İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI Yılında BM VE Küresel Yönetişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2015 70. Yılında BM VE Küresel Yönetişim"

Transkript

1 VİZYON BELGESİ

2 VİZYON BELGESİ (TASLAK) İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI Yılında BM VE Küresel Yönetişim ( Aralık 2015, İstanbul ) Birleşmiş Milletler (BM) 1945 yılında, Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların ve büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmeye, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamaya, sosyal bakımdan ilerlemeyi kolaylaştırmaya ve bu ereklere ulaşmak için hoşgörüyle davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye, ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye, tüm halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak için uluslararası kurumlardan yararlanmaya, istekli olarak, bu amaçları gerçekleştirmek için çaba harcamaya karar verdik önsözü ile kaleme alınan Birleşmiş Milletler Antlaşması nın, bir grup ülke tarafından kabul edilmesi ile kurulmuş bir uluslararası örgüttür öncesinde örgütün kurulmasına vesile olan gelişmelerin ardından küresel ölçekte yaşanan çatışma, sorunlar ve çözümsüzlükler devam etmiştir. Uluslararası tanınırlığı, üye sayısı ve bağlayıcı hükümleri çerçevesinde, uluslararası örgütler içerisindeki en etkin kurum olan BM, kuruluş anlaşması metninde belirttiği sorumlukları yerine getirebilmek için azami çaba göstermiştir. BM nin kuruluş misyonundaki en dikkat çeken nokta güç kullanımının engellenmesi olarak kabul edilmektedir. Bu konudaki ilk büyük ölçekli sınavı Soğuk Savaş dönemi olarak kabul edilebilir. Bir çatışma ortamının oluşmamasının ana etkenlerinden biri olarak BM nin başarısı gösterilse de sürecin tırmanmasını engelleyemediği, küçük ülkeleri süreç içerisinde koruyamadığı gibi nedenlerle Örgütü eleştirenler de olmuştur.

3 Güvenlik Konseyi gibi kurumlar, insani müdahale kavramı, müdahalede bulunulan bölgeler, BM nin kuruluş felsefesinin sorgulanmasına neden olmuştur. Alınan kararların Büyük Güçlerin talepleri doğrultusunda olduğu eleştirisi, küresel barış için küresel bir koordinasyon eksikliği görüşü, üye devletlerin kendi çıkarlarını düşünmeden karar alabileceği bir ortamın olmadığı yorumu aslında BM nin üstlendiği role verilen önemin büyüklüğü ve beklentilerin yüksek olduğunu göstermektedir. Öncelikli hedefi olarak belirtilen barışı sağlama yı çoğu zaman başaramamış olduğu düşünülse de üçüncü dünya ülkelerini geliştirmeye yönelik sağlıktan eğitime kadar pek çok politika izleyen, yeni kurumlar açan BM, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılması için katkı sağlamaktadır. Kadın, çocuk, mülteciler, engelliler gibi toplumun ötekilerine desteği ve muhtaç devlet ve toplumların kalkınma hedeflerine sağladığı imkanlar, BM nin misyonunda revizyon olduğu imajını yaratmaktadır. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon BM Genel Kurulu nda 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi (bir diğer deyişle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ) hakkında 2014 Aralık ayında sunduğu rapor ile küresel bir eylem çağrısı yapmıştır. Proje BM nin 2015 yılı için ana hedeflerinden biri haline gelmiştir. Kalkınma, iklim değişikliği ve ortak gelecek hedefleri bu proje dâhilinde sunulmuştur. Kuruluşunun 70. yılı için belirlenen temalarda da cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma için finansman gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Bu başlıkların BM nin 70.yıl vizyonunda da ana tema olarak belirlenmesinin de BM nin misyonunun bundan sonraki yıllarda ne olacağı, ne olması gerektiğine dair politik ve akademik tartışmalara katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Hâlihazırda, Dünya politikasının çok hızlı bir değişimden geçtiği, mevcut bölgesel ve küresel düzenlerin sorgulandığı, sosyal, siyasi ve iktisadi boyutta krizler ile şekillenen bir tarihsel döneme tanıklık etmekteyiz. Soğuk Savaş sonrasında yükselen tek kutupluluk ve liberal düzen tartışmaları son on yılda yerini yükselen güçlerin mevcut dünya düzenine etkilerini anlama çabalarına ve yeni düzen tartışmalarına bıraktı. Hızla değişen ve hayli dinamik olan dünya politikasında, Birleşmiş Milletler, kuruluşunun üzerinden 70 yıla yakın zaman geçmesine rağmen, yapısal anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninde donmuş bir örgüt görüntüsü sergilemektedir. Günümüzde BM reform çağrılarına direnmekte, temsiliyet ve etkinlik noktasında artan eleştirilerin odak noktası olmaktadır. Öte yandan, tüm eksiklerine rağmen, BM günümüz uluslararası siyasetinde devletlerin asgari birtakım hukuki ve ahlaki normlar etrafında birleştikleri, kesinlikle en iyi değil, ancak var olan tek evrensellik iddiasındaki platform olma özelliğini sürdürmektedir. Bu durum, örgütün 70. yılına girerken değişen dünya düzeninde rolünün teorik, analitik ve ampirik anlamda yeniden değerlendirilmesini ve analiz edilmesini çok önemli hale getirmektedir.

4 Bu anlamda, 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim ana temalı İstanbul Güvenlik Konferansı 2015; TASAM ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliği ile BM nin 70. kuruluş yıldönümünde Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. BM nin rolünün küresel, bölgesel ve devletler düzeyinde yeniden değerlendirileceği Konferans a akademisyenler, politika yapıcılar, uzmanlar, düşünce kuruluşları mensuplarının geniş katılımı beklenmektedir. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI Değişen devlet doğası temelinde ulusal, uluslararası güvenlik konularının ve küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarının her yıl farklı bir gündemle tartışılacağı Konferans; İstanbul merkezli olarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda, tarihî ve güncel referansları ile İstanbul un; yeni şekillenen dünyayı anlamak için ilham kaynağı olması, bu çerçevede entelektüel birikimi ve Doğu - Batı tecrübesi ile de Türkiye nin küresel akil rol üstlenmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Yumuşak ve sert güç, yeni sektörel diplomasi ve güvenlik kanalları, güç ve adalet inşası, mikro-milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezlik rekabet parametreleri ile şekillenen yeni devlet doğası ve değişen uluslararası sistem ve yükselen ve orta ölçekli güçlerin yeni uluslararası düzendeki yeri ve politikaları İstanbul Güvenlik Konferansı nın bundan sonraki yıllarda da tartışma konuları olmaya devam edecektir. ANA TEMA 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim ALT TEMALAR (PANELLER) Çok Taraflılık ve Bölgeselcilik Arasında BM: Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar 1. Küresel Yönetişimde Etkili Çok Yönlülük : Teoriden Uygulamaya 2. BM'nin Avrupa Birliği (AB) ile İşbirliği: Dinamikler ve Zorluklar 3. BM, NATO ve İşbirliğinin Doğası 4. BM ve Afrika Birliği 5. Orta Doğu da BM 6. BM ve Bölgesel Güçler

5 Batı Sonrası Uluslararası Düzen Tartışmaları ve Uluslararası Kuruluşlar 1. Batı Sonrası Uluslararası Düzen Tartışmaları ve Küresel Yönetişime Yönelik Uluslararası Yaklaşımları 2. Değiştiren Dünya Düzeninde Yükselen Güçler ve bunların Uluslararası Küresel Yönetişim Kuruluşlarına Eleştirileri ve Meydan Okumaları 3. Değişen Dünya Düzeninde BM ve Uluslararası Güvenlik: Roller, Kriz ve Zorluklar BM, Kriz Yönetimi, İnsani Müdahale ve R2P'nin Geleceği: Tartışmalar ve Zorluklar 1. BM ve Kriz Yönetimi 2. Kriz Yönetimi ve Bölgesel İşbirliği: BM-AB İşbirliği 3. BM ve Kriz Yönetimi: Kıbrıs Meselesi 4. Devlet Egemenliği, İnsani Müdahale, R2P Tartışmaları ve BM 5. BM İnsani Krizler: Darfur, Libya ve Suriye Örnekleri Değişen Dünya Düzeninde Uluslararası Adalet, Etik Değerler ve Kozmopolitanizm 1. Küresel Vatandaşlık, STK ve BM 2. Göç, İnsan Hakları, İnsan Güvenliği ve BM 3. Kadın ve Çocuk Hakları ve BM BM ve Reform Tartışmaları 1. Normlar, Kuruluşlar ve BM Reformu: Zorluklar ve Beklentiler 2. Büyük Güçler ve BM Reformu 3. Ülkelerin BM nin Reform Tartışmalarına Bakışları ve Sorumlulukları BM, Gelişmekte Olan Ekonomiler ve G20 1. Değişen Küresel Ekonomik Düzen ve BM 2. Gelişmekte Olan Ekonomiler, G20 ve BM 3. Liberal Ekonomi, Küresel Ekonomik Yönetişim ve BM BM ve Uluslararası Hukuk 1. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve BM: Meşruluğa Karşılık Yasallık 2. Egemenlik, İnsan Hakları ve BM Sözleşmesi 3. BM Sözleşmesinin İncelenmesi: Uluslararası Hukuk Perspektifi Değişen Uluslararası Düzen, Yükselen ve Orta Ölçekli Güçler ve Bunların Küresel Yönetişime Katkıları 1. Yükselen Güçler ve BM 2. Yükselen Güçler, Orta Ölçekli Güçler ve Küresel Yönetişim Kurumları 3. Yükselen Güçler ve Değişen Dünya Düzeni

6 BM, Kalkınma ve Diğer Küresel Yönetişim Meseleleri 1. BM, İnsani Kalkınma ve Küresel Eşitsizlik 2. En Az Gelişmiş Ülkeler ve BM 3. BM, Çevresel Yönetişim ve Salgın Hastalıklar 4. BM, Terörizm ve Silahsızlanma BM ve Bölgesel Krizler: Eleştirel Değerlendirme 1. BM ve Ukrayna Krizi 2. BM, Suriye Krizi ve İran Nükleer Programı 3. BM ve Arap Baharı 70. Yıldönümünde Türkiye-BM İlişkilerinin Yeniden Değerlendirilmesi KAPALI PANELLER BM ve Yerel İdareler (Kamu Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi) Küresel Yönetişimde Türkiye'nin BRICS Ülkeleri'yle Karşılaştırılmalı Analizi ÖZEL ÇALIŞTAYLAR Devlet Doğasının Değişimi Çalıştayı Beklenti Yönetimi ve Güvenlik G-20 Türkiye 2015 Çalıştayı Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası İklim Modifikasyonu Teknolojisi Çalıştayı Atmosferik Manipülasyon; İmkânlar ve Tehditler Enerji Güvenliği Çalıştayı Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 Türk - Arap İlişkileri Çalıştayı Çok Boyutlu Güvenlik İnşası Uluslararası Kudüs Çalıştayı Arap Barış Girişimi ve Kalıcı Barış için Perspektifler BİLİM KURULU (TASLAK) Michael Barnett, George Washington University, ABD Ramesh Thakur, The Australian National University, Australia Andrew Cooper, University of Waterloo, Canada Paul Kubicek, Oakland University, USA Jean Marcou, Institut d'etudes Politiques de Grenoble, France Musa Kasımlı, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan Ayla Göl, Aberystweth University, Wales, İngiltere Ziya Öniş, Koç Üniversitesi Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

7 Nuri Yurdusev, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çağrı Erhan, Kemerburgaz Üniversitesi Meliha Benli Altunuşık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarık Oğuzlu, Uluslararası Antalya Üniversitesi Ramazan Gözen, Marmara Üniversitesi Ayşegül Sever, Marmara Üniversitesi Berdal Aral, İstanbul Şehir Üniversitesi Özden Zeynep Oktav, Yıldız Teknik Üniversitesi Alaeddin Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi Esra Hatipoğlu, Marmara Üniversitesi André Bank, GIGA Institute, Hamburg Tayyar Arı, Uludağ Üniversitesi Recep Bozlağan, Marmara Üniversitesi Nail Yılmaz, Marmara Üniversitesi Büyükelçi (E) Ümit Pamir, NATO Akil Kişiler Kurulu Üyesi ve Türkiye NATO E. Daimi Temsilci Büyükelçi (E) Ömür Orhun, AGİT Türkiye E. Daimi Temsilci Savaş Biçer, TASAM Başkan Danışmanı İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mert Bilgin, TASAM Başkan Danışmanı Bahçeşehir Üniversitesi Nurşin Ateş Güney, Yıldız Teknik Üniversitesi ANAHTAR KONUŞMACILAR (İLK TASLAK) Michael Barnett, George Washington University, ABD Andrew Cooper, University of Waterloo, Kanada Ramesh Thakur, The Australian National University, Avustralya Ekselansları Prenses Basmah Al-Saud, Suudi Arabistan Krallığı YÜRÜTME KURULU EŞ BAŞKANLARI Mehmet Emin Arat Süleyman Şensoy

8 KOORDİNATÖRLER Gonca Oğuz Gök Emel Parlar Dal Büyükelçi (E) Murat Bilhan YARDIMCI KOORDİNATÖRLER Esra Hatipoğlu Alaaddin Yalçınkaya Tolga Sakman Yadigar Seviş ORGANİZASYON KOMİTESİ Arzu Al Ferit Belder Ali Başar Can Türe Emel Deniz

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM FAALİYET RAPORU 2012 2013 İÇİNDEKİLER KISACA GİF 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN MESAJI 6 DERNEK ORGANLARI 8 GİF

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER Yıldırım, H.H. ve Yalçın, T. Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret: Uluslararası Sağlık Politikasında 1 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET: ULUSLARARASI SAĞLIK POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DİNAMİKLER * Uzm.

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2013 3, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr. Ekrem

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012 Durmak yok Avrupa halkları için birlik dışında bir gelecek yok çünkü... Jean Monnet T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Burs Programı Ofisi Eskişehir

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007 0 DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI A. ALGILAR VE ZİHNİYET YAPILARI - KURUMLAR 1. ALGILAR VE ZİHNİYET YAPILARI Türkiye de bilhassa Avrupa

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı