TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER VE KATEGORİ BELGESİ SINAV TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER VE KATEGORİ BELGESİ SINAV TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR"

Transkript

1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER VE KATEGORİ BELGESİ SINAV TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Madde 1- Bu Talimatın amacı, binicilik eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile binicilik yarışmalarına katılacakların uyacakları usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Talimat, binicilik sporu yapacak, binicilik yarışmalarına katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile binicilik faaliyetinde bulunacak olan her tür kuruluş ve kulüplerdeki lisans, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Talimat 06/03/2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statü süne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Talimatta geçen; a. Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonunu, b. Federasyon Başkanı : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını, c. Yönetim Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu d. Spor Kulübü : Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, e. Lisans : Binicilik sporunu yapanların Federasyon tarafından onaylanmasını, f. Tescil : Binicilik sporunu yapanların Federasyon tarafından onaylanarak kayıt altınına alınma işlemini, g. Transfer : Bir sporcunun kulüp değiştirmesini, h. Lisans Sınavı : Sporcuların yarışmalara girebilmeleri için geçmeleri gereken, Yazılı Sınav, At Terbiyesi ve Engel atlama uygulama sınavından oluşan sınavı, i. Atlı Dayanıklılık Sınavı : Yazılı sınavını ve içinde ayrı bir bölüm halinde yer alan Atlı Dayanıklılık a ilişkin ilave sorular ile Atlı Dayanıklılık a ilişkin pratik test ve km lik Atlı Dayanıklılık Testi uygulamasından oluşan sınavı, j. Sağlık İzin Belgesi : Kişinin lisans çıkartırken binicilik sporu yapmasında sağlık olarak bir sakınca bulunmadığına dair belgeyi, k. Vize : Binicilik yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini, l. Taahhütname : Binicinin transfer olurken vermiş olduğu belge, m. İlişiksizlik Belgesi : Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi, ifade eder.

2 2. BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER Binicilik Lisansı Zorunluluğu Madde 5- Sporcunun binicilik sporunu yapabilmesi için işbu Talimat hükümlerine göre Federasyon dan lisans alınması ve bu lisansların her yıl Federasyon a vize ettirilmesi zorunludur. Federasyonun dışında verilen lisanslar geçersizdir. Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına Federasyondan ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını Federasyona vize ettirirler. İlk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular, hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulübün sporcuya ilişiksiz belgesi vermemesi halinde sporcu kulüpten istifa ederek ferdi lisans alabilir (EK-6). Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular (EK-2) te belirtilen tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar. Her spor dalı için ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu binicilik spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği binicilik branşı var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz. Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların içinde binicilik branşı yok ise sporcu binicilik sporu için ferdi lisans çıkartabilir. Federasyon, Yönetim Kurulu kararı ile her yıl sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu talimat hükümlerine göre yürütülür. Lisans İşlemleri Madde 6- Lisans çıkarmak isteyen sporcunun Federasyon web sitesinden (http://www.binicilik.org.tr) online olarak müracaat etmesi gerekmektedir. Online müracaatı takiben aşağıdaki belgelerin elden veya kurye aracılığı ile gönderilmesi gerektir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından doldurulması şarttır. Gerekli belgeler: a) Federasyon un web sitesinden yapılacak online başvuru. b) Nüfus cüzdanı fotokopisi. Yabancı uyruklu sporcuların pasaport numarası ve geçerlilik tarihini içerir pasaport fotokopilerini sunmaları gerektir. c) Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcu lisansı için 2 adet fotoğraf (16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Talimata belirtilen özelliklere uygun olmak şartı aranacaktır). d) 18 yaşından küçükler için veli izin belgesinin (EK-3) aslı. (Kulüp başvurusu halinde Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur.) e) Sağlık İzin Belgesinin aslı (EK-4). f) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet imzalı tescil fişi aslı (EK-1). Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi ise Federasyon da saklanır. g) Her yıl Federasyon tarafından belirlenecek ve Federasyon web sitesinden online olarak ödenecek Lisans tescil bedeli. h) Federasyon web sitesinden online olarak ödenecek sporcu ferdi sigorta bedeli.

3 i) Sigorta poliçesinin imzalı aslı (EK-8); Eğer sporcunun daha evvelden yapılmış sporcu ferdi kaza sigortası var ise, sporcu kaza sigortası poliçesinin aslı veyahut başvuranın ferdi kaza sigortası poliçesinin binicilik sporunu da kapsadığına dair sigorta başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösterir sigortadan alınan yazının aslı. Sporcular sigorta bitiş tarihinden sonra yarışma angajmanı yapamazlar. j) Sosyal Güvenlik Kurumu nun sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanan şahısların Federasyon tarafından temin edilen ferdi sigorta poliçesini yaptırmaları mecburi değildir. Bu durumda söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetinden yararlanan sporcuların Federasyon tarafından uygun görülecek ilgili evrakı ibraz etmeleri zorunludur. k) Federasyon un web sitesinden yapılacak online başvuru; ve (g) bendinde geçen Lisans tescil bedeli ve (h) bendinde geçen sporcu ferdi sigorta bedelinin online olarak ödenmesini takiben, (b) (i) bentleri arasındaki belgeler imzalanarak elden veyahut posta yoluyla Federasyon a gönderilecektir. Yukarıda sayılan belgelerin tam ve eksiksiz olarak, başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içinde Türkiye Binicilik Federasyonu Muhasebe Bölümüne elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Eksik belge ve/veya bilgi ile başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. Federasyon belgelerin tam ve eksiksiz olarak kendisine zamanında tesliminden itibaren 5 işgünü içerisinde sigorta işlemlerini tamamlayacaktır. Sporcu lisans numarası, Lisans alacak sporcunun T.C kimlik numarasıdır. Federasyon başvuru üzerine sporcunun lisanslı sporcu olduğuna dair resmi yazı düzenleyecektir. Kategori Belgesi Sınavları Madde 7- Yeni binicilerin Federasyondan almış oldukları bir lisansla yarışmalara katılabilmesi için at terbiyesi, engel atlama, atlı dayanıklılık ve üç günlük yarışma dallarında Kategori Belgesi sınavından (Yazılı ve Uygulamalı) 100 üzerinden 50 geçer not alması gerekir. Bahsi geçen sınavlar illerde ihtiyaca göre, Federasyon un takdirinde yılda birden fazla da yapılabilir. Kategori Belgesi Sınav Denetçisi; Her yıl Binicilik Federasyonu tarafından atanacak kişi veya kişilerden oluşur. Pony ile ilgili hükümler Pony Yarışma Talimatında düzenlenmiştir. P III Kategorisi binicilerin yaşları dolduğu takdirde Engel Atlama Kategorisi için sınava katılmalarına gerek yoktur. Kategori Belgesi sınavlarına girmek isteyen sporcuların Lisans tescil veya vize işlemlerini tamamlamış olmaları gerektir. Lisans tescil veya vize işlemlerini tamamlamayan sporcular lisans sınavlarına giremezler. Yazılı sınav ve At Terbiyesi Testini başarıyla tamamlayan sporcular; Engel Atlama sınavına katılırlar. Bu sınavları başarı ile tamamlayan sporcular yarışmalara girebilecektirler. Atlı Dayanıklılık kategorisinde ise, binicilerin; i. Yazılı sınavı ve içinde ayrı bir bölüm halinde yer alan atlı dayanıklılığa ilişkin ilave soruları, ii. Atlı Dayanıklılık pratik testini, iii. 20/30 km Atlı Dayanıklılık testi uygulamasını başarıyla tamamlamaları gerektir. Ancak, bu sporcuların At Terbiyesi, Engel Atlama ve/veya Üç Günlük Yarışmalara girmek istemeleri halinde, Lisans sınavı At Terbiyesi Testi ni ve Engel Atlama sınavını geçmeleri şarttır. Konuyla ilgili asgari yaş ve tescil süreleri (EK-2) de belirtilmiştir.

4 Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti Madde 8- Binicilik sporu yapanların lisanslarını her sezon vize yaptırarak yenilemeleri zorunludur. Gerekli belgeler: a) Federasyon un web sitesinden yapılacak online başvuru. b) Her yıl Federasyon tarafından belirlenecek ve Federasyon web sitesinden online olarak ödenecek Lisans vize bedeli. c) Sağlık İzin Belgesinin aslı (EK-4). d) Federasyon web sitesinden online olarak ödenecek sporcu ferdi sigorta bedeli e) İmzalı sigorta poliçesi aslı (EK-8); Eğer sporcunun daha evvelden yapılmış sporcu ferdi kaza sigortası var ise, sporcu kaza sigortası poliçesinin aslı veyahut başvuranın ferdi kaza sigortası poliçesinin binicilik sporunu da kapsadığına dair sigorta başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösterir sigortadan alınan yazının aslı. Sporcular sigorta bitiş tarihinden sonra yarışma angajmanı yapamazlar. Federasyon un web sitesinden yapılacak online başvuru; ve (b) bendinde geçen Lisans vize bedeli ve (d) bendinde geçen sporcu ferdi sigorta bedelinin online olarak ödenmesini takiben, b)-e) bentleri arasında geçen belgeler imzalanarak elden veyahut posta yoluyla Federasyon a gönderilecektir. Yukarıda sayılan belgelerin, tam ve eksiksiz olarak, başvuru tarihinden itibaren 15 işgünü içinde Türkiye Binicilik Federasyonu Muhasebe Bölümüne elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Eksik belge ve/veya bilgi ile başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir. Federasyon belgelerin tam ve eksiksiz olarak kendisine zamanında tesliminden itibaren 5 işgünü içerisinde sigorta işlemlerini tamamlayacaktır. Sporcuların Transfer İşlemleri Madde 9- Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler. Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler. S, LEGOR_ BELGES_, SC_L, V_ZE VE TRANSFER Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular ilk 3 ay içerisinde bu belgeleri Federasyona tasdik ettirmek zorundadırlar. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır. Sporcuların transferleri; a) Normal transfer işlemleri: Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ile Federasyondan taahhütname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapılabilir. Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve kulübün sporcu listesinde adlarının bulunması transfer yapmalarına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır. Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir: yaşından küçük olanlar için Veli İzin Belgesi (EK-3), 2. Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK-5), 3. Transfer yapacağı sezonda resmi yarışmalarda kulübünü temsilen yer almadığına dair Federasyondan alınacak taahhütname (EK-7). b) Serbest transfer işlemleri; (EK-2) te belirtilen tescil sürelerini tamamlamış yaş sınırını bitirmiş veya aralıksız iki yıl vizesi yapılmayan veyahut aralıksız iki yıl faaliyetlere katılmayan kulüplerin

5 sporcusunun bu şartlardan birisini taşıması halinde, durumlarını Federasyondan alacakları bir yazı ile belgeleyerek, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, Federasyonca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir. Sporcuların kulüpler arası transfer işlemlerinde (EK-2) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Sporcuların yaş sınırında ise bu hüküm uygulanmaz ve nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır. Serbest transferlerde yukarıda belirtilen şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir; 1. Federasyonca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi, [Bu ilişiksiz belgesi Federasyonca onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge Federasyonca düzenlenir ve kulüpler ceza kuruluna sevk edilir.] yaşından küçükler için veli izin belgesi ( EK-3), 3. Transfer yapacağı sezonda kulübünü temsilen resmi yarışmalarda yer almadığına dair Federasyondan alınacak taahhütname. c) Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer işlemleri; tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte, yüksekokulda örgencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının dışındadır. Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar. Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile iliksisinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını bildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar. Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak transferlerde aşağıdaki belgeler istenir; 1. Fakülte veya yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırıldığına dair belge, 2. Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge. d) İlköğretim veya lise öğrencilerinin transfer işlemleri; öğrencilerin velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya is değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları halinde, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır. Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar. İlköğretim ve lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir; 1. Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge, 2. Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge, 3. Federasyonlarca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge, 4. Velinin veya vasinin is nakillerini gösterir belge.

6 Yaş Düzeltmeler Madde 10-Tescil, vize ve transfer işlemlerinde, sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez. Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyonun tasdik tarihi esas alınır. İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti Madde 11- İlişiksiz belgesi bedeli Federasyonca sezon başlangıcından en az 10 gün önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar kulüplere duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar. Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize İşlemleri Madde 12- Yabancı uyruklu sporcuların tescil ve vize yapabilmesi için bağlı oldukları ülke Federasyonlarından gerekli iznin alınması zorunludur. Bu izni alan yabancı uyruklu sporcu Federasyonca her yıl belirlenen ücreti yatırmak şartı ile misafir sporcu lisansı çıkarılır. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman lisans verilir. Silah Altına Alınan Sporcular Madde 13- Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul örgencileri; mensup oldukları askeri okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, ferdi olarak lisans çıkarmak isteyenler bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarışmalarda taahhütname aranmaz. Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan yarışmalara katılamazlar. İsim Değiştiren Spor Kulüpleri Madde 14- İsim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren kulübün sporcusu olurlar. Kulübü Kapanan ve Branş Tescili İptal Edilen Kulüplerin Sporcuları Madde 15- Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilirler. Bu durumda ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir. C_L_K FEDERASYONU Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar Madde 16- Doldurulacak tescil fişlerinin, sunulacak bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru

7 olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri Federasyonun ceza kuruluna sevk edilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular Federasyon ceza kuruluna sevk edilirler. 3. BÖLÜM - DİĞER HÜKÜMLER Talimatta Yer Almayan Hususlar Madde 17 - Bu Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 18- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden çıkarılmış Türkiye Binicilik Federasyonu Sporcu Lisans, Kategori Belgesi, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 19- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Binicilik Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlanarak yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

8 Sporcunun İmzası (EK-1) T.C BİNİCİLİK FEDERASYONU Sporcu Tescil Fişi İli : İSTANBUL SPORCUNUN : Resim Adı : Soyadı Kulübü Doğum Tarihi(Gün.Ay.Yıl) T.C Kimlik No Tel No Mobil : : :. :. :.. Tel No diğer... Adres İş adresi :.. :.... :.. Ücretli Bağımsız Kamu İsteğe bağlı Tarım Emekli Ev hanımı Öğrenci Çalışmıyor Yabancı Tabiyetinde ise : Pasaport No : İkamet tezkere tar. no.su :...

9 VELİ MUVAFAKATNAMESİ (18 yaşından küçükler için) OĞLUMUN KIZIMIN... Kulübünde/Ferdi spor yapmasına ve Lisans çıkarmasına muvafakat ediyorum. Velinin Adı Soyadı :... İmzası : Adresi : Telefon Mobil :... İş Ev :... Kulübümüz Üyesi Kulüp Başkanlığı İmza - Mühür... /... /... Federasyonca Tescil Edilmiştir. İmza Mühür... /... /...

10 (EK-2) TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI- VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ Disiplin Tescil Süreleri (Yıl) Serbest Transferde Yaş Sınırları Asgarî Lisans Çıkarma Yaşları Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri Erkek Bayan E.Atlama Ocak 31 Aralık Ü.Günlük Yarışma Ocak 31 Aralık At Terbiyesi Ocak 31 Aralık Atlı Dayanıklılık Ocak 31 Aralık Pony Ocak 31 Aralık

11 (EK-3) VELİ İZİN BELGESİ Sporcunun Adı ve Soyadı : Doğum Tarihi : T.C Kimlik No : Yukarıda açık kimliği bulunan velisi bulunduğum spor kulübüne / ferdî.... tescil/transfer yapmasına izin veriyorum. Velinin Adı ve Soyadı : Tarih : İmza : Muvafakat eden velinin imzası kendisine aittir. Kulüp Yetkilisinin Adı ve Soyadı : Tarih :

12 İmza ve Mühür : (EK-4) SAĞLIK İZİN BELGESİ Sporcunun Adı : Soyadı : Doğum Tarihi : T.C Kimlik No : Sporcunun binicilik sporu yapmasına sıhhi engel yoktur. Doktor Kaşesi İmza Tarih Diploma No:

13 (EK-5) İLİŞİKSİZ BELGESİ Sporcunun Tarih.../.../... Adı : Soyadı : Doğum Tarihi : Lisans No. : Yukarıda açık kimliği yazılı sporcumuzun, kulübümüz ile ilişiği kesilmiş olup, başka bir kulübe transferinde sakınca bulunmamaktadır. Kulüp Başkanı İmza Tarih Tasdik Binicilik Federasyonu Mühür NOT: Bu belgenin kulübünden alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Binicilik Federasyonuna tasdik ettirilmesi zorunludur.

14 (EK-6) İSTİFA DİLEKÇESİ Sporcunun Adı : Soyadı : Doğum Tarihi : Lisans No. : Sporcusu olduğum... kulübünden... dolayı istifa ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Adres : İmza Tarih NOT: Bu belge mali vecibesini yerine getiren sporcu tarafından iki adet doldurulur. Bir nüshası kayıtlı bulunduğu spor kulübüne, diğer nüshası Federasyona verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Taahhütlü olarak gönderilmesi halinde posta alındı makbuzu ibraz edilmek üzere saklanır.

15 (EK-7) TAAHHÜTNAME...kulübünden...kulübüne transfer olacağımdan dolayı.../...sezonunda ilinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen resmi müsabakalara iştirak etmedim. Aksi tespit edildiği takdirde verilecek cezayı kabul ediyorum. Sporcunun Adı Soyadı : Lisans No : Tasdik İmza- Tarih : Binicilik Federasyonu İmza-Tarih Mühür

16 (EK-8) T.C. BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖRNEK SPORCU FERDİ KAZA SİGORTA BİLGİ FORMU BROKER BAŞVURU NO BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ POLİÇE SÜRESİ ANKA BROKER 01/01/ /12/ (bir) yıl SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ ADI SOYADI : TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU KANUNİ ADRESİ: Poligon Mahallesi Poligon caddesi No. 2 MASLAK / SARIYER / İSTANBUL POSTA KODU : İSTANBUL TELEFON NO : / 97 VERGİ KİMLİK NO: Maltepe vergi dairesi NO SİGORTALI BİLGİLERİ ADI-SOYADI: TC KİMLİK NO : DOĞUM TARİHİ : MESLEĞİ: LİSANSLI BİNİCİ (AMATÖR) Tel. cep.no. : LİSANS TARİH VE NO: adresi : TEMİNAT KAPSAMI YURTİÇİ MÜSABAKA VE ANTREMAN SİGORTA BEDELİ VEFAT HALİNDE YTL DAİMİ MALULİYET HALİNDE YTL TEDAVİ MASRAFLARI YTL EK BİLGİLER AÇIKLAMALAR (Yukarıdaki bilgiler dışında belirtmek istediğiniz konuları yazınız) İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLARLA İLGİLİ KUTUCUKLARIN BOŞ BIRAKILMASI DURUMUNDA, SÖZ KONUSU TEMİNATLAR İSTENMEMİŞ KABUL EDİLECEKTİR. BU BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI SİGORTA TEMİNATININ BAŞLADIĞI ANLAMINA GELMEZ. SİGORTA TEMİNATI BİLGİ FORMUNUN GENERALİ SİGORTA TARAFINDAN KABULÜNÜ TAKİBEN POLİÇENİN DÜZENLENMESİ VE SİGORTA PRİMİNİN (Peşinat veya İlk Taksit) ÖDENMESİNDEN SONRA BAŞLAR. TEMİNAT KAPSAMLARI, İSTİSNALAR VE LİMİTLERİ İLE DİĞER SİGORTA KOŞULLARI KONUSUNDA SİGORTA POLİÇELERİ VE EKLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR GEÇERLİDİR YUKARIDA BEYAN ETTİĞİM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA POLİÇEMİN DÜZENLENMESİNİ RİCA EDERİM BROKER İMZASI FORM TARİHİ SİGORTALININ İMZASI

17 VELİNİN İMZASI (18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN)

İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI

İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No: 1 27.01.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı,

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER ve KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu talimatın amacı, Kano faaliyetinde

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU KULÜP VE SPORCU TESCİL, LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, bilardo yapacak ve bilardo yarışmalarına

Detaylı

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Hentbol müsabakalarına katılmak isteyen spor kulüpleri ile sporcuların uyacakları sporcu tescil, lisans,

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ 2010 2011 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 4 4 4 4 4 5 KISIM 1 ANTRENÖR kurslari

Detaylı

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ A- 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ: 1111-36 ncı madde kapsamında; lisans (Üniversite) mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl,

Detaylı

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 2014-2015 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR Temmuz 2014 SUNUŞ Başarıyla tamamladığımız 2013-2014 Amatör Futbol

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı