BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR"

Transkript

1 1 BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR MADDE 1 Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve aşağıda belirtilen amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Beyin Araştırmaları ve Nöroplastisite Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Madde 1.1 DERNEĞIN KISA ADI: Beyin Araştırmaları ve Nöroplastisite Derneği dir (BAND) Madde 1.2 DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul / Türkiye / dir. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI MADDE 2 DERNEK FAALİYETLERİ ve AMACI Madde 2.1 Herhangi bir Sağlık Problemi ve Hastalanma Nedeniyle Sağlıkları Bozulan, Sakatlıkları Gözlenen Bireylerin Tedavilerini Yaparken Konvansiyonel, Alternatif, Modern ve İleri Teknolojiye ve Araştırmaya Dayalı Sağlık Yöntemlerini Kullanmak veya Dünya Üzerinde En Yüksek Performansı Sağlayan Tedavi Yöntemlerini Araştırarak Tespit Etmek ve Geliştirmek, Bireylerin Fiziksel, Sosyal ve Ruhsal Sakatlıklarının Tedavileri Sırasında Başarı Performanslarını En Üst Düzeye Çıkarmak, Aşamalarına Göre Gerekli Eğitimlerini Sağlamak ve Normal Yaşama Entegrasyonlarını Sağlamak, Mesleki Gelişimlerini Tamamlamak ve Yeniden İstihdamlarına Olanaklar Sağlayacak Projeleri Geliştirmektir. Madde 2.2 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler tertip etmek veya yardımlaşmak, Madde 2.3 AB üyelik sürecinde ve sonrasında karşılaşılacak imkânlardan istifade etmek. Bu çerçevede düzenlenecek olan organizasyonlara iştirak etmek. AB nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklerinden faydalanmak, organizasyonlar düzenlemek, Madde 2.4 Kendi ilgi alanında kurulacak olan derneklere, kuruluş aşamasında ve daha sonrasında yapacağı faaliyetlerle ilgili danışmanlık ve rehberlik yapmak. Bu derneklerle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler organize etmek. Madde 2.5 Özetle Doğum öncesi beyin zedelenmelerinden, doğum sonrasından ölüme kadar olan süreçte hastalıklardan, uyuşturucu, alkol v.b. madde bağımlılığından, zehirlenmeler, ruhsal travmalar ve genetiksel, çevresel faktörlerden oluşan her türlü sakatlanma sonrası bireyin yaşam kalitesini arttırıcı, eğitimsel ve istihdam arttırıcı faaliyet ve projelerde bulunarak, bireyin sağlıklı bir toplum içinde sağlıklı ve kaliteli yaşam kurmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. MADDE 3 TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

2 2 Madde 3.1 Derneğin hedefleri doğrultusunda, Beyin ve Sinir Sisteminin herhangi bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hasarlanması sonrası oluşan fiziksel veya zihinsel zayıflaması olan çocuk veya yetişkin bireylerin tedavileri üzerinde çalışan profesyoneller arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beyin araştırmaları yaparak Nöroplastisite biliminin çok etkili faydaları olması nedeniyle, sağlıkla birlikte sosyal hayata uyumu sağlayan bilimsel faaliyetlerin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmaktır. Madde 3.2 Nörolojik rehabilitasyon veya diğer modern tedavi protokolleri konusunda eğitimler vermek, sertifikalı veya diplomalı Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanları, Nöroplastisite Uzmanları veya 'Nörorehabilitasyon Eğitmenleri' yetiştirerek daha fazla sayıda insana ve engelliye ulaşmayı sağlamak amacıyla, 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Tedavi Edici Hekimlik Hizmetler Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olma İstihdam Sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.3 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.4 İnsan hayatının temel hakları olan, yaşama hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, eğitim ve meslek edinme hakkı, normal toplum ile entegre olarak sosyalleşme hakkı alanlarını hasta bireylerin de kolayca elde etmesini sağlamak yanında, sosyalleşme sırasında bireylerin başkalarına bağımlı kalmadan hayatlarını idame ettirebilmelerini sağalama derneğin hedefleri arasındadır. Madde 3.5 Derneğin faaliyetleri sayesinde ülkemizde sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşacak olan insanlarımızın gönüllü olarak tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri sağlanarak sağlıklı, özgür, ekonomik olarak güçlü ve sosyal olarak gelişkin bireyler olarak desteklenmesi sonucunda yürütülmekte olan projenin Dünyada tanıtılması ve geliştirilmesi konularında üzerine düşeni yapmak, eğitim, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler ve psikoloji vb. uygulama alanlarında sağlık biliminin ülkemize katkılarını arttırmak, bu faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen yabancı ülkelerin insanlarının da ülkemize gelerek sağlık hizmetleri almalarını sağlamak veya kendi ülkelerinde bu hizmetlerin verilebileceği ortamları oluşturmak için projelerde rol almalarını sağlamaktır. Madde 3.6 Nöroplastisite bilimi ile ilgilenenlerin standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, insan doğasının korumasını sağlamak. Temel insan haklarından olan iyi sağlık hizmeti almak ve eğitim almak, meslek edinmek, bağımsız yaşayabilmek konularında ülkemizde yürütülen sözcülük, eğitim, bilgilendirme ve tıbbi hizmet uygulama çalışmalarına katılarak, ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bireyin ve ailenin sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Madde 3.7 Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek sinir sistemi ve diğer organ sistemleri hastalıklarından kaynaklanan sakatlıklarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, tıbbi, metodolojik, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmak ve rol oynamak amacı ile kurulmuştur.

3 Madde 3.8 Derneğin faaliyetlerinde Temel İlke Faaliyetlerimizin Hammadesi İnsan dır, Edinimi Hayata Yeniden Kazandırılmış İnsandır. 3 Madde 3.9 Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. Madde 3.10 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Madde 3.11 Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Yurt açmak ve işletmek, öğrenci evleri açmak ve işletmek, hastane, tıp merkezi, rehabilitasyon merkezi, fiziksel aktivite merkezi, tetkik laboratuvarları, araştırma laboratuvarları, radyoloji, nükleer tıp merkezleri açmak, işletmek, engellilere yönelik özel okullar, mesleki eğitime dönük özel okullar, beceriye dayalı mesleki eğitim kursları açmak, sağlık ve mesleklere dönük her türlü sertifikalı kurs ve eğitim merkezleri açmak, işletmek, sosyal faaliyet alanları, sağlıkla ilgili kurslar, meslek ile ilgili kurslar açmak, kamp, tatil köyü, sosyal tesisler açmak ve işletmek, yaşlılara dönük yaşlı evleri, yaşlı gündüz ve gece bakım evleri, kreşleri açmak işletmek, her yaş gurubuna yönelik spor aktivite merkezleri açmak, işletmek. Bu merkezlere, kamplara ve kurslara yurt dışından müşteri getirmek ve sağlık turizmini geliştirmek amaçlı faaliyetlerde bulunmak. Kaplıca açmak, işletmek, otel, hotel açmak, işletmek, kaplıca turizmini desteklemek ve yapmak. Bireylerin doğayla ilişkilerini geliştirmek, doğaya ve çevreye gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi pekiştirmek için biyolojik araştırma laboratuvarları kurmak, organik tarıma dayalı üretimlerin arttırılması, erozyonla mücadele için eğitimler vermek. Bireylerin bu alanlarda pratik açıdan eğitim almalarını geliştirebilmeleri için tarımsal alanlara yatırım yapmak dernek gelirlerine katkıda bulunması muhtemel tarımsal faaliyetlerde bulunmak. Madde 3.12 Üyeleri ve üye olmayan gençler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Madde 3.13 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak. Madde 3.14 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak. Bireylerin geliştirdikleri icat ve buluşlarda ülkemiz ve insanlık yararına olduğu düşünülen projelere maddi proje destekleri sağlamak. Hayata geçirilmesini kolaylaştırmak. Madde 3.15 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. Madde 3.16 Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

4 4 Madde 3.17 Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak. Çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunmak. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında bulunur. Hatıra ormanları, parklar, bahçeler, tesis etmek. Madde 3.18 Faaliyetleri için yer kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkul bağışlarını kabul etmek ve gayrimenkullerini bağış yapabilmek. Gerekli diğer hukuki işlemleri yapmak. Madde 3.19 Boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal kültürel, bedeni ve zihni yönden kişisel gelişimlerini sağlamak maksadıyla gençlik kulüpleri kurmak, resim, ebru, hat, tezhip, minyatür, yazı yazma, el sanatları, el becerileri, tiyatro, müzik aletleri kullanma gibi sanatsal çalışmalarda kurslar açmak, okuma etüt salonları açmak, işletmek. Madde 3.20 Konularında uzmanlık sahibi kişilere, her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar halinde neşretmek veya neşrettirmek, Madde 3.21 Proje üretip, proje yarışmaları yapmak ve sonucunu uygulamaya koymak. Madde 3.22 İlgili makamlardan izin alarak eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, Madde 3.24 Her türlü Taşınır ve taşınmaz mal alır satar yer kiralar gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunur her türlü yatırım araçlarını bünyesinde bulundurabilir ve satışını yapabilir, ithalat ihracat yapabilir ticari faaliyetlerden elde edilen karları yatırımda veya sarfta kullanabilir, Madde 3.25 Özel veya kamu kurumları ile ortak proje yapabilir herhangi bir şekilde proje paydaşları arasında olabilir, sadece kendisi de proje yapabilir, verdiği eğitimlerde belge verebilir, Madde 3.28 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Hizmetleri Tedavi Edici Hekimlik Hizmetleri Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme. Madde 3.29 Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olma İstihdam Sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.30 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.31 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde etkinlik alanlarımıza giren disiplinlerle tıbbi üniteleri ve birimleri, gerekli yerlerden izin alarak, hastane, tıp merkezi, poliklinik, ayaktan veya yataklı rehabilitasyon merkezleri kurmak, geliştirmek ve bu üniteleri diğer ülkelere taşımak, ulaştırmak, oralarda da benzerlerinin kurulmasını sağlamak. Ciddi sakatlanmalara neden olabilen hastalıklara dönük özel hitap eden departmanları bu sağlık birimleri içinde kurmak.

5 5 Madde 3.32 Hastalıkları doğru tanıyacak teknolojik yatırımları yapmak ve tedavi tekniklerini geliştirmek, geliştirmeye yardımcı olmak, sakatlanmaları minimize ederek, bireylerin normal yaşamsal ortamlarına tekrar kavuşturulmasında yardımcı olmak. Madde 3.33 Beyin, omurilik ve Sinir zedelenmesi sonrası oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak. Madde 3.34 Koruyucu hekimlik hizmetleri birey daha doğmadan başlar. Ölünceye kadar devam eder. Bu alandaki protokolleri bünyemizde irdeleyerek, kolay uygulanabilir projelere dönüştürmek, takip sistemleri oluşturmak, olası hastalıkların önüne geçmek için bilimsel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek. Madde 3.35 Tedavi edici hekimlik hizmetlerinde koruyucu hekimlik faaliyetlerinden faydalanmak, konvansiyonel tedavi tekniklerine göre daha ileri teknolojiler gerektiren tedavi yöntemlerini zaman kaybı olmadan uygulama alanına sokarak, hastalanan bireylerin en hızlı şekilde tedavilerini sağlamak. Bu hizmetlerin yürütülmesi konularında gerekli yatırımları yapmak, yatırımlar yapılana kadar, mevcut yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri ile ortak projeler yaparak uygulama alanları oluşturmak. Madde 3.36 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tıbbi üniteleri kurmak, geliştirmek, bu üniteleri diğer Dünya ülkelerine de ulaştırmak. Madde 3.37 Rehabilitasyon hizmetleri konularında bu gün için Dünyada var olan en üst düzey teknolojilerden faydalanarak sakatlanan bireylerin en ekonomik şekilde rehabilitasyonlarını sağlayacak ortamları oluşturmak. Bu ortamları oluşturmak için yatırımlar yapmak, evde, ayaktan veya yataklı ortamlarda bireylerin gelişiminde hızlı bir performans artışı sağlanarak neredeyse ömür boyu süren bakım süreçlerini noktalamak ve normal yaşama katılımlarını sağlayacak rehabilitasyon programlarını uygulayacak ortamları oluşturmak. Madde 3.38 Sinir sisteminin (Nöroplastisite) yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek ve uygulamak. Nörolojik rehabilitasyonun en önemli noktası olan nöroplastisite sayesinde, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı kısımlarının gücünü arttırarak rehabilitasyonda ana zemindir. Nöroplastisitenin arttırılması sayesinde rehabilitasyon başarılarını üst düzeylere çıkarmak için gerekli ortamlar ve uygulama alanları oluşturmak. Madde 3.39 Nöroplastisite dediğimiz sinir sisteminin yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek uygulamak. Bu alanda biyolojik ortamlarda ve laboratuvarlarda araştırmalar yapmak, ihtiyaç birimlerini kurmak. Madde 3.40 Bu amaçlar doğrultusunda gerekli görülen aktivite ve simülasyon merkezlerini oluşturmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.41 Beyin, omurilik ve sinir zedelenmesinden sonra oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak. Bu araştırma faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarını kurmak derneğin görevleri arasındadır. Bu alanda bilimsel araştırma laboratuvarları oluşturulur. Bu laboratuvarlarda anatomik, fizyolojik, sitolojik, hematolojik, moleküler, genetik, biyokimyasal, farmakolojik araştırmalar

6 6 in vitro ortamlarda yapılır. Davranışsal, eğitsel, psikolojik destek araştırmaları, protez kullanım, biyoimplantlar, ortezler ve cihaz kullanım araştırmaları bireylerle birlikte yapılır. Madde 3.42 Faaliyet alanlarımıza giren konularda etkinliklerimizi sürdürürken; Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Mesleki Eğitim, Zirai, İstihdam eğitimleri yapılacak olup, eski ve yeni gelişmekte olan teknolojilerden faydalanılacaktır. Madde 3.43 Etkinlik alanlarımıza giren ve ihtiyacı olan bireylere doğru eğitim vermek için gerekli disiplinlerle ilgili olarak eğitim vermek ve eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.44 İnsan hayatını kısıtlayan hastalıkların tedavileri ve rehabilitasyonu konularında danışmanlık veya diğer modern tedaviler konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenleyen kişi ve kuruluşlara yönetim kurulunun belirleyeceği standartlarda her türlü desteği vermek. Sertifikalı veya diplomalı terapistler, eğitmenler, danışman veya tıp uzmanları yetiştirmek, Madde 3.45 Hasta ve sakatlanmış bireylerin, el beceri, fiziksel beceri, zihinsel beceri alanlarında geliştirme projelerini oluşturmak, bunları uygulamaya sokmak. Mesleki gelişim çalışmaları yaptırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.46 Kadrolu çalışanların ve tedavi gören bireylerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sağlık ve sportif aktivite merkezleri, lokal açmak, zayıflama merkezleri, dans, resim, felsefe, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kreşler, kafeler, gündüz ve gece konaklama birimleri, üniteleri kurmak ve bunları tefriş etmek. Madde 3.47 Üyeleri ve bireyler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, tv programları, sinema etkinlikleri, konser ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Madde 3.48 Bir bireyin normal yaşama entegrasyonu bu günkü teknolojilerle mümkündür. Bu teknolojileri daha hızlı insan yaşamına sokarak, yaşam alanlarında bağımsız olmalarını sağlamaya dönük projelerde rol oynamak, bunları yayarak daha geniş kapsamda daha fazla bireye ulaştırmak. Bu amaçla aktivite merkezleri kurmak, eğitim merkezleri kurmak, projelendirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.49 Derneğin hedefi, Beyin ve Sinir Sisteminin herhangi bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hasarlanması sonrası oluşan fiziksel veya zihinsel zayıflaması olan çocuk veya yetişkin bireylerin tedavileri üzerinde çalışan profesyoneller arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beyin araştırmaları yapmak ve bakımlarını kolaylaştırmak. Madde 3.50 Nöroplastisite biliminin, sağlıkla birlikte sosyal hayata uyumu sağlayan bilimsel faaliyetlerin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmaktır. Madde 3.51 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Tedavi Edici

7 7 Hekimlik Hizmetler Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olarak istihdam sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.52 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.53 Dernek faaliyetleri sayesinde ülkemizde sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşacak olan insanlarımızın gönüllü olarak tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri sağlanarak sağlıklı, özgür, ekonomik olarak güçlü ve sosyal olarak gelişkin bireyler olarak desteklenmesi sonucunda yürütülmekte olan projenin dünyada tanıtılması ve geliştirilmesi konularında üzerine düşeni yapmak, eğitim, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler ve psikoloji vb. uygulama alanlarında sağlık biliminin ülkemize katkılarını arttırmak, bu faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen yabancı ülkelerin insanlarının da ülkemize gelerek sağlık hizmetleri almalarını sağlamak veya kendi ülkelerinde bu hizmetlerin verilebileceği ortamları oluşturmak için projelerde rol almalarını sağlamaktır. Madde 3.54 Termal /hidroterapi ve yaşlılık rehabilitasyon tanı ve tedavi hizmetleri sunmak bu amaçla tesisler açmak. Madde 3.55 Nöroplastisite bilimi ile ilgilenenlerin standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, insan doğasının korumasını sağlamak. Temel insan haklarından olan iyi sağlık hizmeti almak ve eğitim almak, meslek edinmek, bağımsız yaşayabilmek konularında ülkemizde yürütülen sözcülük, eğitim, bilgilendirme ve tıbbi hizmet uygulama çalışmalarına katılarak, cinsiyet farkı gözetmeksizin, bireyin ve ailenin sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek sinir sistemi ve diğer organ sistemleri hastalıklarından kaynaklanan sakatlıklarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, tıbbi, metodolojik, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmak ve rol oynamak amacı ile kurulmuştur. MADDE 4 DERNEK BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR Madde 4.1 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde sağlıkta etkinlik alanlarımıza giren disiplinlerle tıbbi üniteleri ve birimleri, hastane, tıp merkezi, poliklinik, ayaktan veya yataklı rehabilitasyon merkezleri kurmak, geliştirmek ve bu üniteleri diğer ülkelere taşımak, ulaştırmak, oralarda da benzerlerinin kurulmasını sağlamak. Ciddi sakatlanmalara neden olabilen hastalıklara dönük özel hitap eden departmanları bu sağlık birimleri içinde kurmak. Madde 4.2 Hastalıkları doğru tanıyacak teknolojik yatırımları yapmak ve tedavi tekniklerini geliştirmek, geliştirmeye yardımcı olmak, sakatlanmaları minimize ederek, bireylerin normal yaşamsal ortamlarına tekrar kavuşturulmasında yardımcı olmak. Madde 4.3 Beyin, omurilik ve Sinir zedelenmesi sonrası oluşan ve ortopedik sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak.

8 8 Madde 4.4 Koruyucu Hekimlik Hizmetleri: Koruyucu hekimlik hizmetleri birey daha doğmadan başlar. Ölünceye kadar devam eder. Bu alandaki protokolleri bünyemizde irdeleyerek, kolay uygulanabilir projelere dönüştürmek, takip sistemleri oluşturmak, olası hastalıkların önüne geçmek için bilimsel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek. Madde 4.5 Tedavi Edici Hekimlik Hizmetleri: Tedavi edici hekimlik hizmetlerinde koruyucu hekimlik faaliyetlerinden faydalanmak, konvansiyonel tedavi tekniklerine göre daha ileri teknolojiler gerektiren tedavi yöntemlerini zaman kaybı olmadan uygulama alanına sokarak, hastalanan bireylerin en hızlı şekilde tedavilerini sağlamak. Bu hizmetlerin yürütülmesi konularında gerekli yatırımları yapmak, yatırımlar yapılana kadar, mevcut yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri ile ortak projeler yaparak uygulama alanları oluşturmak, tıbbi üniteleri kurmak, geliştirmek, bu üniteleri diğer dünya ülkelerine de ulaştırmak. Madde 4.6 Rehabilitasyon Hizmetleri: Rehabilitasyon hizmetleri konularında bu gün için Dünyada var olan en üst düzey teknolojilerden faydalanarak sakatlanan bireylerin en ekonomik şekilde rehabilitasyonlarını sağlayacak ortamları oluşturmak. Bu ortamları oluşturmak için yatırımlar yapmak, evde, ayaktan veya yataklı ortamlarda bireylerin gelişiminde hızlı bir performans artışı sağlanarak neredeyse ömür boyu süren bakım süreçlerini noktalamak ve normal yaşama katılımlarını sağlayacak rehabilitasyon programlarını uygulayacak ortamları oluşturmak. Madde 4.7 Nöroplastisite: Nöroplastisite dediğimiz sinir sisteminin yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek uygulamak. Nörolojik rehabilitasyonun en önemli noktası olan nöroplastisite sayesinde, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı kısımlarının gücünü arttırarak rehabilitasyonda ana zemindir. Nöroplastisitenin arttırılması sayesinde rehabilitasyon başarılarını üst düzeylere çıkarmak için gerekli ortamlar ve uygulama alanları oluşturmak. Madde 4.9 Bu amaçlar doğrultusunda gerekli görülen aktivite merkezlerini oluşturmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.10 Beyin, omurilik ve sinir zedelenmesinden sonra oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak. Bu araştırma faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarını kurmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.11 Bu alanda bilimsel araştırma laboratuvarları oluşturulur. Bu laboratuvarlarda anatomik, fizyolojik, sitolojik, hematolojik, biyokimyasal, farmakolojik araştırmalar in vitro ortamlarda yapılır. Madde 4.12 Davranışsal, eğitsel, psikolojik destek araştırmaları, protez kullanım, cihaz kullanım araştırmaları bireylerle birlikte yapılır. Madde 4.13 Faaliyet alanlarımıza giren konularda etkinliklerimizi sürdürürken; Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Mesleki Eğitim, İstihdam eğitimleri yapılacak olup, eski ve yeni gelişmekte olan teknolojilerden faydalanılır.

9 9 Madde 4.14 Etkinlik alanlarımıza giren ve ihtiyacı olan bireylere doğru eğitim vermek için gerekli disiplinlerle ilgili olarak eğitim vermek ve eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.15 İnsan hayatını kısıtlayan hastalıkların tedavileri ve rehabilitasyonu konularında danışmanlık veya diğer modern tedaviler konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenleyen kişi ve kuruluşlara yönetim kurulunun belirleyeceği standartlarda her türlü desteği vermek, Madde 4.16 Sertifikalı veya diplomalı terapistler, eğitmenler, danışman veya tıp uzmanları yetiştirmek, Madde 4.17 Bireysel gelişimi arttırıcı faaliyetleri yürütürken Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Eski ve Yeni Gelişmekte olan Teknolojilerden faydalanmak. Madde 4.18 Hasta ve sakatlanmış bireylerin, el beceri, fiziksel beceri, zihinsel beceri alanlarında geliştirme projelerini oluşturmak, bunları uygulamaya sokmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.19 Mesleki gelişim çalışmaları yaptırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.20 Kadrolu çalışanların ve tedavi gören bireylerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sağlık ve sportif aktivite merkezleri, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Madde 4.21 Üyeleri ve bireyler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, tv programları, sinem etkinlikleri, konser ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak Madde 4.21 Normal Yaşama Entegrasyon: Bir bireyin normal yaşama entegrasyonu bu günkü teknolojilerle mümkündür. Bu teknolojileri daha hızlı insan yaşamına sokarak, yaşam alanlarında bağımsız olmalarını sağlamaya dönük projelerde rol oynamak, bunları yayarak daha geniş kapsamda daha fazla bireye ulaştırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.22 Bu amaçla aktivite merkezleri kurmak, eğitim merkezleri kurmak, projelendirmek derneğin görevleri arasındadır. MADDE 5 DERNEĞİN EK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Dernek, ek faaliyetlerde bulunabilir, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için şu kurallar geçerlidir. Madde 5.1 Dernek, sağlık alanı dışında ek faaliyetlerde bulunabilir. Ek faaliyetler için tüzük kuralları ve tüzükte konusuna en yakın maddelerin kuralları geçerlidir. Tüzükte yer almayan faaliyet alanlarında yapılacak projelerde yürütülen ve yürütülecek bu faaliyetler içinde şunlar olabilir, tarımsal, sosyolojik ve felsefe, teknolojik, insan kaynakları ve istihdam, turizm, bilimsel araştırma ve araştırmaya dayalı faaliyetler, uzay bilimleri, yeraltı bilimleri, enerji bilimleri, eğitim ve eğitim bilimleri, özel alanlarda kurslar ve sertifika programları, mesleki

10 10 eğitim ve meslek kazandırma eğitim faaliyetleri, ticari ve uluslararası ilişkiler, yazılım hizmetleri, programcılık, iletişim, fotoğrafçılık, doğa ve çevre bilinci faaliyetleri, bireysel gelişim eğitim faaliyetleri, yazarlık, basın, medya eğitimleri, sanatsal faaliyet eğitimleri şeklinde olabilir. Bu faaliyet ve projelerde esas aranacak husus insan hayatını kolaylaştırıcı ve istihdamı arttırıcı nitelikte olmasıdır. Madde 5.2 Cinsellik ve cinsel eğitim, Aile planlaması, Gebe eğitimleri, Yenidoğan Dönemi Eğitimleri, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Okul Çocukluğu Dönemi Eğitimi, Ergenlik Dönemi Eğitimi, Erişkin Dönemi ve Mesleki Alan Eğitimleri, İkinci Bahar ve Yaşlılık Eğitimleri, Doğumdan itibaren engelli eğitimi, engelli bakımı eğitimleri, hayata hazırlama eğitimleri, mesleki eğitimleri ve istihdamı alanları olabilir. Madde 5.3 Bir proje ve faaliyetin dernek bünyesinde yürütülebilmesi için projenin öncelikle kamu yararına olması gereklidir. Proje dernek faaliyetlerine destekleyici mahiyette, gelir arttırıcı ve ya bilimsel gelişme yönünden faydalı olmalıdır. Madde 5.4 Proje istihdamı arttırıcı ve yaşamı kolaylaştırıcı mahiyette olmalıdır. Madde 5.5 Proje bireysel gelişim ve insanlık yararına faydalı olmalıdır. Madde 5.6 Dernek bünyesinde faaliyete sokulacak her girişim için projelendirme yapılması zorunludur, fizibilite raporları ile birlikte yönetim kuruluna sunulacak olan projeye dernek yönetim kurulu onay verdikten sonra faaliyete sokulabilir. Bu halde iken derneğe ait bir proje olduğu kabul edilir ve dernek ismi, logosu projede kullanılabilir. Madde 5.7 Projeler dernek proje planlama kurulundan geçmek zorundadır. Dernek faaliyetlerini gerçekçi bir şekilde yürütmek ve geliştirmek için proje bazlı çalışmalarda bulunur. Proje çalışmaları Proje Planlama Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır, tüm yönleri ile ele alarak yürütme aşamasında yönetim kurulunun takdirine sunar. Yönetim kurulu projenin hayata geçirilmesi konusunda karar verir. Madde 5.8 Derneğin Eğitim Kurumları ihtiyaca göre okul, kurs ve konferans salonu şeklinde olabileceği gibi, mesleki eğitim laboratuvarı, aktivite merkezi, bireysel eğitim merkezi, el beceri atölyeleri şeklinde sıralanabilir. Madde 5.9 Eğitim kurumu projesi yapılması için yönetim kurulu kararı gereklidir. Madde 5.10 Yönetim kurulu gelen projeyi onayladıktan sonra proje hayata geçirilir. Madde 5.11 Yönetim kurulu projeyi onayladığı takdirde kadrolarını ve finansını da onaylamış olur. Madde 5.12 Eğitim kurumu kurulması aşamalarını projede belirlenen yürütme ekibi yönetim tarafından görevlendirilir. Madde 5.13 Bu faaliyetleri yürütürken bu alanda eğitim vermek, eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır.

11 11 Madde 6 DERNEĞİN YÜRÜTME FAALİYETLERİ Madde 6.1 Dernek Yönetim Kurulu Yürütme Kurullarının Atamasını Yapar Madde 6.2 Yürütme Kurulunun Üyelerinin Sayısı Yönetim Kurulunca Belirlenir Madde 6.3 Yürütme Kurulu Başkanı Yönetim Kurulunca Atanır Madde 6.4 Yürütme Kurulu Proje Bazında Alt Yürütme Kadrolarını Kurar Madde 6.5 Alt Yürütme Kadroları Yürütme Kuruluna Karşı Sorumludur. Madde 7 HUKUK HİZMETLERİ Madde 7.1 Yönetim Kurulu kararı ile hukuk hizmeti için ayrı bir kadro oluşturulabileceği gibi dışarıdan sözleşmeli hukukçular ile bu hizmet sağlanır. Hukuk hizmet dernek iç birimlerine ve yaralanma nedeniyle mağdur olanlara talep halinde sağlanan bir hizmettir. Madde 7.2 Yasalar karşısında derneğin işleyişindeki düzeni takip etmek ve güncellemek görevi Hukuk Birimi ne verilmiştir. Madde 8 DERNEK AMBLEMİ Madde 8.1 Derneğin ambleminin renkleri ve şeklinin belirlenmesinde genel kurul karar verir. Madde 8.2 Dernek amblemi, Dernek, Dernek Şubeleri ve Temsilcilikler tarafından aynen kullanılır. Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz, değiştirilemez ve amaç dışı kullanılamaz. Madde 9 GENEL MERKEZİN GÖREVLERİ Madde 9.1 Genel Merkez: Genel Merkez Yönetim Kadrosunun Görev Aldığı Yerdir. Madde 9.2 Kadrolaşma: Kadroları İhtiyaca Göre Belirler; kadro açar, kadro kapatır, personel alımlarını koordine eder, görevlendirmeler yapar. Madde 9.3 Proje Değerlendirme: Şubelerden, dış merkezlerden gelen projeleri değerlendirir, onaylar veya reddeder. Madde 9.4 Proje Yapma: Yeni projeler oluşturur, uygulama ve hayata geçirme konularında onay verir, görevlendirmeler yapar. Madde 9.5 Finans ve Bütçe: Finans konularını koordine eder Madde 9.6 Genel kurulda alınan karar ve yetki ile Yurt içi ve Yurt Dışı Şubelerin Açılmasına, kapanmasına onay verir. Madde 9.7 Yurt içi ve Yurt Dışı Resmi ve Tüzel Kuruluşlarla İletişimi Sağlar, işbirliği faaliyetlerini yürütür.

12 12 Madde 9.8 Yönetim kurulunun düzenli toplanmasını sağlar. Madde 9.9 Resmi yazışmaları ve faaliyetleri yürütür. Madde 9.10 İşbirlikleri: Yurt içi ve Yurt Dışı Resmi ve Tüzel Kuruluşlarla İletişimi Sağlar, işbirliği faaliyetlerini yürütür, birlikte projeler oluşturur. Madde 9.11 Kurumsal Faaliyetler: Resmi yazışmaları ve faaliyetleri yürütür. Derneğin web sayfasını oluşturarak üyelerin bilgilenmesini sağlar. Madde 9.12 Hukuk Faaliyetleri: Hukuk hizmetlerini sağlar Madde Şeffaf Yönetim: Dernek faaliyetlerinin şeffaflık esasına göre yürütülmesinden genel merkez sorumludur. Madde 10 DERNEĞİN ŞUBELERİ Madde 10.1 Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu şubelerin açılması, Genel kurulda alınan karar ve yetkisi ile yönetim kurulunca yürütülür. Madde 10.2 Yurt İçinde Organizasyon ve Şubeleşme: İlk aşamada merkez İstanbul olmak üzere yurt içinde diğer illerimizde bir şube açılmasına onay yönetim kurulu tarafından karar verilir ve faaliyetlere başlanır. Bu şubelerin işleyiş faaliyetlerinin yürütülmesi işleri, personelin eğitimi genel merkezde yapılacak adaptasyon ve uygulama eğitimlerinden sonra kadrolar devreye sokulur. Bu eğitimler verildikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika verilir. Eğitimlerin ücretli olup olmayacağı kararı yönetim kuruluna aittir. Aynı şekilde ilçelerde, semtlerde, köylerde şubeler kurulmasına genel kurulca karar verilir. En küçük şube aktivite merkezi şeklinde olabilir. Madde 10.3 Yurt Dışında Organizasyon ve Şubeleşme: İlgili ülkenin yasaları onay verdiği takdirde Dernek Yurt Dışında şube açabilir. Bu şubelerin açılmasına onayı genel kurul verir. İlgili yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Yurt Dışı Şubenin kadroları oluşturulur, eğitimleri Türkiye deki Genel Merkezde verilir ve faaliyetlere başlanır. Yurt dışı kadrolarda çalışacak kadroların eğitimlerinin ücretli veya ücretsiz olmasına yönetim kurulu karar verir. Aynı şekilde ilçelerde, semtlerde, köylerde şubeler kurulmasına yönetim kurulunca karar verilir. En küçük şube aktivite merkezi şeklinde olabilir. Madde 11 DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ Madde 11.1 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, Madde 11.2 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

13 13 Madde 11.3 Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, yurt açmak ve işletmek, öğrenci evleri açmak ve işletmek. Madde 11.4 Üyeleri ve üye olmayan gençler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Madde 11.5 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, Madde 11.6 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Madde 11.7 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, Madde 11.8 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 9-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, Madde 11.9 Bu amaçlar doğrultusunda gerekli görülen aktivite merkezlerini oluşturmak derneğin görevleri arasındadır. Madde Normal Yaşama Entegrasyon: Bir bireyin normal yaşama entegrasyonu bu günkü teknolojilerle mümkündür. Bu teknolojileri daha hızlı insan yaşamına sokarak, yaşam alanlarında bağımsız olmalarını sağlamaya dönük projelerde rol oynamak, bunları yayarak daha geniş kapsamda daha fazla bireye ulaştırmak derneğin görevleri arasındadır. Bu amaçla aktivite merkezleri kurmak, eğitim merkezleri kurmak, projelendirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 12 DERNEK PROJE PLANLAMA KURULU Madde 12.1 Dernek faaliyetlerini gerçekçi bir şekilde yürütmek ve geliştirmek için proje bazlı çalışmalarda bulunur. Proje çalışmaları Proje Planlama Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır, tüm yönleri ile ele alarak yürütme aşamasında yönetim kurulunun takdirine sunar. Yönetim kurulu projenin hayata geçirilmesi konusunda karar verir. Madde 12.2 Derneğin Eğitim Kurumları: Eğitim kurumları olarak ihtiyaca göre okul, kursa ve konferans salonu şeklinde olabileceği gibi, mesleki eğitim laboratuvarı, aktivite merkezi, bireysel eğitim merkezi, el beceri atölyeleri şeklinde sıralanabilir. Madde 12.3 Eğitim kurumu projesi yapılması için yönetim kurulu kararı gereklidir.

14 14 Madde 12.4 Yönetim kurulu gelen projeyi onayladıktan sonra proje hayata geçirilir. Madde 12.5 Yönetim kurulu projeyi onayladığı takdirde kadrolarını ve finansını da onaylamış olur. Madde 12.6 Eğitim kurumu kurulması aşamalarını projede belirlenen yürütme ekibi yönetim tarafından görevlendirilir. Madde 12.7 Bu faaliyetleri yürütürken bu alanda eğitim vermek, eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır. İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI MADDE 13 ÜYELİK KOŞULLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. Madde 13.1 Dernekler Kanununun ve Türk Medeni Kanunun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Tüzel kişiler Dernekler Kanununa uygun olarak üye olabilirler. Madde 13.2 Türkiye de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile üye alınabilirler. Madde 13.3 Onursal üyeler için Türkiye de oturma şartı aranmaz. Madde 13.4 DERNEK ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmak ve toplumun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş, laik ve demokratik yapısını korumak ve geliştirmek için çalışmak, Madde 13.5 ONURSAL ÜYE: Derneğe, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet vermiş olan, Atatürk ilke ve devrimleri ile en genel anlamda insan haklarına, çağdaşlığa ve çevre bilincine gönül vermiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler arasından, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler. Madde 13.6 Dernek hizmetleri, üyeler ile ve üye olmayan gönüllüler ile yürütülür. MADDE 14 ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ Madde 14.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve

15 15 tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Madde 14.2 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Madde 14.3 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Madde 14.4 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. MADDE 15 ÜYELİKTEN ÇIKMA Madde 15.1 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. MADDE 16 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER Madde 16.1 Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Derneklere üye olma hakkını yitiren ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üyeler, Dernek üyeliğinden çıkarılır Madde 16.2 Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, Madde 16.3 Yazılı ikazlara rağmen üyelik ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyeler için hiçbir uyarı ve ihbara gerek kalmaksızın çıkarılma işlemi uygulanır. Madde 16.4 Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. Madde 16.5 Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Madde 16.6 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. MADDE 17 DERNEK ORGANLARI Madde 17.1 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 1-Genel kurul, 2-Yönetim kurulu, 3-Denetim kurulu,

16 16 MADDE 18 DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ Madde 18.1 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Madde 18.2 Genel kurul; Madde 20.3 Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Madde 18.4 Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Madde 18.5 Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir olmak kaydı ile, MAYIS ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Madde 18.6 Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Madde 18.7 Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Madde 18.8 Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Madde 18.9 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. MADDE 19 TOPLANTI USULÜ Madde 19.1 Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Madde 19.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol

17 17 edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 19.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Madde 19.4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Madde 19.5 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Madde 19.6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Madde 19.7 Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Madde 19.8 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Madde 19.9 Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Madde Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. MADDE 20 GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ Madde 20.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Madde 20.2 Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. MADDE 21 TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR Madde 21.1 Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

18 18 MADDE 22 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 22.1 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. Madde 22.2 Dernek organlarının seçilmesi, Madde 22.3 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Madde 22.4 Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, Madde 22.5 Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Madde 22.6 Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Madde 22.7 Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Madde 22.8 Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde 22.9 Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Derneğin vakıf kurması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Derneğin fesih edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Dernek faaliyetleri için tüzükte yer almayan yeni gelen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen ancak genel kurulun hemen toplanmasının mümkün olmadığı fakat acil ve hemen uygulanması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları yasal veya disiplin suçu sebepleriyle her zaman görevden alabilir. Madde Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. MADDE 23 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

19 19 Madde 23.1 Derneğin Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu kurucu üyeler arasından seçilerek oluşturulacak. Başkan, Başkan Yardımcıları ve Üyelerden oluşur. Madde 23.2 Derneğin Kadroları: Kadrolar ihtiyaca göre yönetim kurulu tarafından açılır. Yönetim kurulu şube ve temsilciliklerden, uygulama noktalarından gelen taleplere ve yapılmakta olan projelere göre kadro açma yetkisine sahip tek birimdir. Madde 23.3 Projenin veya yürütülecek faaliyetin değerlendirmesini yaparak ihtiyaç duyulan kadroları isimlendirir. Madde 23.4 Kadro sayısını ihtiyaca göre belirler. Madde 23.5 Ödenek ve finans ihtiyaçlarını belirler. Madde 23.6 İlgili kadronun maaş tutarını belirler. Madde 23.7 Kadronun kriterlerini belirler. Madde 23.8 Kadroya onay verdiği takdirde İnsan Kaynaklarına havale eder. Madde 23.9 İş Akdi Sözleşmelerini İK hazırlar ve yapar. Madde İşe başlama onaylarını IK Müdürü yapar. Madde Kadrolara alınacak personelin vasıfları önceden İK tarafından belirlenir. MADDE 24 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ Madde 24.1 Yönetim Kurulu 11 ( onbir ) asıl ve 11(onbir) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Madde 24.2 Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Madde 24.3 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Madde 24.4 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Madde 24.5 Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. Madde 24.6 Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

20 20 Madde 24.7 Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak Madde 24.8 Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek Madde 24.9 Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak Madde Genel kurulda alınan kararları uygulamak, Madde Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, Madde Bütçenin uygulanmasını sağlamak, Madde Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. Madde Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, Madde Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Madde Üyelik aidatlarını belirlemek. MADDE 25 DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 25.1 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Madde 25.2 Denetim kurulu; gerektiğinde yönetim kuruluna genel kurulu toplantıya çağırmayı önerir. Yönetim kurulunun bu gerekliliği yerine getirmediği takdirde genel kurulu tek başına toplantıya çağırır. MADDE 26 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 26.1 Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurulu yetkilidir. Madde 26.2 Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Madde 26.3 Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur. PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Psikolojik Testler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade

Detaylı

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Derneğin Adı ve Merkezi MARTI 35 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: MARTI 35 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin renkleri: Beyaz, Turuncu,

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır.

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Adı ve Merkezi MADDE 1 (1) Derneğin adı: "Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)" dir. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA Derneği dir.derneğin Unvanı YEKAD dır.derneğin merkezi

Detaylı

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜSAD TÜM SAATÇI İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Tüm Saatçı İşadamları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı : SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : HELALDER

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eğitimhane Derneği dir. Derneğin kısa adı: EHD dir. Dernek, gerektiğinde genel kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Markalaşma, Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği dir. Derneğin Kısaltılmış adı MARKAYDER

Detaylı

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Derneğin Adı 1845 yılında kurulmuş olup İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Kuleli Askeri Lisesi nde okumuş olanlar için KULELİLER DERNEĞİ adı

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir.

Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. MERKEZ YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi : Madde 1- Derneğin Adı: YUKARI ÇAVUŞ KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA Derneği dir. Derneğin merkezi Çankırı

Detaylı

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF,

İç Renk Kodları: #77F3B5, #D60004, #FFFFFF, ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği dir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü Sayı :B.05.04VLK.4.34.08.00/477.01.02.01/. Konu :Tüzük Tetkiki(34-173/059) ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ İlgi :15.02.2011 tarih ve 1

Detaylı

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KADINLAR İÇİN SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği dir. Derneğin adının kısaltılmış şekli KASFAD dır.

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM: Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cochlear Implant Derneği dir Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. TÜZÜK SIFIR ENERJİ VE PASİF EV DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği dir, dernek unvanı SEPEV ibaresiyle kısaltılmış olarak kullanılabilir. Derneğin merkezi

Detaylı

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: TAM SANAT Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek

Detaylı

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı: Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği dir. Derneğin merkezi Istanbul dadır.

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Bu merkez, Doğuş Üniversitesi, Zeamet

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SİVAS ÜNİVERSİTE MENSUPLARI VE MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sivas Üniversite Mensupları ve Mezunları Derneği dir. Derneğin merkezi Sivas dır. Şubesi açılacaktır.

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANTALYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Antalya Aile Hekimleri Derneği ( ANTAHED) dir.

ANTALYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Antalya Aile Hekimleri Derneği ( ANTAHED) dir. ANTALYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Antalya Aile Hekimleri Derneği ( ANTAHED) dir. Derneğin merkezi Antalya dır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

TÜZÜK. 2- Üyelerini ilgi alanlarına göre ilgili teknik, bilimsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal gelişmelerden haberdar etmek,

TÜZÜK. 2- Üyelerini ilgi alanlarına göre ilgili teknik, bilimsel, sanatsal, ekonomik ve sosyal gelişmelerden haberdar etmek, TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde-1 Derneğin Adı: Menemen Çömlekçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Menemen dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır. Derneğin Logosu Ekteki şekildedir Derneğin Amacı ve bu

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ VEZİRKÖPRÜ ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği dir. Derneğin kısa adı

Detaylı

ALAŞEHİRLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ALAŞEHİRLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1- Derneğin Adı Alaşehirliler Derneği dir. Derneğin Merkezi Madde 2- Derneğin Merkezi İzmir dir. Derneğin şubesi yoktur. Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin amacı, üyelerin, Alaşehirlilerin

Detaylı

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİDYAT GENÇ İŞ ADAMLARI VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Midyat Genç İş Adamları Ve Genç Girişimciler Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : MİGİAD dır. Derneğin

Detaylı

BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BALIKESİR İL VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Balıkesir il ve ilçeleri yardımlaşma ve dayanışma Derneği dir.derneğin merkezi Bursa dır.şubesi

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 -

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde şube veya

Detaylı

SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır.

SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi Madde 1. Derneğin adı Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için

Detaylı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı TÜZÜK 1. DERNEĞİN KURULUŞ VE AMACI Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Avrupa İşbirliği Ağı Derneği dir (AİAD). Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube veya şubeler

Detaylı

KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır.

KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek Kurucuları Madde 2- Dernek

Detaylı

ANADOLU NİŞASTACILAR VE GLİKOZ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi

ANADOLU NİŞASTACILAR VE GLİKOZ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi 1 ANADOLU NİŞASTACILAR VE GLİKOZ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : Anadolu Nişastacılar ve Glikoz Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Kısaltılmış Adı : ANGSAD dır.

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır.

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin merkezi Zonguldak tadır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı :

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : Sağlıkidarecileri Dernekler Federasyonu Federasyonun Merkezi :

Detaylı

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞİDDETSİZ İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Şiddetsiz İletişim Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Veteriner Onkoloji Derneği

Veteriner Onkoloji Derneği Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Veteriner Onkoloji Derneği EDİTÖRE MEKTUP LETTER TO THE EDITOR İbrahim DEMİRKAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Editör, Veteriner Onkoloji Derneği tarafımızdan

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

TRÜF MANTARI TANITIM ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TRÜF MANTARI TANITIM ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TRÜF MANTARI TANITIM ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği dir. Derneğin kısa adı TRÜF&DER dir. Derneğin merkezi Denizli dir.

Detaylı

ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ZONGULDAK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt

Detaylı

HAYVANCILIK SANAYİ VE TARIM YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVANCILIK SANAYİ VE TARIM YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ S a y f a 1 HAYVANCILIK SANAYİ VE TARIM YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı, Merkezi ve Şubesi Derneğin Adı : Hayvancılık, Sanayi ve Tarım Yardımlaşma Dayanışma Derneği dir. Derneğin

Detaylı

MUKOPOLİSAKKARİDOZ VE BENZERİ LİZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MUKOPOLİSAKKARİDOZ VE BENZERİ LİZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MUKOPOLİSAKKARİDOZ VE BENZERİ LİZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve ADRESİ Madde 1 Derneğin Adı : Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği dir. Kısa

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

KARADENİZLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KARADENİZLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KARADENİZLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Alanya Karadenizliler Derneği dir. Derneğin merkezi Alanya dır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KTÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu Madde 1 (1) Derneğin Adı: KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Derneği dir.

Detaylı

GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 GÜNÜN MAĞDURLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: Günün Mağdurları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Madde 2 DERNEĞİN

Detaylı

ORTAK GELECEK İÇİN DİYALOG DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ORTAK GELECEK İÇİN DİYALOG DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ORTAK GELECEK İÇİN DİYALOG DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı ORTAK GELECEK İÇİN DİYALOG Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açılabilir.

Detaylı

Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ

Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ Karşıkent Köyü Emirşeyh Yakup Yardımlaşma Yapılaşma Ve Güzelleştirme Derneği TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi : Karşıkent köyü Emirşeyh Yakup yardımlaşma yapılaşma ve güzelleştirme Derneğidir. Merkezi :

Detaylı

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ OY VE ÖTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: OY VE ÖTESİ Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

İZMİR SARIKAMIŞLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR SARIKAMIŞLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR SARIKAMIŞLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı:İZMİR SARIKAMIŞLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA Derneği dir. Derneğin Kısa Adı:SAR-DER dir Derneğin merkezi

Detaylı

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK)

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Beğdili Karahasanlıları Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği dir. Kısa adı BEĞKARDER dir. Merkezi Almanya dadır. Dernek, yurtiçinde ve

Detaylı

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği (ARFAA) " dır. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Detaylı

ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULUBÜ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULUBÜ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULUBÜ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ ANKARA 2006 2 ANKARA TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Telsiz ve Radyo

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ PEDİATRİK ÜROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi: Derneğin Adı: Pediatrik Üroloji Derneği dir. Bu tüzükte yer alan PEDURO kısaltması Pediatrik Üroloji Derneği ni tanımlar. Derneğin merkezi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği"dir. Derneğin merkezi Ankara'dır.

Detaylı

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 - Derneğin

Detaylı

DERİNUZAY BİLİM VE TEKNOLOJİ LABORATUVARLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERİNUZAY BİLİM VE TEKNOLOJİ LABORATUVARLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERİNUZAY BİLİM VE TEKNOLOJİ LABORATUVARLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarları Araştırma ve Geliştirme Derneği

Detaylı

ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Sayfa 1 / 11 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ Derneğin kısa ismi: ÇODOD dur. Derneğin Merkezi: İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KARA HARP OKULU 1990 MEZUNLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kara Harp Okulu 1990 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dir.

Detaylı

İHLAS EĞİTİM KURUMLARI MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İHLAS EĞİTİM KURUMLARI MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İHLAS EĞİTİM KURUMLARI MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İHLAS EĞİTİM KURUMLARI MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ dir. Derneğin

Detaylı

EGE PATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EGE PATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ EGE PATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ege Patoloji Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜK

İZMİR ÖZEL TÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜK İZMİR ÖZEL TÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin adı ve merkezi: Madde 1- Derneğin Adı: İZMİR ÖZEL TÜRK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER)

RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: RUM CEMAAT VAKIFLARI DESTEKLEME DERNEĞİ (RUMVADER) Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır Derneğin

Detaylı

BELLEK VE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI DERNEĞi TÜZÜĞÜ

BELLEK VE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI DERNEĞi TÜZÜĞÜ BELLEK VE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI DERNEĞi TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: BELLEK VE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin Amacı

Detaylı

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek Genel Kurul

Detaylı

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Diyarbakır Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Derneği dir. Derneğin merkezi Diyarbakır dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı