SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 SAMSUNG C3530 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) SAMSUNG C3530 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi; Buna göre; 1. Kampanya ya katılımın 26 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında olduğunu, AVEA nın Kampanya süresini uzatabileceğini, bu süre içerisinde Kampanya dan faydalanmak amacıyla burada belirtilen şartlarla cihaz alınması ve işbu Taahhütname nin imzalanması kaydıyla Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay süresince geçerli olacağını; 2. İşbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan hattımın işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 ay süresince faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini bildiğimi ve bu bağlamda söz konusu hattımı Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 ay süre ile aktif halde tutmayı, Kampanya dan sadece Ek 2 de yer alan tarifelerden birinin seçilmesi veya Ek 3 te belirtilen tarifelerden birinin seçilmesi ile beraber yine Ek 3 te detayları bulunan ses paketine üye olup, ses paketine de kampanya ile birlikte 24 ay taahhütte bulunulması halinde yararlanılabileceğini, Ek 2 ve Ek 3 te belirtilen tarifelerden seçim yapmamış olmam halinde veya Ek 3 te yer alan tarifelerde olup yine Ek 3 te yer alan ses paketine üye olmamam halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi / Kampanya dan çıkartılabileceğimi, Kampanya süresince hattımın tarifesini ; Ek 2 de yer alan tarifeler ile kampanyaya katılmam durumunda Ek 2 de yer alan tarifeler dışında başka bir tarife ile değiştirmem veya Ek 3 te yer alan tarifeler ile kampanyaya katılmam durumunda Ek 3 te yer alan tarifeler dışında başka bir tarife ile değiştirmem ve/veya Ek 3 te detayları bulunan ses paketine üye olmamam veya taahhüt sürem boyunca üyeliğimi devam ettirmemem halinde Kampanya dan yararlanamayacağımı bildiğimi ve söz konusu koşullar dışında başka bir tarifeye geçmem/ hattımı iptal etmem/hattımın AVEA tarafından abonelik sözleşmesi veya ilgili mevzuat uyarınca iptal edilmesine sebebiyet vermem/faturasız sisteme geçirmem/ numarasını başka bir operatöre taşımam/ üçüncü bir kişiye devretmem halinde aşağıda madde 10 da yer alan bedelleri ödemem gerekeceğini ve bu hususları kabul ettiğimi; 3. Kampanya kapsamındaki hattımın... numaralı hat olduğunu; 4. Kampanya kapsamında işbu Taahhütnamenin Ek 1 inde yer alan ödeme seçeneklerinden, söz konusu seçeneklerde belirtilen kriterleri haiz olduğum bir tanesini seçerek faydalanabileceğimi ve işbu Taahhütname ye göre doldurulması gereken alanların doldurulmamış olması veya eksik veya hatalı doldurulmuş olması ve / veya Taahhütname sonunda yer alan Tarife ve ödeme seçeneklerinden

2 herhangi birinin seçilmemiş olması veya her ikisinin de seçilmiş olması halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi veya Kampanya dan çıkartılabileceğimi ve bununla ilgili burada yazılan hususların uygulanabileceğini ve ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından tarafımın sorumlu olduğunu bildiğimi; 5. İşbu Kampanya kapsamında Kampanya dan yararlanan hattımın faturasına taahhüt süresi olan 24 (yirmidört) ay boyunca aylık 5,76 TL (KDV, ÖİV dahil) tarife indirimi yansıtılacağını; 6. İşbu Taahhütname Ek 1 inde belirtilen ödeme seçeneklerinden Avea tarafından gönderilen fatura ile ödemeyi seçmem halinde taahhüt süresi olan 24 (yirmidört) aylık süre boyunca cihaz taksit bedellerinin hattıma ait Avea tarafından gönderilecek olan hizmet faturasında ayrı bir kalem olarak yer alacağını ve aylık 9,76 TL olan cihaz taksitlerini tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını bildiğimi, başka kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi; 7. İşbu Taahhütname Ek 1 inde yer alan ödeme seçeneklerinden Seçenek 2 de ayrıntıları açıklanan abonelerin taşıması gereken kriterlere uymayan Avea Aboneleri için sadece Kredi Kartı ile ödeme seçeneğinin seçilebileceğini ve/veya işbu Taahhütname ekinde belirlenen ödeme seçeneğinin tarafımca Kredi Kartı olarak belirlenmiş olması halinde, Cihaz aylık taksit tutarının ilk 12 (oniki) aylık kısmının anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarından tahsil edileceğini ve ilgili bedelin taahhüt süresinin ilk 12 (oniki) fatura dönemi boyunca kredi kartı ekstresine yansıtılacağını, bu süre boyunca söz konusu tutarın Avea tarafından gönderilen hizmet faturalarında yer almayacağını ve söz konusu 12 fatura döneminden sonra, kalan cihaz taksit bedellerinin taahhüt süresi boyunca aylık olarak hattıma ait Avea tarafından gönderilen hizmet faturasında ayrı bir kalem olarak yer alacağını ve bahsi geçen cihaz taksitlerini tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını bildiğimi, başka kişi veya kurumlara cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi; 8. İşbu Kampanya kapsamında cihazı satın aldığım bayinin cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini;

3 9. Kredi kartı ile ödeme seçeneği bakımından; Kampanya kapsamında Ek-1 de belirlenen ödeme seçeneğinin Kredi kartı olması durumunda aşağıdaki maddeler kapsamında sorumlu olacağımı; (i) Kredi kartı limitimin ilgili ödeme seçeneğinin 12 (oniki) aylık bedeli için yeterli olmadığı durumda Kampanya dan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname nin imzalanmış olmasına rağmen kredi kartımdan anılan bedeller tahsil edilmek üzere işlem yapılırken kredi kartı limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütname nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Taahhütname konusu Kampanya dan derhal çıkarılacağımı ve bu madde uyarınca Kampanya dan çıkarılmam halinde, AVEA dan buna bağlı olarak herhangi bir talepte bulunamayacağımı; (ii) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması durumunda, Taahhütname ekinde yer alan kredi kartı bilgi formunun doldurularak, kredi kartı sahibi tarafından imzalanması gerektiğini bildiğimi, aksi takdirde bu nedenle oluşabilecek zararlardan sorumlu olacağımı; (iii) Kampanya kapsamındaki 12 aylık cihaz taksitlerin Taahhütname nin imzalanmasını müteakip ilk kredi kartı ekstre döneminden itibaren ilk 12 ay boyunca kredi kartımdan tahsil edileceğini, Ek-1 de yer alan cihaz bedelinin anılan ilk 12 aydan sonra, kalan taahhüt süresi boyunca ilgili hattımın faturasına yansıtılmak suretiyle tahsil edileceğini ve 12. aydan itibaren hattımın faturası ile tahsilata geçildiğinde 12. ay ve 13. ay taksitlerinin ekstre son ödeme tarihine bağlı olarak aynı ay içinde tahsil edilebileceğini, bu durumda herhangi bir itirazım olmayacağını anlaşmalı kredi kartı/banka bilgilerinin de yer aldığını, 10. İşbu Taahhütname ekinde belirtilen ve seçeceğim ödeme seçeneği için belirlenen taahhüt süresinden önce Kampanya dan çıkmam ve / veya aboneliğimi sona erdirmem, AVEA tarafından ilgili mevzuat yahut abonelik sözleşmesi uyarınca aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem ve/veya hattımı üçüncü bir tarafa devretmem, numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve / veya faturasız sisteme geçmem / işbu Taahhütname eklerinde belirtilen tarifeler ve yukarıda madde 2 deki koşullar dışında her hangi başka bir tarifeye geçmem / Kampanya esnasında AVEA nın başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam / İşbu kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple burada yazılı taahhütlerimden her hangi birini yerine getirmemem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağım ve Kampanya dan çıkma / hat iptal etme / hattın iptal edilmesine sebebiyet verme / numara taşıma / faturasız sisteme geçme / taahhüdümü iptal etme tarihinden itibaren seçmiş olduğum ödeme şekline ilişkin

4 aşağıda düzenlenen tutarın ilgili döneme ilişkin faturama yansıtılacağını bildiğimi ve söz konusu tutarı ödemeyi kabul ettiğimi; Kampanya kapsamında işbu Taahhütname ekinde (Ek 1) yer alan Seçenek 1 deki kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmiş olmam/ kredi kartı ile ödeme seçeneği kapsamında olmam halinde: İlk 12 aylık süre içinde yukarıda belirtilen durumlardan birinin meydana gelmesi halinde: *(Aylık cihaz taksit bedeli x 12) + (Tarife İndirim bedeli x o güne kadar tarife indirimi verilen ay sayısı)+ nın toplamının Cihaz Kampanyası İPTAL bedeli olarak tek seferde faturama yansıtılacağını ve işlemin yapıldığı kredi kartından ilk 12 (oniki) fatura dönemi bitimine kadar tahsil edilmeye devam edeceğini, Son 12 aylık süre içinde yukarıda belirtilen durumlardan birinin meydana gelmesi halinde: *(Aylık cihaz taksit bedeli x taahhüt süresi toplamından geriye kalan ay sayısı) +(Tarife İndirim bedeli x o güne kadar tarife indirimi verilen ay sayısı)+ nın toplamının Cihaz Kampanyası İPTAL bedeli olarak tek seferde faturama yansıtılacağını, Kampanya kapsamında işbu Taahhütname ekinde (Ek 1) yer alan Seçenek 2 deki 24 (yirmidört) aylık süre boyunca faturada tahsilatına aracılık edilen tutar kapsamında yer alacak şekilde ödeme seçeneğini seçmiş olmam halinde: *(Aylık cihaz taksit bedeli x taahhüt süresi toplamından geriye kalan ay sayısı) +(Tarife İndirim bedeli x o güne kadar tarife indirimi verilen ay sayısı+ nın toplamının Cihaz Kampanyası İPTAL bedeli olarak tek seferde faturama yansıtılacağını, 11. Kampanya dan, tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi; kredi kartı ile ödeme seçeneğinin seçildiği durumlarda AVEA nın kampanyadan kötü niyetle /veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla ya da haberleşme maksadı ve iletişim hizmeti dışında kullanılmasına ilişkin olarak Abonelik Sözleşmesi çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda; Sözleşme ile öngörülen diğer haklarına ek olarak kampanya kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 4 (dört) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu bildiğimi, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının dörtten fazla olması halinde dahi, AVEA nın beşinci hattım için bu Kampanya dan faydalandırmayabileceğini bildiğimi ve bu hususu kabul ettiğimi; böyle bir durumda dört adetten fazla Cihaz almak istememe rağmen AVEA nın tarafıma en fazla dört adet Cihaz temin edebileceğini;

5 12. AVEA tarafından tarife ücretime işbu Cihaz Kampanyası öncesinde indirim verilmiş ve tarife ücretim ile önceden verilen tarife indirimim arasındaki farkının işbu Cihaz Kampanyası nda verilecek indirim miktarı olan 5,76 TL den düşük olması durumunda Kampanya dan yararlanamayacağımı bildiğimi; 13. Kampanya kapsamında almış olduğum cihazı, kutusu açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz, hasarsız ve çalışır durumda teslim aldığımı; 14. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihazlar ın tümünün, Cihazlar ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden alacağımı bildiğimi, 15. İşbu Taahhütname de belirtilen 24 (yirmidört) aylık süre sonunda aksini AVEA ya bildirmediğim sürece Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan Tarife nin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir indirim uygulanmayacağını ve AVEA nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini bildiğimi; 16. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA nın resmi internet sitesi olan de yer alacağını ve söz konusu bilgileri takip etmekle yükümlü olduğumu; 17. İşbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkının bulunduğunu, 18. İşbu Taahhütname nin 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olduğunu ve Taahhütname ile birlikte ödeme seçeneği bilgilerinin yer aldığı EK 1 in de tarafımca imzalanmış olduğunu ve taahhütname ile eklerinin 1 (bir) nüshasının tarafıma verilerek diğer nüshasının AVEA da kalacağını, 19. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname nin imzalı bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6 EK 1 : Kampanya kapsamındaki ödeme seçenekleri ve Kampanya ile ilgili Avea Faturasına Yansıtılacak Bedeller EK 2: Kampanya dan Yararlanabilecek Tarife Bilgileri EK 3: Kampanya dan Samsung C3530 Ses Paketi Almak Suretiyle Yararlanabilecek Tarifeler ve Samsung C3530 Ses Paketi ne İlişkin Bilgiler EK 4: Kredi Kartı Bilgi Formu İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca.../.../... tarihinde 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır. Ad-Soyad : İmza: TC Kimlik No : EK1: Kampanya kapsamındaki ödeme seçenekleri ve Kampanya ile ilgili Avea Faturasına Yansıtılacak Bedeller Ödeme seçeneklerinin altındaki tablo ve imza alanı hat sahibi abone tarafından doldurulmalı ve bu alanın yine abone tarafından imzalanması gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanya dan faydalanamayacak / Kampanya dan çıkartılacaktır ve işbu Taahhütname geçersiz addedilecektir. Seçenek 1 -İLK 12 AYI KREDİ KARTI + SON 12 AYI AVEA HİZMET FATURASI ÜZERİNDEN ÖDEME Söz konusu seçenekten Ek2 deki Tarife listesinde yer alan veya Ek 3 teki tarife listesinde yer alıp yine Ek 3 te yer alan ses paketine üye olarak 24 ay taahhütte bulununan ve üzerinde herhangi bir taahhütlü cihaz kampanyası tanımlı olmayan yeni veya mevcut bireysel faturalı AVEA aboneleri faydalanabilir. Kampanya Kapsamındaki cihaz Samsung C3530 olup, Cihaz bedeli olan 234,24-TL nin (ikiyüzotuzdörtlirayirmidörtkuruş) (KDV dahil) 24 ay boyunca aylık cihaz taksiti 9,76-TL (dokuzlirayetmişaltıkuruş) tur. Cihaz bedelinin 12 (oniki) aylık taksit bedeli toplamı olan (117,12.-TL) de bilgileri yer alan anlaşmalı kredi kartı ile tahsil edilecektir. Kalan son 12 aylık cihaz bedeli tutarı ise, işbu Taahhütname nin abone tarafından imzalanmasından itibaren 12 aylık süre sonunda (13. aydan itibaren) abonenin faturasına 9,76-TL lik (dokuzlirayetmişaltıkuruş) taksitler tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla AVEA tarafından tahsil edilecektir. Söz konusu bedel, AVEA tarafından, cihazın satın alındığı bayi adına tahsil ediliyor olması nedeniyle abone faturasında tahsilatına aracılık edilen hizmetler

7 kalemi altında gösterilecektir. Kampanya kapsamında abone faturasına işbu Taahhütname deki şartlara uygun davranması kaydıyla, burada belirtilen 24 aylık süre boyunca aylık 5,76-TL (KDV ÖİV dahil) tarife indirimi yansıtılacaktır. Abone nin cihaz taksitlerini ödediği kredi kartının limitinin yeterli olmaması halinde, tahsilat yapılamayacağından abone Kampanya ya dahil edilemeyecektir. Seçenek 2-24 AYLIK SÜRE BOYUNCA AVEA HİZMET FATURASI ÜZERİNDEN TAHSİLAT Cihaz bedelinin 24 ay boyunca Avea Hizmet Faturası ile tahsil edileceği ödeme seçeneğinden yararlanabilecek abonelerin detayları aşağıdaki gibidir. AVEA ile abonelik sözleşmesi imzaladığı tarihten itibaren en az 6 ay geçen ve 6 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen Ek 2 ve Ek 3 kapsamında belirlenen bireysel faturalı tarifelerde bulunan ve eğer Ek 3 te yer alan tarifelerde bulunan abone ise yine Ek 3 te belitilen ses paketine üye olmayı kabul eden aboneler; Yukarıdaki kriteri sağlamadığı halde son 3 aydır otomatik ödeme talimatı ile faturalarını ödeyen ve otomatik ödeme talimatı işbu Taahhütname tarihi itibariyle aktif olan Ek 2 ve Ek 3 kapsamında belirlenen bireysel faturalı tarifelerde bulunan ve eğer Ek 3 de yer alan tarifelerde bulunan abone ise yine Ek 3 te belitilen ses paketine üye olmayı kabul eden aboneler; Kampanya dan faydalanabilecektir. Ancak yukardaki iki kriterden herhangi birisine uymakla birlikte işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Avea tarafından sunulan taahhütlü bir cihaz kampanyasından yararlanan aboneler, bahsi geçen hatları ile bu Kampanya'dan yararlanamayacaktır. Bu seçenek kapsamındaki cihaz Samsung C3530 olup, cihazın bedeli olan 234,24-TL nin (ikiyüzotuzdörtlirayirmidörtkuruş) (KDV dahil) 24 ay boyunca 9,76-TL (dokuzlirayetmişaltıkuruş) aylık cihaz taksidi tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla AVEA tarafından tahsil edilecektir. Söz konusu bedel, AVEA tarafından, cihazın satın alındığı bayi adına tahsil ediliyor olması nedeniyle abone faturasında tahsilatına aracılık edilen hizmetler kalemi altında gösterilecektir. Ayrıca Kampanya kapsamında abonenin işbu Taahhütname deki şartlara uygun davranması kaydıyla, burada belirtilen 24 aylık süre boyunca faturasına aylık tarife indirimi olarak 5,76-TL (KDV ÖİV dahil) yansıtılacaktır.

8 Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi aşağıdaki gibidir. Hat No Tarife İsmi Cihaz IMEI No: Ödeme Seçeneği( Avea Faturası veya İlk 12 ay Kredi Kartı son 12 ay Avea Faturası) Ad-Soyad : İmza: TC Kimlik No :

9 EK 2: Kampanyadan Yararlanacak Tarifeler No Tarife İsmi 1 35'lik Tarife 2 Dev Transfer 2000 Tarifesi 3 Baba Tarife 4 Fark Faturada 5 25 lik Tarife 6 39'luk Tarife 7 44'luk Tarife 8 59'luk Tarife 9 64'luk Tarife Tarifesi 11 Süper 25 lik Tarife 12 Süper 29 luk Tarife 13 Süper 35 lik Tarife 14 HerYöne HerYöne Her Yöne 1000 Tarifesi 17 Her Yöne 1500 Tarifesi 18 Her Yöne 2000 Tarifesi 19 Her Yöne Premium 20 Her Yöne Özgürlük 21 Fenercell Dörtte Dört Tarife 22 GSMobile Dörtte Dört Tarife 23 TrabzonCell Dörtte Dört Tarife 24 KARTALCELL Dörtte Dört Tarife 25 Fenercell 6_0 Tarifesi 26 GSMobile Eski Açık Tarifesi 27 TrabzonCell Süper Bordo Tarife 28 KARTALCELL Çok Sevdik Tarifesi 29 HerYöne Kamu Ekstra 30 Kamu Kamu657 Plus 32 Kamu1000Plus 33 Süper Kamu Tarifesi

10 EK 3: Kampanyadan Samsung C3530 Ses Paketi Almak Suretiyle Yararlanabilecek Tarifeler ve Samsung C3530 Ses Paketi ne İlişkin Bilgiler Samsung C3530 Ses Paketine İlişkin Bilgiler: Samsung C3530 Ses Paketi'nin aylık bedeli KDV, ÖİV dahil 19 TL olacaktır. Bu paket kapsamında yurtiçi heryöne geçerli olmak üzere 400 dakika konuşma süresi verilmektedir. Bu paket sadece Ek 3 te sunulan tarifeler ile Samsung C3530 Cihaz kampanyası kapsamında geçerlidir. Paket dahilindeki kullanılmayan dakikalar bir sonraki fatura dönemine devir etmeyecektir. 400 yurtiçi her yöne dakika abonenin tarifesindeki (var ise) ücretsiz dakikaları bittikten sonra aktif olacaktır. Paket dahilindeki ücretsiz dakikaları biten abonenin yaptığı aramalar, arama yönüne göre tarifesinde belirtilen ücretler ile ücretlendirilir. Paket kapsamındaki 400 yurtiçi her yöne dakika; yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetleri ne, bilgi ve danışma numaralarına, 444 lü numaralar da dahil olmak üzere özel servis numaralarına yapılacak aramaları ve tüm katma değerli hizmet sunulan aramaları, faks, data, WAP aramalarını, chat servislerini, 118** aramalarını ve görüntülü aramaları kapsamamaktadır. 444 lü numaraların ücretlendirilmesinde paket sahibinin tarifesinin ilgili koşulları baz alınacaktır. Paket kapsamındaki 400 yurtiçi her yöne dakika sadece yurt içindeki şebeke içi, sabit hatlar ve diğer operatörlere yapılan aramalar için geçerlidir, uluslararası ve KKTC yönüne geçerli değildir. Pakete kayıt yalnızca Samsung C3530 Cihaz Kampanyası ile beraber taahhütname karşılığı bayilerden yapılabilecektir. Paketin iptali ancak cihaz kampanyasınının iptali durumunda mümkün olacak ve işbu tahhütnamede belirtilen iptal koşulları geçerli olacaktır.

11 Kampanya dan Samsung C3530 Ses Paketi Almak Suretiyle Yararlanabilecek Tarifeler : No Tarife Kodu Tarife İsmi No Tarife Kodu Tarife İsmi 1 K700 EMNİYET GN. MÜDÜRLÜĞÜ 47 K839 ANKARA ÜNV. (AKADEMİK) 2 K701 YARGITAY BAŞKANLIĞI 48 K840 ANKARA ÜNV. (ÖĞRENC) 3 K702 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 49 K849 SOS. HZ. ÇOCUK ESR. KUR. 4 K704 ADALET BAKANLIĞI 50 K850 DEVLET HAVA MEYD. GMD. 5 K705 HALK BANKASI 51 K852 HepBirlikte 6 K706 SAĞLIK BAKANLIĞI 52 K857 TR. DEMİRY. MAK. SAN.AŞ. 7 K708 ANAYASA MAHKEMESİ 53 K858 TR. LOKOM. VE MOT.SAN.AŞ 8 K709 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 54 K859 TÜRKİYE VAGON SANAYİ AŞ. 9 K710 DPT MÜSTEŞARLIĞI 55 K860 ORMAN GMD. KURUM HATTI 10 K711 KAMU İHALE KURUMU 56 K879 DİYANET İŞLERİ BŞK(PER.) 11 K713 RTÜK 57 K882 Elektrik Üretim A.Ş. 12 K714 ZİRAAT BANKASI 58 K893 MALİYE BAKANLIĞI Ö 13 K715 Bilgi Tek. ve İletişim Kurumu 59 K894 MALİYE BAKANLIĞI P 14 K716 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 60 K911 TEİAŞ 15 K717 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 61 K913 TURKSAT UYDU HAB. İŞL. AŞ 16 K718 KOSGEB 62 K916 Sanayi ve Ticaret Bkn. 17 K721 BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 63 K917 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI_ÖZEL 18 K723 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 64 Muhtarlar Tarifesi 19 K724 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 65 Özel Tarife 20 K726 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 66 Personell Paket 21 K727 TAPU KADASTRO GN.MD.LÜĞÜ 67 Saha Tarifesi 22 K732 TARIM İŞ. GEN. MÜD. 68 TCCB-TBMM 23 K735 TÜRK TELEKOM A.Ş 69 TSK Tarifesi 24 K742 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 70 TBMM Personel Tarifesi 25 K744 TÜRK HAVA YOLLARI 71 Avantajlı Kurum Tarifesi 26 K746 TC.BAŞBAKANLIK 72 TümKamu Tarifesi 27 K756 İLLER BANKASI 73 TümKamu+ Tarifesi 28 K757 TTMAİ PİY. DÜZEN. KRM. 74 Sınırsız Kamu Tarifesi 29 K758 DEVLET PERSONEL BŞK. 75 HerYöne Kamu 30 K761 KÜLTÜR VE TURİZM BK. 76 Kamu K762 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 77 Kamu K765 ÇALIŞMA VE SGV. BKN. 78 Kamu300 Plus 33 K773 TCDDY GENEL MÜD. 79 Süper Kamu Küçük Paket 34 K775 DOKUZ EYLÜL ÜNİ.AKADEMİK 80 Hesaplı Tarife 35 K776 DOKUZ EYLÜL ÜNİ.ÖĞR. 81 Esnafa İnsaf 36 K777 MTA GENEL MÜD. 82 Bol Bol Avea 37 K778 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 83 Dev Transfer 1000 Tarifesi 38 K784 TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 84 19'luk Tarife 39 K785 YÜKSEK SEÇİM KURULU 85 Her Yöne K797 TC.ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 86 Kayseri Hemşehri Tarifesi 41 K798 GAZİ ÜNİ. AK.VE PER. 87 TümAile 42 K799 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ÖĞR. ) 88 Fenercell 15'lik Tarife 43 K800 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 89 GSMobile 15'lik Tarife 44 K803 TARIM VE KÖYİŞLERİ BK. 90 KARTALCELL 15'LİK Tarife 45 K830 TUBİTAK 91 TrabzonCell 15'lik Tarife 46 K838 TR. ELK. TİC. VE TAAH.AŞ 92 Süper 19 luk Tarife

12 EK 4: Kredi Kartı Bilgi Formu Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması halinde, bu kısım kredi kartı sahibi tarafından imzalanacaktır. Kampanya kapsamında şahsıma ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütname de düzenlenen cihaz bedelinin/bedellerinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, işbu kredi kartıma yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak işbu Taahhütname kapsamında tanımlı kredi kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan yerine getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kredi Kartı sahibi: Ad Soyad :... Adres :... İrtibat no :... İmza :

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Avea intouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası

Detaylı

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Özel Şartlar da belirtilen cihazlara ait kampanyalarından

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

#CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

#CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: #CAMP_TYPE# İNTERNET PAKETLİ AVEA MARKA CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan

Detaylı

#CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

#CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: #CAMP_TYPE# NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen cihazlara ilişkin

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz sı ndan ( ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 2. Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 03.09.2012 tarihinden

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Acıbadem Mobil Sağlık Hizmeti Servisinden ( Servis

Detaylı

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yeni hat alma, numara taşıma, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yaparak yada mevcutta kurumsal Avea abonesi olan ve Mobil

Detaylı