28 Mart YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 Mart 2008 2007 YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI"

Transkript

1 28 Mart 2008 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 2007 YILI SONUÇLARI AÇIKLAMASI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2007 ile 31 Aralık 2006 konsolide mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hk. Tebliğ uyarınca SPK tarafından uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır. İlişikteki bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar Coca-Cola İçecek A.Ş. ( CCİ ) ile iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinin finansallarını kapsamaktadır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün CCİ ye transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir. CCİ Mahmudiye yi 16 Mart 2006 da satın almıştır. Bu nedenle 2006 yılı 12 aylık mali tablolarda Mahmudiye nin sadece 17 Mart - 31 Aralık 2006 dönemine ait finansal tabloları konsolide edilmiştir. 6 Şubat 2007 de CCİ nin %50 ortaklığı bulunan The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO nun %60 oranında ortaklığıyla CC Beverage Limited ünvanlı yeni bir ortak girişim şirketi Irak ta kurulmuştur. CCİ ayrıca bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. (eski adıyla Efes Invest Holland B.V.) vasıtasıyla Suriye de faaliyet gösteren Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ( S.S.D.S.D. ) adlı şirketin %50 sini Nisan 2007 de Anadolu Endüstri Holding A.Ş. den satın almıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak, diğer bir ifade ile CCİ nin müşterek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının hissesi oranında dahil edilmesi yoluyla konsolide edilmektedir. Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların işlevsel ve raporlama para birimi USD olarak belirlenmiştir. Konsolide mali tablolar oluşturulurken yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların bilanço kalemlerinin Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi olan YTL ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet i Merkez Bankası nın açıkladığı resmi döviz alış kuru, gelir tablosunun çevriminde ise ilgili dönemde oluşan ortalama kurlar esas alınmıştır. 1

2 Konsolide Satış Hacmi Ünite kasa satışlar önceki yıla göre %13 artışla 480 milyona yükselmiştir yılında faaliyet gösterilen tüm pazarlarda stratejik büyüme hedeflerine paralel olarak güçlü satış hacmi büyümeleri yakalanmıştır. Net Satış Gelirleri Net satışlar geçen yıla göre %16 artışla milyon YTL ye yükselmiş, bunun 329 milyon YTL sini Uluslararası operasyonlar gerçekleştirmiştir. Net satışlarda satış hacminin üzerinde gerçekleşen artış karlı büyüme yönetiminden kaynaklanmıştır. Esas Faaliyet Karı 2007 yılında esas faaliyet karı %37 artışla 242 milyon YTL ye yükselmiştir. Esas faaliyet kar marjı 2007 yılında geçen yıla göre 200 baz puan artarak %10,6 dan %12,6 ya yükselmiştir. FAVÖK FAVÖK geçen yıla göre %28 artışla 340 milyon YTL ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı 2007 yılında 170 baz puan artarak %17,7 ye yükselmiştir. Net Kar Net kar rakamı geçen yıla göre %77 artışla 87 milyon YTL seviyesinden 154 milyon YTL ye yükselmiştir yılında Efes Sınai Yatırım Holding satınalmasından dolayı CCI nin faydalandığı birikmiş zararların 2007 de olmaması ve ertelenmiş vergi etkisiyle yükselen vergi oranı net kar rakamındaki büyümeyi sınırlamıştır. Hisse başı kar rakamı 2006 yılındaki 35 YKr seviyesinden 2007 yılında 60 YKr ye yükselmiştir. Yatırım Harcamaları Büyümeye uzun vadeli bir platform oluşturma amaçlı yatırımlar 2007 yılında da devam etmiş ve Türkiye de dokuz, Kazakistan da iki ve Azerbaycan da bir üretim hattı hizmete girmiştir yılında daha yüksek kar marjlı yerinde tüketim paketlerinin satışını arttırma stratejisi kapsamında adedi Türkiye de, i ise yurtdışı operasyonlarda olmak üzere toplam yeni soğutucu satış noktalarına yerleştirilmiştir. Her kişiye düşen soğutucu kapısı sayısı ise CCI nin faaliyet gösterdiği coğrafyada 2007 yılında 34.9 dan 40.6 ya yükselmiştir. 2

3 Net Borç 31 Aralık 2006 itibariyle 322 milyon YTL olan konsolide net borç rakamı 31 Aralık 2007 itibariyle 360 milyon YTL dir. Konsolide net borcun FAVÖK e oranını gösteren çarpan 2006 yılında 1.21 iken 2007 yılında 1.06 ya düşmüştür. Türkiye Operasyonları Satış Hacmi Türkiye de satışlarımız 2007 yılında %11 büyüyerek 382 milyon ünite kasaya yükselmiş ve satış hacmi hedefinin üst sınırında bir büyüme sağlanmıştır. Birinci çeyrekte gerçekleşen %4,1 lik düşük bir büyümeyle yıla başlanmış olunmasına rağmen gazlı içecek kategorisinin büyümesi ikinci çeyrekte hızlanmış ve yılın geri kalan kısmında güçlü bir büyüme trendi yakalanmıştır yılı boyunca düzenlenen 11 ulusal kampanya ile yürütülen etkili pazarlama stratejileri bu büyümeye destek olmuştur. CCI gazlı içecek kategorisinde pazar payını 2006 daki %65,1 seviyesinden %66,3 e yükseltmiştir (Kaynak: Nielsen). Gazsız içecekler kategorisinde iki haneli büyüme devam etmiştir. Ancak yüksek sezonda yaşanan kapasite problemleri nedeniyle Cappy nin büyümesi meyva suyu kategorisi büyümesinin gerisinde kalmış ve pazar payı gerilemiştir. Fakat buna rağmen Cappy pazardaki lider konumunu bu yıl da korumuştur. Cappy nin pazardaki konumunun daha da güçlendirilebilmesi ve tekrar kapasite problemleri yaşanmaması için gereken yatırımlar tamamlanmıştır yılında değişik içecek kategorilerinde 38 yeni ürün/ambalaj pazara sunulmuş ve toplam sayı 200 e yaklaşmıştır. Net Satış Gelirleri Net satışlar %15 artışla 2007 yılında milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan fiyat artışları, iskonto yönetimi ve paket dağılımındaki olumlu değişiklikle net satışlar satış hacmindeki artışın üzerinde büyümüştür. Esas Faaliyet Karı Esas faaliyet karı 2007 yılında 2006 yılına göre %39 artışla 203 milyon YTL ye yükselmiş ve esas faaliyet kar marjı da 220 baz puan artışla %12,7 ye ulaşmıştır. Bu artışta güçlü satış hacmi büyümesi, artan satış gelirleri, YTL nin değer kazanmasıyla düşen hammadde maliyetleri ve ölçek ekonomisi nedeniyle azalan sabit giderler rol oynamıştır. Düşen şeker fiyatları ve YTL nin değer kazanmasıyla döviz bazındaki bazı hammaddelerin fiyatlarında sağlanan tasarruf, ünite kasa başına düşen satılan malın maliyetinin %13 oranında düşmesini sağlamıştır. Artan satış hacmi nedeniyle 2007 yılında dağıtım giderlerinde bir önceki yıla göre yükseliş yaşanmıştır. Ayrıca artan akaryakıt fiyatları da dağıtım giderlerini olumsuz 3

4 FAVÖK etkilemiştir. Son olarak pazarlama giderleri de gazlı ve gazsız içecek kategorilerindeki büyüme trendini destekleme amaçlı yapılan tüketici promosyonları nedeniyle yükselmiştir yılında FAVÖK %29 artışla 284 milyon YTL ye yükselmiştir. FAVÖK marjı 2007 yılında 190 baz puan artarak %17,7 seviyesine yükselmiştir. Uluslararası Operasyonlar Satış Hacmi Satış hacmimiz 2007 yılında %23 artışla 98 milyon ünite kasaya yükselmiştir. Uluslararası operasyonların proforma organik bazda (Suriye ve Irak satışları hariç) büyümesi ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet gösterilen tüm pazarlarda satış hacimlerinde yüksek büyümeler yakalanmış, 2007 yılında faaliyet gösterilmeye başlayan Irak ve Suriye pazarlarında da ilerlemeler kaydedilmiştir. CCI nin gazlı içecekler kategorisindeki pazar payı Kazakistan, Azerbaycan ve Ürdün de sırasıyla %46,4, %51,6 ve %11,4 olarak gerçekleşmiştir (Kaynak: Nielsen).. Ekonomik yavaşlama ve özellikle yılın ikinci yarısında kapasite problemlerinden olumsuz etkilenen Kazakistan operasyonu yine de çift haneli büyümesini 2007 yılında da sürdürmüştür. Diğer yandan sadece alkolsüz içecek satışlarına bakıldığında satış hacmi büyümesi %18 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek enflasyon ortamına rağmen Azerbaycan operasyonu da 2007 yılında %29 luk güçlü bir büyüme sağlamıştır. Kazakistan da futbol ve müzik platformlarını kullanan pazarlama kampanyaları, Azerbaycan da etkin marka aktiviteleri ve Kırgızistan da kanal bazında pazarlama aktiviteleri Orta Asya ülkelerinde satış artışına katkıda bulunmuştur. Bulunurluğu artırma ve altyapı konusunda yatırımların devam ettiği Orta Doğu ülkelerinde Coca-Cola markasının varlığı ve tanınırlığı ürün tattırma ve distribütör ağını genişletme çalışmalarıyla önemli ölçüde artmıştır. Net Satış Gelirleri Net satışlar 2007 yılının tamamında %25 artışla 253 milyon dolara (329 milyon YTL) ulaşmıştır. Bu olumlu sonuç yüksek satış hacmi artışlarının yanı sıra yeni paketlerin pazara sunulması, daha etkin dağıtım ve ülkelerin yerel para birimleri bazında satış fiyatlarında yapılan artışlardan kaynaklanmıştır. Esas Faaliyet Karı Esas faaliyet karı 2006 yılındaki 20 milyon A.B.D. Dolar ından (29 milyon YTL) 2007 yılının tamamında 28 milyon A.B.D. Dolar ına (37 milyon YTL) yükselmiştir. 4

5 Esas faaliyet kar marjı 2007 yılında 110 baz puan artarak %11,2 seviyesine ulaşmıştır. Faaliyet giderleri marjındaki artış esas olarak Orta Asya operasyonlarının artan pazarlama giderlerinden kaynaklanmıştır. Dağıtım giderlerindeki yükseliş esas olarak artan satış hacminden kaynaklanmıştır. Diğer yandan yükselen akaryakıt fiyatları da dağıtım giderlerinin artışında rol oynamıştır. Ayrıca ilk defa konsolide edilen Irak ve Suriye operasyonları da 2007 yılında toplam faaliyet giderlerinin artmasına neden olmuştur. FAVÖK FAVÖK %33 artışla 43 milyon A.B.D. Dolar a (56 milyon YTL) yükselirken FAVÖK marjı ise 100 baz puan artarak %17,0 seviyesine ulaşmıştır Tahminleri Satış hacmi, satış gelirleri ve FAVÖK için aşağıdaki şekilde olan hedeflerimizi koruyoruz: Türkiye satış hacmi: Yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arası büyüme Uluslararası operasyonlar satış hacmi: %20 civarı büyüme Satış gelirleri satış hacminin üzerinde büyüyecek FAVÖK satış gelirlerinin üzerinde büyüyecek CCI nin 2008 performansı etkili karlı büyüme yönetimi, en iyi uygulamaların devamı, sürekli yeni ürün ve paket lansmanları, doğru saha uygulamalarına ulaşma yöntemi ve artan operasyonel verimlilik ile desteklenecektir. Pazara yeni ürünlerin sunulmasına Şubat ayında Coca-Cola Zero nun Türkiye lansmanıyla başlanmıştır. Geçtiğimiz iki yılda toplam 52 ülkede piyasaya çıkan Coca-Cola Zero Coca-Cola markasının son 22 yıldır yaptığı en büyük yenilik olarak tanımlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de üretim kapasitesi, soğutucular ve altyapı konularında yoğun yatırımlarımıza devam edeceğiz. Efektif vergi oranının 2008 yılında %23.5 civarında olmasını bekliyoruz. Son Gelişmeler Aralık 2007 de çoğunluk hissesi The Coca-Cola Company ( TCCC ) ye ait olan Pakistan daki Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. ( CCBPL ) şişeleyicisinin hisse devri ile ilgili olarak TCCC ile görüşmelere başlanmıştır. Şu an itibariyle hukuki, vergisel ve finansal inceleme çalışmaları başlamıştır. Niyet mektubunun yılın ikinci çeyreğinde imzalanması hisse transferinin ise üçüncü çeyrek itibariyle tamamlanması beklenmektedir. CCI 2008 Ocak ayında The Coca-Cola Company ( TCCC ) ile Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ( Doğadan ) nin %50 hissesini satın almak üzere 5

6 görüşmelere başladığını duyurmuştur. Niyet mektubunun yılın ikinci çeyreğinde imzalanması kanuni onaylara tabi hisse transferinin ise yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir. Bu satınalmanın gerçekleşmesi için 12 Şubat 2008 de duyurulan şirket ana sözleşmesindeki değişikliğin yapılması gerekmektedir. Bu değişikliğin yapılabilmesi için 18 Nisan 2008 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Her iki konuda da yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir. CCI 26 Şubat 2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 3 yıl vadeli ve anapara ödemesi vade sonunda yapılacak 190 milyon Amerikan Doları tutarında döviz kredisi kullanımına karar vermiştir. Krediler, öncelikle 2008 yılı yatırımlarının finansmanı ve vadesi dolan kredilerin geri ödemesi amacıyla kullanılacaktır. 6

7 CCİ Konsolide SPK Gelir Tablosu (milyon YTL) Satış Hacmi (milyon ünite kasa) Satış Gelirleri (net) 1.925, ,2 Satışların Maliyeti (1.142,0) (1.142,2) Brüt Esas Faaliyet Karı 783,9 525,0 Faaliyet Giderleri (541,5) (348,5) Net Esas Faaliyet Karı 242,4 176,5 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 62,7 53,7 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (99,8) (47,4) Finansman (Giderleri) / Gelirleri 1,2 (80,0) Faaliyet Karı / (Zararı) 206,5 102,8 Ana Ortalık Dışı Kar / (Zarar) (2,2) (4,1) Vergiler (50,7) (12,0) Net Dönem Karı / (Zararı) 153,7 86,7 FAVÖK 340,3 266,0 7

8 CCİ Konsolide SPK Bilanço (milyon YTL) (milyon YTL) Hazır Değerler 141,4 50,9 Kısa Vadeli Finansal Borçlar 71,4 212,4 Menkul Kıymetler 6,4 4,8 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa vadeli Kısımları 147,8 1,7 Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar, net 156,4 142,4 Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar, net 127,0 105,0 Stoklar 166,1 165,9 Borç Karşılıkları 10,0 13,4 Diğer Alacaklar 39,1 23,5 Diğer Yükümlülükler 58,4 55,6 Diğer Dönen Varlıklar 23,7 19,5 Cari/Dönen Varlıklar 533,2 406,9 Kısa Vadeli Yükümlülükler 414,7 388,1 Finansal Varlıklar 1,5 2,5 Uzun Vadeli Finansal Borçlar 288,5 163,6 Maddi Varlıklar 864,4 721,8 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 24,3 20,2 Maddi Olmayan Varlıklar 258,2 309,9 Borç Karşılıkları 25,1 20,2 Ertelenen Vergi Varlıkları 1,3 8,5 Diğer Duran Varlıklar 18,4 8,6 Uzun Vadeli Yükümlülükler 338,0 204,0 Ana Ortaklık Dışı Paylar 13,4 17,4 Cari Olmayan/Duran Varlıklar 1.143, ,3 Özsermaye 911,0 848,7 Toplam Varlıklar 1.677, ,2 Toplam Özsemaye ve Yükümlülükler 1.677, ,2 8

9 Türkiye Operasyonu - SPK Gelir Tablosu (milyon YTL) Satış Hacmi (milyon ünite kasa) Satış Gelirleri (net) 1.599, ,9 Satışların Maliyeti (925,9) (955,4) Brüt Esas Faaliyet Karı 674,1 436,5 Faaliyet Giderleri (470,6) (290,2) Net Esas Faaliyet Karı 203,4 146,3 FAVÖK 283,6 219,7 CCİ Uluslararası Operasyonlar Konsolide SPK Gelir Tablosu (milyon USD) (milyon YTL) (milyon USD) (milyon YTL) Satış Hacmi (milyon ünite kasa) Satış Gelirleri (net) 252,7 328,6 202,6 289,6 Satışların Maliyeti (168,9) (219,7) (140,8) (201,4) Brüt Esas Faaliyet Karı 83,8 109,0 61,7 88,3 Faaliyet Giderleri (55,6) (72,3) (41,4) (59,2) Net Esas Faaliyet Karı 28,2 36,7 20,4 29,1 FAVÖK 43,0 55,9 32,4 46,3 9

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI 29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR. 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar

COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR. 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar COCA-COLA İÇECEK 2010 YILI KONSOLİDE SONUÇLAR 2010 Yılı Konsolide Sonuçlar 2010 yılında konsolide satış hacmi Türkiye ve Uluslararası Operasyonlardaki güçlü satış hacmi büyümesinin etkisiyle %13,5 artış

Detaylı

fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1

fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1 fi,şşi,ş İ,şi, Şşi, şşş II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2014 11s1 İÇİNDEKİLER Murahhas Aza Burak Başarır ın Yorumları 4 CCİ Hakkında 5 Ortaklık

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2014 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Özet Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Özet Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara Dönem Özet

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2012 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2009 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR [1] İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Özel Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Sayfa Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço 1 Konsolide Gelir Tablosu 2 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu

Detaylı

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler ANADOLU EFES HAKKINDA // Bir Bakışta Anadolu Efes 04 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 05 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 06 Bira Grubu 08 Meşrubat

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Finansal

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 Aralık 2014 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

2015 Yılı İkinci Çeyrek Sonuçları TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2015 İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI

2015 Yılı İkinci Çeyrek Sonuçları TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2015 İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2015 İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI 1 İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU NUN MESAJI 4 2015 YILI İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET TURKCELL GRUBU FİNANSAL

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler Başkan ın Mesajı 1 Yönetim Kurulu 3 Yönetim Kadrosu 7 Ortaklık Yapısı 9 Bağlı Ortaklıklar, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler 10 Finansal

Detaylı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 1-2 Ara

Detaylı

Girişimciliğin başarı hikayesi

Girişimciliğin başarı hikayesi Girişimciliğin başarı hikayesi Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler 2 Vizyon-Misyon 3 Kısaca Anadolu Efes 3 Anadolu Grubu 4 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 16 Operasyon Haritası

Detaylı

İçindekiler 118 119 120 121 Bu raporda kullanılan karakalem çalışmalar hakkında:

İçindekiler 118 119 120 121 Bu raporda kullanılan karakalem çalışmalar hakkında: İçindekiler 2 Kısaca Anadolu Efes 3 Anadolu Grubu 5 Vizyon-Misyon 6 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 10 Operasyon Haritası 12 Başlıca Operasyonel ve Finansal Göstergeler 13 Sermaye ve

Detaylı

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014 Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Anadolu Efes Hakkında Kısaca Anadolu Efes 6 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 7 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 8 Bira Grubu 10 Türkiye Bira Operasyonları

Detaylı

Değerli Ortaklarımız, Değerli Ortaklarımız,

Değerli Ortaklarımız, Değerli Ortaklarımız, YÖNETİM KURULU RAPORU Değerli Ortaklarımız, Koç Holding in 50 nci Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Koç Holding in yılına ait Faaliyet Raporu nu incelemelerinize sunuyoruz. Rapor un ilk bölümünde

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 İçindekiler Başkan ın Mesajı 1 Yönetim Kurulu 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Yönetim Kadrosu 8 9 Ortaklık Yapısı 11 Bağlı Ortaklıklar,

Detaylı

Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31

Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN ve TESCİL ETTİRİLEN, 30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (eski adıyla TAV Havalimanları İşletme A.Ş. )

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (eski adıyla TAV Havalimanları İşletme A.Ş. ) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (eski adıyla TAV Havalimanları İşletme A.Ş. ) 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

Detaylı

Geleceğe doğru büyümek

Geleceğe doğru büyümek 2 12 Faaliyet raporu Geleceğe doğru büyümek Coca-Cola İçecek A.Ş. Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye, 34776 İstanbul Tel: +90 216 528 40 00 Genel I Operasyonel I Kurumsal I Finansal 1 İçindekiler

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1. Genel Bakış: Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu,

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı