TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU"

Transkript

1 TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Soruşturma No:2007/24740 Hz (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU İFADEYİ ALAN C.SAVCISI Vekili : Ġsmail DALAN Kayseri Cumhuriyet BaĢsavcısı İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ : Seçil TOPAL İFADENİN ALINDIĞI YER : CUMHURĠYET SAVCISI ODASI İFADENİN ALINDIĞI TARİH : İFADE VEREN ŞÜPHELİNİN AÇIK KİMLİĞİ, ADRESİ : Hacı Ali Hamurcu ( ), Fahrettin ve Hamiyet Oğlu, Elazığ 1979 doğumlu, Yozgat ili, Çandır ilçesi, BüyükkıĢla/zafer köyü nüfusuna kayıtlı halen Erciyesevler Mahallesi, Billur Caddesi, Levent Apartmanı, Kat: 7 No: 31 Kocasinan Kayseri. MÜDAFİİ : Av. Esra Köroğlu-Kayseri Barosu 1266 İFADE VERENİN MEDENİ HALİ/ :Evli TAHSİLİ EKONOMİK DURUMU TELEFON NUMARALARI : Lise mezunu : 1,200 YTL : (ĠĢ), (cep)

2 CMK nın 147.maddesi gereğince Ģüphelinin kimliği saptandıktan ve kimliğine iliģkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldıktan sonra kendisine yüklenen suç anlatıldı, Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği kendisine bildirildi, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylendi. ġüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan Ģüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağı bulunduğu bildirildi. ŞÜPHELİ BEYANINDA: CMK 147. maddedeki haklarımı anladım. Savunmamı kendim yapacağım. Ayrıca avukat Esra Köroğlu müdafimdir. ġu an huzurda olan müdafim de gerekli savunmayı yapacaktır dedi. SORULDU: Ben olay hakkında emniyet müdürlüğünde ayrıntılı ifade vermiģtim tarihli ifademi aynen tekrar ederim. Ben Ocak 2005 tarihinden itibaren kayseri BüyükĢehir Belediyesinde çalıģmaya baģladım. UKOME( UlaĢım Koordinasyon Merkezi) ġube Müdürlüğünde Bilgi ĠĢlem Memuru olarak göreve baģladım. Daha önceki görev yerim olan Gesi Belediyesinde iģçi olarak çalıģmaktaydım. Benim çalıģtığım birimin ġube Müdürü S.T, onun bağlı olduğu daire ise H.N nin yönettiği Makine Ġkmal Daire baģkanlığıdır. HiyerarĢik olarak bu daire baģkanı da genel sekreter M.Y ye bağlıdır. A.A ise Genel Sekreter yardımcısı olduğundan hiyerarģik olarak aynı bağlılık mevcuttur. Benim çalıģtığım birim taksi, otobüs ve minibüs duraklarının ruhsat iģlemleri ile hatların belirlenmesi ve satıģı hususlarında yetki sahibi olduğu gibi akaryakıt istasyonlarına ve otoparklara ruhsat verilme aģamasında rapor hazırlamaktadır. Ben fiilen bu birimin belirttiğim görevleri yapması sırasında inceleme yapıp rapor düzenleyerek ġube Müdürü S.T ye sunmaktayım. UKOME toplantıları öncesinde hazırlamıģ olduğum belgeler rapor halinde kurula sunulurdu. Ben fiilen bu iģlemleri yapmakla birlikte imza yetkim olmadığı için belgelere imza atmazdım. Ben yalnızca belediye içerisindeki yazıģmalara paraf atıyor, zimmet defterine belgelerin alımı ve teslimi sırasında imza atıyordum. Belediye adına resmi olarak gelir tahsil etme yetkim bulunmadığı gibi kullanmıģ olduğum mühür yada kaģe yoktur. Yalnızca daire baģkanında mühür bulunurdu. Para tahsili söz konusu olduğu zamanlarda Ġkmal Daire BaĢkanlığının mühürü değil Belediye BaĢkanlığının mührü genel sekreterden alınarak getirilirdi. Mühürü bizzat müdür S.T alarak kullanabilirdi. Ġfademde ruhsat iģlemleri sırasında rapor hazırladığımı belirtmiģsemde ben yalnızca ruhsat verilecek yerlerin kabataslak basit ölçümünü yapıp, basit krokiyi ve bilgileri Ģube müdürüne sunuyordum. ġube müdürlüğü kendi görevlileriyle iģlem yapılacak yere giderek incelemeyi yapıp rapor düzenliyorlardı. Düzenlenen rapor hiyerarģik olarak Daire BaĢkanlığına ve üst birimlere sunuyorlardı.

3 Belsin ve Organize Sanayi bölgesini birbirine bağlayan kısımda bulunan Çavdarlar Petrol istasyonuyla ilgili olarak yapılan usulsüzlükleri önceki ifademde belirtmiģtim. ġuan kimliğini hatırlamadığım A. Ġsimli Zabıta Memuru ve Belediye mimarı A.Ç ile birlikte bu petrol istasyonuna uygunluk kontrolü için gittik. Fiilen faaliyette olan petrol istasyonları her yıl veya iki yılda bir uygunluk belgesi aldıklarından bu Ģekilde kontrolleri yapılmaktadır. Bizim gidiģ amacımız istasyonun yan tarafında yapılan düğün salonunu kontrol etmektir. Düğün salonunun üç katı zeminde altta, dört kat ise üstte olmak üzere yedi kat olduğunu, bu binanın yan tarafında usule uygun olmayan akaryakıt deposu yapıldığını, iki giriģ olması gerekirken üç giriģin olduğunu, depoların pompaya uzaklığının 40 metre olması gerekirken 24 metre olduğunu, tespit ettik. Ben olumsuz görüģ bildirdiysem de yanımda bulunan mimar A.Ç bana karıģmamı söyleyerek orada bulunan istasyon sahibi N.Ç ye hallederiz dedi. Zabıtalar olanlardan habersiz kenarda durmaktaydılar. Olumsuz Ģekilde hazırlanmıģ rapor götürülerek S.T ye sunuldu. Raporu ben sunarak uygunsuzluğunu belirttim. Ayrıca müdüre herkesin beni bildiğini belirterek usulsüz iģlem yapmamalarını söyledim. S.T bana kes sesini, baģkanın haberi var, bu iģ yapılacak, seni çöpe gönderirim dedi. Önceki ifademde belirttiğim Ģekilde ertesi gün bir arada bulunduğumuz sırada H.N N.Ç den övgüyle söz ederek bu iģin çözüleceğini söyledi ve S.T ye sen imzanı at, ben M.Y ye imzalatırım dedi. Bu konuģmadan sonra A.Ç ve yine toplantıda bulunan H.A dıģarı çıktı. Ġçerde benimle birlikte S.T ve H.N kalmıģtı. Bu sırada H.N S. bey burası ne kadar patlar diye sordu. S.T önce 500 milyardan söz etti. Daha sonra konuģma sırasında 300 milyara düģtüler. 300 milyara iģi halletme yönünde karar kıldılar. Bu konuģmaları A.Ç nin sonradan duyduğunu kendisinden öğrendim. Olaya bizzat tanık olmadı. Bu konuģmadan sonra beni tekrar Çavdarlar Petrole gönderdiler. Kendisinin belediyeye gelmesini söyleyip vaziyet planını da ruhsat verilebilecek Ģekilde ayarlayıp getirmesini söyledim. N.Ç belediyeye S.T ye, H.N ye ve M.Y ye uğrayarak iģlemlerini halletti. Bu iģlemler sırasında S.T N.Ç ye evrakı teslim ederiz, parayı da burada alırız dedi. ġuan hatırlamadığım tarihte evrakları teslim etmek üzere Çavdarlar Petrole gönderildim. Ben petrolden ayrılmadan bana telefon edilerek emanetin geldiği söylenip, evrakları teslim etmem söylendi. Emanetten kastedilen 300 milyar lira para olup S.T telefonda bana bu miktarı söyledi. Ben belediyeye döndükten sonra bu paradan 1,5 milyar lira verdi. Bu paranın 125 milyarı Osmanlı Sarrafa gönderildi. Geri kalan 50 milyar S.T, 50 milyar H.N aldı. Kalan kısmı M.Y nin payıydı. Osmanlı Sarraf kasa olup buraya giden para Erciyes Spor yada Kayseri Spora gönderilip aktarılmaktaydı. Bu para belediye baģkanı adına gittiği için Erciyes spor yada Kayseri spora gönderilip gönderilmemesi baģkanın takdiridir. Yukarıda bahsettiğim alınan paralardan diğer görevlilere ne kadar para dağıtıldığını bilmiyorum. Bu paradan S.T ye 27,5 milyar kaldığını hatırlıyorum. Çünkü bu parayı S.T bana saydırdı. Kendisi bu tür iģlemleri yapmaktan bile zevk alan birisi olduğundan, aldığı rüģvet paralarını bir baģkasına saydırmakta mahsur görmezdi. Bu olayda aldığım para yalnızca 1,5 milyardır. Bu iģlemler tamamlandıktan sonra N.Ç 2. bir petrol istasyonu daha kurdu. Yeni benzin istasyonu Anbar yolundaydı. Ġkinci petrol istasyonunun yeriyle ilgili ölçüm yapmak üzere gönderilmiģtim. Ölçüm yaptığım sırada M.Y nin sekreteri K.O bana Ali ben 150 milyarı kaptım gidiyorum, ölçsenizde olur ölçmeseniz de olur dedi. Ertesi gün karģılaģtığım N.Ç ye niçin evraklar için baģvurmadığını sorduğumda senin müdürün

4 300 milyar istiyor, oysa ben bu iģi M.Y ye 150 milyara hallettirdim, niçin size geleyim dedi. Çavdarlar Petrolle ilgili olarak hatırladıklarım ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Yukarıda belirttiğim gibi ilk petrol istasyonu için 300 milyar lira alınmıģ olup bu paranın alındığı telefonla bana söylendi. Paranın alındığını bizzat görmedim. Ġkinci petrol istasyonuyla ilgili olarak ise M.Y nin 150 milyar aldığını bizzat kendisinden duydum. Benim para alıģveriģiyle ilgili baģka bir ilgim olmadı. Yanımda para alıģveriģi yapılmadı.yalnızca S.T nin kendi payına düģen net miktar olan 27,5 milyarı elimle saydım. 1,5 milyar lira parayı da bizzat kendim için almıģtım. Çavdarlar Petrolden baģka bir menfaat temini olmamıģtır. Önceki ifademde karıģıklık olabilir. ġuan net olarak hatırlıyorum. Emniyette ifade verirken birazda korku içerisindeydim. Bu olayda bana herhangi bir baģka türlü bir menfaat vaat edilmedi. Belediyenin Sağlık Daire BaĢkanlığınca yapılan iģlemler sırasında Çavdarlar Petrolden 150 milyar aldıklarını duymuģtum. Bu parayı S.A.O almıģ olabilir. Ondan baģka imza yetkisi olan kimse yoktur. N.Ü adındaki Ģahsın Kayseri bölgesinde bildiğim kadarıyla 11 adet petrol istasyonu vardır. Gömeç semtindeki Ünlüler(akpet) Petrolün ruhsat faaliyetleri halen devam etmekte olup buradaki iģlemlerle ilgili olarak S.T, H.N, S.A.O, M.Y ve A.A iģbirliği içerisinde para almıģlardır. Ruhsat iģlemleri ben cezaevine girdikten sonra tamamlanmıģ olabilir. Bu olayda S.T nin 5 milyar liralık çek, 6 veya 6,5 milyar lira peģin para aldığını biliyorum. Ayrıca 125 milyar lira bir seferinde 50 milyar veya daha yüksek bir miktarda baģka bir seferinde ben N.Ü den bizzat alarak getirip S.T ye teslim ettim. S.T iki ayrı tarihte 2 Ģer milyara yakın yani toplamı 4 milyar civarında para verdi. S.T ye 25 milyar kalmıģtı. Kalan paranın tamamı M.Y ye gitti. Gömeçteki petrole diğer petrol istasyonuyla olan mesafesinden dolayı ruhsat verilmemesi gerekirken bu Ģekilde ruhsat verilmiģtir. Adı geçen Ģahsın Anbar 1 de bulunan Türk Petrol adındaki petrol istasyonuyla ilgili olarak mesafelerle ilgili sorunları vardı. Buradaki aykırılıklara göz yumulması içinde adı geçen Ģahıstan toplam 200 milyar lira para alındı. Bu parayı bizzat K.O aldı. K.O nun direk aldığı para bizim birime gelmeyip doğrudan M.Y ye gitmekteydi. S.T nin payı da mutlaka gönderilirdi. Çünkü iģlemler onun imzasından geçmek zorundaydı. Bu olayda benim aldığı pay yukarıda bahsettiğim miktarlardan ibarettir. Yani bana verilen paranı yarısı Anbar 1 deki petrol istasyonu için sayıldı. N.Ü adındaki Ģahıstan alınmıģ olan paralarla baģka bir belediye görevlisinin ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Bu hususta benim bildiklerim bunan ibarettir. Soruldu: A.U adlı Ģahsı sizin sormanız üzerine hatırlayabildim. Bu Ģahsın aldığı pay 2 2,5 milyarı geçmiģtir. S.T bu olaydan 30 milyar lira aldı. Bu para yukarıda belirttiğim 11,5 milyar liradan hariçtir. Alınan paralardan baģka yere para gönderilmedi. Seyd-i Burhanettin Derneği için para gönderilmiģse bilemem. Önceki ifademle Ģimdiki ifadem arasında çeliģkiler varsa Ģimdi ifadem doğrudur dedi. Ġncesu yolu üzerinde bulunan ve Y.Ç adlı Ģahsın sahibi olduğu Yağhan Petrol(Em-Oil) ün izin belgesi ve ruhsat alması bulunduğu konum itibariyle mümkün değil iken Mardin Milletvekili S.B nin sahibi araya girerek aykırılıkların giderilmesi yönünde iģlemler yapıldı. Bu olayda öncelikle Y.Ç den 30 milyar TL para istendi. S.T nin bu parayı istediğini ben giderek Y.Ç ye söyledim. Buna adı geçen Ģahıs itiraz

5 etti. Bu paraya itiraz ettiği için S.T bu Ģaha ait LPG pompasını kapattırdı. Bahsini ettiğim 30 milyar S.T nin bizzat kendisini imzaladığı bir evraka iliģkindi. Bu parayı isteyen S.T bana Ģuan ev aldığım için bu paraya ihtiyacım var, ruhsat iģlemleri sırasında zaten yine para alırız demiģti. Bana çok güveniyordu. Bu parayı almak için S.T sonradan Y.Ç ile bizzat konuģmuģtu. H.A adındaki Ģahsın Y.Ç yi uyararak S. beyin dediğini yapmazsan istasyonun kapatılır Ģeklindeki uyarısı üzerine bu paranın S.T ye verildiğini duydum. Adı geçen petrol istasyonuyla ilgili olarak Y.Ç den milyar arasında tekrar para alındığını biliyorum. Buradan S.T ye tekrar 30 milyar verildi. Kalan para Osmanlı Sarrafa gitti. S.T nin bizzat talimatıyla bu para Osmanlı Sarrafa gitti. BaĢka pay alan olup olmadığını bilmiyorum. Emniyetteki ifademle aradaki farklılık varsa bu ifadem doğrudur. Soruldu: Z.K ve E.E nin 55 ve 45 milyar para aldığı hususu doğrudur. M.Y ı hatırlamıyorum. H.N. un kaç para aldığını hatırlamıyorum. Bunları siz sorarsanız diye söylemedim. Murat Petrol ve Altaylar petrolle ilgili olarak Emniyette vermiģ olduğum ifadem aynen doğrudur. Adı geçen petrollerle ilgili olarak ruhsat iģlemleri için Ö.F.M den 300 milyar lira istenildi. Ancak hiç para alınamadı. Hatta bu Ģahsa ait olan yere ait ruhsat değiģtirilerek tek katlı yerin ruhsatın 7 kat olunca, adı geçen yerin değeri, yaklaģık 1 trilyondan 4 trilyona çıkmıģ oldu. Bu olayda herhangi bir para alıģ veriģi olmadı. Timuçinler Petrol adındaki akaryakıt istasyonunun Ģartları mevzuata uygun değildi. KavĢağa 100 metre mesafede olması gerekirken 30 metre mesafedeydi. Depo aralarında da uygunluk bulunmuyordu. Ayrıca bu istasyon önceki petrol istasyonunun geriye çekilmesi suretiyle yenilenmiģtir. BaĢka bir usulsüzlüğü yoktu. Ruhsat verilebilmesi için M.T den 300 milyar TL para istenildi. Bu parayı M.Y bey istedi. S.T irtibata geçti. K.O bu parayı bizzat aldı. Bende evrakları teslim ettim. Buradan bana 3 milyara yakın para verdiler. S.T 50 milyara yakın para aldı. Çünkü Enerji piyasasından ruhsat verilmemesi yönünde yazı geldiği için riski büyüktü. H.Y 75 milyara yakın, A.A ve M.Y de 175 milyar civarında para aldı. Belediye BaĢkanı o tarihlerde yurt dıģında olabilir. Emniyetteki belirttiğim rakamlardaki farklılık oradaki heyecanımdan kaynaklanmıģ olabilir. ġuan söylediklerim doğrudur. Özata Petrolün konumu mevzuata uygun değildi. Servis yolunun önünde olduğu için ruhsat verilmemesi gerekiyordu. Ancak bu usulsüzlüğe göz yumarak ruhsat verildi. Buranın sahibi M.Ö ile Belediye BaĢkanın arası iyi olduğundan bizzat görüģerek konuyu halletmiģlerdi. Bu iģleme karģılık Kayseri Park ın karģısında bulunan Özata apartmanından yaklaģık 450 milyar lira değerindeki daire M.Ö nün kızı E.Ö ye verilmiģtir. Bu konu S.T ile M.Ö baģ baģa konuģurken duydum. Benim buradaki ifadem doğrudur. Türkmenler Petrolün giriģ ve çıkıģ kısımları olması gereken Ģekilde değildi. Ayrıca burası belediyeden kiralık olup kira süresi dolmuģtu. A.T Seyd-i Burhanettin Hazretleri Derneğinin 2. BaĢkanıydı. Bu nedenle S.T ile yakınlardı. Mevcut usulsüzlüklere göz yumulması için A.T toplam 400 milyar lira rüģvet verdi. Usulsüzlüklere göz yumulmasaydı enerji piyasası petrol istasyonuna metre baģına 400 milyar ceza kesiyordu. Bu olayda H.Y ye milyar para verildi. Geri kalan

6 paranın tamamı yani milyarı M.Y ve A.A ya verildi. S.T 400 milyar lira para alıp 60 milyarını kendisi mal edindi, 30 milyarını derneğe bağıģladı, diğerleri yukarıda belirttiğim gibiydi. S.T kendi parasının içinden bana 4 milyar verdi. Emniyette verdiğim ifadem farklıysa Ģimdiki ifadem doğrudur. Molu Petrolün kavģak problemi ile akaryakıt depolarının problemli durumu vardı. Ayrıca arsanın satıģıyla ilgili de sıkıntı olup petrolün yeri baģka Ģahısa aitti. KavĢakların akaryakıt istasyonlarına dönüģ mesafelerine uymamaktaydı. M.M ile S.T ve H.N ruhsat iģlemleri ile ilgili olarak görüģtüler. Daha sonra M.M belediyeye geldi. Belediyedeki görüģmede iģlemlerin hali için 200 milyar lira TL ye anlaģtılar. Bu para doğrudan doğruya rüģvet parasıdır. H.N ve S.T milyar civarında para aldılar. Geri kalanını M.Y aldı. M.Y diğerlerinin amiri olup o Ģekilde emretmiģti. Bu olayda ben S.T. nin hissesini K.O nun getirerek S.T ye bizzat verdiğini gördüm. K.O da buradan mutlaka pay almıģtır. Bu parayı M.Y beyden almıģtır. Emniyetteki ifademde yalnızca 50 milyar liradan söz etmiģsemde benim Ģimdiki ifadem doğrudur. Er-Pet Petrol adındaki petrol istasyonunun M.Ç. nin oğlu Ġ.Ç tarafından iģletmekte olan ve Ankara yolu üzerinde Boğaz Köprünün 8 10 km ilerisinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonudur. Bu petrol istasyonun giriģ kısımlarıyla ilgili olarak fiili duruma aykırı Ģekilde rapor düzenlendi. Bu duruma göre de GSM ruhsatı verilmesi sağlandı. Bunu sağlayan Kayseri Belediyesi Ġnsan Kaynakları Müdürü E.B dir. Petrol istasyonu sahibi ile E.B aynı siyasi görüģte olduklarından kendilerine yardımcı olmuģtur. Bu iģlemler nedeniyle belediyedeki E.B dıģında herhangi bir görevli menfaat temin etmedi. Benim duyduğuma göre buna karģılık E.B BaĢhekimi olduğu Melikgazi Hastanesinin mobilyalarını yeniletmiģ. Aynı zamanda mobilya iģiyle de uğraģan Ġ.Ç hastane için milyarlık büro malzemesi verdiğini söylediyse de ben daha fazla malzeme alınmıģ olacağını tahmin ediyorum. Ben mobilya alımı ve taģıması sarasında kimseyi görmedim. Hastaneye gittiğimde yeni büro mobilyalarını görüyordum. Mobilyaları E.B ile Hastane müdürü A ismindeki Ģahıs gelerek beğenmiģler. Ġ.Ç öyle söyledi. Emniyetteki ifademle arada çeliģki varsa Ģimdiki ifadem doğrudur. ġuanda Sümer Köprüsünün yan tarafında faaliyette bulunan Gülsoy Petrol (shell) ün arazisinin mülkiyeti Devlet Demir Yollarına aitti. Arsanın bir kısmını sonradan BüyükĢehir Belediyesi almıģtı. Bu arsayı BüyükĢehir Belediyesi tarla vasfında ihaleye çıkardı. Bu nedenle çok ucuz bir fiyata A.G tarafından alındı. Diğer kısmını da Devlet Demir Yollarına kaldığını biliyorum. A.G MHP ikinci baģkanı olmakla birlikte Belediye BaĢkanının akrabası olduğundan bu Ģekilde imkan sağlanıp, rant elde etmesi temin edildi. Bu arsa yalnızca akaryakıt ve LPG istasyonu olarak imara açılmıģken, sonradan Ö.G tarafından 7 8 katlı bina yapıldı. Adı geçen Ģahısların rant sağlamasını temin etmek için imar durumu ayarlandı. A.G belediye baģkanlığına aday olmayı düģündüğünden ve M.Ö nün oylarını bölebileceğinin endiģe edileceğinden aday olmaması karģısında bu arsa kendisine verildi. Adı geçen petrol istasyonuyla ilgili olarak baģkaca herhangi bir para alıģveriģi olmamıģtır. Bu paradan gerek ben gerekse diğer belediye görevlileri herhangi bir pay almamıģtır. Emniyet

7 müdürlüğünde vermiģ olduğum ifadenin farklılığı o anki tedirginliğimden kaynaklanmıģ olabilir. Aybil Petrolle ilgili olarak yapılan iģlemleri ayrıntılı olarak Emniyetteki ifademde belirtmiģ parsel numaraları üzerindeki hileli iģlemleri anlatmıģtım. M.T nin sahibi olduğu Aybil Petrol ün yeri parsel olarak 6 geçiyor. Aslında 7 numaralı parsel olarak geçmesi gerekiyordu. ġ.s ye ait yer ise 6 numaralı parsel olması gerekmektedir. Numaralandırma yapılırken 6 numaralı parselin yanında 8 numaralı parsel gösterilmiģtir. 7 numara ise ilgisiz Ģekilde iki petrol istasyonunun arası olarak belirtilmiģti. 6 numaralı parsel üzerinde M.T nin inģaatını yürüttüğü arsanın gerçek parsel numarası 8 olmalıydı. ġ.s. nin ise 6 olması gerekiyordu. ġ.s de petrol istasyonu yapmak istiyordu. Parsel numarası ile ilgili bu karıģık mahkemeye intikal etti. Mahkeme M.T. nin inģaatını durdurdu. Ruhsatı tekrar vereceğini söyleyen S.T M.T den 150 milyar para aldı. 150 milyar aldığını kendisi bana söyledi. Ancak iģ olmayınca bu parayı S.T. geri ödemiģ olabilir. Bundan emin değilim. Ancak bu olaydan dolayı bana 1 milyar verdi. Bu iģlemden dolayı H.N 35 milyar, S.T. 40 milyar kalanının tamamını A.A aldı. A.A M.Y nin yerine imza attığı için parayı o aldı. Mahkeme kararından sonra parayı alanların tekrar aldıkları oranda parayı toplayıp M.T ye verdiklerini duydum. S.T. parayı bizzat M.T. den aldı. Bu olayda ben para alıģveriģine tanık olmadım. ġ.s güçlü insan olduğundan bu Ģahsın baģlattığı petrol istasyonuyla ilgili olarak para alınmadı. Zaten bu Ģahıs H.A.K nin yardımcısıydı. H.V. ye ait olan ve Mimarsinan kavģağında faaliyet gösteren Vezir Petrolün imarla ilgili sıkıntısı görülüyordu. Mevzuata aykırı bir konumdaydı. ġuan hatırlamadığım bir tarihte S.T. ile birlikte yemek yemek üzere benzin istasyonuna gittik. Yemek sırasında konuģuldu. H.V. nin Seyyid Burhanettin Derneğine yardımda bulunması karģılığında S.T. mevcut usulsüzlüğü halletti. Bu iģlerin halledilmesi ile ilgili olarak hiçbir görevli Vezir Petrol den herhangi bir para almadı. BaĢka bir menfaat temin etmedi. Emniyet müdürlüğünde vermiģ olduğum ifadem Ģuankine çok aykırıysa da Ģimdiki ifadem doğrudur. M.Ö adındaki Ģahıs BeyazĢehir ile Ġldem arasında Özet Petrol Ürünleri adı altında petrol istasyonu inģaatına baģladı. S.T M.Ö den para almaya çalıģmıģsa da bu Ģahıs ülkücü kesimden olup güçlü olduğundan herhangi bir para alamadı. S.T. nin M.Ö den önce 7 milyar istediğini daha sonra miktarı yükseltip 50 milyar talep ettiğini biliyorum. Ancak bu parayı alamadı. Kayseri Merkezde bulunan ve Seyyid Burhanettin Hazretleri Mezarlığı yakınında olan Merkez Otoparkı ile ilgili olarak Emniyette verdiğim ifadem doğrudur. Otoparkın sahibi M.A. üç ayrı yerde ruhsatsız olarak otoparkları iģletmektedir. M.A. nın babası Ģoförler Odası Cemiyet BaĢkanı olduğundan ruhsatsız olarak otopark iģletmesine ses çıkarılmamaktadır. Buna karģılık herhangi bir para alınmamıģ. Ancak hacizli arabalar M.A nın da irtibat kurmasıyla ucuz Ģekilde % 40 bedeliyle piyasaya satılıyordu. Bu Ģekilde avantajlı olarak çift farlı Mercedes aldı. H.A., K.O. aynı Ģekilde avantajlı arabalar aldılar. Bu otoparkların faaliyetinin devamı için M.Y. tarafından 6 Ģar aylık izin belgesi düzenleniyordu. S.T. nin icra müdürlerinden

8 birisiyle samimi olduğunu ve bu tür eylemlerde irtibat kurduğunu biliyorum. Ancak hangi icra müdürü olduğunu bilemiyorum. 4 icra müdürü olabilir. Birdal Yediemin otoparkı ile ilgili olarakta yukarıda belirttiğim yolsuzluklar aynen uygulanmakta yani otoparkın sahibi G.Ç. ve A.Ç. ile S.T. irtibat kurup avantajlı Ģekilde ve kendilerine çevresindekileri araba almaktaydılar. Ayrıca bu otoparkla ilgili olarak iki ayrı tarihte 5 milyar ve 10 milyar lira olmak üzere toplam 15 lira para aldığını biliyorum. S.T otoprakı kendisi yetkisi dahilinde 3 ay çalıģtırma yetkisi olduğundan bu parayı alıyordu. Belirtilen otoparktan APK Müdürü E.C,S.A.O, H.A, H.T araç almıģlardır. Benim Ģuandaki ifadem daha doğrudur. Ethem GülĢen otoparkı ile ilgili olarak söyleyeceklerim de yukarıdakilerin aynısıdır. Bu otopark içinde aynı uygulama yapılmaktadır. Ancak bu otoparktan 15 veya 16 leptop ve LCD ekran bilgisayar alınmıģtır. Bu bilgisayarların tanesi 1,700 dolar civarındadır. Bu bilgisayarlar görevlilerce evlerine götürüldü. Herkes Ģahsi malı olarak kullanmaktadır. H.N., S.A.O., H.T., A.A., E.K., S.T., A.E., H.A., K.O. bilgisayar almıģtır. Bana verilen bilgisayar belediyede durmaktadır. Benim Ģimdiki ifadem emniyetteki ifademden doğrudur. Kayseri ilindeki minibüs hatları büyük oranda doğu kökenlilerin eline geçmiģ olduğundan bu hususun değiģtirilmesi amacıyla minibüs hatları kaldırılıp yerine otobüs hatları konulması ve 3 hat için 1 otobüs hattı verilmesi kararlaģtırılmıģtı. Bu belirttiğim Ģeyden önce minibüs hatları satıģında S.T. her zaman para alırdı. Bu hususta emniyette vermiģ olduğum ifadeyi aynen tekrarlıyorum. Hatların bu Ģekilde kapatılmasına doğu kökenliler itiraz ederek Belediyeye baskı yapmaya ve tehditte bulunmaya çalıģsalar da bir sonuç alamadılar. Niğde nin Çamardı ilçesine gidiģ ve oradaki paralı Ģahıslarla yapılan pazarlıklar hakkında söylediklerim aynen doğrudur. Minibüs hattının değeri 150 bin euro iken buradaki Ģahıslara bin euroya satıģ yapıldı. SatıĢ iģlemleri sırasında hattın değeri resmi olarak gösterilirken arada kalan farkı S.T. aldı. Bu para M.Y. ve H.N. ile birlikte paylaģıldı. Bu olaydan dolayı bin euro haksız menfaat sağladığını zannediyorum. Kayseri ilinde 436 adet minibüs hattı vardı. Bunun karģılığında 120 civarında otobüs alınacaktı. Bu otobüsleri belediye alarak Ģahıslara vereceği için otokar firması belediyeyle irtibat kurdu. 27 kiģilik yarım otobüsler 80 milyar civarında alınacaktı. Otokar firmasından alınacak her otobüs için 8 milyar avanta istendi. Emniyette vermiģ olduğum ifadedeki rakam farklılıkları heyecanımdan olabilir. Hilton Otelinin yakınında Almer Taksi Durağı olmakla birlikte Hilton un kendi taksi durağı bulunmuyordu. Hilton yöneticilerinin taksi durağı isteği üzerine Hilton Taksi durağı ihtas edilmek istendi. Ç.A. ve soy ismini hatırlayamadığım M. adındaki kiģilere durak verildi. Bu Ģahısların toplam 4 tane hattı vardı. Almer Taksi Durağı öncelikle bu iģe talip olmuģsa da onlara verilmedi. Hilton Taksi Durağında oluģturulan 4 hat için Ç.A. dan 18 milyar TL para alındı.bu parayı ben Ç.A dan bizzat alarak S.T. ye bizzat teslim ettim. S.T. bana 2,5 milyar lirayı geri verdi. Hattın resmi bedeli 2 milyar idi. Dolayısıyla yalnız bir hat için para alındı. Sonradan Almer Taksi de çalıģanlar Ģikayette bulunarak yan yana taksi durağı olmayacağını iddia edince

9 belediye baģkanının talimatıyla yeni taksi durağı iptal edildi. Parayı ben teslim aldığımdan durağın iptali üzerine Ç.A. doğu kökenli adamlarıyla birlikte belediyeye gelerek benden bu parayı istediler. Parayı S beyin aldığını ondan alırsam vereceğimi söyledim. Ancak kendilerinin beni muhatap kabul ettiklerini söyleyince bu parayı temin ederek verdim. Hatta bu parayı öderken bankadan da 6 milyar lira kredi çektim. Kayseri Park Taksi Durağının açılması gündeme gelince 10 hatlık durak için 4 hattını A.D. tanıdıklarına tahsis etti. Geri kalan 6 kiģiden hat baģına 15 milyar TL para istendi. Rayiç bedel hat baģına 2000 YTL idi. Altı kiģiden para alındı. Ancak diğer dört kiģiden para alınmadı. 6 kiģiden toplanan 90 milyar lira para S.T. ye teslim edildi. Bu paranın 78 milyarı kayıt dıģı paradır. Parayı sonradan S.T. sahiplerine ödemiģ olabilir. A.D. ile Belediye BaĢkanı irtibat kurunca bu bahsini ettiğim 6 kiģinin olayla ilgisi kesilip A.D. nin adamları olan diğer 4 kiģi çalıģmaya devam etti. Buradaki taksi duraklarından dolayı herhangi bir görevli para alamamıģ oldu. Erkilet Havaalanı DıĢ Hatlar Terminalinde yeni oluģturulacak olan 55 hatlık taksi durağı ile ilgili olarak emniyette vermiģ olduğum ayrıntılı ifadeyi aynen tekrar ederim. Bu hatların doğu kökenlilere verilmemesi yönünde karar alındı. Bu hatları alacak kimselerin özellikle Kayserili ve sağlam karakterli olması isteniyordu. Her hattın rayiç bedeli 2000 YTL bedellidir. M.Y., A.A., S.T. ve H.N. bir arada konuģarak 55 hat için belirtilen vasıflarda Ģahıs arama yönünde karar verdi. Bana 25 hattı satmam için yazılı emir verdiler. S.T. ve H.N. de bu yazılı emir vardır. Önce bana her hattı 10 ile 24 milyar arası satmam söylendi. Ġfademde ayrıntıları ile belirttiğim Ģekilde ben 25 hattın satıģını yapıp toplam 486 milyar para toplayarak S.T. ye götürdüm. Taksi hatlarının satıģı sırasında belediyede resmi iģlemler yapılıyor ve makbuz hattı satın alana veriliyordu. Ancak makbuzlar 3 nüsha olup 3. nüshaya karbon konulmuyor. Belediyede kalan bu nüshanın üzerine rayiç bedeli yazılıyor. Parayı ödeyen Ģahsa ise ödediği miktarı gösteren üsteki makbuz veriliyordu. Parayı yatıran Ģahıs karbon kullanılan ilk iki sureti alıyor. Birisi kendinde kalıyor. Diğeri Ģoförler odasına götürüyordu. Belediyede kalan tahsilat fiģindeki miktarı dıģındaki para kontrol dıģı bir para hale geliyordu. Ġfademde adı geçen M.Ö. adındaki Ģahıs esasında diğer hat müģterilerini bulan Ģahıstır. Yaptığı faaliyete karģılık sürekli parasını almıģtır. M.Ö. satıģını yaptığı hat baģına 2 milyar alıyordu. Ben de değiģik miktarlarda her satıģtan para alıyordum. S.S. adındaki Ģahsa satılan iki hat için 4 milyar TL M.Ö. aldı, 4 milyar TL si belediyenin oldu, YTL ben aldım, milyar TL H.N. de kaldı. Zaten bu para sonradan paylaģıma giriyordu. S.Ç. den toplam 40 milyar alındı. M.Ö. 8 milyarını, belediye 8 milyarını, ben ise YTL sini aldım. Kalan kısım S.T. de idi. Sonradan paylaģılmıģtır. M.B. ye iki adet servis aracı, iki adet taksi hattı satıldı. Servis hatlarının tanesine 46 Ģar milyar, taksi hatlarının tanesine de 12 Ģer milyar alındı. Bu olayda M.Ö. 8 milyar, ben toplam 1,900 YTL aldım. Bu paranın toplam 16 milyarı belediyeye yatırıldıktan sonra geri kalan kısım M.Y. de kaldı.

10 Y.P. den 56,000 YTL para alındı. Bu Ģahsa 5 hat verilmiģti. Bu müģtekiden M.Ö. 10 milyar, 2,5 milyar aldım. 10 milyarı belediyeye yatırıldıktan sonra kalan kısım H.N. ye teslim edildi. Ü.A. ya 6 adet hattı 108, 000 YTL karģılığında sattım. Kendisinden 48 milyar peģin para, 60 milyarlık çek aldım. Çeki S.T. %10 eksiğine kırdırdı. Paraları S.T. aldı. Bahsi geçen çek Oto Galericiler Sitesinde iģ yeri bulunan K.U. ya kırdırılmıģtı. E.Ö. ye 2 adet hattı 14,5 milyardan toplam 29 milyara M.Ö. nün aracılığıyla sattık. M.Ö. toplam 4 milyar aldı. Ben para almadım. Belediyenin payı verildikten sonra kalanı S.T. aldı. M.S. den 1 hat bedeli 14,5 milyar alındı. 2 milyarını M.Ö. aldı. Ben para almadım. Belediyenin payıyla birlikte kalan kısmı S.T. ye bizzat ben verdim. H.K. ye de 14, 500 YTL ye bir hat sattık. 2 milyar M.Ö. aldı. Ben para almadım. Kalan kısım ve belediyenin payı S.T. de kaldı. U.A. adındaki Ģahsa 19 milyara bir hat sattık. M.Ö. 2 milyar aldı. 850 milyon ben aldım. S. bu paranın belediye payı dıģında kalan tümünü aldı. Sonradan U.A. bu hattı baģka bir Ģahsa satmak istedi hatta 40 milyar verildiğini iddia etti. S.T. 19 milyarı iade etmek istediyse de 40 milyar parayı ödedi. Bu parayı S.T. nin cebinden verdiğini sanıyorum. U.A. ya ait hattın 3. Ģahsa satıldığını hatırlamıyorum. ġuan hatırlamadığım bir tarihte M.Y. beni makam odasına çağırarak kredi kartı borçlarımı sorduktan sonra bana bir araba alacaklarını söyledi. BoĢanma davasında eģimin istediği altınların parasını ödeneceğini belirtti. Bana 40 milyar TL civarında para vereceklerini söyledi. Bu sırada yanında S.T., H.N. ve A.A.vardı. BaĢkan beyin beni çok sevdiğini söylediler. Bana bu anlattığım olay sırasında hiç para verilmedi. Bu konuģmadan dakika sonra S.T. zarf içerisinde 24 milyar para verdi. Paranın 20 milyarı 100 YTL lik iki deste halindeydi. 4 milyarı da 50 YTL Ģeklinde tek deste halindeydi. Yani 10 YTL Ģeklinde değildi. Bu parayla Nur Otomotive gittim. Peoguet 406 marka otomobili 24,800 YTL ye aldım. Arabaya M.Y. ile birlikte garaja inerek baktık. M.B. nin vermiģ olduğu parayı 46, 000 YTL Ģeklinde ve iki ayrı tarihte S.Ç. getirdi. Bana elden teslim etti. Ġlk 46,000 YTL lik taksiti aldığımda Seyir Cafe de buluģmuģtuk. S.Ç., M.B., O.Ç. nin koruması denilen Ģahıs vardı. Aldığım bu paraları belediyeye getirdim. M.Ö. belediyeye geldi. Burada 8 milyar TL para aldı. Paranın alındığına dair belgeyi S.T. hazırladı. Bu para alıģveriģinden sonra M.Y. beni telefonla arayarak satın aldığım arabayı belediyenin alt garajına çekip beklememi söyledi. Ben burada beklerken geldi. Araba hakkında sohbet ederken arabanın bana yakıģtığını söyledi. KonuĢma sırasında kendisine hani baģkanım bana senet verecektiniz? dediğimde bir anda sohbet ortamı bozuldu. M.Y. bana emniyetteki ifademde söz ettiğim küfürlü sözler söyleyerek arabanı da seni de. Belediyeden git, bir daha gelme Ģeklindeki sözleri söyleyerek yanımdan ayrıldı. Ayrıca M.B adındaki Ģahıstan Seyir Cafe de ki buluģma sırasında 46 milyarın haricinde 24 milyar daha almıģtım. Bu para taksi hatları içindi. Belediyeye bu parayla geldim. Belediyenin garajında M.Y ile tartıģtıktan sonra S.T nin yanına geçtim. M.Ö odaya geldi. M.Ö ye burada 8 milyar verdim. 8 milyarın 2 milyar lira da önceki 46

11 milyar liradan M.Ö ye verilecek olan pay idi. Kalan para belediyenin payı ile S.T de kaldı. Ben bu olayda 1,900 YTL aldım. Emniyetteki ifademle Ģimdiki ifadem arasındaki büyük çeliģki o andaki tedirginliğimden kaynaklanmaktadır. Aradan bir iki gün geçtikten sonra M.Y beni odasına çağırdı. Bana oğlum senin derdin ne dedi. Bende kendisine para alıģveriģini benim yaptığımı, herkesin beni muhatap gördüğünü, risk altında olduğumu söyledim. Taksiden dolayı toplanan paranın 500 milyara yaklaģtığını söyledim. Alınan paranın genel toplamının yalnız dıģ hatlar terminalindeki taksi durağı için 1 trilyon civarında olduğunu söyledim. Mevcut durumun nedeniyle bana ya çek vermelerini ya da senet vermelerin söyledim. Bunun üzerine bana bizim ciromuz yıllık 250 trilyon, 1 trilyon dediğin nedir, git aģağıdan bir senet al getir dedi. Bunun üzerine kitapevinden bir adet boģ senedi alıp tekrar M.Y nin yanına gittim. M.Y nin yanında H.N, S.T ve A.C bulunuyordu. Hepsi birlikte benimle konuģmaya baģlayarak niçin böyle davrandığımı sordular. Ben korkularımı anlatınca benim herhangi bir belgede imzamın olmadığını, mühürün BüyükĢehir Belediyesi ne ait olduğunu, çekinmemem gerektiğini söylediler. Ben senet verilmesi hususunda ısrar ettim. BoĢ senedi masaya koyup odadan ayrıldım dakika sonra beni tekrar çağırdılar. Senet imzalanmıģ vaziyetteydi. Benim adıma yazılmıģtı. BüyükĢehir belediyesinin mühürü vardı. Senedin içi boģ olup bana 10 trilyona kadar senedi doldurabileceğimi söylediler. Düzenlenen bu senedi cebime koyarak çıktım. Senet üzerindeki yazıları M.Y nin yazdığını S.T söyledi. Ben yazıları M.Y nin yazıp yazmadığını bilmiyorum. Ama imzayı attığını gördüm. Senet üzerinde herhangi bir miktar yazılı değildi. Emniyette ifadem yanlıģ anlaģılmıģ. Bu senet Ģuanda benim avukatım olan ve Ankara ilinde avukatlık yapan Y.E de bulunmaktadır. Y.E nin Ġstanbul Barosuna kayıtlı olduğunu biliyorum. Ġstanbul da da bürosu vardır. Adı geçen avukat Milletin ve Halkın Demokrasi Hareketi adındaki partinin genel baģkanıdır. Erkilet Havaalanının mevcut taksi durağının iģletenlerden S.Ç nin yeni tesis edilen 55 hatlık taksi durağına yönelik olarak açmıģ olunan davayı kazanması üzerine alınan paraların Ģahıslara iadesi gerekiyordu. Toplanan paraların 316 milyarı geri ödendi. Ancak bu arada iģlerin biraz karıģması üzerine S.T nin beni çağırarak Kayseri den ayrılıp bir süre gezerek gelmemi söyledi. Beni vurabileceklerini belirtti. Bu arada M.Ö de bana sürekli baskı yapıp kalan parayı getirmemi, hat alan Ģahısların kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi. Paranın kalan kısmının ödenmesinin gecikmesi ihtimali karģısında O.Ç nin geleceğini, beni vuracaklarını söylüyorlardı. Bunun üzerine bende can güvenliğim için Kayseri den kaçtım. Benim kaçmamdan sonra H.T beni arayıp R.Ç nin beni arayıp Kayseri ye dönmemi söyledi. Ancak ben cesaret edemedim. O.Ç yi daha tehlikeli gördüm. Kayseriden kaçmadan önce H.T den değiģik miktarlarda çek ve senet aldım. Aldığım senetleri ve çekleri kaçmadan önce kendisine iade etmiģtim. R.Ç bende 3 trilyon para olduğunu duyduğu için beni koruyacağını söylediler. Ben Kayseri den babama ait doblo marka araçla kaçtım. Alanya ve Antalya da kaldıktan sonra Ankara ya geçtim. Ankara da Av. Y.E ile tanıģtım. Ben internetten Y.E nin adresini öğrenmiģtim. Bürosuna gittim. KardeĢi Y. E yi gördüm. Durumumdan söz edince bu iģe Y.E nin bakacağını söyledi. Yarım saat kadar sonra Y.E geldi. Kendisine durumu anlatıp elimdeki durumu sordum. Senedin bedel kısmına 850 milyar lirayı ben kendim yazmıģtım. Senedi bu haliyle Av Y.E ye verdim. Ben Ģuan size anlattıklarımı Y.E ye de anlattım. KonuĢmalarım CD ye alındı. Avukatın

12 benim konuģmamı niçin CD ye aldığını bilmiyorum. Ben Av. Bürosundan ayrılmadan BaĢbakanın danıģmanı E.B ile 2 tane Albay ve 1 BinbaĢı geldi. Bu gelenler büroda konuģurken ben kapının önünde bekledim. Ġçeride benimle ilgili konuģup konuģmadıklarını bilmiyorum. E.B askerlerden önce gelmiģti. Benim durumumu avukatımla birlikte konuģtular. Ancak askerler varken gündeme gelip gelmediğini bilmiyorum. Avukat bana durumu E.B nin BaĢbakana ileteceğini benim gidip dolaģmamı ve görünmememi söyledi. Ankara da 4 veya 5 gün kaldım. Arabanın içinde yatıyordum. Birkaç gün sonra avukat beni telefonla çağırdı. Benim yanımda M.Y ye telefon edip megafonu açarak bana dinletti. M.Y telefonda parayı ödeyelim, ancak bizim hakkımızda ifade vermesin dedi. Aradan 15 dakika geçtikten sonra H.A.K Y.E yi aradı. Telefonda avukata bundan sonra muhatap benim, H. BaĢkanla görüģme, televizyonlarla irtibat kurma dedi. Avukatta bunu kabul etti. Daha sonra ben Ġstanbul a gittim. Ara sıra avukatı arıyordum. Avukat bana H.A.K nin birkaç kez yanına gidip geldiğini söyledi. Parayı da ödeyeceklerini söyledi. Ben Tekirdağ Malkara da bulunurken polisler gelerek beni yakalayıp Kayseri ye getirdiler. Cezaevinde bulunduğum süre içinde defalarca bana aracı geldi. 2 trilyon lira para teklif ettiler. Ġfademi değiģtirmemi Y.E nin avukatlıktan azletmemi istediler. Ancak ben teklifleri kabul etmedim. Avukatımla daha sonra parayla ilgili olarak herhangi bir Ģey konuģmadık. Ziyaret için cezaevine iki sefer geldi. Yukarıda ifademde anlattığım Ģekilde usulsüz olarak tahsil ettiğim paralardan Kayserispor ve Erciyes Spora belli bir miktar veriliyor, karģılığında makbuz alınıyordu. Onun dıģında paralar yukarıda adını belirttiğim görevliler arasında paylaģılıyordu. Emniyetteki ifadem sırasında ismi geçtiği halde Ģuanda isminden söz etmediğim H.Ç, A.Y, T.T ve özel kalemde görev yapan T. adındaki Ģahıslar bu paraların alınmasına vakıftılar, paralar bunlar vasıtasıyla H. BaĢkana ulaģırdı. H. BaĢkanın yurt dıģında olduğu zamanlarda yerine vekaleten bakan Z.Y, M.T, S.A ve M.B de yapılan usulsüzlüklerden paylarını alıyorlardı. Adı geçen Ģahısların paylarını S.T ayırdığı ve benim yanımda isimlerinden söz ettiği için olayı hatırlıyorum. Bu Ģekilde kendilerinin pay aldığı sonucuna vardım. Parayı aldıklarına bizzat tanık olmadım. Belediye BaĢkanı M.Ö nün payına düģen paralar yukarıda ismi geçen Ģahıslar aracılığıyla Osmanlı Sarraf a teslim ediliyordu. Doğrudan Osmanlı Sarraf a verilen paralarda oluyordu. Yukarıda da kısmen söz ettiğim Seyyid-i Burhaneddin Hazretleri Derneği adına yapılan bağıģlar için çoğunlukla makbuz alınmamaktadır. A.T, Y.A ve A.Ġ.Y titiz oldukları için makbuz almaktadır. Ancak diğerleri makbuz almamaktadır. Benim mevcut aģamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ġddialarıma iliģkin olarak Ģuan ibraz edeceğim baģka delil yada belge yoktur. Ancak adı geçenlerin banka hesapları incelenirse durum ortaya çıkabilir. Ġfadem bundan ibarettir dedi. ġüpheli müdafiinden soruldu. Savunmaya ekleyeceğimiz bir husus yoktur. Zaten bu suçtan dolayı tutukluda değildir dedi.

13 ġüpheli ve Ģüpheli müdafiinin baģka bir diyeceği olmadığından Ģüphelinin beyanı okundu CMK 147.maddedeki iģlemler yerine getirilmekle tutanak içeriği Ģüpheli tarafından okundu tutanak birlikte imza altına alındı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778

ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778 ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778 Adı ve soyadı Hacı Ali HAMURCU Baba ve ana adı Fahrettin ve Hamiyet Doğum yeri ve tarihi Elazığ Nüfusa kayıtlı olduğu yer Yozgat

Detaylı

ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778

ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778 ĠFADE TUTANAĞI (ġüpheli için) ĠFADE VERENĠN : T.C.kimlik numarası 65344264778 Adı ve soyadı Hacı Ali HAMURCU Baba ve ana adı Fahrettin ve Hamiyet Doğum yeri ve tarihi Elazığ Nüfusa kayıtlı olduğu yer Yozgat

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠCRA MEMURLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

Atabek Koleji 5.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 17 Nisan 2011

Atabek Koleji 5.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 17 Nisan 2011 1) tabek Koleji 5.Sınıflar E H D ġekilde[h]= [H] ve kenarı E kenarının 4 katıdır. D = D, ED Üçgenin alanı 12 cm 2 ve H = 8cm olduğuna göre kenarı kaç cm olur? 3) Çevresi 33 cm olan ikizkenar üçgenin tabanı

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmasında

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayı: Tarih:.././ Konu: Ceza Soruşturması İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Genel Sekreterlik / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU ÜZERĠ KOCAELĠ PLAZA NO:111/5 ĠZMĠT/KOCAELĠ Telefon :(0262) 321 41 12 Fax: (0262) 3214081 Ġnternet :www.kocaelibarosu.org.tr E-mail :kocaeli@barobirlik.org.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Genel Sekreterlik / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında Yükseköğretim

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK H. YAZICI N. EKREN M. BAġESGĠOĞLU Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı V.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK H. YAZICI N. EKREN M. BAġESGĠOĞLU Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı V. 16 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27230 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/14954 Ekli Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının30/1/2009 tarihli

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na 1 Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler Suç :1- Hüseyin ÇAPKIN- Suç Tarihinde

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı. Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) .././ İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için) Sayın: Rektörlük / Dekanlık/ Müdürlük Makamının. tarih ve.. sayılı yazısıyla konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak.. hakkında açılan disiplin soruşturmasında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R - TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞ - TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖY HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ Ç İ N D E K İ L E R - TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞ - TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖY HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA(Afyonkarahisar)

Detaylı

KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM

KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM 25.3.2009, v2.0 1. İETT ile ULAŞIM 14R Kadıköy Rasathane (60dk 115dk) Kadıköy Rıhtım, Askeri Hastahane (Üsküdar), Marmara Üniversitesi (Kadıköy), Zeynep Kamil Hst. (Üsküdar),

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI ĠHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ (Türk Lirası) 10.000,- TANITIM DOKÜMANI VE ġartname BEDELĠ (Türk Lirası) 1 Afyonkarahisar

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ 2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19 da kayıtlı taģınmazın bir kısmı

Detaylı

NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA ASHA 300 VE NOKIA ASHA 303 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) NOKIA ASHA 300 ve NOKIA ASHA 303 ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi

ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA. : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi ÖRNEK DİLEKÇE (0) (.) NOLU SANDIK KURULU BAġKANLIĞINA ġġkayet KONUSU : (T.C.Kimlik No)Adı, Soyadı (..) numaralı Sandık Kurulu... müģahidi : Saat 07.00 deki sandık hazırlık iģlemlerine iliģkin, yöntem talebidir.

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı