KUDOS. Laboratuvar Cihazları Tel: (0212) pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI"

Transkript

1 Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent teknolojisine sahip en son çift frekans 35/53kHz ultrasonik temizleyicilerini piyasaya duyurdu.bu teknolojinin sa lad klar : * Çift frekans seçene i ile (35kHz/53kHz) kaba/detayl temizlik * Kuyumcluk, saat parçalar, bozukparalar, el becerisi ürünleri * Derin nüfuz da l m n n bütün oyuklara ulaflmas * Optik, lensler, medikal ve cerrahi aletler * Ultrasonik gücün 1% lik ince ayar art m ile menzilde % art fl * Laboratuvar cam malzemeleri, yaz c bafll klar, bilgisayar parçalar * dakika aras çal flma ve otomatik kapanma * Elektronik, yar iletken bileflenlerin * Genifl LCD gösterge fonksiyonel menü okumu sa lar * Yataklar, kal plar, bafll klar, seramik ve metal parçalar * Gelenekler ultrasonic temizleyicilerden daha sessiz * nce kaplama öncesi temizlik, kal plama ve cilalama sonrası * Kar flt rma, kimyasal materyallerin dispersiyonlar ya da gazlar n al nmas * Ciddi temizlik içeren her fley Hp Is tmal Seri Ultrasonik Temizleyiciler tamamen kuyumculuk, saat yap m, elektronik ya da yar iletken alanlar nda kullan lmas için dizayd edilmifltir. 53kHz yüksek frekans ve mükemmel s cakl k do rulu u ile küçük parçalar n üzerindeki oyuklar temizlemeye kadar ideal bir metod sa lamaktad r. Geleneksel 40kHz ultrasonic temizleyicilerle karfl laflt r ld nda HP Is tmal Ultrasonik Temizleyiciler daha sessiz ve nüfuz ifllemi yapt görülür. Gelifltirilmifl dijital hepsi-bir kontrol paneli dizayn sayesinde size parametreler aras nda maksimum esneklikle çal flman z sa lar. SK 2210HP Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 90 W 945,00 USD SK 3210HP Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) 1.245,00 USD 4,5 Lt 300x150x100 mm ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 135 W 150 W 320x170x230 mm Mikroprosesör kumandal ve genifl LCD göstergeli 195 Tel: (0212) pbx

2 Laboratuvar Cihazları SK 3310HP Model Ultrasonik Banyosu (Is tmal ) 1.335,00 USD ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 260 W SK 5210HP Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) 1.755,00 USD ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 200 W 300 W SK 3300HP Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 1.200,00 USD Tel: (0212) pbx 196

3 Laboratuvar Cihazları SK 5200HP Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 200 W 320x260x290 mm 1.605,00 USD LHC+Is tmal Ultrasonik Temizleyici en zorlu kirleri temizlemek için optimum güç, h z ve s ya sahiptir. Temizlemede maksimum kontrolü sa lamak amac yla yüksek ve düflük frekansla kombine edilmifltir. Bu son teknoloji, size temizleme iflleminin ilerlemesi ve zaman kayb n önlemek için, mükemmel ve derin nüfuz ifllemi sa lar. LHC+Is tmal ultrasonik temizleyiciler, un gelifltirilmifl, etkili ve yüksek dayan kl l a sahip en son ürünüdür. SK 2210LHC Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 90 W 260x160x310 mm 1.245,00 USD SK 3210LHC Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) 4,5 Lt 300x150x100 mm ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 135 W 150 W 320x170x230 mm 1.575,00 USD 197 Tel: (0212) pbx

4 Laboratuvar Cihazları SK 3310LHC Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 260 W 1.695,00 USD SK 5210LHC Model Ultrasonik Banyosu ( Is tmal ) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 200 W 300 W 320x260x290 mm 2.205,00 USD SK 2200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 90 W 260x160x310 mm 1.140,00 USD Tel: (0212) pbx 198

5 Laboratuvar Cihazları SK 3300LHC Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 1.575,00 USD SK 5200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 200 W 320x260x290 mm 2.055,00 USD SK 7200LHC Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) 15 Lt 330x300x150 mm ç Yüzey Yap s 35 / Çift Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1 % 350 W 350x320x300 mm 2.685,00 USD 199 Tel: (0212) pbx

6 Laboratuvar Cihazları SK 2200 Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z ) 1-99 dakika veya süresiz çal flma ç Yüzey Yap s 35 khz Ayar Aral Ayar Hassasiyeti 630,00 USD SK 03G Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) 1-99 dakika veya süresiz çal flma ç Yüzey Yap s Ayar Aral Ayar Hassasiyeti 837,00 USD SK 03GT Model Ultrasonik Banyosu (Is tmas z) 1-99 dakika veya süresiz çal flma ç Yüzey Yap s Ayar Aral 40% - 100% Ayar Hassasiyeti 1% 75 W 1.005,00 USD Tel: (0212) pbx 200

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

GENUS DUVAR T P KOMPAKT

GENUS DUVAR T P KOMPAKT Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010

ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 GROHE Cosmopolitan Koleksiyonu ndan iki seri: Allure E & Essence E GROHE Novalight Panel GROHE den banyolara yeni yorumlar GROHE, yeni fotoselli bataryalar ve gömme rezervuar

Detaylı

fark n z ekipman n zd r

fark n z ekipman n zd r fark n z ekipman n zd r fark m z, sadece ekipman satmam zd r. 2007-2008 ürünkatalo u Son 25 y l içinde, Benlio lu Dental olarak tek bir hedefimiz oldu. Difl Hekimlerinin çal flma ortam n daha üst standartlara

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES

ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES ART-3 ÇOK YÖNLÜ MASAÜSTÜ KESME MAK NES Metal,plastik,ahflap ve cam ürünler üzerinde yontma kesme ve her türlü sembolü,yaz y çizebilme,yazd rabilme,yontma ve kesme imkan. Özellikleri; Tasma kolye (isimli

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

LAZER KESME MAK NELER HD SER S

LAZER KESME MAK NELER HD SER S LAZER KESME MAK NELER HD SER S Durmazlar Headquarter & Ataevler Plant 1956 y l nda kurulan Durmazlar Türkiye deki ilk sac iflleme makineleri üreticisidir.üretimine ilk olarak manuel sac kesme makineleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l

Ürün Katalo u ELSOLD. Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l Ürün Katalo u ELSOLD Bölgesel olarak güçlü, dünya çap nda ba ar l ELSOLD çerik Tablosu ELSOLD Ba yaz Sayfa 01 ELSOLD SN100 MA-S Barlar ve Külçeler, kur unsuz Sayfa 02 ELSOLD SN100 MA-S Çekirdek Lehim Teli

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK,

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı