(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek"

Transkript

1 (ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek aynı şeyi yapmak yeterlidir. Sanayi kültürü;algılama ile öğretme=>makinayı bakarak öğrenebilirsiniz ancak kazasız, bozmadan kullanmayı algılayarak öğrenirsiniz. KÜLTÜR VE BÜROKRASİ Bürokrasiyi tarım kültürü içinden gelmiş gençlere kavratmanın yolu algılatarak öğretmedir. Sosyal çalışma öğretimini seçen gençlerin büyük bir kesimi tarım kültüründen gelmektedir. Tarım kültüründe yeri olmayan kağıt,kalem,zımba,ateş vs. gereçlerin gündelik kullanıldığı bürokratik yapısını tarım kültürünün gençlerine öğretmenin en hızlı yolu demonstrasyondur. Demonstrasyon:Gösterme ve göstererek yaptırma. Tarım kültürü sözle kültürdür,sanayi kültürü yazılı kültürdür.sözel kültür olan tarım kültürünün yapılanmışlığı ile kentsel sanayi kültürünün öğretim kurumu olan üniversiteye gelen gençlere üstelik sanayi kültürünün işlevsel aracı yazı yazmasını istemek gençleri zorlamadır ki onlar da bu zorlanmayı daha çok kes yapıştır yaparak aşmaya çalışıyorlar. Yapılması gereken iş üniversiteli gençlere içinde bulundukları bu durumu açııkça göstermek, bu sıkıntılı durumu yanlış yollarla değil,kendilerinde değişiklik yaparak,ezberden kavramsal öğrenmeye yani algılamaya geçerek,kendilerini buna zorlayarak,bu alışkanlığı kazanarak aşmaya çalışmalarını önermektir. MAX WEBER VE BÜROKRASİ ***Bürokraside çalışmak meslek hâline gelmiştir.bu görüşler toplumbilim alanında ilk kez Max Weber in bürokrasi analizi yaptığı büyük ve kapsamlı eserinde dile getirilmiştir."ekonomi ve Toplum" eserinin 650 ile 678.sayfalarında bürokrasiyi toplumbilimci gözüyle incelemiştir.weber in saptadığı bürokrasi sanayileşmenin, kentleşmenin getirdiği yeni bir örgütlenme ve yönetimin modelidir. ***Weber in modern bürokrasi modelinde getirdiği iki tezi vardır:ideoloji ve hiyerarşi.weber bürokrasiyi egemenliğin yasal biçimi olarak görür.weber modern bürokraside eski bürokrasinin sakıncalarının giderildiğini savunur.ona göre bürokrasi ideolojik bir araçtır, güçtür.ikinci tezi olan hiyerarşi de bürokrasideki üst ve alt sıralamasını anlatır. ***Daha sonraları Weber in modern bürokrasi dediği modelde de çeşitli sakıncalar ortaya çıkmış ve bu modeli eleştirenler de modern bürokrasiyi bizzat Weber in kavramlarıyla eleştirmişlerdir. ***Weber e göre modern bürokrasinin üstünlükleri şunlardır:bürokrasi egemenliğin aussal kullanıldığı bir araçtır,adalet,yansızlık,güven,akılcı (ussal),etkililik,dayanıklılık ve süreklilik,hatalardan kaçınma,titizlilik,özenlilik,belge soruşturmacılık,veriye dayalılık, Rahatlık,kolaylıktır ***Weber e göre modern bürokrasinin karakterleri şunlardır: >İdare nin personeli şahsi statüsünde hürdür ve yalnız işinin tanımlanmış görevlerini yerine

2 getirmekle yükümlüdür. >Memuriyet kesin bir hiyerarşiye göre kademelendirilmiştir. >Belli bir kadronun fonksiyonları açıkça tanımlanmıştır. >Memurlar bir akitle vazifeye alınırlar. >Memurlar işe alınışta mesleki ihtisas yeteneği göz önünde tutularak seçilirler (diploma) >Memurlara yapılan ödeme maaş şeklini alır ve bunlar genellikle emeklilik haklarına sahip olurlar.memur istediği zaman işi bırakabilir ve bazen de işine son verilebilir. >Memurun görevi tek veya ana işidir. >Memuriyet bir kariyerdir ve memurlar kıdem veya liyakata ve bir üstün değerlendirmesine göre terfi ederler. >Memur ne bulunduğu mevkiye ne de o mevkinin gelirlerine el koyabilir. >Memur bütünleşmiş bir kontrol ve disiplin sistemine tabidir. ***Bürokrasi,yeni düzende insan-insan,insan-grup,insan-kurum,insan-işyeri,insanpazaryeri, insan-devlet ilişkilerini kendisine uygun olarak değiştirmiş ve belirlemiştir. ***Bürokrasi tarafından belirlenen insan ilişkilerinde hukuk kuralları belirleyici araçtır. Yaptırımlarıyla insanları grupları,şirketleri ve devletleri bağlar.ayrıca bürokrasi görevlendirmelerde hiyerarşiyi getirmiş,yetki ve ödevler bir yönetim tarafından önceden belirlenmiştir ve işler uzmanlar tarafından kurallara dayalı ve biçimsel olarak yürütülür. Belirli standartları vardır.işlemler ve iletişim yazılı olarak yapılmaktadır. ***Feodal kültüre sahip insanların bürokrasiyle tanışmaları devlet korkusu olarak belirir. Yıllarca sürer.onlardaki bu çekingenlik ve ürküntü etki tepki bağlamı içinde bürokratlarda ; anlayış ve ilişkileri bürokrasi kültürüne uygun duruma gelmiş olan insanlarda da bir üstlük duygusu yarattı. ***Weber e göre;bürokratlar pratikte,eğer isterlerse teknik uzmanlık,enformasyon ve bilgileri sayesinde kolayca,siyasi hükmedicilerinin memuru hâline dönüşebilirler. ***Etzioni ye göre;sonuçta bürokrasi,devletin baskıcı ve bağsız kural koyucusu hâline de dönüşebilir. BÜROKRASİNİN BOYUTLARI VE İLETİŞİM ***Bilgiye dayalı,konu ile ilgili bilgileri içeren bir konuşma:karşısındakini aydınlatır, dinleyenin kendisine değer verildiği duygusunu uyandırır,sunuş yapan üzerine olumlu görüşlerin uyanmasına neden olur ve mesleğin değerini arttırır. (Rapor yazmanın niteliği bu ögelerin oluşmasını sağlar.) ***İletişim sosyal meslek elemanları için sadece hastalarıyla,kendilerine başvuranlarla kurdukları iletişimi değil,çalıştıkları kurumdaki hiyerarşi içindeki iletişimlerini de anlatır. Hiyerarşideki dikey,yatay ve çapraz iletişim o kişinin başarısını etkileyen iletişim modelleridir. ***Bürokrasi kuramını geliştiren Max Weber e göre;çağdaş bürokrasi yazılı belgelere dayanır.raporsuz bürokrasi olmaz.bürokrasi sadece resmî yazı değildir.rapor yazmanın çeşitli kuralları bulunmaktadır.mektup yazar gibi rapor yazılmaz.raporun kendine özgü kurallarını da iyi bir meslek elemanı olmak için iyice öğrenmeliyiz. RAPOR VE TEKNİK

3 ***Rapor yazmak ve sunum yapmak bir sosyal çalışmacının birbirinden ayrılmaz,önemli iki işlevidir. ***Sanayileşmeyle kâğıt kalem düzeni içinde gelişmeye başlayan bürokrasi tarihte bugüne değin 3 önemli devrim niteliğinde 3 önemli süreçten geçerek bugünlere gelmiştir. >Tarihte resmî duyuruların taşlara,tuğlalara,papirüslere,derilerin üzerlerine yazılması sürecinin arkasından ilk kez Çin de bulunan kâğıdın Avrupa ya 1151 yılında gelip yaygınlaşabilmesiyle >Daktilolar (1930) (Böylece yazma süreci kısaldı,yazılar (raporlar) daha kalıcı olmaya başladı ve aynı anda çok sayıda yazılabilmeye başlandı.) >Bilgisayar (1981) (Rapor yazma ve sunum yapma işleri de bilgisayarlarla yapılmaya başlandı. =>>Bu süreç tüm dünyada giderek bürokraside kâğıdın egemenliğini de iyice sarsmıştır.bürokrasi dünyasından kâğıt,dosya,klasör vb. giderek çekilmekte,tarihe karışmaktadır. Raporda Biçim ve Öz Bütünlüğü:Yazdığınız yazı biçimsel kurallara ne denli uygunsa içeriğin algılanması o denli kolay ve etkili olacaktır.biçim özü gösterir. Raporların Birebir Özgün Olması:Bir kişiyle ilgili bir rapor o kişiye özgü bir rapor olmak zorundadır.her rapor özgündür. Raporların Dosyalanması:Her görüşmede o kişi ile ilgili dosya ve raporlar hazır edilmelidir.bu da düzenli ve sistemli bir dosyalama sayesinde yapılabilir.yasal olarak saklanma süresi bitmiş raporların özel bilgiler taşıdığı için kimsenin eline geçmeden yok edilmesi de uzmanlık isteyen bir konudur.bütün bu işleri tek başına sosyal çalışmacı yapamaz.bunun için de sosyal çalışmacı ve çalıştığı kurum ya da kuruluş iyi öğrenim görmüş bir sosyal sekretere gereksinim duyacaktır. SUNUM HAZIRLAMA Sunum bir raporun sözel aktarımıdır.sunumda düzgün bir görünümle birlikte dik ve rahat bir duruş,gözlere bakarak konuşma,etkili bir beden dili,salonu ya da grubu toparlayıcı ve kapsayıcı bir anlatım biçimi,düzgün bir diksiyon,sesi etkili kullanma,dile egemen olmanın yanı sıra giriş,gelişme ve sonuç düzeni içinde mantıklı bir anlatım süreci,dolu ama tıkış tıkış olamayan bir içerik,seçilmiş ilginç konu,yeterli belgelendirme,gerçek verilere ve bilimsel bulgulara dayanma gibi özellikler de gereklidir.iyi bir sunum için kaynaklar,sesi ısıtma, rahatlama ve ısınma,düzenli soluk alma verme,söyleyiş,karından soluk alıp verme, tonlama (diksiyon),anlamsız sesleri çıkarmama ve dil çalışmaları gibi çalışma ve egzersizleri önermektedirler TÜRKİYE DE DURUM VE BÜROKRASİYİ ÖĞRENME SÜRECİ **Türkiye de genellikle tarım kültüründen gelen sosyal çalışma öğrencileri okumaktadır. **Bunlar bürokrasiyle tanışmamışlardır. **Türkiye de çok büyük boyutuyla kamu eliyle yapılan sosyal çalışma mesleği uygulamalarında bürokrasinin rolü ve kullanımı konusunu sıfırdan öğrenmek durumundadırlar. **Kamu yönetimi ve bürokrasi ezberlenip geçilecek bir ders ve konu değil uygulaması olan

4 bir öğrenme alanıdır. **Türkiye deki yasal düzenlemeleri (mevzuatı) incelemek için ilk bakılması gereken Devlet Memurları Yasası ile Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliktir.Bu yönetmeliğin amacı;kamu kurum ve kuruluşlarında resmî yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge alışerişinin sağlıklı,hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.bu yönetmeliği okuyan bir sosyal çalışmacı mesleki ve resmî raporlarını daha kolay ve daha bilinçli yazacaktır. (ÜNİTE-2) RAPOR YAZMAK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Raporlar,araştırılan konuların gerisinde bulunan nedenleri ortaya çıkarıp bunların analiz edilmesini ve bunlara çözüm yolları bulunmasını ya da en azından çözüm yollarının tartışılmasına katkı sağlar. Raporlar sonucunda bilgi,hesap veya kararlar verilir; değişiklikler yapılır,iş ve işleyişler düzenlenir.bu nedenle oldukça önem taşırlar. **Yapılan çalışma ve araştırmaların planlı,sistemli incelenmesi,verilerin toplanıp analiz edilmesi, değerlendirilip sonuçlandırılması ve duyurulması ancak raporlama ile mümkündür. **Rapor yazma ile ilgili üç madde konunun önemini belirtmek açısından sunulmuştur: >Rapor yazma,bilgi iletişimdeki ana kanaldır. >Rapor yazma,bir çalışanın günlük işinin bir parçasıdır. >Rapor yazma,karar verme mekanizması için bir araçtır. **Rapor yazmanın önemi: >Rapor hesapverilebilirliği sağlar. >Rapor karar vermeye yardımcı olur. >Rapor bir bilgi dağıtımıdır. >Raporlar,bilgi aktarımına yarar. >Rapor,kayıt tutmamız için bizlere yardım eder. Bilimsel Araştırmalarda Rapor Yazmanın Önemi **Bilimsel araştırmalarda rapor yazmanın öneminden önce,bilimsel yöntemden çok kısa bahsederek raporlamaya geçmek daha doğru olur.bu temelde bilimsel yöntem şu aşamalardan oluşur: 1.Güçlüğün sezilmesi 2.Problemin tanımlanması 3.Çözümün tahmin edilmesi 4.Tahmini çözümün denenmesi için gözlenebilir doğrulayıcılarının (verilerin) belirlenmesi 5.Deneme ve değerlendirmelerin yapılması 6.Raporlaştırma-rapor yazma **Bilimsel yöntem basamakları: 1.Tanılama:Güçlüğü sezme, problemi tanımlama,çözümü tahmin etme 2.Sınama: Gözlenebilir sınayıcılar çıkarma,deneyerek değerlendirme 3.Raporlaştırma:Bilimsel çalışmayı tüm süreç ve sonuçlarıyla kaydetme **Rapor yazma gerekliliğini ortaya çıkaran nedenlerin başında bilimin birikimliliği ile bilimsel yöntemin açık seçikliği gelmektedir. **Bilgide sürekliliği ve denetlenebilirliği sağlamak için,sonucun kesinlikle raporlaştırılması gerekir.

5 **Araştırma yöntemleri problemin tanımlanmasından çözümüne kadar olan zihinsel çabaların tümünü,bilimsel yöntemi;araştırma teknikleri ise,yöntemi somutlaştıran,verilerin toplanması ile bunların yazılı bir dökümü olan,araştırma raporunun yazılmasını içerir. Araştırma raporu,araştırmanın ilk somut ürünüdür.araştırma raporunun temel amacı,araştırma ile varılan sonucu başkalarına duyurarak bilgide birikimi ve denetlenebilirliği sağlamaktır. **Rapor yazmanın neden önemli olduğu ile ilgili ipuçları: Gerçek 1:Rapor yazmak işinizin bir parçasıdır. Gerçek 2:Raporunuzun okuyucuları çok değişik altyapıdan olabilir. Gerçek 3:Raporunuz,vizyonun beklenen filmi değildir. Gerçek 4:Raporunuz,okunacak/okunmayacak yığına bir ek yüktür. Gerçek 5:Raporunuz,tanıdığınız ve tanımadığınız kişilerce de okunacaktır. Gerçek 6:Raporunuzun ömrü sınırsızdır. Gerçek 7:Raporunuzun yasal boyutu da olabilir. SONUÇ **Rapor yazmak sıradan bir iş değildir.sıradan bir iş olarak görülürse,rapor da sıradan bir rapor olur.profesyonel yaşamda ancak sıradan olmayan,farklı insanlar fark edilir. **Çalışanlar eğer rapora başlamadan önce aşağıdaki soruları zihinlerinde ya da kâğıt üzerinde yanıtlarsa önlerini daha iyi görebilecekler ve rapor yazmak onlara çok da karmaşık ve sıkıcı gelmeyecektir: 1.Raporun amacı nedir? 2.Bir sorunu çözmek için mi?bir öneride bulunmak için mi? 3.Raporun türü nedir? 4.Raporun süresi nedir?ne zaman istenmektedir? 5.Raporu okuyacak olan kimdir?özellikleri nelerdir? 6.Raporu istemiş olanın konuya ilişkin bilgisi ne kadardır?istenilen bilgiler nasıl anlatılmalı? 7.Raporun belirlenen amaca göre şekli ve uzunluğu ne olmalıdır? 8.Hangi kaynaklardan yararlanabilirim? **Kayıt edilmemiş ve raporu yazılmamış bir bilgi,eksik ve yarım kalmış demektir. **Etkili bir şekilde bilgi toplama,bunları ilgi çekici,açık,kesin ve ikna edici bir şekilde analiz etme,her disiplinden meslek elemanları için temel becerilerdir. (ÜNİTE-3)=RAPOR TÜRLERİ Faaliyet Alanına Göre Rapor Türleri a)bilimsel raporlar;belli bir konuda araştırma sonuçlarını gösteren raporlardır. Örn;Tez.Bilimsel araştırma raporları;iş raporları ve bilimsel raporlardır. **İş raporlarının bilimsel raporlardan tek farkı,rapor hazırlarken izlenen yöntemdedir. b)iş raporları;fizibilite çalışmalarını,faaliyet sonuçlarını bir kararın alınmasının olası sonuçlarını yansıtan raporlardır. c)öğretmen raporları;öğretmenlerin kendi sınıf,eğitsel kol vb.çalışma konularını kapsayan,okul müdürlüğüne veya öğretmenler kuruluna sunulan dönem ya da yıllık çalışmaları gösteren raporlardır.

6 d)bilirkişi raporları;konusunda uzman olan ve kendisine resmi yetki verilen bir kişi tarafından bir sorunu araştırıp, mahkemeye sunulan raporlardır. e)denetici raporları;bir kurumun,kuruluşun,ortaklığın yıllık ya da dönem çalışmalarının sonuçlarını gösteren raporlardır. **Özel raporlar,genellikle üst yöneticinin isteği üzerine hazırlanırsa da,tek ve belirli bir konuyu ele alarak,bir problemi veya değerlendirmesi gereken bir durumu irdeler. İçeriklerine Göre Rapor Türleri a)bilgi veren raporlar;okuyucunun rapor hakkında bilmesi gereken bilgileri sunan raporlardır. b)araştırma raporları;özel bir sorunun tespitine yönelik olarak hazırlanan raporlardır. c)uzman raporları;uzmanlık isteyen bir bakış açısıyla,gerçekleri yorumlayan raporlardır. d)durum raporları;içinde bulunulan mevcut koşulları ya da bir durumu güncelleştirmek,gelecekte çıkacak zorlukların neler olacağı konusunda tahminde bulunmak ve hâlihazırda gerek duyulan çözümleri önermek amacıyla yazılan raporlardır. e)öneri raporları;örgütte uygulanacak yeni kurallar,politika ve stratejileri tespit etmek amacıyla hazırlanan raporlardır. Sürelerine Göre Rapor Türleri Sürelerine göre raporlar, haftalık ve aylık olarak da yazılmakla birlikte, genelde en fazla kullanılan raporlar, daha kapsamlı oldukları için yıllık raporlardır. **Yıllık raporların amacı;hedef kitlelere örgütün geçmiş bir yıl içinde yaptığı işleri anlatmak ve geleceğe yönelik projelerini duyurmaktır. **Yıllık raporlarda,kuruluşun mali durumuna ilişkin rakamlar ve grafikler, sunduğu hizmetlere ilişkin bilgiler,geleceğe ait planlar,projeler ve olanaklar, kuruluşun gösterdiği gelişmeler,personelle ilgili bilgiler,karşılaştığı problemler ve bulunan çözümler vb.gibi bilgiler bulunmalıdır. **Yıllık raporların hazırlanması işine,genellikle 6 ay önceden başlanır. Yapılarına (Şekillerine) Göre Rapor Türleri Raporlar biçimleriyle kabul,içerikleriyle takdir olunurlar. a)şekle bağlı (formel) raporlar;bunlar genellikle içerik bakımından uzun raporlardır.geniş aralıklarla ve tez formatında yazılır.sırasıyla aşağıdaki bölümler bulunur: Kapak sayfası,boş bir sayfa ÖN BÖLÜM:Başlık sayfası-ön söz-rapor Komisyonu-İnceleme Komitesi-İçindekiler-Çizelge ve şekiller listesi (varsa) ANA BÖLÜM: Giriş:Problem-Amaç-Önem-Varsayımlar-Sınırlılıklar-Tanımlar Yöntem:Verilerin elde edilmesi-verilerin işlenmesi-verilerin analizi-verilerin yorumu Özet ve Öneriler:Yargılar-Özet-Sonuç ve değerlendirme SON BÖLÜM:Ek bilgi ve belgeler-kaynakça-değerlendiriciler için yeterince boş sayfa b)şekle Bağlı Olmayan (informel) Raporlar;şekle bağlı raporlara göre daha kısadır.şekle bağlı raporlarda bulunan kapak sayfası,boş sayfa,başlık sayfası, ön söz ve içindekiler kısmı gibi ön bölümler informel raporlarda bulunmayabilir. Giriş,yöntem,özet ve öneriler gibi

7 ana bölümlerden oluşur. SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA KULLANILAN RAPORLARIN TÜRLERİ Mülakat Raporları Süreç Raporu **Hikâye şeklinde yazılan bu rapor,karşılıklı ilişkileri göstermek için kullanılan rapor türüdür. **Mülakatın başladığı andan itibaren kronolojik olarak konuşulanlar,müracaatçının genel görünümü,davranışları,tepkileri, etkileşim süreci,sosyal hizmet uzmanının katkısı,düşünce,yorum ve değerlendirmeleri ayrıntılı bir biçimde yazılır. **Objektif birtakım bilgilerin bu raporda özetlenmesi tercih edilebilir.(müracaatçının kimliği,gelir durumu,konut durumu) **Genelde çalışılan kurumun adı,müracaatçının adı soyadı,mülakat tarihi ve süresi,shu'nun adı ve soyadı yazılır **Sosyal hizmet öğrencilerinin genellikle uygulama (staj) dönemlerinde sıklıkla yazdıkları bir rapordur. Özet Rapor: **Mülakatın kısa ve özümlenmiş olarak kaydedilmesidir. **Mülakattaki önemli noktalar hikâye biçiminde kısaca yazılır ya da belirli bölümler biçiminde düzenlenerek verilir. DEĞERLENDİRME RAPORU **Bu raporun teşhis (ön değerlendirme) bölümünde kısaca,varılan teşhis (sorunun tespiti) yazılır ve müracaatçının sorununu oluşturan nedenler ve müracaatçının kişiliği vb.hakkında varılan sonuçlara değinilir. **Tedavi (planlama ve uygulama) bölümünde teşhise (ön değerlendirme) dayalı olarak kısa ve uzun süreli yardım planı belirtilir. **Belirli bir karara varmak,ara değerlendirme yapmak ve yukarıda değinildiği gibi müracaatçıyı bir başka kuruma havale etmek üzere kullanılır. **Bu bağlamda şu örnekler verilebilir: >>>Teşhis koyma ve tedavi planı ekip ile birlikte gerçekleştirilecektir. >>Çocuk mahkemelerinde kullanılan rapora sosyal inceleme raporu denir. **Sosyal inceleme raporları,çocukların suça yönelme nedenleri ve ihtiyaç duydukları müdahalenin içerildiği belgelerdir. **Suça sürüklenen çocuklar bağlamında sosyal inceleme raporları,3 aşamadan oluşur: -1.aşamada,çocuğun suça sürüklenmesiyle bağlantılı geçmişe yönelik bilgiler yer alır. -2.aşamada,suça sürüklenen çocuğun gelecekteki durumuyla ilgili plana ilişkin bilgilere yer verilir. -3.aşamada,çocuğa uygulanacak tretman (tedavi,uygulama) ile ilgili olarak mahkemeye sunulan önerilerden oluşur. >>>Hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde yazılan psikososyal değerlendirme raporunda ise hastanın sorunu,sosyoekonomik durumu,psikososyal durumu, ulaşılan sonuç,uygulama planı ve verilen hizmet gibi bilgilerin yer alır. SOSYAL İNCELEME RAPORU

8 Sosyal hizmet uzmanları,raporlarını yazarken şu noktalara dikkat etmelidir: >Öncelikle ne amaçla ya da niçin rapor yazdığının bilincinde olmalıdır. >Raporun genel çerçevesini çizmeli ve rapora geçirilecek bilgilerin seçiminde titiz davranmalı ve her türlü bilgiyi rapora aktarmamalıdır. >Bilgileri rapor türüne uygun olarak aktarmalıdır. >Yazdığı rapor türüne göre ifadeler kullanmalıdır. >Okuyucuya kolaylık sağlaması bakımından raporlardaki bilgileri başlıklar altında toplamalıdır. >Raporlarda içeriğin başlıkları yansıtmasına dikkat etmelidir. >Raporlarda çeşitli başlıklar hâlinde toplanan bilgileri mantıklı bir sıra içerisinde vermelidir. >Raporları yazarken çok açık,yalın ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. >Raporlarda genel ifadeler kullanmaktan kaçınmalıdır. >Rapor yazarken kuram-uygulama arasında bağlantı kurmak açısından mesleki kavramları kullanmalıdır. >Raporları kaleme alırken günlük dildeki ifadeleri kullanmamalıdır. >Raporları abartılı bir dille yazmamalıdır. >Raporu temize çekmeden bir kere daha okumalı,gerekli düzeltmeleri yapmalı ve son biçimini vermelidir. **2005'te 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkana dek sosyal inceleme raporlarını sadece sosyal hizmet uzmanları yazabiliyordu.bu kanunun 3. maddesinin (e) bendinde sosyal çalışma görevlisi adıyla yeni bir görev tanımı yapılmış ve sosyal inceleme raporunu yazabilecek meslekler arasına psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile psikoloji alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensupları da eklenmiştir. **6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 38.maddesinde; tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,psikoloji,sosyoloji,çocuk gelişimi, öğretmenlik,aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını olarak değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.(sosyal inceleme raporu ile ilgisi olmayan çocuk gelişimi,öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri mezunları da eklenmiştir.) ÜNİTE 4=RAPOR YAZMADA ETİK Etik,anlama ve açıklama çabasının yanında kural belirlemesi açısından tıp,eğitim,sosyal hizmet gibi birçok bilim ve disiplinin uygulamasında yol gösterici olmaktadır.etik,rapor yazma sürecinde de bu yol göstericilik görevini üstlenmektedir. ETİK VE SOSYAL HİZMET ETİĞİ KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ Etik in filolojik kökeni alışkanlık,gelenek,görenek anlamına gelen,eski Yunanca ethos kelimesine dayanır. Etik'in Türkçe karşılığı ahlaktır.ancak günümüzde,meslek ahlakı anlamında kullanılmaktadır. Etik,hem bir felsefe disiplinini hem de belli nitelikteki

9 toplumsal kurallar bütününü ifade etmek üzere kullanılmaktadır.insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallar bütününü ve başka insanların davranışlarını olumlu veya olumsuz biçimde değerlendirmekte başvurulan ölçütler bütününü ifade eder. insana ne yapması ya da ne yapmamasını öneren bir dizi değerler bütünüdür.bu değerleri ödevler,erdemler,ilkeler ve toplumun çıkarları olarak dört kümede incelemek mümkündür. 1.Ödev,kişinin işgal ettiği rolden beklenen davranışlardır.2.erdem,iyi bir insanı tanımlayan özelliklerin tümüdür. 3.İlke,davranışları biçimlendiren temel doğrulardır.4.toplumun çıkarı ise toplumun genelinin yararına olan her türlü eylemdir. Yakın döneme kadar yayımlanan kitaplarda siyasete dair söylemlerin aslında temelde büyük ölçüde ahlaki öğütlere dayanması dikkat çekicidir.bu hem Socrates,Platon,Aristo yollu kadim Yunan geleneğinde,hem Yusuf Has Hacip,Nizamü l Mülk,Kınalızade Ali Efendi gibi bize ait geçmişte,hem de Machiavelli,Kant gibi daha Avrupa daki yakın dönem önde gelen düşünürlerce de oldukça benzer biçimde böyle işlenmiştir. Etik,yasalardan farklı olarak çoğunlukla yazılı ve kesin koşullar içermez.zamana,değişen koşullara,toplumsal gereksinim ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak değişimler gösterebilir.ancak temelindeki iyilik etme, kötülük etmeme, adil davranma gibi ana belirleyiciler değişmez.bir toplumun gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan maddi sermaye,borç olarak alınabilir; ancak kurumsal yapının ve sosyal dokunun temel harcı olan etik,borç olarak alınamaz,toplumun manevi öz sermayesidir; ancak toplumun ve kurumların içinde geliştirilir.etik,giderek sosyal bilimlerin önemli araştırma konularından biri hâline gelmiştir. Etiğin,bireylerin nasıl davranmaları veya neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğine dair kuralları konu edinmesi bunun ana sebebi olarak kabul edilebilir. Etik ilişki,bir kişinin belirli bütünlükte başka bir kişiyle eylemde bulunarak yaşadığı ve değer sorunlarının söz konusu olduğu ilişki türüdür.etik eylem,kişi-kişi ilişkisinde etik değerlerin yaşandığı ve insanın etik olanaklarının gerçekleşmesini sağlayan değerli eylemlerdir.etik değerler ise kişinin etik ilişkilerinde edindiği,değer korumaya yönelik eylemleriyle kazandığı belirli özellikler ile söz konusu etik ilişkilerinde belirli bir içeriği olan değerlilik yaşantılarıdır. Sosyal Hizmet Etiği Kavramı:Meslek etiği, bir mesleğin moral sorumlulukları veya özel zorunluluklarının kodlanmasıdır.kişilerin eylemlerinde ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde doğru ve iyi olana ilişkin yol gösterici olan etik,öznesi insan olan sosyal hizmet mesleğinin merkezinde yer alır.etik, sosyal hizmet uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde sosyal hizmet uzmanlarının önemli bir rehberidir.sosyal hizmetin meslekleşme sürecinin en önemli dinamiklerinden biri etik tir ve etik eylemde bulunma,gerek kişi olarak,gerekse meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanının birincil sorumlulukları arasındadır.sosyal hizmet etiği,mesleki uygulamalarda doğru eylemi

10 belirlemeye çalışan bireysel ve toplumsal bir olgudur.sosyal hizmet etiği;sosyal hizmet mesleğinin evrensel mesleksel temelini oluşturan etik, yani meslekle ilgili ahlaksal kuralları kapsar.özetle sosyal hizmet etiği;mesleki uygulamalarda doğru eylemin ne olduğunun belirlenmesi çabalarını sorun edinen,modern yaşamın insan ilişkilerinde yarattığı değişimlerden etkilenerek gelişen,karar verme sürecinde etik kaygıları ön plana alan etik ilke ve değerler temelinde kurulu bir alandır. RAPOR YAZMADA ETİK Rapor yazmada etik davranışlar denildiğinde ilk olarak gizlilik ve kaynak gösterme akla gelmektedir. Raporların Gizliliği=Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu'nun (IFSW) sosyal hizmet mesleği ile ilgili etik ilke ve sorumlulukları kabul edilmiş ve 2004 yılında "Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları" adında bir rehber kitapçık çıkarılmıştır.sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları ve standartları rehberinin en önemli amacı,etik sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirmektir. Bu rehberdeki 8.madde rapor yazmadaki en önemli ilke olan gizlilik kavramına vurgu yapmaktadır. *Sosyal hizmet uzmanları gizlilik,özel hayatın korunması ve mesleki çalışmalarında elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uyarlar.bu ilkelerle ülke mevzuatı arasında uyuşmazlık olduğu zaman bile gizlilik ilkesine bağlı kalırlar.gizlilik müracaatçıdan veya çevresinden alınan bilgilerin,diğer uzmanlarla birlikte değerlendirme yapma ve ilgili kuruluşlara bilgi aktarımı amacı dışında,müracaatçının izni alınmadan bilgilerinin paylaşılmamasını gerektirir.sosyal hizmet uzmanları, gerektiğinde müracaatçı bilgilerinin gizliliğini resmi yazılarda da belirtmek zorundadır.bu durum, çok gizli ya da gizli olarak yazılmaktadır.resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in 23, 28 ve 29. maddeleri konuyla ilgili bir hüküm getirmiştir. Gizli yazılar:madde 23-Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.gizlilik dereceleri;çok gizli,gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir. Yazıların gönderilmesi:madde 28-Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde,yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır.yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına,ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.iç zarfa yazı konulur,zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır.iç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

11 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması:madde 29- "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda,dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar.bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder. Raporlarda Kaynak Gösterme:Tüm raporlarda kullanılan kaynakların uygun bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir.bu konu özellikle bilimsel araştırma raporlarında önem kazanmaktadır.araştırmaların kamuoyuna açıklanmasında dikkat edilecek en temel ilkeler arasında araştırma sonuçlarının doğru olması,araştırmaya katılan deneklerin gizliliğinin korunması;araştırma sonuçlarının doğru yorumlanması,yazarlık haklarının doğru biçimde sunulması,araştırmayı destekleyen kaynakların belirtilmesi,yayınların değerlendirilmesi sürecinde dürüstlük sayılabilir. Bu süreçteki en önemli etik ihlallerden biri de plajerizm ya da intihaldir. Plajerizm:Dilimizde daha çok intihalcilik ya da aşırmacılık olarak anılan bu yöntem,bir başka yazarca daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü ya da bir bölümünü izin alınmaksızın ve kaynak göstermeden kendi eseriymiş gibi yayınlamak anlamına gelmektedir. Diğer bir tanıma göre ise korsanlık (plajerizm):daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü veya bir kısmını kaynak göstermeden alarak kendi yayını gibi yeniden yayınlamak olan bu yanıltma biçimi en ciddi bilimsel etik saptırmalarından birisini oluşturmaktadır. Bir düşünceyi kendi özgün (orijinal) fikriymiş gibi sunduktan sonra,onu daha önce dile getirmiş ve dolayısıyla akademik anlamda onun sahibi olan yazar veya yazarlara, benzer görüş için bkz. şeklinde atıf (yollama) yapan yazılar da az değil.yazar/lar doğru, yerinde,yeterli kaynak kullanarak ve kaynak gösterme kuralları doğrultusunda alıntı yaparak kaynaklarını yazarak çalışmasını tamamlamalıdır. SONUÇ:Etiğin;bilim etiği,siyaset etiği, yargı etiği,sanat etiği,yönetim etiği,medya etiği,spor etiği ve tıp etiği gibi hayatın birçok alanında yaşayan ve gelişen dinamik bir olgu olduğu söylenebilir. *Eski Yunancada etiğin karşılığı = Ethos UNITE 5=GENEL YAZMA KURALLARI VE YAZILI ANLATIM TÜRLERİ **Yazılı anlatımın iki boyutu vardır. Bir yazar ile konu arasında, bir de yazmaya başladığında konu ile anlatım kuralları arasında. Bunlardan ilkine yazara bağlı evreler, ikincisine yazmaya bağlı evreler ya da anlatım süreci denir. Yazara bağlı evreler; yazarın gözlemleri, okudukları, konu üzerinde düşünmesi, bu düşünmeden doğan buluşları, tasarladığı bir ana düşüncedir. **Yazıda üzerinde durulan, yazılan; sanat eseri oluşturulan duygu, düşünce, olay,sorun ya da duruma konu denir. Başlık yazının adıdır. Plan yapmanın amacı, yazıyı bölümlere

12 ayırarak kolay anlaşılmasını sağlamaktır. Üç türlü plan vardır: Düşünsel plan, duygusal plan, olay planları. Düşünce yazılarında giriş, gelişme, sonuç; olay yazılarında serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. GENEL HATLARIYLA YAZIŞMA **Yazılı veya sözlü anlatımın öncelikli amacı hedefin bir konuya ya da olguya ilişkin belli bir davranış değişikliğinde bulunmasını sağlamaktır. Anlatımın bu öncelikli amacına ulaşabilmesi için en temelde yazılı ya da sözlü olsun etkileyici, uyumlu ve düzenli olma özelliklerini taşıması önemlidir. **Yazılı anlatımın hedeflediği etkiyi yaratmada ve davranış değişikliğini sağlamada etkililiği ve uyumluluğu kadar ilgi çekici nitelikte olması da önemlidir. **Yazılı anlatımda seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içerisinde kalınması, anlatılmak istenen temel konuyla yazımın birbiriyle tutarlılık içinde olmasıdır. Buna yazıda birlik kuralı denir. Yazılı anlatımın etkililiği, uyumluluğu ve birliğinin sağlanabilmesi için ses, sözcük ve cümle bilgisine hâkim olunmalıdır. Bununla birlikte genel yazma kuralları olarak tanımlanan yazım kuralları, imla hataları ve noktalama işaretleri bilinmesi ve yazımda dikkat edilmesi gereken konulardır. YAZIM (İMLA) KURALLARI **Yazım kuralları, bir dilin sözcüklerinin yazılı ya da sözlü olarak kullanılmasında uyulması gereken kurallardır. Herhangi bir yazının doğruluğu ve etkinliği, dil bilgisi kurallarının doğru kullanımına bağlıdır. Mesleki yazışmalarda, yazım ve noktalama kurallarının edebî değerin dışında, formel bir önemi vardır. Yanlış yazım; anlam bozukluğu nedeniyle, iletişim problemine neden olur. **1. Büyük Ünlü Uyumu: Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a,ı,o,u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e,i,ö,ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. **Büyük ünlü uyumuna aykırı olan anne, kardeş, dahi gibi bazı Türkçe kelimeler vardır. **Büyük ünlü uyumu; alıntı kelimelerde ve birleşik kelimelerde aranmaz. Bazı ekler de büyük ünlü uyumuna uymaz. Bunlar: -daş (taş): meslektaş, -ki aitlik eki: yazıdaki, -mtırak,-gil,-ken,-leyin:mavimtırak, **2.Küçük Ünlü Uyumu: İki temel küçük ünlü uyumu kuralı vardır. Birincisi; bir kelimenin ilk hecesinde düz ünlü (a,e,ı,i) varsa sonraki hecelerde de düz ünlü bulunur. Örneğin; seslenmek, çilek. İkincisi ise; bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o,ö,u,ü) varsa bunu izleyen ilk hecede dar yuvarlak (u,ü) veya geniş düz (a,e) ünlü bulunur.

13 **Küçük ünlü uyumuna aykırı olan yağmur, avuç, kavuk gibi bazı Türkçe kelimeler vardır.küçük ünlü uyumu doktor, kitap, müzik, profesör gibi alıntı kelimelerde aranmaz. -ki aitlik eki yalnız bugünkü, dünkü, öbürkü gibi birkaç örnekte küçük ünlü uyumuna uyar. **3. Büyük Harflerin Yazımı: - Cümle büyük harfle başlar: - Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur. - İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz - İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar - İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz - Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz - Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır - Dizeler büyük harfle başlar - Özel adlar büyük harfle başlar - Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar - Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar - Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar - Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar - Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar - Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar - Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar - Devlet adları büyük harfle başlar - Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle Başlar - Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar - Ancak: Tanrı, Allah, İlah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar - Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar - Ancak: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar: - Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: - Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar - Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar - Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır - Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: - Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar

14 - Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar - Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar - Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar - Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır - Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar - Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar - Ancak: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle Başlamaz - Ancak: Para birimleri büyük harfle başlamaz - Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar - Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar - Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar - Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle Başlar - Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. - Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz. 4-Sayıların Yazımı: -Sayılar harflerle de yazılabilir -Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. -Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir -Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir -Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır -Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik Yazılır -Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk Bırakılmaz -Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır -Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. -Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur

15 -Sayılarda kesirler virgülle ayrılır -Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır -Ancak: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz -Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir -Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır -Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. 5- Ünlü Daralması: Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (<başla-yor), oynuyor (<oyna-yor), doymuyor (<doyma-yor), izliyor (<izle-yor), diyor (<de-yor), gelmiyor (<gelme-yor), gözlüyor (<gözle-yor) vb. -Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu fiillerdeki a,e ünlülerinde söyleyişte yaygın bir daralma (ı ve i ye dönme) eğilimi görülür. Ancak söyleyişteki ı, i ünlüleri yazıya geçirilmez. - Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçirilir. - Ancak deyince, deyip sözlerindeki e yazılışta korunur. 6- Ünsüzlerin Nitelikleri: Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir. Dilimizde yirmi bir ünsüz vardır.ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır: - Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere yumuşak (ötümlü, tonlu) ünsüzler adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z - Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere sert (ötümsüz, tonsuz) ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t -Dilimizdeki hac, şad, yâd gibi birkaç örnek dışında, alıntı kelimelerin özgün biçimlerinin sonlarında bulunan yumuşak ünsüzler sertleşir -Çok heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarında bulunan p, ç, t, k ünsüzleri yumuşayarak b, c, d, ğ ye dönüşür. -Tek heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ise iki ünlü arasında korunur

16 7- Ünsüz Türemesi: Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler Türkçede tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir: hak (hakkı), his (hissi), ret (reddi), şer (şerri), tıp (tıbbı), zam (zammı), zan (zannı); af (affetmek), his (hissetmek) vb. 8- Ek Olan -ki İle Bağlaç Olan -ki nin Yazımı: Ek olan -ki ünlü uyumuna uymaksızın bitişik yazılır. Ancak kendinden önceki sözcüğün son ünlüsü ü harfi ise kü biçimini alır. Örneğin; Siparişler tamamdı. Dünküler tamamlandı, ancak bugünküler bitirilemedi gibi. -Bağlaç olan ki ayrı yazılır 9- Soru Edatı Olan mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı: Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır. Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır. Ancak Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir 10- Bağlaç Olan da, de'nin Yazılışı Bağlaç Olan da / de nin Yazılışı: Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. -Ancak: Ayrı yazılan da / de hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz -Ancak: Ya sözüyle birlikte kullanılan da ayrı yazılır -Ancak: Da / de bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır 11-Mastar Eklerinin Yazılışı: Burada ile ve iken in yazılışları ele alınacaktır. - İle nin Yazılışı: ile, ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. - ile, ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna uyar - ile, ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer. - İken in yazılışı: Ek-fiilin zarf-fiil eki almış biçimi olan iken ayrı yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. - Eklenerek yazıldığında baştaki i düşer. Eklendiği kelimenin ünlüleri kalın olsa da -ken zarf-fiil ekinin ünlüsü ince kalır - iken, ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer

17 12. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler:Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır - Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. - Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar - Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar - Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler - Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler - Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler - Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler - Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler -Gök cisimleri - Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler - Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler - Zamanla ilgili birleşik kelimeler - -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır - Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır - Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır - Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır - Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında, sondaki unvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır - Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır

18 - Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır - Deyimlerin Yazılışı: Deyimler ayrı yazılır - İkilemelerin Yazılışı: ikilemeler ayrı yazılır - -m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır - İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır NOKTALAMA İŞARETLERI VE KULLANIM YERLERI Duygu ve düşünceleri daha rahat ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün duygu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretler noktalama işaretleridir.noktalama işaretleri kullanıldıkları yerlerde şu üç temel rolden en az birisini yerine getirirler: 1. Ses değeri: bir noktalama işareti sesli okuma ve konuşmadaki sesin hızında, şiddetinde, tonunda değişiklik yapılması gereken yerlerde kullanılıyorsa bu işaretin ses değeri vardır. 2. İmla değeri: Noktalama işareti, yazılı ifadenin imlasında değişiklik yapılması gereken yerlerde kullanıldığında, bu işaretin imla değeri vardır. 3. Anlam değeri: Noktalama işaretlerinin tamamı bu role sahiptir. Nokta (.) Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri 1. Cümle sonlarında kullanılır. Belli bir duraklama yapılacağım gösterir 2. Şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. Bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz. Büyük Nutuk Gün Eksilmesin Penceremden Giriş V. Bölüm Başlıklardan sonra satır başı yapılmamış, söze açıklamayla devam edilmişse nokta kullanılır. (Zamir çeşitleri: Kişi zamiri, işaret zamiri, soru zamiri) 3. Kurum ve kuruluş isimlerinden sonra nokta kullanılmaz. 4. Sık geçen kısaltmalarda nokta kullanılır. (Prof. Dr. T.C.) Ancak kimi kısaltmalarda nokta kullanılmaz. TBMM AET NATO TDK cm kg l fe 5. Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. II. Mehmet III. Selim 5. Cadde XX. Yüzyıl; sıra bildiren sayılarda l'nci (birinci) biçimindeki yazılışlar kısaltma sayılmaz.

19 6. Tarihleri yazmada gün, ay ve yılı ayırmak için aralarına konur , Tarihlerde ay adları yazıyla olursa ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. 23 Nisan Saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır. Okul saat 8.30'da başlar. 8. Kelimelerin bir veya birkaç harfi alınarak yapılan kısaltmalarda kullanılır. Dr. sok. sos. sp. snt.vb. 9. Sıra göstermek için satır başlarına konan harflerden ve sayılardan sonra kullanılır. a. b A. B. 10. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur , Gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmayabilir. Virgül (,) 1. Yazıda arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur. Ali, Mahmut ve Veli samimi arkadaştırlar. 2. Eş görevli cümleler arasına konur. Hızla içeri girdi, çantasını aldı. 3. Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için kullanılır. Bütün okullar, İstanbul Lisesi hariç, eylül sonunda açılıyor. 4. Cümle içinde özel olarak vurgu yapılması gereken kelimeden sonra kullanılır. Böylece, her istediğini almış oldu. 5. Sayılarda ondalık bölümleri ayırmak için kullanılır. 45,9 999,9 13,5 587,3 6. Çok uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır. 7. Tekrarlanan kelimeler arasına konur. Akşam, yine akşam.-a.haşim. 8. Ancak, ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz. Akşam akşam, bata çıka. 9. Hitap kelimelerinden sonra konur. Sayın Başkan, Sevgili kardeşim, 10. Ve/veya bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz. Oradan buraya gelen ve gidenlerin arkası kesilmiyordu. 11. Bir düşünceyi kabul veya kabul etmeme sözlerinden sonra kullanılır. Hayır, sizin gibi düşünmüyorum. Evet, sizi dinliyorum. 12. Yazışmalarda yer isimlerini tarihlerden ayırmak için kullanılır.beşiktaş, 9 Aralık 1986, Ankara, 3 Mayıs 1960.

20 13. Ünlem grubu oluşturmak için cümlede ünlem gibi kullanılan kelimeden sonra konur, ünlem ise cümle sonuna alınır. 14. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! 15. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur. 38, 6 19,5 0, Biyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur. Noktalı virgül(;) 1. Şekil ve anlamca bağları bulunan cümleleri ayırmak için kullanılır.at ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 2. Cümle içinde aynı değerde olup virgül ile ayrılmış türleri, grupları ayırmak için kullanılır. 3. Sınıfın öğrencilerinden Ali, Hasan ve Veli 3-A sınıfına;murat, Mehmet, Onur da 3-B sınıfına gönderildiler. Olan oldu, iş işten geçti; gelmese de olur. 4. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.italya, İngiltere, Fransa; Roma, Londra, Paris. İki nokta(:) 1. Bir cümlenin sonunda açıklama yapılacaksa, örnek verilecekse konur.başarmanız için bir tek şart vardır: Çalışmak. İnce sesli harflerimiz şunlardır: e, i, ü, ö. 2. İki noktadan sonra gelen açıklama bağımsız bir cümle ile başlıyorsa, cümlenin ilk kelimesi büyük yazılır. Annesi merak ederek sordu: Bu çalışmadan kırık mı aldin? 3. İki nokta işaretinden sonra örnekler sıralanacaksa ilk kelimenin birinci harfi küçük yazılır. Sınıfın hâli şöyleydi: kırık iki masa, yerde sandalyeler. 4. Kataloglarda yazar adları ile eser adları arasına konur (Yahya Kemal Beyatlı:Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz). Üç nokta (...) 1. Bir sebeple bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Burada kırlar o kadar güzel ki Açıkça yazılması istenmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır. Onun A... geldiğini kimse bilmiyordu. 3. Kaba sayılan, yazılması istenmeyen sözlerin yerine konur. Yaptığı... kötülüğünü sonradan anladım diyordu. 4. Bir konuda birtakım örnekler verilirken başkalarının da bulunduğunu belirtmek için kullanılır. Bu gezide her öğrenci bir yemek getirmişti: köfte, dolma, helva...

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. Resmi Gazete Tarihi: 2.12.2004 No: 25658 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 A N K A R A KONU : Korunmakta Olan Çocuklar Hakkında Düzenlenen 07 HAZİRAN 2000 Raporlar.

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu.

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu. Noktalama İşaretleri Nokta Virgül Noktalı Virgül İki Nokta Üç Nokta Sıra Noktalar Soru İşareti Ünlem İşareti Kısa Çizgi Uzun Çizgi Tırnak İşareti Parantez Kesme İşareti NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

8-9. Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I. Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

8-9. Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I. Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR 8-9 Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR 1 Ünite: 8-9 YAZIM KURALLARI Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR İçindekiler 8.1. BAZI KELIMELERIN YAZILIŞI... 3 8.1.1. Bağlaç Olan da/de

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2004 PERŞEMBE Sayı : 25658 Yönetmelikler Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser Sözcükte Anlam a- Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler: Sözcüklerin herkes tarafından bilinen ortak anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiği anda ilk akla gelen anlamı o sözcüğün gerçek (temel) anlamıdır. Örnek:

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

YAZIM KURALLARI. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer.

YAZIM KURALLARI. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer. YAZIM KURALLARI A. BAZI KELİME VE EKLERİN YAZIMI 1. Soru Eki (-mı/-mi/-mu/-mü) Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer. Beni anladın

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ANTALYA SU VE AT IKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; yazışma kurallarını

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

KBT210 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KBT210 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2. HAFTA KBT210 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğr.Gör. Yusuf KURTGÖZ ykurtgoz@karabuk.edu.tr Temel Kavramlar Anket Formları Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi İstatistik Sıralı Dizi Çokluk Bölünümü Aritmetik

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?

Konu Başlıkları. 1. Noktalama İşaretleri. 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (? Konu Başlıkları 1. Noktalama İşaretleri 1. Nokta (.) 2. Virgül (,) 3. Noktalı Virgül (;) 4. İki Nokta (:) 5. Üç Nokta ( ) 6. Soru İşareti (?) 7. Ünlem İşareti (!) 8. Kısa Çizgi (-) 9. Uzun Çizgi ( ) 10.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 YAZIŞMA KURALLARI Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : B.30.2.EGE.0.63.00.00- / /2010 Konu : RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete Tarih : 02.12.2004 Resmî Gazete Sayı : 25658 Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

Noktalama işaretleri nedir, nerelerde kullanılır. İşte konuyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada...

Noktalama işaretleri nedir, nerelerde kullanılır. İşte konuyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada... On5yirmi5.com Noktalama İşaretleri Noktalama işaretleri nedir, nerelerde kullanılır. İşte konuyla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada... Yayın Tarihi : 18 Ekim 2012 Perşembe (oluşturma : 12/26/2016)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ!

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! HAZIRLAYAN: Erol GÜLGEN Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürü 2014 ANTALYA RESMİ YAZIŞMA KURALLARININ DAYANAĞI 02122004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki  i  sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar. Yazım (İmla) Kuralları "ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir : A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri noktalama işaretlerinin kullanım yerleri nin Kullanım Yerleri 2 TDK İmla Kılavuzuna göre Türkçemizde 17 tane noktalama işareti vardır. Geçen dersimizde 7 tanesini işlemiştik. Bu dersimizde de geriye kalan

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I 2. RAPOR YAZMA 2.1. Araştırmanın Kısımları Bilimsel araştırma çabasının son halkası yapılan araştırma sonucu elde edilen bulguların bir rapor haline getirilmesidir. Bu aşama araştırma

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI 1. Giriş Ekol Lojistik (Ekol); bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyet gösterdiği

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı