ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı"

Transkript

1 ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010, Saturday, İstanbul Chamber of Commerce

2

3 TERTiP HEYETi Mehmet Develioğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay, UTESAV Başkanı Prof. Dr. Recep Şentürk, Tertip Heyeti Başkanı Dr. Nihat Alayoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Faruk Yazar, UTESAV Hüseyin Gündoğdu, Fatih Üniversitesi BiLiM KURULU Doç. Dr. Adnan Aslan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Macid Kenanoğlu, Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Ankara Üniversitesi Dr. Nihat Alayoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Gazi Üniversitesi (emekli) Prof. Dr. Turan Koç, Erciyes Üniversitesi ORGANIZATION COMMITTEE Mehmet Develioğlu, Member of the Executive Board, ICOC İsrafil Kuralay, The President of UTESAV Prof. Recep Şentürk, The Chairman of the Organization Board Dr. Nihat Alayoğlu, İstanbul Trade University Faruk Yazar, UTESAV Hüseyin Gündoğdu Fatih University ACADEMIC ADVISORS Associate Prof. Adnan Aslan, İstanbul 29 Mayıs University Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Fatih University Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Technical University Associate Prof. Macid Kenanoğlu, Fatih University Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Ankara University Dr. Nihat Alayoğlu, İstanbul Commerce University Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Gazi University (retired) Prof. Dr. Turan Koç, Erciyes University

4 İSTANBUL TİCARET ODASI İstanbul un Gelişimine Adanmış Bir Kurum 1882 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası, Türkiye nin en eski ve en önemli mesleki kuruluşlarından biri olarak yaklaşık 400,000 üyesi ile Türk iş dünyasının büyük bir kısmını temsil etmektedir. İstanbul Ticaret Odası nın görev ve yetkileri 5174 Sayılı Yasa ile belirlenmiştir. Buna göre İstanbul Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluş olup görevleri kısaca; özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarını çözümlemek, uluslararası rekabet gücünü geliştirmek, ekonomide güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamını sağlamak, vizyonunu sürekli genişleterek ülke için gerekli her alanda çalışmalar yapmaktır. Büyüklüğü ve etkinlikleri ile dünyadaki en büyük 5 Odadan biri olan ve ticari ilişkileri uluslararası ilişkilerin en önemli parçası olarak gören İstanbul Ticaret Odası, uluslararası ticareti hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmeyi ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye yi ilgi çeken bir ticaret ve yatırım merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni de imzalayan İstanbul Ticaret Odası çevre, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi küresel değerlere saygılı bir kurumdur. Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE (ICOC) An institution dedicated to the development of İstanbul ICOC, established in 1882 and being one of the oldest and foremost professional organizations of Turkey with its nearly members, represents a large part of the Turkish business world. ICOC duties and powers are defined by Law No of Chamber and Commodity Exchanges. According to the law, ICOC is a professional organization having legal entity in the capacity of a public body and has the following duties briefly; to resolve structural and actual problems of the private sector, to increase international competitiveness, to ensure a consistent and secure economical development environment, to improve continuously its vision to conduct work in all areas needed for the country. ICOC, being one of the five largest and influential Chambers of the world with respect to its size and activities, and considering commercial relations the most significant constituent of international relations, aims at developing international trade both in terms of quality and quantity and turning Turkey and particularly İstanbul into a highly attractive center for commerce and investment. Having signed the UN Global Compact Agreement, ICOC is an institution highly respectful to global values such as environment, sustainable development and human rights. For further information, please visit our web-site: 4 Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu

5 UTESAV Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı UTESAV, Türkiye nin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, sanayici ve işadamlarının bir araya gelerek 1995 yılında kurduğu bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Türkiye nin tarihi ve kültürel derinliği çerçevesinde, bir ayağı değerlerine sıkı bir şekilde bağlı, diğer ayağı ile bütün ufukları dolaşan bir anlayışla UTESAV; teknoloji, ekonomi ve toplum alanlarında, Türkiye nin ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi ve yönetilmesi için bir düşünce forumu olarak çalışmaktadır. UTESAV, öncü ve inisiyatif alan yapısı ile Türkiye nin geleceğine ışık tutacak projelerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Vakfımız, insanımızın hak ettiği refah seviyesini yakalaması için, ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapmakta, geleceğe ışık tutacak projeler tasarlamakta ve araştırmacıları desteklemektedir. UTESAV, Türkiye nin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile ortak aklı kullanarak; dış politika, eğitim, teknoloji, ekonomi ve kültür alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar için çeşitli konularda, eğitim programları, araştırma raporları, kitaplar, yuvarlak masa toplantıları, beyin fırtınası toplantıları, sempozyumlar, paneller ve medya platformu toplantıları gerçekleştirmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: UTESAV International Foundation for Technology, Economic and Social Research UTESAV is an international civil society organization which was established in order to contribute to the technological, economic and social development of Turkey. In line with Turkey s historical and cultural depth, UTESAV, as an institution dedicated to the traditional values on the one hand and in search of new horizons on the other, functions as a think tank platform so as to discuss the ways of producing and managing information required by Turkey in the areas of technology, economy and society. UTESAV, with its pioneering and initiative-taking structure, endeavors to develop projects that will light the way to Turkey s future. Our foundation carries out researches on economic and social issues, designs projects that will enlighten our future and supports researchers so that our people can achieve the welfare levels they deserve. By utilizing the common reason in order to develop a big vision which will shape Turkey s future, UTESAV conducts pioneering researches in the fields of foreign policy, education, technology, economy and culture. UTESAV works as a thought forum for producing the strategic information required by Turkey. Educational programs, research reports, books, roundtable discussions, brainstorming sessions, symposiums, panels and media platform meetings are among the activities in various subjects and areas undertaken by UTESAV to make a contribution to our country s development. For further information, please visit our web-site: Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu 5

6 NİÇİN MEDENİYET VE DEĞERLER? Günümüzde ilerleyen iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde medeniyetler arası ilişkilerin yoğunluğu giderek artmaktadır. Ancak medeniyetler arası ilişkileri düzenleyecek normatif zemin ve değerler sistemi hakkında henüz küresel bir uzlaşma sağlanamamıştır. Diğer yandan giderek daha sıkı bir şekilde organize olan küresel sivil toplum, ilişkilerinde üzerinde uzlaşılan küresel bir değerler sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden tarih boyunca sürekli tartışılan medeniyet ve medeniyetler arası ilişkiler günümüzde her zamankinden daha önemli ve yaygın bir gündem maddesi haline gelmiştir; eskiden sadece İbn Haldun ve Toynbee gibi üst düzey düşünürler tarafından ele alınırken, artık siyasetçi, işadamı ve gazetecilerin bile katıldığı hararetli bir tartışmaya dönüşmüştür. Medeniyetler çatışması tezi artık küresel jeopolitiğin ekseninin ulus devletten medeniyete kaydığı iddiasını ortaya atarak, medeniyetin ne olduğu ve medeniyetler arası ilişkiler konusunu hiç kimse tarafından göz ardı edilemeyecek bir şekilde insanlığın gündemine oturtmuştur. Uluslararası Medeniyetler ve Değerler Sempozyumu bu dönemeçte konuya İstanbul yaklaşımı yla yeniden bakmak ve katkı yapmak için düzenlenmiştir. Medeniyete İstanbul yaklaşımından maksadımız, İstanbul un 1453 te Müslümanların fethetmesi ile birlikte uygulamaya konulan Açık Medeniyet yaklaşımıdır. Bu sayede, dünya Müslümanlarının lideri olan Halife, Ortodoksların ruhani lideri olan Ortodoks patriği, Ermenilerin ruhani lideri olan Ermeni patriği ve Yahudilerin lideri olan Haham Başı asırlarca İstanbul da birlikte yaşamışlardır. Yine bu sayede, İstanbul dini çoğulculuk ve din hürriyeti açısından, daha Orta çağda, günümüzdeki Londra, New York, San Francisco ve Paris gibi bir çok din mensubunu barındıran kozmopolit bir kültür merkezi haline gelmiştir. Açık Medeniyet yaklaşımının arkasında İslam medeniyetinin benimsediği ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi düşünürlerin dile getirdiği evrensel insani değerler yatmaktadır. Bu yüzden Sempozyum, medeniyet ve değerler ilişkisine dikkat çekmeyi ve medeniyetin kurucu değerlerine vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Medeniyetin kurucu değerleri hayatın tüm alanlarını olduğu gibi özellikle iktisat alanını şekillendirir. Bu yüzden Sempozyumda medeniyet ve iktisat ilişkisine özel bir yer verilmiştir. İktisadi hayatı yönlendiren bir takım değerler her zaman mutlaka vardır; insanların çoğu iktisadi hayatın kanunlarından haberdar olmadıkları gibi, bu hayata yön veren değerlerin de farkında olmayabilirler. Bu yüzden biz bu Sempozyumla, ekonomik hayatın başarısının, sosyal hayatın üzerine kurulduğu değerler sistemi ile ilişkisine bağlı olduğunu bir kere daha gündeme getirmek istedik. Sempozyum, ülkemizin kıymetli aydınlarına, siyaset, kültür ve iş dünyasının mensuplarına ve öğrencilerimize özellikle küreselleşme ve AB sürecinden geçen ülkemizde medeniyetin değerlerle ilişkisinin boyutlarını, disiplinler arası bir perspektifle, dünyanın farklı yerlerinden gelen saygın uzmanlardan dinleme fırsatı sağlayacaktır. Böylece Türkiye de halen devam etmekte olan medeniyet konulu tartışmalar uluslararası bir düzleme taşınmış olacaktır. İstanbul yaklaşımı olarak isimlendirdiğimiz Açık Medeniyet anlayışı, farklı disiplinlere mensup uzmanlarca yapılacak tartışmalara yeni bir kuramsal ve kavramsal zemin sağlayacaktır. 6 Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu

7 WHY CIVILIZATION AND VALUES? In today s world, the intensity of the relations between civilizations increases through the advancing communication and transportation technologies. However, there has not yet been a global consensus on a normative ground and a system of values which would regulate the inter-civilizational relations. On the other hand, the global civil society, which is increasingly organized more closely, needs a system of global values with a consensus on it. Therefore, the concepts of civilization and the intercivilizational relations, which have been constantly discussed throughout history, has now become a more crucial and common topic of our agenda. The issue had been tackled only by eminent philosophers such as Ibn Khaldun and Toynbee in the past. However, currently it has turned into a vehement debate in which politicians, businessmen, journalists and even ordinary people participate. It seems that the axis of global geo-politics is now shifting from nation-states to civilizations. The commonly known prediction about the clash of civilizations has put the issues of what a civilization is and the nature of inter-civilizational relations on the agenda of humanity in such a way that no one can ignore them anymore. At this point, International Symposium on Civilization and Values has been organized with the purpose of exploring and contributing to the issue from a particular angle which I name as Istanbul approach. What I mean by Istanbul approach to the concept of civilization is the notion which may be characterized as Open Civilization. This notion of civilization and the model of intercivilizational relations became prevalent in Istanbul after its conquest by Turkish Muslims in In this way the Caliph, the leader of all Muslims, the Orthodox Patriarch, the spiritual leader of the Orthodox Church, the Armenian Patriarch, the spiritual leader of all Armenians and the Chief Rabbi of the Jews as well their respective communities lived together for centuries in Istanbul. Similarly, in terms of religious pluralism and freedom of religion, during Middle Ages, Istanbul became a cosmopolitan cultural centre like today s cities of London, New York, San Francisco and Paris consisting of people from numerous different religions. Beneath the notion of Open Civilization lie the universal human values adopted by Islamic Civilization and articulated by philosophers such as Mawlana Jalaladdin Rumi. Hence, this Symposium aims at drawing attention to the correlation between civilization and values and emphasizing the founding values of civilizations. The founding values of civilizations shape many areas in our life, particularly the economy proper. Therefore, in the Symposium, the relationship between civilization and economy has been given a special place. There are always some values driving the economic life; however, people might not be aware of the laws of the economy as well as these underlying values directing it. Thus, with this symposium, we have aimed at emphasizing once more that the success of the economy and social justice is heavily dependent on their relationship with the system of values on which our social life is founded. The Symposium will provide our country s esteemed intellectuals, politicians, the prominent members of culture and business world and students with the opportunity of listening speeches about the different aspects of the relationship between civilization and values, with an interdisciplinary perspective, from distinguished scholars from around the world. This effort is particularly significant at such a turning period in which our country is going through globalization and the EU candidacy processes. In this context, with the help of this symposium, the ongoing discussions in Turkey about civilizations and their relations will be carried to an international platform. The Open Civilization perspective which we name as Istanbul Approach will provide the discussions of the experts from different disciplines with a new theoretical and conceptual ground. Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu 7

8 SEMPOZYUM PROGRAMI Açılış ve Protokol Konuşmaları Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK (Tertip Heyeti Başkanı) İsrafil KURALAY (UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı) Dr. Murat YALÇINTAŞ (İTO Yönetim Kurulu Başkanı) Açılış Konferansı Prof. Dr. Ali MAZRUİ Ara I. OTURUM: MEDENİYETİMİZİN GELECEĞİ VE KURUCU DEĞERLERİN ROLÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR Prof. Dr. Turan KOÇ Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Öğle Arası II. OTURUM: İKTİSAT, TOPLUM VE MEDENİYET Oturum Başkanı: Erhan ERKEN Prof. Dr. Mehmet ASUTAY Prof. Dr. Stephen B. YOUNG Prof. Dr. İbrahim ÖZTÜRK Ara III. OTURUM: MEDENİYETLER ARASI İLİŞKİLER: ETKİLEŞİM, ÇATIŞMA, İTTİFAK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murteza BEDİR Prof. Dr. James FRANKEL Dr. Sarah SAYEED Dr. Ahmed YOUNİS 8 ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU

9 SYMPOSIUM PROGRAM Opening Remarks and Protocol Speeches Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK (The Chairman of the Organization Board) İsrafil KURALAY (The President of UTESAV) Dr. Murat YALÇINTAŞ (The President of ICOC) The Opening Conference Prof. Ali MAZRUİ Coffee Breake SESSION I: THE FUTURE OF OUR CIVILIZATION AND THE ROLE OF THE FOUNDING VALUES Chairman: Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR Prof. Dr. Turan KOÇ Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Lunch Break SESSION II: ECONOMY, SOCIETY AND CIVILIZATION Chairman: Erhan ERKEN Prof. Dr. Mehmet ASUTAY Prof. Dr. Stephen B. YOUNG Prof. Dr. İbrahim ÖZTÜRK Coffee Breake SESSION III: INTERCIVILIZATIONAL RELATIONS: INTERACTION, CLASH AND ALLIANCE Chairman: Prof. Dr. Murteza BEDİR Prof. Dr. James FRANKEL Dr. Sarah SAYEED Dr. Ahmed YOUNİS Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu 9

10 Prof. Ali A. Mazrui Açılış Konferansı: Yaratıcı Sentezin Arayışı Olarak Uygarlık: Küresel Bir Dr. Jekyll Ve Mr. Hyde Arasında Özet Asya, Hinduizm den İslamiyet e, bütün büyük dünya dinlerinin kaynağıdır. Avrupa, liberalizm, sosyalizm, kapitalizm ve milliyetçilik dahil, bütün büyük dünya ideolojilerinin beşiğidir. Türkiye de, Asya nın manevi değerleriyle, Avrupa nın maddi arzuları arasındaki mücadele devam etmektedir. Sanatsal meselelerde uygarlık zarafetin arayışı olmuştur. Entelektüel meselelerde ise uygarlık aydınlanmanın arayışı olmuştur. Zarafet, muhteşem heykel, müzik ve mimari eser üretir. Aydınlanma, yüksek felsefe ve yazı üretir. En iyi zamanlarında, Osmanlı İmparatorluğu, zarafetin güzelliği ile aydınlanmanın hikmeti arasında bir denge tutturmuştur. Ancak her medeniyetin kendi Dr. Jekyll ı (kültürün iyi yüzü) ve Mr. Hyde ı (kültürün olumsuz yüzü) vardır. Bugün hem İslam, hem Batı medeniyeti, aşırı militarizm (küresel Mr. Hyde) ve diğerlerinden öğrenmeye hazır olmak (küresel Dr. Jeykll) arasında bir yol ayrımındadır. Hem İslam, hem Batı en iyi dönemlerini birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye hazır vaziyette olduklarında yaşadı (yaratıcı sentez). Daha sonra karşılıklı aktarım kapıları kapandı. Yaratıcı sentezin kapılarını yeniden açmanın zamanı geldi mi? Biyografi Ali A. Mazrui, New York Devlet Üniversitesi Kültürel Araştırmalar Enstitüsü Profesörü dür ve aynı zamanda Enstitü nün Direktörlüğünü yürütmektedir. Cornell Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi nde Senior Scholar ve Georgetown Üniversitesi Müslümanlar-Hıristiyanlar Arası Karşılıklı Anlayış İçin Prince Alwaleed Bin Talal Merkezi nde Senior Fellow statüsünde görev yapmakta olan Ali A. Mazrui, halen Kuzey Amerika Müslüman Sosyal Bilimciler Birliği nin de Başkanlığını yapmaktadır. Prof. Dr. Mazrui daha önce Birleşik Devletler Afrika Çalışmaları Birliği Başkanlığı, Uluslararası Siyaset Bilimi Birliği Başkan Yardımcılığı ve Kenya Jomo Kenyatta Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Oxford Üniversitesi nden Doktora derecesi bulunan Prof. Dr. Mazrui nin çeşitli akademik alanlarda birçok fahri doktora ünvanı da bulunmaktadır. Kendisine ayrıca Güney Afrika ve Kenya Devlet Başkanları tarafından Devlet Nişanı verilmiştir. Prof. Dr. Mazrui nin 30 dan fazla kitabı bulunmakla birlikte yüzlerce de makalesi yayımlanmıştır. Dünya Kültürleri Federasyonu (New York, 1976), Dünya Siyasetinde Kültürel Güçler (Oxford, 1990) ve Avrupa-Yahudileri ve Afrika-Arapları: Dünya Tarihinde Büyük Semitik Iraksama (Washington, DC, 2008) en önemli kitapları arasında sayılmaktadır. Prof. Dr. Mazrui nin en tanınmış ve etkili televizyon çalışması olan ve ilk kez 1986 yılında BBC ve PBS kanalları tarafından yayımlanan dokuz bölümlük ödüllü televizyon dizisi The Africans: A Triple Heritage, o tarihten bu yana birçok farklı ülkede gösterilmiş ve çeşitli dillere çevrilmiştir. Prof. Dr. Mazrui, American Journal Foreign Policy ve British Journal Prospect dergileri tarafından 2005 yılında, halen yaşamakta olan dünyanın ilk 100 entelektüeli arasında gösterilmiştir. 10 Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu

11 Prof. Ali A. Mazrui The Opening Conference: Civilization As The Pursuit Of Creative Synthesis Between A Global Dr Jekyll And A Global Mr Hyde Abstract Asia is the genesis of all great world religions from Hinduism to Islam. Europe is the cradle of all great global ideologies including liberalism, socialism, capitalism, and nationalism. In Turkey there continues to be a struggle between the spiritual values of Asia and the material aspirations of Europe. In artistic matters civilization has been the pursuit of elegance. In intellectual matters, civilization has been the pursuit of enlightenment. Elegance produces great sculpture, music and architecture. Enlightenment produces great philosophy and scripture. At its best the Ottoman Empire struck a balance between the beauty of elegance and the profundity of enlightenment. But every civilization has its own Dr. Jekyll (the good face of the culture) and its own Mr. Hyde (the negative visage of the culture). Both Islam and the Western civilization today are at the crossroads between excessive militarism (the global Mr. Hyde) and a readiness to learn from others (the global Dr. Jekyll). Both Islam and the West were at their best when they were prepared to learn from each other (creative synthesis). The gates of mutual borrowing were then closed. Is it time to reopen the gates of creative synthesis? Biography Ali A. Mazrui is Professor and Director of the Institute of Global Cultural Studies, State University of New York at Binghamton, a Senior Scholar in Africana Studies at Cornell University in Ithaca, New York, and Senior Fellow of the Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding at Georgetown University in Washington, DC. Currently, he is also the President of the Association of Muslim Social Scientists of North America. Dr. Mazrui has served in the past as President of the African Studies Association of the United States, Vice-President of the International Political Science Association, and Chancellor of Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Kenya. With a D.Phil. from Oxford University, U.K., Professor Mazrui has received multiple honorary doctorates in diverse academic fields, and holds national decorations awarded by the Heads of State of South Africa and Kenya. Professor Mazrui has published more than thirty books, and hundreds of articles. His most ambitious books over the years have included A World Federation of Cultures (New York, 1976); Cultural Forces in World Politics (Oxford, 1990); and Euro-Jews and Afro-Arabs: The Great Semitic Divergence in World History (Washington, DC, 2008). Dr. Mazrui s most influential television work was his awardwinning TV series The Africans: A Triple Heritage in nine episodes, first broadcast by the BBC and PBS in 1986, and since shown in diverse countries and translated into several languages. A Companion book with the same title was published simultaneously. In 2005 the American Journal Foreign Policy, and the British Journal, Prospect, nominated Ali Mazrui among the top 100 public intellectuals alive in the world as a whole. Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu 11

12 I. OTURUM MEDENİYETİMİZİN GELECEĞİ VE KURUCU DEĞERLERİN ROLÜ OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MEHMET BAYRAKTAR Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç Medeniyetlerin Kavramsal Temelleri Özet Medeniyetler umumiyetle insanlık etkinliklerinin derinlik kazanması ile toplumda tezahür eden yönleri ile incelenmektedir. Dolayısıyla medeniyet derken karşımıza sadece somut yönleri ile insan ve insan etkinlikleri çıkmaktadır. Ancak insan etkinliklerinin medeniyet özelliklerini kazanması için nasıl temeller olduğu tamamen gizli kalmaktadır. Özellikle insan etkinliklerine derinlik kazandırarak onları küllileştiren bazı temel kavramlar sadece aklımıza görünebildiğinden medeniyet tahlillerinde ihmal edilmektedirler. Bu çalışmamızda önce medeniyet kavramının kendisi tanımlandıktan sonra çok önemli bir olgu olarak hangi kavramsal temel üzerine kurulduğu ele alınacaktır. Bu tartışmada ayrıca örenek medeniyet olarak İslam medeniyeti seçilecek ve bu medeniyetin üzerine kurulduğu temel kavramlar tahlil edilmeye çalışılacaktır. Tahlilde ulaştığımız temel kavramlara örnek olarak İslam medeniyetinde şu kavramları verebiliriz: tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ilim (bununla irtibatlı ayrıca kelam, irfan, hikmet ve marifet), fıkıh, emanet ve halife. Bu inceleme neticesinde ortaya çıkan sonucu şöyle ifade edebiliriz: medeniyetlere belirgin özelliklerini kazandıran en önemli unsur, kavramsal temel olarak ifade edebileceğimiz öğretisel kavramlardır. Biyografi 1952 yılında Erzurum un Şenkaya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazanarak Amerika ya doktora için gitti. Wisconsin Üniversitesinde (Milwaukee) Yüksek lisansını Eskiçağ Yunan felsefesi üzerine 1978 de tamamladı. Chicago Üniversitesinde 1983 yılında Sadra ve Heidegger ontolojilerinin karşılaştırması üzerine yazdığı bir tezle doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı yılında doçent, 1994 yılında ise profesör oldu. Kısa bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görev yaptıktan sonra Malezya da Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsünde yılları arası ders verdi yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Ekim 2010 tarihinden sonra halen çalışmakta olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Sahasında otorite olan ülkemizin tanınmış tarihçileri ve ilim adamları ile birlikte geniş kapsamlı ve 10 cilt olacak olan bir Dünya Tarihi nin Genel Editörlüğünü yürüten Açıkgenç in bilimsel dergilerde yayınlamış bir çok İngilizce ve Türkçe makaleleri yanında İnsan Yayınları tarafından 3. baskısı yapılan Bilgi Felsefesi yanında şu kitapları bulunmaktadır: Being and Existence in Sadra and Heidegger: A Comparative Ontology (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993); Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamileştirilmesi (İstanbul: Nesil Yayınları, 1998); Scientific Thought and its Burdens (Istanbul: Fatih University Publications, 2000). İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim (İstanbul: İSAM, 2006). Islamic Scientific Tradition in History (Kuala Lumpur: IKIM, 2011 de basılacak). 12 Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu

13 SESSION I THE FUTURE OF OUR CIVILIZATION AND THE ROLE OF THE FOUNDING VALUES CHAIRMAN: PROF. MEHMET BAYRAKTAR Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç Conceptual Foundations Of Civilizations Abstract Civilizations are generally examined with regard to human activities gaining depth and their aspects becoming manifest in society. Therefore, what we encounter when we say civilization are human with its concrete features and human activities. Nevertheless, which fundamentals are required for human activities to acquire characteristics of a civilization remains completely secret. Especially, since some basic concepts that totalize human activities by enabling them to gain depth appear only to our mind, these concepts are usually ignored in analyses of civilizations. In this paper, first, the concept of civilization will be defined and the conceptual basis on which civilization as an important phenomenon is constituted will be discussed. In this discussion, Islamic Civilization will be chosen as an exemplary case of civilization and the main underlying principles on which this civilization is established will be analyzed. Some of the major concepts pertaining to Islamic Civilization which we obtained through this analysis are: the unity of Allah (tevhit), prophethood (peygamberlik), Judgement Day (haşir), justice, science (related with this concept, also utterance, intuition, wisdom and mastery), Islamic law, trust and caliph. We can summarize the result of this study as follows: the most important components which enable civilizations to gain their evident characteristics are doctrinal concepts. Biography He was born at Senkaya district of Erzurum in He graduated from Faculty of Theology of Ankara University in He went to the USA with a scholarship from Ministry of Education for his Ph. D. Degree. At the University of Wisconsin (Milwaukee), he completed his masters degree on Ancient Greek Philosophy in At the University of Chicago he obtained his Ph. D. with his thesis on a comparison between the ontologies of Sadra and Heidegger in After returning to Turkey, he started to lecture at the Philosophy Department of Middle East Technical University. He became Associate Professor in 1988 and Professor in After serving at Gaziosmanpaşa University for a short while, he gave lectures at Malaysia International Islamic Thought and Civilization Institute between As of 1999, he served as the Dean of Faculty of Science and Literature, and as the Deputy Rector between at Yıldız Technical University, and up to date, he has been a lecturer at the Philosophy Department. Currently working with distinguished historians and scientists of Turkey and conducting the general editorship of a comprehensive project called World History consisting of 10 volumes, Prof. Açıkgenç has numerous articles published in scientific reviews both in Turkish and English, and besides the 3rd edition of Epistemology published by İnsan Yayınları, he has the following books: Being and Existence in Sadra and Heidegger: A Comparative Ontology (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993); Islamicisation of Knowledge as Concept and Process. (İstanbul: Nesil Publications, 1998); Scientific Thought and its Burdens (Istanbul: Fatih University Publications, 2000). Knowledge and Science in Islamic Civilization (İstanbul: İSAM, 2006). Islamic Scientific Tradition in History (Kuala Lumpur: IKIM, it will be published in 2011). Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu 13

14 Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar İnsanlığın Geleceği Açısından İslâm Medeniyeti Özet Rasyonel bir inanç ve ona bağlı bir ahlâk nizamı medeniyet kavramının özüdür. Tarihte ve bugün, değişen ve çeşitlenen büyük kültür yaratışları, bu nitelikte bir medeniyeti hayata geçiren toplumların eseri olmuştur. Hiçbir toplumun izole yaşayamayacağı ve başkalarının sefaletine rağmen huzurlu bir hayat sürdüremeyeceği bugünkü insanlık aşamasında, bir medeniyetten ne beklendiğini sorgulamak gerekir. Bu bağlamda, İslâm medeniyetini oluşturan temel değerleri taze bir bakışla belirlemeye ve medeniyetimizin yaşanış biçimine eleştirel bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyaç vardır. İnsanlığın geleceği bakımından dünya, karamsarlık doğuran tablolorla doludur. Tebliğde, karamsarlığı ümit ışığına çevirmek için, sözü edilen eleştirel yaklaşımla ön plana çıkarılacak değerlerle yaşayan insanların, insanlığın geleceğine nasıl katkı yapabileceği incelenecektir. Biyografi 1934 te Boyabat ta doğdu de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nden, 1960 da Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tecrübî Psikoloji Kürsüsü nde 1964 de doktorasını verdi; 1978 de profesör oldu. Alexander von Humboldt bursu ile de Köln Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Enstitüsü nde, aynı bursla 1978 de Bern Üniversitesi Pedagojik Psikolojik Bölümü nde ve Fulbright bursu ile de Oregon Üniversitesi Kognitif Psikoloji Laboratuarı nda araştırma yaptı de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Psikolojinin Temel Mefhumları, Öğrenmede Dikkat Problemi, Hafıza Yanılmalarının Doğuşu, Hafıza, Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, Batılılaşma Meselesi ve Mümtaz Turhan Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler, İnsan İnanan Bir Varlık adlı eserlerin müellifidir. 14 Uluslararası Medeniyet ve Değerler Sempozyumu

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013 CV Name: Aylin Çankaya Date of Birth: 23.04.1982 Academic Title: Assistant Prof. Education Programme/Department University Graduation Bachelor Philosophy Pamukkale University 2000-2004 Master Philosophy

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği

ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği Canan Özgen ODTÜ KKM 14 Kasım2014 Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Bakış FBE nin MİSYONU FBE Programlarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal Bilimler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM 2.YARIYIL KODU İN ADI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE PROGRAM IEA 112 Introduction To Economics II 3 4 A Tüm İng.Bölümler Prof.Dr.Mahir FİSUNOĞLU Salı 09:15-12:00 IEA 112

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı