BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR"

Transkript

1 1 BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR MADDE 1 Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve aşağıda belirtilen amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Beyin Araştırmaları ve Nöroplastisite Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Madde 1.1 DERNEĞIN KISA ADI: Beyin Araştırmaları ve Nöroplastisite Derneği dir (BAND) Madde 1.2 DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul / Türkiye / dir. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI MADDE 2 DERNEK FAALİYETLERİ ve AMACI Madde 2.1 Herhangi bir Sağlık Problemi ve Hastalanma Nedeniyle Sağlıkları Bozulan, Sakatlıkları Gözlenen Bireylerin Tedavilerini Yaparken Konvansiyonel, Alternatif, Modern ve İleri Teknolojiye ve Araştırmaya Dayalı Sağlık Yöntemlerini Kullanmak veya Dünya Üzerinde En Yüksek Performansı Sağlayan Tedavi Yöntemlerini Araştırarak Tespit Etmek ve Geliştirmek, Bireylerin Fiziksel, Sosyal ve Ruhsal Sakatlıklarının Tedavileri Sırasında Başarı Performanslarını En Üst Düzeye Çıkarmak, Aşamalarına Göre Gerekli Eğitimlerini Sağlamak ve Normal Yaşama Entegrasyonlarını Sağlamak, Mesleki Gelişimlerini Tamamlamak ve Yeniden İstihdamlarına Olanaklar Sağlayacak Projeleri Geliştirmektir. Madde 2.2 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler tertip etmek veya yardımlaşmak, Madde 2.3 AB üyelik sürecinde ve sonrasında karşılaşılacak imkânlardan istifade etmek. Bu çerçevede düzenlenecek olan organizasyonlara iştirak etmek. AB nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklerinden faydalanmak, organizasyonlar düzenlemek, Madde 2.4 Kendi ilgi alanında kurulacak olan derneklere, kuruluş aşamasında ve daha sonrasında yapacağı faaliyetlerle ilgili danışmanlık ve rehberlik yapmak. Bu derneklerle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler organize etmek. Madde 2.5 Özetle Doğum öncesi beyin zedelenmelerinden, doğum sonrasından ölüme kadar olan süreçte hastalıklardan, uyuşturucu, alkol v.b. madde bağımlılığından, zehirlenmeler, ruhsal travmalar ve genetiksel, çevresel faktörlerden oluşan her türlü sakatlanma sonrası bireyin yaşam kalitesini arttırıcı, eğitimsel ve istihdam arttırıcı faaliyet ve projelerde bulunarak, bireyin sağlıklı bir toplum içinde sağlıklı ve kaliteli yaşam kurmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. MADDE 3 TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

2 2 Madde 3.1 Derneğin hedefleri doğrultusunda, Beyin ve Sinir Sisteminin herhangi bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hasarlanması sonrası oluşan fiziksel veya zihinsel zayıflaması olan çocuk veya yetişkin bireylerin tedavileri üzerinde çalışan profesyoneller arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beyin araştırmaları yaparak Nöroplastisite biliminin çok etkili faydaları olması nedeniyle, sağlıkla birlikte sosyal hayata uyumu sağlayan bilimsel faaliyetlerin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmaktır. Madde 3.2 Nörolojik rehabilitasyon veya diğer modern tedavi protokolleri konusunda eğitimler vermek, sertifikalı veya diplomalı Nörolojik Rehabilitasyon Uzmanları, Nöroplastisite Uzmanları veya 'Nörorehabilitasyon Eğitmenleri' yetiştirerek daha fazla sayıda insana ve engelliye ulaşmayı sağlamak amacıyla, 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Tedavi Edici Hekimlik Hizmetler Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olma İstihdam Sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.3 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.4 İnsan hayatının temel hakları olan, yaşama hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, eğitim ve meslek edinme hakkı, normal toplum ile entegre olarak sosyalleşme hakkı alanlarını hasta bireylerin de kolayca elde etmesini sağlamak yanında, sosyalleşme sırasında bireylerin başkalarına bağımlı kalmadan hayatlarını idame ettirebilmelerini sağalama derneğin hedefleri arasındadır. Madde 3.5 Derneğin faaliyetleri sayesinde ülkemizde sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşacak olan insanlarımızın gönüllü olarak tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri sağlanarak sağlıklı, özgür, ekonomik olarak güçlü ve sosyal olarak gelişkin bireyler olarak desteklenmesi sonucunda yürütülmekte olan projenin Dünyada tanıtılması ve geliştirilmesi konularında üzerine düşeni yapmak, eğitim, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler ve psikoloji vb. uygulama alanlarında sağlık biliminin ülkemize katkılarını arttırmak, bu faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen yabancı ülkelerin insanlarının da ülkemize gelerek sağlık hizmetleri almalarını sağlamak veya kendi ülkelerinde bu hizmetlerin verilebileceği ortamları oluşturmak için projelerde rol almalarını sağlamaktır. Madde 3.6 Nöroplastisite bilimi ile ilgilenenlerin standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, insan doğasının korumasını sağlamak. Temel insan haklarından olan iyi sağlık hizmeti almak ve eğitim almak, meslek edinmek, bağımsız yaşayabilmek konularında ülkemizde yürütülen sözcülük, eğitim, bilgilendirme ve tıbbi hizmet uygulama çalışmalarına katılarak, ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bireyin ve ailenin sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Madde 3.7 Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek sinir sistemi ve diğer organ sistemleri hastalıklarından kaynaklanan sakatlıklarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, tıbbi, metodolojik, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmak ve rol oynamak amacı ile kurulmuştur.

3 Madde 3.8 Derneğin faaliyetlerinde Temel İlke Faaliyetlerimizin Hammadesi İnsan dır, Edinimi Hayata Yeniden Kazandırılmış İnsandır. 3 Madde 3.9 Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek. Madde 3.10 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Madde 3.11 Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Yurt açmak ve işletmek, öğrenci evleri açmak ve işletmek, hastane, tıp merkezi, rehabilitasyon merkezi, fiziksel aktivite merkezi, tetkik laboratuvarları, araştırma laboratuvarları, radyoloji, nükleer tıp merkezleri açmak, işletmek, engellilere yönelik özel okullar, mesleki eğitime dönük özel okullar, beceriye dayalı mesleki eğitim kursları açmak, sağlık ve mesleklere dönük her türlü sertifikalı kurs ve eğitim merkezleri açmak, işletmek, sosyal faaliyet alanları, sağlıkla ilgili kurslar, meslek ile ilgili kurslar açmak, kamp, tatil köyü, sosyal tesisler açmak ve işletmek, yaşlılara dönük yaşlı evleri, yaşlı gündüz ve gece bakım evleri, kreşleri açmak işletmek, her yaş gurubuna yönelik spor aktivite merkezleri açmak, işletmek. Bu merkezlere, kamplara ve kurslara yurt dışından müşteri getirmek ve sağlık turizmini geliştirmek amaçlı faaliyetlerde bulunmak. Kaplıca açmak, işletmek, otel, hotel açmak, işletmek, kaplıca turizmini desteklemek ve yapmak. Bireylerin doğayla ilişkilerini geliştirmek, doğaya ve çevreye gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi pekiştirmek için biyolojik araştırma laboratuvarları kurmak, organik tarıma dayalı üretimlerin arttırılması, erozyonla mücadele için eğitimler vermek. Bireylerin bu alanlarda pratik açıdan eğitim almalarını geliştirebilmeleri için tarımsal alanlara yatırım yapmak dernek gelirlerine katkıda bulunması muhtemel tarımsal faaliyetlerde bulunmak. Madde 3.12 Üyeleri ve üye olmayan gençler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Madde 3.13 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak. Madde 3.14 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak. Bireylerin geliştirdikleri icat ve buluşlarda ülkemiz ve insanlık yararına olduğu düşünülen projelere maddi proje destekleri sağlamak. Hayata geçirilmesini kolaylaştırmak. Madde 3.15 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. Madde 3.16 Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

4 4 Madde 3.17 Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak. Çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunmak. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında bulunur. Hatıra ormanları, parklar, bahçeler, tesis etmek. Madde 3.18 Faaliyetleri için yer kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkul bağışlarını kabul etmek ve gayrimenkullerini bağış yapabilmek. Gerekli diğer hukuki işlemleri yapmak. Madde 3.19 Boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal kültürel, bedeni ve zihni yönden kişisel gelişimlerini sağlamak maksadıyla gençlik kulüpleri kurmak, resim, ebru, hat, tezhip, minyatür, yazı yazma, el sanatları, el becerileri, tiyatro, müzik aletleri kullanma gibi sanatsal çalışmalarda kurslar açmak, okuma etüt salonları açmak, işletmek. Madde 3.20 Konularında uzmanlık sahibi kişilere, her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar halinde neşretmek veya neşrettirmek, Madde 3.21 Proje üretip, proje yarışmaları yapmak ve sonucunu uygulamaya koymak. Madde 3.22 İlgili makamlardan izin alarak eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, Madde 3.24 Her türlü Taşınır ve taşınmaz mal alır satar yer kiralar gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunur her türlü yatırım araçlarını bünyesinde bulundurabilir ve satışını yapabilir, ithalat ihracat yapabilir ticari faaliyetlerden elde edilen karları yatırımda veya sarfta kullanabilir, Madde 3.25 Özel veya kamu kurumları ile ortak proje yapabilir herhangi bir şekilde proje paydaşları arasında olabilir, sadece kendisi de proje yapabilir, verdiği eğitimlerde belge verebilir, Madde 3.28 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Hizmetleri Tedavi Edici Hekimlik Hizmetleri Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme. Madde 3.29 Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olma İstihdam Sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.30 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.31 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde etkinlik alanlarımıza giren disiplinlerle tıbbi üniteleri ve birimleri, gerekli yerlerden izin alarak, hastane, tıp merkezi, poliklinik, ayaktan veya yataklı rehabilitasyon merkezleri kurmak, geliştirmek ve bu üniteleri diğer ülkelere taşımak, ulaştırmak, oralarda da benzerlerinin kurulmasını sağlamak. Ciddi sakatlanmalara neden olabilen hastalıklara dönük özel hitap eden departmanları bu sağlık birimleri içinde kurmak.

5 5 Madde 3.32 Hastalıkları doğru tanıyacak teknolojik yatırımları yapmak ve tedavi tekniklerini geliştirmek, geliştirmeye yardımcı olmak, sakatlanmaları minimize ederek, bireylerin normal yaşamsal ortamlarına tekrar kavuşturulmasında yardımcı olmak. Madde 3.33 Beyin, omurilik ve Sinir zedelenmesi sonrası oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak. Madde 3.34 Koruyucu hekimlik hizmetleri birey daha doğmadan başlar. Ölünceye kadar devam eder. Bu alandaki protokolleri bünyemizde irdeleyerek, kolay uygulanabilir projelere dönüştürmek, takip sistemleri oluşturmak, olası hastalıkların önüne geçmek için bilimsel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek. Madde 3.35 Tedavi edici hekimlik hizmetlerinde koruyucu hekimlik faaliyetlerinden faydalanmak, konvansiyonel tedavi tekniklerine göre daha ileri teknolojiler gerektiren tedavi yöntemlerini zaman kaybı olmadan uygulama alanına sokarak, hastalanan bireylerin en hızlı şekilde tedavilerini sağlamak. Bu hizmetlerin yürütülmesi konularında gerekli yatırımları yapmak, yatırımlar yapılana kadar, mevcut yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri ile ortak projeler yaparak uygulama alanları oluşturmak. Madde 3.36 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tıbbi üniteleri kurmak, geliştirmek, bu üniteleri diğer Dünya ülkelerine de ulaştırmak. Madde 3.37 Rehabilitasyon hizmetleri konularında bu gün için Dünyada var olan en üst düzey teknolojilerden faydalanarak sakatlanan bireylerin en ekonomik şekilde rehabilitasyonlarını sağlayacak ortamları oluşturmak. Bu ortamları oluşturmak için yatırımlar yapmak, evde, ayaktan veya yataklı ortamlarda bireylerin gelişiminde hızlı bir performans artışı sağlanarak neredeyse ömür boyu süren bakım süreçlerini noktalamak ve normal yaşama katılımlarını sağlayacak rehabilitasyon programlarını uygulayacak ortamları oluşturmak. Madde 3.38 Sinir sisteminin (Nöroplastisite) yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek ve uygulamak. Nörolojik rehabilitasyonun en önemli noktası olan nöroplastisite sayesinde, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı kısımlarının gücünü arttırarak rehabilitasyonda ana zemindir. Nöroplastisitenin arttırılması sayesinde rehabilitasyon başarılarını üst düzeylere çıkarmak için gerekli ortamlar ve uygulama alanları oluşturmak. Madde 3.39 Nöroplastisite dediğimiz sinir sisteminin yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek uygulamak. Bu alanda biyolojik ortamlarda ve laboratuvarlarda araştırmalar yapmak, ihtiyaç birimlerini kurmak. Madde 3.40 Bu amaçlar doğrultusunda gerekli görülen aktivite ve simülasyon merkezlerini oluşturmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.41 Beyin, omurilik ve sinir zedelenmesinden sonra oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak. Bu araştırma faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarını kurmak derneğin görevleri arasındadır. Bu alanda bilimsel araştırma laboratuvarları oluşturulur. Bu laboratuvarlarda anatomik, fizyolojik, sitolojik, hematolojik, moleküler, genetik, biyokimyasal, farmakolojik araştırmalar

6 6 in vitro ortamlarda yapılır. Davranışsal, eğitsel, psikolojik destek araştırmaları, protez kullanım, biyoimplantlar, ortezler ve cihaz kullanım araştırmaları bireylerle birlikte yapılır. Madde 3.42 Faaliyet alanlarımıza giren konularda etkinliklerimizi sürdürürken; Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Mesleki Eğitim, Zirai, İstihdam eğitimleri yapılacak olup, eski ve yeni gelişmekte olan teknolojilerden faydalanılacaktır. Madde 3.43 Etkinlik alanlarımıza giren ve ihtiyacı olan bireylere doğru eğitim vermek için gerekli disiplinlerle ilgili olarak eğitim vermek ve eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.44 İnsan hayatını kısıtlayan hastalıkların tedavileri ve rehabilitasyonu konularında danışmanlık veya diğer modern tedaviler konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenleyen kişi ve kuruluşlara yönetim kurulunun belirleyeceği standartlarda her türlü desteği vermek. Sertifikalı veya diplomalı terapistler, eğitmenler, danışman veya tıp uzmanları yetiştirmek, Madde 3.45 Hasta ve sakatlanmış bireylerin, el beceri, fiziksel beceri, zihinsel beceri alanlarında geliştirme projelerini oluşturmak, bunları uygulamaya sokmak. Mesleki gelişim çalışmaları yaptırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.46 Kadrolu çalışanların ve tedavi gören bireylerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sağlık ve sportif aktivite merkezleri, lokal açmak, zayıflama merkezleri, dans, resim, felsefe, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kreşler, kafeler, gündüz ve gece konaklama birimleri, üniteleri kurmak ve bunları tefriş etmek. Madde 3.47 Üyeleri ve bireyler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, tv programları, sinema etkinlikleri, konser ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Madde 3.48 Bir bireyin normal yaşama entegrasyonu bu günkü teknolojilerle mümkündür. Bu teknolojileri daha hızlı insan yaşamına sokarak, yaşam alanlarında bağımsız olmalarını sağlamaya dönük projelerde rol oynamak, bunları yayarak daha geniş kapsamda daha fazla bireye ulaştırmak. Bu amaçla aktivite merkezleri kurmak, eğitim merkezleri kurmak, projelendirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 3.49 Derneğin hedefi, Beyin ve Sinir Sisteminin herhangi bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hasarlanması sonrası oluşan fiziksel veya zihinsel zayıflaması olan çocuk veya yetişkin bireylerin tedavileri üzerinde çalışan profesyoneller arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beyin araştırmaları yapmak ve bakımlarını kolaylaştırmak. Madde 3.50 Nöroplastisite biliminin, sağlıkla birlikte sosyal hayata uyumu sağlayan bilimsel faaliyetlerin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmaktır. Madde 3.51 'Beyin Hastalıklarına Yönelik Araştırmaları Geliştirmek, Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Sağlık Hizmetlerini Vermek'. Bu hizmetleri verirken Koruyucu Hekimlik Tedavi Edici

7 7 Hekimlik Hizmetler Rehabilitasyon Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Meslek Edindirme Sosyal Yaşama Katılma ve Bağımsız Olarak istihdam sağlamak aşamalarına riayet ederek ideal bir sistem kurmaktır. Madde 3.52 Derneğin mevcut bilgi birikimlerini daha da arttırarak, ülkemizde geliştirmiş olacağı bu alandaki projeleri, dış ülkelerde de tanıtarak, insan hayatını kolaylaştırıcı projeleri hayata geçirmek için dış ülkelerde faaliyetlerde bulunmak ve yeni kuruluşlar oluşmasını sağlamaktır. Madde 3.53 Dernek faaliyetleri sayesinde ülkemizde sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşacak olan insanlarımızın gönüllü olarak tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri sağlanarak sağlıklı, özgür, ekonomik olarak güçlü ve sosyal olarak gelişkin bireyler olarak desteklenmesi sonucunda yürütülmekte olan projenin dünyada tanıtılması ve geliştirilmesi konularında üzerine düşeni yapmak, eğitim, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler ve psikoloji vb. uygulama alanlarında sağlık biliminin ülkemize katkılarını arttırmak, bu faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen yabancı ülkelerin insanlarının da ülkemize gelerek sağlık hizmetleri almalarını sağlamak veya kendi ülkelerinde bu hizmetlerin verilebileceği ortamları oluşturmak için projelerde rol almalarını sağlamaktır. Madde 3.54 Termal /hidroterapi ve yaşlılık rehabilitasyon tanı ve tedavi hizmetleri sunmak bu amaçla tesisler açmak. Madde 3.55 Nöroplastisite bilimi ile ilgilenenlerin standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, insan doğasının korumasını sağlamak. Temel insan haklarından olan iyi sağlık hizmeti almak ve eğitim almak, meslek edinmek, bağımsız yaşayabilmek konularında ülkemizde yürütülen sözcülük, eğitim, bilgilendirme ve tıbbi hizmet uygulama çalışmalarına katılarak, cinsiyet farkı gözetmeksizin, bireyin ve ailenin sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek sinir sistemi ve diğer organ sistemleri hastalıklarından kaynaklanan sakatlıklarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek, tıbbi, metodolojik, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmak ve rol oynamak amacı ile kurulmuştur. MADDE 4 DERNEK BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR Madde 4.1 İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde sağlıkta etkinlik alanlarımıza giren disiplinlerle tıbbi üniteleri ve birimleri, hastane, tıp merkezi, poliklinik, ayaktan veya yataklı rehabilitasyon merkezleri kurmak, geliştirmek ve bu üniteleri diğer ülkelere taşımak, ulaştırmak, oralarda da benzerlerinin kurulmasını sağlamak. Ciddi sakatlanmalara neden olabilen hastalıklara dönük özel hitap eden departmanları bu sağlık birimleri içinde kurmak. Madde 4.2 Hastalıkları doğru tanıyacak teknolojik yatırımları yapmak ve tedavi tekniklerini geliştirmek, geliştirmeye yardımcı olmak, sakatlanmaları minimize ederek, bireylerin normal yaşamsal ortamlarına tekrar kavuşturulmasında yardımcı olmak. Madde 4.3 Beyin, omurilik ve Sinir zedelenmesi sonrası oluşan ve ortopedik sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak.

8 8 Madde 4.4 Koruyucu Hekimlik Hizmetleri: Koruyucu hekimlik hizmetleri birey daha doğmadan başlar. Ölünceye kadar devam eder. Bu alandaki protokolleri bünyemizde irdeleyerek, kolay uygulanabilir projelere dönüştürmek, takip sistemleri oluşturmak, olası hastalıkların önüne geçmek için bilimsel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek. Madde 4.5 Tedavi Edici Hekimlik Hizmetleri: Tedavi edici hekimlik hizmetlerinde koruyucu hekimlik faaliyetlerinden faydalanmak, konvansiyonel tedavi tekniklerine göre daha ileri teknolojiler gerektiren tedavi yöntemlerini zaman kaybı olmadan uygulama alanına sokarak, hastalanan bireylerin en hızlı şekilde tedavilerini sağlamak. Bu hizmetlerin yürütülmesi konularında gerekli yatırımları yapmak, yatırımlar yapılana kadar, mevcut yataklı ve ayaktan tedavi merkezleri ile ortak projeler yaparak uygulama alanları oluşturmak, tıbbi üniteleri kurmak, geliştirmek, bu üniteleri diğer dünya ülkelerine de ulaştırmak. Madde 4.6 Rehabilitasyon Hizmetleri: Rehabilitasyon hizmetleri konularında bu gün için Dünyada var olan en üst düzey teknolojilerden faydalanarak sakatlanan bireylerin en ekonomik şekilde rehabilitasyonlarını sağlayacak ortamları oluşturmak. Bu ortamları oluşturmak için yatırımlar yapmak, evde, ayaktan veya yataklı ortamlarda bireylerin gelişiminde hızlı bir performans artışı sağlanarak neredeyse ömür boyu süren bakım süreçlerini noktalamak ve normal yaşama katılımlarını sağlayacak rehabilitasyon programlarını uygulayacak ortamları oluşturmak. Madde 4.7 Nöroplastisite: Nöroplastisite dediğimiz sinir sisteminin yeniden öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıcı teknikleri geliştirmek uygulamak. Nörolojik rehabilitasyonun en önemli noktası olan nöroplastisite sayesinde, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı kısımlarının gücünü arttırarak rehabilitasyonda ana zemindir. Nöroplastisitenin arttırılması sayesinde rehabilitasyon başarılarını üst düzeylere çıkarmak için gerekli ortamlar ve uygulama alanları oluşturmak. Madde 4.9 Bu amaçlar doğrultusunda gerekli görülen aktivite merkezlerini oluşturmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.10 Beyin, omurilik ve sinir zedelenmesinden sonra oluşan sakatlıkların giderilmesinde modern teknolojilerden faydalanmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak. Bu araştırma faaliyetleri için gerekli laboratuvarlarını kurmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.11 Bu alanda bilimsel araştırma laboratuvarları oluşturulur. Bu laboratuvarlarda anatomik, fizyolojik, sitolojik, hematolojik, biyokimyasal, farmakolojik araştırmalar in vitro ortamlarda yapılır. Madde 4.12 Davranışsal, eğitsel, psikolojik destek araştırmaları, protez kullanım, cihaz kullanım araştırmaları bireylerle birlikte yapılır. Madde 4.13 Faaliyet alanlarımıza giren konularda etkinliklerimizi sürdürürken; Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Mesleki Eğitim, İstihdam eğitimleri yapılacak olup, eski ve yeni gelişmekte olan teknolojilerden faydalanılır.

9 9 Madde 4.14 Etkinlik alanlarımıza giren ve ihtiyacı olan bireylere doğru eğitim vermek için gerekli disiplinlerle ilgili olarak eğitim vermek ve eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.15 İnsan hayatını kısıtlayan hastalıkların tedavileri ve rehabilitasyonu konularında danışmanlık veya diğer modern tedaviler konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenleyen kişi ve kuruluşlara yönetim kurulunun belirleyeceği standartlarda her türlü desteği vermek, Madde 4.16 Sertifikalı veya diplomalı terapistler, eğitmenler, danışman veya tıp uzmanları yetiştirmek, Madde 4.17 Bireysel gelişimi arttırıcı faaliyetleri yürütürken Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Çevre, Endüstri, Eğitim, Öğretim, Eski ve Yeni Gelişmekte olan Teknolojilerden faydalanmak. Madde 4.18 Hasta ve sakatlanmış bireylerin, el beceri, fiziksel beceri, zihinsel beceri alanlarında geliştirme projelerini oluşturmak, bunları uygulamaya sokmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.19 Mesleki gelişim çalışmaları yaptırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.20 Kadrolu çalışanların ve tedavi gören bireylerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sağlık ve sportif aktivite merkezleri, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. Madde 4.21 Üyeleri ve bireyler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, tv programları, sinem etkinlikleri, konser ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak Madde 4.21 Normal Yaşama Entegrasyon: Bir bireyin normal yaşama entegrasyonu bu günkü teknolojilerle mümkündür. Bu teknolojileri daha hızlı insan yaşamına sokarak, yaşam alanlarında bağımsız olmalarını sağlamaya dönük projelerde rol oynamak, bunları yayarak daha geniş kapsamda daha fazla bireye ulaştırmak derneğin görevleri arasındadır. Madde 4.22 Bu amaçla aktivite merkezleri kurmak, eğitim merkezleri kurmak, projelendirmek derneğin görevleri arasındadır. MADDE 5 DERNEĞİN EK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Dernek, ek faaliyetlerde bulunabilir, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için şu kurallar geçerlidir. Madde 5.1 Dernek, sağlık alanı dışında ek faaliyetlerde bulunabilir. Ek faaliyetler için tüzük kuralları ve tüzükte konusuna en yakın maddelerin kuralları geçerlidir. Tüzükte yer almayan faaliyet alanlarında yapılacak projelerde yürütülen ve yürütülecek bu faaliyetler içinde şunlar olabilir, tarımsal, sosyolojik ve felsefe, teknolojik, insan kaynakları ve istihdam, turizm, bilimsel araştırma ve araştırmaya dayalı faaliyetler, uzay bilimleri, yeraltı bilimleri, enerji bilimleri, eğitim ve eğitim bilimleri, özel alanlarda kurslar ve sertifika programları, mesleki

10 10 eğitim ve meslek kazandırma eğitim faaliyetleri, ticari ve uluslararası ilişkiler, yazılım hizmetleri, programcılık, iletişim, fotoğrafçılık, doğa ve çevre bilinci faaliyetleri, bireysel gelişim eğitim faaliyetleri, yazarlık, basın, medya eğitimleri, sanatsal faaliyet eğitimleri şeklinde olabilir. Bu faaliyet ve projelerde esas aranacak husus insan hayatını kolaylaştırıcı ve istihdamı arttırıcı nitelikte olmasıdır. Madde 5.2 Cinsellik ve cinsel eğitim, Aile planlaması, Gebe eğitimleri, Yenidoğan Dönemi Eğitimleri, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Okul Çocukluğu Dönemi Eğitimi, Ergenlik Dönemi Eğitimi, Erişkin Dönemi ve Mesleki Alan Eğitimleri, İkinci Bahar ve Yaşlılık Eğitimleri, Doğumdan itibaren engelli eğitimi, engelli bakımı eğitimleri, hayata hazırlama eğitimleri, mesleki eğitimleri ve istihdamı alanları olabilir. Madde 5.3 Bir proje ve faaliyetin dernek bünyesinde yürütülebilmesi için projenin öncelikle kamu yararına olması gereklidir. Proje dernek faaliyetlerine destekleyici mahiyette, gelir arttırıcı ve ya bilimsel gelişme yönünden faydalı olmalıdır. Madde 5.4 Proje istihdamı arttırıcı ve yaşamı kolaylaştırıcı mahiyette olmalıdır. Madde 5.5 Proje bireysel gelişim ve insanlık yararına faydalı olmalıdır. Madde 5.6 Dernek bünyesinde faaliyete sokulacak her girişim için projelendirme yapılması zorunludur, fizibilite raporları ile birlikte yönetim kuruluna sunulacak olan projeye dernek yönetim kurulu onay verdikten sonra faaliyete sokulabilir. Bu halde iken derneğe ait bir proje olduğu kabul edilir ve dernek ismi, logosu projede kullanılabilir. Madde 5.7 Projeler dernek proje planlama kurulundan geçmek zorundadır. Dernek faaliyetlerini gerçekçi bir şekilde yürütmek ve geliştirmek için proje bazlı çalışmalarda bulunur. Proje çalışmaları Proje Planlama Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır, tüm yönleri ile ele alarak yürütme aşamasında yönetim kurulunun takdirine sunar. Yönetim kurulu projenin hayata geçirilmesi konusunda karar verir. Madde 5.8 Derneğin Eğitim Kurumları ihtiyaca göre okul, kurs ve konferans salonu şeklinde olabileceği gibi, mesleki eğitim laboratuvarı, aktivite merkezi, bireysel eğitim merkezi, el beceri atölyeleri şeklinde sıralanabilir. Madde 5.9 Eğitim kurumu projesi yapılması için yönetim kurulu kararı gereklidir. Madde 5.10 Yönetim kurulu gelen projeyi onayladıktan sonra proje hayata geçirilir. Madde 5.11 Yönetim kurulu projeyi onayladığı takdirde kadrolarını ve finansını da onaylamış olur. Madde 5.12 Eğitim kurumu kurulması aşamalarını projede belirlenen yürütme ekibi yönetim tarafından görevlendirilir. Madde 5.13 Bu faaliyetleri yürütürken bu alanda eğitim vermek, eğiticiler yetiştirmek derneğin görevleri arasındadır.

11 11 Madde 6 DERNEĞİN YÜRÜTME FAALİYETLERİ Madde 6.1 Dernek Yönetim Kurulu Yürütme Kurullarının Atamasını Yapar Madde 6.2 Yürütme Kurulunun Üyelerinin Sayısı Yönetim Kurulunca Belirlenir Madde 6.3 Yürütme Kurulu Başkanı Yönetim Kurulunca Atanır Madde 6.4 Yürütme Kurulu Proje Bazında Alt Yürütme Kadrolarını Kurar Madde 6.5 Alt Yürütme Kadroları Yürütme Kuruluna Karşı Sorumludur. Madde 7 HUKUK HİZMETLERİ Madde 7.1 Yönetim Kurulu kararı ile hukuk hizmeti için ayrı bir kadro oluşturulabileceği gibi dışarıdan sözleşmeli hukukçular ile bu hizmet sağlanır. Hukuk hizmet dernek iç birimlerine ve yaralanma nedeniyle mağdur olanlara talep halinde sağlanan bir hizmettir. Madde 7.2 Yasalar karşısında derneğin işleyişindeki düzeni takip etmek ve güncellemek görevi Hukuk Birimi ne verilmiştir. Madde 8 DERNEK AMBLEMİ Madde 8.1 Derneğin ambleminin renkleri ve şeklinin belirlenmesinde genel kurul karar verir. Madde 8.2 Dernek amblemi, Dernek, Dernek Şubeleri ve Temsilcilikler tarafından aynen kullanılır. Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz, değiştirilemez ve amaç dışı kullanılamaz. Madde 9 GENEL MERKEZİN GÖREVLERİ Madde 9.1 Genel Merkez: Genel Merkez Yönetim Kadrosunun Görev Aldığı Yerdir. Madde 9.2 Kadrolaşma: Kadroları İhtiyaca Göre Belirler; kadro açar, kadro kapatır, personel alımlarını koordine eder, görevlendirmeler yapar. Madde 9.3 Proje Değerlendirme: Şubelerden, dış merkezlerden gelen projeleri değerlendirir, onaylar veya reddeder. Madde 9.4 Proje Yapma: Yeni projeler oluşturur, uygulama ve hayata geçirme konularında onay verir, görevlendirmeler yapar. Madde 9.5 Finans ve Bütçe: Finans konularını koordine eder Madde 9.6 Genel kurulda alınan karar ve yetki ile Yurt içi ve Yurt Dışı Şubelerin Açılmasına, kapanmasına onay verir. Madde 9.7 Yurt içi ve Yurt Dışı Resmi ve Tüzel Kuruluşlarla İletişimi Sağlar, işbirliği faaliyetlerini yürütür.

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1- Derneğin Adı: "Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği"dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü

İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü lar Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin Adı Derneği adı lar Derneği olup kısa adı INTERACT dır Madde 2. Derneğin Merkezi Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Derneğin şubesi yoktur. Yönetim Kurulu kararı ile

Detaylı