporation'ýn önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn baþka herhangi bir þekilde çoðaltma yapýlmasý yasaktýr. Wacker Neuson Corporation'dan izin alýnmadan yapýlan her türlü çoðaltma veya daðýtým, ilgili telif haklarýnýn ihlali anlamýna gelir. Ýhlal edenler aleyhine dava açýlacaktýr. Ticari Markalar Bu kýlavuzda belirtilen tüm ticari markalar, marka sahibi þirketlerin mülkiyetindedir. Ýmalatçý Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI ABD Tel: (262) Faks: (262) Tel: (800) Çevrilen talimatlar Bu Operatör Kýlavuzu, orijinal talimatlarýn bir çevirisini içerir. Bu Operatör Kýlavuzu'nun orijinal dili, Amerikan Ýngilizcesidir.

3 Önsöz Önsöz Bu kılavuzun ilgili olduğu makineler Makine belgeleri Makine Parça numarası LTN 6L , , , , , , Bu Operatör Kýlavuzunun bir kopyasýný her zaman makinenin yanýnda bulundurun. Yedek parça sipariþ etmek için makine ile birlikte verilen ayrý Parça Kitapçýðýný kullanýn. Makinenin servis ve onarým iþlemleri hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için ayrýca temin edilen Onarým Kýlavuzuna bakýn. Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisini sipariþ vermek üzere Wacker Neuson Corporation ile iletiþime geçin veya adresini ziyaret edin. Parçalarý sipariþ ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numaralarýný vermek için hazýrlýklý olun. Bu kılavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler Bu kýlavuz, yukarýda belirtilen Wacker Neuson modelinin (modellerinin) güvenli bir þekilde kullanýmý ve bakýmý konusunda uyulmasý gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliðiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu kýlavuzda belirtilen tüm talimatlarý dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayýn. Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansý veya güvenlik standartlarýný geliþtirmeye yönelik önceden bildirimde bulunmaksýzýn teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler, yayým tarihine kadar üretilmiþ olan makineler esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. Wacker Neuson Corporation önceden uyarýda bulunmaksýzýn bu bilgilerin herhangi bir kýsmýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. İmalatçının onayı Bu kılavuz, onaylı parçalara, eklentilere ve modifikasyonlara çeşitli atıflarda bulunur. Aşağıdaki tanımlar geçerlidir: Onaylı parçalar veya eklentiler, Wacker Neuson tarafından üretilen veya sağlananlardır. Onaylı modifikasyonlar, yetkili bir Wacker Neuson servisince Wacker Neuson'un yayınladığı yazılı talimatlara uygun olarak gerçekleştirilenlerdir. Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar, onaylı ölçütleri karşılamayanlardır. Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar aşağıdaki sonuçlara yol açabilir: Operatör veya çalışma alanındaki insanlar için ciddi yaralanma tehlikesi Makineye, garanti kapsamına alınmayacak biçimde verilen kalıcı hasar Onaylý veya onaysýz parçalar, eklentiler ve modifikasyonlara iliþkin sorularýnýz varsa, hemen Wacker Neuson bayiinizle iletiþime geçin. wc_tx001571tr.fm 3

4 Önsöz 4 wc_tx001571tr.fm

5 LTN 6L Içindekiler Önsöz 3 1 Güvenlik Bilgileri Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Makine tanımı ve kullanım amacı Kullanim Güvenligi Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari Lamba Güvenlik Bakim Güvenlik Etiket Etiket Yerleri Etiket Anlamları Kaldırıyor Prosedür Kullanım Römorkun Yerleştirilmesi Römorkun Düzlüğü Lambaların Ayarlanması Çekme veya Kaldırma için Römorkun Hazırlanması Kulenin Yükseltilmesi (Manuel Vinç Sistemi) Kulenin İndirilmesi (Manuel Vinç Sistemi) Kulenin Yükseltilmesi (Elektrikli Vinç Sistemi) Kulenin İndirilmesi (Elektrikli Vinç Sistemi) Acil Durum Krank Kolu (Elektrikli Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (Manuel Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (120/240V, Manuel Vinç Sistemi) Kumanda Panelleri (Elektrikli Vinç Sistemi) Çalıştırma Otomatik Kapatma wc_bo tr_007toc.fm 5

6 Içindekiler LTN 6L 4.15 Lambaların Kullanımı Durdurma Güç düşüşü Priz Fabrika yüklü seçenekler Motor blok isitici Elektrikli battaniye Motor yagi isitici Bakım Periyodik Bakım Takvimi Duyların Takılması / Sökülmesi Lambaların Değiştirilmesi / Sökülmesi Günlük Kontrol Hava Filtresi Motor yağı Arıza giderme Teknik Veriler Motor Jeneratör Makine Şemalar Elektrik Şeması Elektrik Şeması (120/240V) Römork Tel Bağlantı Sistemi Motor Tel Bağlantı Sistemi - Lombardini Kumanda Paneli Tel Bağlantı Sistemi Elektrikli Vinç Şeması wc_bo tr_007toc.fm

7 LTN 6L Içindekiler 9 Ek I Giriş Ek II Güvenlik Bilgileri Bu Kitapçıkta Bulunan İşaret Sözcükler Makinenin Kaldırılması Montaj Öncesi Kontrol Listesi Ek III Standart Palet Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Dil Tertibatının Takılması Lambaların Takılması Sonuç Ek IV CE Palet Kenar Krikoların Takılması Arka Krikonun Takılması Sonuç Ek V Standart Raflı Dingilin Takılması Çamurlukların Takılması Tekerleklerin Takılması Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Dil Tertibatının Takılması Kule Kilit Braketinin Takılması Kule Kızağının Takılması Kulenin Takılması Kule Pivot Kablosunun Takılması Lambaların Takılması Kabloların Bağlantı Kutusuna Bağlanması wc_bo tr_007toc.fm 7

8 Içindekiler LTN 6L Bobin Kablosunun Yönlendirilmesi Balastlar ve Terminal Şeritlerinin Bağlantısı Sonuç Ek VI CE Raflı Destek Çıkıntıları ve Destek Krikolarının Takılması Arka Krikonun Takılması Kule Kilit Braketinin Takılması Kule Kızağının Takılması Kulenin Takılması Kule Pivot Kablosunun Takılması Isik çubugu takilmasi Lambaların Takılması Kabloların Bağlantı Kutusuna Bağlanması Bobin Kablosunun Yönlendirilmesi Balastlar ve Terminal Şeritlerinin Bağlantısı Sonuç wc_bo tr_007toc.fm

9 LTN 6L Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1.1 Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Bu kitapçık kişisel yaralanma ve ürünün hasar görmesi veya ürünün yanlış servis yapılması olasılığını önlemek amacıyla takip edilmesi gereken TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU ve NOT çağrılarında bulunmaktadır. Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Bu sembol, olası kişisel tehlikelere karşı sizi uyarmak için kullanılır. Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarına uyun. TEHLİKE TEHLİKE, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. UYARI UYARI, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DİKKAT DİKKAT, önlenmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldıgında, DUYURU, önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum oldugunu belirtir. Not : rosedür açısından önemli ek bilgiler içeren bir Not bulunmaktadır. wc_si000227tr.fm 9

10 Güvenlik Bilgileri 1.2 Makine tanýmý ve kullaným amacý LTN 6L Bu makine, römork üzerine monte edilmiş mobil bir ışık kulesidir. Wacker Neuson Işık Kulesi, bir dizel motoru, bir yakıt tankı, bir kontrol paneli ve bir elektrik alternatörü içeren kabinet ve onu taşıyan bir römorktan oluşur. Kabinetin üstünde dört metal halojenür lamba taşıyan teleskoplu bir kule monte edilmiştir. Bu teleskoplu kule, iki vinç yardımıyla yana eğilir, kaldırılır ve indirilir. Motor çalıştıkça, jeneratör mekanik enerjiyi elektrik gücüne çevirir. Bu güç, metal halojenür lambalarca kullanılır. Yardımcı yüklere güç vermek için ayrıca duy(lar) da mevcuttur. Operatör, makineyi çalıştırmak ve izlemek için kontrol panelini kullanır. Bu makine, dış mekanların aydınlatılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu makine, ayrıca bağlı yüklere elektrik beslemesi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu Işık Kulesinin çıkış voltajı, frekansı ve maksimum çıkış gücü sınırı için ürün özelliklerine başvurun. Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla kullanımı, makineye kalıcı hasar verebilir veya operatör veya çalışma alanında bulunanların yaralanmasına yol açabilir. Yanlış kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında değildir. Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir: Makine çıkışı gereklilikleriyle uyumlu olmayan voltaj ve frekans gerekliliklerine sahip bir yük bağlama Ya sürekli çalıştırma ya da başlatma sırasında aşırı güç çeken bir yük ile makineyi aşırı yükleme Makineyi, tüm federal, eyalet ve yerel kural ve düzenlemelerle tutarsız biçimde kullanma Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak kullanılması Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma Makineyi (fabrikada böyle tasarlanmadıkça) başka makineleri çekmek (çekici görevi görmesi) amacı ile kullanma Makineyi vinç olarak veya kuleden aşağı doğru malzeme asmak için kullanma Makineyi fabrika özelliklerinin dışında kullanma Makineyi, üzerinde ve Kullanım Kılavuzunda bulunan tüm uyarılarla tutarsız biçimde çalıştırma Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince tehlikeleri ortadan kaldırmak ve koruyucu siperler ve etiketlemeyle operatör güvenliğini artırmak için dikkatle tasarlanmıştır. Ancak 10 wc_si000227tr.fm

11 LTN 6L Güvenlik Bilgileri koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler süregidebilir. Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz kalmak rezidüel riskler arasındadır: Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit dumanı Lambalardan gelen ısı Lambalardan gelen mor ötesi radyasyon Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan yangın tehlikeleri Yakıt ve yakıt dumanı Elektrik şoku ve ark çakması Römork dilini yanlış kaldırmaktan kaynaklanan kişisel yaralanma Lambaların göz alması (lambalar yanlış konumlandırıldığında yakından geçen motorlu taşıt sürücülerinin görüşünü engelleyebilir.) Yolllarda ve otoyollarda römork çekici olarak kullanımla ilgili tipik tehlikeler Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzda sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan emin olun. wc_si000227tr.fm 11

12 Güvenlik Bilgileri 1.3 Kullanim Güvenligi LTN 6L UYARI Ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılması için bilgi ve doğru eğitim gereklidir. Yanlış veya eğitimsiz personel tarafından ekipmanın kullanılması tehlikeli olabilir. Bu kitapçıktaki ve motor kitapçığındaki işletim talimatlarını okuyarak bütün kumandaların yerleri ve doğru kullanımları hakkında bilgi edinin. Makineyi kullanmadan önce tecrübesiz kişiler ekipmanın kullanımını bilen bir kişiden talimat almalıdırlar. Operatör nitelikleri Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve kapatabilir. Bu personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip olmaları gerekir: makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış gerekli güvenlik cihazlarına aşina Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı veya çalıştırılmamalıdır: çocuklar alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı (PPE) kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri Bu ekipman üzerindeki güvenlik aygıtları, uyarıları veya etiketlerini çıkarmayın, bozmayın, tahrif etmeyin veya işlemez hale getirmeyin. Herhangi bir güvenlik aygıtı, uyarısı veya etiketi çıkarılmış, bozulmuş, tahrif edilmiş veya işlemez hale getirilmişse, bu ekipmanı KULLANMAYIN! Işık Kulesinin hemen çevresindeki alan temiz, düzenli olmalı ve atık bulunmamalıdır DAİMA makinenin sağlam, düz bir zeminde olduğundan ve kullanım sırasında devrilme, yuvarlanma, kayma veya düşme tehlikesi olmadığından emin olun ASLA onarılması gereken bir üniteyi çalıştırmayın Kuleyi kullanılmadığı zaman veya bölgede rüzgar yada şimşekli fırtına bekleniyorsa alçaltın. 12 wc_si000227tr.fm

13 LTN 6L Güvenlik Bilgileri DAİMA makinenin ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak iyi topraklandığından ve sağlam bir şekilde iyi bir topraklama bağlantısına bağlandığından emin olun Kule 9m ye kadar uzar. Römork üzerindeki alanın açık olduğundan ve havada kablo ya da engelleyici birşey olmadığından emin olun Kullanım sırasında ampuller aşırı ısınır! Ampul ve duya dokunmadan önce dakika soğumalarını bekleyin Direği yükseltirken ve alçaltırken römork arkasında kimse bulunmadığından emin olun! Direği ünite çalışırken asla yükseltmeyin, alçaltmayın ya da çevirmeyin! Kuleyi yükseltmeden önce römork düz olmalı ve destek çıkıntıları açılmış olmalıdır. Destek çıkıntıları, kule yükseltilmiş durumdayken açık durmalıdır Herhangi bir nedenden dolayı kulenin yükseltilmesi veya alçaltılması sırasında direğin herhangi bir kısmı takılır veya vinç kablosunda gevşeklik olursa, hemen DURDURUN! Yetkili bir Wacker Neuson servis temsilcisiyle irtibat kurun ASLA kule yükseltilmiş durumdayken direk kilitleme pimini çıkartmayın! Elektrik kablosu yalıtımı kesilmiş veya aşınmışsa makineyi ASLA kullanmayın ASLA koruyucu mercek kapağı takılı olmadan veya mercek kapağı çatlak veya hasarlıyken lambaları kullanmayın! ASLA ünite çalışırken direği ayarlamayın. Işık Kulesi çalışırken hareket ettirmeyin ASLA rüzgar fazlaysa direği yükseltmeyin veya Işık Kulesini kullanmayın ASLA makineyi elektrik şirketlerinin güç beslemeleri gibi diğer güç kaynaklarına bağlamayın DAİMA elektrikli parçaları orijinal paça ile aynı özellik ve performansta parçalarla değiştirin. wc_si000227tr.fm 13

14 Güvenlik Bilgileri LTN 6L 1.4 Içten Yanmali Motor Kullanirken Güvenlik Kurallari UYARI İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Motor kullanım kılavuzunda ve aşağıdaki güvenlik talimatlarında belirtilen uyarı talimatlarını okuyun ve uygulayın. TEHLİKE Motordan çıkan egzoz gazı, öldürücü bir zehir olan karbon monoksit içermektedir. Karbon monoksite maruz kalmanız, sizi birkaç dakika içinde öldürebilir. Egzoz fanı veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandırma sağlanmadıkça, pompayı ASLA tünel gibi kapalı bir alanda kullanmayın. İşletim güvenliği Motoru çalıştırırken: Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzeme olmamasını sağlayın. Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda kaçak veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi çalıştırmayın. Motoru çalıştırırken: Makineyi kullanırken sigara içmeyin. Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru çalıştırmayın. Makineyi, yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın. Yakıt doldurma güvenliği Motora yakıt doldururken: Dökülen yakıtları derhal temizleyin. Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun. Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri yerine takın. Sigara içmeyin. Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın. Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın. 14 wc_si000227tr.fm

15 LTN 6L Güvenlik Bilgileri 1.5 Lamba Güvenlik Açıklama Işık Kuleniz ile birlikte gelen lambalar, elektrik deşarj lambalarıdır. Yalnızca metal halojenür balastlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ilk çalıştırma sırasında ve bir güç kesintisinden sonra tam parlaklığa ulaşmaları için bir süre gerekir. Bu süre, FDA düzenlemesi performans standartları 21 CFR 'a uygundur. UYARI Kişisel yaralanma tehlikesi. Lambanın dış muhafazası kırık veya delik ise, lambalar kısa dalga mor ötesi radyasyonu yüzünden ciddi cilt yanıkları ve göz yangılarına yol açabilir. Lamba hasarlıysa, Işık Kulesini çalıştırmayın. İşletim güvenliği Yeterli koruma veya diðer güvenlik önlemleri kullanýlmadýkça, lambalarý insanlarýn bir kaç dakikadan fazla bulunacaðý konumlarda çalýþtýrmayýn. Hasarlý lambalarý, Lambalarýn Sökülmesi/Deðiþtirilmesi bölümündeki talimatlara göre deðiþtirin. Dýþ muhafaza kýrýldýðýnda veya delindiðinde kendiliðinden imha olacak olan lambalar satýþa sunulmuþtur. wc_si000227tr.fm 15

16 Güvenlik Bilgileri 1.6 Bakim Güvenlik LTN 6L YÜKSEK VOLTAJ! Bu ünite ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek yüksek voltaj devreleri kullanmaktadır. Bu ekipmanda meydana gelen elektrik sorunlarını yalnızca yetkili bir elektrik UYARI teknisyeni tamir etmelidir. Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri Ayrıca, makineyi çalıştırmadan önce: Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın. Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın Tamir ve bakımdan sonra DAİMA güvenlik aygıtları ve muhafazalarını geri takın Işık Kulesinde tamir bakım işlemlerinden önce, motor çalıştırma anahtarının OFF (KAPALI) konuma çevrildiğinden, devre kesicilerin açık (kapalı) olduğundan ve akünün eksi kutbunun sökülmüş olduğundan emin olun. Tüm elektrikli parçalar kapatılmadan ASLA rutin servis (yağ/filtre değişimi, temizleme, vs.) işlemleri bile yapmayın Makine tabanı çevresinde su birikmesine izin VERMEYİN. Su varsa, makineyi hareket ettirin ve servisten önce makinenin kurumasını bekleyin Elbiseleriniz veya teniniz ıslaksa makinede tamir, bakım YAPMAYIN DAİMA ellerinizi, ayaklarınızı ve gevşek elbiselerinizi jeneratör ve motordaki hareketli parçalardan uzak tutun DAİMA makineyi temiz ve etiketleri okunaklı tutun. Bütün eksik ve zor okunan etiketlerin yerlerine yenilerini takın. Etiketler önemli işletim talimatları içermekte ve tehlikelere karşı uyarmaktadır Bu makine için yedek parça gerektiðinde, yalnýzca Wacker Neuson yedek parçalarýný veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm özellik tipleri açýsýndan orijinaline eþdeðer olan parçalarý kullanýn DAÝMA sapan, zincir, kanca, rampa, kriko ve diðer kaldýrma aygýtlarýnýn sýkýca tespit edilmiþ olduðundan ve makineyi güvenli bir þekilde kaldýracak ve tutacak yeterli yük taþýma kapasitesine sahip olduðundan emin olun. Makineyi kaldýrýrken daima etrafýnýzdaki kiþilerin konumlarýna dikkat edin Armatürleri sökmeden veya lambaları değiştirmeden önce DAİMA ışık devre kesicilerini kapatın ve motoru durdurun. 16 wc_si000227tr.fm

17 LTN 6L 2 Etiket 2.1 Etiket Yerleri Etiket C A BB D BB B H E I V G T R S Q CC Z EE O P AA J X K AA wc_gr wc_si000381tr.fm 17

18 Etiket LTN 6L M HH CC EE GG JJ BB D BB N J U V L B F H RS Y FF AA DD AA wc_gr wc_si000381tr.fm

19 LTN 6L 2.2 Etiket Anlamları Etiket Wacker Neuson makineleri gerektiği şekilde uluslararası resimsel etiketler kullanmaktadır. Bu etiketler aşağıda açıklanmıştır: A UYARI! Otomatik kilitleme pimi. Emniyete alınmamış ve düşen bir kule, bir kişiye isabet ederse ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. Kuleyi emniyete almak için otomatik kilitleme piminin devrede olduğunu teyit edin. B UYARI! Ezilme alanından kaçının. C TEHLİKE! Havadaki elektrik tellerine temas edilmesi durumunda ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Işık Kulesini elektrik tellerinin altına yerleştirmeyin. UYARI! Kuleyi yatırmadan ÖNCE kuleyi tamamen indirin. Uzatılmış bir kulenin yatırılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. wc_si000381tr.fm 19

20 Etiket LTN 6L D İKAZ Kaldırma noktası E UYARI! Kaldırmadan veya çekmeden önce kuleyi nakliye kilidine bağlayın. Gevşek ve sallanan bir kule kişisel yaralanma veya makine hasarına neden olabilir. F TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın. Makine yanında kıvılcım, alev veya yanan nesneler bulunmamalıdır. Yakıt eklemeden önce motoru durdurun. Yalnızca dizel yakıt kullanın. G TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Motorlar karbon monoksit yayar. Egzoz hortumları veya fanlarla yeterince havalandırma sağlanmadığı sürece, makineyi kapalı alanlarda veya çevrelenmiş bir alanda çalıştırmayın. Operatör Kılavuzunu okuyun. Makinenin yakınında kıvılcım, alev veya yanan nesneler olmamalıdır. Yakıtını yenilemeden önce motoru durdurun. 20 wc_si000381tr.fm

21 LTN 6L H Etiket TEHLIKE! Içinde elektrikli saklama cihazı bulunmaktadır. Elektrik kutusunu açmak veya servis iºlemi için kalifiye bir elektrik teknikeri ile irtibat kurun. Elektrik çarpması ciddi yaralanma veya ölüme neden olacaktır. I UYARI! Makineyi kullanmadan önce verilen kullanım kitapçığını okuyarak anlayın. Aksi taktirde kendinizin veya diğer insanların yaralanmasına neden olabilirsiniz. J UYARI! Kule yatırılırken veya kaldırılırken makinenin önünde veya arkasında kimse bulunmamalıdır. K UYARI! Sıcak yüzey. L UYARI! Sıcak yüzey. wc_si000381tr.fm 21

22 Etiket M LTN 6L Her bir ünitede Model Numarası, Parça Numarası, Revizyon ve Seri Numarasını gösteren bir plaka bulunmaktadır. Plakanın kaybolması veya hasar görmesi durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi için bu bilgileri başka bir yere not edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, ünitenin modeli, parça numarası, revizyon numarası ve seri numarasını belirtmeniz istenecektir. N UYARI! Lambadan gelen ultraviyole radyasyon cilt ve gözde ciddi tahriºe neden olabilir. Yalnızca hasarsız lambalarla kullanın. Yalnızca saglanan hasarsız mercek kapakları ve armatürlerle kullanın. 22 wc_si000381tr.fm

23 LTN 6L O Etiket Metal halojenür lamba ve arıza giderme bilgileri için Kullanım Kılavuzuna bakın. Motoru çalıştırmadan önce Aşağıdaki seviyeleri kontrol edin: Motor yağı Yakıt Soğutma sıvısı Kapalı devre kesiciler Motoru çalıştır Motor kumanda paneli Otomatik ısıtma Ön ısıtma Işık kapatma Marş, 15 san. maks. Devre kesicileri devrede Kapat Kapalı devre kesiciler Motoru durdur wc_si000381tr.fm 23

24 Etiket P LTN 6L Metal halojenür lamba ve arıza giderme bilgileri için Kullanım Kılavuzuna bakın. Motoru çalıştırmadan önce Aşağıdaki seviyeleri kontrol edin: Motor yağı Yakıt Soğutma sıvısı Kapalı devre kesiciler Motoru çalıştır Motor kumanda anahtarı Ön Isıtma (30 san.) Marş, 15 san. maks. Devre kesicileri devrede Kapat Kapalı devre kesiciler Motoru durdur 24 wc_si000381tr.fm

25 LTN 6L Etiket Q Manuel vinç sistemi Kuleyi yükseltmek için: 1. Taşıma kilitini açın. 2. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. 3. Otomatik kilitleme pimi yerine oturana kadar kuleyi yatırın. Kule yüksekliğini artırmak için: 4. Vinci kullanarak kuleyi yükseltin. Işıkları hedefe doğrultmak için: 5. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. wc_si000381tr.fm 25

26 Etiket LTN 6L R Manuel vinç sistemi Kuleyi indirmek için: 1. Tüm ışıkları ve motoru kapatın. 2. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. 3. Vinci kullanarak kuleyi indirin. Kuleyi nakliye amacıyla yatırmak için: 4. Yaylı pimi serbest bırakıp tutun. 5. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. Kuleyi nakliye amacıyla emniyete almak için: 6. Pimi nakliye kilidine takıp, pimle tutturun. 7. Lamba duylarını aşağı doğru yerleştirin. 26 wc_si000381tr.fm

27 LTN 6L Etiket S Elektrikli Vinç Sistemi Kuleyi yükseltmek için: 1. Taşıma kilitini açın. 2. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. 3. Otomatik kilitleme pimi yerine oturana kadar kuleyi yatırın. Kule yüksekliğini artırmak için: 4. Vinci kullanarak kuleyi yükseltin. Işıkları hedefe doğrultmak için: 5. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. wc_si000381tr.fm 27

28 Etiket LTN 6L T Elektrikli Vinç Sistemi Kuleyi indirmek için: 1. Tüm ışıkları ve motoru kapatın. 2. Kuleyi döndürüp düğmeyi sıkın. 3. Vinci kullanarak kuleyi indirin. Kuleyi nakliye amacıyla yatırmak için: 4. Yaylı pimi serbest bırakıp tutun. 5. Vinci kullanarak kuleyi yatırın. Kuleyi nakliye amacıyla emniyete almak için: 6. Pimi nakliye kilidine takıp, pimle tutturun. 7. Lamba duylarını aşağı doğru yerleştirin. U Yalnızca soğutma suyu taşma şişesidir, bir geri dönüş sistemi değildir. V UYARI! Sıkışma tehlikesi. Döner makine. 28 wc_si000381tr.fm

29 LTN 6L Etiket X Garanti edilen ses gücü seviyesi db(a). Y Kullanım Kılavuzunu okuyun. Römorkun Brüt Araç Ağırlığı Değeri nde belirtilen çekme halkası kullanın. Römorku çekici araca sıkı bağlayın. Emniyet zincirlerini çapraz şekilde bağlayın. Yere sabitleme zincirini araca takın. Römork lambalarını kontrol edin. Z Elektrik topraklaması AA Krikoyu uzatmadan önce kriko kilitleme pimini sokun. BB Forklift cebi CC WARNING ROLL OVER HAZARD Avoid high speeds, rapid acceleration and sharp turns when towing. ADVERTENCIA PELIGRO DE VUELCO Al remolcar, evite altas velocidades, aceleracion rapida, y vueltas agudas. AVERTISSEMENT DANGER DE RETORNEMENT En remorquant, éviter des vitesses rapides, acceleration rapide, et virages tranchantes. UYARI DEVRİLME TEHLİKESİ Yaralanma veya ekipmana zarar gelmesini önlemek için, çekme sırasında yüksek hızlar ve keskin dönüşlerden kaçının. wc_si000381tr.fm 29

30 Etiket LTN 6L DD Krikonun taşıma pozisyonu EE Zemine bağlama noktası FF Sadece düşük sülfürlü yakıt veya ultra düşük sülfürlü yakıt GG U.S.PAT.Nos.: , , D416858, D OTHER U.S. AND FOREIGN PATENTS PENDING UTILITY Bu makine bir veya daha fazla patentle koruma altında olabilir. JJ KK TEHLIKE Bir jeneratörün kapalı alanda kullanılması SİZİ DAKİKALAR İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR. Jeneratörün egzoz gazı karbon monoksit içerir. Bu, göremediğiniz veya kokusunu hissedemediğiniz bir zehirdir. Kapılar ve pencereler açık OLSA DAHİ, bu jeneratörü ASLA evin veya garajın içinde kullanmayın. Bu jeneratörü sadece DIŞARIDA ve pencereler, kapılar ve havalandırma deliklerinden uzakta bir konumda kullanın. 30 wc_si000381tr.fm

31 LTN 6L 3 Kaldýrýyor 3.1 Prosedür Kaldýrýyor Bkz. Grafik: wc_gr Kule beşik kilit piminin (a) yerinde olduğunu ve emniyet pimiyle güvenceye alındığını kontrol edin Kulenin taşıma beşiğine tam olarak yerleştirildiğinden ve pimin (b) güvencede olduğundan emin olun Kapıların doğru sürgülendiğinden emin olun Destek çıkıntılarını taşıma konumuna getirin. Destek demirlerinin ve krikoların yerlerine kilitlenmiş olduğundan emin olun Arka krikoyu (c) tam içeri sokun ve 90 çevirin. Işık Kulesi şimdi kaldırılmaya hazırdır. a b c wc_gr wc_tx001375tr.fm 31

32 Kullaným 4 Kullanım LTN 6L 4.1 Römorkun Yerleştirilmesi Bkz. Grafik: wc_gr Maksimum aydınlatma sağlamak için, Işık Kulesini zemin seviyesine veya aydınlatılan alandan daha yüksek bir noktaya yerleştirin Römorku, havada tel ve engel bulunmayan sağlam, düz bir zemine yerleştirin. Destek çıkıntılarının tam olarak uzatılabilmesi için yeterli alan olduğundan emin olun Römork şasisinde bulunan topraklama saplamasını (l) iyi bir toprağa bağlayın. Doğru topraklama teknikleri için yerel düzenlemelere bakın. Kule 9 m ye kadar uzar. Römork üzerindeki alanın açık olduğundan ve havada kablo ya da engelleyici birşey olmadığından emin olun. UYARI 32 wc_tx000766tr.fm

33 LTN 6L 4.2 Römorkun Düzlüğü Kullaným Bkz. Grafik: wc_gr005073, wc_gr Kuleyi yükseltmeden önce römork düz olmalı ve destek çıkıntıları açılmış olmalıdır. Destek çıkıntıları, kule yükseltilmiş durumdayken açık durmalıdır. Römorkun düz durmaması veya destek çıkıntılarının UYARI açılmaması ünitenin dengesini ciddi olarak düşürecek ve kulenin düşmesine ve devrilmesine neden olabilecektir Krikodaki (a) kilitleme pimini çekin ve krikoyu resimde görüldüğü gibi 90 çevirin. Römork tekerleklerini (b) engelleyin veya takozlayın. Römork dilini araçtan ayırmak için krikoya bastırın Destek çıkıntısını serbest bırakmak için kilit pimini (c) çekin. Destek çıkıntısı kilit piminin yerine tekrar kilitlendiğini hissedene kadar her iki destek çıkıntısını (d) dışarı çekin. Krikoları (e) aşağı doğru döndürün Arka krikoyu (f) gösterildiği gibi aşağı doğru döndürün Yere sağlam oturana kadar römorkun en yüksek taraf(lar)ındaki krikoyu (krikoları) uzatın. Römork düz seviyeye ulaşana kadar kalan krikoları uzatın. 4.3 Lambaların Ayarlanması Bkz. Grafik: wc_gr Tüm lamba duyları yukarı, aşağı, sola veya sağa bakabilir. Her bir duyu aletsiz lamba ayarlayıcıları (g) gevşeterek ve ışığı yukarıya veya aşağı baktırarak yerleştirin. İçerdeki somunu (x) GEVŞETMEYİN. Bu somunun gevşetilmesi lamba duyuna hasar verebilir. Lamba duylarını sola veya sağa çevirmek için somunu (h) gevşetin. Lambaları ayarladıktan sonra ayarlayıcıları ve somunları sıkın. Kule çekme amacıyla beşikteyken, lamba armatürlerini daima yere bakacak şekilde çevirin. wc_tx000766tr.fm 33

34 Kullaným LTN 6L 4.4 Çekme veya Kaldırma için Römorkun Hazırlanması Bkz. Grafik: wc_gr005073, wc_gr Kule beşik kilit piminin (j) yerinde olduğunu ve emniyet pimiyle tutulduğunu kontrol edin Kulenin taşıma beşiğine tam olarak yerleştirildiğinden ve pimin (t) sıkı olduğundan emin olun Kapıların doğru sürgülendiğinden emin olun Destek çıkıntılarını taşıma konumuna getirin. Destek demirlerinin ve krikoların yerlerinde kilitlenmiş olduğundan emin olun Arka krikoyu (f) tam içeri sokun ve 90 çevirin. Işık Kulesi şimdi kaldırmaya hazırdır. Bu amaç için belirlenmiş olan kaldırma noktalarını kullanın. Çekme için, devam edin Krikoyu kullanarak (a) römork dilini kaldırın ve ardından çekme aracındaki bağlantıya indirin. Bağlantıyı kilitleyin ve emniyet zincirlerini takın. Dil krikosunu 90 çevirin ve yerine kilitleyin Römork kablosunu çekme aracına bağlayın. Fren, dönüş ve kuyruk lambalarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 34 wc_tx000766tr.fm

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

www.wackergroup.com 0160448tr 004 0806 Işık Kuleleri LTC 4L KULLANIM KİTAPÇIĞI

www.wackergroup.com 0160448tr 004 0806 Işık Kuleleri LTC 4L KULLANIM KİTAPÇIĞI www.wackergroup.com 0160448tr 004 0806 Işık Kuleleri LTC 4L KULLANIM KİTAPÇIĞI 0 1 6 0 4 4 8 T R LTC 4L İçindekiler 1. Önsöz 3 2. Güvenlik Bilgileri 4 2.1 Kıvılcım Koruma Sacına İlişkin Düzenlemeler...

Detaylı

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir.

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir. ÖNSÖZ KAMA ürünü aldığınız için tebrikler, teşekkür ederiz; Amacımız müşterimizin memnuniyetini kazanacağımız yüksek kalite jeneratörleri sağlamaktır. Eminiz ki tercihinizin bedelini alacaksınız. Güç üretim

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI Teknik Özellikler Depo kapasitesi, solüsyon deposu 15L Sıvı güvenliği kapaması 35L Depo kapasitesi, kuru emme 45L Motor, by-pass iki motor 2000W Pompa basıncı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31339907 Sürüm 1.2 Parça No. 31339904, 9487267, 31359217 Park yardımı, arka Volvo Car Corporation Park yardımı, arka- 31339907 - V1.2 Sayfa 1 / 26 Donanım

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Cihazınızın Parçalarının İsimleri

Cihazınızın Parçalarının İsimleri Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Parçalarının İsimleri 1. Su Eksik Göstergesi (sarı) 2. Isıtma Göstergesi (kırmızı)

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 TR Kullanma kılavuzu Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Bu doküman hakkında 1.1 Dokümanın amacı Bu kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve kullanıcı için cihazın güvenli kullanımı için

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI

ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI MODEL KULLANIM KILAVUZU ALETİN UNİTELERİ 1- Derinlik ayar düğmesi 2- Elektrik kablosu 3- Açma Kapama tuşu 4- Kaldıraç 5- Tetik 6- Basınç 7- Burun 8- Güvenlik 9- Şarjör 10- Tutturmaç

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Premium Raf Altı Aydınlatma

Premium Raf Altı Aydınlatma GE Lighting AEEE Yönetmeliğine Uygundur Yenileme ve OEM Montaj Kılavuzu IMMERSION TM LED Vitrin Aydınlatması Soğutmalı Yatay Dolaplar RH30 Serisi Kanopi Aydınlatması GEMT301250CAN-SY (84050) GEMT301240CAN-SY

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22 Installation instructions, accessories Talimat No 31324634 Sürüm 1.0 Parça No. 31414859, 31373184 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31324634 - V1.0 Sayfa

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kontrol modülü (TRM) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kontrol modülü (TRM) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31346084 Sürüm 1.2 Parça No. 31288762, 31350479, 31407108 Çekme çubuğu, kontrol modülü (TRM) Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kontrol modülü (TRM)-

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508 Talimatlar Teknik Bilgiler Çalışma Prensipleri Özellikler Doğru Nem Seviyesi MH-508 fonksiyonları Güvenlik Kılavuzu Resimli Açıklamalar Çalışma Talimatı

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir.

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Genel Genel Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Teknik özellikler Belirtilen ağırlıklar içinde sıvı olmayan şanzımanı gösterir. Şanzımanın ağırlık merkezi sıvı filtre kapağının aşağı

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler GENEL BİLGİLER Kullanma Kılavuzu Teknik Servisimiz ile İrtibata Geçiniz Ünite Etiketi Teknik Destek Emniyet ve Güvenlik Önlemleri TAŞIMA

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI MODEL RTM938 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER RTM938 1. VOLTAJ 230-240V~50Hz 2. ÇIKIŞ 1600W 3. KESME YÜKSEKLİĞİ 5 pozisyon ( 28,38,48,58,68 mm) 4. KESME ÇAPI

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. KURULUM: Açma/Kapama:

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432tr 012 0110

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432tr 012 0110 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 60-4 BS 60-4s 0158432tr 012 0110 0 1 5 8 4 3 2 T R Telif hakký bildirimi Telif Hakký, 1/7/10 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr.

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ VİNÇ MODEL RTM425 RTM450 RTM480 RTM490 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ VİNÇ TEKNİK VERİLER (RTM425) GİRİŞ GÜCÜ 550W 125KG İÇİN KALDIRMA HIZI 10M/MIN. 250KG İÇİN KALDIRMA HIZI 5M/MIN

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

Toyota Pickup Yağ Değiştirme (2.4L I4)

Toyota Pickup Yağ Değiştirme (2.4L I4) 1989-1994 Toyota Pickup Yağ Değiştirme (2.4L I4), 2.4L I4 motor ile, senin '89 -'94 Toyota Pickup yağı değiştirin motor performansı ve uzun ömürlü artırmak için. Yazan: Phillip Takahashi GİRİŞ, 2.4L I4

Detaylı

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ MODEL RTM724 - RTM750 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 9 3 12 1 4 5 2 11 10 6 8 7 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MOTOR 2. DURDURMA BUTONU 3. ÇIKIŞ VANASI 1 4. ÇIKIŞ VANASI 2 5. DEPO 6. BASINÇÖLÇER

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, kamera, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 45. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, kamera, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 45. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31428064 Sürüm 1.0 Parça No. 31428062 Park yardımı, kamera, arka IMG-350196 Volvo Car Corporation Park yardımı, kamera, arka- 31428064 - V1.0 Sayfa 1 /

Detaylı

Merkezi elektrik ünitesi ile çalışma

Merkezi elektrik ünitesi ile çalışma Merkezi elektrik ünitesi hakkında genel bilgiler Merkezi elektrik ünitesi hakkında genel bilgiler Not: Üstyapıcılar birincil olarak üstyapı işlevlerini aracın elektrik sistemine bağlamak için üstyapı merkezi

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Araç Bakım İpuçları. '98 -'02 Accord genel bakım tekniklerini Sahne. Yazan: Miroslav Djuric

Araç Bakım İpuçları. '98 -'02 Accord genel bakım tekniklerini Sahne. Yazan: Miroslav Djuric Araç Bakım İpuçları '98 -'02 Accord genel bakım tekniklerini Sahne Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Bu kılavuz nasıl aracın ömrünü uzatmak ve uç-üst şeklinde çalışmasını sağlamak aracınızın küçük bakım tekniklerini

Detaylı

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi RF modül değiştirme. Yazan: Matt Newsom GİRİŞ Xbox 360 S. olmayan bir yanıt güç düğmesini düzeltmek için hatalı bir RF modülü değiştirin ARAÇLAR: Metal Spudger (1)

Detaylı

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel Motor soğutma suyu harici elemanları ısıtmak için kullanılabilir. Kutu gövdeleri, vinç kabinleri ve saklama kutuları birer örnek olarak gösterilebilir. Isı, silindir bloğunun içindeki akıştan alınır ve

Detaylı

1. EMNİYET TALİMATLARI

1. EMNİYET TALİMATLARI ÖNSÖZ KAMA by REİS KLB serisi projektörlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 1. Bu kullanım kılavuzu kullanım yöntemleri ve dikkat gerektiren hususlara ait bilgiler içermektedir. Kullanmadan önce

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Hibrid araçlarla çalışma. Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler

Hibrid araçlarla çalışma. Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler Scania'nın hibrid araçları içten yanmalı motor ve elektrikli motordan oluşan paralel

Detaylı

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından

Detaylı