29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI"

Transkript

1 29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2007 ve 31 Mart 2006 ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2006 konsolide mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hk. Tebliğ uyarınca SPK tarafından uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır. İlişikteki konsolide mali tablolar CCİ ve bağlı ortaklıklarının finansallarını kapsamaktadır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir. CCİ Mahmudiye yi 16 Mart 2006 da satın almıştır. Bu nedenle 2006 yılı ilk çeyrek mali tablolarında Mahmudiye nin sadece 17 Mart - 31 Mart 2006 dönemine ait kar zarar rakamları konsolide edilmiştir. 6 Şubat 2007 de CCI nin %50 ortaklığı bulunan The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO nun %60 oranında ortaklığıyla CC Beverage Limited ünvanlı yeni bir ortak girişim şirketi Kuzey Irak ta kurulmuştur. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak, diğer bir ifade ile Grup un müşterek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının hissesi oranında dahil edilmesi yoluyla konsolide edilmektedir. Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini A.B.D. Doları ( USD ) ağırlıklı gerçekleştirmeleri, bu şirketlerin değerleme para birimini USD olarak belirlenmiştir. Konsolide mali tablolar oluşturulurken, işlevsel ve raporlama para birimi USD olan yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların konsolide bilanço kalemlerinin Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi olan YTL ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet i Merkez Bankası nın açıkladığı resmi döviz alış kuru, konsolide gelir tablosunun çevriminde ise ilgili dönemde oluşan ortalama kurlar esas alınmıştır. Birinci çeyrek rakamlarının geçen sene ile karşılaştırılabilir olması için 2007 ilk çeyrek sonuçlarından Irak operasyonunun arındırılmasıyla proforma rakamlar da hazırlanmıştır. Bu raporda 2006 yılı ilk çeyreği için Uluslararası operasyonlarla ilgili verilen rakamlar Efes Sınai ye aittir. Ancak 25 Aralık 2006 itibariyle Efes Sınai feshedilmiş olduğundan 2007 yılı ilk çeyreği için olan Uluslararası operasyonlarla ilgili rakamlar okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu iki yıla ait rakamlar karşılaştırılırken yukarıda bahsedilen Efes Sınai nin CCI ile birleşmesi durumu dikkate alınmalıdır.

2 Satış Hacmi Konsolide Satış hacmi %9,9 artarak 2007 yılının ilk çeyreğinde 79,8 milyon ünite kasaya yükselmiştir. Proforma bazda ise satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre %9,6 artmıştır. Türkiye Satış hacmi 2007 yılının ilk çeyreğinde %4,1 artarak 64,1 milyon ünite kasaya yükselmiştir. Yeni doğal kaynak suyu markası Damla Mart ayında pazara sunulduğundan ilk çeyrekte satışlara etkisi sınırlı olmuştur yılının son çeyreğinde pazara sunulan 1,5 Lt lik PET şişede Coca-Cola light dan sonra bu yılın ilk çeyreğinde de 1,5 Lt Coca-Cola ve Fanta satışa sunulmuştur. Aseptik hat yatırımı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmış ve 330 ml PET şişede Nestea ve Powerade raflarda yerini almıştır. Uluslararası Satış hacmi 2007 yılının ilk çeyreğinde %41,4 artışla 15,7 milyon ünite kasaya yükselmiştir. Satış hacmi proforma bazda ise %39,6 artmıştır. Faaliyet gösterilen tüm pazarlarda satış hacimlerinde yüksek oranda büyüme gerçekleşmiştir. Satış Gelirleri Konsolide Net satışlar %17,2 artarak 321,7 milyon YTL ye ulaşmıştır. Bu net satış rakamının 60,2 milyon YTL lik kısmı uluslararası operasyonlardan gelmiştir. Türkiye Net satışlar satış hacmindeki büyüme, 2006 yılının ikinci yarısında yapılan fiyat artışlarının olumlu etkisi ve satışların daha küçük ambalajlı ürünlere kaymasıyla 2007 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 artarak 262,3 milyon YTL ye ulaşmıştır. Uluslararası Faaliyet gösterilen tüm pazarlarda satış hacimlerinde yaşanan yüksek oranda büyüme sonucunda 2007 yılının ilk çeyreğinde net satışlar %44,9 artarak 42,9 milyon USD ye (60,2 milyon YTL) ulaşmıştır. Bu olumlu sonuç artan satış hacminin yanı sıra satışların paketler bazında dağılımındaki değişim, satış fiyatlarındaki artışlar ve ülkelerin yerel para birimlerinin değer kazanmasından kaynaklanmıştır.

3 Esas Faaliyet Karı Konsolide 2007 yılının ilk çeyreğinde esas faaliyet karı %49,0 artarak 14,3 milyon YTL ye ulaşırken proforma bazda ise %51,0 artışla 14,5 milyon YTL ye ulaşmıştır. Esas faaliyet kar marjı aynı dönemde satılan malın maliyetinin net satışlara oranındaki düşüş nedeniyle %3,5 seviyesinden %4,4 seviyesine yükselmiştir. Türkiye Esas faaliyet karı 2007 yılının ilk çeyreğinde %6,4 artarak 11,6 milyon YTL ye ulaşmıştır. Tüketici talebindeki yavaşlamayı azaltmak amacıyla uygulanan iskontolar nedeniyle esas faaliyet kar marjı aynı dönemde hafif bir düşüşle %4,6 seviyesinden %4,4 seviyesine gerilemiştir. Uluslararası 2006 yılının ilk çeyreğinde 1,8 milyon USD lik (2,5 milyon YTL) esas faaliyet zararı sonrasında 2007 yılının ilk çeyreğinde 1,0 milyon USD lik (1,3 milyon YTL) esas faaliyet karı elde edilmiştir. Esas faaliyet kar marjı 2006 yılının ilk çeyreğinde -%3,3 den 2007 yılının ilk çeyreğinde %4,2 ye yükselmiştir. FAVÖK FAVÖK esas faaliyet karındaki artışın yanında ve artan amortisman giderlerinin de katkısıyla 2007 yılının ilk çeyreğinde %18,0 artışla 37,3 milyon YTL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjı da aynı dönemde %11,5 seviyesinden %11,6 seviyesine yükselmiştir. Türkiye deki operasyonların FAVÖK rakamı ise 2007 yılının ilk çeyreğinde %6,3 artışla 30,6 milyon YTL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK marjı da aynı dönemde %12,2 den %11,7 seviyesine gerilemiştir. Satış gelirlerindeki %11,5 lik artışa rağmen yatay kalan nakit çıkışı gerektirmeyen giderler nedeniyle FAVÖK marjı düşmüştür. Uluslararası operasyonların FAVÖK ü ise 2007 yılının ilk çeyreğinde iki kattan fazla artarak 4,4 milyon USD ye (6,2 milyon YTL) yükselmiştir. FAVÖK marjı da aynı dönemde %7,1 seviyesinden %10,3 seviyesine yükselmiştir. Ancak proforma bazda bakıldığında ise FAVÖK marjı %7,1 den %10,7 ye çıkmıştır. Net Kar Şirketin 2007 yılının ilk çeyreğindeki net kar rakamı yukarda belirtilen nedenlerden ötürü %22,9 artışla 4,3 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Hisse başı net kar rakamı ise 2007 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 artmıştır.

4 CCİ Konsolide SPK Gelir Tablosu Satış Gelirleri (net) 321,7 274,5 Satışların Maliyeti (203,3) (198,3) Brüt Esas Faaliyet Karı 118,4 76,2 Faaliyet Giderleri (104,0) (66,6) Net Esas Faaliyet Karı 14,3 9,6 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 11,1 (7,0) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (12,3) 8,9 Finansman (Giderleri) / Gelirleri (6,0) (5,2) Faaliyet Karı / (Zararı) 7,2 6,3 Ana Ortalık Dışı Kar / (Zarar) (0,2) 0,3 Vergiler (2,7) (3,1) Net Dönem Karı / (Zararı) 4,3 3,5 FAVÖK 37,3 31,6 Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 79,8 72,6

5 CCİ Konsolide SPK Bilanço (Denetlenmiş) (Denetlenmiş) Hazır Değerler 140,8 50,9 Kısa Vadeli Finansal Borçlar 205,5 212,4 Menkul Kıymetler 6,5 4,8 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa vadeli Kısımları 3,2 1,7 Ticari Alacaklar, net 180,9 137,5 Ticari Borçlar, net 110,1 105,0 Stoklar 186,3 165,9 Borç Karşılıkları 8,4 13,4 Diğer Alacaklar 20,7 28,4 Diğer Yükümlülükler 66,2 55,6 Diğer Dönen Varlıklar 22,4 19,5 Cari/Dönen Varlıklar 557,7 406,9 Kısa Vadeli Yükümlülükler 393,5 388,1 Finansal Varlıklar 2,1 2,5 Uzun Vadeli Finansal Borçlar 347,8 163,6 Maddi Varlıklar 761,9 721,8 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 17,7 20,2 Maddi Olmayan Varlıklar 304,2 309,9 Borç Karşılıkları 21,4 20,2 Ertelenen Vergi Varlıkları 7,9 8,5 Diğer Duran Varlıklar 9,7 8,6 Uzun Vadeli Yükümlülükler 386,9 204,0 Cari Olmayan/Duran Varlıklar 1.085, ,3 Özsermaye ve Ana Ortaklık Dışı Paylar 863,0 866,1 Toplam Varlıklar 1.643, ,2 Toplam Özsemaye ve Yükümlülükler 1.643, ,2

6 Türkiye Operasyonu - SPK Gelir Tablosu (milyon YTL) Esas Faaliyet Gelirleri Satış Gelirleri (net) 262,3 235,2 Satışların Maliyeti (161,2) (169,5) Brüt Esas Faaliyet Karı 101,1 65,7 Faaliyet Giderleri (89,5) (54,8) Net Esas Faaliyet Karı 11,6 10,9 FAVÖK 30,6 28,8 Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 64,1 61,6 CCİ Uluslararası Operasyonlar Konsolide SPK Gelir Tablosu (milyon USD) (milyon YTL) (milyon USD) (milyon YTL) Satış Gelirleri (net) 42,9 60,2 29,6 39,3 Satışların Maliyeti (30,6) (43,0) (21,7) (28,7) Brüt Esas Faaliyet Karı 12,2 17,2 8,0 10,5 Faaliyet Giderleri (10,5) (14,7) (8,9) (11,8) Net Esas Faaliyet Karı 1,8 2,5 (1,0) (1,3) FAVÖK 4,4 6,2 2,1 2,8 Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 15,7 15,7 11,1 11,1

COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR. 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar

COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR. 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar 2010 yılında konsolide satış hacmi Türkiye ve Uluslararası Operasyonlardaki güçlü satış hacmi büyümesinin etkisiyle %13,5 artış

Detaylı

fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1

fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1 fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1 İÇİNDEKİLER Murahhas Aza Burak Başarır ın Yorumları 4 CCİ Hakkında 5 Ortaklık

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Özet Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara Dönem Özet

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 30 Eylül 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2011 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : Doğan Şirketler

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda yer verilen finansal bilgiler de Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

THY: Halka Arz Bilgi Notu 15/05/2006 1

THY: Halka Arz Bilgi Notu 15/05/2006 1 GENEL BİLGİ Türk Hava Yolları nın ( THY, Şirket ) %25 hissesinin Mayıs ayının ikinci yarısı içerisinde halka açılması planlanmaktadır. Bu halka arzda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait % 25 payın 43.750.000

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Finansal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : Doğan

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Sayfa Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço 1 Konsolide Gelir Tablosu 2 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 -

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 - VARLIKLAR AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı