YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU"

Transkript

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması beklenmektedir. Yeni teşvik sistemi ile getirilen yenilikler şunlardır: Stratejik yatırımlar kavramı, Gelişmişlik düzeyine göre daha önce 4 olan bölge sayısının 6 ya çıkarılması, İl bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmesi, Bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konularının sektörel olarak il bazında yeniden belirlenmesi, Sigorta primi işveren desteğinin yanı sıra en az gelişmiş olan 6.bölge illerindeki yatırımlar için sigorta primi işçi hissesi desteğinin de sağlanması, Yine 6. bölge için gelir vergisi stopaj desteğinin sağlanması, Yatırımcının vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulayabilecek olması, OSB lerde yapılacak yatırımların daha fazla desteklenmesi, (Vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi açısından bulundukları bölgenin değil bir alt bölgenin desteklerinden yararlanması) Stratejik yatırımlarda bina inşaatı için yapılan harcamalarda KDV istisnası sağlanması Yeni teşvik sistemi dört ana bileşenden meydana gelmektedir: 1- Genel Teşvik Uygulamaları, 2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları, 3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, 4- Stratejik Yatırımların Teşviki, 1- GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar genel teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilecektir. (Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve bölgelere göre asgari yatırım tutarları yayımlanacak olan Karar da yer alacaktır.) Genel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır: Gümrük Muafiyeti (Yatırıma konu makine ve teçhizatın ithalinde, yürürlükteki gümrük mevzuatı gereğince alınması öngörülen gümrük vergisinden muafiyet) KDV İstisnası (3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, yatırım için temin edilen makine ve teçhizat, ithalinde ve yerli alımında KDV den istisna tutulur.)

2 2- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Yeni teşvik sistemi ile bölgesel teşvik sistemi yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemi ne geçilmektedir. Buna göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre iller 6 bölgeye ayrılmaktadır. İllerin bölgesel dağılımdaki yerleri sabit olmayıp, TÜİK in periyodik çalışmaları neticesinde elde edilecek olan veriler çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenebilecektir. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır: Gümrük Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopaj Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlara) Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlara) İllerin Bölgelere Göre Dağılımları şöyledir: 1.Bölge (8 il) 2.Bölge (13 il) 3.Bölge (12 il) 4.Bölge (17 il) 5.Bölge (16 il) 6.Bölge (15 il) Ankara Adana Balıkesir Afyon Adıyaman Ağrı Adana Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas

3 2.1- Vergi İndirimi Destek Unsuru Uygulaması Vergi indirimi destekleri bölgelere ve yatırıma başlama tarihine göre değişik oranlarda olmak üzere yatırıma katkı oranı ve vergi indirim oranı olarak uygulanacaktır. İndirimli kurumlar vergisi; toplam yatırım tutarının, yatırıma katkı oranı ile çarpılması sonucunda elde edilen tutara ulaşılıncaya kadar uygulanacaktır. Yatırımcılar, vergi indirimi desteğini, mevcut sistemde olduğu gibi münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulayabilmekle birlikte; 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar ilaveten, yatırıma katkı tutarının belirli bir oranı için, yatırım dönemindeki tüm faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlara da uygulayabileceklerdir. Vergi İndirim Oranı: % 20 olan kurumlar vergisi oranına uygulanacak olan indirim miktarıdır. Örneğin; % 50 vergi indirim oranı, uygulanacak kurumlar vergisi oranını % 10 a, % 90 vergi indirim oranı, uygulanacak kurumlar vergisi oranını % 2 ye indirmektedir. Yatırıma Katkı Oranı: Vergi indirimi oranı ile belirlenen kurumlar vergisi oranının uygulanması ile elde edilen kazancın, gerçekleştirilecek yatırım tutarı ile orantılı olarak, uygulanabileceği azami tutarı belirlemektedir. Örneğin yatırıma katkı oranı % 50 demek, toplam TL. tutarındaki bir yatırım için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından sağlanacak kazancın azami TL. olabileceğini ifade etmektedir. Bölgelere göre yatırıma katkı ve vergi indirim oranları tablosu şöyledir: Bölgeler tarihine kadar Yatırıma Katkı Oranı (%) tarihinden sonra Vergi İndirim Oranı (%) 1.Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Sigorta Primi İşveren Hissesi Destek Unsuru Uygulaması İşverenin, yapılacak olan yatırım neticesinde yaratılan istihdam için ödemesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmından (Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 kişi için bu tutar 172,87 TL dir) bölgelere göre belirlenen azami süreler ve yatırım tutarının belirlenen azami oranları için muaf tutulmasıdır. Bölgelere göre sigorta primi işveren hissesinin uygulama süreleri ve azami destek oranları tablosu aşağıdadır:

4 Bölgeler tarihine kadar tarihinden sonra Azami Destek Sabit Yatırıma Oranı (%) 1.Bölge 2 yıl Bölge 3 yıl Bölge 5 yıl 3 yıl 20 4.Bölge 6 yıl 5 yıl 25 5.Bölge 7 yıl 6 yıl 35 6.Bölge 10 yıl 7 yıl 50 Not: 6.Bölgede yer alan OSB lerdeki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin destek süresi 12 yıldır Ayrıca yatırımın 6.bölgede yapılması halinde uygulanacak olan gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği de yukarıdaki tabloda belirlenen esaslara göre uygulanacaktır Faiz Desteği Destek Unsuru Uygulaması Yatırımcı firmanın bankalardan kullanacağı yatırım kredilerinin bölgelere göre belirlenen azami oranlar kadarlık bölümü için faizin belirli bir kısmının devletçe karşılanmasıdır. Bölgelere göre desteklenecek destek oranları ve azami destek tutarları tablosu şöyledir: Destek Oranı Azami Destek Tutarı Bölgeler TL Cinsli Kredi Döviz Cinsli Kredi (TL.) 1.Bölge Bölge Bölge 3 Puan 1 Puan Bölge 4 Puan 1 Puan Bölge 5 Puan 2 Puan Bölge 7 Puan 2 Puan Münhasıran VI. Bölgede Uygulanacak Destek Unsurları 6.bölge kapsamındaki yatırımlara sağlanacak olan destek unsurları 3 temel yaklaşımla belirlenmiştir.

5 1- Genişletilmiş sektörel kapsam yaklaşımı: Bu illerimizde Karar da belirlenecek asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılacaktır. 2- İşgücü maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destek sağlama yaklaşımı: Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki destek unsurlarına ilave olarak 6.bölgede yapılacak yatırımlara asgari ücret üzerinden 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği uygulanacaktır. Böylece 6. Bölgenin, işgücü maliyeti açısından ülkemizin en avantajlı bölgesi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bugün geçerli olan asgari ücrete göre 1 kişi için gelir vergisi stopajı desteği tutarı 113,03 TL. ve sigorta primi işçi payı miktarı 124,11 TL dir. Dolayısıyla bugün 1 kişinin asgari ücretinin işverene olan 1.077,00 TL tutarındaki toplam maliyeti, 6.bölgede yatırım yapan bir işveren için sağlanan 410,01 TL tutarındaki destekle 666,99 TL düzeyine inmektedir. 3- Finansman imkanlarının genişletilmesi yaklaşımı: Bu bölgede yatırım yapan firmalar için uygulanacak faiz desteğinden azami tutarı TL., destek oranları da TL cinsli kredilerde 7 puan, döviz cinsli kredilerde 2 puan olarak belirlenmiş ayrıca yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının % 80 ine kadar olan kısmının, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı getirilmiştir Eğitim, madencilik, test merkezleri, rüzgar tüneli, demiryolu-denizyolu, turizm, ilaç, savunma sanayi yatırımları: Yeni teşvik sisteminde aşağıda belirtilen öncelikli alanlarda yapılacak olan yatırımlar hangi ilde yapılırsa yapılsın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5.bölge kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılacaktır: Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları., Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Madencilik yatırımları, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Yatırım tutarı 20 Milyon TL nin üzerinde olan belirli ilaç yatırımları ve savunma sanayi yatırımları Tersanelerdeki gemi inşa yatırımları: Tersanelerce yapılacak gemi inşa yatırımlarında, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı nca karşılanacaktır OSB, Kümelenme ve AR-GE yatırımları: Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak olan yatırımlar, Aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 yatırımcı firmanın bir araya gelerek yapacakları yatırımlar,

6 AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yapılacak olan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından yatırımın yapıldığı bölgedeki desteklerden değil bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanırlar. Örneğin, 4. bölgede OSB de yapılacak yatırım 5. bölgenin destek unsurlarından faydalanacaktır. 3- BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI Teknoloji ve AR-Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde belirtilen 50 Milyon TL nin üzerindeki aşağıdaki tabloda belirtilen yatırımlar büyük ölçekli yatırımlar kapsamında değerlendirilecek olup bu kapsama gire yatırımlara sağlanan destek unsurları şunlardır: Tüm bölgelerde: Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi Bunlara ek olarak 6. bölgedeki yatırımlarda: Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Yatırım konularına ve asgari sabit yatırım tutarına göre büyük ölçekli yatırımlar tablosu aşağıdaki gibidir: Sıra No: Asgari sabit Yatırım Konuları Yatırım Tutarı (Milyon TL) 1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Transit Boru hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 4 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 6 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı yatırımları 50 7 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları 50 9 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda 50

7 belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil Büyük ölçekli yatırımlarda vergi indirimi destek unsuruna ilişkin bölgeler itibari ile yatırıma katkı ve vergi indirim oranları tablosu şöyledir: Bölgeler tarihine kadar Yatırıma Katkı Oranı (%) tarihinden sonra Vergi İndirim Oranı (%) 1.Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Büyük ölçekli yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi destek unsuruna ilişkin bölgeler itibari ile uygulama süreleri ve azami destek oranları tablosu aşağıdaki gibidir: Bölgeler tarihine kadar tarihinden sonra Azami Destek Sabit Yatırıma Oranı (%) 1.Bölge 2 yıl Bölge 3 yıl Bölge 5 yıl 3 yıl 8 4.Bölge 6 yıl 5 yıl 10 5.Bölge 7 yıl 6 yıl 11 6.Bölge 10 yıl 7 yıl 12 Not: 6.Bölgede yer alan OSB lerdeki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin destek süresi 12 yıldır Ayrıca yatırımın 6.bölgede yapılması halinde uygulanacak olan gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği de yukarıdaki tabloda belirlenen esaslara göre uygulanacaktır.

8 4- STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI Yeni teşvik sistemi ile birlikte özellikle sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak olan stratejik yatırımların teşviki uygulamasına geçilmiştir. Bu sistemin amacı; GİTES ve ithalat haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. Stratejik sektörlerin nelerden ibaret olduğu henüz tam olarak açıklanmamıştır Ancak, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ın televizyon programlarında belirttiği sektörler; otomotiv, kimya, demir-çelik, tekstil, hava ulaşım araçları, uzay ve savunma sanayii sektörleridir. Stratejik sektör kapsamında yer alan yatırımlar hangi ilde yapılırsa yapılsın teşvik kapsamına girmekte olup değerlendirme kriterleri şunlardır: İthalata bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olması, Asgari yatırım tutarının 50 Milyon TL olması, % 50 den fazlasının ithalatla karşılanması, Asgari % 40 katma değer üretmesi, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) Stratejik yatırımlara sağlanan destek unsurları şunlardır: Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için) KDV İstisnası, (İthal ve yerli makine ve teçhizat için) Vergi İndirimi (Tüm bölgelerde yatırıma katkı oranı % 50 olmak üzere indirim oranı % 90) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırımın tamamlanmasını takiben 7 yıl, 6.Bölgede yapılıyor ise 10 yıl süreyle) Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği (Sabit yatırım tutarının % 5 ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL. ye kadar) Bina inşaat Harcamalarına KDV İadesi (Asgari 500 Milyon TL tutarındaki yatırımlar için) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6.bölge yatırımlarına, 10 yıl süreyle) Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6.bölge yatırımlarına, 10 yıl süreyle)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ 1 TURİZM Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor l Yıl:8 l Sayı: 29 l Haziran 2012 l ÜCRETSİZDİR Ankara da bir ilk Yenilikçilik Merkezi kuruluyor Başkan dan Aklın yolu bir Bilindiği üzere yeni teşvik paketi Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı