Beykent Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beykent Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü"

Transkript

1 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA BİNİCİLİK SPORU YAN DALI OLARAK HİPOTERAPİNİN YERİ Öğrt.Gör. BANU BEYAZ Beykent Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü C.P. CEREBRAL PALSY : Beynin ; doğum, doğum öncesi, doğum sonrası,bebeklik ve çocukluk devresinde herhangi bir nedenle hasara uğramasından ileri gelen, nörolojik adeleleri, özel ve genel duyu organlarını, mental ve emosyonel sistemlerini içine alan bir hastalık kombinasyonudur. Amerikan Cerebral Palsy Akademisi beyin özrüne bağlı felci şöyle tanımlar: Beyin özrüne bağlı felç hali, merkezi sinir sistemindeki herhangi bir özür, anormal durum ve hastalıktan dolayı, organizmanın motor fonksiyonlarında ve hareketlerinde meydana gelen normal dışı durumlardır. ( Okuturlar ; 1968, s:41 ) Serebral palsi ; beyindeki motor merkezleri tutan, progresif olmayan, çocuğun hareket sistemlerini etkileyen nörolojik bir bozukluktur. Serebral palsi tuttuğu ekstremitelere göre şöyle sınıflandırılır : ( Ormanlıoğlu;1986, s: ) Monopleji: Yalnız tek kol veya bacakta bozukluk Hemipleji: Tek taraflı kol ve bacağın hareket kusuru Parapleji: Yalnız iki bacakta hareket kusuru Tripleji : İki kol bir bacak veya iki bacak bir kolda hareket azlığı Tetrapleji ve Quadripleji :Her iki kol ve bacakta birden hareket azlığı veya yokluğu Hemiparezi, qadriparezi, paraparezi v.s yukarıda ifade edilen hareket bozukluğu yada yokluğun hafif hallerini ifade eder. Bozuk olan beyin kısmının kontrol ettiği vücut bölümünde kontrol kaybolur veya azalır. C.P. yaygın kabul gören görüşe göre beyindeki korteks, bazal gangliyonlar ve serebellumun hastalanmış olmasına göre, etkilenen motor fonksiyonlar açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırılır : (Ormanlıoğlu;1986,s: ve Madi;1994,s:6 ) Spastisite: Beyinsel inmeli çocukların % ını oluşturup serebral korteksteki harabiyetten kaynaklanmaktadır. Gerilme refleksi olur. İstemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan kaslardaki kontrol, denge ve ahenk azalmıştır. Spastik çocuğun kasları, kendi isteğinin dışında kasılır ve gerilir.genellikle bacaklar kalçadan itibaren kasılmış olup, dizler içeriye doğru dönük durumdadır. Konuşma güçlüğü görülür. Atetoid: Beyin felçli çocukların % ini oluşturup, bazal gangliyonlardaki harabiyetten kaynaklanır. Özellikle parmak ve bileklerde istem dışı titrek hareketler oluşur. Adelelerde kontrol edilemeyen kasılmaları vardır. Çoğunlukla diyafram ve boyun kaslarının da etkilenmiş olması nedeniyle yutkunma güçlüğü çekerler. Ataksi: Ataktik tipteki çocuklarda yukarıdaki gibi bir kasılma veya kontrol dışı hareketler olmayıp, dengesizlik mevcuttur. Bu tip serebral palsi, beyincikte ( serebellum) meydana gelen

2 harabiyetten kaynaklanmaktadır.bu nedenle hareketleri bir sarhoşu andırır.ince ve kaba motor devimlerde gerilik, özellikle de dengeyi, dik durmayı ve alana oryantasyonu gerektiren hareketlerde gerilik gösterirler. Kolayca düşerler. Hipotenik tip: Gevşek, pelte gibidirler. Yaygın sisternik hafif beyin hasarı gösterirler. Karışık tip: Birkaç tipin yada hepsinin karışımından oluşur. Bazı hallerde beynin arızalı olduğu kısmın yanındaki bölgeler de hasara uğramış olabilir. Bu hallerde görme bozukluğu, sağırlık, zeka kusurları ve algılama sorunları da C.P. li Çocuğun diğer arazları olarak yer alırlar. C.P.li ÇOCUĞUN REHABİLİTASYONU : Serebral palsili çocukların eğitim ve rehabilitasyonunda ekip çalışmasının önemi büyüktür.nöroloji uzmanı, pediyatrist, fizyoterapist, psikolog, pedagog, konuşma terapisti ve diğer gönüllü katılımcılardan oluşan ekibin işbirliği halinde çalışması, çocuğun yaşına göre hazırlanmış olan tedavi-eğitimrehabilitasyon programlarının hayata geçirilmesi memnuniyet verici olmakla beraber, artık, bir yerden sonra sürekli kapalı ortamlarda, oyun ve terapi merkezlerinde yapılan bu çalışmalar, bir yerden sonra bu çocuklarda bıkkınlık yaratabilmekte ve onların öğrenmeye olan motivasyonlarını da düşürebilmektedir. C.P.li çocukların sağaltımı çalışmalarında, günümüzde yukarıda belirtilen ekibin yanı sıra, alternatif ve tamamlayıcı bir terapi olarak hippotherapy horse therapy de ilave olmuştur. Hipoterapi yani atlıterapi; atın çok boyutlu hareketlerinden ve vücut ısısından yararlanarak yapılan terapi demektir.hipoterapi ; binicilik sporunun bir yan dalıdır. Temiz havada, açık alanda yapılması, doğa ile bütünleşme, bir canlı ile iletişim C.P.linin öğrenme isteğini ve gelişme arzularını kamçıladığından hipoterapi çalışmaları binicilik spor tesislerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Hipoterapinin en belirgin hedefleri; Kas dengesini normalize etmek Denge reaksiyonları gerçekleştirmek Baş ve gövde kontrolünün sağlanması Hareketlerde konsantrasyon Sosyal yaşam, arkadaşlık, paylaşım olarak sayılabilir.(www.atkolik.com) CP de ilaç tedavisi uygulanarak kas spazmları ve nöbetler kontrol altına alınmaktadır. CP de kas ve iskelet sistemindeki bozukluklar elbetteki klasik hareket terapisi ile giderilmeye çalışılmaktadır ancak hipoterapinin üstünlüğü, hareketlerdeki kordinasyonu arttırabilmesinde yatar. Hipoterapinin Tarihçesi : Atla tedavinin ilk olarak 460 lı yıllarda Romalı ve Yunanlılarca uygulandığı bilinirse de esas olarak 1940 lı yıllarda Avrupa ve Batı Almanya nın bir bölümünde ve İsviçre de uygulanmaya başlamıştır.1950 lerde İngiliz terapistler hipoterapinin her türlü engelli/ özürlü için uygulanabileceğini ileri sürdüler.1960 larda Kanada ve Amerika da hipoterapi merkezleri yaygınlaştı da Kraliyet Ailesinin Desteği ile İngiltere Engelliler Binicilik Federasyonu, Amerika da ise Kuzey Amerika Engelliler Binicilik Federasyonu kuruldu. ( Tulya Kurtulan Binicilik Akademisi)

3 Gelişimsel Binicilik Terapisi: ( D. R.T.: Developmental Riding Therapy) Uzman terapist kadrosu ve doğal bir terapi unsuru olan atın birleştirilmesi ihtiyacından ortaya çıkmıştır.gelişimsel Binicilik Terapisi, mesleki terapi, fiziksel terapi, rehabilitasyon terapisi, konuşma terapisi, özel eğitim ve psikolojiyi kapsar. Uzman ekip, hasta ve at tam bir bütünlük içinde hareket ederler. Üç temel hedef vardır *Duyusal-motor becerileri geliştirmek *Bilişsel yetileri arttırmak *Hastanın duygusal-sosyal gelişimine katkıda bulunmak (www.atkolik.com) Duyusal-motor beceriler; duyu organlarınca alınan çeşitli uyaranların beyinde idrak organizasyonu ile koordineli bir biçimde, motor hareketler gösterebilme yeteneğidir. Hipoterapi seanslarında hasta at üzerine çıkarıldığında, hasta ve at fonksiyonel motorize bir birim haline dönüşür. At hareket ettikçe, hasta da aynı şekilde hareket etmeye güdülenir.atın dinamik hareketi; ileri-geri, yukarı-aşağı, bir yandan diğer tarafa tüm bunlar hastanın sinir sistemini organize etmesine yardımcı olur.atın normal yürüyüşünde C.P.li terapi görenin hissettiği dalgalanma, insanın normal yürüyüşündeki omurga hareketi ile eşdeğerdir.paraplejik yada hemiplejik bir hastanın gövde hareketleri, bu dalgalanmayla beraber, normal yürümedeki hareket paternini yakalama şansı elde ederler.( Bitlis & Serttürk ; 1992, s: 268 ) Atın arka bacak hareketleri ile çocuğun kalça ve omurilik hareketlerinin sağlandığı ( dengeyi sağlamak için nörolojik unsurlar aktif şekilde kullanılıyor) bilinmektedir.hipoterapi uzmanının, serebral palsili çocuğun verdiği motor reaksiyonlara göre, ata yeniden sola sağa, ileri-geri hareketler yaptırarak, çocuğun davranış paternlerini daha organize ve koordineli hale getirebilmesi at-özürlü çocuk- hipoterapist üçlüsünün eşgüdümlü çalışmasına bağlıdır. Hipoterapinin birincil amacı koordinasyonu sağlayabilmektir. Bu da spasitenin azaltılması,patolojik reflekslerin azaltılması, kaybolması demektir.atın yürüyüşü esnasında yaptığı ritmik hareketler, bu hareketlerin çocukta uyandırdığı kontrol mekanizması at ile binici arasındaki uyumlu bütünleşme ile gerçekleşmektedir. Spasitenin ve istemsiz hareketlerin azalmasında atın vücut sıcaklığının rolü büyüktür.atın vücut ısısının, insan vücut ısısından farklı / fazla oluşu çocukta gevşemeyi sağlar. Gevşeyen çocukta zihni uyanıklık da artar. CP li çocuk at üzerinde iken, kendi kol, bacak, gövde ve başının çevresindeki nesnelere göre konumunun ne olduğu hususunda bir farkındalık yaşar, böylelikle motor hareketleri otomatik ve doğru yapmayı daha kolay öğrenir, düzgün duruş ve denge reaksiyonlarını geliştirebilir. Hipoterapi kognitif yetileri geliştirir: At ile hasta arasında kurulan empati ve takım çalışması neticesinde, motor bazlı öğrenmeler giderek artar.atın hareketlerinin ve çocuğun daha planlı aksiyonlarının eşgüdümünün başarılı sonuçlar üretmesi mantıksal problem çözme yeteneğini de artırır. Bir tedavi edici olarak at, çocuğun pozitif dürtülerine olumlu cevap verirken, negatif dürtülerine olumsuz yanıt vererek hastayı pozitife şartlandırır ve çocuk aktif öğrenme deneyimini elde eder. Konsantrasyon, dikkat uyanık kalır.

4 Hipoterapi duygusal-sosyal gelişimi destekler: CP li, dikkatini, kendi arazlarından sıyırıp ata yönelttiğinden doğal olarak utanç, endişe, izolasyon dışlanma gibi olumsuz duygulardan uzaklaşır ve başarma duygusu, kendine güven, umut, sevgi gibi olumlu duygularla donanır, hatta at ile CP li arasında kurulan duygu ortaklığı ve sevgi bağı karşılıklı özlenilir. Bu anlamda terapi veren at ile terapigören çocuk, sık sık buluşurlar. Hipoterapi dersleri teknik donanımı olan binicilik tesislerinde, fizyoterapist ve psikolog danışmanlığında özel at öğretmenleri eşliğinde verilmektedir. Binicilik eğitmenleri atla terapi ve ilkyardım eğitimi almış sertifikalı uzmanlardır. Hipoterapi çalışmasına alınacak atın seçimi programın başarı ile yürütülmesi açısından büyük önem taşır. Heyecanını ve dinamizmini kontrol altına almış olması açısından altı yaşından büyük atlar canlı ve yumuşak sırta sahip atların seçimi, cins olarak da midilli ve minyatür atların daha çok tercih edildiğini, çünkü bunların CP linin kontolünde ideal yüksekliğe sahip ve uysal olduklarını ifade etmektedir. (Bitlis ve Serttürk, syf:269) Hipoterapiye başlama yaşı literatürde 3-4 yaş olmakla beraber, normalde binicilik sporuna başlama yaşı 7-8 yaş olarak kabul edilmekte, serebral palsili çocuklarda ise biniciliğe başlama yaşı genellikle olarak değerlendirilmekte, zeka bölümü 75 in altında olmayan ve gövde kontrolü olan spastik, atetoid ve ataktik tipteki çocuklarda yapılan çalışmaların başarılı sonuçlar verdiği ifade edilmektedir. (A.g.e, s: 268) Hipoterapiye başlamadan önce, terapi alanı, çalışılacak saha: majen hazırlanır. Alan 300 metrekare büyüklükte, zihni gelişimi uyaran başka oyun düzeneklerinin de (kumlu alana dikilmiş sırıklar, renkli halkalar gibi zengin görsel ve işitsel uyaranlar) bulunduğu çitlerle çevirili dairesel bir alandır. Daha sonra at her türlü bakım, beslenme gibi ayar süreçlerinden geçirilir ve çocukla tanışma aşamasına geçirilir. İlk evrede ata dokunma, okşama, kaygı duymadan bir arada olabilme amaçlanır. Daha sonraki evre çocuğun atı beslemesi, suyunu vermesidir. İki taraf da (çocuk ve at) psikolojik bakımdan hazır oldukları andan itibaren çocuk binici eğitmeni tarafından at üzerine çıkarılır ve çalışmalar başlar. Bu aşamada izlenecek süreçlerin belirlenmesinde fizyoterapist ve psikolog danışmanlığı alınır. Rahatlama, ata alışma, atla gezinti ve atla vedalaşma süreci belli gün ve saatlerde yapılandırılmış olarak devam eder. Doç. Dr. Safa Kapıcıoğlu at ile terapinin sağladığı öğrenme kazanımlarını şöyle özetlemektedir: Çevremizdeki cisimlerin sınırları, büyüklüleri, renklerinin ayırt edilmesi, at sırtında daha kolay ve oyun yolu ile öğrenilir. Zamanlama, örnekleme ve motor denge at üzerinde CP li çocuk tarafından daha hızlı oluşturulmaktadır. Yine görsel ve-uzaysal beceriler daha kuvvetli uyaranları daha zayıf olanlardan ayırabilmek, karar vermek at sırtında kolay olmaktadır. Kendisinden daha büyük olan bir hayvanı zamanla kontrol edebilme becerisini kazanmak da çocukta özgüveni geliştirir, başarma duygusuna katkıda bulunur, duygusal kontrol ve disiplin oluşturur. Ülkemizde Türk Spastik Çocuklar Derneğinde binicilik faaliyeti olarak başlayan hipoterapi tekniği diğer pek çok rehabilitasyon merkezlerinde ve binicilik tesislerinde ağırlıklı bir program olarak yer almakta, pek çok serebral palsili ebeveyni ve eğitimciler memnuniyetlerini dile getirmekte, böylelikle CP li çocuklar da gerek görünüm gerek diğer mental-duygusal-davranışsal yetenekleri açısından, normal akranlarına daha hızlı yaklaşmaktadırlar.

5 KAYNAKÇA Okuturlar, H. Mehmet. Özel Eğitim. Okuturlar Yayınları, No: 4, s:41, İstanbul, 1968 Madi, Bülent. Özel Eğitim Ders Notları. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, s:4, İstanbul, Ormanlıoğlu, Mücella. Serebral Palsi, Akiz ve Konjenital Beyin Hasarlı Çocuklarda Görsel-Motor Sendromu Kapsayan İdrâk Yetersizliklerinin Ölçümü, s: , İ.Ü Ed. Fak. Yay. No: İstanbul, Bitlis, Demet ve Nuray Serttürk. Cerebral Palsy nin Rehabilitasyonunda Binicilik Sporunun Yeri I. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitabı. s: , Ankara, TKBA: Tulya Kurtulan Binicilik Akademisi Web Sayfası

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Ülkenin %12.9 u engellidir. Bunların 0-4 yaş arası 150 bin erkek, 105 kadın. 20-24 yaş arası 379 bin kişi engelli. 550-600 milyon engelli var. Dünyada 100 milyonu doğumdan,

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz

Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı. Önsöz 1 Bağımsız Yaşam için Yeni Yaklaşımlar 6 Avrupa ülkesinin iyi uygulamalarını kapsayan bir el kitabı Yasal Uyarı Bu proje, Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] yalnızca yazarın

Detaylı

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA MANUEL TEDAVİ TEKNİKLERİ İLE KAS VE İSKELET SİSTEMİNE AİT PROBLEMLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR TAMAMLAYICI TIP TEKNİKLERİ İLE NÖROLOJİK PROBLEMLERE

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Dönem : 19 Yasama Yılı : 2

Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 292) Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Ül- i kemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Engellilerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Dural Cranial Nasal Release Procedures. Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C.

Dural Cranial Nasal Release Procedures. Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C. Dural Cranial Nasal Release Procedures Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C. İçindekiler DCNRP Nedir?...S / 05 DCNRP ve Çocuklar...S / 07 Etkili Olduğu Rahatsızlıklar...S /

Detaylı

Otizm Aile ve Toplum El Kitabı. Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK

Otizm Aile ve Toplum El Kitabı. Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK Otizm Aile ve Toplum El Kitabı Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK ISPARTA / 2015 Otizm Aile ve Toplum El Kitabı Atabey Kaymakamlığı Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin At ve Doğa Sevgisi ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ Recep ASAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen HAZIRLAYANLAR: Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen Ankara - 2013 ISBN: 978-605-86193-0-2 Yayın Koordinatörü: Sultan Seyhan

Detaylı

BAĞCILAR DA ENGELLİ POLİTİKALARI VE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR

BAĞCILAR DA ENGELLİ POLİTİKALARI VE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR BAĞCILAR DA ENGELLİ POLİTİKALARI VE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR Prof. Dr. Ali Seyyar 1 GİRİŞ Engelli bireylerin kendilerini içinde yaşadıkları kentin ve mahallenin bir parçası olarak görebilmeleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı