1. Dönem/1. Semester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Dönem/1. Semester"

Transkript

1 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I MYO103 İşletme Bilimine Giriş Introduction to Management LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri Foreign Trade Practices MYO101 İş Etiği Business Ethics MAT107 Matematik Mathematics ISY101 İktisada Giriş Introduction to Economics Toplam/Total Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS TUR104 Türk Dili Turkish Language MYO106 Finansal Muhasebe II Financial Accounting II DIT102 Gümrük Mevzuatı-I Customs Legislation I DIT104 Türkiye Ekonomisi Turkish Economy MYO102 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri Quality Assurance and Quality Management Systems MYO106 Temel Hukuk Basic Law Toplam/Total Dönem/3. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL203 İngilizce-I English-I ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Reforms DIT201 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Foreign Trande Practices Accounting DIT203 Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi Preventing and Chasing of Smuggling DIT205 Kambiyo İşlemleri Cambium Practice DIT207 Gümrük Mevzuatı II Customs Legislation II ISY209 Pazarlama İlkeleri Marketing Principles DIT209 Uluslararası Ticaret Örgütleri International Trading Organisations Toplam/Total Dönem/4. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce-II English-II DIT202 AB ve Gümrük Birliği EU and Duty Union DIT204 Uluslararası Pazarlama International Marketing DIT206 İthalat-İhracat Uygulamaları Import-Eport Practice DIT208 Serbest Bölgeler Free Zones LOJ202 Tedarik Zinciri Yönetimi Supply Chain Management DIT210 Uluslararası Taşıma ve Depolama International Transportation and Storage Toplam

2 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG105 Ders (saat/hafta) Lecture Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu ders ile öğrenciye,bilgisayar kullanımı ile MS Microsoft Office programlarının temel uygulamaları örnekler ile öğretilmektedir. Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria In this course, students are taught to use the computer with MS, with eamples of basic applications of the Microsoft Office programs. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

3 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayarı ve donanımlarını tanır. 1) knows computers and hardware. 2) İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır. 2) uses operating system effectively. 3) Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili düzenlemeleri yapar. 3) opens new document, organizes documents. 4) İşletim sistemine program kurup kaldırır. 4) installs and uninstalls programs on to the operating system. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 3

4 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Temel Donanım Bilgisi Basic Hardware Information 2 Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi Basic Level Operating System Information 3 İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması Basic Operating System Configuration Settings 4 İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi Using the Internet and Mail Management 5 MS Office Word 2010 MS Office Word MS Office Word 2010 MS Office Word MS Office Word 2010 MS Office Word ARA SINAV MIDTERM EXAM 9 MS Office Powerpoint 2010 MS Office Powerpoint MS Office Powerpoint 2010 MS Office Powerpoint MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel MS Office Ecel 2010 MS Office Ecel

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish Finansal Muhasebe 1 İngilizce / English Financial Accounting 1 BLG105 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin kavranması, işletme faaliyetleri sürecinde ortaya çıkan mali nitelikteki işlemlerin muhasebe kuramı çerçevesinde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasının öğretimi. Analyzing the accounting practices in compliance with uniformity account plan and discussing basic concepts of accounting are aimed. The course will be enriched with eamples and practices Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Dönemin sonunda öğrenciler, muhasebe kavramı, türleri, muhasebenin temel kavramları 2) hesap kavramı ve hesapların işleyiş kuralları, 3) temel mali tablolardan olan bilanço ve gelir tablosu hazırlanması hakkında bilgi sahibi olacaklar. 1) Understanding of accounting system, teaching of book keeping methods, introduction to account, 2) understanding of general accepted principles of accounting, 3) book keeping items and accounting reports, Skill of practice accounting and bookkeeping DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 6

7 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Muhasebenin Türleri, Muhasebe İle İlgili Taraflar Basic Concepts and Accounting System 2 3 Muhasebenin Temel Kavramları Temel Muhasebe Denkliği (Bilanço Denkliği) ve Örnek General Accepted Accounting Principles Balance Sheet Equation Bilanço Gelir Tablosu Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Bir Örnek Balance Sheet Income Statement Mini case 7 Muhasebede Hesap Kavramı, Şekli, İşleyiş Kuralları Accounting Concept and its rules 8 Hesabın İşleyiş Kuralları İle İlgili Bir Örnek Recording rules and sample practices 9 Hesapların Tasnifi (Sınıflandırılması), Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Kavramları Classifications in Accounts and Uniform Chart of Accounts Plan 10 Maliye Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Uniform Account Frame and Accounts Plan Concepts Muhasebede Kullanılan Belgeler Muhasebede Kullanılan Defterler Muhasebede İş Sırası (Akışı), Hesapların Açılışı İle İlgili Kayıtlar Genel Tekrar Using Documents on Accounting Using Books on Accounting Current Liabilities Workflow in Accounting, Opening Records in Accounts Monograph Practice General Review 7

8 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English MYO103 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture İşletme Bilimine Giriş Inroduction to Management Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek. The objective of this course is to teach students to associate the tools to the epansion of the activities of Administration from starting the definition and all functions of Administration with its relation with Administration units and the other science branches. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS İşletme İle İlgili Temel Kavramlar; İşletmenin Tanımı,İşletme Yönetiminin Gelişimi İşlemenin Amaçları, Kaynakları,İşletmenin Dış Çevresi ve Ekonomik Yapı İçerisindeki Yeri İşletme Çeşitleri; Ekonomik Bakımdan,Faaliyet Konuları Bakımından, Sermaye Sahipliği Bakımından, Hukuki şekilleri Bakımından, Birleşmeleri Bakımından sınıflandırılmaları Hukuki açıdan işletme çeşitleri; Özel İşletmeler, Kamu işletmeleri İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları; Fizibilite Çalışmaları; Etüd çalışmaları İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi; Kuruluş Yerinin Seçiminin Etkileyen faktörler, Kuruluş Yeri Yöntemleri Yönetimin Tanımı ve Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Kademeleri ve Yönetim Becerileri Basic Concepts of Administration, Definition of Administration,Business Administration Development Objectives of Administration,Resources, Business Role in Eternal Environment and Economic Structure Types of Administration, classifications of Administration in Terms of Economic maintainance, Fields of Activity, Capital Ownership, Legal aspects and combinations Legal aspects oftypes of Administration, Private Administration, Public Enterprises Establishment Studies, Feasibility Studies, Researchwork Selection of Establishment Location, Establishment Factors Affecting Choice of Place, Facility Location s Definition and Functions of Administration, Administration Levels and Management Skills 8 Planlama Fonksiyonu; Tanımı ve Çeşitleri Function, Definition and Types of Planning 9 SWOT Analizi ve uygulamaları SWOT Analysis and Applications Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim Fonksiyonları Üretim ve Üretim Yönetimi; Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması, Başabaş Grafiği, Stok Yönetimi kavramları Pazarlama Kavramı, tanımı, Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, 4 P Karması kavramı ve Özellikleri İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Bulma ve Seçme, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama Kavramı Halkla İşikilerin tanımı, önemi, Halkla İlişkilerde İletişim ve Hedef Kitleler Organizing,Directing, Coordination,Control Functions Production and Operations Administration,Production Systems,Classification,Break-Even Chart,Stock Management concepts Marketing Concept,Definition,Marketing Research,Market Segmentationand Target Market Selection, 4 PMi Concept and Features Human Resources Management Function,Human Resource Planning, Customer Discovery and Selection,Training and Development,Performance Management Definition,importance of Public Relations, Communications and target group in Public Relations 9

10 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)İşletmenin temel kavramlarını açıklar. 2)İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlar açıklar. 3)Yeni işletme sistemlerini açıklar. Knowledge 1) Eplains the basic concepts of management. 2) Defines and describes the business functions in detail. 3) Describes the new management systems. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English LOJ103 Ders (saat/hafta) Lecture Dış Ticaret İşlemleri Foreign Trade Practices Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilere Dış Ticaret İşlemleri Teorisini gösterir. Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The objective of this course is to teach students the theory of Foreign Trade. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Dış ticaret ile ilgili temel kavramları 1) Eplain the basic concepts of foreign trade açıklar. field. 2) Dış Ticaret alanı ile ilgili edindiği 2) Apply his/her knowledge of Foreign Trade into bilgileri iş yaşantısında uygular. occupational life. 3) Dış ticaretteki işlemlerle ilgili bilgilerini 3) Work independently on foreign trade projects kullanarak projelerde bağımsız şekilde using his/her knowledge acquired in this field. çalışır. 4) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan gümrük ve bankacılık ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir. 4) Have the knowledge and skills of customs and banking applications used in foreign trade practice. 12

13 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Geçmişten günümüze dış ticaretin gelişimi Past and present development of foreign trade 2 Dış ticarete ilişkin temel kavramlar Basic concepts related to foreign trade Dış ticaret işlemlerinde görev alan kamu kurumları İhracat ve ithalat: Dış ticaretin firmalar için fayda ve riskleri Dış ticaret sözleşmesinin özellikleri ve sözleşmede yer alan başlıca unsurlar Dış ticarette kullanılan belgeler: Ticari Belgeler, Resmi Belgeler Taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri 8 Ara sınav Midterm eam Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri (Incoterms 2010) (EXW, FCA, CPT, CIP) Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri (Incoterms 2010) (DAT, DAP, FAS) Dış ticarette kullanılan teslim şekilleri (Incoterms 2010) (FOB, CFR, CIF) Dış ticarette ödeme şekilleri (Peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme) Dış ticarette ödeme şekilleri (Akreditifli ödeme) Dış ticarette ödeme şekilleri (Akreditifli ödeme) Government agencies involved in foreign trade transactions Eports and imports: foreign trade benefits and risks for companies Main elements of foreign trade contracts Documents used in foreign trade: Trade Documents, Official Documents Transport documents, insurance documents, financial documents Incoterms in foreign trade (Incoterms 2010) (EXW, FCA, CPT, CIP) Incoterms in foreign trade (Incoterms 2010) (DAT, DAP, FAS) Incoterms in foreign trade (Incoterms 2010) (FOB, CFR, CIF) Forms of payment in foreign trade (cash payment, cash against goods payment, payment against documents) Forms of payment in foreign trade (Letter of Credit payment) Forms of payment in foreign trade (Letter of Credit payment) 13

14 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç

15 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English MYO101 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria İş Etiği Ders (saat/hafta) Lecture Business Ethics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır. It is aimed to teach professional ethics and issues. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 1) İş yerlerinde önlisans düzeyinde sahip olduğu birikimi mesleki sorumluluk ve etik kurallarına uygun şekilde faaliyete geçirecek birikime sahip olur. 2) Etik alanında yer alan temel terim ve Ders Öğrenme Çıktıları 1) activates his/her knowledge at undergraduate level in accordance with the ethical rules of professional responsibility. 2) defines the basic terms and concepts in the area of ethics. kavramları tanımlar. 3) Etik ilke ve yöntemleri tanımlar. 3) defines the ethics principles and methods. 4) Etiğin tarihsel gelişimini tanımlar. 4) describes the historical development of ethics. 5) Meslek Etiğin felsefi boyutunu tanımlar. 5) defines the size of philosophical ethics. 6) Yönetsel etik alanında yapılan çalışmaları tanımlar. 6) describes the work done in the field of administrative ethics. 7) Etik dışı davranışlar tanımlar. 7) defines the non-ethical behavior. 8) Etiğe uygun karar verme sürecini tanımlar 8) defines the ethical decision-making process HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Ahlak Gelişimi ve Ahlaki Gelişim Kuramlar Theories of Moral Development and Moral Development 2 Değerler, Normlar ve Ahlak Values, Norms and Ethics Values, Norms and Ethics 3 Etiğin Tarihsel Gelişimi The Historical Development of Ethics 4 Etiğin Unsurları Elements of ethics 5 Mesleki Etik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi The Concept of Professional Ethics and its Historical Development 6 Etik ve Hukuk İlişkisi Relationship between Ethics and Law 7 Etik dışı davranış modeli Unethical behavior model 8 Etik dışı davranışların Çözümü, Etik Kurallar ve Uygulamalar Solution of unethical behavior, Code of Ethics and Practices 9 Yönetici Sorumluluğunun Etik Alanları Ethics Areas of Director Responsibility 10 Etiğe uygun Karar verme Ethical decision-making 11 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Definition of Corporate Social Responsibility and its Historical Development 12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Corporate Social Responsibility and Ethics Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka İncelemeleri-1 Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka İncelemeleri-2 Vocational Applications, Eamples, Case Studies-1 Vocational Applications, Eamples, Case Studies-2 16

17 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 X X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

18 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English MAT107 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Matematik Mathematics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı Matematiğin önemini kavratarak, öğrencinin kendi programı için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizip, bu konularla ilgili mesleki uygulamalar yapmak This course aims at understanding the importance of mathematics, students should be aware highlights the particularly good for its own programs, and professional practices related to these topics Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

19 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Sayılar ve dört işlem Numbers and arithmetic operations Üslü ve köklü sayılar Mutlak değer Cebirsel işlemler Çarpanlara ayırma Denklemler Eşitsizlikler Uygulamalar Fonksiyonlar Logaritma Trigonometri Geometri Alan ve hacim hesapları Uygulamalar Eponential and power numbers absolute Algebraic operations Factorization Equations inequalities Applications functions logarithm trigonometry geometry Area and volume calculations Applications Ders Öğrenme Çıktıları 1) Ekonomik hayatı ve işletmenin iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme becerisi, 2) Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticarette kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirebilme becerisi, 1) economic life and the internal and eternal environment to follow and analyze the ability of businesses, 2) recognition of the national economy and business documents used in foreign trade by understanding the importance of foreign trade in terms of organizing ability and ability to recognize, 19

20 DÖÇ-1 DÖÇ-2 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç

21 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English ISY101 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture İktisada Giriş Introduction to Economics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması. Understanding the economic life, the understanding of economic concepts used in daily life and learning rationality in economic decision-making process of National Income, Money, International Economic Activity, Growth, and Economic Thought To have general information about Systems. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

22 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Firma Gelirleri, Firma Dengesi (Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem ve Uzun Dönem Analizi) Monopol Firmanın Gelir Fonksiyonlarının Belirlenmesi ve Firma Dengesi, Tam Rekabet Piyasasındaki İşletme ile Monopol İşletmenin Karşılaştırılması 8 Ara Sınav Midterm Eam İktisadi Hayata Makro Bakış GSMH- Amortisman-SMH- Milli Gelir ve Milli Gelirin Temel Belirleyicilerinin Analizi MG in Hesaplama Şekilleri ve MG Yorumları MG in Toplam Arz, Toplam Talep ve Yatırım Tasarruf Açısından Denge Düzeyinin Belirlenmesi. Çarpan ve Hızlandıran mekanizmalarının Geometrik ve Cebirsel Gösterimi, Devletin Ekonomik Hayata Müdahale Gerekçe ve Şekilleri ile Milli Gelir Üzerindeki Etkileri Paranın Tarihsel Süreci, Bankacılık Kurumun Oluşum Süreci, Para Arzı ile İstihdam-Gelir ve Para Değeri Arasındaki İlişkiler Overview of Economic Life, General Concepts, Economic Events and Parties Famine (Nedret Act), Behavior and Behavior of Economic Man Party Market, Demand and Factors Affecting Demand, Supply and Factors Affecting Supply, Market Equilibrium, Market Changes Occurring in the Balance Fleibility (elasticity): Elasticity of Demand and Supply, Calculation s and Reviews Consumer Equilibrium: Benefit Analysis, determination of co-benefits and functions of the consumer budget balance Production Theory (Manufacturer Balance): Law of Diminishing Returns, Co-Product and Cost Functions Indeed, the determination of long-term Production Costs Company Revenues, Company Balance (Perfect Competition Short-Term and Long-Term Analysis of Market) Monopoly Determination of Company's Income Functions and Company Balance, Comparison of Perfect Competition Monopoly Business with Business Analysis of Macro Economic Overview GDP- Depreciation Life-SMH- National Income and National Income Basic Determinants Mg to Calculation s and MG Comments mg of Aggregate Supply, Aggregate Demand and Investment and Savings Determination of Equilibrium level terms. Geometric and algebraic representation of accelerator and multiplier mechanism, the State Economic Life Intervention Rationale and Impact on National Income Shapes Historical Process of Money, Banking Agency Formation Process, Employment, Income and Money Supply and Money Value of Relationships Between 22

23 13 Gelir Dağlımı ve Dağlımla ilgili değerlendirmeler İktisadi Büyüme, İktisadi Büyüme-Gelişme İlişkileri Assessments of income Mountaineers Mountaineers, and Economic Growth, Economic Growth- Development Relations 14 Uluslararası Ekonomik İlişkiler International Economic Relations Ders Öğrenme Çıktıları 1) Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar. 2) Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar. 3) Piyasa dengesinin nasıl oluştuğunu analiz etmek için talep ve arz eğrilerinde ortaya çıkan değişmelerin etkilerini ana hatlarıyla belirtir. 4) Esneklik kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini analiz eder. 5) Tüketici dengesinin nasıl sağlandığını anlatmak için marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı ile analiz yapar. 6) Üretici denge koşulu için marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri analiz eder. 7) Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar. 8) Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunları ölçer. 9) Milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimini grafik yardımıyla analiz eder. 10) Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar. 11) Para kavramını, paranın fonksiyonları, çeşitleri ve sistemlerini tartışır. 1) Describe the basic economic concepts and principles that are necessary for economic analysis. 2) Demand and supply functions and defines variables that determine these functions and interpretations. 3) specifies how to analyze the market demand and supply curve consist of the balance of the effects of changes occurring in the main line. 4) the concept of elasticity, how it's measured, and analyzes the economic impact. 5) makes marginal utility and indifference curve analysis approach to eplain how the consumer equilibrium. 6) Manufacturer equilibrium condition for the marginal, average and total cost concepts and analyzes the relationship between them. 7) The difference between perfect competition and monopoly market for classifying and interpreting their economic consequences. 8) national income, unemployment, inflation and growth eplains the concepts and measures them. 9) Analyze the balance of formation and change in national income with the help of graphics. 10) the concept of multiplier change of spending items, how it is measured, eplains the features and limitations. 11) the concept of money, functions of money, types and discusses the system. 23

24 12) Para piyasası dengesi için para talep ve arzını analiz eder. 12) Money market and analyzes the supply demand balance for the money. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ- 7 DÖÇ_ 8 DÖÇ_ 9 DÖÇ_ 10 DÖÇ_ 11 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 X X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 X X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç

25 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English TUR101 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türk Dili Turkısh Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Öğr. Gör. Bahar Yazgan Lecturer Bahar Yazgan Türkçe Turkish Zorunlu Must Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. The aim of the course is to teach the student the place of Turkish language in world languages; its history, development, and structural features Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİŞ 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl 3 1 4 5 Bu ders ile muhasebe usul

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Mikro İktisat 3-3 4 Makro İktisat 3-3 4 Genel

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı