TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU"

Transkript

1 TC KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Soruşturma No:2007/24740 Hz (CMK 147) ŞÜPHELİ İFADE FORMU İFADEYİ ALAN C.SAVCISI Vekili : Ġsmail DALAN Kayseri Cumhuriyet BaĢsavcısı İFADEYİ YAZAN Z.KATİBİ : Seçil TOPAL İFADENİN ALINDIĞI YER : CUMHURĠYET SAVCISI ODASI İFADENİN ALINDIĞI TARİH : İFADE VEREN ŞÜPHELİNİN AÇIK KİMLİĞİ, ADRESİ : Hacı Ali Hamurcu ( ), Fahrettin ve Hamiyet Oğlu, Elazığ 1979 doğumlu, Yozgat ili, Çandır ilçesi, BüyükkıĢla/zafer köyü nüfusuna kayıtlı halen Erciyesevler Mahallesi, Billur Caddesi, Levent Apartmanı, Kat: 7 No: 31 Kocasinan Kayseri. MÜDAFİİ : Av. Esra Köroğlu-Kayseri Barosu 1266 İFADE VERENİN MEDENİ HALİ/ :Evli TAHSİLİ EKONOMİK DURUMU TELEFON NUMARALARI : Lise mezunu : 1,200 YTL : (ĠĢ), (cep)

2 CMK nın 147.maddesi gereğince Ģüphelinin kimliği saptandıktan ve kimliğine iliģkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü olduğu hatırlatıldıktan sonra kendisine yüklenen suç anlatıldı, Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği kendisine bildirildi, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği hatırlatıldı. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylendi. ġüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak kendisi aleyhine var olan Ģüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağı bulunduğu bildirildi. ŞÜPHELİ BEYANINDA: CMK 147. maddedeki haklarımı anladım. Savunmamı kendim yapacağım. Ayrıca avukat Esra Köroğlu müdafimdir. ġu an huzurda olan müdafim de gerekli savunmayı yapacaktır dedi. SORULDU: Ben olay hakkında emniyet müdürlüğünde ayrıntılı ifade vermiģtim tarihli ifademi aynen tekrar ederim. Ben Ocak 2005 tarihinden itibaren kayseri BüyükĢehir Belediyesinde çalıģmaya baģladım. UKOME( UlaĢım Koordinasyon Merkezi) ġube Müdürlüğünde Bilgi ĠĢlem Memuru olarak göreve baģladım. Daha önceki görev yerim olan Gesi Belediyesinde iģçi olarak çalıģmaktaydım. Benim çalıģtığım birimin ġube Müdürü S.T, onun bağlı olduğu daire ise H.N nin yönettiği Makine Ġkmal Daire baģkanlığıdır. HiyerarĢik olarak bu daire baģkanı da genel sekreter M.Y ye bağlıdır. A.A ise Genel Sekreter yardımcısı olduğundan hiyerarģik olarak aynı bağlılık mevcuttur. Benim çalıģtığım birim taksi, otobüs ve minibüs duraklarının ruhsat iģlemleri ile hatların belirlenmesi ve satıģı hususlarında yetki sahibi olduğu gibi akaryakıt istasyonlarına ve otoparklara ruhsat verilme aģamasında rapor hazırlamaktadır. Ben fiilen bu birimin belirttiğim görevleri yapması sırasında inceleme yapıp rapor düzenleyerek ġube Müdürü S.T ye sunmaktayım. UKOME toplantıları öncesinde hazırlamıģ olduğum belgeler rapor halinde kurula sunulurdu. Ben fiilen bu iģlemleri yapmakla birlikte imza yetkim olmadığı için belgelere imza atmazdım. Ben yalnızca belediye içerisindeki yazıģmalara paraf atıyor, zimmet defterine belgelerin alımı ve teslimi sırasında imza atıyordum. Belediye adına resmi olarak gelir tahsil etme yetkim bulunmadığı gibi kullanmıģ olduğum mühür yada kaģe yoktur. Yalnızca daire baģkanında mühür bulunurdu. Para tahsili söz konusu olduğu zamanlarda Ġkmal Daire BaĢkanlığının mühürü değil Belediye BaĢkanlığının mührü genel sekreterden alınarak getirilirdi. Mühürü bizzat müdür S.T alarak kullanabilirdi. Ġfademde ruhsat iģlemleri sırasında rapor hazırladığımı belirtmiģsemde ben yalnızca ruhsat verilecek yerlerin kabataslak basit ölçümünü yapıp, basit krokiyi ve bilgileri Ģube müdürüne sunuyordum. ġube müdürlüğü kendi görevlileriyle iģlem yapılacak yere giderek incelemeyi yapıp rapor düzenliyorlardı. Düzenlenen rapor hiyerarģik olarak Daire BaĢkanlığına ve üst birimlere sunuyorlardı.

3 Belsin ve Organize Sanayi bölgesini birbirine bağlayan kısımda bulunan Çavdarlar Petrol istasyonuyla ilgili olarak yapılan usulsüzlükleri önceki ifademde belirtmiģtim. ġuan kimliğini hatırlamadığım A. Ġsimli Zabıta Memuru ve Belediye mimarı A.Ç ile birlikte bu petrol istasyonuna uygunluk kontrolü için gittik. Fiilen faaliyette olan petrol istasyonları her yıl veya iki yılda bir uygunluk belgesi aldıklarından bu Ģekilde kontrolleri yapılmaktadır. Bizim gidiģ amacımız istasyonun yan tarafında yapılan düğün salonunu kontrol etmektir. Düğün salonunun üç katı zeminde altta, dört kat ise üstte olmak üzere yedi kat olduğunu, bu binanın yan tarafında usule uygun olmayan akaryakıt deposu yapıldığını, iki giriģ olması gerekirken üç giriģin olduğunu, depoların pompaya uzaklığının 40 metre olması gerekirken 24 metre olduğunu, tespit ettik. Ben olumsuz görüģ bildirdiysem de yanımda bulunan mimar A.Ç bana karıģmamı söyleyerek orada bulunan istasyon sahibi N.Ç ye hallederiz dedi. Zabıtalar olanlardan habersiz kenarda durmaktaydılar. Olumsuz Ģekilde hazırlanmıģ rapor götürülerek S.T ye sunuldu. Raporu ben sunarak uygunsuzluğunu belirttim. Ayrıca müdüre herkesin beni bildiğini belirterek usulsüz iģlem yapmamalarını söyledim. S.T bana kes sesini, baģkanın haberi var, bu iģ yapılacak, seni çöpe gönderirim dedi. Önceki ifademde belirttiğim Ģekilde ertesi gün bir arada bulunduğumuz sırada H.N N.Ç den övgüyle söz ederek bu iģin çözüleceğini söyledi ve S.T ye sen imzanı at, ben M.Y ye imzalatırım dedi. Bu konuģmadan sonra A.Ç ve yine toplantıda bulunan H.A dıģarı çıktı. Ġçerde benimle birlikte S.T ve H.N kalmıģtı. Bu sırada H.N S. bey burası ne kadar patlar diye sordu. S.T önce 500 milyardan söz etti. Daha sonra konuģma sırasında 300 milyara düģtüler. 300 milyara iģi halletme yönünde karar kıldılar. Bu konuģmaları A.Ç nin sonradan duyduğunu kendisinden öğrendim. Olaya bizzat tanık olmadı. Bu konuģmadan sonra beni tekrar Çavdarlar Petrole gönderdiler. Kendisinin belediyeye gelmesini söyleyip vaziyet planını da ruhsat verilebilecek Ģekilde ayarlayıp getirmesini söyledim. N.Ç belediyeye S.T ye, H.N ye ve M.Y ye uğrayarak iģlemlerini halletti. Bu iģlemler sırasında S.T N.Ç ye evrakı teslim ederiz, parayı da burada alırız dedi. ġuan hatırlamadığım tarihte evrakları teslim etmek üzere Çavdarlar Petrole gönderildim. Ben petrolden ayrılmadan bana telefon edilerek emanetin geldiği söylenip, evrakları teslim etmem söylendi. Emanetten kastedilen 300 milyar lira para olup S.T telefonda bana bu miktarı söyledi. Ben belediyeye döndükten sonra bu paradan 1,5 milyar lira verdi. Bu paranın 125 milyarı Osmanlı Sarrafa gönderildi. Geri kalan 50 milyar S.T, 50 milyar H.N aldı. Kalan kısmı M.Y nin payıydı. Osmanlı Sarraf kasa olup buraya giden para Erciyes Spor yada Kayseri Spora gönderilip aktarılmaktaydı. Bu para belediye baģkanı adına gittiği için Erciyes spor yada Kayseri spora gönderilip gönderilmemesi baģkanın takdiridir. Yukarıda bahsettiğim alınan paralardan diğer görevlilere ne kadar para dağıtıldığını bilmiyorum. Bu paradan S.T ye 27,5 milyar kaldığını hatırlıyorum. Çünkü bu parayı S.T bana saydırdı. Kendisi bu tür iģlemleri yapmaktan bile zevk alan birisi olduğundan, aldığı rüģvet paralarını bir baģkasına saydırmakta mahsur görmezdi. Bu olayda aldığım para yalnızca 1,5 milyardır. Bu iģlemler tamamlandıktan sonra N.Ç 2. bir petrol istasyonu daha kurdu. Yeni benzin istasyonu Anbar yolundaydı. Ġkinci petrol istasyonunun yeriyle ilgili ölçüm yapmak üzere gönderilmiģtim. Ölçüm yaptığım sırada M.Y nin sekreteri K.O bana Ali ben 150 milyarı kaptım gidiyorum, ölçsenizde olur ölçmeseniz de olur dedi. Ertesi gün karģılaģtığım N.Ç ye niçin evraklar için baģvurmadığını sorduğumda senin müdürün

4 300 milyar istiyor, oysa ben bu iģi M.Y ye 150 milyara hallettirdim, niçin size geleyim dedi. Çavdarlar Petrolle ilgili olarak hatırladıklarım ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Yukarıda belirttiğim gibi ilk petrol istasyonu için 300 milyar lira alınmıģ olup bu paranın alındığı telefonla bana söylendi. Paranın alındığını bizzat görmedim. Ġkinci petrol istasyonuyla ilgili olarak ise M.Y nin 150 milyar aldığını bizzat kendisinden duydum. Benim para alıģveriģiyle ilgili baģka bir ilgim olmadı. Yanımda para alıģveriģi yapılmadı.yalnızca S.T nin kendi payına düģen net miktar olan 27,5 milyarı elimle saydım. 1,5 milyar lira parayı da bizzat kendim için almıģtım. Çavdarlar Petrolden baģka bir menfaat temini olmamıģtır. Önceki ifademde karıģıklık olabilir. ġuan net olarak hatırlıyorum. Emniyette ifade verirken birazda korku içerisindeydim. Bu olayda bana herhangi bir baģka türlü bir menfaat vaat edilmedi. Belediyenin Sağlık Daire BaĢkanlığınca yapılan iģlemler sırasında Çavdarlar Petrolden 150 milyar aldıklarını duymuģtum. Bu parayı S.A.O almıģ olabilir. Ondan baģka imza yetkisi olan kimse yoktur. N.Ü adındaki Ģahsın Kayseri bölgesinde bildiğim kadarıyla 11 adet petrol istasyonu vardır. Gömeç semtindeki Ünlüler(akpet) Petrolün ruhsat faaliyetleri halen devam etmekte olup buradaki iģlemlerle ilgili olarak S.T, H.N, S.A.O, M.Y ve A.A iģbirliği içerisinde para almıģlardır. Ruhsat iģlemleri ben cezaevine girdikten sonra tamamlanmıģ olabilir. Bu olayda S.T nin 5 milyar liralık çek, 6 veya 6,5 milyar lira peģin para aldığını biliyorum. Ayrıca 125 milyar lira bir seferinde 50 milyar veya daha yüksek bir miktarda baģka bir seferinde ben N.Ü den bizzat alarak getirip S.T ye teslim ettim. S.T iki ayrı tarihte 2 Ģer milyara yakın yani toplamı 4 milyar civarında para verdi. S.T ye 25 milyar kalmıģtı. Kalan paranın tamamı M.Y ye gitti. Gömeçteki petrole diğer petrol istasyonuyla olan mesafesinden dolayı ruhsat verilmemesi gerekirken bu Ģekilde ruhsat verilmiģtir. Adı geçen Ģahsın Anbar 1 de bulunan Türk Petrol adındaki petrol istasyonuyla ilgili olarak mesafelerle ilgili sorunları vardı. Buradaki aykırılıklara göz yumulması içinde adı geçen Ģahıstan toplam 200 milyar lira para alındı. Bu parayı bizzat K.O aldı. K.O nun direk aldığı para bizim birime gelmeyip doğrudan M.Y ye gitmekteydi. S.T nin payı da mutlaka gönderilirdi. Çünkü iģlemler onun imzasından geçmek zorundaydı. Bu olayda benim aldığı pay yukarıda bahsettiğim miktarlardan ibarettir. Yani bana verilen paranı yarısı Anbar 1 deki petrol istasyonu için sayıldı. N.Ü adındaki Ģahıstan alınmıģ olan paralarla baģka bir belediye görevlisinin ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Bu hususta benim bildiklerim bunan ibarettir. Soruldu: A.U adlı Ģahsı sizin sormanız üzerine hatırlayabildim. Bu Ģahsın aldığı pay 2 2,5 milyarı geçmiģtir. S.T bu olaydan 30 milyar lira aldı. Bu para yukarıda belirttiğim 11,5 milyar liradan hariçtir. Alınan paralardan baģka yere para gönderilmedi. Seyd-i Burhanettin Derneği için para gönderilmiģse bilemem. Önceki ifademle Ģimdiki ifadem arasında çeliģkiler varsa Ģimdi ifadem doğrudur dedi. Ġncesu yolu üzerinde bulunan ve Y.Ç adlı Ģahsın sahibi olduğu Yağhan Petrol(Em-Oil) ün izin belgesi ve ruhsat alması bulunduğu konum itibariyle mümkün değil iken Mardin Milletvekili S.B nin sahibi araya girerek aykırılıkların giderilmesi yönünde iģlemler yapıldı. Bu olayda öncelikle Y.Ç den 30 milyar TL para istendi. S.T nin bu parayı istediğini ben giderek Y.Ç ye söyledim. Buna adı geçen Ģahıs itiraz

5 etti. Bu paraya itiraz ettiği için S.T bu Ģaha ait LPG pompasını kapattırdı. Bahsini ettiğim 30 milyar S.T nin bizzat kendisini imzaladığı bir evraka iliģkindi. Bu parayı isteyen S.T bana Ģuan ev aldığım için bu paraya ihtiyacım var, ruhsat iģlemleri sırasında zaten yine para alırız demiģti. Bana çok güveniyordu. Bu parayı almak için S.T sonradan Y.Ç ile bizzat konuģmuģtu. H.A adındaki Ģahsın Y.Ç yi uyararak S. beyin dediğini yapmazsan istasyonun kapatılır Ģeklindeki uyarısı üzerine bu paranın S.T ye verildiğini duydum. Adı geçen petrol istasyonuyla ilgili olarak Y.Ç den milyar arasında tekrar para alındığını biliyorum. Buradan S.T ye tekrar 30 milyar verildi. Kalan para Osmanlı Sarrafa gitti. S.T nin bizzat talimatıyla bu para Osmanlı Sarrafa gitti. BaĢka pay alan olup olmadığını bilmiyorum. Emniyetteki ifademle aradaki farklılık varsa bu ifadem doğrudur. Soruldu: Z.K ve E.E nin 55 ve 45 milyar para aldığı hususu doğrudur. M.Y ı hatırlamıyorum. H.N. un kaç para aldığını hatırlamıyorum. Bunları siz sorarsanız diye söylemedim. Murat Petrol ve Altaylar petrolle ilgili olarak Emniyette vermiģ olduğum ifadem aynen doğrudur. Adı geçen petrollerle ilgili olarak ruhsat iģlemleri için Ö.F.M den 300 milyar lira istenildi. Ancak hiç para alınamadı. Hatta bu Ģahsa ait olan yere ait ruhsat değiģtirilerek tek katlı yerin ruhsatın 7 kat olunca, adı geçen yerin değeri, yaklaģık 1 trilyondan 4 trilyona çıkmıģ oldu. Bu olayda herhangi bir para alıģ veriģi olmadı. Timuçinler Petrol adındaki akaryakıt istasyonunun Ģartları mevzuata uygun değildi. KavĢağa 100 metre mesafede olması gerekirken 30 metre mesafedeydi. Depo aralarında da uygunluk bulunmuyordu. Ayrıca bu istasyon önceki petrol istasyonunun geriye çekilmesi suretiyle yenilenmiģtir. BaĢka bir usulsüzlüğü yoktu. Ruhsat verilebilmesi için M.T den 300 milyar TL para istenildi. Bu parayı M.Y bey istedi. S.T irtibata geçti. K.O bu parayı bizzat aldı. Bende evrakları teslim ettim. Buradan bana 3 milyara yakın para verdiler. S.T 50 milyara yakın para aldı. Çünkü Enerji piyasasından ruhsat verilmemesi yönünde yazı geldiği için riski büyüktü. H.Y 75 milyara yakın, A.A ve M.Y de 175 milyar civarında para aldı. Belediye BaĢkanı o tarihlerde yurt dıģında olabilir. Emniyetteki belirttiğim rakamlardaki farklılık oradaki heyecanımdan kaynaklanmıģ olabilir. ġuan söylediklerim doğrudur. Özata Petrolün konumu mevzuata uygun değildi. Servis yolunun önünde olduğu için ruhsat verilmemesi gerekiyordu. Ancak bu usulsüzlüğe göz yumarak ruhsat verildi. Buranın sahibi M.Ö ile Belediye BaĢkanın arası iyi olduğundan bizzat görüģerek konuyu halletmiģlerdi. Bu iģleme karģılık Kayseri Park ın karģısında bulunan Özata apartmanından yaklaģık 450 milyar lira değerindeki daire M.Ö nün kızı E.Ö ye verilmiģtir. Bu konu S.T ile M.Ö baģ baģa konuģurken duydum. Benim buradaki ifadem doğrudur. Türkmenler Petrolün giriģ ve çıkıģ kısımları olması gereken Ģekilde değildi. Ayrıca burası belediyeden kiralık olup kira süresi dolmuģtu. A.T Seyd-i Burhanettin Hazretleri Derneğinin 2. BaĢkanıydı. Bu nedenle S.T ile yakınlardı. Mevcut usulsüzlüklere göz yumulması için A.T toplam 400 milyar lira rüģvet verdi. Usulsüzlüklere göz yumulmasaydı enerji piyasası petrol istasyonuna metre baģına 400 milyar ceza kesiyordu. Bu olayda H.Y ye milyar para verildi. Geri kalan

6 paranın tamamı yani milyarı M.Y ve A.A ya verildi. S.T 400 milyar lira para alıp 60 milyarını kendisi mal edindi, 30 milyarını derneğe bağıģladı, diğerleri yukarıda belirttiğim gibiydi. S.T kendi parasının içinden bana 4 milyar verdi. Emniyette verdiğim ifadem farklıysa Ģimdiki ifadem doğrudur. Molu Petrolün kavģak problemi ile akaryakıt depolarının problemli durumu vardı. Ayrıca arsanın satıģıyla ilgili de sıkıntı olup petrolün yeri baģka Ģahısa aitti. KavĢakların akaryakıt istasyonlarına dönüģ mesafelerine uymamaktaydı. M.M ile S.T ve H.N ruhsat iģlemleri ile ilgili olarak görüģtüler. Daha sonra M.M belediyeye geldi. Belediyedeki görüģmede iģlemlerin hali için 200 milyar lira TL ye anlaģtılar. Bu para doğrudan doğruya rüģvet parasıdır. H.N ve S.T milyar civarında para aldılar. Geri kalanını M.Y aldı. M.Y diğerlerinin amiri olup o Ģekilde emretmiģti. Bu olayda ben S.T. nin hissesini K.O nun getirerek S.T ye bizzat verdiğini gördüm. K.O da buradan mutlaka pay almıģtır. Bu parayı M.Y beyden almıģtır. Emniyetteki ifademde yalnızca 50 milyar liradan söz etmiģsemde benim Ģimdiki ifadem doğrudur. Er-Pet Petrol adındaki petrol istasyonunun M.Ç. nin oğlu Ġ.Ç tarafından iģletmekte olan ve Ankara yolu üzerinde Boğaz Köprünün 8 10 km ilerisinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonudur. Bu petrol istasyonun giriģ kısımlarıyla ilgili olarak fiili duruma aykırı Ģekilde rapor düzenlendi. Bu duruma göre de GSM ruhsatı verilmesi sağlandı. Bunu sağlayan Kayseri Belediyesi Ġnsan Kaynakları Müdürü E.B dir. Petrol istasyonu sahibi ile E.B aynı siyasi görüģte olduklarından kendilerine yardımcı olmuģtur. Bu iģlemler nedeniyle belediyedeki E.B dıģında herhangi bir görevli menfaat temin etmedi. Benim duyduğuma göre buna karģılık E.B BaĢhekimi olduğu Melikgazi Hastanesinin mobilyalarını yeniletmiģ. Aynı zamanda mobilya iģiyle de uğraģan Ġ.Ç hastane için milyarlık büro malzemesi verdiğini söylediyse de ben daha fazla malzeme alınmıģ olacağını tahmin ediyorum. Ben mobilya alımı ve taģıması sarasında kimseyi görmedim. Hastaneye gittiğimde yeni büro mobilyalarını görüyordum. Mobilyaları E.B ile Hastane müdürü A ismindeki Ģahıs gelerek beğenmiģler. Ġ.Ç öyle söyledi. Emniyetteki ifademle arada çeliģki varsa Ģimdiki ifadem doğrudur. ġuanda Sümer Köprüsünün yan tarafında faaliyette bulunan Gülsoy Petrol (shell) ün arazisinin mülkiyeti Devlet Demir Yollarına aitti. Arsanın bir kısmını sonradan BüyükĢehir Belediyesi almıģtı. Bu arsayı BüyükĢehir Belediyesi tarla vasfında ihaleye çıkardı. Bu nedenle çok ucuz bir fiyata A.G tarafından alındı. Diğer kısmını da Devlet Demir Yollarına kaldığını biliyorum. A.G MHP ikinci baģkanı olmakla birlikte Belediye BaĢkanının akrabası olduğundan bu Ģekilde imkan sağlanıp, rant elde etmesi temin edildi. Bu arsa yalnızca akaryakıt ve LPG istasyonu olarak imara açılmıģken, sonradan Ö.G tarafından 7 8 katlı bina yapıldı. Adı geçen Ģahısların rant sağlamasını temin etmek için imar durumu ayarlandı. A.G belediye baģkanlığına aday olmayı düģündüğünden ve M.Ö nün oylarını bölebileceğinin endiģe edileceğinden aday olmaması karģısında bu arsa kendisine verildi. Adı geçen petrol istasyonuyla ilgili olarak baģkaca herhangi bir para alıģveriģi olmamıģtır. Bu paradan gerek ben gerekse diğer belediye görevlileri herhangi bir pay almamıģtır. Emniyet

7 müdürlüğünde vermiģ olduğum ifadenin farklılığı o anki tedirginliğimden kaynaklanmıģ olabilir. Aybil Petrolle ilgili olarak yapılan iģlemleri ayrıntılı olarak Emniyetteki ifademde belirtmiģ parsel numaraları üzerindeki hileli iģlemleri anlatmıģtım. M.T nin sahibi olduğu Aybil Petrol ün yeri parsel olarak 6 geçiyor. Aslında 7 numaralı parsel olarak geçmesi gerekiyordu. ġ.s ye ait yer ise 6 numaralı parsel olması gerekmektedir. Numaralandırma yapılırken 6 numaralı parselin yanında 8 numaralı parsel gösterilmiģtir. 7 numara ise ilgisiz Ģekilde iki petrol istasyonunun arası olarak belirtilmiģti. 6 numaralı parsel üzerinde M.T nin inģaatını yürüttüğü arsanın gerçek parsel numarası 8 olmalıydı. ġ.s. nin ise 6 olması gerekiyordu. ġ.s de petrol istasyonu yapmak istiyordu. Parsel numarası ile ilgili bu karıģık mahkemeye intikal etti. Mahkeme M.T. nin inģaatını durdurdu. Ruhsatı tekrar vereceğini söyleyen S.T M.T den 150 milyar para aldı. 150 milyar aldığını kendisi bana söyledi. Ancak iģ olmayınca bu parayı S.T. geri ödemiģ olabilir. Bundan emin değilim. Ancak bu olaydan dolayı bana 1 milyar verdi. Bu iģlemden dolayı H.N 35 milyar, S.T. 40 milyar kalanının tamamını A.A aldı. A.A M.Y nin yerine imza attığı için parayı o aldı. Mahkeme kararından sonra parayı alanların tekrar aldıkları oranda parayı toplayıp M.T ye verdiklerini duydum. S.T. parayı bizzat M.T. den aldı. Bu olayda ben para alıģveriģine tanık olmadım. ġ.s güçlü insan olduğundan bu Ģahsın baģlattığı petrol istasyonuyla ilgili olarak para alınmadı. Zaten bu Ģahıs H.A.K nin yardımcısıydı. H.V. ye ait olan ve Mimarsinan kavģağında faaliyet gösteren Vezir Petrolün imarla ilgili sıkıntısı görülüyordu. Mevzuata aykırı bir konumdaydı. ġuan hatırlamadığım bir tarihte S.T. ile birlikte yemek yemek üzere benzin istasyonuna gittik. Yemek sırasında konuģuldu. H.V. nin Seyyid Burhanettin Derneğine yardımda bulunması karģılığında S.T. mevcut usulsüzlüğü halletti. Bu iģlerin halledilmesi ile ilgili olarak hiçbir görevli Vezir Petrol den herhangi bir para almadı. BaĢka bir menfaat temin etmedi. Emniyet müdürlüğünde vermiģ olduğum ifadem Ģuankine çok aykırıysa da Ģimdiki ifadem doğrudur. M.Ö adındaki Ģahıs BeyazĢehir ile Ġldem arasında Özet Petrol Ürünleri adı altında petrol istasyonu inģaatına baģladı. S.T M.Ö den para almaya çalıģmıģsa da bu Ģahıs ülkücü kesimden olup güçlü olduğundan herhangi bir para alamadı. S.T. nin M.Ö den önce 7 milyar istediğini daha sonra miktarı yükseltip 50 milyar talep ettiğini biliyorum. Ancak bu parayı alamadı. Kayseri Merkezde bulunan ve Seyyid Burhanettin Hazretleri Mezarlığı yakınında olan Merkez Otoparkı ile ilgili olarak Emniyette verdiğim ifadem doğrudur. Otoparkın sahibi M.A. üç ayrı yerde ruhsatsız olarak otoparkları iģletmektedir. M.A. nın babası Ģoförler Odası Cemiyet BaĢkanı olduğundan ruhsatsız olarak otopark iģletmesine ses çıkarılmamaktadır. Buna karģılık herhangi bir para alınmamıģ. Ancak hacizli arabalar M.A nın da irtibat kurmasıyla ucuz Ģekilde % 40 bedeliyle piyasaya satılıyordu. Bu Ģekilde avantajlı olarak çift farlı Mercedes aldı. H.A., K.O. aynı Ģekilde avantajlı arabalar aldılar. Bu otoparkların faaliyetinin devamı için M.Y. tarafından 6 Ģar aylık izin belgesi düzenleniyordu. S.T. nin icra müdürlerinden

8 birisiyle samimi olduğunu ve bu tür eylemlerde irtibat kurduğunu biliyorum. Ancak hangi icra müdürü olduğunu bilemiyorum. 4 icra müdürü olabilir. Birdal Yediemin otoparkı ile ilgili olarakta yukarıda belirttiğim yolsuzluklar aynen uygulanmakta yani otoparkın sahibi G.Ç. ve A.Ç. ile S.T. irtibat kurup avantajlı Ģekilde ve kendilerine çevresindekileri araba almaktaydılar. Ayrıca bu otoparkla ilgili olarak iki ayrı tarihte 5 milyar ve 10 milyar lira olmak üzere toplam 15 lira para aldığını biliyorum. S.T otoprakı kendisi yetkisi dahilinde 3 ay çalıģtırma yetkisi olduğundan bu parayı alıyordu. Belirtilen otoparktan APK Müdürü E.C,S.A.O, H.A, H.T araç almıģlardır. Benim Ģuandaki ifadem daha doğrudur. Ethem GülĢen otoparkı ile ilgili olarak söyleyeceklerim de yukarıdakilerin aynısıdır. Bu otopark içinde aynı uygulama yapılmaktadır. Ancak bu otoparktan 15 veya 16 leptop ve LCD ekran bilgisayar alınmıģtır. Bu bilgisayarların tanesi 1,700 dolar civarındadır. Bu bilgisayarlar görevlilerce evlerine götürüldü. Herkes Ģahsi malı olarak kullanmaktadır. H.N., S.A.O., H.T., A.A., E.K., S.T., A.E., H.A., K.O. bilgisayar almıģtır. Bana verilen bilgisayar belediyede durmaktadır. Benim Ģimdiki ifadem emniyetteki ifademden doğrudur. Kayseri ilindeki minibüs hatları büyük oranda doğu kökenlilerin eline geçmiģ olduğundan bu hususun değiģtirilmesi amacıyla minibüs hatları kaldırılıp yerine otobüs hatları konulması ve 3 hat için 1 otobüs hattı verilmesi kararlaģtırılmıģtı. Bu belirttiğim Ģeyden önce minibüs hatları satıģında S.T. her zaman para alırdı. Bu hususta emniyette vermiģ olduğum ifadeyi aynen tekrarlıyorum. Hatların bu Ģekilde kapatılmasına doğu kökenliler itiraz ederek Belediyeye baskı yapmaya ve tehditte bulunmaya çalıģsalar da bir sonuç alamadılar. Niğde nin Çamardı ilçesine gidiģ ve oradaki paralı Ģahıslarla yapılan pazarlıklar hakkında söylediklerim aynen doğrudur. Minibüs hattının değeri 150 bin euro iken buradaki Ģahıslara bin euroya satıģ yapıldı. SatıĢ iģlemleri sırasında hattın değeri resmi olarak gösterilirken arada kalan farkı S.T. aldı. Bu para M.Y. ve H.N. ile birlikte paylaģıldı. Bu olaydan dolayı bin euro haksız menfaat sağladığını zannediyorum. Kayseri ilinde 436 adet minibüs hattı vardı. Bunun karģılığında 120 civarında otobüs alınacaktı. Bu otobüsleri belediye alarak Ģahıslara vereceği için otokar firması belediyeyle irtibat kurdu. 27 kiģilik yarım otobüsler 80 milyar civarında alınacaktı. Otokar firmasından alınacak her otobüs için 8 milyar avanta istendi. Emniyette vermiģ olduğum ifadedeki rakam farklılıkları heyecanımdan olabilir. Hilton Otelinin yakınında Almer Taksi Durağı olmakla birlikte Hilton un kendi taksi durağı bulunmuyordu. Hilton yöneticilerinin taksi durağı isteği üzerine Hilton Taksi durağı ihtas edilmek istendi. Ç.A. ve soy ismini hatırlayamadığım M. adındaki kiģilere durak verildi. Bu Ģahısların toplam 4 tane hattı vardı. Almer Taksi Durağı öncelikle bu iģe talip olmuģsa da onlara verilmedi. Hilton Taksi Durağında oluģturulan 4 hat için Ç.A. dan 18 milyar TL para alındı.bu parayı ben Ç.A dan bizzat alarak S.T. ye bizzat teslim ettim. S.T. bana 2,5 milyar lirayı geri verdi. Hattın resmi bedeli 2 milyar idi. Dolayısıyla yalnız bir hat için para alındı. Sonradan Almer Taksi de çalıģanlar Ģikayette bulunarak yan yana taksi durağı olmayacağını iddia edince

9 belediye baģkanının talimatıyla yeni taksi durağı iptal edildi. Parayı ben teslim aldığımdan durağın iptali üzerine Ç.A. doğu kökenli adamlarıyla birlikte belediyeye gelerek benden bu parayı istediler. Parayı S beyin aldığını ondan alırsam vereceğimi söyledim. Ancak kendilerinin beni muhatap kabul ettiklerini söyleyince bu parayı temin ederek verdim. Hatta bu parayı öderken bankadan da 6 milyar lira kredi çektim. Kayseri Park Taksi Durağının açılması gündeme gelince 10 hatlık durak için 4 hattını A.D. tanıdıklarına tahsis etti. Geri kalan 6 kiģiden hat baģına 15 milyar TL para istendi. Rayiç bedel hat baģına 2000 YTL idi. Altı kiģiden para alındı. Ancak diğer dört kiģiden para alınmadı. 6 kiģiden toplanan 90 milyar lira para S.T. ye teslim edildi. Bu paranın 78 milyarı kayıt dıģı paradır. Parayı sonradan S.T. sahiplerine ödemiģ olabilir. A.D. ile Belediye BaĢkanı irtibat kurunca bu bahsini ettiğim 6 kiģinin olayla ilgisi kesilip A.D. nin adamları olan diğer 4 kiģi çalıģmaya devam etti. Buradaki taksi duraklarından dolayı herhangi bir görevli para alamamıģ oldu. Erkilet Havaalanı DıĢ Hatlar Terminalinde yeni oluģturulacak olan 55 hatlık taksi durağı ile ilgili olarak emniyette vermiģ olduğum ayrıntılı ifadeyi aynen tekrar ederim. Bu hatların doğu kökenlilere verilmemesi yönünde karar alındı. Bu hatları alacak kimselerin özellikle Kayserili ve sağlam karakterli olması isteniyordu. Her hattın rayiç bedeli 2000 YTL bedellidir. M.Y., A.A., S.T. ve H.N. bir arada konuģarak 55 hat için belirtilen vasıflarda Ģahıs arama yönünde karar verdi. Bana 25 hattı satmam için yazılı emir verdiler. S.T. ve H.N. de bu yazılı emir vardır. Önce bana her hattı 10 ile 24 milyar arası satmam söylendi. Ġfademde ayrıntıları ile belirttiğim Ģekilde ben 25 hattın satıģını yapıp toplam 486 milyar para toplayarak S.T. ye götürdüm. Taksi hatlarının satıģı sırasında belediyede resmi iģlemler yapılıyor ve makbuz hattı satın alana veriliyordu. Ancak makbuzlar 3 nüsha olup 3. nüshaya karbon konulmuyor. Belediyede kalan bu nüshanın üzerine rayiç bedeli yazılıyor. Parayı ödeyen Ģahsa ise ödediği miktarı gösteren üsteki makbuz veriliyordu. Parayı yatıran Ģahıs karbon kullanılan ilk iki sureti alıyor. Birisi kendinde kalıyor. Diğeri Ģoförler odasına götürüyordu. Belediyede kalan tahsilat fiģindeki miktarı dıģındaki para kontrol dıģı bir para hale geliyordu. Ġfademde adı geçen M.Ö. adındaki Ģahıs esasında diğer hat müģterilerini bulan Ģahıstır. Yaptığı faaliyete karģılık sürekli parasını almıģtır. M.Ö. satıģını yaptığı hat baģına 2 milyar alıyordu. Ben de değiģik miktarlarda her satıģtan para alıyordum. S.S. adındaki Ģahsa satılan iki hat için 4 milyar TL M.Ö. aldı, 4 milyar TL si belediyenin oldu, YTL ben aldım, milyar TL H.N. de kaldı. Zaten bu para sonradan paylaģıma giriyordu. S.Ç. den toplam 40 milyar alındı. M.Ö. 8 milyarını, belediye 8 milyarını, ben ise YTL sini aldım. Kalan kısım S.T. de idi. Sonradan paylaģılmıģtır. M.B. ye iki adet servis aracı, iki adet taksi hattı satıldı. Servis hatlarının tanesine 46 Ģar milyar, taksi hatlarının tanesine de 12 Ģer milyar alındı. Bu olayda M.Ö. 8 milyar, ben toplam 1,900 YTL aldım. Bu paranın toplam 16 milyarı belediyeye yatırıldıktan sonra geri kalan kısım M.Y. de kaldı.

10 Y.P. den 56,000 YTL para alındı. Bu Ģahsa 5 hat verilmiģti. Bu müģtekiden M.Ö. 10 milyar, 2,5 milyar aldım. 10 milyarı belediyeye yatırıldıktan sonra kalan kısım H.N. ye teslim edildi. Ü.A. ya 6 adet hattı 108, 000 YTL karģılığında sattım. Kendisinden 48 milyar peģin para, 60 milyarlık çek aldım. Çeki S.T. %10 eksiğine kırdırdı. Paraları S.T. aldı. Bahsi geçen çek Oto Galericiler Sitesinde iģ yeri bulunan K.U. ya kırdırılmıģtı. E.Ö. ye 2 adet hattı 14,5 milyardan toplam 29 milyara M.Ö. nün aracılığıyla sattık. M.Ö. toplam 4 milyar aldı. Ben para almadım. Belediyenin payı verildikten sonra kalanı S.T. aldı. M.S. den 1 hat bedeli 14,5 milyar alındı. 2 milyarını M.Ö. aldı. Ben para almadım. Belediyenin payıyla birlikte kalan kısmı S.T. ye bizzat ben verdim. H.K. ye de 14, 500 YTL ye bir hat sattık. 2 milyar M.Ö. aldı. Ben para almadım. Kalan kısım ve belediyenin payı S.T. de kaldı. U.A. adındaki Ģahsa 19 milyara bir hat sattık. M.Ö. 2 milyar aldı. 850 milyon ben aldım. S. bu paranın belediye payı dıģında kalan tümünü aldı. Sonradan U.A. bu hattı baģka bir Ģahsa satmak istedi hatta 40 milyar verildiğini iddia etti. S.T. 19 milyarı iade etmek istediyse de 40 milyar parayı ödedi. Bu parayı S.T. nin cebinden verdiğini sanıyorum. U.A. ya ait hattın 3. Ģahsa satıldığını hatırlamıyorum. ġuan hatırlamadığım bir tarihte M.Y. beni makam odasına çağırarak kredi kartı borçlarımı sorduktan sonra bana bir araba alacaklarını söyledi. BoĢanma davasında eģimin istediği altınların parasını ödeneceğini belirtti. Bana 40 milyar TL civarında para vereceklerini söyledi. Bu sırada yanında S.T., H.N. ve A.A.vardı. BaĢkan beyin beni çok sevdiğini söylediler. Bana bu anlattığım olay sırasında hiç para verilmedi. Bu konuģmadan dakika sonra S.T. zarf içerisinde 24 milyar para verdi. Paranın 20 milyarı 100 YTL lik iki deste halindeydi. 4 milyarı da 50 YTL Ģeklinde tek deste halindeydi. Yani 10 YTL Ģeklinde değildi. Bu parayla Nur Otomotive gittim. Peoguet 406 marka otomobili 24,800 YTL ye aldım. Arabaya M.Y. ile birlikte garaja inerek baktık. M.B. nin vermiģ olduğu parayı 46, 000 YTL Ģeklinde ve iki ayrı tarihte S.Ç. getirdi. Bana elden teslim etti. Ġlk 46,000 YTL lik taksiti aldığımda Seyir Cafe de buluģmuģtuk. S.Ç., M.B., O.Ç. nin koruması denilen Ģahıs vardı. Aldığım bu paraları belediyeye getirdim. M.Ö. belediyeye geldi. Burada 8 milyar TL para aldı. Paranın alındığına dair belgeyi S.T. hazırladı. Bu para alıģveriģinden sonra M.Y. beni telefonla arayarak satın aldığım arabayı belediyenin alt garajına çekip beklememi söyledi. Ben burada beklerken geldi. Araba hakkında sohbet ederken arabanın bana yakıģtığını söyledi. KonuĢma sırasında kendisine hani baģkanım bana senet verecektiniz? dediğimde bir anda sohbet ortamı bozuldu. M.Y. bana emniyetteki ifademde söz ettiğim küfürlü sözler söyleyerek arabanı da seni de. Belediyeden git, bir daha gelme Ģeklindeki sözleri söyleyerek yanımdan ayrıldı. Ayrıca M.B adındaki Ģahıstan Seyir Cafe de ki buluģma sırasında 46 milyarın haricinde 24 milyar daha almıģtım. Bu para taksi hatları içindi. Belediyeye bu parayla geldim. Belediyenin garajında M.Y ile tartıģtıktan sonra S.T nin yanına geçtim. M.Ö odaya geldi. M.Ö ye burada 8 milyar verdim. 8 milyarın 2 milyar lira da önceki 46

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK AYIN MAKALESĠ YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Ġktisadi iģletmelerde yürütme, denetim ve danıģma fonksiyonlarına bir arada ihtiyaç vardır. Tabi ki yürütme yoksa denetim ve

Detaylı

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli)

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Esas No : 2009/191 KovuĢturmanın GeniĢletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR Konu: Sosyal Güvenlik Reformu 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenlemeler, Uygulamalar, Soru ve Sorunlar

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TRAFĠK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN HUKUK VE CEZA YARGILAMALARINDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (23-25 NĠSAN

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

Hakan Karaahmet Selim Kımıl Hırçın Kımıl Samet Erdemir

Hakan Karaahmet Selim Kımıl Hırçın Kımıl Samet Erdemir Giresunspor Basın Sözcüsü Ali Akdağ dan talep ettiği, fakat bir sonuç alınamayınca Hakan Karaahmet'in talimatı Selim Kımıl'ın yönlendirmesiyle, Hırçın Kımıl la Samet Erdemir in birlikte; Ali Akdağ'ın yanına

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :15 CELSE TARİHİ :06.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

YENİ YILDA YİNE UMUTLAR

YENİ YILDA YİNE UMUTLAR AYIN MAKALESĠ YENİ YILDA YİNE UMUTLAR Ünal AYDIN İZYMMO Başkanı 2008 yılında geliģmiģ ülkelerde baģlayan finansal kriz, reel ekonomilere de yansıyarak küresel bir nitelik kazandı. Bu kriz Ġkinci Dünya

Detaylı

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır.

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır. ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 12.22 BAġKAN : Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKAN VEKĠLĠ : Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) KÂTĠP ÜYE : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) -----0-----

Detaylı

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 13.12.2010 19.12.2010

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 13.12.2010 19.12.2010 51 köy yolu kapalı! KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 13.12.2010 19.12.2010 Kar ve tipi sebebiyle kapanan 51 köy yolunu açma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Kategori : Sürmanşet Okunma : 3 Tarih : 13

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI ĠLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESĠNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 06.11.2003 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ.

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. AYIN MAKALESĠ (ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. DAVETĠMĠZĠ KABUL EDEREK GELEN, BĠRAZ SONRA BĠZLERE

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER MUHTASAR BEYANNAMESĠ NEDĠR MUHTASAR BEYANNAMESĠNĠ KĠM VERECEKTĠR MUHTASAR BEYANNAMENĠN VERĠLECEĞĠ VERGĠ DAĠRESĠ MUHTASAR BEYANNAMENĠN BEYAN ġeklġ VE VERĠLME

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır:

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: AYIN MAKALESĠ Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ; ĠKĠ KARDEġ ODANIN MÜġTEREKEN

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin 2011 yılına

Detaylı

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum.

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 4. Yasama Yılı 84. Birleşim 05 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 14.03 BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER

Detaylı

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 203

Detaylı

Sahte Projeler ve Çözüm Önerileri

Sahte Projeler ve Çözüm Önerileri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 85, s.39-55, 2005 YUVARLAK MASA Sahte Projeler ve Çözüm Önerileri Her geçen gün artan sahte projelerin tartışılması için düzenlenen yuvarlak masa toplantısını Tesisat

Detaylı

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iģyerinin, kanunî merkezi ve iģ merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı