Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) İlker SUGÖZÜ, Celal SARSILMAZ * Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, ELAZIĞ/ TÜRKİYE * Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ/ TÜRKİYE Özet Mevcut olan enerji kaynaklarının tükenmekte oluşu, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Alternatif enerji kaynakları arasında güneş enerjisi en iyi alternatif enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 13m 3 lük bir oda inşa edildi. Bu odanın güney duvarına açılı toplayıcıya sahip havalı güneş kollektörü yerleştirildi. Kış aylarında, havalı güneş kollektörü ile odanın iç ortam havası ısıtıldı. Bu sistemle, günlük güneş ışınımına göre odanın iç ortam sıcaklığı 5 C ve 15 C arasında arttığı görüldü. Bu sistemle ortam ısıtılmasında etkin bir kullanım alanı bulan güneş enerjisi uygulamalarına yeni bir sayfa açılacaktır. Anahtar Kelimeler: Güneş duvarı, güneş enerjisi, ısıtma sistemleri, güneş evi Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Abstract As the current energy resources run out, researcing and developing new energy resources are needed. Solar energy among alternative energy resources emerges as the best alternative energy. In this study, a room having 13m 3 of volume was built. Zigzagged absorber plate solar air collector was located on the south face of wall of the room. The air in the ambient of the room was heated by the solar air collector in the winter months. With this system, it was seen that the inside ambient temperature of the room increased between 5 C and 15 C according to the daily solar radiation. With this system, a new part will be opened on application of having been known conventional solar air collectors. Keywords: Solarwall, solar energy, heating systems, solar house, Bu makaleye atıf yapmak için Sugözü İ., Sarsılmaz C., Açılı Tip Toplayıcıya Sahip Güneş Kolektörü İle Ortam Isıtılması Üzerine Bir Alan Araştırması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 6(3) How to cite this article Sugözü İ., Sarsılmaz C Inside Ambient Heating With Solar Air Collector That Has Angled Absorber Plate Electronic Journal of Machine Technologies, 2009, 6 (3) 29-38

2 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) GİRİŞ Enerji insanoğlunun varoluşundan itibaren insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Günümüzde bu önem daha da artmıştır. Yeryüzünde doğal enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Endüstriyel ve günlük hayatta yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan enerjinin her gün biraz daha pahalılaşması ve tüketiminin beklenilenin üstünde artış göstermesi, çeşitli alanlar için ihtiyaç duyulan enerji temini konusunda yeni kaynaklara yönelmeyi zorunlu kılan nedenlerin başında gelmektedir. Güneş enerjisi yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşu yanında, insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici artıkların bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi ve karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi gibi üstünlükleri sebebiyle son yıllarda üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Binaların ısıtılması, soğutulması, endüstriyel, bitkilerin kurutulması ve elektrik üretimi güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardır [1]. Isıtma uygulamaları güneş enerjisinin en yaygın kullanım alanlarından biridir. Ancak güneş enerjisinin ısıtma uygulamaları, sıcak su üretimi dışında istenen seviyede değildir. Güneş enerjisinin faydalı ısısı, sıvılı veya havalı tip kollektörler vasıtasıyla alınır [2]. Havalı güneş kollektörleri temelde, üzerindeki yutucu levhaya gelen güneş ışınımını havaya aktaran bir ısı değiştirgecidir. Havalı güneş kollektörleri, kurutma ve hacim ısıtılması uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, ortamların havalandırılması için temiz havanın ön ısıtılmasında da havalı güneş kollektörlerinin kullanımı artmaktadır [3]. Havalı güneş kollektörlerinin kullanımındaki artışının ve ilginin nedenleri şunlardır; ucuzdurlar, bakım ve işletme maliyetleri yoktur, yerel imkân ve malzemelerle rahatlıkla imal edilebilirler, ileri teknoloji gerekmemektedir ve çevre dostudurlar [4]. Havalı güneş kollektörlerinin sahip olduğu avantajlardan dolayı uygulama alanları genişlemekte ve artmaktadır. Havalı güneş kollektörleri ile ilgili yapılan çalışmalar temelde, uygulamaları, yapısı ve ısıl performansının arttırılması ile ilgilidirler [4-5]. Bu konu ilgili yapılan bir çalışmada; Kayseri Erciyes Üniversitesinde 1996 yılında işletmeye alınan ve halen çalışmakta olan iki katlı, havalı güneş kollektörleri ile ısıtılan ve laboratuar olarak kullanılan bir güneş evinin kış sezonunda yapılan performans ölçümlerinde binanın %84,5 oranında güneş enerjisinden ısındığı belirlenmiştir. Bu bina içerisinde aynı zamanda 30 m 2 lik bir birim, sulu güneş kollektörleri kullanılarak döşemeden ısıtılmaktadır [6]. Kanada nın Sudbury kentinde 17 katlı ve 251 daireli bir apartmanda 2008 yılında uygulanan solarwall sistemi ile bir yıl da yaklaşık 2162GJ enerjiden yararlanılmakta ve yıllık CO 2 emisyonlarını 186 ton azaltmaktadır. Bu sistem ile 2007 enerji fiyatlarıyla $ olarak yıllık enerji tasarruf edilmiştir [7]. Almanya nın Freiburg kentinde hiçbir dış enerji kaynağına ihtiyaç duyulmadan kendi kendine yetebilen güneş evi yapılmıştır. Isıtma, sıcak su, elektrik ve tüm enerji talebi sadece güneş enerjisi tarafından karşılanmaktadır [8]. Polanya nın Swidnica kentinde bir fabrika 2007 yılından itibaren uyguladığı 2000 m 2 üzerine kurulu solarwall sistemi ile her yıl 65 ton CO 2 emisyon yayılımını azaltmaktadır [7]. Amerika da, Colorado eyaletindeki Fedaral Express dağıtım merkezi, bu sistem sayesinde ısıtma maliyetlerinde, yılda 7000$ kar etmiştir. Ayrıca, ısıtma amacıyla kullanılan yakıttan dolayı, her yıl atmosfere salınan, ortalama 115 ton CO 2 yayımı ortadan kalkmıştır [9]. Almanya nın Erlangen kenti belediye binasının 6. ve 14. katlar arasına yaklaşık 150 m 2 lik bir alana yerleştirilen solarwall sistemiyle 60 saat/hafta kullanılarak binanın 3000 m 3 /saat ön ısıtma ile havalandırmasını sağlamakta ve her yıl 30 ton CO 2 emisyon yayılımını azaltmaktadır [7]. 30

3 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) National Renewable Energy Laboratory e ait 120 m 2 büyüklüğündeki kimyasal atık depolama ünitesi olarak kullanılan yapı solarwall sistemiyle ısıtılmaya başlanmış, sistem geri ödemesini 4,7 yıl içinde tamamlamıştır [10]. Şekil 1 de de güneş duvarı sistemiyle çalışan Kanada Bombardier Hava Üssü hangarları görülmektedir. Bu sistem Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuarı (NREL), Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) ve buna bağlı CADDET, Kanada Doğal Kaynakları (CANMET), Amerikan Isıtma, Soğutma ve Hava Durum Mühendislik Kurumu (ASHRAE), Amerikan Enerji Bölümü (DOE) ve çeşitli kurum ve organizasyonlar tarafından denetlenmiş ve bütün bu kurumlardan teknoloji ödülleri almıştır. DOE güneş duvarı teknolojisini tüm enerji buluşları arasında ilk %2 içinde değerlendirirken, NREL; şimdiye kadar tasarlanan en verimli aktif güneş ısıtma sistemi olarak tanımlamaktadır [11]. Şekil 1. Güneş duvarı ile ısıtılan Kanada bombardier hava üssü Bu çalışmanın temel amacı, bir yapı inşa edilerek tasarımı ve imalatı yapılan açılı toplayıcı yüzeyine sahip bir havalı güneş kollektörünün bu yapının güney cephesine yerleştirilip ısıl performans analizini Elazığ iklim koşullarında yapmaktır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1 Deney Seti Havalı güneş kollektörünün tasarım ve imalatında, ekonomiklik, imalat imkanları, kollektör malzemelerinin kolay temin edilmesi ve ısıl özellikleri gibi temel parametreler göz önüne alınmıştır. Havalı güneş kolektöründe kullanılan malzemeler Tablo1 de verilmiştir. Tablo 1. Kollektör yapımında kullanılan malzemeler Kollektör kısmı Yutucu levha Trapez kanatçıklar Cam Kollektör kasası Seçici yüzey Sızdırmazlık Yalıtım Malzeme Galvanizli sac Galvaniz sac Sertleştirilmiş cam (3.2 mm) Alüminyum Mat siyah boya Siyah kauçuk conta ve şeffaf silikon Cam yünü Deneyler esnasında kullanacağımız kollektör cm ölçülerinde, 3,80 m 2 topayıcı yüzey alanına sahip olup, toplayıcı yüzey siyah mat boya ile boyanarak testere laması şeklinde galvanizli sacdan yapılmıştır (Şekil 2). Testere laması şeklindeki yapılan yutucu yüzeyin temel amacı, yutucu plaka ile hava arasındaki ısı transfer katsayısını artırma çabasıdır [12]. Ayrıca güneş ışınlarının 38º lik geliş açısı göz önüne alınarak kollektör toplayıcı yüzeyi testere laması şeklinde imal edilmiştir. Deneyde kullanılan yapının güney cephesini 38º açılı yapmak yerine, yapı görünümünde olumsuz bir etki yapmaması ve daha fazla verim elde etmek için toplayıcı yüzeyi testere laması şeklinde yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 31

4 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) kollektör toplayıcı yüzeyinin testere laması şeklinde yapılması toplayıcı yüzey alanının artmasına ve böylece yüzeye gelen güneş ışınlarının daha geniş bir yüzeye temas etmesine olanak sağlamasıyla konveksiyon etkisi artırılmış olmaktadır. Yalıtım Tuğla duvar Cam Yutucu yüzey Hava boşluğu Yalıtım Sıcak hava çıkışı Isıtılan iç ortam Soğuk hava girişi Kasa Yalıtım Şekil 2. Havalı güneş kollektörünün kesit görünüşü Yapılan kollektörün kış ortamında çalışacağı düşünülerek toplayıcının ön kısmına, kışın meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi ve toplayıcı yüzeyinin soğuk hava ile temas edip yüzey ısısının azalmaması için 3 mm kalınlığında cm ölçülerinde cam takılmıştır ve sızdırmazlığı önlemek için yalıtılmıştır. Ayrıca toplayıcıyı çevreleyen kollektör kasasından ısı kaybını önlemek için, kollektörün etrafı yalıtılmıştır. Havalı güneş kollektörün anlık ısıl verimi, η = m C p Tç - Tg I A k denklemi ile hesaplanmıştır. Burada, m kollektörden geçen havanın kütlesel debisi (kg/s), Cp havanın özgül ısısı (=1006 J/kg C), Tç havanın kollektörden çıkış sıcaklığı, Tg havanın kollektöre giriş sıcaklığı (Dış ortam çevre sıcaklığı), I eğimli kollektör yüzeyine gelen toplam güneş ışınımı (W/m 2 ) dır. Yüzeye gelen güneş ışınımı miktarının en yüksek düzeyde olması için Elazığ a ait optimum eğim açılarında [13] kollektör yutucu yüzey eğimi ayarlanmış ve deneyler yapılmıştır. A k ise kollektör yüzey alanını göstermektedir. Deneylerde kullanılan havalı kollektörün yüzey alanı 3,80 m 2 dir. Kütlesel debi; m = ρ V A ç ile hesaplanmıştır. Burada ρ havanın yoğunluğu olup giriş ve çıkış havasının ortalama sıcaklığına göre tablodan alınmıştır [14]. V, hava akış hızı, Aç ise havanın kollektörden çıkış kesit alanıdır. Deneylerde kullanılacak havalı güneş kolektörünün imalatından sonra deneylerde iç ortam ısıtılması için güneş ışınlarını direkt alabilecek, gölgelenmeye maruz kalmayacak, 2x1,5x2,20 m ölçülerinde, zemini beton, duvarları mm delikli yığma tuğla ve tavanı beton olmak üzere aynı özelliklere ve simetriye sahip bitişik ve ön cepheleri güney yönüne bakacak şekilde iki adet yapı inşa edilmiştir. İnşa edilen yapıların iç kısımları 25 mm kalınlıkta Mardav marka mavi pürüzlü styrofoam IB ile izole 32

5 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) edilmiştir [15]. Bu yapılar ile aynı ortam şartlarında ve aynı özelliklere sahip, güneş kollektörü yardımıyla ısıtılan yapı ile aynı özelliklere sahip ikinci yapının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Şekil 3. Deneyde kullanılan yapının önden şematik olarak görünüşü Her iki yapının güney cephesindeki 3m 2 lik yüzeyler düz duvar şeklinde penceresiz olarak yapılmıştır. Pencereler her iki yapı içinde cm ebatlarında, kapılar cm ebatlarında PVC den ısıcamlı olarak yapılmıştır. Her iki yapının net kullanım alanı 3,8 m 2 dir. Deneyin uygulanacağı yapının iç ortam havasının giriş ve çıkışını sağlamak için, yapının 3m 2 lik güney cephesine alt ve üst kısımlarından yapının duvarını ortalayacak şekilde 10 cm yarıçapında iki menfez bırakılmıştır (Şekil 3). Bu menfezler sayesinde deneye tabi tutulan yapının güney cephesine yerleştirilen güneş kollektörü ile yapının içerisindeki hava alt menfez boşluğundan doğal sirkülasyonla kollektöre girip ısınmış bir şekilde üst menfez boşluğundan çıkması sağlanmıştır. Yapının içerisindeki ısıtılması düşünülen hava alt menfez boşluğundan girip kollektörün toplayıcı ve arka yalıtım üzerine kaplanan folyo arasından geçerken toplayıcının arka kısmına sürtünerek havanın ısınıp tekrar üst menfez boşluğundan içeri girmesi ve iç ortam sıcaklığının arttırılması düşünülmüştür. Deneylerde sıcaklık ölçümleri için T tipi termo eleman ısıl çift (termokupl) kullanılmıştır. Deneylerdeki sıcaklık değerlerinin tespiti için ±0,1 o C hassasiyetli Dijital Isıl Çift Termometre cihazı kullanılmıştır. Ayrıca deneyler süresince yatayla 38 açı yapacak şekilde yerleştirilen ±2 hassasiyetli UVA-365 (uzun dalga) solarimetresi ile günlük güneş ışınım değerleri tespit edilmiştir. Şekil 4. Yapının kollektör monte edilmiş şekli 33

6 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Deneylerde alınan ölçümlere sabah saat 08:00 den başlayarak akşam saat 18:00 e kadar devam edilmiştir. Deneye tabi tutulan yapının ve kıyaslanan yapının 10 noktasına yerleştirilen T tipi (Cu-Co) ısıl çiftler yardımıyla, 15 dakikalık zaman aralıklarıyla sıcaklıklar ölçülmüştür. İç ortam sıcaklığı, kollektörden çıkan ısıtılmış hava akımının direk temas etmediği noktalara yerleştirilmiş olan ısıl çiftler yardımıyla ölçülmüştür. İç ortam sıcaklıklarıyla birlikte dış ortam sıcaklığı da ölçülmüştür. Dış ortam hava sıcaklığını ölçmek amacıyla bir ısıl çift, yapının dış duvarına güneş ışınımını direkt görmeyecek şekilde yerleştirilmiş ve dış ortam hava sıcaklığındaki değişimler 15 dakikalık aralıklarla ölçülmüştür. Isıl çiftler, korozyon nedeniyle hatalı ölçüm yapma ihtimaline karşı metal verniği ile izole edilmiştir. Ayrıca deneye tabi tutulan yapının alt ve üst menfezlerine bırakılan ısıl çiftler sayesinde kollektör giriş ve çıkış sıcaklıkları tespit edilmiştir. Deneylerde kullanılan yapıların kapı ve pencereleri deneyler esnasında açılmayarak her iki yapı içinde aynı ortam dengesi sağlanmıştır. Ölçümlerin bittiği saatten sonra her iki yapının kapı ve pencereleri açılarak iç ortamları havalandırılmıştır. Deneylerde yapıların iç ortamlarında sıcaklığı etkileyecek olumsuz etkenlerden (ışık, vb) kaçınılmıştır. 3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de kollektörün takılı olduğu ve ölçümlerin yapıldığı, ısıtılan ortam, dış ortam, referans oda sıcaklık değişimleri görülmektedir. Şekillerde ayrıca gün boyu yüzeye gelen anlık güneş ışınım şiddeti değerleri de verilmektedir. Şekil 5. Parçalı bulutlu bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir günde yapılan deneylerdeki sonuçlar Şekil 5 de gösterilmiştir. Havanın parçalı bulutlu olması ısıtılan odanın sıcaklık değerini etkilemekte ve öğle saatlerinde güneş ışınımındaki azalma odanın sıcaklık değerini düşürmektedir. Havanın parçalı bulutlu olması ısıtılan güneş duvarlı oda ile referans oda arasındaki sıcaklık farkının azalmasına neden olmaktadır. Öğle saatlerinde güneş ışınım şiddeti düşmektedir. Yapıların ısı yalıtımının olması iç ortam sıcaklığının düşmesini geciktirmektedir. Odanın ve kollektör yalıtımının iyi olması güneş duvarlı odanın iç ortamından dışarıya olan ısı transferini engellemektedir. Sabah saatlerinde iki oda arasındaki sıcaklık farkı birbirine yakın değerlerde ölçülmüştür. Güneş ışınım şiddetinin artması ile birlikte öğle saatlerine doğru iki oda arasındaki fark 12 C kadar artmıştır. Akşam saatlerine doğru iki oda arasındaki sıcaklık farkı 9 C olarak ölçülmüştür. Havanın parçalı bulutlu olması güneş ışınım değerlerini etkilemekte ve kollektör veriminde giriş ve çıkış sıcaklık farkından dolayı dalgalanmalara yol açmaktadır. 34

7 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Şekil 6. Güneşli ve rüzgârlı bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Şekil 6 havanın açık olduğu bir günde yapılan deneylerdeki ölçüm sonuçlarını göstermektedir. Şekil 6 da kollektör yüzeyine gelen güneş ışınımının havanın çıkış ve giriş sıcaklığı arasındaki fark üzerindeki etkisi görülmektedir. Genel olarak güneş ışınımı artıkça sıcaklık farkının da arttığı gözlenmiştir. Şekilden görüldüğü gibi güneş ışınları, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hiçbir gölgelenme etkisinde kalmadan deney evinin güney cephesinde bulunan kollektör toplayıcı yüzeyine net bir şekilde düşmektedir. Kollektör yüzeyine net bir şekilde gelen güneş ışınları ısıtılan güneş duvarlı odanın sıcaklık değerini maksimum değere çıkarmaktadır. Öğle saatlerinde ısıtılan oda ile referans oda arasındaki sıcaklık farkı en yüksek değerdedir. Akşam saatlerinde güneş ışınımındaki azalma ısıtılan odanın sıcaklık değerini düşürmektedir, fakat odanın yalıtımından dolayı sıcaklık değerinde ani bir düşüş gözlenmemektedir. Şekil 7. Güneşli bir günde meydana gelen sıcaklık değişimleri Dış ortam sıcaklığının ortalama 10 o C olduğu rüzgârsız ve güneşli bir günde yapılan deneylerdeki ölçümlerin sonuçları Şekil 7 de gösterilmektedir. Yükselen bir eğri gösteren güneş ışınımı, güneş duvarlı odanın sıcaklığını 38 C ye çıkarmaktadır. Güneş duvarlı odanın iç ortam sıcaklığının en yüksek olduğu saat olan 13:00 de iki oda arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 25 C dir. Bu sıcaklık farkı ortaya koymuştur ki, bu sistem ile güneş olduğu sürece ısıtılan ortam için ek bir enerji harcamamıza gerek kalmamaktadır. Güneş ışınım şiddetinin artmasıyla birlikte kolektör veriminde maksimum ortam sıcaklığına kadar bir artış meydana gelmekte ve daha sonra kolektör verimi düşmektedir. 35

8 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Şekil 8. Güneş ışınım şiddetinin çok yüksek olduğu bir günde oluşan sıcaklık değişimleri Güneşli bir günde yapılan deneylerde ki sonuçlar Şekil 8 de gösterilmektedir. Sabah saatlerinde iki oda arasında sıcaklık farkı 5 C iken, saat 9:00 dan itibaren sıcaklık farkında gözle görülür bir farklılık gözlenmektedir. Bu fark öğle saatlerinde maksimum değere çıkmaktadır. Saat 13:00 ve 14:00 arası ısıtılan güneş duvarlı oda ile referans oda arasında maksimum sıcaklık farkı elde edilmiştir. İki oda arasında yaklaşık 20 C gibi sıcaklık farkı meydana gelmektedir. Bu sıcaklık farkı da sistemin güneşli günlerde ne kadar faydalı olduğunu ispatlamaktadır. Güneş ışınım şiddetinin yüksek ve uzun süreli olması iki oda arasındaki sıcaklık farkını maksimum değere çıkarmaktadır. İç ortam sıcaklığının yüksek olması kolllektöre giren havanın giriş sıcaklığının yüksek olmasına neden olmaktadır. Kolektöre giren havanın giriş sıcaklığının yüksek olması ve kolektör toplayıcı yüzeyinin maksimum sıcaklığa ulaşmış olması kollektörden çıkan havanın sıcaklığını yükseltmekte ve kolektör verimini arttırmaktadır. 4. SONUÇ Tasarımı ve imalatı yapılan bir havalı güneş kollektörünün inşası yapılan 13m 3 alana sahip bir odanın güney cephesine takılıp ısıl performansı, Elazığ iklim şartlarında deneysel olarak incelenmiştir. 4 farklı günde yapılan ölçümler sonucunda havalı güneş kollektörünün ortalama ısıl verimi %43 olarak hesaplanmıştır. Isıl verim, kollektörün hava geçişinin olduğu kısımda yeni düzenlemeler yapılarak ve kollektör yutucu levha, seçici yüzey yapılarak artırılabilir. Bu sistemin, güneş ışınım şiddetine göre odanın iç ortam sıcaklığını 5 C ile 20 C arasında arttırdığı görülmüştür. Havalı güneş kollektölerinin havalandırma için gerekli dıs havanın ısıtılmasında kullanılabilirliliği görülmüştür. Güneş duvarı, çevreye ve insan sağlığına zararlı hiçbir etkisi olmayan bir sistemdir. Bu sistem ile gündüz ısıtma için harcadığımız enerjiye ek kaynak sağlanmıştır. Güneş ışınlarının daha etkili olduğu güney bölgelerimizde daha fazla verim alınabilecek bu sistemle ısıtma için ek bir enerji kaynağına da gereksinim duyulmayacaktır. Sistemden ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmek için, örtü malzemesinin (cam) ışık geçirgenliğini arttırmak, kolektör toplayıcı yüzeyinin emiciliğini arttırıp yayıcılığını azaltmak, plakadan akışkana olan ısı geçişini daha etkili kılmak ve uygun yalıtım yaparak iç ortam sıcaklık değeri daha da arttırılabilir. Kış aylarında bir günde gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 90 ı saatleri arasında geldiğinden, bu zaman aralığında güneş ışınımının bir engel ile karşılaşmadan binaya ulaşması sağlanmalıdır. Bu nedenle minimum bina aralıkları, komşu binaların oluşturduğu en uzun gölgeli alan derinliğine eşit veya daha büyük olmalıdır. Farklı duvar şekilleri kullanılarak da ısıtılmak istenen ortamın sıcaklık değeri arttırılabilir. Fakat bilinmelidir ki, ısıtılmak istenen yapının güney cephesinin güneş ışınlarını direkt alabilmesi verimi daha 36

9 Sugözü, İ., Sarsılmaz C. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) da arttıracaktır. Bundan sonra inşa edilecek yapılar, bu unsur göz önüne alınarak inşa edilirse ortam ısıtılması için alternatif bir kaynak sağlanmış olunacaktır. Gelecekte bir enerji problemi yaşanılacağı da göz önüne alınırsa güneş duvarlı sistem yaşanılacak bu enerji sıkıntısında alternatif bir enerji kaynağı olacaktır. 5. KAYNAKLAR 1. Karım, M.A., Hawlader, M.N.A., 2004, Development of solar air collectors for drying applications, Energy Conversion and Management, 45, Benlı, H., Durmuş, A., 2006, Cam Seraların Havalı Güneş Kollektörleri Yardımıyla Isıtılması, e- Journal of New World Sciences Academy, 1(4), Türkoğlu, İ., Pehlivan, D., Akosman; C., 2004, Development and testing of a solar air-heater with conical concentrator, Renewable Energy, 29, Karslı, S. Performance analysis of new-design solar air collectors for drying applications, Renewable Energy, 32, , Gao, W., Lın, W., Lıu, T., Xıa, C., 2007, Analytical and experimental studies on the thermal performance of cross-corrugated and flat-plate solar air heaters, Applied Energy, 84, Demiral, D., Altuntop, N., Çınar, G., 2000, Erciyes Üniversitesi Güneş Evi ve Teknik Özellikleri, Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı 20, tarihinde erişildi. 8. Stahl, W., Voss, K. and Goetzberger A., 1994, The Self-Sufficient Solar House in Freiburg, Solar Energy, Volume 52, Issue 1, Pages Givoni, B., 1991, Characteristics, Design Implications, and Applicability of Passive Solar Heating Systems for Buildings Solar Energy Vol. 47, No. 6, pp Technich and Economic Performance of Site-Built Solar Air Heaters, 1994, MSC. Thesis, University of Neveda. 11. Çıtıroğlu, A., 2001, Ortam Isıtılmasında Güneş Enerjisinin Kullanımı için; Solarwall, Termodinamik Dergisi, 104, sf Bulut, H., Durmaz, A.F., 2006, Bir havalı güneş kollektörünün tasarımı, imalatı ve deneysel analizi, UGHEK'2006: I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Fıratoglu, Z., Yesilata, B., 2004, New approaches on the optimization of directly coupled PV pumping systems, Solar Energy, 77, Koyuncu, T. 2006, Performance of various design of solar air heaters for crop drying applications, Renewable Energy, 31,

10 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2009 (6) Dilmaç, Ş., Eğrican, N., 1994, Binalarda Isı Konforu Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Malzeme Seçiminin Etkisi, Energy with All Aspects in 21st. Century Symposium, Bildiri Kitapçığı, İstanbul,,

İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKSES 14 2. ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 23-25 EKİM 2014 BİLDİRİLER KİTABI T.C. BALIKESİR

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

ISSN : 1308-7231 adikici1@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey SPİRAL BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ VERİMİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0076 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 Accepted: March 2010 Aydın Dikici Series : 1A Firat

Detaylı

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Güneş Enerjili Hava Kollektöründe Selektif Boya Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 1,* Mesut ABUŞKA ve 2 Mehmet Bahattin AKGÜL 1 Akhisar Meslek Yüksek Okulu, Makine Bölümü,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2

Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University 1 Accepted: July 2011 Firat University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2A0069 Onur Özsolak 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mehmet Esen 2 Received: June 2011 Sutcu Imam University

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER

YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER YAPI TEKNOLOJİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ALTERNATİF SİSTEMLER GÜNEŞ ENERJİSİ Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kayseri GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı BU SUNUMUN KONU

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği Koray TUNÇALP 1 Mehmet SUCU 2 Yüksel OĞUZ 3 1 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 15-17 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL

GÜNEŞ ENERJİSİ 1-GENEL 1-GENEL GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş sonsuz enerji kaynağıdır. Bünyesinde hem ısı hem de ışık enerjisi barındırır. Coğrafî konumu nedeniyle, ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından diğer birçok ülkeye göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ Şule YILMAZ ERTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Yrd. Doç.

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı