GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU"

Transkript

1 GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARJ REGÜLATÖRÜ KALATOĞU

2 Ayrın Teknolojileri'nden Güneş Enerjisi Şarj Regülatörü Çözümü Ayrıntı Teknolojileri Güneş Enerjisinden elektrik elde etme teknolojisinin önemli aygıtlarından biri olan Güneş Enerjisi Şarj Regülatörü konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıntı Teknolojileri, A++ Mühendislik çözümüne uygun üreticilerle çalışmasını sürdürmektedir. Ayrıntı Teknolojileri,Dünyanın en büyük güneş enerjisi şarj regülatörü üreticilerinden Beijing EPsolar Technology Co.LTD. ürünleri ile çözüm üretmeye karar vermiştir. Beijing Epsolar Technology Co.Ltd. şirketinin ürünleri; Güneş Ev uygulamaları, Güneş güç istasyonları(güneş elektrik santralleri), güneş sokak aydınlatma uygulamaları ile de ön plana çıkmaktadır. Sektörce yakından bilinen Beijing Epsolar Technology Co.Ltd.firmasının ürünleri üretici firma ve Ayrıntı Teknolojileri güvencesi ile(*) sizlerin hizmetindedir. Ürünlerimiz 2 yıl garantili ve CE belgeli olarak tarafınıza sunulmakta veya çözümlerimizde kullanılmaktadır. Güneş Enerjisi Şarj Regülatörleri; akülerin gerilimini sürekli kontrol ederek akü geriliminin azalması durumunda Güneş Panellerinden gelen enerjinin aküyü şarj etmesini, akü geriliminin üst noktaya gelmesi durumunda güneş panellerinden gelen enerjinin kesmesini sağlayan aygıtlardır. Güneş Enerjisi Şarj Regülatörleri; güneşten gelen enerjiyi en iyi biçimde akü veya başka kullanıcılara geçişini sağlayan aygıtlardır. Kullanım amaçlarına göre; değişik ortam, akım ve yük durumlarına göre üretilmektedirler. Ayrıntı Teknolojileri yapmış olduğu işe yönelik tüketicisini bilinçlendirmekten geri kalmamaktadır. Son kullanıcının bilinçlenmesi ve sizlere saygımızın bir göstergesi olarak, temsilcisi olduğumuz firmanın ürün özelliklerini kendi dilimizle sunmaktayız. Güneş Enerjisi Şarj Regülatörü kataloğunu basılı kâğıt ortamından isteyebileceğiniz gibi Ayrın Teknolojileri'nin elektronik sayfasından bilgisayarınıza indirebilir veya görüntüleyebilirsiniz. Sizlerin teknolojiye hizmet etmesi yerine, Teknolojinin sizlere hizmet etmesini sağlayan Ayrıntı Teknolojileri; sizlere A++ çözüm sunmayı sürdürecektir. (*) Ayrın Teknolojileri; yalnızca kendi sa şını yap ğı ürünler için garan vermektedir. Ürünler katalog basım tarihindeki teknik özellikleri içermektedir. İleride oluşabilecek ürün özellikleri ve geliş rmelerini kapsamamaktadır. Üre ci firma ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

3 Tracer Ser s MPPT Güne Enerj s arj Regülatörü (MPPT Güne P l arj Düzenley c s ) Güne enerjisinden elde edilen elektrikten maksimum ölçüde yararlanmas n sa lamaktad r. Güne ten elektrik elde edilmenin önemli oldu u yerlerde kullan lmaktad r. Tracer serisi: kurulan PV modülleri ile çal mak üzere tasarlanm t r. nce f lm ve ebekeye ba l modül için optimize edilmi tir. Tracer RN Tracer RN Tracer RN, 12/24V Otomat k Çal ma MPPT güne enerj s arj düzenley c s P k dönü üm ver ml l %97 Yüksek zleme le ver ml l k %99 B rkaç san ye aral klarla zleme PWM ç k le 4 a amal arj Do al konveks yon so uma Tam güç ç k S cakl k dengeleme Kuru, tam kapal ve jel akü seçene Yayg n kullan m, otomat k gündüz/gece alg lama Farkl yük kontrolü RJ 45 ba lant uçlar 2 y l garant CE sert kas Tracer RN Tracer RN, 12/24V Otomat k Çal ma Tracer RN Tracer RN 30A / 45A Tracer RNP Tracer RNP Tracer RNP, Neme Dayan kl Elektron k Koruma PV d z s k sa devre A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama Batarya ters kutuplama Tracer RNP Tracer RNP, Tracer-1206RN(P) Tracer-1210RN(P) Tracer-1215RN(P) Tracer-2210RN(P) Tracer-2215RN(P) Nom nal Batarya Ak m Nom nal Yük Ak m Maks mum Batarya Ger l m Maks mum PV G r Gücü 30A 45A 60 VDC Tracer RN(P) 100 VDC Tracer RN(P) 150 VDC 150 VDC 100 VDC Tracer RN(P) 150 VDC Tracer RN(P) VDC Tracer RN(P) V 130W 12V 260W 12V 390W 12V 585W 24V 260W 24V 520W 24V 780W 24V 1170W MT - 5 Uzaktan Kumanda mA (24V) Negat f S cakl k Dengeleme -30mV/ C/12V(25 C) 2 Tracer RNP Tracer RNP 30A / 45A Otomat k Çal ma Neme Dayanakl 32V Topraklama Tracer-4215RN(P) 12/24 V Otomat k Çal ma Maks mum PV Aç k Devre Ger l m Tracer-3215RN(P) Uzaktan Kumanda Kablosu

4 Tracer Ser s Network MPPT Güne Enerj s arj Regülatörü (Network MPPT Güne P l arj Düzenleyicis ) ış IT2415 / IT3415 / IT4415 / IT / 24 / 36 / 48V Otomat k Çal ma 20 / 30 / 45 / 60 A Mt100 Uzaktan Kumanda TS - R Uzaktan Kumanda Sensörü MPPT düzenley c s ; çok fazl e zamanl düzeltme teknolojisi ile 3 kw'a kadar elektrik ebekes nden ba ms z güne paneli (PV) sistemlerinde geli mi bir maksimum güç noktas izlemektedir. arj regülatörü ak ll zleme algor tmas le güne paneller nden sa lanan enerj y güne panel ser s n n p k gücünü bularak her hava ko ulunda maks muma ç kar r. Dü ük güç kayb yla %98 ver m sa lar. Farkl yük kontrolü sayes nde de k uygulamalarda kullan lab l r. 12 / 24 / 36 / 48 V otomat k çal ma ler MPPT teknoloj s B rkaç san ye aral klarla zleme Yüksek zleme ver ml l %99 Çok fazl e zamanl do rultma teknoloj s P k dönü üm ver ml l %98 Yüksek h z ve ver ml DSM ve SRM lemc ler Data ve durum ç n çok fonks yonlu LCD ekran RS232 ethernet ve CAN BUS let m uçlar Üç a amal arj ile batarya verimini en iyi kullanma Kullan c taraf ndan güncelle t r len yaz l m De i ik yük denetimi IT2415 IT3415 Nom nal Batarya Ak m 30A Nom nal Yük Ak m 30A Maks mum Batarya Ger l m 32V Maks mum PV Aç k Devre Ger l m 150 VDC Ger l m Aral Maks mum PV G r Gücü 60A 45A 60A 12V 260W 12V 390W 12V 520W 12V 780W 24V 520W 24V 780W 24V 1040W 24V 1560W 36V 780W 36V 1170W 36V 1560W 36V 2340W 48V 1040W 48V 1560W 48V 2080W 48V 3120W W Topraklama Negat f 238x232x102mm Boyutlar 248x295x110mm 228x150mm 238x200mm A rl k 45A 9~64VDC IT /24 / 36 / 48 V Otomat k Çal ma Uzaktan Kumanda Kablosu IT mm² 2.6 kg 4.1kg 4.4 kg 5.0 kg 20 C ~ 55 C Nem %10 - %90 N Koruma IP20 3

5 Landstar Ser s Güne Enerjisi arj Regülatörü (Güne P l arj Düzenleyicisi) Landstar ser s, ebekeden ba ms z ayd nlatma, ev, tra k, CCTV sstemler çn kullanlablr. En gel m djtal tekn kullan r ve tam otomat k olarak çal r. PWM batarya arj le bataryann ömrünü uzatr. PWM arj le yüksek ver ml l k Elektron k anahtar olarak MOSFET kullan m Jel, tam kapal ve kuru akü seçene S cakl k dengeleme Batarya ger l m sev yes n gösteren LED gösterge LS1024 / 1524 / / 24 V Otomat k Çal ma / 15A / Elektron k Koruma PV d z s k sa devre A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama Batarya ters kutuplama LS1024S / 1524S / 2024S / 15A / Yüzey Montaj LS V Nom nal Batarya Ak m 5A Maks mum Batarya Ger l m 16V LS1024 LS1024S LS1524 LS1524S LS2024 LS2024S LS3024 LS / 24 V Otomat k Çal ma 30A 12/24 V Otomat k Çal ma 15A 30A 32V 6mA 0.28V Dengeleme arj Ger l m Tam Kapal : 14.6V; x2 / 24 V Kuru: 14.8V; x2 / 24V Yükseltme Ger l m Jel: 14.2V; x2 / 24 V Tam Kapal : 14.4V; x2 / 24V Kuru: 14.6 V; X2 / 24V M n mum arj Ger l m 13.8V;x2/24V Yen den Ba lama 12.6V;x2/24V Ba lant Kesme 11.1V;x2/24V S cakl k Dengeleme -30mV/ C /12V(25 C) 2.5mm² 4mm² 10mm² 10mm² 16mm² A rl k 0.05kg 0.15kg 0.25kg 0.25kg 0.53kg Nem %10-%90 N Koruma IP30 4

6 Landstar Ser s Sokak Ayd nlatmas çin Güne Enerjisi arj Regülatörü (Sokak Ayd nlatmas çin Güne P l arj Düzenleyicisi) Landstar serisi, elektrik ebekesinden ba ms z (o -grid) olarak sokak lambas, bahçe lambalar, park alan ve otobüs istasyonu gibi alanlarda kullan l r. Yeni nesil ayd nlatma denetleyicisi vard r. Bu en geli mi say sal tekni i benimseyip tam otomatik çal r. PWM batarya arj batarya ömrünü uzat r. LS0512R 5A, 12V LS1024R / 1524R/ 2024R 10 / 15 / LS1024RD / 1524RD/ 2024RD 10 / 15 / LS1024RP / 1524RP/ 2024RP 10 / 15 / Su Geç rmez PWM arj le yüksek ver ml l k Elektron k anahtar olarak MOSFET kullan m Yayg n kullan m Gece/gündüz otomat k alg lama Kolay ayarlanab l r say sal LED seçene 1-15 saat ops yonlu ak ll zamanlama Jel, tam kuru ve kapal t p akü seçene S cakl k dengeleme Elektron k Koruma PV d z s k sa devre A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama (LS0512R de yoktur.) Batarya ters kutuplama (LS05123R de yoktur.) LS1024RPD / 1524RPD / 2024RPD 10 / 15 / Ç ft Yük Ç k 12 V Nom nal Batarya Ak m 5A Maks mum Batarya Ger l m LS1024IRP / 2024IRP 10 / 15 / Su Geç rmez K z lötes let m LS1024 R/RD/RPD/IRP LS1524 R/RD/RPD/IRP LS2024 R/RD/RPD/IRP 12/24 V Otomat k Çal ma 15A 32V 6mA Dengeleme arj Ger l m Tam Kapal : 14.6V; x2 / 24 V Kuru: 14.8V; x2 / 24V Yükseltme Ger l m Jel: 14.2V; x2 / 24 V Tam Kapal : 14.4V; x2 / 24V Kuru: 14.6 V; X2 / 24V M n mum arj Ger l m 13.8V;x2/24V Yen den Ba lama 12.6V;x2/24V Ba lant Kesme 11.1V;x2/24V S cakl k Dengeleme -30mV/ C /12V(25 C) RC - 01T K z lötes Uzaktan Kumanda Ekleneb l r Parametreler LS0512R Nem (Normal artlarda) %10-%90 Koruma IP30 LS1060IRL / LS15100IRL 10 / 15A Su Geç rmez 5

7 Seastar Ser s Güne Enerjisi arj Regülatörü (Güne P l arj Düzenleyicisi) Seastar ser s Yeni nesil nem geçirmez arj regülatörüdür. Özellikle deniz uygulamalar ve nemli ortamlarda elektirik ebekesinden ba ms z uygulamalarda kullan l r. En ileri say sal teknikler ile tam otomatik çal r. PWM batarya arj batarya ömrünü uzat r. SS1024 Elle Aç p / Kapama 12/24V otomat k çal ma PWM arj le yüksek ver ml l k Elektron k anahtar olarak MOSFET kullan m Alüm nyum kutu, devre panosu kapsülleme Jel,tam kapal ve kuru akü seçene S cakl k dengeleme SS1524 / SS / 24 V Otomat k Çal ma Elektron k Koruma SS1024R 12 / 24 V Otomat k Çal ma I k ve Zamanlay c Kontrolü PV d z s k sa devre A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama Batarya ters kutuplama A r s nma SS1024 SS1024R SS1524 SS1524R 12/24 V Otomat k Çal ma Nom nal Batarya Ak m SS2024R SS2024R 15A Maks mum Batarya Ger l m 32V 6mA Dengeleme arj Ger l m Tam Kapal : 14.6V; x2 / 24 V Kuru: 14.8V; x2 / 24V Yükseltme Ger l m Jel: 14.2V; x2 / 24 V Tam Kapal : 14.4V; x2 / 24V Kuru: 14.6 V; X2 / 24V M n mum arj Ger l m 13.8V;x2/24V Yen den Ba lama 12.6V;x2/24V Ba lant Kesme 11.1V;x2/24V S cakl k Dengeleme -30mV/ C /12V(25 C) Boyutlar 132x70x30mm 137x86x48mm 6mm² 10mm² A rl k 0,25kg 0,45kg Nem 6 %10-%90 N LS1524 / 2024R I k ve Zamanlay c

8 V ewstar Ser s LCD Göstergeli Güne Enerjisi arj Regülatörü (LCD Göstergeli Güne P l arj Düzenleyicisi) VS ** 24N 10~60A Ops yonel VS ** 48N 12 / 24 / 48V Otomat k Çal ma 20~60A Ops yonel MT 100 Uzaktan Kumanda Yen nes l V ewstar Ser s arj regülatörü ebekeden ba ms z s stemlerde (sokak lambalar, solar ev s stemler, küçük güç santraller ) kullan l r. LCD ekran, tam elektron k koruma, programlanab l r parametrelere sah pt r. LCD Ekran ve 4 dü me le HMI ( nsan mak ne arayüzü) menü göstergeler n ve lemler n tümle tirme Yüksek h zl 32 b t MCU 12 b t A/D yüksek hassas yetle do ruluk ölçme Mükemmel EMC tasar m Yüksek ver ml l k ser s PWM arj Elektron k anahtar olarak MOSFET kullan m Yayg n kullan m, gece/gündüz otomat k alg lama Kullan c dostu arayüz ile her i lemi kolayca yapabilme Parametre ayarlar yönetme ve de i tirmede tam kontrol, farkl yük kontrol modu. Jel,kuru ve tam kapal t p akü seçene S cakl k dengeleme, arj ve de arj ç n otomat k algor tma düzeltmes Elektron k Koruma TS-R Uzaktan Kumanda Kablosu PV d z s k sa devre A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama Batarya ters kutuplama A r s nma VS1024N 12 / 24 V Otomat k Çal ma Uzaktan Kumanda Kablosu Nom nal Batarya Ak m Maks mum Batarya Ger l m VS2024N VS3024N VS4024N VS5024N VS6024N VS2048N VS3048N VS4048N VS5048N VS6048N 12 / 24 V Otomat k Çal ma 12 / 24 / 48 V Otomat k Çal ma 30A 40A 50A 12 / 24 / 32V; 12 / / 64V 18mA (24V) let m TTL232/ 8 p n RJ45 Dengeleme arj Ger l m Tam Kapal :14.6V; x2 / 24V Kuru: 14,8V; x2 / 24V Yükseltme Ger l m Jel:14.2V; X2 / 24 Tam Kapal : 14.4V; x2 / 24V Kuru: 14.6V; x2 / 24V M n mum arj Ger l m 13.8V;x2/24V Yen den Ba lanma 12.6V;x2/24V Ba lant Kesme 11.1V;x2/24V S cakl k Dengeleme -30mV/ C/12V(25 C) 60A Nem %10 - %90 N Koruma IP20 7

9 EPIPDB - COM Ser s Çift Batarya Yüklü Güne Enerjisi arj Regülatörü (Çift Batarya Yüklü Güne P l arj Düzenleyicisi) EPIPDB-COM karavanlar, Rv'ler, tekneler ve golf arabalar için iki ayr güne enerjili arj düzenleyicisidir. ki batarya grubu için çift batarya arj regülatörü kullan lmad ndan fazladan maliyet ortadan kalkar. ki ayr güne enerjisi arj düzene inden öncelik seçimi yap labilinir. Üzerinde, k sa devre, a r arj, ters kutba kar koruma gibi geni bir elektronik korumas bulunmaktad r. EPIPDB - COM veya 12 /24V Otomat k Çal ma MT - 1 Uzaktan Kumanda EPIPDB - COM 12/24 V Otomat k Çal ma Nom nal arj Ak m Nom nal Yük Ak m 4mm² Boyutlar 153 x 76 x 37 mm A rl k Uzaktan Kumanda Kablosu 0,24kg EPIPC - COM Ser s Güne Enerj s arj Regülatörü (Güne P l arj Düzenley c s ) EPIPC-COM güne ev sisteminin uzaktan izleme ihtiyac için özel olarak tasarlanm t r. Uzaktan arj düzenleyicisinin tüm durumunu görüntüleyebilme seçene i bulunmaktad r. Üzerinde, k sa devre, a r arj, ters kutba kar koruma gibi geni bir elektronik korumas bulunmaktad r. EPIPDB - COM 12/24 V Otomat k Çal ma Nom nal arj Ak m Nom nal Yük Ak m 4mm² Boyutlar 153 x 76 x 37 mm A rl k 0,24kg 8 EPIPDB - COM Elle Aç p Kapama veya 12 /24V Otomat k Çal ma MT - 2 Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kablosu

10 EPRC - G Ser s Güne ve ebeke H br t arj Regülatörü (Güne ve Elektr k ebekes Karma arj Düzenley c ) EPRC - G Güne ve ebeke 12V / 24V 60 / 100 / 150 / 200W EPRC-G güne ve elektrik ebekesinin bir arada ba l oldu u (hibrit) k sistemi için tasarlanm t r. Mevcut güne ndan enerji tasarrufu yapmak için elektrik ebekesinden desteklenmektedir. Güne enerji sistemlerinden güvenilir bir güç kayna d r. Yükün ilk elektrik yükü güne enerji s stemlerinden kar lan r. Güne enerjisi yeterli olmad nda, elektrik ebekesinden elektrik sa lamaktad r. EPRC - G Nom nal arj Ak m / 15A / Sürekl Ç k Gücü 50W - 150W Maks mum Ç k Gücü 60W - 200W S stem Ger l m 12V; 24V EC Ser s Güne Enerj s arj Regülatörü (Güne P l arj Düzenley c s ) EPRC - EC I k ve zaman kontrollü 12V / 24V Otomat k Çal ma EC serisi güne enerjisi ev uygulamalar, sokak ayd nlatma sistemleri ve di er küçük güne sistemleri için ekonomik arj düzenleyicisidir. Tüm ekonomik bile enler endüstriyel standartta herhangi bir mekanik anahtar olmadan bir araya getirilmi tir. Elektronik koruma sistemin düzenlenmesini sa lar. EPHC - EC Elle Aç p Kapama 12V / 24V Otomat k Çal ma EPRC - EC EPHC - EC Nom nal arj Ak m 2.5 mm² Boyutlar 140 x 89 x 27,2 mm A rl k 0,23 kg 9

11 e - Module Ser s Modüler Güne Enerjisi arj Regülatörü (Modüler Güne P l arj Düzenleyicisi) e - Modül serisi ; modüler güne kontrol ile güne enerjisi (PV) telekomünikasyon güç kayna,ba ms z güne enerjisi (PV) istasyonu ve güne enerjisi (PV)dizel/benzin jeneratör veya güne hibrit güç kayna sistemi için tek ba na dü ük güç kayb ile enerji sunarlar. Kaliteli ve düzenli güç, en dü ük maliyet, en uygun biçimde sistemi kontrol etmek ve yönetilmektedir. Modüller tasar m, MCU ve harici Giri /Ç k birimi, Da t lm denetimle her birim CAN bus ile ba lanma Üç a ama arj De arj oran, s cakl k ve di er parametrelein ölçümü ile en verimli kullan m LCD ekran Ayarlanab l r arj ve de arj kontrol parametreler n fre le koruma Kend n koruma ve alarm özell RS 232 ve RS 485 ileti im ba lant ucu Ters kutuplama,ters ak m,a r yük ve k sa devre korumas Her modül ç n b rçok zole ed lm güç kayna ;yüksek güven l rl k, yüksek ant g r m ve elektromanyet k uyumluluk sa lama Yüksek performansl 12 b t analog say sal çev r c le çok say da ve kararl örnekleme Kontrol, ver örnekleme ve nverter n alarm, ebeke, d zel / benz n jeneratör ve d er çevresel ayg tlar ç n b rçok gel t r lm arayüzlü g r ve ç k olana. EM****HRP EM****URP EM****URM Nom nal Çal ma Ger l m 48V 48V 48V Nom nal arj Ak m x D z say s, 30A x D z Say s, 45A D z Say s, 60A x D z Say s PV Ser s 2-8 Ba ms z B r m 60A, 100A, 200A Nom nal Yük Ak m 320mA / 15W 320mA / 15W 320mA / 15W Boyutlar 905.6x770x200mm 800x600x1200mm Montaj Boyutlar 750x730mm 800x600x1200mm Koruma IP65 IP20 PV 16 mm², 35mm² Batarya 90mm² Yük 35 mm², 90 mm² let m RS232,RS485 Rak m C ~ 55 C <3000m EM ******HRP Monte Ed leb l r PWM arj Modu Nom nal Ger l m: 48V 2~8 Parça Ops yonel arj Modu EM ******URP PWM arj Modu Nom nal Ger l m: 48V 2~8 Parça Ops yonel arj Modu De arj Ak m 60A / 100A / 200A EM ******URM Monte ed leb l r. MPPT arj Modu 2~8 Parça Ops yonel arj Modu De arj Ak m 60A / 100A / 200A

12 e - Tracer Ser s Network MPPT Güne Enerj s arj Regülatörü (Network MPPT Güne P l arj Düzenley c s ) ET2415, ET3415, ET4415, ET / 24 / 36 / 48V Otomat k Çal ma 20 / 30 / 45 / 60A arj düzenleyici ak ll bir izleme algoritmas ile güne enerjisinin tepe güç noktas n bularak tüm hava ko ullar nda güne panellerinden (PV) maksimum enerjiyi elde eder. arj düzenleyici dü ük geçi kayb ile % 96'dan daha yüksek verimlik sa lar. 450 günlük verileri kendisinde saklar ve Ethernet ile ba lant yap l r. MT100 Uzaktan Kumanda TS - R S cakl k Sensörü Gel t r lm MPPT teknoloj s B rkaç san yede zleme Yüksek zleme ver ml l %99 Çok fazl senkronla düzeltme teknoloj s P k konvers yon ver ml l %98 DSP&ARM lemc yap s le yüksek h z ve performans Çok fonks yonlu LCD ekran s stem RS232,CAN BUS, ethernet let m portu Üç a amal arj Yaz l m güncellemes Elektron k Koruma Uzaktan Kumanda Kablosu PV d z s k sa devre A r s nma A r de arj A r arj A r yük Yük k sa devre PV ters kutuplama Batarya ters kutuplama ET2415 Nom nal Batarya Ak m ET3415 ET / 24 / 36 / 48V Otomat k Çal ma 30A 45A Max. PV Aç k Devre Ger l m 9-64V 12V 260W 12V 390W 12V 520W 12V 780W 24V 520W 24V 780W 24V 1040W 24V 1560W 36V 780W 36V 1170W 36V 1560W 36V 2340W 48V 1040W 48V 1560W 48V 2080W 48V 3120W 293x203x x203x x193mm 200x193mm 4.4 kg 5.0 kg W Topraklama Negat f Boyutlar 293x203x x203x105 Montaj Boyutlar 150x193mm 150x193mm A rl k 60A 150V Ger l m Aral Maks mum PV G r Gücü ET mm² 2.6 kg 4.1kg -20 C ~ 55 C Nem %10 - %90 N Koruma IP20 11

13 e - Module Ser s Modüler Güne Enerj s arj Regülatörü (Modüler Güne P l arj Düzenley c s ) Montaj Ed leb l r PWM arj Modu arj Modülü CU3048 CU4048U PT3015 arj Ger l m Aral 60-88V 60-88V V Nom nal arj Ak m 30 A 50A 30 A Nom nal Çal ma Ger l m PT5015 PT V V V 45 A 50A 60 A 16mm² 35mm² 35mm² 48V let m PT4515 Gömüleb l r PWM arj Modu CAN 16mm² 35mm² 16mm² MCU Gömülmü MPTT arj Modu Yüzey Montajl MCU MU48 Nom nal Çal ma Ger l m MU48U 48V ç let m 13 ma let m CAN, RS 232, RS 485 Ekran Çözünürlü ü 240 x 128 Gömüleb l r MCU Yük Modülü LU 6048 Nom nal Ger l m Nom nal Yük Ak m 100A 15 ma CAN let m 35 mm ² 35 mm ² Giri /Ç k (I/O) Modülü Nom nal Çal ma Ger l m ç let m SU48 SU48U I/O Modülü G r S nyal 8 kök anahtar +8 kökanalog s nyal Ç k S nyal 8 kök aktarma 8 ma CAN Rs232, RS C ~ +55 C 12 Gömüleb l r Nom nal Ak m 60 A Nom nal Ger l m 48V 48V let m D Montaj Ed leb l r Nom nal Ak m 60 A Nom nal Ger l m 48V 48V 80A LU10048U I/O Modülü G r S nyal 8 kök anahtar +8 kökanalog s nyal Ç k S nyal 8 kök aktarma

14 AYRINTI TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTİ. Çetin Emeç Bulvarı Botanik Apt. No:33/ Çankaya/Ankara TÜRKİYE Telefon: Faks:

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz.

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz. AMACIMIZ Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanısıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslar arası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı