Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I RES Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatö rü Dersi Verenler Yardımcıla rı Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği Türkçe Zorunlu Ön koşul yok Prof. Güler AKALAN Prof. Güler AKALAN Yok Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğrenecek. Doğadaki bütün öğeleri araştırarak, görsel anlatım olanaklarını görecek ve belli bir birikime sahip olarak kendi yaratım isteklerinde yeni çıkışlar sağlayacaktır. Öğrencilerin; Görsel anlatımın temel öğelerinin çok yönlü olanaklarını araştırarak kişisel anlatımlarında bilinçli olarak kullanma yetisine sahip olmaları. Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri; nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük; desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri;nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi; kompozisyona giriş: Bakmak-görmek-algılamak; görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi; KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Mümtaz Işıngör, Resim-1 Temel Sanat Eğitimi, M.E.B. Yayınları Hulusi Güngör, Temel Tasar Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniversitesi yayınları Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve görsel Algı, Sedir Yayınları, Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği John Berger, Görme Biçimleri, W.DEOANNA, Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Andre LHOTE, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi Yayınları Herbert READ, Sanatın Anlamı, Türkiye iş Bankası Yayınları, Ayla ERSOY, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Yayınları Serap- Ufuk BUYURGAN, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Dersol Yayıncılık Londenberg, Kurt. Papler und Form. Klante, Dieter. Punkt und Linie. Druckerei Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985.

2 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Noktanın tanımı. Görsel anlatım Öğesi Olarak Nokta. Nokta İlişkileri ve Farklılıklar. Doğada ve Sanatta Nokta. 2 Noktanın tanımı. Görsel anlatım Öğesi Olarak Nokta. Nokta İlişkileri ve Farklılıklar. Doğada ve Sanatta Nokta. 3 Geometrik biçimler üzende nokta ile form çalışmaları. Doğadan nokta araştırmaları. 4 Geometrik biçimler üzende nokta ile form çalışmaları. Doğadan nokta araştırmaları. 5 Sanatta nokta. Resimsel anlatımda; denge, hareketi durdurma, 6 gözün belli odaklara çekilmesi, plan etkisi yaratma çalışmaları. Çizgi Biçimleri. Çizgilerin birbirleriyle ilişkileri. Değişik gereçlerin çizgi olanakları. Doğada çizginin araştırılması. 7 Çizginin görsel anlatımdaki etkileri. Yaklaşan, uzaklaşan çizgiler. 8 Ara sınav 9 Doku. Doğadaki dokuları incelenmesi. 10 Yapay dokunun araştırılması. 11 Rölyef doku çalışmaları. 12 Görsel anlatımda dokunun olanaklarıyla yorumlar yapmak. 13 Form ve form tekrarı. 14 Tam, aralıklı ve değişen form tekrarları. Final Sınavı AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 174 Toplam İş Yükü / 30 5,8 AKTS Kredisi 6

3 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS BASIC ART DESIGN-I RES Prerequisities Language of Instruction Course Type Course Coordinator Instructor Assistants Goals Learning Outcomes Course Content Prerequisities :Turkish :Compulsory Prof. Güler AKALAN Prof. Güler AKALAN None To learn visual expression s basic elements and theis relations. By courtesy of searching nature, they would be find the ways of their own creation styles. To learn visual expressions basics and use it their own expressions. Information about the basic elements of the art piece. It s functions and relationship between them. Point, texture, line, color, space, light, shadow, movement, structure, rhythm, contrast, balance, drawing, information of line, values of line, functions of line. Introduction of composition: see and understand REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Mümtaz Işıngör, Resim-1 Temel Sanat Eğitimi, M.E.B. Yayınları Hulusi Güngör, Temel Tasar Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniversitesi yayınları Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve görsel Algı, Sedir Yayınları, Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği John Berger, Görme Biçimleri, W.DEOANNA, Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Andre LHOTE, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi Yayınları Herbert READ, Sanatın Anlamı, Türkiye iş Bankası Yayınları, Ayla ERSOY, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Yayınları Serap- Ufuk BUYURGAN, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Dersol Yayıncılık Londenberg, Kurt. Papler und Form.

4 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topics Initial Studies 1 Information about point. Point as an visual expression element. Point relations and differences. Point in art and nature. 2 Information about point. Point as an visual expression element. Point relations and differences. Point in art and nature. 3 Form exercises with point. Point search from nature. 4 Form exercises with point. Point search from nature. 5 Point in art. Balance in art. Focus on composition. 6 Line types. Line relations. Line search from nature 7 Line effects in visual expression. 8 Mid-Term 9 Texture and texture search from nature. 10 Line search 11 Relief line exercises. 12 Interpretation on visual expression with texture 13 Form and form repetition 14 Final exam ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 174 Total Workload / 30 5,8 Courses ECTS Credit 6

5 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Türk Dili 1 TD 101 1YIL Güz Ön Koşul Dersleri Ön koşul dersleri yok Dili Türkçe Türü Zorunlu Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER Koordinatörü Dersi Verenler Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Fikret KEDERSIZ, Asım Çağrı ŞENOL Yardımcıları Amacı Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme,yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. Öğrenme Çıktıları İçeriği 1) Dilin insan hayatındaki önemini açıklar. 2) Dillerin doğuşu ile dilin özellikleri konusunu kavrar. 3) Dilin insan aklının ürünü olduğunu açıklar. 4) Türk dilinin özelliklerini ve zenginliğini kavrar 5) Dil bilgisinin özelliklerini ve bölümlerini açıklar. 6) Sözcüklerin kullanım özelliklerini ve anlam değerini açıklar. 7) Sözcük öbeklerinin anlatım açısından önemini kavrar 8) Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar 9) Kelimelerin ses yapısını,şekil yapısını açıklar. 10) İsimler,fiiller,zarflar,edatlar okunuşları,türleri ve Türkçe`de kullanılışlarıyla açıklar. 11) Anlatımın belli bir süreçte gerçekleştiğini açıklar. 12) Anlatım düzeniyle anlatım biçimlerinin ne olduğunu tanır. 13) Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar. 14) Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkelerini açıklar. 15) Diksiyon konusunda yeni bilgiler edinir. 16) sözlü anlatımda başarının çalışmaya bağlı olduğunu kavrar. Türk dilinin kurallı, zengin,üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuru verilmeye çalışılacak; bugün de Türk dili ile dünya çapında eserler verilmekte olduğu gösterilecektir. Öğrencilere dinledikleri, okudukları, incelik ve derinlikleriyle kavratılacak; onların duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme kabiliyetleri geliştirilecektir. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilecek ve okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. Dil bilgisi konuları, dilin sırf şekil bakımından anlatımı şeklinde değil, metinler üzerinde yaptırılacak gözlem ve mukayeselerle mananın iyi kavranmasını, dolayısıyla öğrencinin kendi fikirlerini, duygularını ve isteklerini doğru ifade etme şuuruna varmasını hedefleyen çalışmalar yapılacaktır. Bilgi paylaşabilme, sunum yapabilme özelliği kazandırılacaktır.

6 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Dil ve Dilin Özelikleri 2 Türk Dili nin Özellikleri,Dil-Kültür İlişkisi 3 Türk Dili nin Zenginliği 4 Yer Yüzündeki Diller ve Türkçe nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 5 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri Ve Gelişmesi 6 Dilbilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi,Şekil Bilgisi) 7 Kelime Türleri (Kelimenin Oluşumu ve Kullanımı ) 8 ARA SINAV 9 Cümle Bilgisi (Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar ) 10 Cümle Türleri 11 Cümle Çözümleme Örnekleri 12 Kompozisyon ( Kompozisyonda Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler; Konu ve Konu Türleri ) 13 Anlatım Düzeni ve Biçimleri Düzgün Konuşma Kuralları ( Sözlü Anlatım Türleri) Etkili Konuşma Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. KAYNAKLAR Ders Kitabı Prof.Dr. Doğan AKSAN,Her Yönüyle Dil Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ,Prof. Dr. İsmail PARLATIR, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Tuncay GÜLENSOY, Prof. Dr. Necat BİRİNCİ, Türk Dili ve Kompozisyon Yardımcı Kaynaklar Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili Ülkü GİRAY,Türkçe yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları İmla Kılavuzu,Türk Dili Kurumu AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 74 Toplam İş Yükü / 30 2,46 AKTS Kredisi 2

7 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish language 1 TDİ Year Fall Prerequisites: No prerequisites courses Language of Instruction: Course Type: Course Coordinator: Instructors: Assistants: Goals: Learning Outcomes : Turkish Must lecturer of Turkısh language Yasemin ALPER Asım Çağrı ŞENOL Grasping the fact that the language is the product of human mind,comprehending,the structural features and richness of the language full understanding of the ways of success in writing,improving the skills of researching,reading and getting informed. 1. Explain the importance of the language in human life 2. Grasp the birth of languages and their features 3. Realize that language is a production of human s mind 4. Fully understand the features and the richness of Turkish language 5. Explain the features and the parts of Turkish grammar 6. Explain the functions and the meanings of Turkish words 7. Give account of the importance of words in terms of conveying the meaning 8. Comprehend the ways of success in writing 9. Explain the phonetics and the structural forms of the words 10. Explain the pronunciation of nouns,verbs,adverbs and prepositions and how they are used in Turkish language 11. Realize that expression is realized in certain period of time 12. Recognize the syntax and forms of expression 13. Grasp the ways of success in writing 14. Explains the basic principles of giving an effective speech 15. Learn more about diction 16. Understand that success in oral expression depends on hard work Content of the course: It is airned to make those attending this course aware of the fact that Turkish language has orginated from a long standing language family which has given works of different types and forms in its regular,rich,productive and historical past and also it will be demonstrated that Turkish language stil produces works of high value.student will be made to grasp the depths and delicacy of what they read and listen to,any contribution will be provided to improve their skills of expressing what they see,what they hear,what they think,and what they understand in oral and written expressions with a planned and effective way.they will be made to realize that reading is an indispensible need and a pleasure and they will be asked to do habitual reading. The grammar items will not be

8 ECTS / workload TABLE Events taught structurally,they will be given through contexts.studies aiming to achieve grasp of meaning through obseruation and reasoning,thus,enabling students to reach the awareness of experssing their thoughts,feelings and demands in an accurate way will be carried out.student will acquire the skiils of sharing information and presentation. Course duration (including exam week: 15x total teaching hours) Period of study outside the classroom (pre-study, course repeat) Homework, in class presentations, internet studies Search exams Final exam Total workload 74 Total workload / 30 2,46 Course ECTS credits 2

9 Preparatory pages for weekly topics Weeks Topics Initial studies 1 Language and language features 2 The properties of the Turkish language, language - culture relationship 3 The richness of Turkish language 4 Hundred languages and in place of english language in the world where 5 And development periods of the history of Turkish language 6 Language and the sections (audio information, shape information) 7 Word types (and the use of the word formation) 8 SEARCH EXAMINATION 9 Sentence information (the sentence constituent elements) 10 Sentence types 11 Sentence parsing examples 12 Composition (the composition of the main ideas and thoughts help; topics and types of issues) 13 Expression pattern and formats 14 Rules of proper speech (oral expression types) 15 Effective speech The relevant sections of textbooks and course pre-read it, the course re-analysis of issues and topics that are businessrelated Web sites in search References Main Textbook: Secondary Textbooks: Prof.Dr. Doğan AKSAN, Language in all aspects Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr İsmail PARLATIR, Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof.Dr Hamza ZÜLFİKAR, Prof.Dr. Tuncay GÜLENSOY, Prof.Dr. Necat BİRİNCİ, Turkish Language and Composition lecturer in Turkish language Yasemin ALPER, Turkish Language Course Notes 1-2 Dr.Hüseyin AĞCA, Turkish Language Ülkü GİRAY. Guide to Good English Speaking and Reading Ömer Asım AKSOY, Language of Fiction, Orthography, Turkish Language Institution ECTS / workload TABLE Events Course duration (including exam week: 15x total teaching hours) Period of study outside the classroom (pre-study, course repeat) NUMBER / Week TIME / (Hours) Work Load Homework, in class presentations, internet studies Search exams Final exam Total workload 74 Total workload / 30 2,46 Course ECTS credits 2

10

11 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Yabancı Dil 1-I YD Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatö rü Dersi Verenler Yardımcıla rı Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği İngilizce Zorunlu Ön koşul yok Öğr. Gör. Aslı Berki Öğr. Gör. Aslı Berki Yok Temel İngilizce düzeyinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi kazanımı Okuduğu, düzeyine uygun bir İngilizce metni anlayabilme İngilizce sözcük dağarcığını geliştirme Dinlediği, düzeyine uygun bir İngilizce metni anlayabilme Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını özümseyebilme Düzeyine uygun bir İngilizce metni doğru bir telaffuzla seslendirebilme Dilbilgisi kurallarını uygulayarak metin yazabilme Başlangıç düzeyinde Temel İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 1. Azar, B.S. ve Hagen, S. A. (2006). Basic English Grammar, Pearson- Longman, New York. 2. Soars, L. ve Soars, J. (2006). Headway, Oxford University Press, London

12 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Verb to be, am, is, are 2 Short answers to yes- no questions 3 Possessive adjectives my, your, his, her, our, their 4 Using this, that, these, those 5 Using have, has 6 Asking questions with who and what+be 7 Using simple present tense 8 Frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never 9 The simple present negative 10 The simple present yes/no questions 11 Wh questions: where, when, what time 12 Using present progressive tense 13 Present progressive negatives 14 Present progressive questions AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 60 Toplam İş Yükü / 30 2 AKTS Kredisi 2

13 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Foreign Language 1 YD Prerequisities Language of Instruction Course Type Language of Instruction Course Type Language of Instruction Goals Learning Outcomes Course Content English None :Compulsory Öğr. Gör. Aslı Berki Öğr. Gör. Aslı Berki Yok To learn read, write, listen and talk skills in english to understand basic english text to learn english words to understand english word to learn basic english grammar to talk basic english to write a basic text To bring in to the students basic English grammar and reading, writing, listening and talking skills. REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks 1. Azar, B.S. ve Hagen, S. A. (2006). Basic English Grammar, Pearson- Longman, New York. 2. Soars, L. ve Soars, J. (2006). Headway, Oxford University Press, London

14 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topics Initial Studies 1 Verb to be, am, is, are 2 Short answers to yes- no questions 3 Possessive adjectives my, your, his, her, our, their 4 Using this, that, these, those 5 Using have, has 6 Asking questions with who and what+be 7 Using simple present tense 8 Frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never 9 The simple present negative 10 The simple present yes/no questions 11 Wh questions: where, when, what time 12 Using present progressive tense 13 Present progressive negatives 14 Present progressive questions ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 60 Total Workload / 30 2 Courses ECTS Credit 2

15 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS DESEN I DERS GRA 103, RES 103 Güz Ön Koşul Dersleri Dili Türkçe Türü Zorunlu Yrd. Doç. Nuray AKKOL Koordinatörü Dersi Verenler Yardımcıları Yrd. Doç.. Nuray AKKOL Amacı Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek Öğrenme Çıktıları 1 Her türlü çizim/ çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilme 2) Çizgisel anlatım tekniklerini modelde uygulayabilme 3) oran ilişkilerini karabilmeyi kavrayabilme 4)Figürde hareketi yakalayabilme. 5) Figürde hareket,denge ilişkilerinin kullanılmasının sağlama. 7) Kroki çalışmalarıyla hızlı çalışmalar yapabilme. İçeriği Figür çalışmaları için gözlemleme yaparak, çizerek uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek..nesne, insan çizimleriyle ve biçim kompozisyon araştırmaları

16 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Modelden çizim çalışmaları 2 Devam 3 Modelden çizim araştırmaları (hareket, denge, ritim çalışmaları) 4 Devam 5 Modelden kompozisyon araştırmaları (koyu-açık denemeler, figür etütleri) 6 Figürden ayrıntı çalışmaları 7 Nesne etütleri, Koyu-açık denemeler 8 Ara sınav 9 Yüzey çalışmaları 10 Modelden kompozisyon araştırmaları (hareket, denge çalışmaları) 11 Devam 12 Modelden kısa süreli hareket, kütle, lekesel görünüm çalışmaları 13 Devam 14 Devam Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Konuyla ilgili görseller AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 130 Toplam İş Yükü / 30 4,3 AKTS Kredisi 4

17 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS DRAWING I RES Prerequisities::None Language of Instruction Course Type :Turkish :Compulsory Course Coordinator :Yrd. Doç. Nuray AKKOL Instructor :Yrd. Doç. Dr. Nuray AKKOL Assistants :None Goals :To develop every kind of drawing technic and see-draw habit Learning Outcomes Course Content 1 To practise any kind of drawing technic 2 To be able to practise drawing technics on model 2 To be able to understand proporsion 4 To be able to express movement of model 5 To use movement and balance relations 7 To be able to do fast drawing To make an observation for figurative drawings and make a practise. Object and human figure drawings and composition researchs.

18 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topic Initial Studies 1 Drawing from model 2 Continue 3 Drawing from model (Movement, balance, rhythm) 4 Continue 5 Composition research from model 6 Detail drawing practise from model 7 Study on details 8 Mid-Term 9 Practise 10 Composition research from model (Movement and balance practises) 11 Continue 12 Short time drawings from model. 13 Continue 14 Continue To read related parts of main textbook, to revise previous studies and research about topics on web and printed presses. REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Related images ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 130 Total Workload / 30 4,3 Courses ECTS Credit 4

19 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Biçimlendirme ve Tasarım Res Ön Koşul Dersleri yok Dili Türkçe Türü Zorunlu Koordinatörü YRD. DOÇ.Berna KAYA OKAN Dersi Verenler Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Yardımcıları Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği Görmeyi ve malzemeyi kullanmayı öğrenmek, anlam yüklemek, yapay ve doğal biçim yapılarının incelenmesi ve yabancılaştırılması. Plastik dil gramerinin ve bunu oluşturan öğelerin öğretilmesi,, zamanı iyi kullanarak işi bitirme sorumluluğunun kavratılması, duygu ve düşünceleri gerece aktarabilme becerisi,doğaya ve çevresinde gelişen olaylara farklı bir gözle bakıp bunu davranışa dönüştürme becerisi,araştırma,bulma,sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçle ilgili aşamaları kavrama,çevresindeki nesnelere farklı gözle bakıp keşiflerde bulunabilme,denge,ritm,hareket,zıtlık,dominantlık,ışık-gölge,biçim,doku gibi değerleri kavrama,malzeme,teknik,biçim,içerik,kompozisyon kavramlarını tanıma. Yaratıcı süreçlerin ve mekanizmaların ortaya çıkmasına yönelik olarak eleştirel görsel duyarlılığını genişletmek ve geliştirmek.

20 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Tasarım Kavramı 2 Tasarım Öğeleri 3 Nokta 4 Çizgi 5 Leke 6 Yön 7 Ölçü-Oran 8 Işık-Gölge 9 Tasarım İlkeleri 10 Aralık 11 Boşluk-Doluluk 12 Koram 13 Egemenlik 14 Denge KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Mustafa ASLIER, Erol ETİ, Mümtaz IŞINGÖR.1985.ResimI Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri, Grafik Resim. M.E. B Yayınları:639 Ankara Nevide GÖKAYDIN.2002.Temel Sanat Eğitimi. M.E. B Yayınları 3669 Ankara Nevide GÖKAYDIN.1990.Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yayınları AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav İş Yükü Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 112 Toplam İş Yükü / 30 3,7 AKTS Kredisi 4

21 CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY FACULTY DEPARTMENT DRAWİNG COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Form and Concept.. Res Autumn Prerequisites: -.. Language of Instruction: Course Type: Course Coordinator: Instructors: Assistants: Goals: Turkısh Compulsory Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Res.Asst. and Res.Asst.... To learn how to see and use the materials. To attribute meaning the object. To examine and alienation of natural and unnatural forms of structure 1) To teach the grammer of the plastıc language and it s elements... 2) To comprehend the responsibility of finishing works by using the time efficiently.. 3) Ability of reflecting the feelings and opinions to the materials... Learning Outcomes : 4) To comprehend the ranks about research,exploration,examination and restructure... 5) Make a discovery by looking materials and their environment in a different point of view... 6) To comprehend the values like balance, rhythm, opposition, dominance, light-shadow, form, tissue, etc... 7-)Ability of looking from different point of viewto the nature and the developing events and turning this new experience to act. 8-)To learn ideas of material,technique,form,content and composition. Course Content: 1-To appear creatıve process and mechanısm. 2-To improve crıtıcal vısual sensatıon.

22 Weeks Topics Initial studies 1 Concept of plan/project 2 Project of elements 3 Point 4 Line 5 Stain 6 Direction 7 Measure-Proportion 8 Light and Shadow 9 Project Principles 10 İnterval 11 Blank-Filled 12 Koram 13 Sovereignty 14 Balance Referenses Mustafa ASLIER, Erol ETİ, Mümtaz Işıngör.1985.Drawing I Basic Art Education Drawing Technıcs,Graphıc Design.M.E.B.639 Ankara. Nevide GÖKAYDIN.2002.Basıc Art Education. M.E. B 3669 Ankara. Nevide GÖKAYDIN.1990.Project and Visual Perception in Educatıon.Sedir Publishing House Main Textbook: Secondary Textbooks:

23 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SANAT UYGULAMALARI-I RES Ön Koşul Dersleri Yok Dili Türü Koordinatörü Türkçe Zorunlu Prof. Güler AKALAN Dersi Verenler Yardımcıları Amacı Prof. Güler AKALAN Estetik ve sanatsal değerlerin kazandırılması. Öğrencilerin resmin temel formasyonunu kişisel anlatım biçimlerine uyarlamalarının sağlanması. Öğrenme Çıktıları İçeriği Görsel anlatım öğesi olarak nokta. Nokta Farklılıkları ve İlişkileri, Doğada ve Sanatta Nokta. Çizgi biçimleri, Çizgilerin Birbirleriyle İlişkileri. Görsel Anlatımda ve değişik gereçlerle çizgi olanaklarının tanınması. Üç Leke (Siyah- Beyaz- Gri) İlişkilerinin kavranması. Görsel Anlatımda zıtlık, Ritim ve Denge. Temel Sanat Eğitiminde ve Desen derslerinde verilen bilgilerin görsel dile dönüştürülmesi. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Klante, Dieter. Punkt und Linle. Druckerel Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985 Daucher, Hans. Wege des zelchnens. Bant 2: Landschaften. Band: Werkstatt- Geheimnisse. Kösel, Kempdten, Printed in Germany Doç. Abdullah Demir,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 576, Eskişehir 1993 Sanatçılardan Röprodüksiyonlar, Bienal ve Trienaller (Multimedya ve Basılı Kaynaklar)

24 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Noktanın tanımı.atölye içerisinde hazırlanan geometrik biçimlerin nokta ile görsel anlatımı. 2 Desen ve Uygulamalar. 3 Çizginin Tanımı. Çizgi Biçimleri. 4 Doğadaki çizgisel formların araştırılması, etüt edilmesi ve atölyede yorumlanması. 5 Fon kartonu ile eşit aralıkta kesilen çizgilerin eş kalınlıkta ve giderek sıklaşan ve seyrekleşen biçimde düzenlenmesi. 6 Değişik gereçlerle kesişen çizgi çalışmaları ve yorumları. 7 Uygulamalar. 8 Vize 9 Birbirine zıt ve yalın formlarla, dengeye dayalı iki ve üç boyutlu çalışmaların yaptırılması. 10 Uygulamalara devam. 11 Seçilen benzer formlarla, azlık- çokluk gruplaşmalarını sağlayarak iki boyutlu çalışmaların yapılması. 12 Espasta zıtlık uygulamaları. Siyah-Beyaz Gri fon kartonu ile uygulamalar. 13 Espasta zıtlık uygulamaları. Siyah-Beyaz Gri fon kartonu ile uygulamalar. 14 Çalışmaların tartışılması ve değerlendirilmesi. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 130 Toplam İş Yükü / 30 4,3 AKTS Kredisi 4

25

26 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Art Practices I RES Prerequisities:None Language of Instruction :Turkish Course Type :Compulsory Course Coordinator Prof. Güler AKALAN Instructor Assistants Goals Learning Outcomes Prof. Güler AKALAN None To bring in to the students aesthetical and artistical values. To be gained necessary artistic formation in the field theory and practice of Plastic Arts Point as a visual expression element. Differences and relaitons of point, point in nature and art Line, relation between lines, line in visual expression Black, grey and white s relations. Contrast, thythm and balance in visual arts Course Content To transform the knowledge which has been given on the drawing and basic design lessons to the practices REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Klante, Dieter. Punkt und Linle. Druckerel Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985 Daucher, Hans. Wege des zelchnens. Bant 2: Landschaften. Band: Werkstatt- Geheimnisse. Kösel, Kempdten, Printed in Germany Doç. Abdullah Demir,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 576, Eskişehir 1993 Sanatçılardan Röprodüksiyonlar, Bienal ve Trienaller (Multimedya ve Basılı Kaynaklar)

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are:

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are: COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2 Prerequisites Language Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors of Turkish

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Türk Dili II UNV13102 BAHAR 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mesleki Yazışmalar BYA13102 2 4 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Türk Dili II UNV13102 BAHAR 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013 Yönetim Muhasebesi DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MVP13206 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kongre ve fuar organizasyonu IYP13205 GÜZ 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Türk Dili II UNV13102 BAHAR 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ BSD13209 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name FASIL 1 FASIL 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME SAHNE YÖNETİMİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO STAGE MANAGEMENT AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 GENEL İŞLETME IYP13101 Güz 4+0 4 7 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş BSD13102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: Course Name: KORREPETİSYON 1 CORREPETITION 1 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name: Korrepetisyon 6 Correpetition 6 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Etkili ve Güzel Konuşma UNV13004 4 2 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 ACENTE İŞLETMESİ VE BÜRO YÖNETİMİ BSD13213 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 GENEL MUHASEBE II MVP13102 BAHAR 4+0 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME HALK OYUNLARI SAHNE BİLGİSİ FOLK DANCE STAGE KNOWLEDGE AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Roman Sanatı Dersin Kodu ÇFA 351 AKTS Kredisi: 2 2. yıl 3.yarıyıl Lisans

Detaylı

(SES 106 MIN CC) ve (SES 114 MIN CC) ve (SES 112 MIN CC veya SES 116 MIN CC veya SES 132 MIN CC veya SES 134 MIN CC)

(SES 106 MIN CC) ve (SES 114 MIN CC) ve (SES 112 MIN CC veya SES 116 MIN CC veya SES 132 MIN CC veya SES 134 MIN CC) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: Course Name: KORREPETİSYON 3 CORREPETITION 3 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ,Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi IYP13202 Bahar 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Genel işletme,

Detaylı

MIN CC veya SES133MIN CC )

MIN CC veya SES133MIN CC ) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: Course Name: KORREPETİSYON 2 CORREPETITION 2 Kodu (Code) Yarıyılı (Semester ) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri Course Unit Title Course Unit Code Eco 803 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Eğlence ve Tatil Yönetimi IYP13208 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Maliyet Muhasebesi MVP13205 Güz 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG102 Güz ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 0 3 Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Üretim Yönetimi IYP13204 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13108 Bahar 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR DTP13202 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 01-014 Finansal Ürün ve Hizmetler Pazarlaması BSD10 IV + 4 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kooperatifçilik IYP13207 Güz 1+2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Moda Tasarımı ve Sanat İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Fashion Design and Art Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksek Okulu Ders Tanımlama Formu Bu form, Çankaya Üniversitesi lisans programı için önerilen ve müfredat gelişim sürecinde seçmeli ve zorunlu derslerin her ikisi için

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Etkili ve Güzel Konuşma UNV13004 4 2 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Yok Yok Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Yok Yok Yok DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Gelişim ve Öğrenme Dersin Kodu 685 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Doktora Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 STRATEJİK YÖNETİM IYP13210 Bahar 3+0=3 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön/Yan koşul dersi yoktur Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13206 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı BAĞLAMA I Kodu (Code) Yarıyılı (Semestr) Kredisi (Local Credits) Course Name BAGLAMA I AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı