KENT BİLGİ KAYNAKLARININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT BİLGİ KAYNAKLARININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 KENT BİLGİ KAYNAKLARININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Özgür KÜLCÜ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 Kent Kavramı Genel olarak kentler,tarihsel bir özgünlüğe sahip yapısı olan, dönüşümü kendi mantığı içinde oluşan, kendi içerisinde belirli bir değerler, normlar ve sosyal ilişkiler sistemini oluşturmuş yerleşim yerlerdir. Kent, kente özgü kültür kavramı ile birlikte ele alınmaktadır Kentler yerel ve/veya evrensel etkilerle oluşmuş olduğuna inanılan, bu etkilerle günümüze ulaşan, mekânsal, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları değişime uğrayan yerleşim yerleridir

3 Kent Bilgi Merkezleri ve Kent Arşivleri Kentlerde üretilen ve kentin tarihsel-kültürel mirası niteliğindeki her türlü bilgi ve belge kaynağı kent bilgi merkezlerinin malzemelerini oluşturmaktadır. Bu kaynaklar gerek yerel yönetimler ve çeşitli devlet organları gerekse sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla derlenip kent bilgi merkezlerinde hizmete sunulmaktadırlar. Yurt dışında hemen hemen tüm kentlerde kurulan kent arşivlerin ülkemizdeki ilk örneklerini İzmir ve Bursa da açılan kent müzesi ve arşivleri (Ahmet Priştina Kent Müzesi ve Arşivi-İzmir) oluşturmuştur. Günümüzde pek çok kent kent arşivi, kent kütüphanesi, kent müzesi, kent bilgi bankası adı altında bir kent bilgi merkezine sahipti.

4 Kent Bilgi Merkezlerinin Amaçları Kentin ve kentte yaşayan insanların kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişini tanımlayan, yaşamdaki yerini daha rahat anlamalarına yardımcı olan her türlü malzemeyi toplamak, bunların kayba uğramadan korunmalarını sağlamak, Toplanan belgelerin en uygun koşullarda gerekli güvenlik unsurlarını karşılayacak biçimde yerleştirilmelerini mümkün kılmak, Tarihi öğrenmek ve anlamak isteyen araştırmacılar, ilgililer ve gezginlerin bu kaynaklardan en etkin biçimde yararlanmalarına dönük gerekli düzenlemeleri yapmak, kaynaklara erişime dönük en etkili yöntem ve teknikleri kullanmak, Dile getirilen hizmetleri etkinliğini artırmak için geliştirilen güncel bilgi teknolojisi uygulamalarını kullanmak.

5 Kent Bilgi Merkezlerinin Kaynakları Kent bilgi merkezlerinin koleksiyonları daha çok kentte yer alan yerel yönetim birimleri, çeşitli devlet organları ile kurumların idari, mali işler ile çeşitli etkinlikler sırasında ürettikleri her türlü malzeme, Bireylerin, özel kurumların, vakıf, dernek, oda gibi kamu hayatında etkin rol oynayan örgütlere ait kent kültürünün bir parçası olarak saklanmaya değer görülen bilgi kaynakları yer almaktadır. Kent bilgi kaynakları kentin tarihini oluşturan, varlık temellerine ışık tutan, köklerini ve zenginliklerini tanımlayan kısaca kentin kimliğini meydana getiren unsurlardan oluşmaktadır. Bu içerikte kaynakların korunması, kayba uğramadan gelecek kuşaklara aktarılması ve geniş kesimlerin yararlanmasına sunulması son derece önemlidir Bu kapsamda kent bilgi kaynaklarının dijitalleştirilmesi ve dijital içerik yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi gerekli görülmektedir.

6 Dijitalleştirme Dijitalleştirme genel olarak elektronik sistemlerce algılanamayan yapılandırılmamış formdaki bilginin elektronik ortamca algılanabilecek yapılandırılmış forma çevrilmesi uygulamalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Dijitalleştirme, kâğıt belge, fotoğraf ya da grafik malzemeler gibi fiziksel ya da analog materyallerin elektronik ortama ya da elektronik ortamda depolanan imajlara dönüştürtmesi işlemi (United Nations, 2006) olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleştirme, basılı ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi kaynaklarının yedeklenmesi yanında çoklu erişiminin sağlanmasını da hedeflemektedir.

7 Dijitalleştirme Nedenleri Kağıt belge ve depolama maliyetinin azaltılması Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterprise Content Management) Çözümlerinin Uygulanması Arşivsel Koruma

8 Dijitalleştirmede Dikkat Edilecek Unsurlar Tüm içeriğin dijitalleştirilmesi gerekli mi? Basılı kopyası pek kullanılmayan materyallere elektronik erişim yeni talepler yaratabilir mi? Dijitalleştirme özel ya da nadir eserleri hangi yönleri ile etkilemektedir?

9 Dijitalleştirmede Dikkat Edilecek Unsurlar Bilgi ve belge kaynaklarını kanıt niteliğinin sürdürülebilmesi için elektronik kopyaların özgün (authentic), bütün (complete) ve erişilebilir (accessible) olması gerekir. Öte yandan hassas ya da gizlilik değeri olan belgelerin dijitalleştirilmesi dikkatli gerçekleştirilmelidir. Özgün Bütün Erişilebilir Belgeler ve gerekli bilgi kaynakları tanımlanmış bir sistem içerisinde, gerekli yetkilendirmeler ve kayıt süreçleri çerçevesinde üretilmelidir. Dijital kayıt, içerikle ilgili basılı formda bulunan unsurlara ilişkin hiçbir kayıp olmadan tüm fiziksel ve entelektüel unsurları yansıtmalıdır. Gereksinim duyulduğu sürece erişim hakkı bulunan kişilerce erişilebilir, taranabilir ve okunabilir olmalıdır.

10 Dijitalleştirme Sürecinde Metadata Alanlarının Tanımlanması Metadata Unsurları Tanımlayıcı (identifier) kod Başlık Konu Tanımlama Üretici Zaman Adresler Belge türü İlişki Fonksiyon Seri/Fon (aggregation) Dil Yerleşim Güvenlik ve Erişim Düzenleme Format Koruma Gereklilik Zorunlu Zorunlu Opsiyonel Opsiyonel Zorunlu Zorunlu E-postalar için zorunlu Elde edilebildiğinde zorunlu Elde edilebildiğinde zorunlu Opsiyonel ancak tavsiye ediliyor Zorunlu Zorunlu Opsiyonel Zorunlu Zorunlu Zorunlu Opsiyonel (Dublin Core Metadata Initiative, 2008; ISO , 2001; United Nations Archives and Records Management Section (ARMS), 2004)

11 Dijital Ortamda Bilginin Kullanımı: Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Dijital Dokümanlar Dijitalleştirilecek formatlara karar vermek gerekir. Elektronik sistemlerce içeriği algılanabilir dokümanlar yapılandırılmış, imaj ya da basılı dokümanlar ise yapılandırılmamış dokümanlardır. Yapılandırılmış elektronik doküman örnekleri arasında HTML, XHTML, XML, LanTeX ve Microsoft Word uygulamaları yer almaktadır. Bu uygulamalar ofis araçları, Web tarayıcılar, sunum paketleri, çevrimiçi form işleme sistemleri ve benzeri yazılım paketleri aracılığıca kullanılmaktadır. Yapılandırılmış elektronik belgeler, çizim ve fotoğrafik imajların dijital kodlarını da içerebilmektedir. Ancak yapılandırılmış dokümanların en önemli dezavantajları temsil kapasitelerinin sınırlılığında görülmektedir.

12 Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Dijital Dokümanlar Öte yandan imaj tabanlı dokümanlar kayıtlı bilgileri piksel piksel gösterirler. Okuma düzeni ya da imaj parçalarının mantıksal işlevleri hakkında çok az ya da hiç veri içermezler. Metne erişimi kolaylaştırmaya yönelik bazı metinsel metadata verileri eklense de imaj bir bütün olarak tek bir resim dosyası olarak algılanır. Yapılandırılmış Dokümanlar Yeniden tasarlamak Düzeltme, yeniden akış Semantik İşaretleme XML,SQL Mantığa dayalı şablon HTML, LaTeX Tarama, açıklama ekleme, düzeltme, yeniden akış Fiziksel şablon PDF,HTML, WordPad İmaj Tabanlı Dokümanlar PDF formatı her ne kadar imaj tabanlı olsa da giderek daha fazla yapılandırılmış doküman özelliği taşıdığından söz edilmektedir Sıkıştırma, çoklu çözünürlükler Yapılandırılmış İmaj DjVu, PDF, PS, INK Çevrimiçi yayım Bitmap TIFF, FAX Basılı

13 İmaj Tabanlı Dokümanlarla Yapılandırılmış Dokümanlar Arasındaki İlişki Şekilde görüldüğü gibi dizgi (typesetting) çalışmaları ile yapılandırılmış doküman formatından imajlar elde edilebilmektedir. Doküman analizi imaj tabanlı dokümanlardan yapılandırılmış dokümanların oluşturulmasına dönük faaliyetleri içermektedir. Bu döngüde yapılandırılmış dokümanlar ve imaj tabanlı dokümanlar birbirlerine dönüşebildikleri görülmektedir. Yapılandırılmış Doküman HTML, XML, LaTeX, MS Word İmaj Tabanlı Doküman Faks, PDF, DJVu, TIFF Doküman Analizi Yapılandırılmış Dönüşümler İmaj Genişletme, Sıkıştırma

14 Yapılandırılmış Formatlara Dönüştürme Geleneksel olarak doküman işleme uygulamaları, basılı ortamlardan elektronik ortamlara belgelerin dönüştürülmesi üzerine yürütülmekte olan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu uygulamalarda genellikle metin tabanlı belgeler taranarak elde edilen imaj dokümanlar, doküman şablon analizi (layout analysis) ve optik karakter tanıma (optical character recognation, OSR) olanakları ile işlenmektedir. Bu işlemlerle basılı belgelerin kelime işlemci ve benzeri elektronik araçlarca algılanabilir elektronik formlara dönüştürülmesini sağlamaktadır. Örneğin OCR sistemleri günümüzde TIFF formatındaki işlenmemiş Bitmap dosyalarını mantıksal işaretlenmiş metin dosyalarına dönüştürmeye yönelmektedir.

15 Yapılandırılmış Formatlara Dönüştürme İlk aşamada doküman imajı içerisindeki metinler metnin olmayan öğelerden ayrılmaktadır, İmaj ve karakterler ardından geometrik analiz, karakter tanıma ve dil modellemesinin konusudur, Mantıksal şablon analizini takip eden fiziksel şablon analizinin gerçekleştirilmekte, Metin analizi, içerik analizi ve bilgi çıkarma teknikleri kullanılarak ek semantik bilgiler de alınabilmektedir. Semantik işaretleme XML SQL OCR Sistemleri Mantiksal Şablon Bilginin Çıkarılması Bilginin Çıkarılması Mantıksal Şablon Analizi Web Doc Analizi MS World HTML LaTeX Fiziksel Şablon PDF HTML WordPad Yapılanmış İmaj DjVu PDF PS INK Bitmap Geometrik analiz, Dil modellemesi Karakter algılama MRC, TIFF FAX

16 Yapılandırılmış Formatlara Dönüştürme Şekil: Doküman analiz işlemlerinin çeşitli aşamaları: İmaj tabanlı gösterimden içeriğin ve şablonun yüksek düzeyde gösterimine Şekil: Stereo görüntüleme tekniği kullanılarak kamera tabanlı doküman elde etme ( Dokümanın iki farklı açıdan fotoğrafı çekilir. Stereo görüntüleme ve interpolasyon teknikleri uygulanarak üç boyutlu yüzey yeniden yapılandırılır. Özellikle bozuk ve sorunlu yüzeylerde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır

17 Formata Karar Verme Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış elektronik dokümanların kullanım alanlarına göre çeşitli avantajları olabilmektedir. Yapılandırılmış Sunum İmaj Tabanlı Sunum İmaj Tabanlı Dokümanların Avantajları Kullanıcı sunum şeklini belirleyemez İçerik işaretleme nasıl tanımlanmışsa ancak o şekilde görüntülenebilir Farklı formatlara çevirmek güçtür Doğru işaretleme yaratmak yoğun bir çaba gerektirir Tasarımda gizli metadata güvenlik ve mahremiyet unsurları içerir Yapılandırılmış Dokümanların Avantajları Sunumu değiştirmek stil dosyalarında kolaydır Kompleks taramaya olanak tanır Kullanıcı istediği biçimde dokümanı görüntüleyebilir Herhangi bir içerikte gösterilebilir Farklı formatlara çevirmek kolaydır Ekranda doğru göründüğü anda yapılabilir Görünen veriler olan tüm verilerdir Sunum değiştirmek zordur Veri bağlantıları kurmaya dönük henüz bir araç geliştirilmemiştir.

18 Kurumsal İçerik Yönetimi (KİY) Kapsamı ve Unsurları KİY yapılandırılmış (structured), yarı yapılandırılmış (semi structured) ve yapılandırılmamış (unstructured) kurumsal bilginin, içeriğe gömülmüş yazılım kodlarının ve metadata unsurlarının yönetimi, var olan içeriğin yayınlanması, depolanması, dağıtımı ve kurumsal amaçlarla kullanımı üzerine çözümleri tanımlamaktadır. Şekilde görüldüğü gibi iş süreçlerinin bir parçası olarak elde elden veri içerik yönetim sistemine korum programı ile dâhil edilmekte, ilgili iş süreçlerinde bilginin sağlanmasına ile bir döngüye dönüşmektedir.

19 KİY Süreçleri KİY uygulamalarında sisteme veri girişinden bu verilere erişime değin aşağıdaki temel süreçler gerçekleştirilmektedir. Sağlama (capture): elektronik ya da analog bilgiyi üretme /sağlama, hazırlama ve işlemeye yönelik işlevler ve unsurlarının kombinasyonu. Dijital görüntüleme, metin tanımlama ve indeksleme teknolojilerini de içermektedir. İndeksleme: İçeriğin sağlanması aşamasında indeksleme önemli bir yer teşkil etmektedir. İndeksleme işlemlerinde dokümanın daha sonra erişimi içim metadata alanlarının tamamının doldurulması oldukça önemlidir. İndeksleme anahtar kelime ya da tam metin olarak yapılabilir. Koruma: Uzun dönemli koruma, koruma koşularında güvenlik ve yetkilendirme ile yedekleme koşullarının tanımlanması gerekir. Erişim: Sistem içersinde yer alan bilginin gereksinim duyulduğu anda erişiminin mümkün kılınması gerekir

20 KİY İçerisinde İçerik Sağlama KİY İçerisine İçerik Sağlama İnsan Üretimi Ofis Dokümanları Formlar Çoklu ortam Mikrofilm Uygulama Üretimi ERP XML Mali Uygulamalar E- Fatura Algılama OCR HCR ICR OMR Barkod Form İşleme E-formlar/ Bütünleşme COLD/ERM İndeksleme Girdi Tasarımları Kategorizayon GİRDİ (Kampffmeyer, 2006, s.29). Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi KİY içerisine veriler insan üretimi ya da doğrudan uygulamalardan elde edilerek sağlanmaktadır. Sistemin verileri algılayabilmesi için kullanılan araçlardan geçen verilere dönük girdi aşamasında yapılan bir diğer işlem tanımlamadır.

21 KİY İçerisinde Kaynaklara Erişim Aşağıdaki şekil KİY sistemine girişi yapılan verilerin kullanımını göstermektedir. KİY Kaynaklarına Erişim Şablon Tasarım Transfor masyon Güvenlik Teknolojileri Yayım Internet, Intranet, Extranet Yayın COLD/ERM Kişiselleşrime XML PDF Sıkıştırma Birleştirme Dönüştürme Görüntüleme PKI Dijital Hak Yönetimi/ Filigranlar Sayısal İmza E- iş portallari E- posta ve faks EDI, XML vb formatlarda veri transferi CD-DVD Dijital TV Yayım Internet, Intranet, Extranet (Cimtech Ltd, 2009; Kampffmeyer, 2006, s.65). dönüke- iş ara portallari yüzlerin E- iş portallari tasarımı, E- iş portallari verinin sunulacağı formatların belirlemesi, erişime- posta ve vekısıtlamalar E- posta ile E- posta diğer ve güvenlik koşullarının tanımlanmasının Yukarıdaki şekil doğrultusunda sistemdeki verilerin erişimi ve yayımına dönük ara yüzlerin tasarımı, faks verinin sunulacağı faks formatların faks belirlemesi, erişim ve kısıtlamalar ile diğer güvenlik EDI, XML vb EDI, XML vb EDI, XML vb koşullarının tanımlanmasının ardından verinin hangi ortamda yayımlanacağına karar verme formatlarda veri transferi Yayım Yayım ÇIKTI Internet, Intranet, Extranet formatlarda veri transferi Internet, Intranet, Extranet Yukarıdaki şekil doğrultusunda sistemdeki verilerin erişimi ve yayımına ardından verinin hangi ortamda yayımlanacağına karar verme KİY sistemleri içerisinde çıktı işlemleri olarak tanımlanmaktadır. formatlarda veri transferi KİY sistemleri içerisinde çıktı işlemleri olarak tanımlanmaktadır. CD-DVD CD-DVD CD-DVD Kağıt

22 KİY İN ÇERÇEVESİ KİY, elektronik sistemlerde yer alan içeriğin yönetimine çok yönlü bir yaklaşım getirmektedir. Bu çerçevede kurumsal bilgi ve belge yönetimi uygulamaları, aşağıdaki temel başlıklarda verilen alanlarda uygulamaları içerecek biçimde yeniden tanımlanmak durumundadır. Doküman Yönetimi Giriş çıkış kontrolleri (check in/check out) Versiyon yönetimi Tarama ve navigasyon Görüntüleme (vizualization) İşbirliği (Collaboration) Çoklu ortam kullanarak yaratılan ortak içerik Karar vermeye dönük bilgi Elektronik ortamda içeriğin dönük oluşturulan whiteboard lar Bilginin bütünleştirilmesi Web içerik Yönetimi İçerik üretme Yayın süreçleri Dönüştürme (conversion) Güvenlik Web sitesi görüntüleme (visualization) Belge yönetimi Dosyalama sistematiği ve kuralları Gömü (thesaurus) Alıkoyma şemaları Metadata Arşiv yönetimi İş Akış/İş Süreç yönetimi Süreç ve yapılandırma yönetimi Süreç tasarımı Süreç görüntüleme Rotalandırma Gözetleme Paralel ve ardışık işleme Hatırlatıcı, mühletler Kontrol

23 KULLANIM Yetkilendirilmiş Sunucu (Fat client) Etkinleştirme Web İstemcisi Diğer Araçlar Yönetim Sağlama Web İçerik Yönetimi Dijital Değer Yönetimi E- posta Yönetimi Doküman Yönetimi Belge Yönetimi İndeksleme Kategorilendirme Algılama Güvenlik İşbirliği İş Süreç Yönetimi İş Akışı Güvenlik Depolama Alanları Depolama Uzun Süre Koruma Yedekleme/Kurtarma Taşınma (Migration) İçerik Entegrasyonu Tarama/Erişim Bütünleştirme Depolama Koruma Erişim Form İşleme Yerleştirme Doküman Görüntüleme Kişiselleştirme Tarama EAI Yayım Elektronik Kağıt PKI Elektronik İmza Kullanıcı Yönlendirme Kullanıcı Hakları DRM Firewall Giriş Çıkış Şekil: Kurumsal İçerik Yönetimi Binası

24 Sonuç ve Öneriler Kent hafıza merkezi ya da bilgi merkezlerinde yer alan kaynakların zaman ve mekan sınırlaması olmadan çoklu erişimlerinin sağlanması ve yıpranmadan uzunca süreler kullanılabilmesi için dijitalleştirme son derece önemli görülmektedir. Dijitalleştirme uygulamalarında önemli bir konuyu hangi materyallerin dijitalleştirileceğine karar vermek oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikle değerlendirme komisyonlarının oluşturulması gerekmektedir. Dijitalleştirme işleminde kullanılacak malzemenin seçiminde bilgi kaynaklarının niteliği belirleyici olmalıdır. Dijital ortama aktarılan materyallere erişimin etkinleştirilmesi tanımlama bilgilerinin materyalin özelliğine göre belirlenmesi gerekmektedir.

25 Sonuç ve Öneriler Dijital materyallerin hizmete sunulduğu yazılım ara yüzlerinin tasarımı ve işlevselliği de son derece önemlidir. Dijital içeriğe erişimin büyük ölçüde İnternet aracılığıyla olacağı düşünülerek geliştirilen programların Web tabanlı olması gerekmektedir. Yine kaynakların Web görünürlüğünü artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası platformlarla iletişime geçilmesi açık erişim arşiv sistemleri vb. ortamlara kayıtların yapılması önemli görülmektedir. Kent bilgi merkezlerinde dijitalleştirme uygulamaları ile kentin tarihi, sosyokültürel ve ekonomik değerleri üzerine geniş kapsamlı bir farkındalığın yaratılabileceği, Avrupa Dijital Kütüphanesini oluşturan Europena vb. büyük platformlarda temsillerin sağlanması ile dünya ölçeğinde tanıtım ve propaganda faaliyetlerinin yürütülebileceği düşünülmektedir.

26 Katılımınız İçin Teşekkür Ederim Yrd. Doç. Dr. Özgür KÜLCÜ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Abstract. Özgür KÜLCÜ BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331

Abstract. Özgür KÜLCÜ BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 290-331 Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları The New Challenges in Records Management: Digitization and Enterprise Content Management

Detaylı

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi*

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Belge Yönetiminde Program Geliştirme BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi* Program Development at the Records Management: Records

Detaylı

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara. kulcu@hacettepe.edu.tr ÖZET Gelenesel

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2009 1 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Bu belge,

Detaylı

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz.

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. KASIM 011 Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. Bu dokümana http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

OPEN SYSTEMS, SHARABLE DATA STRUCTURES AND METADATA IN ELECTRONIC RECORDS SOFTWARES TÜRKİYE HÜSEYİN ODABAŞ *

OPEN SYSTEMS, SHARABLE DATA STRUCTURES AND METADATA IN ELECTRONIC RECORDS SOFTWARES TÜRKİYE HÜSEYİN ODABAŞ * ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ OPEN SYSTEMS, SHARABLE DATA STRUCTURES AND METADATA IN ELECTRONIC RECORDS SOFTWARES TÜRKİYE HÜSEYİN ODABAŞ * Özet

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

Anahtar sözcükler: Elektronik belge yönetimi, e-arşivleme, e-belge bütünlüğü, e-belge gerçekliği, Dijital koruma, Dijital imza.

Anahtar sözcükler: Elektronik belge yönetimi, e-arşivleme, e-belge bütünlüğü, e-belge gerçekliği, Dijital koruma, Dijital imza. Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması* Preservation of Integrity and Authenticity in the Archiving of Electronic Records Cengiz AYDIN** ve Fahrettin ÖZDEMİRCİ*** Öz

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME Yazarlar Öğr.Gör. Orkun ŞEN (Ünite 1, 8) Öğr.Gör. Salih GÜMÜŞ (Ünite 2) Öğr.Gör. Serap UĞUR (Ünite 3)

Detaylı

Kurumsal Đletişim ve Belge Yönetimi Institutional Communication and Records Management. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

Kurumsal Đletişim ve Belge Yönetimi Institutional Communication and Records Management. Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci Özdemirci, Fahrettin. Kurumsal iletişim ve belge yönetimi= Institutional communication and records management, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: Đletişim 25 26 Mayıs 2006, Đstanbul (Bildiriler).

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL Mehmet BOZ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Abstract. Şahika Eroğlu ** ve Özgür Külcü *** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (2) 329-357

Abstract. Şahika Eroğlu ** ve Özgür Külcü *** BİLGİ DÜNYASI, 2013, 14 (2) 329-357 e-devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği * The Evaluation of Enterprise Information Systems within the Scope of e-government: A Case of the Ministry

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ Sürüm 2.0 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr 07 Temmuz 2008 DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan

Detaylı

KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ

KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ KURUMSAL ARŞİV OLUŞTURMA REHBERİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİVLER ÇALIŞMA GRUBU http://www.ankos.gen.tr/acikerisim MAYIS, 2007 Hazırlayanlar (alfabetik sıra ile) Cem Coşkun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı