Global Dağıtım Varlık Yönetim Sistemi. (Global DAMS) Shell & Turcas Petrol A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Dağıtım Varlık Yönetim Sistemi. (Global DAMS) Shell & Turcas Petrol A.Ş"

Transkript

1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Global Dağıtım Varlık Yönetim Sistemi (Global DAMS) Copyright: SIPC Shell & Turcas Petrol A.Ş

2 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Neden DAMS & D-GAME? Sayfa 2

3 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Neden DAMS & D-GAME? Sayfa 3

4 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Neden DAMS & D-GAME? Sayfa 4

5 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Neden DAMS & D-GAME? Sayfa 5

6 Neden DAMS & D-GAME? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software DAMS : Dağıtım Varlık Yönetim Sistemi ( Distribution Asset Management System ) D-GAME: Dağıtım Global Varlık Yönetim Mükemmeliyeti ( Distribution Gloabal Asset Management Excellence ) Demirbaşların faydalı ömürlerini uzatmak amaçlı RİSK BAZLI kontrol ve bakımların yapılması, Rollerin ve sorumlulukların netleştirilmesi, kontrollerin, ölçümlerin, raporlama ve süreçlerin standartlaştırılması, Demirbaş yönetiminde sürekli gelişimin sağlanması, Tesisten tesise olan farklılıkların azaltılması, İSEÇ gerekliliklerinin her zaman karşılandığının garantilenmesi Sayfa 6

7 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Global Dağıtım Varlık Yönetim Sistemi DAMS Nedir? DAMS, varlıkları en verimli, en güvenli şekilde yönetebilmek ve maliyet optimizasyonunu sağlayabilmek amaçlı oluşturulan; yeni süreçleri, araçları, standartları ve prosedürleri içeren bir yönetim sistemidir. Ulaşılması hedeflenen operasyonel mükemmeliyettir. DAMS ın uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli gelişim göstermesi tüm Dağıtım ve Destek Birimlerinin sorumluluğundadır. İçerdiği süreçler, araçlar, standartlar ve prosedürler tüm Shell Firmaları genelinde aynıdır. ülkelerin uygulamaları arasındaki farklar sadece yerel zorunluluklardan ve kanunlardan kaynaklanabilir. Sayfa 7

8 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sayfa 8

9 1. Yönetim, Liderlik ve Bağlılık Vizyon Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sürdürülebilir varlık bütünlüğü sağlayan, yasalara uygun ve aynı zamanda Sektörde En İyi (Best in Class - BIC) varlık yönetimine ulaşmak, uygun maliyetli varlıklar tasarlamak, geliştirmek, işletmek ve sürdürmek. Misyon Varlıklarımızın yönetimi için standart çalışma prosedürlerine dayalı, hidrokarbonların güvenli ve uygun maliyetle saklanabileceği ve elleçlenebileceği, yasal gereksinimlere uygun ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı sunmak. Sayfa 9

10 2. Politika ve Stratejik Hedefler Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sayfa 10

11 3. Organizasyon ve Sorumluluklar Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Varlık Sahibi (Tesisler Müdürü ), mekanın varlık bütünlüğü planlarının belirtilen politikaya uygun gerçekleştirilmesini ve kayıtların tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Varlık Sahibi genellikle operasyon ve bakım bütçesinin de sahibidir. Varlık Operatörü (Terminal Müdürleri), mekândaki günlük bakımlardan sorumlu olup varlık bütünlüğü planlarının belirtilen politikaya uygun gerçekleştirilmesini ve kayıtların tutulmasını sağlar. Varlık Bütünlüğü (Asset Integrity) Müdürünün (Ülke Mühendislik Müdürü ) temel sorumluluğu kendi Bölgesindeki varlık bütünlüğü sürecinin lansmanı, uygulanması ve performans takibini kapsamaktadır. Ayrıca, Bölge Mühendislik Müdürü temel ve büyük bakım projelerinin gerçekleştirilmesinden, varlıkların denetleme ve bakım faaliyetlerinin planlanmasından ve takibinden, belirlenen müteahhit stratejileri uygulamaktan ve tutarlı teknik standartlar benimsemekten sorumludur. Operatörler, sorumlulukları kapsamında günlük varlık yönetimi görevlerini yerine getirir ve varlıklarımızı geliştirilen planlar doğrultusunda çalışırken gözetler ve tesisleri kontrol eder. Teknisyenler, Müteahhitler ve Uzmanlar, iş tanımları veya kontrat koşulları dâhilinde uygunluk, bütünlük ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan tüm operasyonlarda kullanılan prosedürlerin ve ekipmanların bakımını sağlayıp destek sunmalıdır. Sayfa 11

12 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 4. Varlık Yönetim Süreçleri (D GAME) DAMS Politika Süreçler Prosedürler, Standartlar ve Yönergeler Projeler Güvenilirlik ve Bütünlük Bakım Uygulamaları Varlık Bilgi Yönetimi GAME Değişim Yönetimi Eğitim Uygulama Beklenen Sonuçlar Varlık Bütünlük Risklerinin Azaltılması Devamlı ve Tutarlı Varlık Yönetimi Verimli Yatırımlar Sayfa 12

13 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software D GAME Global Varlık Yönetim Mükemmeliyeti 1. Varlık oluşturma aşamasını destekleyen Capex Planlama ve Proje Süreçleri. Capex projelerinin daha verimli gerçekleştirilmesi. 2. Güvenilirlik ve Bütünlük (Reliability & Integrity R&I) Güvence Süreci Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance - RCM) ve Risk Bazlı Kontrol (Risk Based Inspection - RBI) ilkelerinin amaca uygun uyarlaması. TIP, PIP ve JIP. 3. Bakım Uygulamaları (Maintenance Execution - ME) varlıklar üzerinde gerçekleştirilen planlanmış (önleyici/düzeltici) ve planlanmamış (onarım/acil) bakım çalışmalarına yönelik. Standard bakım uygulamaları GSAP. 4. Varlık Bilgi Yönetimi (Asset Information Management - AIM) varlık verileri, dokümanları ve raporlarının yönetimine yönelik. Sayfa 13

14 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software D GAME Capex Planlama ve Proje Süreçleri Amaç Bu süreç ile birlikte standart bir CAPEX alokasyonuna ve Shell Grup finansal yönetmeliklerine uygun olarak organize bir proje yönetim sistemine sahip olunacaktır. Yapısı Capex Alokasyon süreci Proje hazırlık ve onay Proje yerine getirmek Proje izleme ve raporlama Proje kapanma Etkisi: Standardizasyon sağlayacak Sadece bir set kurallar ve süreçler olacak Rol ve sorumluluklar belirlenecek Sayfa 14

15 D GAME Güvenilirlik ve Bütünlük (Reliability & Integrity R&I) Güvence Süreci Amaç: Standart Risk bazlı kontrol ve bakım sistemine sahip olmak Yapısı: Ekipman bilgileri Kritik durum değerlendirmesi (Tanklar ve boru hatları dahil ) Bakım uygulama planlarına girdi sağlamak Etkileri Kontrol ve bakım sıklıkları Sadece bu iş için sorumlu insan kaynağı Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sayfa 15

16 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software D GAME Güvenilirlik ve Bütünlük (Reliability & Integrity R&I) Güvence Süreci Asset Group Sub Group Duty Failure Mode(s) Potential Consequence Existing Recovery Controls CONSEQUENCE P A E R Criticality Preventative Controls Std R&I program - Summary Probability STORAGE TANKS STORAGE TANKS Bulk Storage Code Tanks Main Fuels Floor corroision - leaking floor. Top Surface Pitting, Under Floor Corrosion. Shell/floor rupture. Primarily due to differential settlement on tank. Leak - contamination to Monitoring wells around soil. Could migrate off tankfarm.tank the site. Tank taken Reconcilation. out of service to carry out repairs (2M). Maybe extensive repair work required HIGH 1M - Surveillance (if API653) 3M - Surveillance (If EEMUA) 5Y - Onstream inspection 10Y (or RBI) - Offstream inspection C MED STORAGE TANKS Bulk Storage Code Tanks IFC - Roof Seal Wiper seal failure due to erosion, and/or chemical attack. Sinking floating cover. Compromise licence to operate. Environmental emission risk HIGH 1Y - In service, visual 10Y - Out of service inspection, seal gap B LOW Sayfa 16

17 Tank Bakım Programı Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 2007 yılında tüm tankların risk değerlendirmesi yapıldı. En yüksek risk grubundan başlayarak tanklar bakıma alınıyor. İlk bakımlar tamamlandıktan sonra Her ay görsel kontroller Her 5 senede bir tankın servis-içi muayenesi Her 10 senede bir tankın servis-dışı muayenesi yapılacak. Bu muayenelerin sonuçlarına göre bakım çalışmaları yapılıyor. Sayfa 17

18 Tank Bakım Programı Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Muayene Kapsamı Tank görsel kontrolleri Tank taban, çatı ve donamlarında kalınlık kontrolleri Tank tabanında MFL uygulaması ile tarama Bulguların API653 e göre değerlendirilmesi Tank ekipmanlarının (Vana, ATG vs) bakımı Sayfa 18

19 Tank Bakım Programı Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 3 yılda tanklarımızın 50% sinin muayene ve bakımları tamamlandı. DERINCE Jan. No Tank No 1 T105 2 T107 3 T1 4 T617 Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. SAP ye geçiş ile birlikte tank bakım zamanları ve raporları sistem üzerinden takip edilebilecek. ALIAGA Jan. No Tank No Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tankların zamanında bakıma alınması ve doğru bakımın yapılması ancak üst yönetimin desteği ile gerçekleşebilir. ISKENDERUN Jan. No Tank No 1 T1 2 T2 3 T3 4 T5 Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Sayfa 19

20 D GAME Bakım Uygulamaları Amaç: Günlük bakım uygulamalarının kapsanacağı, izleme, değerlendirme, planlama, uygulama, ve gözden geçirmenin de dahil olacağı standart bir süreci geliştirmek. Yapısı: Bakım planlarının uygulanması İş emirlerinin yaratılması ve takibi Ekipman tarihçesi Etkileri Bakım ve kontrol süreçleri ve görev listeleri Kontrat stratejileri Sadece bu iş için sorumlu insan kaynağı Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sayfa 20

21 D GAME Varlık Bilgi Yönetimi Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Amaç: Maliyet açısından etkili, standart varlık bilgi sürecine sahip olarak, bilginin kaliteli olarak istenildiği anda ulaşılabilir halde saklanmasını sağlamak. Yapısı: Varlık bilgileri, dökümanlar Performans göstergeleri Raporlama Etkileri Doküman kontrol Sayfa 21

22 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 5. Standart, Prosedür ve Doküman Denetimi Yerel kanuni düzenleme ve referanslar Uluslararası olarak kabul görmüş ve sektörce benimsenmiş ilkeler Shell Grubu Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları (Design & Engineering Practices DEP) Global Dağıtım Mühendislik Uygulamaları (Distribution Global Recommended Engineering Practices - REP). Yerel birim veya alternatif bir birim tarafından geliştirilen teknik referanslar ve prosedürler Sayfa 22

23 6. Uygulama, Takip ve Raporlama Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software KPI 1 Bakım Endeksi KPI 2 Tank Bakım Endeksi Maliyet/Hacim ellenen ($/m3) Maliyet/Depolama Kapasitesi ($/m3) KPI 3 Kritik Muayene Tamamlanma Oranı Zamanında Tamamlanan Muayeneler/Planlanmış Muayeneler KPI 4 CAPEX Projelerinin Maliyeti Gerçek Maliyet/Planlanan Maliyet ($) KPI 5 Ürün Döküntüsü (LOC) Varlık Bütünlüğü (AI) Kazalarından kaynaklanan Ürün Döküntüsü Sayfa 23

24 7. Denetleme Varlık yönetim sistemi tüm süreçleri ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra şirket içi denetlemeler yapılacaktır. Bu denetlemeler sonucunda yönetim sisteminde geliştirilmesi gereken hususlar ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Operasyonel mükemmeliyete ulaşmak için düzeltici tedbirlerin alınacaktır 8. Yönetim Değerlendirmesi Global Değerlendirmeler Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Yerel Değerlendirmeler Sürekli Gelişim Sayfa 24

25 DAMS ın Bileşenleri Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Sayfa 25

26 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Teşekkürler... Sayfa 26

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

ITIL Temelli BT Hizmet Yönetimi

ITIL Temelli BT Hizmet Yönetimi ITIL Temelli BT Hizmet (IT Infrastructure Library) Özhan KARAMAN Elektrik Y. Mühendisi ozhankaraman@yahoo.com 6. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği 6 Mayıs 2007 AJANDA ITIL Felsefesinin BT Hizmet 'ne etkisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Bilgi Güvenliği Politikası Sayfa : 1/9 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman Bilgileri Adı: Doküman No: Revizyon No: Doküman Tarihi: Referans / Gerekçe Onaylayan Bilgi Güvenliği Politikası İlk yayındır Ödeme

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

TÜV NORD TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER

TÜV NORD TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER TÜV NORD TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER TÜV TÜV NORD GROUP TÜV NORD Endüstriyel Hizmetler Boru Hatları Boru hatları, sıvıları veya gazları uzun mesafelerde nakletmek için gerekli olup enerji ve hammadde

Detaylı

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

İç Denetim Faaliyetlerinin Organizasyonu MAYIS 2014

İç Denetim Faaliyetlerinin Organizasyonu MAYIS 2014 İç Denetim Faaliyetlerinin Organizasyonu MAYIS 2014 Günlük Program 09:00-09:30 - Tanışma 09:30-10:45 - İç Denetim Yöneticisinin rol ve sorumlulukları; Organizasyon Yapısı ve Yetkinlikler; 10:45-11:00 -

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı