Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı"

Transkript

1 r. _ : j ı u:,j" z ı l SIR A NO T A ŞIN IR K A Y IT K O D U * TALEP M İK T A R I BİRİM İ Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı 27 Adet 4 / 5 ~ ı 6 i *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. r \ i i t n Uzm F01/SİİDB-SÖH/01

2 TEK DEDEKTÖRLÜ YERDEN MONTELİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, İdare tarafından ülke genelinde faaliyet gösteren toplum sağlığı merkezlerine bağlı verem birimlerine tahsis edilmek üzere satın alınacak olan Tek Dedektörlü Yerden Monteli Dijital Radyografık Görüntüleme Sistemimin teknik özelliklerini, yardımcı ekipman ve aksesuarları ile eğitim, kontrol ve muayene yöntemlerini ve ilgili diğer hususları kapsamaktadır. 2. SİSTEMİN GENEL TARİFİ: 2.1. Dijital Radyografık Görüntüleme Sistemi ile direkt olarak kaset ihtiyacı olmadan çok amaçlı radyografi tetkikleri yapılabilmeli, dijital ortamda alman görüntüler üzerinde manipülasyon yapılabilmelidir. Sistemle; herhangi bir konvansiyonel film kaseti, fosfor tabaka veya malzeme gereksinimi olmaksızın, doğrudan akciğer statifınde bulunan bukiye kolayca takılıp çıkarılabilen mobil dijital dedektör aracılığıyla dijital görüntüleme yapılacak şekilde Röntgen çekimlerini yapmak mümkün olacaktır Teklif edilen sistemin ileride kurulacak PACS sistemi ile uyumlu çalışabilmesi için uluslararası güncel ve lisanslı DICOM 3.0 görüntü transfer sistemi standartlarına uygun olmalıdır ve PACS sistemleri ile yüksek performansta iletişim sağlayabilmesi için en az aşağıda listelenen özellikler bulunmalıdır. Store (PACS veya İş İstasyonuna ya da DICOM Storage Server a gönderme) Storage Commitment (Depolama işlemi yapan DICOM Store SCP ile gönderen DICOM Store SCU arasında imajın sorunsuz depolandığını teyit eden onaylama) Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server'dan hasta listesi worklisf alabilme) Modality Performed Procedure Step (MPPS) (Tüm çalışma parametrelerini bir HIS/RIS server a transfer etme) Print (Şebekeye bağlı tüm cihazlardan DICOM uyumlu printer ile doğrudan resim basabilme) Off-line Media (DICOM Fileş) 3. SİSTEMİ OLUŞTURAN ÜNİTELER: Sistem aşağıda belirtilen ünitelerden oluşacaktır: Fiat Panel Dedektör Akciğer Statifı Röntgen Tüpü ve Kolimatör Yere Monte Tüp Statifı Röntgen Jeneratörü Kumanda Konsolu, Dijital Ünite ve Monitör Sistemi Aksesuarlar Jt 2/10

3 3.1. FLAT PANEL DEDEKTÖR: Dijital dedektör, solid State flat panel tipinde olacak ve detektör materyali Amorfus Silikon ve Sezyum Iyodid'den yapılmış olacaktır. Cihazda X-ray in algılanabilir ışığa çevirimi Sezyum Iyod tabakası tarafından gerçekleştirilmeli, ışık Amorfus Silikon içeren fotodiyod detektör matriksi tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülerek, dijitalize edilmelidir. CCD tabanlı dedektörler kabul edilmeyecektir Dedektör görüntüleme alanı en az 40 cm x 40 cm (±1) veya 35 cm x 42 cm (±1) olmalıdır Dedektörün DQE değeri en az %60 olacaktır Dedektör görüntüleme matriks değeri en az 2200X2688 piksel olacaktır. Dedektör sisteminde, A/D çevrim işlemi en az 14 bit derinliğinde olmalıdır Her bir pikselin boyutu 160 mikrondan büyük olmayacaktır Dedektör sistemi, minimum doz kullanımı ile yüksek kalitede görüntü elde edilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu doğrultuda, dedektör sisteminin doz kullanımı ihtiyacı, doz alanı ölçüm sistemiyle uygun olmalıdır ve doz ölçüm cihazı (DAP METRE -Dose Area Product Meter) bulunmalıdır. Hastanın almış olduğu doz değeri monitörize edilebilecektir Ardışık iki ekspojur arasındaki süre en fazla 9 saniye olacaktır. İmajın ekrana gelme süresi 12 saniyeyi geçmeyecektir Dedektör uzaysal çözünürlüğü (spatial resolution) en az 3.3 lp/mm olmalıdır Dedektörler taşınabilir özellikte olup; hem akciğer statifınde hem masada kullanıma uygun olmalıdır Dedektörün vertikal hareketi motor kontrollü olarak, kumanda konsolu yanındaki ayak pedalı veya butonlarla yapılabilmelidir. Tüp, bu hareket sırasında dedektörü merkezleyerek takip etmelidir DİJİTAL DEDEKTÖRLÜ AKCİĞER STATİFİ: Akciğer Statifınde, Madde 3.1 de tanımlanan özelliklere sahip kablolu veya kablosuz Dijital Dedektör Sistemi bulunacaktır Akciğer statifınin dedektör orta noktasından yere olan minimum yükseklik 50 cnf den fazla olmayacaktır İmaj-foküs mesafesinin geniş bir aralıkta ayarlanabilir olması ve seçilen boyuta göre otomatik kolimasyonlu olması gerekmektedir. SID mesafesi en az 110 cm olmalıdır Akciğer statifı vertikal hareket mesafesi en az 100 cm olmalıdır Grid yoğunluğu (cnf de içerdiği kurşun çubuk sayısı) en az 36 çizgi/cm, grid oranı ise en az 8:1 olmalıdır. Bu husus istekli tarafından belgelendirilecektir. / 3/10

4 RÖNTGEN TÜPÜ ve KOLİMATÖR: Röntgen tüpü anod ısı kapasitesi (Altı yüz bin) HU olacaktır. Röntgen tüpü haube ısı kapasitesi en az (Bir milyon altı yüz bin) HU olacaktır. Tüpün küçük foküsü en fazla 0.6 mm, büyük foküsü en fazla 1.25 mm olmalıdır. Tüpün küçük foküs gücü en az 25 kw, büyük foküs gücü en az 70 kw olmalıdır. Röntgen tüpünde aşırı ısınmaya karşı elektronik koruyucu devre bulunmalı ve detayları açıklanmalıdır. Tüp tek veya çift foküslü olacaktır. Tek foküslü sistemlerde foküs boyutu en fazla 0,8 mm olacaktır. Çift foküslü sistemlerde ise tüpün küçük foküs boyutu en çok 0,6 (sıfır virgül altı) mm, büyük foküs en fazla 1,25 (bir virgül yirmi beş) mm. olacaktır. Sistemde görüntüleme alanını sınırlayan kolimatör bulunacaktır. Kolimatör yaprakları seçilen organ programına göre otomatik ve manuel açılıp kapanabilecektir. Kolimatörde zaman ayarlı alan aydınlatıcı bulunacaktır. Sistemde lazerli veya ışıklı merkezleme düzeneği olacaktır. Anot açısı, anot disk çapı, anot rotasyon hızı ve anot yapı maddesi tekliflerde belirtilecektir YERE MONTE TÜP STATİFİ: Tüp statifınin boylamasına (longitudinal) hareketi en az 200 cm olmalıdır. Vertikal hareketi en az 125 cm olmalıdır. Tüp açılanması en az +90 / -90 olmalıdır. Tüp statifınde LCD ekran veya display bulunacaktır, bu sayede SID ve tüp açılandırması gösterimi yapılabilecektir RÖNTGEN JENERATÖRÜ: Röntgen jeneratörü 380/400 V ± %10 ve 50 Hz ± %3 trifaze şebeke gerilimiyle çalışmalıdır. Jeneratör, şebeke gerilimindeki değişmeleri otomatik kompanse edici düzeneğe sahip olmalıdır. Röntgen jeneratörü yüksek frekans tekniği ile en az 25 khz frekansla çalışan, mikro işlemci kontrollü bir sistem olmalıdır. Röntgen jeneratörünün gücü en az 60 kw olmalı ve 3 fazlı şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. Radyografi değerlerinin ayar aralıkları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: 4/10

5 Grafı çalışmaları sırasında kilovolt, miliamper, miliampersaniye ve saniye değerleri ayrı ayrı kumanda masası üzerinden seçilebilmeli ve dijital göstergelerden izlenebilir olmalıdır Sistemde otomatik kullanım hatası ve arıza tespit programları olmalıdır Sistemde radyografi için AEC (automatic exposure control) olmalıdır. Spot radyografi esnasında, optimal kv, ma değerlerini ve minimum ekspojur zamanını organ programına göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir. AEC (Automatic Exposure Control) sistemi cn az 3 iyon odalı olacaktır KUMANDA KONSOLU, DİJİTAL ÜNİTE VE MONİTÖR SİSTEMİ: Bu ünite en az 21 inch ve 1,3 megapiksel LCD monitörden oluşan bilgisayar tabanlı olacaktır. Sistemin kontrolü klavye, mouse, LCD ekran, şutlama butonu, akciğer statifınin konumunu ve dedektör ayarlarının yapılmasını sağlayacak ayak pedalı ve/veya butonlar (kumanda konsolundan çekim yapılmasını sağlayacak) bulunacaktır Kumanda ünitesinde hasta demografik bilgileri girişi otomatik olarak mevcut Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi / HİS (Hastane Bilgi Sistemi) / RIS (Radiology Bilgi Sistemi) sisteminden DICOM 3 standartlarına uygun olarak temin edilebileceği gibi bu istasyonlardan manuel olarak kullanıcı tarafından da girilebilmelidir. Exposure'dan sonra, hastaya ait klasör iş istasyonuna otomatik olarak aktarılacaktır. Oluşan görüntü hastanın ait olduğu klasöre sistem tarafından otomatik aktarılacaktır Sistemde hazır ve programlanabilen çekim protokolleri/programları bulunmalıdır. Sistemde programlanmış X-ray protokol prosedürleri olmalıdır. Bu programlara göre sistem otomatik olak kv, ma, mas gibi exposure parametrelerini otomatik olarak ayarlayabilmelidir. Bu parametreler ayrıca manuel olarak ayarlanabilmelidir İş istasyonunda bulunan yazılım, dedektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işlemelidir Dedektörden gelen veriler bu iş istasyonundaki bilgisayarlara aktarıldıktan sonra film ve/veya monitör aracılığı ile görüntülenmeye hazır hale gelmelidir Hasta tanımlama esnasında yanlış seçilen çekim parametreleri iş istasyonu konsolunda düzeltilebilmelidir İş istasyonundan ekspojur parametreleri görülebilmelidir Dijital ünite yazılım paketinde parlaklık ayarı, kontrast ayarı, flip/rotate ve manuel shutter özellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing işlemleri yapılabilecektir Sistem aşağıdaki imaj işleme fonksiyonlarını içermelidir: Multi-Image Display (Ekranda çoklu imaj gösterimi) Zoom/Pan (Görüntü büyütme ve kaydırma) Magnifying glass (Görüntünün herhangi bir yerini belli bir pencere boyutunda geçici olarak büyütebilme ve bu pencerenin yerini gerçek zamanlı olarak değiştirebilme) Black and white inversion (Siwih/Beyaz dönüşümü) Up and down, right and left rotation (Yukarı/Aşağı, Sağ/Sol dönüşümü) 5/10

6 Window/Level (Otomatik ve manuel pencereleme) Edge enhacement (Kenar belirginleştirme) için fıltreleme seçimi Mesafe, alan, açı hesaplamaları Pencereleme (windowing) Görüntü döndürme (90 derece) Görüntü aynalama (mirroring) Sağ sol işaretleme (Tagging) Marker/metin kutusu koyabilme (Annotation) Görüntü büyütme (zooming/scaling) DICOM 3.0 sonrası çıkacak versiyonlarını ücretsiz yükseltme, ekleme ve kaldırma Tek tuşla başlangıç değerine alabilme Görüntü büyütme (Zooming/scaling), görüntü yakınlaştırma (Magnifying) Görüntü kaydırma Marker/metin kutusu koyabilme/kaldırabilme (Annotation) Hasta CD/DVD oluşturma (Burning) Raporlama (Reporting) Dışarıdan yazılmış Excel veya Word dokümanını kullanabilmelidir. (Program daha önceden Excel veya Word de hazırlanmış listeyi upload ederek ikinci bir kayıt yapılmasına gerek duymadan filmi çekilecek kişilerin bilgilerini ekrana getirmelidir.) Sistemde imaj harmonizasyonunu arttıran ve tek görüntüde düşük ve yüksek dansiteli oluşumların görülebilmesini sağlayan programlar Diamond view, Unique, Tissue Equalisation veya benzeri programlar bulunmalı ve isteklinin teklif ettiği cihazda bulunan yazılımın özellikleri teklifte belirtilmelidir Görüntülerdeki netliğin sağlanabilmesi için kenar kontrastı artırılabilmeli ve ince kontrast detaylarını, detayın büyüklüğüne bakılmaksızın, görülebilir hale getirebilmelidir Sistem görüntüyü net hale getirmek için üzerinde oluşan dijital gürültü etkisini (noise) ve granüler etkiyi azaltabilmelidir İşlenen görüntülerin ve henüz görüntüsü oluşturulmamış ancak diğer bilgileri olan hastaların listelenebileceği, görüntüsü olan hastaların görüntülerinin ekrana getirilebileceği ve film basma işlemleri bilgisayar ve monitör vasıtasıyla yapılabilmelidir İş istasyonun da kayıtlı tüm hastalar bir liste halinde görüntülenebilmeli ve listede hasta adı, numarası, doğum tarihi, tetkik, modalite gibi veriler görülebilmelidir. Liste ayrıca tetkikleri de seriler bazında gruplayarak gösterebilmelidir Sistemde tek filme görüntü kısıtlaması olmadan aynı hastanın birden fazla görüntüsü basılabilmelidir.l:l, 2:1 (yatay ve düşey), 4:1 formatlarında kuru sistem kameraya görüntü gönderilebilecektir. İstenilen boyutlarda çekilen görüntüler, istenilen kareye istenilen resim seçilerek basılabilmelidir Sistemin RAM kapasitesi en az 2 GB olacaktır. Hard disk kapasitesi en az 1 TB olmalı veya hasta imaj kapasitesi en az 3500 imaj olmalıdır Dijital ünitede depolama veya yedekleme; sisteme entegre CD/DVD yazıcıyla yapılabilmelidir. DICOM formatındaki viewer ile birlikte CD/DVD' lere kaydedilmiş A r 6/10

7 I görüntüler herhangi bir PC de (MS Windows ortamında) özel bir programa gerek duymadan CD/DVD okuyucusunda açılıp incelenebilmelidir Aynı hastaya ait birden fazla görüntü aynı monitörde gösterilebildiği gibi aynı CD/DVD ye de kaydedilebilmelidir Sistem Online olarak servis merkezi ile iletişim kurabilmeli ve sistem yazılımı ile ilgili arızalan online servis desteği ile giderebilmelidir. Bu erişim için kurumun sağlayacağı ayrı bir internet hattı (hastane bilgi sistem güvenliği için) üzerinden bağlantı istekli tarafından yapılacaktır Sistemde görüntü iyileştirme ve geliştirme yazılımları bulunmalıdır. Kontrastı ve imaj keskinliğini artırarak daha iyi görüntü veren ve isteklinin duyurduğu tüm özel ve opsiyonel yazılımlar mutlaka teklif edilmeli, bu durum doküman üzerinde gösterilmelidir Cihazda kullanılan programların uygulamada kullanımı, cihazın genel özellikleri ve iş güvenliği ile ilgili bilgileri içeren videolu (sesli, görüntülü ve uygulamalı anlatımlı) eğitim dokümanını bilgisayara yükleyecektir AKSESUARLAR: Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital hafızasını, voltaj oynamalarına ve elektrik kesintilerine karşı korumak ve yapmakta olduğu işlemi bitirmesi amacıyla, en az 10 dakika çalıştıracak uygun güçte on-line özellikli, elektrik şebekesinden kaynaklanan gürültüyü giderecek elektronik filtre sistemli kesintisiz güç kaynağı (UPS) verilecektir Sistemle birlikte en az 2 adet ultra-light özellikte tek parça kurşun önlük (kurşun önlüklerin ağırlığını taşıyabilecek özellikte ve üçgen şekilden imal, çelik veya tahta klasik askılar dahil), 2 adet tiroid koruyucu ve 2 adet gonad koruyucu verilecektir Dijital röntgen cihazında akciğer filmi çekerken hastaya ve teknisyene çekimde kolaylık sağlaması için akciğer statifınin üstünde lateral bar ve yanlarında el tutma aparatları olacaktır İstekli; garanti ve garanti sonrası teknik servis verecek firma adının, 24 saat erişim sağlanabilecek telefon numaralarının, e-posta, web sayfasının yazılı olduğu, yanma, kırılma, çizilme gibi fiziksel şartlara dayanıklı en az 35X20 ebatlarında bir levhayı röntgen odasında görülebilecek bir yere monte edecektir. 4. KURULUM: 4.1. Yüklenici sözleşme imzaladıktan sonra en geç 10 takvim günü içinde cihazların teslimatı ve kurulumu ile ilgili hazırlayacağı bir iş planını ilgili idareye teslim eder Sistemin kurulacağı yer idare (ilgili halk sağlığı müdürlüğü) tarafından, sözleşme yapıldıktan en geç 30 takvim günü içinde yükleniciye teslim edilecektir Yüklenici, cihazın kurulacağı çekim odası ile ilgili tüm proje hazırlığını ve projenin gerçekleştirilmesini bedelsiz olarak yapacaktır Cihazların kurulacağı-çekim odasının TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu) standartlarında dizayn edilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. (Örneğin; 7/10

8 daha önce kullanılan bir röntgen cihazı için hazırlanmamış, ilk kez kurulacak ise sistemin kurulacağı röntgen odasının kurşun kaplamaları TAEK standartlarına göre tamamlanacak ve üzerleri alçıpan gibi uygun bir malzemeyle kaplanıp boyası yapılacak ve kapıları TAEK standartlarına göre kurşun kaplanacaktır.) Montaj sırasında gerekli tavan, taban duvarlarındaki kablolama ve kanal işlemleri, yüklenici tarafından yapılacaktır. Sistemin kurulacağı Röntgen odasının düzenlenmesinde TAEK standartları göz önünde bulundurulacak, düzenlemeler bu standartlara göre yapılacak, cihaz odası ile kumanda odası arasında 2 mm kurşun eşdeğeri en az 50 cm x 50 cm boyutlarında kurşunlu cam konulacaktır. Cihazların kurulacağı mekan daha önce röntgen amaçlı kullanılsın ya da kullanılmasın; TAEK yetkililerinin denetimleri esnasında bulunan eksiklikler yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin tamamlanacaktır. Cihazların kurulacağı mekân daha önce kullanılan bir röntgen cihazı için hazırlanmamış, ilk kez kurulacak ise Röntgen odasına veya girişine 80x80x200 cm ebadında kurşun korumalı hasta soyunma kabini yapılacak ve kabin içine askılık takılacaktır. Cihazın montajı yüklenici tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlanacak ve sistem çalışır vaziyete teslim edilecektir. Cihazlar hiç kullanılmamış ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olmalıdır. İdare cihaz için ihtiyaç duyulan şehir elektrik şebekesinden (trafodan) Dispansere 380V elektrik çekilmesini sağlayacaktır. Yüklenici cihaza ait pano ve panodan sonraki sistemi standartlara uygun şekilde kuracaktır. Cihazların kurulacağı mekânda daha önce kullanılan bir röntgen cihazı var ise ve yeni cihaz bu odaya monte edilecek ise mevcut eski cihazın sökülmesi ve taşınması idareye aittir. TAEK lisansı başvurusu için gereken ücret, cihazın kurulacağı idare (halk sağlığı müdürlüğü) adına Yüklenici tarafından ödenecektir. TAEK ile ilgili diğer resmi başvurular ilgili idare tarafından yapılacaktır. Muayene kabul işlemlerinden sonra cihazın kurulduğu oda ve cihazla ilgili TAEK lisanslama sürecinde ortaya çıkacak bütün eksiklikler yüklenici tarafından bedelsiz tamamlanacaktır. Yüklenici cihazın ilgili halk sağlığı müdürlüğüne teslimatından en az 2 (İki) iş günü öncesinden, ayrıca cihazın montajından 5 (Beş) iş günü öncesinden haber verir. Yüklenici kurulumunu tamamladığı cihazların ve kurulumunu yapacağı cihazların son durumları hakkında haftalık olarak idareye bilgi verir İSTENİLEN DOKÜMANLAR Teklifler ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanlar verilmelidir., 8/10

9 5.2. İstekli cihazın teslimi sırasında cihaz için orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servis için gerekli teknik dokümanlardan birer takım vermelidir. Ayrıca bir adet Türkçe Kullanım Kılavuzu verilecektir İstekliler, teklif ettikleri ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı nın belirlediği 93/42/EEC MDDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB den alınmış istekli/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri teklifi ile birlikte sunmalıdır. 6. TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA 6.1. Cihazın tüm parçaları (Röntgen tüpü ve Fiat Panel Dedektör, dedektörü wireless olan sistemlerde akü, mekanik aksam, jeneratör ve yazılımlar dâhil) kati kabulden başlamak üzere en az 5 (Beş) yıl süre ile tam garantili olacaktır. Bu garantiler Üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya yetkili satıcı tarafından teklif dosyasında belgelendirilecektir. Garanti süresince bakım-onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Üretici veya temsilci ve/veya satıcı yüklenici ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 (Beş) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlayacaktır. İstekliler bu beş yıl için tüp, dedektör ve çok giden yedek parçalar için döviz bazında fiyat vereceklerdir İstekli arıza bildiriminden sonra mesai saatleri dâhilinde 48 (Kırksekiz) saat içinde cihaza müdahale edilecek ve parça gerektirmeyen hallerde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Parça gerektiren hallerde bu süre 10 (On) iş günü ile sınırlı olacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve garanti süresine eklenecektir. Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. İstekli garanti ve arıza bildirimleri için 7 gün/24 saat ulaşılabilir kurumsal web sitesi, , telefon, faks irtibat bilgilerini idareye ve ilgili halk sağlığı müdürlüğüne bildirecektir. İrtibatın kesintisiz sağlanmasından ve iletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda idareye bildirilmesinden ve idareye kesintisiz iletişim için beyan ettiği belgele ve materyallerin güncellenmesinden yüklenici sorumludur. Bakım, onarım ve/veya servis gecikmesine bağlı garanti süresinin uzatılmasını gerektiren durumlarda yüklenici 5 (Beş) iş günü içinde ilgili idareye yeni garanti süresini yazılı olarak bildirir. Yüklenicinin gerekli tebligatı yapmaması durumunda idarenin beyanı esas alınacaktır Teklif veren istekliler teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir (Teknik personel sayısı, eğitim durumları, bakım onarım imkânları vb.). 7. MUAYENE ve KABUL 7.1. Yüklenici röntgen odalarının tadilatı, cihazların teslimatı ve/veya cihazların kurulumu ile ilgili olarak idareye aylık olarak iş takvimi ve iş gerçekleştirme durumunu gösteren rapor sunar Cihazların kabul ve muayeneleri, cihazların kurulması planlanan yerlerde, ilgili idarece (halk sağlığı müdürlüğü) oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Muayene ve kabul işlemlerinde, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça ve aksesuarların kontrol ve sayımı yapılacaktır. 9/10

10 7.3. Muayene ve kabul sırasında komisyon yükleniciden cihazla ilgili bazı testlerin yapılması isteyebilir. Bu durumda gerekli personel, ekipman ve kurulum düzeneğini yüklenici sağlayacaktır Cihazın kurulduğu mahallerde muayenenin ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri tarafından kati kabul tutanakları dört nüsha halinde düzenlenerek üç nüshasını yükleniciye teslim edilecektir. Kalan bir nüshasını da idareye resmi yazı ekinde gönderilecektir. Yüklenici bu Muayene ve Kabul Komisyonu tutanaklarının (Üç nüsha) ve teknik şartname gereği verdiği tüm hizmetlerin yapıldığını ispatlamak için gereken dokümanların eksiksiz olarak toplanmasından, bulundurulmasından ve idareye ibrazından sorumludur Yüklenici TAEK lisansı başvurusu için gereken ücret, muayene ve kabul komisyonundan kati kabul tutanağının alındığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içinde TAEK hesabına yatırır. Yüklenici, TAEK ruhsatı için gerekli başvuru işlemlerini yürütebilmesi için ilgili idareye (halk sağlığı müdürlüğüne) paranın yatırıldığını ispatlayan bilgi ve belgelerin kopyasını iletir. Belgenin aslını ise idareye ibraz eder Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. 8. EĞİTİM 8.1. Muayene ve Kabul işlemleri tamamlanan cihazlarla ilgili olarak yüklenici cihazın kurulduğu verem savaşı dispanseri biriminin personeline, teslimat sonrası en geç 5 (Beş) iş günü içinde en az 1 (Bir) günlük aplikasyon eğitimi verecektir. Eğitimin süresi kurum personelinin talebi ile azami olarak 5 (Beş) güne kadar uzatılabilir. 9. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 9.1. Teklif veren istekliler şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar... Marka... Model Dijital Radyografık Görüntüleme Sisteminin Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmamalıdır. Dokümanlar üzerinde işaretlenmemiş maddeler uygun olarak değerlendirilmeyecektir Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan isteklinin teklifleri uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir Teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygunluğunu araştırmak için demonstrasyon istenecektir. Demonstrasyon için tüm masraflar istekliler tarafından karşılanacaktır. Demonstrasyonda teklif edilen cihazın aynısı gösterilmelidir. İdare tarafından istekliye demonstrasyon talebi iletildikten en fazla 10 (On) iş günü içinde, istekli demonstrasyon talebini gerçekleştirir. İş bu teknik^ar^name 10 (On) sayfadan oluşmaktadır. 06-/.U/20\ 5 IU/1U

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU)

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 13 Malzeme Kodu : JEND53 HD ENDOSKOPIK LAPOROSKOPI SETI (GOGUS CERRAHI UYUMLU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 35986 AMELİYATHANE Düzenleme Tarihi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı