Tarih: Sayı: 1705

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705"

Transkript

1 Tarih: Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım, Pazarlama Kitlerinin Ve Web Sayfasının Hazırlanması Danışmanlığı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürütmekte olduğumuz Samsun Mobilya Sektörü ve Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörüne yönelik İhracat Kapasitelerinin Artırılması Projeleri için Ortak Tanıtım, Pazarlama Kitlerinin Ve Web Sayfasının Hazırlanması Danışmanlığı konusunda danışmanlık ve hizmet alımı yapılacaktır. İlgili danışmanlık ve hizmet alımına ilişkin Teknik Şartnameler ekte bulunmaktadır. Teknik Şartnamede de belirtildiği üzere şartnamenin içeriğinde belirtilen tüm lotlar veya bir kısmı için hazırlayacağınız fiyat teklifinizin en son 12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat a kadar Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü ne ulaştırılması hususunu rica ederim. Saygılarımla, Okan Gümüş Genel Sekreter Yardımcısı

2 SAMSUN MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Projede yeralan Mobilya Kümesi (25 firma) için ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI Samsun da Mobilya Sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması, dışa açılmasına destek vermek, farklılaştırılmış ve küresel pazarlara uygun marka stratejilerine sahip olmaları amacıyla, Samsun Mobilya Kümesi için ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞI hizmeti alınması. 2-GEREKÇE Proje kapsamında geliştirilecek olan kurumsal kimlik oluşturma, ortak dış tanıtım ve pazarlama kitlerinin hem firmalar özelinde hem de Mobilya Kümesi için hazırlanması ile reklam ve tanıtım faaliyetleri ile hedef pazarlarda farkındalık yaratılacaktır. Bu kapsamda üretim, istihdam ve ihracatta yaratacağı potansiyel katma değer göz önüne alınırsa bu sektördeki hızlı değişim sürecinin ihtiyaçlar doğrultusunda doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan ihtiyaç analizi de göstermektedir ki, sektördeki firmalar özellikle ihracat konusunda eğitime ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duymaktadır. Proje faaliyetleri sektörün bu ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca firmalar geliştirilecek koçluk sistemi ile ihracat öncesi ve sonrası ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenli ve sürekli profesyonel destek alabileceklerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtdışı fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik ön heyet ziyaretleri ve Samsun da gerçekleştirilecek olan alım heyetleri ile projeye katılan firmalar yurtdışı pazarlardaki rakiplerinin çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme fırsatı bulacaklardır. 3- İŞİN KAPSAMI VE ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞININ AMACI Bu çalışma ile: Marka mimarisi ve marka konumlandırmasının geliştirilmesi Marka ile ilgili aktivitelerin tutarlı bir biçimde uygulanması ve kurum içinde sorumlulukların belirlenmesi için en uygun marka yönetimi süreçlerinin ve net bir biçimde tanımlanmış rol ve sorumluluklarla marka yönetimi organizasyon yapısının tasarımının sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

3 4-İŞİN SÜRESİ VE AŞAMALARI İş başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. İşin aşamaları ve beklenenler şu şekildedir. LOT-1: LOT-2: LOT-3: LOT-4: LOT-5: Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı: Bir kurumun/kümenin, markalaşmasında kendi kimliğini oluşturması önceliklidir. Kurumsal kimlik programının ana amacı kamuoyu arzında görsel iletişim bütünlüğü oluşturmak, kurum ve markayı benzerleri arasında en bilinen (pozitif) ikon haline getirmektir. o Logo: yapısı, oranlaması, negatif kullanımı, renkli kullanımı, doğru kullanımlar, yanlış kullanımlar, kurumsal yazı fontları, renk kodları çalışması aktarılmalıdır. o Kurumsal kimlik çalışmaları: Flama Bayrak, Masa Bayrağı, Üçgen Bayrak Tanıtım Kataloğu: Hazırlanacak broşür ya da katalog çalışmalarında içeriğin doğru görsellerle desteklenmesi, bilgilendirici ve kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanması amaçlanmaktadır. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde; o Her bir firma için en az 2 sayfa ayrılarak hazırlanacak katalog tasarımı, o Fotoğraf çekimleri. o 2000 adet tasarım ve baskı hizmeti. Broşür Tasarım ve Baskı: İçinde özellikle; o Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde o firmaların ürün ve iletişim bilgilerinin yer aldığı o adet broşür/el ilanının tasarım ve baskı hizmeti. Afiş ve Roll- Up Tasarımı: o Açıkhava konseptine uygun olarak hazırlanacak reklam çalışmalarında görünürlük ve doğru mesajın verilmesi ana amaç olarak belirlenmektedir. o 1000 adet afiş/poster tasarımı ve baskı hizmeti. Promosyon Malzemeleri: Özellikle fuarlarda tanıtım amaçlı ve insanların günlük yaşantısında kullanarak markanın daha görünür olması sağlamak amacıyla kullanılacak olan o bloknot, (1000er adet) o kalem (5000 adet), VIP Promosyon Malzemesi: Vali, Belediye Başkanı ve TSO Başkanı gibi üst düzey protokole mensup kişi ve kurumlara önemli günlerde verilmek üzere hazırlanacak özel hediyelik promosyon malzemesi. (400 adet) Web Sitesi Tasarım ve Programlama: o Samsun TSO web sayfası ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacak, hali hazırda yürütülmekte olan 3 farklı kümelenme çalışması (Medikal, Mobilya ve Gıda) ile ilgili bilgi, belge ve projelerden oluşan portalın tasarımı ve programlama hizmeti.

4 Tanıtım Filmi: o Proje kapsamını, hedefleri, destek programlarını, destek kapsamındaki firmaları tanıtma amaçlı olarak o ortalama 4 dakika süreli hazırlanacak olan tanıtım filminin fuarlar, web sitesi içeriğinde kullanılması planlanmaktadır. 5-PROJE EKİBİ Yüklenici işin yürütülebilmesi için istihdam edeceği uzmanları ve görev sürelerini tanımlayacak ve Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılacaktır. Web sayfalarının site haritalarının hazırlanması Samsun TSO tarafından yapılacaktır. 6-DİĞER HUSUSLAR Danışman firmanın işin yürütülmesi aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir: 1. İşin her safhası sonrasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın olumlu görüşü alınacaktır. Görüş ve önerilere göre gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 2. Birden fazla firma bir araya gelerek, bir firmanın liderliğinde, konsorsiyum halinde teklif verebilir.

5 SAMSUN SAĞLIK EKİPMANLARI SEKTÖRÜNÜN İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Projede yeralan Medikal Kümesi (15 firma) için ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI Samsun da Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması, dışa açılmasına destek vermek, farklılaştırılmış ve küresel pazarlara uygun marka stratejilerine sahip olmaları amacıyla, Samsun Sağlık Ekipmanları Kümesi için ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞI hizmeti alınması. 2-GEREKÇE Dünyada hızla gelişen tıbbi cihaz imalat sektörü içinde ülkemiz de yer almaktadır. KOSGEB tarafından yapılan saha tarama çalışması verilerine göre, ülkemizde taramadan geçirilen KOBİ arasında 181 adet tıbbi cihaz, hassas ve optik alet üreticisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu 181 üretici işletmeden özellikle Cerrahi El Aletleri konusunda faaliyet gösteren işletmelerin yoğunlaştığı Samsun ilinde bir kümelenme olduğu gözlenmiştir. Samsun da faaliyet gösteren toplam 47 firmanın 39 u üretici olarak faaliyet göstermektedir (KOBİ İşbirliği Projesi ve Kümelenme Projesi, Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Analizi, Temmuz 2012). Bu işletmeler gerek iç pazara gerekse dış pazara yaptıkları satışlarla Samsun u Tıbbi Aletler üretimiyle anılan bir şehir haline getirmiştir. Samsun un özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya Tutlingen ve Pakistan Sialkot kentlerinden sonra önemli bir cerrahi el aletleri üretim üssü olma hedefine yönelik çalışmaları ve yatırımları devam etmektedir Bu kapsamda üretim, istihdam ve ihracatta yaratacağı potansiyel katma değer göz önüne alınırsa bu sektördeki hızlı değişim sürecinin ihtiyaçlar doğrultusunda doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan ihtiyaç analizi de göstermektedir ki, sektördeki firmalar özellikle ihracat konusunda eğitime ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duymaktadır. Proje faaliyetleri sektörün bu ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca firmalar geliştirilecek koçluk sistemi ile ihracat öncesi ve sonrası ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenli ve sürekli profesyonel destek alabileceklerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtdışı fuarlara katılım, hedef pazarlara yönelik ön heyet ziyaretleri ve Samsun da gerçekleştirilecek olan alım heyetleri ile projeye katılan firmalar yurtdışı pazarlardaki rakiplerinin çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

6 3- İŞİN KAPSAMI VE ORTAK TANITIM, PAZARLAMA KİTLERİNİN VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIĞININ AMACI Bu çalışma ile: Marka mimarisi ve marka konumlandırmasının geliştirilmesi Marka ile ilgili aktivitelerin tutarlı bir biçimde uygulanması ve kurum içinde sorumlulukların belirlenmesi için en uygun marka yönetimi süreçlerinin ve net bir biçimde tanımlanmış rol ve sorumluluklarla marka yönetimi organizasyon yapısının tasarımı sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. 4-İŞİN SÜRESİ VE AŞAMALARI İş başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. İşin aşamaları ve beklenenler şu şekildedir. LOT-1: LOT-2: Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı: Bir kurumun/kümenin, markalaşmasında kendi kimliğini oluşturması önceliklidir. Kurumsal kimlik programının ana amacı kamuoyu arzında görsel iletişim bütünlüğü oluşturmak, kurum ve markayı benzerleri arasında en bilinen (pozitif) ikon haline getirmektir. o Logo: yapısı, oranlaması, negatif kullanımı, renkli kullanımı, doğru kullanımlar, yanlış kullanımlar, kurumsal yazı fontları, renk kodları çalışması aktarılmalıdır. o Kurumsal kimlik çalışmaları: Flama Bayrak, Masa Bayrağı, Üçgen Bayrak Tanıtım Kataloğu: Hazırlanacak broşür ya da katalog çalışmalarında içeriğin doğru görsellerle desteklenmesi, bilgilendirici ve kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanması amaçlanmaktadır. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde; o Her bir firma için en az 2 sayfa ayrılarak hazırlanacak katalog tasarımı, o Fotoğraf çekimleri. o 2000 adet tasarım ve baskı hizmeti. Broşür Tasarım ve Baskı: İçinde özellikle; o Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde o firmaların ürün ve iletişim bilgilerinin yer aldığı o adet broşür/el ilanının tasarım ve baskı hizmeti. Afiş ve Roll- Up Tasarımı: o Açıkhava konseptine uygun olarak hazırlanacak reklam çalışmalarında görünürlük ve doğru mesajın verilmesi ana amaç olarak belirlenmektedir. o 1000 adet afiş/poster tasarımı ve baskı hizmeti. LOT-3:

7 LOT-4: Promosyon Malzemeleri: Özellikle fuarlarda tanıtım amaçlı ve insanların günlük yaşantısında kullanarak markanın daha görünür olması sağlamak amacıyla kullanılacak olan o bloknot, (1000er adet) o kalem (5000 adet), VIP Promosyon Malzemesi: Vali, Belediye Başkanı ve TSO Başkanı gibi üst düzey protokole mensup kişi ve kurumlara önemli günlerde verilmek üzere hazırlanacak özel hediyelik promosyon malzemesi. (400 adet) Web Sitesi Tasarım ve Programlama: o Samsun TSO web sayfası ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacak, hali hazırda yürütülmekte olan 3 farklı kümelenme çalışması (Medikal, ve Gıda) ile ilgili bilgi, belge ve projelerden oluşan portalın tasarımı ve programlama hizmeti. LOT-5: Tanıtım Filmi: o Proje kapsamını, hedefleri, destek programlarını, destek kapsamındaki firmaları tanıtma amaçlı olarak o ortalama 4 dakika süreli hazırlanacak olan tanıtım filminin fuarlar, web sitesi içeriğinde kullanılması planlanmaktadır. 5-PROJE EKİBİ Yüklenici işin yürütülebilmesi için istihdam edeceği uzmanları ve görev sürelerini tanımlayacak ve Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılacaktır. Web sayfalarının site haritaları ve genel taslak içeriğinin hazırlanması Samsun TSO tarafından yapılacaktır. 6-DİĞER HUSUSLAR Danışman firmanın işin yürütülmesi aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir: 3. İşin her safhası sonrasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın olumlu görüşü alınacaktır. Görüş ve önerilere göre gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 4. Birden fazla firma bir araya gelerek, bir firma liderliğinde, konsorsiyum halinde teklif verebilir.

8

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri İçindekiler Önsöz...5 İş Mükemmeliyeti ve Enerji Verimliliği...7 Ortak Altyapının Geliştirilmesi, Sektöre Özgü Teknik Eğitimler ve Yeni Pazarlara Giriş...9 Bütüncül

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 2009 (REVİZYON TARİHİ: EKİM 2010) İçindekiler 1. SUNUŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı