Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I RES Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatö rü Dersi Verenler Yardımcıla rı Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği Türkçe Zorunlu Ön koşul yok Prof. Güler AKALAN Prof. Güler AKALAN Yok Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğrenecek. Doğadaki bütün öğeleri araştırarak, görsel anlatım olanaklarını görecek ve belli bir birikime sahip olarak kendi yaratım isteklerinde yeni çıkışlar sağlayacaktır. Öğrencilerin; Görsel anlatımın temel öğelerinin çok yönlü olanaklarını araştırarak kişisel anlatımlarında bilinçli olarak kullanma yetisine sahip olmaları. Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri; nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük; desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri;nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi; kompozisyona giriş: Bakmak-görmek-algılamak; görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi; KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Mümtaz Işıngör, Resim-1 Temel Sanat Eğitimi, M.E.B. Yayınları Hulusi Güngör, Temel Tasar Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniversitesi yayınları Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve görsel Algı, Sedir Yayınları, Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği John Berger, Görme Biçimleri, W.DEOANNA, Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Andre LHOTE, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi Yayınları Herbert READ, Sanatın Anlamı, Türkiye iş Bankası Yayınları, Ayla ERSOY, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Yayınları Serap- Ufuk BUYURGAN, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Dersol Yayıncılık Londenberg, Kurt. Papler und Form. Klante, Dieter. Punkt und Linie. Druckerei Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985.

2 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Noktanın tanımı. Görsel anlatım Öğesi Olarak Nokta. Nokta İlişkileri ve Farklılıklar. Doğada ve Sanatta Nokta. 2 Noktanın tanımı. Görsel anlatım Öğesi Olarak Nokta. Nokta İlişkileri ve Farklılıklar. Doğada ve Sanatta Nokta. 3 Geometrik biçimler üzende nokta ile form çalışmaları. Doğadan nokta araştırmaları. 4 Geometrik biçimler üzende nokta ile form çalışmaları. Doğadan nokta araştırmaları. 5 Sanatta nokta. Resimsel anlatımda; denge, hareketi durdurma, 6 gözün belli odaklara çekilmesi, plan etkisi yaratma çalışmaları. Çizgi Biçimleri. Çizgilerin birbirleriyle ilişkileri. Değişik gereçlerin çizgi olanakları. Doğada çizginin araştırılması. 7 Çizginin görsel anlatımdaki etkileri. Yaklaşan, uzaklaşan çizgiler. 8 Ara sınav 9 Doku. Doğadaki dokuları incelenmesi. 10 Yapay dokunun araştırılması. 11 Rölyef doku çalışmaları. 12 Görsel anlatımda dokunun olanaklarıyla yorumlar yapmak. 13 Form ve form tekrarı. 14 Tam, aralıklı ve değişen form tekrarları. Final Sınavı AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 174 Toplam İş Yükü / 30 5,8 AKTS Kredisi 6

3 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS BASIC ART DESIGN-I RES Prerequisities Language of Instruction Course Type Course Coordinator Instructor Assistants Goals Learning Outcomes Course Content Prerequisities :Turkish :Compulsory Prof. Güler AKALAN Prof. Güler AKALAN None To learn visual expression s basic elements and theis relations. By courtesy of searching nature, they would be find the ways of their own creation styles. To learn visual expressions basics and use it their own expressions. Information about the basic elements of the art piece. It s functions and relationship between them. Point, texture, line, color, space, light, shadow, movement, structure, rhythm, contrast, balance, drawing, information of line, values of line, functions of line. Introduction of composition: see and understand REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Mümtaz Işıngör, Resim-1 Temel Sanat Eğitimi, M.E.B. Yayınları Hulusi Güngör, Temel Tasar Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, Anadolu Üniversitesi yayınları Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve görsel Algı, Sedir Yayınları, Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği John Berger, Görme Biçimleri, W.DEOANNA, Sanatta Ritimler ve Kanunlar, Andre LHOTE, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi Yayınları Herbert READ, Sanatın Anlamı, Türkiye iş Bankası Yayınları, Ayla ERSOY, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Yayınları Serap- Ufuk BUYURGAN, Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Dersol Yayıncılık Londenberg, Kurt. Papler und Form.

4 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topics Initial Studies 1 Information about point. Point as an visual expression element. Point relations and differences. Point in art and nature. 2 Information about point. Point as an visual expression element. Point relations and differences. Point in art and nature. 3 Form exercises with point. Point search from nature. 4 Form exercises with point. Point search from nature. 5 Point in art. Balance in art. Focus on composition. 6 Line types. Line relations. Line search from nature 7 Line effects in visual expression. 8 Mid-Term 9 Texture and texture search from nature. 10 Line search 11 Relief line exercises. 12 Interpretation on visual expression with texture 13 Form and form repetition 14 Final exam ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 174 Total Workload / 30 5,8 Courses ECTS Credit 6

5 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Türk Dili 1 TD 101 1YIL Güz Ön Koşul Dersleri Ön koşul dersleri yok Dili Türkçe Türü Zorunlu Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER Koordinatörü Dersi Verenler Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Fikret KEDERSIZ, Asım Çağrı ŞENOL Yardımcıları Amacı Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme,yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. Öğrenme Çıktıları İçeriği 1) Dilin insan hayatındaki önemini açıklar. 2) Dillerin doğuşu ile dilin özellikleri konusunu kavrar. 3) Dilin insan aklının ürünü olduğunu açıklar. 4) Türk dilinin özelliklerini ve zenginliğini kavrar 5) Dil bilgisinin özelliklerini ve bölümlerini açıklar. 6) Sözcüklerin kullanım özelliklerini ve anlam değerini açıklar. 7) Sözcük öbeklerinin anlatım açısından önemini kavrar 8) Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar 9) Kelimelerin ses yapısını,şekil yapısını açıklar. 10) İsimler,fiiller,zarflar,edatlar okunuşları,türleri ve Türkçe`de kullanılışlarıyla açıklar. 11) Anlatımın belli bir süreçte gerçekleştiğini açıklar. 12) Anlatım düzeniyle anlatım biçimlerinin ne olduğunu tanır. 13) Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar. 14) Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkelerini açıklar. 15) Diksiyon konusunda yeni bilgiler edinir. 16) sözlü anlatımda başarının çalışmaya bağlı olduğunu kavrar. Türk dilinin kurallı, zengin,üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuru verilmeye çalışılacak; bugün de Türk dili ile dünya çapında eserler verilmekte olduğu gösterilecektir. Öğrencilere dinledikleri, okudukları, incelik ve derinlikleriyle kavratılacak; onların duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme kabiliyetleri geliştirilecektir. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilecek ve okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. Dil bilgisi konuları, dilin sırf şekil bakımından anlatımı şeklinde değil, metinler üzerinde yaptırılacak gözlem ve mukayeselerle mananın iyi kavranmasını, dolayısıyla öğrencinin kendi fikirlerini, duygularını ve isteklerini doğru ifade etme şuuruna varmasını hedefleyen çalışmalar yapılacaktır. Bilgi paylaşabilme, sunum yapabilme özelliği kazandırılacaktır.

6 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Dil ve Dilin Özelikleri 2 Türk Dili nin Özellikleri,Dil-Kültür İlişkisi 3 Türk Dili nin Zenginliği 4 Yer Yüzündeki Diller ve Türkçe nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 5 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri Ve Gelişmesi 6 Dilbilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi,Şekil Bilgisi) 7 Kelime Türleri (Kelimenin Oluşumu ve Kullanımı ) 8 ARA SINAV 9 Cümle Bilgisi (Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar ) 10 Cümle Türleri 11 Cümle Çözümleme Örnekleri 12 Kompozisyon ( Kompozisyonda Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler; Konu ve Konu Türleri ) 13 Anlatım Düzeni ve Biçimleri Düzgün Konuşma Kuralları ( Sözlü Anlatım Türleri) Etkili Konuşma Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. KAYNAKLAR Ders Kitabı Prof.Dr. Doğan AKSAN,Her Yönüyle Dil Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ,Prof. Dr. İsmail PARLATIR, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Tuncay GÜLENSOY, Prof. Dr. Necat BİRİNCİ, Türk Dili ve Kompozisyon Yardımcı Kaynaklar Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili Ülkü GİRAY,Türkçe yi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları İmla Kılavuzu,Türk Dili Kurumu AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 74 Toplam İş Yükü / 30 2,46 AKTS Kredisi 2

7 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish language 1 TDİ Year Fall Prerequisites: No prerequisites courses Language of Instruction: Course Type: Course Coordinator: Instructors: Assistants: Goals: Learning Outcomes : Turkish Must lecturer of Turkısh language Yasemin ALPER Asım Çağrı ŞENOL Grasping the fact that the language is the product of human mind,comprehending,the structural features and richness of the language full understanding of the ways of success in writing,improving the skills of researching,reading and getting informed. 1. Explain the importance of the language in human life 2. Grasp the birth of languages and their features 3. Realize that language is a production of human s mind 4. Fully understand the features and the richness of Turkish language 5. Explain the features and the parts of Turkish grammar 6. Explain the functions and the meanings of Turkish words 7. Give account of the importance of words in terms of conveying the meaning 8. Comprehend the ways of success in writing 9. Explain the phonetics and the structural forms of the words 10. Explain the pronunciation of nouns,verbs,adverbs and prepositions and how they are used in Turkish language 11. Realize that expression is realized in certain period of time 12. Recognize the syntax and forms of expression 13. Grasp the ways of success in writing 14. Explains the basic principles of giving an effective speech 15. Learn more about diction 16. Understand that success in oral expression depends on hard work Content of the course: It is airned to make those attending this course aware of the fact that Turkish language has orginated from a long standing language family which has given works of different types and forms in its regular,rich,productive and historical past and also it will be demonstrated that Turkish language stil produces works of high value.student will be made to grasp the depths and delicacy of what they read and listen to,any contribution will be provided to improve their skills of expressing what they see,what they hear,what they think,and what they understand in oral and written expressions with a planned and effective way.they will be made to realize that reading is an indispensible need and a pleasure and they will be asked to do habitual reading. The grammar items will not be

8 ECTS / workload TABLE Events taught structurally,they will be given through contexts.studies aiming to achieve grasp of meaning through obseruation and reasoning,thus,enabling students to reach the awareness of experssing their thoughts,feelings and demands in an accurate way will be carried out.student will acquire the skiils of sharing information and presentation. Course duration (including exam week: 15x total teaching hours) Period of study outside the classroom (pre-study, course repeat) Homework, in class presentations, internet studies Search exams Final exam Total workload 74 Total workload / 30 2,46 Course ECTS credits 2

9 Preparatory pages for weekly topics Weeks Topics Initial studies 1 Language and language features 2 The properties of the Turkish language, language - culture relationship 3 The richness of Turkish language 4 Hundred languages and in place of english language in the world where 5 And development periods of the history of Turkish language 6 Language and the sections (audio information, shape information) 7 Word types (and the use of the word formation) 8 SEARCH EXAMINATION 9 Sentence information (the sentence constituent elements) 10 Sentence types 11 Sentence parsing examples 12 Composition (the composition of the main ideas and thoughts help; topics and types of issues) 13 Expression pattern and formats 14 Rules of proper speech (oral expression types) 15 Effective speech The relevant sections of textbooks and course pre-read it, the course re-analysis of issues and topics that are businessrelated Web sites in search References Main Textbook: Secondary Textbooks: Prof.Dr. Doğan AKSAN, Language in all aspects Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr İsmail PARLATIR, Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof.Dr Hamza ZÜLFİKAR, Prof.Dr. Tuncay GÜLENSOY, Prof.Dr. Necat BİRİNCİ, Turkish Language and Composition lecturer in Turkish language Yasemin ALPER, Turkish Language Course Notes 1-2 Dr.Hüseyin AĞCA, Turkish Language Ülkü GİRAY. Guide to Good English Speaking and Reading Ömer Asım AKSOY, Language of Fiction, Orthography, Turkish Language Institution ECTS / workload TABLE Events Course duration (including exam week: 15x total teaching hours) Period of study outside the classroom (pre-study, course repeat) NUMBER / Week TIME / (Hours) Work Load Homework, in class presentations, internet studies Search exams Final exam Total workload 74 Total workload / 30 2,46 Course ECTS credits 2

10

11 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Yabancı Dil 1-I YD Ön Koşul Dersleri Dili Türü Koordinatö rü Dersi Verenler Yardımcıla rı Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği İngilizce Zorunlu Ön koşul yok Öğr. Gör. Aslı Berki Öğr. Gör. Aslı Berki Yok Temel İngilizce düzeyinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi kazanımı Okuduğu, düzeyine uygun bir İngilizce metni anlayabilme İngilizce sözcük dağarcığını geliştirme Dinlediği, düzeyine uygun bir İngilizce metni anlayabilme Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını özümseyebilme Düzeyine uygun bir İngilizce metni doğru bir telaffuzla seslendirebilme Dilbilgisi kurallarını uygulayarak metin yazabilme Başlangıç düzeyinde Temel İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 1. Azar, B.S. ve Hagen, S. A. (2006). Basic English Grammar, Pearson- Longman, New York. 2. Soars, L. ve Soars, J. (2006). Headway, Oxford University Press, London

12 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Verb to be, am, is, are 2 Short answers to yes- no questions 3 Possessive adjectives my, your, his, her, our, their 4 Using this, that, these, those 5 Using have, has 6 Asking questions with who and what+be 7 Using simple present tense 8 Frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never 9 The simple present negative 10 The simple present yes/no questions 11 Wh questions: where, when, what time 12 Using present progressive tense 13 Present progressive negatives 14 Present progressive questions AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 60 Toplam İş Yükü / 30 2 AKTS Kredisi 2

13 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Foreign Language 1 YD Prerequisities Language of Instruction Course Type Language of Instruction Course Type Language of Instruction Goals Learning Outcomes Course Content English None :Compulsory Öğr. Gör. Aslı Berki Öğr. Gör. Aslı Berki Yok To learn read, write, listen and talk skills in english to understand basic english text to learn english words to understand english word to learn basic english grammar to talk basic english to write a basic text To bring in to the students basic English grammar and reading, writing, listening and talking skills. REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks 1. Azar, B.S. ve Hagen, S. A. (2006). Basic English Grammar, Pearson- Longman, New York. 2. Soars, L. ve Soars, J. (2006). Headway, Oxford University Press, London

14 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topics Initial Studies 1 Verb to be, am, is, are 2 Short answers to yes- no questions 3 Possessive adjectives my, your, his, her, our, their 4 Using this, that, these, those 5 Using have, has 6 Asking questions with who and what+be 7 Using simple present tense 8 Frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never 9 The simple present negative 10 The simple present yes/no questions 11 Wh questions: where, when, what time 12 Using present progressive tense 13 Present progressive negatives 14 Present progressive questions ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 60 Total Workload / 30 2 Courses ECTS Credit 2

15 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS DESEN I DERS GRA 103, RES 103 Güz Ön Koşul Dersleri Dili Türkçe Türü Zorunlu Yrd. Doç. Nuray AKKOL Koordinatörü Dersi Verenler Yardımcıları Yrd. Doç.. Nuray AKKOL Amacı Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek Öğrenme Çıktıları 1 Her türlü çizim/ çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilme 2) Çizgisel anlatım tekniklerini modelde uygulayabilme 3) oran ilişkilerini karabilmeyi kavrayabilme 4)Figürde hareketi yakalayabilme. 5) Figürde hareket,denge ilişkilerinin kullanılmasının sağlama. 7) Kroki çalışmalarıyla hızlı çalışmalar yapabilme. İçeriği Figür çalışmaları için gözlemleme yaparak, çizerek uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek..nesne, insan çizimleriyle ve biçim kompozisyon araştırmaları

16 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Modelden çizim çalışmaları 2 Devam 3 Modelden çizim araştırmaları (hareket, denge, ritim çalışmaları) 4 Devam 5 Modelden kompozisyon araştırmaları (koyu-açık denemeler, figür etütleri) 6 Figürden ayrıntı çalışmaları 7 Nesne etütleri, Koyu-açık denemeler 8 Ara sınav 9 Yüzey çalışmaları 10 Modelden kompozisyon araştırmaları (hareket, denge çalışmaları) 11 Devam 12 Modelden kısa süreli hareket, kütle, lekesel görünüm çalışmaları 13 Devam 14 Devam Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Konuyla ilgili görseller AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 130 Toplam İş Yükü / 30 4,3 AKTS Kredisi 4

17 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS DRAWING I RES Prerequisities::None Language of Instruction Course Type :Turkish :Compulsory Course Coordinator :Yrd. Doç. Nuray AKKOL Instructor :Yrd. Doç. Dr. Nuray AKKOL Assistants :None Goals :To develop every kind of drawing technic and see-draw habit Learning Outcomes Course Content 1 To practise any kind of drawing technic 2 To be able to practise drawing technics on model 2 To be able to understand proporsion 4 To be able to express movement of model 5 To use movement and balance relations 7 To be able to do fast drawing To make an observation for figurative drawings and make a practise. Object and human figure drawings and composition researchs.

18 WEEKLY TOPICS VE INITIAL STUDIES Week Topic Initial Studies 1 Drawing from model 2 Continue 3 Drawing from model (Movement, balance, rhythm) 4 Continue 5 Composition research from model 6 Detail drawing practise from model 7 Study on details 8 Mid-Term 9 Practise 10 Composition research from model (Movement and balance practises) 11 Continue 12 Short time drawings from model. 13 Continue 14 Continue To read related parts of main textbook, to revise previous studies and research about topics on web and printed presses. REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Related images ECTS - WORKLOAD TABLE Activities Number (Week) Time (Hour) Workload Course Term To study out of the class(initial Studies, revises) Homeworks, presentations, internet researchs Mid-Term Final Exam Total Workload 130 Total Workload / 30 4,3 Courses ECTS Credit 4

19 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Biçimlendirme ve Tasarım Res Ön Koşul Dersleri yok Dili Türkçe Türü Zorunlu Koordinatörü YRD. DOÇ.Berna KAYA OKAN Dersi Verenler Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Yardımcıları Amacı Öğrenme Çıktıları İçeriği Görmeyi ve malzemeyi kullanmayı öğrenmek, anlam yüklemek, yapay ve doğal biçim yapılarının incelenmesi ve yabancılaştırılması. Plastik dil gramerinin ve bunu oluşturan öğelerin öğretilmesi,, zamanı iyi kullanarak işi bitirme sorumluluğunun kavratılması, duygu ve düşünceleri gerece aktarabilme becerisi,doğaya ve çevresinde gelişen olaylara farklı bir gözle bakıp bunu davranışa dönüştürme becerisi,araştırma,bulma,sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçle ilgili aşamaları kavrama,çevresindeki nesnelere farklı gözle bakıp keşiflerde bulunabilme,denge,ritm,hareket,zıtlık,dominantlık,ışık-gölge,biçim,doku gibi değerleri kavrama,malzeme,teknik,biçim,içerik,kompozisyon kavramlarını tanıma. Yaratıcı süreçlerin ve mekanizmaların ortaya çıkmasına yönelik olarak eleştirel görsel duyarlılığını genişletmek ve geliştirmek.

20 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Tasarım Kavramı 2 Tasarım Öğeleri 3 Nokta 4 Çizgi 5 Leke 6 Yön 7 Ölçü-Oran 8 Işık-Gölge 9 Tasarım İlkeleri 10 Aralık 11 Boşluk-Doluluk 12 Koram 13 Egemenlik 14 Denge KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Mustafa ASLIER, Erol ETİ, Mümtaz IŞINGÖR.1985.ResimI Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri, Grafik Resim. M.E. B Yayınları:639 Ankara Nevide GÖKAYDIN.2002.Temel Sanat Eğitimi. M.E. B Yayınları 3669 Ankara Nevide GÖKAYDIN.1990.Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yayınları AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav İş Yükü Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 112 Toplam İş Yükü / 30 3,7 AKTS Kredisi 4

21 CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY FACULTY DEPARTMENT DRAWİNG COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Form and Concept.. Res Autumn Prerequisites: -.. Language of Instruction: Course Type: Course Coordinator: Instructors: Assistants: Goals: Turkısh Compulsory Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN Res.Asst. and Res.Asst.... To learn how to see and use the materials. To attribute meaning the object. To examine and alienation of natural and unnatural forms of structure 1) To teach the grammer of the plastıc language and it s elements... 2) To comprehend the responsibility of finishing works by using the time efficiently.. 3) Ability of reflecting the feelings and opinions to the materials... Learning Outcomes : 4) To comprehend the ranks about research,exploration,examination and restructure... 5) Make a discovery by looking materials and their environment in a different point of view... 6) To comprehend the values like balance, rhythm, opposition, dominance, light-shadow, form, tissue, etc... 7-)Ability of looking from different point of viewto the nature and the developing events and turning this new experience to act. 8-)To learn ideas of material,technique,form,content and composition. Course Content: 1-To appear creatıve process and mechanısm. 2-To improve crıtıcal vısual sensatıon.

22 Weeks Topics Initial studies 1 Concept of plan/project 2 Project of elements 3 Point 4 Line 5 Stain 6 Direction 7 Measure-Proportion 8 Light and Shadow 9 Project Principles 10 İnterval 11 Blank-Filled 12 Koram 13 Sovereignty 14 Balance Referenses Mustafa ASLIER, Erol ETİ, Mümtaz Işıngör.1985.Drawing I Basic Art Education Drawing Technıcs,Graphıc Design.M.E.B.639 Ankara. Nevide GÖKAYDIN.2002.Basıc Art Education. M.E. B 3669 Ankara. Nevide GÖKAYDIN.1990.Project and Visual Perception in Educatıon.Sedir Publishing House Main Textbook: Secondary Textbooks:

23 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SANAT UYGULAMALARI-I RES Ön Koşul Dersleri Yok Dili Türü Koordinatörü Türkçe Zorunlu Prof. Güler AKALAN Dersi Verenler Yardımcıları Amacı Prof. Güler AKALAN Estetik ve sanatsal değerlerin kazandırılması. Öğrencilerin resmin temel formasyonunu kişisel anlatım biçimlerine uyarlamalarının sağlanması. Öğrenme Çıktıları İçeriği Görsel anlatım öğesi olarak nokta. Nokta Farklılıkları ve İlişkileri, Doğada ve Sanatta Nokta. Çizgi biçimleri, Çizgilerin Birbirleriyle İlişkileri. Görsel Anlatımda ve değişik gereçlerle çizgi olanaklarının tanınması. Üç Leke (Siyah- Beyaz- Gri) İlişkilerinin kavranması. Görsel Anlatımda zıtlık, Ritim ve Denge. Temel Sanat Eğitiminde ve Desen derslerinde verilen bilgilerin görsel dile dönüştürülmesi. KAYNAKLAR Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar Klante, Dieter. Punkt und Linle. Druckerel Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985 Daucher, Hans. Wege des zelchnens. Bant 2: Landschaften. Band: Werkstatt- Geheimnisse. Kösel, Kempdten, Printed in Germany Doç. Abdullah Demir,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 576, Eskişehir 1993 Sanatçılardan Röprodüksiyonlar, Bienal ve Trienaller (Multimedya ve Basılı Kaynaklar)

24 HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Noktanın tanımı.atölye içerisinde hazırlanan geometrik biçimlerin nokta ile görsel anlatımı. 2 Desen ve Uygulamalar. 3 Çizginin Tanımı. Çizgi Biçimleri. 4 Doğadaki çizgisel formların araştırılması, etüt edilmesi ve atölyede yorumlanması. 5 Fon kartonu ile eşit aralıkta kesilen çizgilerin eş kalınlıkta ve giderek sıklaşan ve seyrekleşen biçimde düzenlenmesi. 6 Değişik gereçlerle kesişen çizgi çalışmaları ve yorumları. 7 Uygulamalar. 8 Vize 9 Birbirine zıt ve yalın formlarla, dengeye dayalı iki ve üç boyutlu çalışmaların yaptırılması. 10 Uygulamalara devam. 11 Seçilen benzer formlarla, azlık- çokluk gruplaşmalarını sağlayarak iki boyutlu çalışmaların yapılması. 12 Espasta zıtlık uygulamaları. Siyah-Beyaz Gri fon kartonu ile uygulamalar. 13 Espasta zıtlık uygulamaları. Siyah-Beyaz Gri fon kartonu ile uygulamalar. 14 Çalışmaların tartışılması ve değerlendirilmesi. Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili WEB deki sitelerin araştırılması. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı (Hafta) Süresi (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, ders tekrarı) Ödevler, ders içi sunumlar, internet çalışmaları Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 130 Toplam İş Yükü / 30 4,3 AKTS Kredisi 4

25

26 ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY PAINTING DEPARTMENT COURSE INFORMATION Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Art Practices I RES Prerequisities:None Language of Instruction :Turkish Course Type :Compulsory Course Coordinator Prof. Güler AKALAN Instructor Assistants Goals Learning Outcomes Prof. Güler AKALAN None To bring in to the students aesthetical and artistical values. To be gained necessary artistic formation in the field theory and practice of Plastic Arts Point as a visual expression element. Differences and relaitons of point, point in nature and art Line, relation between lines, line in visual expression Black, grey and white s relations. Contrast, thythm and balance in visual arts Course Content To transform the knowledge which has been given on the drawing and basic design lessons to the practices REFERENCES Main Textbook Secondary Textbooks Klante, Dieter. Punkt und Linle. Druckerel Uhl. Rodolfzell, Printed in Germany 1985 Daucher, Hans. Wege des zelchnens. Bant 2: Landschaften. Band: Werkstatt- Geheimnisse. Kösel, Kempdten, Printed in Germany Doç. Abdullah Demir,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 576, Eskişehir 1993 Sanatçılardan Röprodüksiyonlar, Bienal ve Trienaller (Multimedya ve Basılı Kaynaklar)

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

None. Öğrenme Çıktıları 1. IncreasIng the knowledge of vocabulary.

None. Öğrenme Çıktıları 1. IncreasIng the knowledge of vocabulary. REPUBLIC OF TURKEY / GIRESUN UNIVERSITY ESPIYE VOCATIONAL SCHOOL / FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES DEPARTMENT APPLIED ENGLISH TRANSLATION PROGRAM INFORMATIONS I.YEAR / I.SEMESTER VOCABULARY AND COMPOSITION

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 MESLEKİ İNGİLİZCE-I UNV12020 GÜZ 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri A1-A2 Dersin Dili İNGİLİZCE

Detaylı