R TIR K RNESi SiSTEMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R TIR K RNESi SiSTEMi"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI SORU R TIR K RNESi SiSTEMi Naci TURGUT Taner TOYDEMİR YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: ı -3 (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (2ı2) 444 O 486 İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (2ı2) Faks : (2ı2) 5ı2 06 4ı E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No: ı 7ı Başakşehir/İstanbul Tel: (2ı2) ı4

4 SORULAR TIR KARNESi SiSTEMi

5

6 içindekiler TIR sistemi nedir?... 9 Başvuru için gerekli form örnekleri TIR Karnelerini hangi Odalardan alabilirim? Firmaının unvanı, ortağı ve/veya adresi değişti. Ne yapmalıyım? TIR Karnesi fiyatları nedir? Yapraklı AB TIR karnesinin diğer karnelerden farkı nedir? TIR Sisteminin uygulandığı ülkeler hangileri dir?...40 TIR Karnesini nasıl alabilirim?...40 İstediğim kadar TIR karnesi alabilir miyim?...42 Onay Belgesi nedir? TIR Karnesininasıl doldurabilirim? TIR Karnesini kullanmadan önce hangi işlemleri yapmalıyım? TIR Karnesinin kullanılmasında nelere dikkat etmeliyim? TIR Karnesini kullandıktan sonra ne yapmalıyım? TIR Karnesini iade etmeden önce karne üzerinde yapmam gereken kontroller nelerdir? TIR Karne iadesini nasıl yapabilirim? Karne kapsamı malda hırsızlık olursa izlernem gereken yol nedir?... 72

7 TIR Karnesini kayıp edersem ne yapmalıyım? TIR Karnesi ile her eşyayı taşıyabilir miyim? Karne hamili olarak görev ve sorumluluğum nedir? KDV İstisnası için kullandığım karneye ait fotokopiyi tasdik ettirebilir miyim? TIR Sisteminden çıkıp teminat nasıl geri istenir? TIR Karnesinde "şartlı ihra" nedir? TIR Karnesi iadesinde hangi belgeleri karneye eklemeliyim? Avrupa Birliği'nde TIR Sistemi dışında başka bir transit sistemi uygulanmakta mıdır? Elektronik Giriş Özet Beyanı (ENS-Entry Summary Declaration) nedir? IRU TIR EPD uygulaması nedir? Hareket Referans N umarası (MRN-Movement Reference Number) nedir? EORI nedir?

8 SUNUŞ Dış ticaret, sadece ülkemiz açısından değil gelişmekte olan tüm ülkeler için çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracat, ülkemize döviz kazandıran bir faaliyet olmanın yanında, katma değer yaratan, istihdam ve üretimi arttıran bir faaliyettir. Ülkemizin ihracata dayalı büyüme modelini benimsediği 1980 yılı sonrasında bugün geldiğimiz noktada 50 bine dayanan ihracatçısı ile ülkemiz dünyanın 32. büyük ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Bunun da ötesinde Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedef, içinde bulunduğumuz sene içerisinde 135 milyar dolar civarında gerçekleşeceği anlaşılan mevcut ihracat hacmimizin kabaca 4 katı bir büyüklüğü ifade etmektedir. Uluslararası ticaretin en önemli unsurlanndan biriside taşımacılık olup karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığında bir nevi malların pasaportu niteliğinde olan ve gümrük işlemlerini azami oranda kolaylaştıran TIR karnesi kullanımı alanında da ülkemiz birinci sıradadır. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası olarak ülkemizdeki TIR karnesi ile ilgili işlemlerin yarısından fazlasını gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Eğer Odamız ülke sıralamasına alınsa idi Türkiye ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada olurdu. Odamız bu performansı ile hem ulusal, hem de uluslararası boyutta iş dünyasına ciddi bir hizmet sunumu yapmaktadır. Dış ticaretin geliştirilmesi doğrultusunda üyelerimizi bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları da yer almakta olup, elinizde tuttuğunuz bu yayın da bu kapsamda hazırlanmıştır. Her gün binlerce ihracata ve taşımacılık faaliyetine aracılık eden Odamız belgelerde yaşanılan sorun-

9 ları en aza indirerek zaman ve para kayıplarını olabildiğince ortadan kaldırmak, üyelerine yol göstermek amacıyla yeni bir çalışmayı ortaya koymuştur. Kısaca "Dış Ticaret Bilgilendirme Dizisi" adı verilen ve teoriden ziyade doğru ve yanlış örneklerden hareketle, basit sorulara cevaplar şeklinde pratik yayınlar olarak tanımlanabilecek bu çalışmanın ilk eserleri olarak birbiri ardına 4 yayında ATR, E ur 1, E ur Med, Menşe Şahadethamesi Dolaşım Belgeleri ve Korunma, Gözetim ve Anti -damping önlemleri mercek altına alınmıştır. Elinizde tuttuğunuz serinin bu beşinci yayınında ise dış ticaretin vazgeçilmez unsurlanndan biri olan uluslararası karayolu ile eşya taşımacılığı faaliyetinin gümrük transit geçişlerini düzenleyen TIR Karneleri ve TIR Sistemine ilişkin soru ve cevaplar ele alınmaktadır. Çalışmamızın önemli bir ihtiyaca cevap vereceği umudu ile işlerinizde başanlar dilerim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ TIR sistemi nedir? Tır Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. Eşyanın TIR Karnesi himayesinde hareket gümrük idaresinden, varış gümrük idaresine kadar taşınmasında uygulanan prosedüre TIR Sözleşmesi kapsamında "TIR taşıması" denir. Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiş olan Sistem, Cenevre merkezli Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından yönetilmektedir. Halihazırda; TIR Sistemine 66 ülke taraf olup, 57 ülke sistemi uygulamaktadır. TIR Sözleşmesine ülkemiz ı 966 yılında taraf olmuş ve TIR karnelerini vermek ve kefil kuruluş olmak sıfatıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) görevlendirilmiştir. TIR Karneleri tek formatta mıdır? TIR karneleri 4, 4 yapraklı AB, 6, ı 4 ve 20 yaprak olmak üzere sayfa sayısına göre çeşitlere ayrılmıştır. TIR karneleri, TIR kame kapak sayfası, sarı manifesto sayfası, beyaz ve yeşil üst koçan çiftleri (alt koçanları ile birlikte), tutanak sayfası ve kopartılabilir koçanlı arka kapak sayfasından oluşur. TIR Sistemine neden gireyim? Bana ne fayda sağlar? TIR Karneleri; - Ticareti ve taşımacılığı kolaylaştırır. - Sınır geçişlerindeki gecikmeleri önler, formaliteleri azaltarak taşıma maliyetini düşürür. - Standart kontrollerin uygulanması ve standart belgelerin 9

11 İS TANBUL TİCARET O D ASI kullanılmasıyla geçişleri kolaylaştırır. - Eşyanın uluslararası sınırları geçerek bir yerden başka bir yere en az müdahale ile taşınmasını sağlar. - Sınır geçişlerinde gümrük garanti depozitosu işlevini görür. Herkes TIR karnesi alabilir mi? Hayır. TIR karnesi kullanmak isteyen adayların içersinde yer alması gerekmektedir. Ük olarak "TIR Sistemi" TIR Sistemine girmek için ne yapmam gerekir? - Aşağıda belirtilen belgelerle bağlı bulunduğu Odaya başvurulur. 1) Aşağıdaki seçeneklerden birine uygun olarak düzenlenmiş TIR Sistemine kabul teminatı formlarının aslı USD.lık nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu veya, TL.sı nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu USD kambiyo senedi + noter tasdikli imza sirküleri sureti veya, USD.lık nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu+ en azından son bir yıldır Birlik üyesi olan iki kefil firma tarafından Oda veya Birlik huzurunda imzalanacak USD. lık kambiyo senedi+ noter tasdikli imza sirküleri sureti. 2) TIR sistemine müracaat ücretinin (10.-TL. nakit,) yatırıldığını gösterir banka dekontu. 3) 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi. 4) 3 Adet Noter tasdikli Taahhütname. _. lo

12 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ 5) 3 Adet Yetki Belgesi fotokopisi 1 (Cl, C2, C3, E2, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi) - C2, L2 ve M3 Yetki belgesi almış olanların 1 O birim taşıt ve 300 ton istiap haddine sahip olmaları gerekir. Cl Yetki Belgesi: Yetki Belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, C2 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, C3 Yetki Belgesi: Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara, E2 Yetki Belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapa c akl ara, L2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapa c akl ara, M3 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapa c akl ara, R2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir. R2 Hamili firmaların TIR sistemine kabulü için USD. nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her USD. teminat karşılığı için 25 adet TIR karnesi kontenjanı tanınır. 6) Ortakların her biri için resimli ve noter tasdikli 3 adet Nüfus Hüviyet Cüzdanı sureti, Yetki belgesi alına koşulları tarihli "Karayolu Taşıma Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 11

13 İSTAl~13lJL TİCARET O D ASi 7) Ortakların her biri için resimli ve muhtar tasdildi 3 adet ikametgah ilmühaberi, 8) 3 Adet firma ortaklarına ait son altı ay içinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı belgesi, 9) 3 Adet Oda Sicil Kayıt Sureti, 10) 3 Adet Firma Bilgi Formu, 11) 3 Adet Ek Taahhütname, 12) 3 Adet onaylı Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Ayrıca; - C2, L2, M3, R2 Yetki Belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü Mesleki Yeterlilik Belgesi, C3 Yetki Belgesi sahiplerinin de en az bir adet orta düzey yönetici türü Mesleki Yeterlilik Belgesini ibraz etmesi gerekir. Teminat hariç, Oda'ya ibraz edilecek evrakların birer sureti de firmada bulundurulur.

14 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ Başvuru için gerekli form örnekleri Yetki belgesi örneği T.C. ULAŞTlRMA BAKANLJGI KARA ULAŞTIRMASI GE~EL MÜDÜRLÜ GÜ, \"l~r~~m~i IBI~B~tPI~Si YETKi BELGESiNiN =- VERiLi~--~EÇERLiLiK TAR_iH_i - -t---nu_ M_A_R_ASI ''""' """' m i"'"" '<""ll"'8". :;::: L-----~~------_ -_-.-._~---_ VERGi DAiRESi 1 NO 1 BELGE TÜRÜ C2 ONAYLAY AN BU YETKI BELGESI, ULUSLARARASI VE YURT IÇI EŞYA TAŞlMACl Ll G I YAPMAK ÜZERE V E R ilm IŞT IR. 13

15 İSTAlWUL TİCAP~T O D ASI Başvuru için gerekli form örnekleri Yetki belgesi ekinde olması gereken taşıt belgesi TAŞlT BELGESi T.C TAŞIMA YETKi BELGESiNiN BELGE TÜRÜ ULAŞTlRMA BAKANLIGI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü NUMARASI. 1 GEÇERLiLIK TARIHI ı. -ı C2 ADI-ÜNVANI -- -Z :;;: ın :~ tijs-~ KISA ÜNVANI >- w:r: aı~ MERKEZ ADRESI YETKi BELGESi SAHiBiNiN TAŞlTLARI (U-NET NO= ) SNO PLAKA CINSI ISTIAP MODEL js NO PLAKA CiNSI ISTiAP MODEL ÖZ MAL 34A Çekici Çekici P Y. Römork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Çekici O 34, Çekici Çekici Çekici Y.Römork Y.Römork Çekici Çekici Çekici B 34 Çekici Çekici Y.Rö.mork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Y.Römork Kamyon Çekici Kamyon Römork Kamyon Römork , Çekici Çekici o.oo Çekici Y.Römork l Çekici i Çekici L Y.Römork i Y.Römork lJ Y.Römork Y.Römork U Y.Römork Y.Römork U Çekici l Çekici UI Çekici \7 34 L Çekici Ui Çekici Y.Römork Çekici ; Römork 27.SB Sayfa 1 1 2

16 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ Başvuru için gerekli form örnekleri Firma bilgi formu örneği FiRMA BiLGi FORMU Firma Kütük No. F i rman ı n Ünvanı Adres Posta Kodu! Şe h ir Telefon * }aks ' irtibat KURULABiLECEK K i Ş i LER Adı Soyadı Telefon Faks * * Şeh i rleraras ı telefon kodların ı da yazın ı z. 15

17 İSTl J"~JBUL TİC!:..P~T OD!:..SI Başvuru için gerekli form örnekleri Ek taahhütname örneği TIR SİSTEMİNDEN İSTiFADE EDECEK NAKLİYECİ ŞİRKETLERİN TOBB'YE VERECEKLERİ EK TAAHHÜTNAME olarak 1- Hareket, yol boyu ve varış noktalarındaki gümrük idarelerinde sözleşme uyarınca gereken bütün gümrük işlemlerine uymayı; 2- Yetkili makamlar tarafından Sözleşme'nin 8 nci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca talepte bulunulması halinde, Sözleşme'nin 8 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkrasında belirtilen ödenınesi gereken ıneblağı ödeıneyı; 3- Ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde asgari koşul ve gerekiere ilişkin bilgilerin kuruluşlarca incelenmesine izin vermeyi; kabul ve taahhüt ederiz. Yer.... Tarih Firma Kaşesi ve imza :.... İmzalayanın isim ve ünvanı:....

18 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ Başvuru için gerekli form örnekleri Teminat mektubu örneği BANKASI Tarih:.... Teminat mektubu no:.... KESİN TEMiNAT MEKTUBU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİÖİ ANKARA firma s ının, Birliğiniz kefaleti altında TIR sistemi dahilinde uluslararası taşımalarda kullanacağı TIR Karneleri teminatını oluşturmak üzere vermek zorunda olduğu, teminat tutarı olarak azami USD (Elli bin USD) lık borcunu bankamız garanti ettiğinden, adı geçen firmanın taahhüdünü yerine getirmediğini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçenle Birliğiniz arasında ortaya çıkacak her hangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve sonuçları araştırılmaksızın yukarıda yazılı tutarı Birliğinize veya emrine nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ilişkin kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. İşbu teminat mektubunun tazmini halinde, talep edilen tutarın tazmin tarihindeki TCMB Döviz satış ödenecektir. kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı Saygılarımızla Bankası Şubesi Yetkili İmzalar ve kaşeler 17

19 İSTANBUL TİCARET O D ASI Başvuru için gerekli form örnekleri (Talep name) TIR KARNELERi HiMAYESiNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞıNMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESi (TIR SÖZLEŞMESi) ALTINDA KARAYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIÖI YAPMAK İSTEYEN FİRMALARıN TIR SİSTEMİNE KABUL TALEPNAME Sİ I. Firmanın: ı. Tam unvanı Kimlik numarası (Halen sistemde var olanlar için) Ticaret si cil numarası ve tarihi Kayıtlı olduğu Oda da sicil numarası ve tarihi Bağlı olduğu Vergi Dairesi Vergi numarası Kanuni merkez adresi (posta kodu, ilçe ve il adı belirtilecektir).... Telefon numarası..../...,... / Fal<s numarası..../...,... /.... adresi.... web adresi Yukarıdaki adresten farklı ise, yazışma adresi ( postakod u, ilçe ve il adı belirtilecektir).... Telefon numarası...../...,... /.... Faks numarası... /...,... /.... adresi.... web adresi.... II. Sermayesi: ı.kuruluş sermayesi: Ödenmiş sermayesi.... III. Sahip olunan gayrimenkullerin Nevi: Rayiç değeri: Kayıtlı olduğu Tapu SicilMüdürlüğü : ~ 18

20 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ IV. Yetki belgesine kayıtlı, uluslararası taşımalarda kullanılan: ı.çekici sayısı Yarı römork sayısı Diğer araçların sayısı.... V. Firma ortaklarının: Adı ve soyadı Pay miktarı (%) ı VI. Firmanın yönetici ve temsilcilerinin: Adı ve soyadı ı VII. Firma çalışanlarının sayısı: Görevi ı. Memur Şoför işçi.... VIII. Firma teşvik belgesi ile araç getirmiş ise sayısı: IX. Firmanın nakliyeci olarak faaliyete başladığı tarihler: 1. Yurt içi nakliyat Uluslararası nakliyat.... X. Firma hakkında referans alınabilecek bankalar: ı

21 İSTANBUL TİCARET O D ASI XI. Firmanın TIR işlemlerini yapmak istediği Oda: (İlgili kareye (x) işareti koyun uz) D Ankara Ticaret Odası D Gaziantep Ticaret Odası D Kayseri Ticaret Odası D Konya Ticaret Odası D İstanbul Ticaret Odası D Eskişehir Ticaret Odası D Bursa Ticaret ve Sanayi Odası D İzmir Ticaret Odası D Antakya Ticaret ve Sanayi Odası D Bolu Ticaret ve Sanayi Odası D Mersin Ticaret ve Sanayi Odası D Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası D Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası D Antalya Ticaret ve Sanayi Odası D Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu teyit eder, bu konularda meydana gelebilecek tüm değişiklikleri TIR işlemlerini yürüttüğümüz Odaya ve/veya TOBB'ye, yazılı olarak, derhal bildireceğimizi taahhüt eder, TIR Sistemine kabulümüz hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederiz. Yer.... Tarih:.... Firma yetkilisinin: Adı ve soyadı Kimlik numarası yer alan firma kaşesi Görevi.... İmza NOT: Firmanızın taşıma kapasitesi, mali yapısı, ticari itibarı, firma ve hissedarlarının gümrük ve vergi mevzuatıyla ilgili sicilieri hakkında yapılacak incelemelerin sonuçlandırılmasından ve TIR Sistemine kabulünüz hakkında TOBB Yönetim Kurulu kararı ve Yetkili Makamların onayı alınmadan önce, firmanıza kesinlikle hiçbir TIR karnesi verilmeyecektir. ~ 20

22 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ Başvuru için gerekli form örnekleri LJ ll j lnternationale Union des 1 Transports Routiers TIR GÜMRÜK SiSTEMiNE KABULÜ VE NORMAL TIR KARNELERiNi KULLANMA YETKiSi için TAŞlYlCI ŞiRKET TARAFINDAN VERiLEN TAAHHÜTNAME Tüzel K i şi A d ı (k ı bundan bö yle "Karne Hamili" olarak anılaca k tır ) Adres ı Tel. No. Faks No Karne Hamilin in TIR Kimlik Numarası (Kefil Kuruluş tarafından do l durulacaktır ) Yukanda ad ı geçen Kame Hamilı, TIR Karneleri kapsamında Uluslararası Eşya Taşımas ı na d a ı r Gümruk S ö zleşmesi olan 14 Kas ı m 1975 tarihli TIR Sözleşmes i' nin u ygulanmasında, U l uslararası Karayolu Taş ı macılığı Birliği (IRU) tarafından ortaya konan kurallara ve TIR S özleşması Idari Komitesi'nin müteakip tadillerine, kararlarına ve tavsiye k ararlarına uygun olarak TIR Gümrük Sistemi'nin sağladığı haklara kabul edilmesinin karş ı lığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Bi r l i ğ i' ne (TOBB) Atatürk Bulvan No: 149 Bakanlıklar ANKARA, TUR KI YE (k ı bundan böyle "Kefil K ur ul uş" olarak anı l acaktır ) iş b u Taahhütname'de geçen k uralları. Kefil Ku ruluş t arafı n d an bi l dir i ld i ğ i şekilde uygu l ama yı iş b u Ta a h h lıtna m e ıl e taahhut eder. Taahhutnarne TOBB Sayfa 1/8 Duzenleme: 0 1 Ocak

23 istanbul TiCARET ODASl Bu belgenın sonunda yasal tenısı ıcı olarak i mzası bulunan ki şi, Karne Hamilı için ve ad ı na veya tıcarı bır girışiının temsılcis ı ya da ı ş l etme cısı olarak ; kendıs i nin ( şayet Karne Hamili tek başı na ı ş l etme kuran kışı ı se) veya şirketin ve mudurlerinin (şay et Karne Hamili limıtet şirket ıse} veya diger ortaklarının (ş ayet Karne Hamıli bir o rtak lı k ıse) veya nıütekabıl kanunen sorumlu ı ş ı t er i n {ş ayet Karne Hamili Ulusal mevzuat kapsanı ında tanınan fa rklı bir tüzel kişil ik ş e klı ise) Gumruk s ahte ka rlığı veya mu k ab ıl ı suçlardan adli sicilde k aydı olmadığını beyan eder, TIR Karnelerını n malı araçlar olduğunu ve Karne Hamılin in TIR Karneleri kullanarak turn Gi.Jnıruk idareleri'ne karşı. TIR taşımacılığında herhangi bir usulsi.jzli.jkten kayn aklanan (TIR işlemi için usul i.jne uygun sen iand ırm a be l gesinın alınmaması. TIR işl emı sa nıandırma belgesinin uygunsuz ve h ıl elı şek ilde alınması, şartlı sontandırma belgesinin alınması, TIR Karnelerınin kaybolma s ı. TIR Karneleri kapsanıında taşına n eşya l ar ın çalınması veya yok olması gibi... ) Gümrük ver g ı lerinin ödenmesinde sınırsız ın ı kta rda yuki.jmlü olduğunu Karne Ham ı l ı n ı n kend ısine veriten TIR Karnesı ıl e ıl g i lı bır davaya ilişkin Garanti Z i nc ı rı (K ef ı l Ku r uluş, 1 RU, S i gortacıla r ) ta rafından tamamen ödenen meblağları gen öde nıe s oruml ulu ğ un u taşıd ı ğ ı nı Kefıl Ku rulu şun ta li matları ı le birlik te ı şbu Taahhutnanıe ' nin ; 1975 TIR Söz l eş m esi ' nin 6 maddesi ve 2. bölümünun 9. ekine uygun olarak TIR Sistemine at ı l ı m ıç i n asgarı şart l arı taşıd ı ğını ve Kefil Kuruluş ' un bildirim yoluyla bu şartla ra her zaman ı lave ve tadil ge t irilebileceğini gerektiği şeki l de göz önünde tutar ve kabul eder; taahhüt eder. Karne Ham ili. personeli ve temsilcileri ile birlikte, aşağıdaki hükümlere uyacağını GENEL HÜKÜMLER Yukarıda belirtilen Gümrük Sistemı ' nin tüm şartlarına, özellikle TIR Karnesi'nin kapağınd a belirt ilen TIR Karnesinin kullanımı n a ili şkin kurallara ve Kefil K u r uluş ta r afından belırtiien talimatiara uymak. TIR Karneleri ku llanarak yap ı lan taş ı rnaların tüm detayla rını içeren bir kayıt tutmak. TIR Karnelerinin Kefil Kuru l uş taraf ı ndan b i ldır i len talimatlar ile TIR Karnesinde geçen kullan ı ma il i şk i n hükümlere uygun olarak doldurulmasını ve kullan ı lmas ını sağlamak. Gümruk vergılerinin tutarı ,-USD'den az olsa bile; bira, şarap veya ham tütün haricindeki alkol ve/veya tütün ve/veya t ü rev ı ürünleri. Normal Tl R Karnesi ( USD) k apsanı ı nda hiçbir zanıan t aşıınamak. Taahhütname Ou ze nıenıe 01 Ocak 2008 TOBB Sayfa 218 ~ 22

24 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ Belırlı eşyala r ın taşınmasında veya Kefıl Kuruluş tarafından muhtelıf zamanlarda yazılı olarak bıldırılen bırtakım taşıma turlerının ustlen ı lmesinde ılave temı n atlar saglamak veya ı lcıve kurallara uymak TIR Karnesı kapsanıında eşya taşınd ı gında araca resını TIR p l akalar ı nı takmak Kendısıne verıten TIR Karnelerın ın uçuncu bir tarafça kulla nı lmas ın a hıçbı r zaman ı zın vermemek TIR Karnesınin, çok modlu. kombıne ve ardı l taşımac ıl ık baglamında, taşıma vasıtatarına veya konteynere eşlık etmesi durumunda, Kefil Kunuluş, tavsiye bır uygulama belırler. TIR Karnelerı kapsamında taşınıada kullandığı tıcarı ortaklarının TIR Karnesi kullanım haklarının gerı atınmamış oldugunu veya TIR Sısteminın işlevsız ya da askıya alınmış o lduğu bır ulkede kayıtlı ve yerleş ı k o lmadığını doğru l anıak amacıyla ı lgılı Kef ı l Kuru l uştan bılgı almak. TIR Karnelerıni kullanma hakkı gerı alınmış veya TIR S ı stemının ışlevsız veya askıya alınmış oldugu bir ülkede kayı t lı ve yerleşik olan bir taşımacı ıle ; - Taşeronluğa. ı şb ı rliği sözleşmesi veya ortaklığa, ortak gırişını veya herhangi bir başka tıcarı sozleşmeye dayanarak. - Sozkonusu taşınıacıya aıt. şoforlu veya şoforsuz. kıralık olarak veya lınansal kıralama ya da başka b ı r t ı carı sozleşme ı l e kullanı l an araçlar vasıtasıyla TIR Karnelerı kapsanı ı nda taşıma gerçek l eştırrnek üzere hıçbir zaman doğrudan veya dalaylı bir ticarı il işkı ı çinde bulunnıamak. 10 Personelının, tenıs ıl ciler ı nın veya yardınıc : l arının hareket ve kusurlarından, kendı hareket ve kusurlarıymış g ı bı sorumlu olmak ll. KARNE HAMiLi ile GÜMRÜK idareleri ARASINDAKi ILiŞK i LER ı 1 Hareket guzergah ve varış G ı.i nıruk ı dare l erınde gereklı olan tum Gunıruk formalitelerını y erıne getırnıek 12 Gumruk ldarelerının. TIR Karn esı kapsanıındakı aşımacılık işlemlerının usulunce gerçekleşmesı için gereklı olan ilgı l ı muhur ve imza l arı atmasını saglamak_ r 'oahhutname TOBB Say1a 3i8 D u zenıeme O ı O ca>

25 İSTANBUL TİCARET ODASI 13. lig ı li Gümrük Idaresinden TIR iş lem i sontandırma belgesi atmak mümkün olmadığında (2 numaralı üstkoçan ve dipkoçan üzerine vurulması gereken muhür ve imza) veya TIR Karnesi. Varış Gümrük Idaresi tarafından iade edilmediğinde, Gümrük memurundan yazıl ı bir belge talep etmek. 14. Mümkün olduğu ölçüde, TIR Karnesi manrtestosu üzerinde belirtilen bilgilerin gerçekte araç tarafından taşınan eşyaya tekabül etmesıni sağlamak. 15. Usulsüzlük veya soruşturma durumunda, Tl R i şlemi sontandırma belgesinin ilgili Gümrük Idarelerinden usulüne uygun olarak alınması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmasını sa ğlamak. 16. Gümrük Idarelerinden TIR Karnesine ışle nen herhangi bir şartı yazılı olarak açıklamasını istemek. 17. Tadil edilen 1975 TIR Sözleşmesi ' n i n hükümlerine uygun olarak, Karne Hamiline verilen TIR Karnelerinın kullanımından doğan tüm talep ve davalara ilişki n, doğnudan Gümrük Idareleri ile temasa geçmek ve gerektiğinde, söz konusu Gümrük Idarelerine ödenmesi gerekebilecek meblağların tamamını doğrudan ödemek. Kefil Kuruluş her zaman b il gılendinlmeye devam edilmelidir. lll. KARNE HAMILi ile KEFiL KURULUŞ ARASINDAKi ilişkiler 18. TIR Karnelerinin verilmesini etkileyebilecek faaliyet ve iş yapısındaki her türlü değişikl i k hakkında Kefil Kuruluşu bilgilendirmek. 19. TIR Karneterinin sadece yetkili personel tarafından s i pariş edilmesini ve mümkünse t oplanmas ı nı sağlamak üzere Kefil Kuruluşun prosedürlerine uymak. 20. Kefil Kuruluş tarafından belirtilen son teslim tarihi ile prosedürtera uygun olarak, kullanılmış tüm TIR Karnelerini ve geçerlilik tarihinin vadesinden sonra kullanılmam ış olan tüm TIR Karnelerini Kefil Kunuluşa iade etmek 21. Kefil Kuruluşu ; (a) TIR Karnesine ilişkin kayıp, hırsızlık, alıkanma veya tahribat ile (b) TIR işleminin doğru son l andırıtmasını etkileyen her türlü hadise hakkında haberdar etmek Taahhulname Düzenleme: 01 Ocak 2008 rob B _. 24

26 SORULARLA TIR KARNESi SİSTEMİ 22. Ihtilaflı TIR Karnesinin (Karnelerinin) geçmişe dönük düzenlemesini sağlamak için gerekli tüm ciniemleri almak ve/veya Kefil Kuruluşun talimatlarını uygulamak. 23. Kefil Kuruluş tarafından istendiği zaman Taahhütname'yi yenilernek 24. TIR Sıstemine katılımı feshedilirse veya sonlandırılırsa, hala kendinde bulunan tüm TIR Karnelerini an ında geri iade etmek. 25. TIR Karnelerinin verılmesi ne ilişkin Kefil Kuruluş taraf ından hazırlanan faturaları ve gerekirse ilgili sigorta primlerini zaman ında ödemek. 26. TIR Sistemine kabulünden önce, Kefil Ku ru luş tarafından belirtilen tutarı kapsayan mali teminat ı, Kefil Kurul uş tarafından ilk olarak talep edildiğinde vermek. Sözkonusu mali teminat. son Karnenin verildiği tarıhten asgarı 27 ay içinde kullanılabilir halde olmak zorundadır. 27 Karne Hamiline verilen TIR Karnelerine ilişkin talep ve dava nedeniyle veya Kefil Kuruluş tarafından belirlenen diğer durumlarda, önceden verilen teminatlar yeterli olmadığında ; gerekli her türlü ilave teminatı, Kefil Kuruluşun ilk talebinde sağlamak. 28. Kefil Kuruluşa veya kendisi tarafından adlandırılan üçüncü bir tarafa, talep edildiğinde ve anında : (a) tadil edilen 1975 TIR Sözleşmesi ka psamında verilen TIR Karnelerine ilişkin; Kefil Kuruluşa, herhangi bir başka Kefil Kuruluşa, IRU'ya TIR Sistemi Sigortacılarına veya her kim Karne Hamili adına kefil oluyorsa ona. ödeme gerekebilecek tüm tutarları (b) Kefil Kuruluş veya başka bir Kefil Kuruluş taraf ından üstlenilen ışi takiben TIR Karnelerinin geriye dönük düzenlenmesine i lişkin masranarı geri ödemek. 29. Kefil Kuruluşa 26. ve 27. maddelere uygun olarak sağlanan mali teminatlar; yukarıdaki 28. maddenin a) fıkrasında öngörülen geri ödemeler Kefil Kuruluşun ortaya koyduğu son ödeme tarihinde Karne Hamili tarafından yapılmadığında. otomatik olarak askıya a lınacak ve gerekirse irat kaydedilecektir. 30. Karne Hamilinin, Gümrük Idarelerinin müdahalesi ile sonuçlanan ihlal ve yolsuzluklar için sorumlu kişi lere karşı taşıyabileceği tüm tazminat haklarını : Kefil Kuruluşa, başka bir Kefi l Kuruluşa, IRU'ya, TIR Sisteminin Sigortacılarına veya her kim Karne Hamili adına kefil oluyorsa ona, talep edildiğinde. vermek. Tahhillname TOBB Sayfa 5/8 Düzenleme. O 1 Ocak

27 İSTJU~JBUL TİCAP~T ODASI IV. TIR KARNELERi KULLANMA HAKKININ GERi ÇEKiLMESi için SEBEPLER 31 Özellikle: TIR Karnesi uçuncu bir tarafın istifadesine verildiğinde, Tütün/Alkol i.ırunleri. işbu Taahhütnamenin 4. maddesine ayk ı rı olarak TIR Karneleri kapsamında taşındığında. TIR Karnelerinin verilmesine ıl ı şkın Kefı l Kuruluş tarafından düzenlenen faturalar. vadesınde öde nmed iği nde, Karne Hamili yükı.im l ü l ı.iklerini yerine get i remediğinde ve özellikle; tasfiye anlaşması, iflas. tasfiye ve kanuni takibat veya aksini gerektiren bir başka hukuki eylem durumunda, Karne Hamilinin yükümlülüklerini daha fazla yerine getirarneyeceğ i ön gor ü ldi.jğünde ; ancak Ulusal makamlar tarafından yetk i lerıdirilen şirketin hukuki olarak yeniden ya pılandırılması durumunda. Karne Hamilinin ülkesindeki ulusal mevzuat k arşı ı se. yu k arıda değinilen TIR Karnelerinin verilmesinin durdurulması önlemi uygulanmayabilir, Kefil Kuru lu şun tek karar verici olduğu Karne Hamilinin ağır bir ihlalinde veya Gümrük Mevzuatının ya da Kefil Kuruluş tarafından verilen hüki.jm ve talimatların sık ihlalinde, TIR Karnes ı n i n geçerlilik süresi Karne Ham ı li ta rafı nda n değiştirildiğinde. Işbu Taahhütnarnede ortaya koyulan veya Kefil Kuruluş taraf ı ndan bildirilen bir veya daha fazla şarta riayet edilmediğinde, Kefil Ku r u luşa ; IRU veya herhangi bir ülkenin Gümrlik idareleri tarafından, Karne Ham ı line k arşı TIR Sisteminden ihraç önlemlerinin alınd ı gı bildir i ldiğ i nde, Karne Hami lı n ı n : TIR Karneleri kullanma hak k ının geri çeki ldiği veya TIR Sisieminin iş levs i z. ask ıd a veya önle nm i ş olduğu bir ulkede kay ıtlı ya da yerleşik olan bir taşıy ı cı ile ticari ilişki kurma veya bu taşıyıcıya aıt araçları kullanma yas ağına uymadığında, Kefil Kuru l uşun hükümlerinde öngörülen diğer şart ve durumlarda. Kefil Kuruluşun ; kendi i n ı s i yatifinde. ön bildirimde bulunmaksızın geçici veya kesin olarak TIR Karnelerine er işi mı askıya alma ve Yetkili Organları gerekt i ği şekilde bilgilendirme hakkını kabul etmek. Tahhütname TOBB Sayfa 618 Dıize nleme : 01 Oca k 2008

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TARİHÇE Geniş kapsamlı ilk TIR Sözleşmesi, 1959 Revize TIR Sözleşmesi, 1975 TIR Revizyon Süreci I. Safha,

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT Bölümü 5/19/2014 Dış Ticaret: İhracatta kullanılan Belgeler Danışman: Kemal TÜRKCAN M. Moutari Abdou NO. 20100401110 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU Lütfen siyah ya da lacivert tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurun. İŞYERİ BİLGİLERİ Tabela Unvanı: Faaliyet Alanı: Kuruluş Yılı: Adres: E-mail: Faks:

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı