Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) İlker SUGÖZÜ, Celal SARSILMAZ * Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, ELAZIĞ/ TÜRKİYE * Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ/ TÜRKİYE Özet Mevcut olan enerji kaynaklarının tükenmekte oluşu, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Alternatif enerji kaynakları arasında güneş enerjisi en iyi alternatif enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 13m 3 lük bir oda inşa edildi. Bu odanın güney duvarına açılı toplayıcıya sahip havalı güneş kollektörü yerleştirildi. Kış aylarında, havalı güneş kollektörü ile odanın iç ortam havası ısıtıldı. Bu sistemle, günlük güneş ışınımına göre odanın iç ortam sıcaklığı 5 C ve 15 C arasında arttığı görüldü. Bu sistemle ortam ısıtılmasında etkin bir kullanım alanı bulan güneş enerjisi uygulamalarına yeni bir sayfa açılacaktır. Anahtar Kelimeler: Güneş duvarı, güneş enerjisi, ısıtma sistemleri, güneş evi Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Abstract As the current energy resources run out, researcing and developing new energy resources are needed. Solar energy among alternative energy resources emerges as the best alternative energy. In this study, a room having 13m 3 of volume was built. Zigzagged absorber plate solar air collector was located on the south face of wall of the room. The air in the ambient of the room was heated by the solar air collector in the winter months. With this system, it was seen that the inside ambient temperature of the room increased between 5 C and 15 C according to the daily solar radiation. With this system, a new part will be opened on application of having been known conventional solar air collectors. Keywords: Solarwall, solar energy, heating systems, solar house, Bu makaleye atıf yapmak için Sugözü İ., Sarsılmaz C., Açılı Tip Toplayıcıya Sahip Güneş Kolektörü İle Ortam Isıtılması Üzerine Bir Alan Araştırması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 6(3) How to cite this article Sugözü İ., Sarsılmaz C Inside Ambient Heating With Solar Air Collector That Has Angled Absorber Plate Electronic Journal of Machine Technologies, 2009, 6 (3) 29-38

2 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) GİRİŞ Enerji insanoğlunun varoluşundan itibaren insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Günümüzde bu önem daha da artmıştır. Yeryüzünde doğal enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Endüstriyel ve günlük hayatta yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan enerjinin her gün biraz daha pahalılaşması ve tüketiminin beklenilenin üstünde artış göstermesi, çeşitli alanlar için ihtiyaç duyulan enerji temini konusunda yeni kaynaklara yönelmeyi zorunlu kılan nedenlerin başında gelmektedir. Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşu yanında, insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici artıkların bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi ve karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi gibi üstünlükleri sebebiyle son yıllarda üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Binaların ısıtılması, soğutulması, endüstriyel, bitkilerin kurutulması ve elektrik üretimi güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır [1]. Isıtma uygulamaları güneş enerjisinin en yaygın kullanım alanlarından biridir. Ancak güneş enerjisinin ısıtma uygulamaları, sıcak su üretimi dışında istenen seviyede değildir. Güneş enerjisinin faydalı ısısı, sıvılı veya havalı tip kollektörler vasıtasıyla alınır [2]. Havalı güneş kollektörleri temelde, üzerindeki yutucu levhaya gelen güneş ışınımını havaya aktaran bir ısı değiştirgecidir. Havalı güneş kollektörleri, kurutma ve hacim ısıtılması uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, ortamların havalandırılması için temiz havanın ön ısıtılmasında da havalı güneş kollektörlerinin kullanımı artmaktadır [3]. Havalı güneş kollektörlerinin kullanımındaki artışının ve ilginin nedenleri şunlardır; ucuzdurlar, bakım ve işletme maliyetleri yoktur, yerel imkân ve malzemelerle rahatlıkla imal edilebilirler, ileri teknoloji gerekmemektedir ve çevre dostudurlar [4]. Havalı güneş kollektörlerinin sahip olduğu avantajlardan dolayı uygulama alanları genişlemekte ve artmaktadır. Havalı güneş kollektörleri ile ilgili yapılan çalışmalar temelde, uygulamaları, yapısı ve ısıl performansının arttırılması ile ilgilidirler [4-5]. Bu konu ilgili yapılan bir çalışmada; Kayseri Erciyes Üniversitesinde 1996 yılında işletmeye alınan ve halen çalışmakta olan iki katlı, havalı güneş kollektörleri ile ısıtılan ve laboratuar olarak kullanılan bir güneş evinin kış sezonunda yapılan performans ölçümlerinde binanın %84,5 oranında güneş enerjisinden ısındığı belirlenmiştir. Bu bina içerisinde aynı zamanda 30 m 2 lik bir birim, sulu güneş kollektörleri kullanılarak döşemeden ısıtılmaktadır [6]. Kanada nın Sudbury kentinde 17 katlı ve 251 daireli bir apartmanda 2008 yılında uygulanan solarwall sistemi ile bir yıl da yaklaşık 2162GJ enerjiden yararlanılmakta ve yıllık CO 2 emisyonlarını 186 ton azaltmaktadır. Bu sistem ile 2007 enerji fiyatlarıyla $ olarak yıllık enerji tasarruf edilmiştir [7]. Almanya nın Freiburg kentinde hiçbir dış enerji kaynağına ihtiyaç duyulmadan kendi kendine yetebilen güneş evi yapılmıştır. Isıtma, sıcak su, elektrik ve tüm enerji talebi sadece güneş enerjisi tarafından karşılanmaktadır [8]. Polanya nın Swidnica kentinde bir fabrika 2007 yılından itibaren uyguladığı 2000 m 2 üzerine kurulu solarwall sistemi ile her yıl 65 ton CO 2 emisyon yayılımını azaltmaktadır [7]. Amerika da, Colorado eyaletindeki Fedaral Express dağıtım merkezi, bu sistem sayesinde ısıtma maliyetlerinde, yılda 7000$ kar etmiştir. Ayrıca, ısıtma amacıyla kullanılan yakıttan dolayı, her yıl atmosfere salınan, ortalama 115 ton CO 2 yayımı ortadan kalkmıştır [9]. Almanya nın Erlangen kenti belediye binasının 6. ve 14. katlar arasına yaklaşık 150 m 2 lik bir alana yerleştirilen solarwall sistemiyle 60 saat/hafta kullanılarak binanın 3000 m 3 /saat ön ısıtma ile havalandırmasını sağlamakta ve her yıl 30 ton CO 2 emisyon yayılımını azaltmaktadır [7]. 30

3 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) National Renewable Energy Laboratory e ait 120 m 2 büyüklüğündeki kimyasal atık depolama ünitesi olarak kullanılan yapı solarwall sistemiyle ısıtılmaya başlanmış, sistem geri ödemesini 4,7 yıl içinde tamamlamıştır [10]. Şekil 1 de de güneş duvarı sistemiyle çalışan Kanada Bombardier Hava Üssü hangarları görülmektedir. Bu sistem Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı (NREL), Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) ve buna bağlı CADDET, Kanada Doğal Kaynakları (CANMET), Amerikan Isıtma, Soğutma ve Hava Durum Mühendislik Kurumu (ASHRAE), Amerikan Enerji Bölümü (DOE) ve çeşitli kurum ve organizasyonlar tarafından denetlenmiş ve bütün bu kurumlardan teknoloji ödülleri almıştır. DOE güneş duvarı teknolojisini tüm enerji buluşları arasında ilk %2 içinde değerlendirirken, NREL; şimdiye kadar tasarlanan en verimli aktif güneş ısıtma sistemi olarak tanımlamaktadır [11]. Şekil 1. Güneş duvarı ile ısıtılan Kanada bombardier hava üssü Bu çalışmanın temel amacı, bir yapı inşa edilerek tasarımı ve imalatı yapılan açılı toplayıcı yüzeyine sahip bir havalı güneş kollektörünün bu yapının güney cephesine yerleştirilip ısıl performans analizini Elazığ iklim koşullarında yapmaktır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1 Deney Seti Havalı güneş kollektörünün tasarım ve imalatında, ekonomiklik, imalat imkanları, kollektör malzemelerinin kolay temin edilmesi ve ısıl özellikleri gibi temel parametreler göz önüne alınmıştır. Havalı güneş kolektöründe kullanılan malzemeler Tablo1 de verilmiştir. Tablo 1. Kollektör yapımında kullanılan malzemeler Kollektör kısmı Yutucu levha Trapez kanatçıklar Cam Kollektör kasası Seçici yüzey Sızdırmazlık Yalıtım Malzeme Galvanizli sac Galvaniz sac Sertleştirilmiş cam (3.2 mm) Alüminyum Mat siyah boya Siyah kauçuk conta ve şeffaf silikon Cam yünü Deneyler esnasında kullanacağımız kollektör cm ölçülerinde, 3,80 m 2 topayıcı yüzey alanına sahip olup, toplayıcı yüzey siyah mat boya ile boyanarak testere laması şeklinde galvanizli sacdan yapılmıştır (Şekil 2). Testere laması şeklindeki yapılan yutucu yüzeyin temel amacı, yutucu plaka ile hava arasındaki ısı transfer katsayısını artırma çabasıdır [12]. Ayrıca güneş ışınlarının 38º lik geliş açısı göz önüne alınarak kollektör toplayıcı yüzeyi testere laması şeklinde imal edilmiştir. Deneyde kullanılan yapının güney cephesini 38º açılı yapmak yerine, yapı görünümünde olumsuz bir etki yapmaması ve daha fazla verim elde etmek için toplayıcı yüzeyi testere laması şeklinde yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 31

4 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) kollektör toplayıcı yüzeyinin testere laması şeklinde yapılması toplayıcı yüzey alanının artmasına ve böylece yüzeye gelen güneş ışınlarının daha geniş bir yüzeye temas etmesine olanak sağlamasıyla konveksiyon etkisi artırılmış olmaktadır. Yalıtım Tuğla duvar Cam Yutucu yüzey Hava boşluğu Yalıtım Sıcak hava çıkışı Isıtılan iç ortam Soğuk hava girişi Kasa Yalıtım Şekil 2. Havalı güneş kollektörünün kesit görünüşü Yapılan kollektörün kış ortamında çalışacağı düşünülerek toplayıcının ön kısmına, kışın meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi ve toplayıcı yüzeyinin soğuk hava ile temas edip yüzey ısısının azalmaması için 3 mm kalınlığında cm ölçülerinde cam takılmıştır ve sızdırmazlığı önlemek için yalıtılmıştır. Ayrıca toplayıcıyı çevreleyen kollektör kasasından ısı kaybını önlemek için, kollektörün etrafı yalıtılmıştır. Havalı güneş kollektörün anlık ısıl verimi, η = m C p Tç - Tg I A k denklemi ile hesaplanmıştır. Burada, m kollektörden geçen havanın kütlesel debisi (kg/s), Cp havanın özgül ısısı (=1006 J/kg C), Tç havanın kollektörden çıkış sıcaklığı, Tg havanın kollektöre giriş sıcaklığı (Dış ortam çevre sıcaklığı), I eğimli kollektör yüzeyine gelen toplam güneş ışınımı (W/m 2 ) dır. Yüzeye gelen güneş ışınımı miktarının en yüksek düzeyde olması için Elazığ a ait optimum eğim açılarında [13] kollektör yutucu yüzey eğimi ayarlanmış ve deneyler yapılmıştır. A k ise kollektör yüzey alanını göstermektedir. Deneylerde kullanılan havalı kollektörün yüzey alanı 3,80 m 2 dir. Kütlesel debi; m = ρ V A ç ile hesaplanmıştır. Burada ρ havanın yoğunluğu olup giriş ve çıkış havasının ortalama sıcaklığına göre tablodan alınmıştır [14]. V, hava akış hızı, Aç ise havanın kollektörden çıkış kesit alanıdır. Deneylerde kullanılacak havalı güneş kolektörünün imalatından sonra deneylerde iç ortam ısıtılması için güneş ışınlarını direkt alabilecek, gölgelenmeye maruz kalmayacak, 2x1,5x2,20 m ölçülerinde, zemini beton, duvarları mm delikli yığma tuğla ve tavanı beton olmak üzere aynı özelliklere ve simetriye sahip bitişik ve ön cepheleri güney yönüne bakacak şekilde iki adet yapı inşa edilmiştir. İnşa edilen yapıların iç kısımları 25 mm kalınlıkta Mardav marka mavi pürüzlü styrofoam IB ile izole 32

5 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) edilmiştir [15]. Bu yapılar ile aynı ortam şartlarında ve aynı özelliklere sahip, güneş kollektörü yardımıyla ısıtılan yapı ile aynı özelliklere sahip ikinci yapının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Şekil 3. Deneyde kullanılan yapının önden şematik olarak görünüşü Her iki yapının güney cephesindeki 3m 2 lik yüzeyler düz duvar şeklinde penceresiz olarak yapılmıştır. Pencereler her iki yapı içinde cm ebatlarında, kapılar cm ebatlarında PVC den ısıcamlı olarak yapılmıştır. Her iki yapının net kullanım alanı 3,8 m 2 dir. Deneyin uygulanacağı yapının iç ortam havasının giriş ve çıkışını sağlamak için, yapının 3m 2 lik güney cephesine alt ve üst kısımlarından yapının duvarını ortalayacak şekilde 10 cm yarıçapında iki menfez bırakılmıştır (Şekil 3). Bu menfezler sayesinde deneye tabi tutulan yapının güney cephesine yerleştirilen güneş kollektörü ile yapının içerisindeki hava alt menfez boşluğundan doğal sirkülasyonla kollektöre girip ısınmış bir şekilde üst menfez boşluğundan çıkması sağlanmıştır. Yapının içerisindeki ısıtılması düşünülen hava alt menfez boşluğundan girip kollektörün toplayıcı ve arka yalıtım üzerine kaplanan folyo arasından geçerken toplayıcının arka kısmına sürtünerek havanın ısınıp tekrar üst menfez boşluğundan içeri girmesi ve iç ortam sıcaklığının arttırılması düşünülmüştür. Deneylerde sıcaklık ölçümleri için T tipi termo eleman ısıl çift (termokupl) kullanılmıştır. Deneylerdeki sıcaklık değerlerinin tespiti için ±0,1 o C hassasiyetli Dijital Isıl Çift Termometre cihazı kullanılmıştır. Ayrıca deneyler süresince yatayla 38 açı yapacak şekilde yerleştirilen ±2 hassasiyetli UVA-365 (uzun dalga) solarimetresi ile günlük güneş ışınım değerleri tespit edilmiştir. Şekil 4. Yapının kollektör monte edilmiş şekli 33

6 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Deneylerde alınan ölçümlere sabah saat 08:00 den başlayarak akşam saat 18:00 e kadar devam edilmiştir. Deneye tabi tutulan yapının ve kıyaslanan yapının 10 noktasına yerleştirilen T tipi (Cu-Co) ısıl çiftler yardımıyla, 15 dakikalık zaman aralıklarıyla sıcaklıklar ölçülmüştür. İç ortam sıcaklığı, kollektörden çıkan ısıtılmış hava akımının direk temas etmediği noktalara yerleştirilmiş olan ısıl çiftler yardımıyla ölçülmüştür. İç ortam sıcaklıklarıyla birlikte dış ortam sıcaklığı da ölçülmüştür. Dış ortam hava sıcaklığını ölçmek amacıyla bir ısıl çift, yapının dış duvarına güneş ışınımını direkt görmeyecek şekilde yerleştirilmiş ve dış ortam hava sıcaklığındaki değişimler 15 dakikalık aralıklarla ölçülmüştür. Isıl çiftler, korozyon nedeniyle hatalı ölçüm yapma ihtimaline karşı metal verniği ile izole edilmiştir. Ayrıca deneye tabi tutulan yapının alt ve üst menfezlerine bırakılan ısıl çiftler sayesinde kollektör giriş ve çıkış sıcaklıkları tespit edilmiştir. Deneylerde kullanılan yapıların kapı ve pencereleri deneyler esnasında açılmayarak her iki yapı içinde aynı ortam dengesi sağlanmıştır. Ölçümlerin bittiği saatten sonra her iki yapının kapı ve pencereleri açılarak iç ortamları havalandırılmıştır. Deneylerde yapıların iç ortamlarında sıcaklığı etkileyecek olumsuz etkenlerden (ışık, vb) kaçınılmıştır. 3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de kollektörün takılı olduğu ve ölçümlerin yapıldığı, ısıtılan ortam, dış ortam, referans oda sıcaklık değişimleri görülmektedir. Şekillerde ayrıca gün boyu yüzeye gelen anlık güneş ışınım şiddeti değerleri de verilmektedir. Şekil 5. Parçalı bulutlu bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir günde yapılan deneylerdeki sonuçlar Şekil 5 de gösterilmiştir. Havanın parçalı bulutlu olması ısıtılan odanın sıcaklık değerini etkilemekte ve öğle saatlerinde güneş ışınımındaki azalma odanın sıcaklık değerini düşürmektedir. Havanın parçalı bulutlu olması ısıtılan güneş duvarlı oda ile referans oda arasındaki sıcaklık farkının azalmasına neden olmaktadır. Öğle saatlerinde güneş ışınım şiddeti düşmektedir. Yapıların ısı yalıtımının olması iç ortam sıcaklığının düşmesini geciktirmektedir. Odanın ve kollektör yalıtımının iyi olması güneş duvarlı odanın iç ortamından dışarıya olan ısı transferini engellemektedir. Sabah saatlerinde iki oda arasındaki sıcaklık farkı birbirine yakın değerlerde ölçülmüştür. Güneş ışınım şiddetinin artması ile birlikte öğle saatlerine doğru iki oda arasındaki fark 12 C kadar artmıştır. Akşam saatlerine doğru iki oda arasındaki sıcaklık farkı 9 C olarak ölçülmüştür. Havanın parçalı bulutlu olması güneş ışınım değerlerini etkilemekte ve kollektör veriminde giriş ve çıkış sıcaklık farkından dolayı dalgalanmalara yol açmaktadır. 34

7 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Şekil 6. Güneşli ve rüzgârlı bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Şekil 6 havanın açık olduğu bir günde yapılan deneylerdeki ölçüm sonuçlarını göstermektedir. Şekil 6 da kollektör yüzeyine gelen güneş ışınımının havanın çıkış ve giriş sıcaklığı arasındaki fark üzerindeki etkisi görülmektedir. Genel olarak güneş ışınımı artıkça sıcaklık farkının da arttığı gözlenmiştir. Şekilden görüldüğü gibi güneş ışınları, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hiçbir gölgelenme etkisinde kalmadan deney evinin güney cephesinde bulunan kollektör toplayıcı yüzeyine net bir şekilde düşmektedir. Kollektör yüzeyine net bir şekilde gelen güneş ışınları ısıtılan güneş duvarlı odanın sıcaklık değerini maksimum değere çıkarmaktadır. Öğle saatlerinde ısıtılan oda ile referans oda arasındaki sıcaklık farkı en yüksek değerdedir. Akşam saatlerinde güneş ışınımındaki azalma ısıtılan odanın sıcaklık değerini düşürmektedir, fakat odanın yalıtımından dolayı sıcaklık değerinde ani bir düşüş gözlenmemektedir. Şekil 7. Güneşli bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Dış ortam sıcaklığının ortalama 10 o C olduğu rüzgârsız ve güneşli bir günde yapılan deneylerdeki ölçümlerin sonuçları Şekil 7 de gösterilmektedir. Yükselen bir eğri gösteren güneş ışınımı, güneş duvarlı odanın sıcaklığını 38 C ye çıkarmaktadır. Güneş duvarlı odanın iç ortam sıcaklığının en yüksek olduğu saat olan 13:00 de iki oda arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 25 C dir. Bu sıcaklık farkı ortaya koymuştur ki, bu sistem ile güneş olduğu sürece ısıtılan ortam için ek bir enerji harcamamıza gerek kalmamaktadır. Güneş ışınım şiddetinin artmasıyla birlikte kolektör veriminde maksimum ortam sıcaklığına kadar bir artış meydana gelmekte ve daha sonra kolektör verimi düşmektedir. 35

8 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Şekil 8. Güneş ışınım şiddetinin çok yüksek olduğu bir günde oluşan sıcaklık değişimleri Güneşli bir günde yapılan deneylerde ki sonuçlar Şekil 8 de gösterilmektedir. Sabah saatlerinde iki oda arasında sıcaklık farkı 5 C iken, saat 9:00 dan itibaren sıcaklık farkında gözle görülür bir farklılık gözlenmektedir. Bu fark öğle saatlerinde maksimum değere çıkmaktadır. Saat 13:00 ve 14:00 arası ısıtılan güneş duvarlı oda ile referans oda arasında maksimum sıcaklık farkı elde edilmiştir. İki oda arasında yaklaşık 20 C gibi sıcaklık farkı meydana gelmektedir. Bu sıcaklık farkı da sistemin güneşli günlerde ne kadar faydalı olduğunu ispatlamaktadır. Güneş ışınım şiddetinin yüksek ve uzun süreli olması iki oda arasındaki sıcaklık farkını maksimum değere çıkarmaktadır. İç ortam sıcaklığının yüksek olması kolllektöre giren havanın giriş sıcaklığının yüksek olmasına neden olmaktadır. Kolektöre giren havanın giriş sıcaklığının yüksek olması ve kolektör toplayıcı yüzeyinin maksimum sıcaklığa ulaşmış olması kollektörden çıkan havanın sıcaklığını yükseltmekte ve kolektör verimini arttırmaktadır. 4. SONUÇ Tasarımı ve imalatı yapılan bir havalı güneş kollektörünün inşası yapılan 13m 3 alana sahip bir odanın güney cephesine takılıp ısıl performansı, Elazığ iklim şartlarında deneysel olarak incelenmiştir. 4 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı güneş kollektörünün ortalama ısıl verimi %43 olarak hesaplanmıştır. Isıl verim, kollektörün hava geçişinin olduğu kısımda yeni düzenlemeler yapılarak ve kollektör yutucu levha, seçici yüzey yapılarak artırılabilir. Bu sistemin, güneş ışınım şiddetine göre odanın iç ortam sıcaklığını 5 C ile 20 C arasında arttırdığı görülmüştür. Havalı güneş kollektölerinin havalandırma için gerekli dıs havanın ısıtılmasında kullanılabilirliliği görülmüştür. Güneş duvarı, çevreye ve insan sağlığına zararlı hiçbir etkisi olmayan bir sistemdir. Bu sistem ile gündüz ısıtma için harcadığımız enerjiye ek kaynak sağlanmıştır. Güneş ışınlarının daha etkili olduğu güney bölgelerimizde daha fazla verim alınabilecek bu sistemle ısıtma için ek bir enerji kaynağına da gereksinim duyulmayacaktır. Sistemden ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmek için, örtü malzemesinin (cam) ışık geçirgenliğini arttırmak, kolektör toplayıcı yüzeyinin emiciliğini arttırıp yayıcılığını azaltmak, plakadan akışkana olan ısı geçişini daha etkili kılmak ve uygun yalıtım yaparak iç ortam sıcaklık değeri daha da arttırılabilir. Kış aylarında bir günde gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 90 ı saatleri arasında geldiğinden, bu zaman aralığında güneş ışınımının bir engel ile karşılaşmadan binaya ulaşması sağlanmalıdır. Bu nedenle minimum bina aralıkları, komşu binaların oluşturduğu en uzun gölgeli alan derinliğine eşit veya daha büyük olmalıdır. Farklı duvar şekilleri kullanılarak da ısıtılmak istenen ortamın sıcaklık değeri arttırılabilir. Fakat bilinmelidir ki, ısıtılmak istenen yapının güney cephesinin güneş ışınlarını direkt alabilmesi verimi daha 36

9 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) da arttıracaktır. Bundan sonra inşa edilecek yapılar, bu unsur göz önüne alınarak inşa edilirse ortam ısıtılması için alternatif bir kaynak sağlanmış olunacaktır. Gelecekte bir enerji problemi yaşanılacağı da göz önüne alınırsa güneş duvarlı sistem yaşanılacak bu enerji sıkıntısında alternatif bir enerji kaynağı olacaktır. 5. KAYNAKLAR 1. Karım, M.A., Hawlader, M.N.A., 2004, Development of solar air collectors for drying applications, Energy Conversion and Management, 45, Benlı, H., Durmuş, A., 2006, Cam Seraların Havalı Güneş Kollektörleri Yardımıyla Isıtılması, e- Journal of New World Sciences Academy, 1(4), Türkoğlu, İ., Pehlivan, D., Akosman; C., 2004, Development and testing of a solar air-heater with conical concentrator, Renewable Energy, 29, Karslı, S. Performance analysis of new-design solar air collectors for drying applications, Renewable Energy, 32, , Gao, W., Lın, W., Lıu, T., Xıa, C., 2007, Analytical and experimental studies on the thermal performance of cross-corrugated and flat-plate solar air heaters, Applied Energy, 84, Demiral, D., Altuntop, N., Çınar, G., 2000, Erciyes Üniversitesi Güneş Evi ve Teknik Özellikleri, Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı 20, tarihinde erişildi. 8. Stahl, W., Voss, K. and Goetzberger A., 1994, The Self-Sufficient Solar House in Freiburg, Solar Energy, Volume 52, Issue 1, Pages Givoni, B., 1991, Characteristics, Design Implications, and Applicability of Passive Solar Heating Systems for Buildings Solar Energy Vol. 47, No. 6, pp Technich and Economic Performance of Site-Built Solar Air Heaters, 1994, MSC. Thesis, University of Neveda. 11. Çıtıroğlu, A., 2001, Ortam Isıtılmasında Güneş Enerjisinin Kullanımı için; Solarwall, Termodinamik Dergisi, 104, sf Bulut, H., Durmaz, A.F., 2006, Bir havalı güneş kollektörünün tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, UGHEK'2006: I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Fıratoglu, Z., Yesilata, B., 2004, New approaches on the optimization of directly coupled PV pumping systems, Solar Energy, 77, Koyuncu, T. 2006, Performance of various design of solar air heaters for crop drying applications, Renewable Energy, 31,

10 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Dilmaç, Ş., Eğrican, N., 1994, Binalarda Isı Konforu Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Malzeme Seçiminin Etkisi, Energy with All Aspects in 21st. Century Symposium, Bildiri Kitapçığı, İstanbul,,

Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılmasının Deneysel Olarak Araştırılması *

Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılmasının Deneysel Olarak Araştırılması * Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 27-26, 26 18 (2), 27-26, 26 Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılmasının Deneysel Olarak Araştırılması * İlker SUGÖZÜ ve

Detaylı

Bir Havalı Güneş Kollektörünün Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Analizi

Bir Havalı Güneş Kollektörünün Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Analizi Bir Havalı Güneş Kollektörünün Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Analizi Hüsamettin Bulut ve A. Fatih Durmaz Harran Üniversites, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampusü, 633-Şanlıurfa E-mail: hbulut@harran.edu.tr,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

MAHAL ISITMASINDA KULLANILAN HAVALI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ ve ADIYAMAN ŞARTLARINDA PERFORMANSININ İNCELENMESİ

MAHAL ISITMASINDA KULLANILAN HAVALI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ ve ADIYAMAN ŞARTLARINDA PERFORMANSININ İNCELENMESİ MAHAL ISITMASINDA KULLANILAN HAVALI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ ve ADIYAMAN ŞARTLARINDA PERFORMANSININ İNCELENMESİ İbrahim SANCAR 1, Hüsamettin BULUT 2 1 Adıyaman Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,

Detaylı

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. İlker AY 2013 Direkt Kazanç Sistemleri Pencereler Seralar Çatı Açıklıkları Endirekt/Dolaylı Kazanç Sistemleri Doğal dolaģımlı toplayıcı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 33-37 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Güneş enerjisi yeryüzüne ulaştıktan

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

Trapez Yutucu Plakalı Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Trapez Yutucu Plakalı Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:17 Sayı: 4 177-181, 2014 Vol: 17 No: 4 pp.177-181, 2014 Trapez Yutucu Plakalı Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN

Abs tract: Key Words: Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN 1Elif sahin:sablon 12.08.2014 10:48 Page 5 Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Deneysel İncelenmesi Elif ŞAHİN Erkan DİKMEN Arzu ŞENCAN ŞAHİN Abs tract: ÖZET Düşük sıcaklık uygulamalarında

Detaylı

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi ayla:sablon 16.09.2009 09:50 Page 41 Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayla DOĞAN Arş. Gör. Tolga PIRASACI ÖZET Bu çalışmada, pasif ısıtmada kullanılan,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA ALANLARı GÜNEŞ MİMARİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA GÜNEŞ BACALARI GÜNEŞ FIRINLARI GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA Kurutma işlemi maddenin içindeki suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılması

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

PROJE RAPORU Ref No: 6403

PROJE RAPORU Ref No: 6403 PROJE RAPORU Ref No: 6403 Proje Başlama Tarihi : 7 Haziran 2006 Proje Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2006 Kapsam : 10. Tanker Üs Komutanlığı Güneş Enerjili Merkezi Su Isıtma Sistemi Lokasyon: İncirlik Hava Üssü,

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YATAY JALUZİLİ, AKTİF GÜNEŞ ISITICILI, HAVA-TUTUCULU PENCERENİN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

YATAY JALUZİLİ, AKTİF GÜNEŞ ISITICILI, HAVA-TUTUCULU PENCERENİN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 4, 71-82, 2002 Vol 17, No 4, 71-82, 2002 YATAY JALUZİLİ, AKTİF GÜNEŞ ISITICILI, HAVA-TUTUCULU PENCERENİN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL

Detaylı

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ İLE TİPİ İR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Necdet ÖZLT, nozbalta@bornova.ege.edu.tr Prof. Dr. li GÜNGÖR, agungor@bornova.ege.edu.tr rş. Gör. Gökhan GÜRLEK, gokgurlek@yahoo.com Mak. Müh. Koray

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

VAKUM TÜPLÜ KOLEKTÖRLERİYLE DÜZLEM KOLEKTÖR VE GÜNEŞ HAVUZUNDAN OLUŞAN SİSTEMİN ISITMA PERFORMANSI

VAKUM TÜPLÜ KOLEKTÖRLERİYLE DÜZLEM KOLEKTÖR VE GÜNEŞ HAVUZUNDAN OLUŞAN SİSTEMİN ISITMA PERFORMANSI VAKUM TÜPLÜ KOLEKTÖRLERİYLE DÜZLEM KOLEKTÖR VE GÜNEŞ HAVUZUNDAN OLUŞAN SİSTEMİN ISITMA PERFORMANSI Heat Performans ofsystemwhichis Consisted of EvacuatedTube CollectorswithFlatPlateCollectors andsolarpond

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 1,* Mesut ABUŞKA ve 2 Mehmet Bahattin AKGÜL 1 Akhisar Meslek Yüksek Okulu, Makine Bölümü,

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 395-400 TEKNOLOJİ TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ İlhan CEYLAN Hikmet DOĞAN Kenan YALÇIN

Detaylı

3. GÜNEfi ENERJ S S STEMLER SEMPOZYUMU VE SERG S

3. GÜNEfi ENERJ S S STEMLER SEMPOZYUMU VE SERG S T M M O B 3. GÜNEfi ENERJ S S STEMLER SEMPOZYUMU VE SERG S B LD R LER K TABI 8-9-10 Haziran 2007 Yay n No: E/2007/431 T M M O B Adres : Sümer Sokak No: 36 / 1 -A Demirtepe 06440 ANKARA Tel : (0 312) 231

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

Güneşten daha fazla alın, gökyüzüne. daha az verin ve hepimiz kazanalım

Güneşten daha fazla alın, gökyüzüne. daha az verin ve hepimiz kazanalım Güneşten daha fazla alın, gökyüzüne ö daha az verin ve hepimiz kazanalım Bu sorunun yanıtını kesin olarak verebilirsiniz:hayir?! Ancak biz, Sizin bu yazıyı okuduktan sonra sorunun yanıtına EVET diyeceğinize

Detaylı

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com

Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi. ismail_bozkurt44@yahoo.com Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1-10 Vakum Tüplü Kollektörlerin Güneş Havuzu Performansı Üzerine Etkisi Ayhan Atız 1, İsmail Bozkurt 2*, Mehmet Karakılçık 1 1 Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

Onur Özsolak 1 ENGINEERING SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: May 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2

Onur Özsolak 1 ENGINEERING SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: May 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1A0189 Onur Özsolak 1 ENGINEERING SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: May 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted:

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Hava Isıtmalı Güneş Kollektölerinde Dolomit Tuğlalarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Hava Isıtmalı Güneş Kollektölerinde Dolomit Tuğlalarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Hava Isıtmalı Güneş Kollektölerinde Dolomit Tuğlalarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Nazım GÜNEY 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0076 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 Accepted: March 2010 Aydın Dikici Series : 1A Firat

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

FARKLI TİPTE MODELLENMİŞ GÜNEŞ DUVARLARININ ISIL PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI TİPTE MODELLENMİŞ GÜNEŞ DUVARLARININ ISIL PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI TİPTE MODELLENMİŞ GÜNEŞ DUVARLARININ ISIL PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Ayla DOĞAN Tolga PIRASACI ÖZET Binaların ısıtma ihtiyacının karşılanmasında güneş enerjisi kullanımı, ısı depolama

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Toprak Enerjisi Destekli, Isı Geri Kazanımlı ve Havalı Güneş Kollektörlü Bir Isıtma Sisteminin Deneysel Analizi

Toprak Enerjisi Destekli, Isı Geri Kazanımlı ve Havalı Güneş Kollektörlü Bir Isıtma Sisteminin Deneysel Analizi MAKALE Toprak Enerjisi Destekli, Isı Geri Kazanımlı ve Havalı Güneş Kollektörlü Bir Isıtma Sisteminin Deneysel Analizi İbrahim SANCAR 1, Hüsamettin BULUT 2 1 Adıyaman Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Yusuf Işıker, Bülent Yeşilata ve Hüsamettin Bulut Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa yusuf47@harran.edu.tr

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER GÜNEŞ ENERJİSİ - 2 Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı SICAK SU

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU SİSTEMLERİ l AMAÇ Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin incelenmesi ve tabii dolaşımlı güneşli su ısıtıcılarının temel özelliklerinin belirlenmesi 2GİRİŞ Günümüzde artan enerji

Detaylı

Etem Sait ÖZ Engin ÖZBAŞ Ramazan DÜNDAR ÖZET

Etem Sait ÖZ Engin ÖZBAŞ Ramazan DÜNDAR ÖZET _ 991 VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞLİ SU ISITMA SİSTEMİ İLE STANDART DÜZ KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS VE VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Etem Sait ÖZ Engin ÖZBAŞ Ramazan DÜNDAR

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

ORDUDA SOLAR ISITMA Birleşik Devletler Ordusu

ORDUDA SOLAR ISITMA Birleşik Devletler Ordusu ORDUDA SOLAR ISITMA Birleşik Devletler Ordusu Fort Drum'daki dört helikopter hangarının (üçü fotoğrafta gösteriliyor) güneye bakan uç duvarlarına SolarWall panelleriyle iyileştirme yapıldı.taşlı gri solar

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hakan KARAKAYA Doç. Dr. Aydın DURMUŞ ÖZET

Abs tract: Key Words: Hakan KARAKAYA Doç. Dr. Aydın DURMUŞ ÖZET hakan karakaya:sablon 03.03.2011 14:33 Page 16 Hakan KARAKAYA Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Farklı Tip Yüzey Geometrilerine Sahip Havalı Kollektörlerde Verim ve Ekserji Analizi Abs tract: Passive methods such

Detaylı

www.deltaenerjisistemleri.com.tr

www.deltaenerjisistemleri.com.tr www.deltaenerjisistemleri.com.tr Türkiye Merkezi: Güneş Enerji Sistemleri Güneş Enerji Sistemleri Kaynak: YEGM Bölge Topl. Gün Enerji (kwhm²-yıl) Güneşl. Süresi (saat/yıl) G.Doğu Anadolu 1460 2993 Akdeniz

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerin de Güneş Takip Mekanizması Kullanımı

Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerin de Güneş Takip Mekanizması Kullanımı Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerin de Güneş Takip Mekanizması Kullanımı İbrahim KIRBAŞ 1*, Bilal AYDOĞAN 1 ve Ahmet UYUMAZ 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcılı Kollektörlerde Farklı Yarım Kabul Açısı Ve Farklı Kesim Değerlerinin Yoğunlaştırma Oranına Etkisi

Birleşik Parabolik Yoğunlaştırıcılı Kollektörlerde Farklı Yarım Kabul Açısı Ve Farklı Kesim Değerlerinin Yoğunlaştırma Oranına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 4, 2012 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 4, 2012 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI

SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI Necdet ÖZBALTA 1, Türkan GÖKSAL 2, Lida E. Vafei 3 1 Ege Üniversitesi, Müh. Fakültesi-Makina Müh. Bölümü, Bornova/Đzmir, nozbalta@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER 2 ve Bülent YEŞİLATA 2 1GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

RADYATÖR ARKASINDAKİ DUVARDAN ISI KAYBININ YANSITICI/YUTUCU YÜZEY KULLANILARAK ÖNLENMESİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

RADYATÖR ARKASINDAKİ DUVARDAN ISI KAYBININ YANSITICI/YUTUCU YÜZEY KULLANILARAK ÖNLENMESİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 692-699 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ Kollektorfolder_tuerkisch_2013.indd 1 13.09.2013 10:03:21 SOLAR ÇÖZÜMLER GASOKOL & SMS-ENERJİ KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERDE UZMAN PRATİKDEN ÖRNEKLER: Solar Sıcak Su Hazırlama

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu güneş kolektörlerine ilişkin verimlerin araştırılması

Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu güneş kolektörlerine ilişkin verimlerin araştırılması Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 6, 2,103-110 3-9 Aralık 2015 Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu güneş kolektörlerine ilişkin verimlerin araştırılması Sinem KILIÇKAP

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

OTEL APARTMAN VE SANAYĐDE KULLANILAN SOLAR TEKNĐĞĐ*

OTEL APARTMAN VE SANAYĐDE KULLANILAN SOLAR TEKNĐĞĐ* OTEL APARTMAN VE SANAYĐDE KULLANILAN SOLAR TEKNĐĞĐ* * Bu yazı 24-26 Mayıs 1993 Tarihleri arasında Đstanbul Swiss Otel' de yapılan Baden Wüttenberg Çevre Tekniği Firmalar sempozyumundan alınmıştır. Konuşmacı:

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı