Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İSTANBUL HAMAMLARI BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 / Nisan / 1987

2 İÇİNDEKİLER İNDEKİLER Kısaltmalar... 3 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR)... 4 İSTANBUL HAMAMLARI KONULU TEZLER EK: TÜRKİYE HAMAMLAR KAYNAKÇASI

3 Kısaltmalar bdk : Beyazıt Devlet Kütüphanesi C : Cilt cdmb : Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası dagmk: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi istk : İstanbul Kitaplığı mk : Milli Kütüphane n : sayı S : sayfa ss : sayfa sırası y : yaprak yöktm: Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi 3

4 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR) 1. Adelsen, C. E.: Hamamı: Baths in Turkey. Mankind, (6), August 1978, 16-21ss. 2. Ahmed Rasim: Hamamcı Ülfet. Yalnız Ülfet başlığı ile. İstanbul, 1316 [1898], Tahir Bey Mat. 68s. 17x13. Malumat Kütüphanesi. Neşr eden: Es-seyyid Mehmet Tahir. İstanbul, İkdam Mat [1922]. 76+4s. 3. Akbatı, Ş.: İstanbul hamamları. İçinde: İstanbul İl Yıllığı İstanbul, ss. 4. Akbatı, Ş.: İstanbul daki sultan hamamları. ( tarihli Tıp Tarihi Enstitüsündeki konferansı). [Kaynak: Yüksel Yoldaş ın doktora tezi İTÜ- : Evliya Çelebi ve İstanbul. 628.s.) 5. Akçura, Gökhan: Deniz hamamından plaja Türk usulü deniz banyosu. Euroclub, 1(3), 1986, 48-55ss. Renkli resim. 6. Alp, Münevver. "Eski İstanbul Hamamları ve Gezmeleri." Türk Folklor Araştırmaları 8, no. 179 ( ): Alp, Nedime: Hamama gidiş. Başpınar, Gaziantep, sayı: 56/57, Altınay, Ahmet Refik: İstanbul hamamları. Akşam, Anadoluhisarı hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 2, 1959, 820.s. 10. And, Metin: XVI. Yüzyılda temizlik ve hamamlar. Hayat Tarih, (9), Ekim 1969, 14-18ss. 11. And, Metin: 1520 de Bassano da Zana Türk hamamını uzun uzun anlatarak. İçinde: XVI. Yüzyılda temizlik ve hamamlar. Hayat Tarih Mecmuası, (9), Ekim 1969, 14.s. 12. Arifazade, Şenay: Saray hamamları. İçinde: TBMM Milli Saraylar Sempozyumu, Kasım 1984, Yıldız Sarayı/Şale, Bildiriler. İstanbul: ss. 13. Arseven, Celal Esat: Hamam. İçinde: Sanat ansiklopedisi klopedisi. C2, fask.vıı, 1965, ss. 14. Aslanapa, Oktay: Osmanlı hamamları. İçinde: ss. 15. Aslanyürek, Şükrü: Kadınlar ve hamamlar. İçinde: yüzyıllarda İstanbul Kenti Türk Toplumu ve Boş Zaman. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Kürsüsü). İstanbul, ss. [istkit/istkit] 16. Ayasofya Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 3, 1960, ss. 17. Ayverdi, Ekrem Hakkı: Hamamlar. İçinde: Fatih devri mimarisi. İstanbul: ss. İstanbul Fethi Derneği Yayınları. [istkit/istkit] 18. Azebkapusu hamamı. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi 3. cilt ss. 19. Bafralı, Kemal: "İstanbul Hamamları". Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Yıl: 18, Sayı: 12, 1982, ss. 20. Bahçeli Hamamı. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi. Cilt: ss. 21. Baratta, A.: Constantinopoli Effigiata E. Descritta su le celebri sette su le celebri sette chiese levanta. Toronto, s. (439. sahifede Türk abidelerinin tarif ve izahına geçilmiştir. hamamlar. Alman eski eserler enstitüsünde var). [H. T. Dağlıoğlu/ 22. Baykara, B.: "Tarihî Hamamlar ". Türkiye Turing ve 0tomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 175, 1956, 12. s. 23. BE-SE: "Bizans Hamamları". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni. Sayı: 110, 1951, 13-14ss. 4

5 24. Des bains et des mariages. İçinde: Voyage a Constantinople. Paris: Imp. De Richomme, ss. [istkit/istkit] 25. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey: Kırk Hamamı adetleri. İçinde: Bir zamanlar İstanbul. İlaveli notlarla baskıyı haz.: Niyazi Ahmet Banoğlu. İstanbul, [t.y.], Kervan Kitapçılık A.Ş., ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 11. [istkit/istkit] 26. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey: İstanbul da saray ve konaklarda hamam vardı. İçinde: Bir zamanlar İstanbul. İlaveli notlarla baskıyı haz.: Niyazi Ahmet Banoğlu. İstanbul, [t.y.], Kervan Kitapçılık A.Ş., ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 11. [istkit/istkit] 27. Başvekalet Arşivi, Belediye Kütüphanesi, 2706, İstanbul hamamları listesi. 28. Baths. İçinde: Spot on İstanbul. Edited and designed by Biltin Toker. İstanbul: ss. A Panorama Productions International Publication 29. Baykara, B.: Tarihi hamamlar. TTOKB, (175), 1956, 12.s. [Ödekan/ 30. BE-SE: Bizans hamamları. TTOKB, (110), 1951, 13-14ss. [Ödekan/ 31. Beşiktaş İskele Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 32. Beykoz Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 33. Beylerbeyi Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 34. Bilge, Aygen: Topkapı Sarayı su yapıları. (Basılmamış mimarlık ihtisası). İstanbul: Büyük Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 6, 1963, ss. [Üsküdar da] 36. Bugay, Umur: Hamama giren terler. Cumhuriyet Dergi, n35, 19 Ekim 1986, 13-14ss. 37. De Busbecq, Ghiselin: Turkish baths. İçinde: The Turkish letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. Translated from the Latin of the Elzevir edition of the 1633 by Edward Seymour Forster. Oxford: Clarenden Pres, ss. [istkit/istkit] 38. Cağaloğlu Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 6, 1961, ss. 39. Canpolat, Yıldız: Le serail et le bain Turc. İçinde: Theophile Gautier et la Turquie. (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İktisadi Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü). Ankara: ss. 40. Cağaloğlu Hamamı. Toplum ve İnsanlar, 41. Cervati, R. C.: Bains Turcs. İçinde: Guide horaire general International pour le voyageur en Orient. Constantinople: Cervati et Falanga, ss. [istkit/istkit] 42. Constantin Constantines: [9. fasıl hamamlar]. İçinde: Constantiniade e ou descriptione Constantinople ancienne et moderne [Eski yeni İstanbul]. Aslı Rumcadır. Fransızcaya tercüme eden: M.R. 218s. 1846, Antoine Cromila ve P. Paspalti tarafından tabedilmiştir. [H. T. Dağlıoğlu: s.88/ 43. Cuddon, J. A.: Turkish baths. İçinde: The Owl s Wat Chsong. A study of İstanbul. London: Barrie and Rockliff, ss. [istkit/istkit] 44. Çavlı, Emin: Bayezid Hamamı yıkılmamalıdır. Cumhuriyet,

6 45. Çavlı, Emin Ali: Patrona Halil Hamamı değil, Beyazıt Hamamı. İller ve Belediyeler Dergisi ergisi, sayı: 141, 1957, 317.s. 46. Çavlı, E. A.: "Patrona Hamamı Değil, Bayezid Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 186/187, 1957, 6-7 ss. 47. Çekirge, Nevin: Türk hamamlarının kaplıca tedavisindeki yeri. 48. Çelikoğlu, Türe: Haseki Hamamı medeniyetin hizmetinde. Güneş, Çetintaş: Bayezid Hamamı kıymetli bir eserdir. Vatan, Çinili Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 7, 1965, ss. (Üsküdar Nuh Kuyusunda). 51. Dallaway, Jacques: Constantinople ancienne et moderne. Paris, cilt: 371s. (Yedinci fasıl: Çeşmeler, su kemerleri, sarnıçlar, hamamlar, sütunlar, Bizans İmparatorlarına ait saraylar, Eyüp, Kağıthane). [H. T. Dağlıoğlu: s Deniz, K.: "Hamam Mimarisi". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 97, 1950, ss. 53. Diri İş Hanı < Sultan Hamam >. Arkitekt 43, no. 354 ( ): Dirimtekin, Feridun: Türklerde temizlik ve hamam. 49.s. ; Hamamlar. 50.s. ; Türk kadınlarının hamama gitmesi ss. İçinde: Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yüzyılda İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü Neşriyatı: 53. [istkit/istkit] 55. Dirisu, Nüzhet Şakir: Türk hamamı. Ilıca, n1-3, Ender, Paul: Un bain turc n est pas une mince affaire!. İçinde: Constantinople, Smyrne, et Athenes. Paris: E. Dentu, ss. [istkit/istkit] 57. Esad Arif: Hamam ve usul-i i istihmam. İstanbul, 1306 [1889]. [Özege, 6750, 3/ 58. Edwards, George Wharton: Turkish baths. İçinde: Constantinople-İstamboul İstamboul. U.S.A., ss. [istkit/istkit] 59. Eldem, S. Hakkı Feridun Akozan: Hünkar ve Valde Hamamı. İçinde: Topkapı Sarayı. İstanbul: M.E.B. Basımevi ss. 60. Elliot, Frances: Baths of Zeuxippus. İçinde: Diary of an idle woman in Constantinople. Leipzig, 1893, Bernhard Tauchnitz. 49, Ergin, Osman Nuri: İstanbul hamamları. Aylık ansiklopedi, sayı: 46, şubat 1948, ss. [istkit/istkit] 62. Esen, Muzaffer: Çukur Çeşme Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 8, ss.; 63. Camiç, Ali: Çukur Çeşme Hamamı Cinayeti. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi, 8, 4170.s. 64. Eski Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 10, 1968, ss. 65. Evliya Çelebi: Evliya Çelebi seyahatnamesi. 2. kitap. Türkçesi: Zuhuri Danışman. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, ss. 66. Eyice, Semavi: İznik te Büyük Hamam ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir deneme. Tarih Dergisi, (11/15), 1960, ss. [ödekan/ 67. Eyice, Semavi: Mahmut Paşa Hamamı. Türk Ansiklopedisi, 23, ss. 6

7 68. Eyice, Semavi: İstanbul: Petit guide a travers les monuments Byzantins et Turcs. İstanbul: İstanbul Matbaası. X. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi Tertip Komitesinin Neşriyatı. Bain d Ayasofya. 18.s. ; Bain de Cağaloğlu : 19.s. ; Bain de Mahmut Paşa. 25.s. ; Bain Çardaklı. 36. s.; Bain de Çemberlitaş. 37.s.; Bain de Bayezit. 42.s.; Bain de Barbaros Hayrettin Paşa. 57.s. [istkit/istkit] 69. Eyice, Semavi. "Türk Hamamları ve Bayezid Hamamı." Türk Yurdu, no. 244 ( ): Eyice, Semavi: Hamamlar. İslam Ansiklopedisi, İstanbul maddesi, 1214/ /103ss. 53 A-B-C Cüz, Fontmange, La Baronne Durand de: Hamamlar. İçinde: Kırım Harbi sonrasında İstanbul. Çev.: Gülçiçek Soytürk. İstanbul, 1977, Kervan Kitapçılık Basın San ss. Tercüman 1001 Temel Eser. [istkit/istkit] 72. Eyice, Semavi. "İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri: Bostan Camii, Kızlarağası Abbas Ağa Hamamı, Çukurçeşme Hamamı, Kasım Ağa Mescidi. 2." İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no. 27 ( ): La Baronne Durand de Fontmagne: Bains. İçinde: Un Sejour a l ambassade de France A Constantinople. Paris: Plon-Nourrit et Cie, ss. [istkit/istkit] 74. Galatasaray Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 11, 1971, ss. 75. Garnett, Lucy M. J.: Baht. İçinde: Turkish life in town and country. London: George Newnes, Limited, [t.y.]. 21., 39. ve 65.s. [istkit/istkit] 76. Gautier, Theophile: Mahmut Paşa Hamamı. İçinde: İstanbul. Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, [t.y.], Apa Ofset Bas. İstanbul Kitaplığı ss. [istkit/istkit] 77. Gautier, Theophile: Constantinople. Paris, s. 30 fasıl. [H. T. Dağlıoğlu: 88-89ss./ 78. Genç, Murat: Türk hamamları. Meydan, Temmuz 1976, 58-59ss. 79. Glück, Heinrich. Probleme des Wölbungsbaues. I: Die Bäder Konstantinopels aufgenommen, beschrieben und historisch erläutert. Wien, Halm und Goldmann, to. 173 S., 1 Bl. Mit 117 Abbildungen. Orig.-Broschur. (Arbeiten des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien, Band 12). Rücken gebräunt, einige Randeinrisse. Unaufgeschnitten. Gutes Exemplar. 80. Glück, Heinrich: İslam hamamının menşi i ve tekamülü. Çev.: Köprülüzade A. Cemal. Türk Yurdu, c5, n27, 1927, 269- ss. 81. Goodrich-Freer, A.: Baths. İçinde: Things seen in Constantinople. London: Seeley, Service and Co. Limited , 72., 135.s. [istkit/istkit] 82. Goodwin, Gödfrey: Mahmut Pasha Hamamı. İçinde: A history of Otoman Architecture. London: Thames and Hudson, ss. 1 plan. [istkit/istkit] 83. Grelot: Relation nouvelle d un voyage de Constantinople. Paris, s. (İçinde bulunan başlıca malumat şunlardır: Türk hamamları). [H. T. Dağlıoğlu: s.115) 84. Gürkaynak, Nursel: Hamamlar. İçinde: Topkapı Sarayı (Çeşme, Hamam, Camii ve Kütüphaneleri). [41-42]ys. Fotoğraf, resim. [İstanbul Kitaplığı/İstanbul Kitaplığı] 85. Gyllius, Petrus: Of the Bagnio s of Zeuxippus and its statues. İçinde: The Antiquities of Constantinople. London: ss. [istkit/istkit] 7

8 86. Das Hamam oder das Türkische Bad. İçinde: İstanbul. Derleyen: Esther Gallwitz. Baden-Baden, 1981, Nomos Verlagsgesellschaft ss. (Von den schönen Badestuben-Schweigger ss.; Nichts Romantisches, nichts von orientalischer Pracht. Twain ss. [istkit/istkit] 87. Hamamlar. Akşam gazetesi, Hammer: Constantinopolis und der Bosporus. 2 cilt. Peşte: (1. cilt, 7. kısım: hamam bahsetmektedir). [H. T. Dağlıoğlu: 157.s. / 89. Hammer-Purgstall, Johann von: Constantinopolis und der Bosporus. 1. cilt. 2. baskı. Osnabrück: Biblio Verlag, ss. [istkit/istkit] 90. Hasol, Doğan: Bir eski eserin öyküsü [Üsküdar Büyük Hamamı]. Yapı, (17), ¾.1976, 51-53ss. [TMB76/mk] 91. Hayali Küçük Ali: Karagöz ün çifte hamamlar oyunu. Tespit eden: İlhan Başgöz. Ses bandı, Milli Kütüphane Müzik Bölümü arşivi, fiş no: B54; Ankara: DTCF Tiyatro Kürsüsü Arşivi, İlhan Başgöz özel arşivi. [Kudret, 2.c., 197.s. / 92. Hayali Küçük Ali, Karagöz ün hamam eğlencesi. İstanbul: Cumhuriyet Kitaphanesi, 1928, Ahmet Kamil Matbaası. [Kudret: 2.c., s.197/ 93. Her derde deva şifalı sularımız. Eski hamamlar ve yeni taslar. Röportajı yapan: Mehmet Ali Yula. Hürriyet, Howard, George William Frederick: Türk hamamları. İçinde: Türk sularında seyahat ahat. Çev.: Şevket Serdar Türet. İstanbul, 1978, Kervan Kitapçılık Basın San. Sayfalar: 22, 49, 58, 96. Tercüman 1001 Temel Eser. [istkit/istkit] 95. İ. Belediyesinin asarıatikadan olup eşhas elinde bulunan ve elyevm açık veya kapalı olan hamamların listesi. 14.XII İsambert, Emile: Les bains. İçinde: Itıneraire descriptif, historique et archeologique de l orient. 2. baskı. Paris: Librairie Hachette et Cie, ss. [istkit/istkit] 97. İstanbul Hamamcılar Cemiyeti İstanbul Şehir Meclisi tarafından kabul ve tasdik edilen Belediye Zabıta Talimatnamesi nden her nevi yıkanma müesseselerini alakadar eden maddeler. İstanbul: Marifet Bas. 4s. [BDK/BDK] 98. İstanbul hamamları. İçinde: İstanbul Doğası Tarihi Ekonomisi Kültürü. İstanbul: Anadolu Yayıncılık, s. (Yurt Ansiklopedisi) 99. İstanbul hamamları. İçinde: ss İstanbul hamamları defteri, sene: 1165, Başvekalet Arşivi, Kamil Kepecioğlu tasnifi, müferrik defterler, no: "İstanbul Hamamlarının İstikbali". Yeni Türk, Sayı: 84, Julliard, Emile: Les hamams Les Mendiants Les Hamals. İçinde: Voyages incoherents. Geneve: Imp. Du Journal de Geneve, ss. [istkit/istkit] 103. Kaflı, K.: İstanbul hamamları. TTOK Belleteni, n183, 1957, 15-16ss. (Antik ve öncesi, Hıristiyan). [Ödekan/ 104. Karay, Refik Halid: Hamam. İçinde: Üç nesil üç hayat. İstanbul: Semih Lütfi Erciyes SL Kitabevi, [t.y.] ss. (Külliyat: 17). [istkit/istkit] 8

9 105. Klinghardt, K.: Turkisch baeder. Stutgart, Ayakapu Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, c3, [1960] ss. (Reşat Ekrem Koçu gezi notu) 107. Koçu, Reşat Ekrem: "Çarşı Hamamlarımız". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu K Belleteni, Sayı: 155, 1954, ss Koçu, Reşat Ekrem: Peştemal. İçinde: Türk giyim kuşam ve süslenme sözlüğü. Ankara: s. (Sümerbank Kültür Yayınları: 1) Koçu, Reşat Ekrem. "Eski İstanbul'da Deniz Hamamları." Hayat Tarih Mecmuası 2, no. 8 ( ): Koçu, Reşat Ekrem. "İstanbul Hamamları." Büyük Doğu, no. 2 ( ): Koçu, Reşat Ekrem. "Haremde Padişah Hamamı." Yeni Tarih Dünyası 2, no. 11 ( ): [Konyalı, İbrahim Hakkı]: İstanbul abideleri. 125s. İstanbul: Yedigün Neşriyatı. [Köşkler, hamamlar, medreseler, abideler]. [H. T. Dağlıoğlu: 131.s. / 113. Konyalı, İ. Hakkı: Hamamlar. İçinde: Üsküdar tarihi. Cilt ss. [istkit/istkit] 114. Köseoğlu, Neşet. "İstanbul Hamamları." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 128 ( ): Kuban, Doğan: İçinde: 116. Kudret, Cevdet: Muhavereler: Hamam. İçinde: Karagöz. III. C. Ankara: Bilgi Yayınevi, ss. (Bilgi Yayınları: 55; Folklor Dizisi: 1). [istkit/istkit] 117. Kudret, Cevdet: Oyunlar: Hamam. İçinde: Karagöz. 2.c. Ankara: Bilgi Yayınevi, ss. (Bilgi Yayınları: 55; Folklor Dizisi: 1). [istkit/istkit] 118. Kunos, Ognacz: Harom Karagoz-Jatek Jatek. Budapest: (Hamam oyunu: 36-38ss.) [Kudret, Cevdet, 2.c., s.232 den/ 119. Lechevalier, J. B.: Des bains, des kans, des bazars et des Bezestins. İçinde: Voyage de la Propontide et du pont-euxin. Cilt: II. [y.y.]: 1800, Imp. Dentu ss. [istkit/istkit] 120. Lewis, Raphaela: Everyday life in Ottoma oman n Turkey. London, B.T. Batsford Ltd., (Hammam: 70-71, Cooling Room in men s hammam: men visit to: 114; Women, visits to: ). [istkit/istkit] 121. Lewis, Raphaela: "[Turkish bath] Türk Hamamı. İçinde: Osmanlı Türkiyesinde gündelik hayat (adetler ve gelenekler). Çev.: Mefkure Poroy. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, ve ss. [istkit/istkit] 122. Loreley, Angele: Le Hamam de Fery-Keuy. İçinde: Esquisses. İstanbul: ss. Metin daktilodur. [istkit/istkit] 123. Masar, İlhami: Kadınlar deniz hamamı. İçinde: Bir ömür boyunca. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, ss. [istkit/istkit] 124. Mayne, Peter: Baths. İçinde: İstanbul. London: Phoneix House, s. [istkit/istkit] 125. Mehmed Süleyman Avan Zade: Hamam ve Melahat. İstanbul, 1335 [1919], Kader Mat. 23+1s. 20x14. Neşr eden: İtimat Kütüphanesi, Seyyid Tahir. [Özege: 3, 6749/ 9

10 126. Mimar Sinan hayatı eseri I: Mimar Sinan ın hayatına, eserlerine dair metinler. Haz.: Rıfkı Melul Meriç. Ankara: (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VI. Seri-No: 1). (İlgili sayfalar: 6-7; 45-47; ). [istkit/istkit] 127. Muhittin Sevilen (Hayali Küçük Ali): Karagöz, Çifte Hamamlar oyunu yahut Karagöz ün dayak yemesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet kitapları, ss. (1000 Temel Eser: 9). [Kudret, 2.c., s.197/ 128. Neave, Dorina L.: Turkish baths. İçinde: Twenty-Six years of the Bosporus. London: Grayson and Grayson, ss. [istkit/istkit] 129. Neave, Dorina L.: Türk hamamları. İçinde: Eski İstanbul da hayat. Çev.: Osman Öndeş. İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi, 64-65ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 128. [istkit/istkit] 130. Nirven, S.N.: İstanbul da Fatih II Sultan Mehmet Devri Su Medeniyeti. İstanbul: [istkit/istkit] 131. Grand dictionnaire universelle du XIXe Siecle: Constantinople kelimesi, cilt 4, sa Burada İstanbul un tarih, coğrafya, asarıatika, han, hamam, cami, kilise, hisar vesairesine dair hayli malumat vardır. [H.T. Dağlıoğlu, s.182/ 132. Noack, F.: 133. Ogan, Aziz: İstanbul hamamları. Tarihten Sesler, n6/7, 1943, 12-13ss Olivier: Haremler ve hamamlar. Çev.: Oğuz Gökmen. Türkiye Seyahatnamesi. Ankara: (Ayyıldız Matbaası) ss. (1790 yıllarında Türkiye ve İstanbul). [istkit/istkit] 135. Orga, İrfan: An Autocrat at the hamam. İçinde: Portrait of a Turkish family ly. New York: The Mac Millan Co., ss. [istkit/istkit] 136. Orgun, Zarif: Zarif Mustafa Paşa Yalısı hamamı. Arkitekt, n10, Önge, Yılmaz: Eski Türk hamamlarında aydınlatma. Vakıflar Dergisi, n12, 1978, ss Önge, Yılmaz: Eski Türk hamamlarında su tesisatı ile ilgili bazı detaylar. İçinde: I. Uluslar arası Türk- İslam Bilim ve Teknoloji oji Tarihi Kongresi (14-18 Eylül 1981), 1981, c.v, ss. [istkit/istkit] 139. Önge, Yılmaz: Koca Sinan ın hamamlarında görülen bir yenilik merkezi kubbeli örtü sistemleri. (Tebliğ). II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ, 28 Nisan-2 Mayıs Cilt II: Mimar Sinan. İstanbul: (İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası) ss. [istkit/istkit] 140. Önge, Y.: "Külliyelerimizin Yıkılan Hamamları". Önasya, Sayı: 7/74, 1972, 5-6 ss Önge, Yılmaz: Mimar Koca Sinan ın Türk su mimarisine getirdiği bazı yenilikler. VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler Öz, İlban: Topkapı Sarayı nın ilk Hünkar hamamı. İçinde: Kemal Çığ a a armağan. İstanbul: ss. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü Yayınları. [istkit/istkit] 143. Özbek, N.: Turkish bath. TTOK Belleteni, n231, 1961, 27-28ss. [Ödekan/ 144. Özer, Derya Nüket "Bayezid Hamamı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?" Yapı, no. 161 ( ): Pardoe, Miss Julia: Bath room of Scodra Pasha. İçinde: The city of the sultan and domestic manners of the Turks, in Vol. 1. London: Henry Colburn, ss. [istkit/istkit] 146. Pardoe, Miss Julia: The Baths. İçinde: The beatuies of the Bosphorus. London: [t.y.], Virtue and Co ss. 1 gravür. [istkit/istkit] 10

11 147. Pardoe, Miss Julia: İşkodralı Paşanın hamamı. İçinde: Yabancı gözü ile 125 yıl önce İstanbul. Çev.: Bedriye Şanda. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, ss. [istkit/istkit] 148. The bath Public hamams. İçinde: The people of Turkey. Twenty years residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks and Armenians. By a consul s daughter and wife. Vol. 1. London: John Murray, ss. [istkit/istkit] 149. Public baths of İstanbul. Informant İstanbul, Summer 1982 edition, 39-40, s Rado, Ş.: Beyazıd Hamamının kubbesi çökmüş. TTOK Belleteni, n173, 1956, 10-11ss. [Ödekan/ 151. Reid, John: The Baths. İçinde: Turkey and the Turks: Being the e present state of the Ottoman Empire. London: Robert Tyas, MDCCCXL ss. [İst.Kit./İst.Kit] 152. Reveling in a Turkish hamam. Economic Dialoque Turkey, n8, October 1985, ss Ritter, Hellmut: Karagös, Türkische Schattenspiele. C.III. Wiesbaden: Hamam ss. [Kudret, 2.c., s.197/ 154. Rona, Öğretmen Mustafa: Karagöz ün başına gelenler (Kütahya çeşmesi). İstanbul: Türkiye Yayınevi Basımevi, ss. [Kudret, C.: III.c, s.451/ 155. S., E.S.: "Türk Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 142, 1953, 13. s Sevengil, Refik Ahmed: Hamamda çıplak kızları kovalayan padişah. İçinde: İstanbul nasıl eğleniyordu? 1453 ten 1927 ye kadar. İstanbul: (İletişim Yayınları) ss. [istkit/istkit] 157. Sevengil, Refik Ahmed: Sarhoş kadınlar hamamını basıp. İçinde: İstanbul nasıl eğleniyordu? 1453 ten 1927 ye kadar. İstanbul: (İletişim Yayınları).38-42ss. [istkit/istkit] 158. Sheridon, Clare: A Turkish bath. İçinde: A Turkish kaleidoscope. London: Duckworth, ss. [istkit/istkit] 159. Soyhan, Cihat. "Beyazıt Hamamında Kullanılan Bizanten Parçalar." Arkitekt 44, no. 355 ( ): Soysal, İlhami: Naylon icat oldu hamam bozuldu. Milliyet Pazar eki, , 8.s Sperco, Willy: Hamams (Bains Turcs). İçinde: İstanbul indiscret. İstanbul: ss Stoddard, John L.: The Turkish bath. İçinde: Constantinople. Chicago: Belford, Middlebrook and Co., ss. 4 resim. [istkit/istkit] 163. Şahingiray, Özel: "Yalova Kaplıcaları ve Çevresi". Türkiyemiz, Cilt: 3, Sayı: 17, 1975, ss. İngilizce özet: 47. s Şapolyo, E. B.: "Türk Hamamları". Önasya, Sayı: 3/28, 1967, ss Şehsuvaroğlu, Bedi N.: Bayezid Hamamı ve üniversite. Yeni Asya, [Acaroğlu. Genel ve seçme / 166. Şehsuvaroğlu, Halûk: "Beyazıd Hamamı ve İstanbul Depremleri" Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 129, 1952, 7. s Şehsuvaroğlu, Haluk Y.: İstanbul hamamları. Cumhuriyet, 168. Talu, Ercüment Ekrem. "Eski İstanbul'da Kadın Hamamları." Resimli Tarih Mecmuası uası, no. 2 ( ): 65-67,

12 169. Talu, Ercüment Ekrem: Kadınlar hamamı. İçinde: Dünden hatıralar. İstanbul: Yedigün Neşriyatı, [12.]s. 1 resim Taneri, Ergun Adnan Kazmaoğlu: Atik Valide Hamamı yeniden kullanım projesi Üsküdar Toptaşı nda. Çevre, n3, 5/6.1979, 40-45ss. Şekiller Tanışık, İ. H.: Balat hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, cilt 4, [1960], ss Tansuğ, Sabiha: Hamam tasları. Antika, n5, Tansuğ, Sabiha: Türk hamamı. Türkiyemiz, n44, , 5-13ss Tarihi Galatasaray Hamamı. Historical Turkish Bath. İstanbul: d.t Apa Ofset Bas. [6]s. Renkli resim. [tb74/mk] 175. Tavernier, J.B.: Saray hamamları. İçinde: Topkapı Sarayında yaşam. Çev.: Perran Üstündağ. İstanbul, ss. Çağdaş Yayınları Tarih-Anı Gezi Olay Dizisi: Tezcan, Hülya: "Dei dampfbaeder des Topkapı Serails". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 37/316, 1973, ss Tezcan, Hülya: "Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi Hamamları", Kültür ve Sanat, Sayı: 5, 1977, ss. İngilizce özet: 189. s Thalasso, A.: Le hamam. İçinde: Deri Seadet ou Stamboul: Porte du Bonheur. Paris: J. Dumoulin ss. [istkit/istkit] 179. "Les Thermes de Yalova". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 3, 1931, ss Thevenot, Jean: Des bains des Turcs. İçinde: L Empire du Grand Turc. Paris: 1965, Calmann-Levy, ss. [istkit/istkit] 181. Til, Enis Tahsin: Bayezid Hamamı. Vatan, Tuğlacı, Pars: Hamamla ilgili deyimler ve atasözleri-hamam terimleri. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul kadınları. 214.s. [istkit/istkit] 183. Tuğlacı, Pars: İstanbul da kadın hamamları. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul ss ss. [istkit/istkit] 184. Tuğlacı, Pars: Yabancı gezginlere göre XVI. Yüzyılda İstanbul da Türk kadınlarının hamama gitmeleri. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul kadınları. İstanbul: Cem Yayınevi, 6-8ss. [istkit/istkit] 185. Tunara, Girizan. "Balat'ta Paşa Hamamında Çingene Düğünü." Türk Folklor Araştırmaları 6, no. 144 ( ): Ülgen, Ali Saim: Hamam. İslam Ansiklopedisi, 6, ss Ünsal, Behçet: Sinan ın son bir eseri Üsküdar Büyük Hamamı nın asli şekline dönüşümü. TAÇ, 1 (1), , 23-28ss Ünver, Bircan. "Gül Derman ve İstanbul'u, Hamamları, Martıları." Hürriyet Gösteri, no. 98 ( ): Ünver, A. Süheyl: Cerrahpaşa Hamamı. İstanbul Belediye Mecmuası, Mayıs Ünver, A. Süheyl: Hamamlarımız en sıhhi yıkanma vasıtasıdır. Röportaj, Kurum gazetesi,

13 191. Ünver, A. Süheyl: İstanbul dışı hamamları hakkında. İstanbul: s. (Dirim, sayı: 10, 1948 den ayrıbaskı. [İst. Bel. Ktp. Kat. III, 4797/ 192. Ünver, Süheyl. "İstanbul Hamamlarının İstikbali." Yeni Türk 7, no. 84 ( ): (Ayrıbaskısı da var). [Ödekan, İst. Bel. Ktp. Kat. III, 4802, cdmb/mk] 193. Ünver, A. Süheyl: "İstanbul Hamamları". Tarih Dünyası, Sayı: 16, Ünver, A. Süheyl: İstanbul Yedinci Tepe hamamlarına dair bazı notlar. Vakıflar Dergisi, n2, 1942, ss. [Ödekan, cdmb/mk] 195. Ünver, Süheyl: Tarihi bir hamam halka açıldı: Çemberlitaş Hamamı. Hayat, n20, , 23.s. [Önge/ 196. Ünver, A. Süheyl: "Türk Hamamı''. Belleten, Sayı: 37/145, 1973, ss Ünver, A. Süheyl: "Türk Hamamları". Tarih Dünyası, Sayı: 5, Vane, C. W.: Turkish bath. İçinde: A steam voyage to Constantinople. C. I. London: F. Shoberl, vd. [istkit/istkit] 199. Villatta, J. G. Blanco: Hamam. İçinde: Cuadros de la Estambul actual. Buenos Aires: El Ateneo, ss. [istkit/istkit] 200. Visit to a Turkish bath. İçinde: The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey Edited by W. B. Stanford and E. J. Finopoulos. London: Triqraph Limited, ss. [istkit/istkit] 201. Vogt-Göknil, Ulya: Les etablissements de bains. İçinde: Turquie Ottomane omane. Fribourg: Office du Livre, ss. Resim, plan. [istkit/istkit] 202. Von der Türken Badstuben. İçinde: İstanbul. Der.: Kay Birkner. Duisburg, ss. [istkit/istkit] 203. Walsh, Robert: The bath. İçinde: Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. Cilt 1. London: Fisher and Son Comp ss. [istkit/istkit] 204. Yatman, M.: "Haseki Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 38, 1945, 22. s Yedinci fasıl: Hamam ve saraylar. İçinde: Heyet-i i Sabika-i Kostantiniye. İbtida [Tercemanı Ahval] Gazetesinde tefrika edilmiş (6 numarasından 16 numarasına kadar) sonra mezkur gazetenin matbaasında kitap şeklinde 1277 senesi Şubatının ibtidasında basılmıştır. Eserin müellifi meşhur Rum patriği (KOSTANDİYOS)dur. Eseri Rumcadan Türkçeye terceme eden Divanı Zabtiye azasından Yorgaki efendidir. [Kaynak: H.T.Dağlıoğlu, 13-24ss. ] 206. Yeraltında bir hayat üretmek Renkli bir dünyadan notlar Kulüpler discolar sinemalar hamamlar. Haftaya Bakış, n28, 26 Nisan-6 Mayıs 1987, 23-25ss Yetkin, Şerare. "İstanbul'da Çinili Hamamın Çinileri." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 1, no. 1 ( ): 26-31, Yoldaş, Yüksel: Hamamlar. İçinde: İstanbul mimarisi için kaynak olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi. (Doktora tezi, İTÜ Mimarlık Fak.). İstanbul: ss. ( ss. Resim.). [istkit/istkit] 209. Yüksel, İ. Aydın: Osmanlı mimarisinde II. Bayezid Yavuz Selim Devri ( / / ). 1520). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti: 83 (İlgili sayfalar: II. Bayezid Çifte Hamamı: 213; Candarlı İbrahim Paşa H.: 230; Davud Paşa Çifte Hamamı: 242; Davud Paşa İskelesi Hamamı: 242; Galatasaray Hamamı: 296; İmrahor Çifte Hamamı: 256; Kara Davud Paşa Hamamı: 269; Koca Mustafa Paşa Hamamı: 279; Koca Mustafa Paşa Hamamı (Ayvansaray): 282; Küçük Ayasofya-Çardaklı Hamamı: 266; Rumeli Hisarı Çifte H.: 300; Seyyid Ömer H.: 290; Yahya Paşa H. (Kadırga):

14 210. Zümrüt Yalova Kaplıcaları. İstanbul, İSTANBUL HAMAMLARI KONULU TEZLER 211. Kamuran Günel: İstanbul Hamamları, Lisans Tezi, 1959, İÜ Edebiyat fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 103y M. Füsun Sincer: Topkapı Sarayı Hamamları. (Bitirme tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü). İstanbul: y. 11 plan, 103 resim Erdinç Nayır: İstanbul Hamamları Hakkında a Bir Araştırma. (XVIII. Yüzyılda). (Mezuniyet tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü), İstanbul, s. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Kayıt numarası: Tez: Nur Altınyıldız: Süleymaniye Hamamı restorasyon syon projesi (Metin ve fotoğraflar, çizimler). (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1981) Güzin Tuncer: Topkapı Sarayı Harem Dairesindeki Karaağalar Mescidi, koğuşu ve hamamı. (Bitirme tezi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi) y. 126 resim, 7 plan İ. Hakkı İşseven: Haydar Hamamı restorasyon projesi kadınlar bölümü. (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi) Ahmed H. Arınç: Haydar Hamamı erkekler bölümü restorasyon projesi. (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi) Şenay Arifzade: Türk hamamı ve minyatür sanatı (Tez, 1984, Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları) 219. Arzu Akdağ: Samatya ağa hamamı. İstanbul, 1988, 1988Türü: Tez. Bulunduğu Kütüphaneler: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 220. İnkilap Obruk : İstanbul Ayasofya Haseki hamamı ve Türk mimarisindeki yeri sayfa. Danışman: Prof.Dr. M. Oluş Arık Yüksek Lisans Türkçe 221. Sedat Yılbırt : İstanbul II. Bayezıt Hamamı restorasyon projesi (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe 222. Göze Özkan : İstanbul Altunizade Külliyesi "Hamam ve Akaret Dükkanları" restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe 223. Meltem Yeşilkaynak : Samatya Kapıağası Yakup Ağa Hamamı restorasyon projesi (2 cilt) sayfa. Danışman: Doç.Dr. Nur Akın Yüksek Lisans Türkçe 224. Harika Uyanık : İstanbul daki Türk hamam yapılarının depreme karşı dayanıklılığının analitik incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Görün Özşen Yüksek Lisans Türkçe 225. İmre Özbek Eren : Fatih ilçesinde Yeni Aya Kapı Hamamı restorasyon projesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Ersen Yüksek Lisans Türkçe 226. Banu Sezgin : İstanbul`daki tezkerelere kayıtlı Mimar Sinan eserlerinin bugünkü durumları ve genel gözlemler sayfa. Danışman: Prof. Dr. Metin Sözen Yüksek Lisans Türkçe 227. Ali Dost Ertuğrul : Mimar Sinan'ın İstanbul'daki mevcut hamamları sayfa. Danışman: Doç.Dr. İlknur Kolay Yüksek Lisans Türkçe 228. Sezer Orhan: Hamam mimarisi ve çardaklı hamam. İstanbul, 2003, 2003Türü: Tez Bulunduğu Kütüphaneler: Yıldız Teknik Üniversitesi. 14

15 229. Şenay Saydar : Silivrikapı Hadim İbrahim Paşa Külliyesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. M. Hüsrev Subaşı Yüksek Lisans Türkçe 230. Seden Savaş : İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşklü Hamamı (1887) araştırması ve restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof. Dr. Nevzat İlhan Yüksek Lisans Türkçe 15

16 EK: TÜRKİYE HAMAMLAR KAYNAKÇASI Bayezid Hamamı Restorasyon Projesi. Yapı (287) , ss. İng. özet. Bibliyografya. 2. Acar, Şinasi: Eskişehir hamamları. ETO Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 24 (103), Mart 2007, ss. 3. Adıyeke, Nükhet - Nuri Adıyeke. Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak. Toplumsal Tarih, 23(136) , ss. 4. Ağaoğlu, Sami : Van Merkez Sancağı`ndaki vakıflar XVI.-XVIII. XVIII. yüzyıllar (sosyal hayata ve eğitime katkıları) arı) sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. İzzet Sak Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 5. Akçay, İlhan. "İlk Türk Hamamları ve Şifahanelerde Isıtma Tertibatı ile İlgili Bir Araştırma." Ülkemiz 2, no. 13 ( ): Akçay, İlhan. "İlk Türk Hamamları ve Şifahanelerde Isıtma Tertibatı ile İlgili Bir Araştırma.". Ülkemiz 2, no. 14 ( ): Akçay, Recai. "Doğu Anadolu'da Bir Hamam Projesi." İller ve Belediyeler Dergisi, no. 10 ( ): Akkan, Selami : Osmanlı arşiv belgelerine göre Afyon`daki vakıf hizmetleri sayfa. Danışman: Doç.Dr. İ. Hakkı Göksoy Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 9. Akman, Haşim: Türk hamamı / fotog. Pascal Meunier. Geo, (22), Ağustos 2007, ss. 10. Akok, Mahmut. "Ankara Şehrindeki Roma Hamamı." Türk Arkeoloji Dergisi, no. 1 ( ): Akok, Mahmut. "Çorum'da Ali Paşa Hamamı." Arkitekt 25, no. 280 ( ): 85, Akpınar, Turan. "Zara Folkloru: Ahmet Hacı Köyünde Çay Hamamları ve Göller Sivas Folkloru." Sivas Folkloru 5, no. 52 ( ): Allom, Thomas: Bains Turcs. İçinde: 31-3?ss. 14. Alpman, Nazım: Bursa'nın misafir odası / fotog. Murat Düzyol. National Geographic Türkiye, (55), Kasım 2005, ss. 15. Alpözen, T. Oğuz - Mehmet Çakıcı. "Türk Hamamı ve Bodrum'da Bir Hamam Müzesi." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 3, no. 12 ( ): Altuğ, Öznur: Edirne Hamamları. / Öznur Altuğ y.; 30 cm. Tez. ( Bitirme )-- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 17. Altun, Ara. "Yarhisar, İlyas Bey Köyü Camisi ve Hamamı İçin Kısa Notlar." Sanat Tarihi Yıllığı 9-10 ( ): Altun, Ara: Yarhisar, İlyas Bey köyü camisi ve hamamı için kısa notlar / Ara Altun. - Sanat tarihi yıllığı. - İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ss. Not: c. 19. And, Metin. "Tanıklarıyla Türk Hamamının Kültür ve Sanatta Yeri." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 3, no. 11, Özel Sayı ( ): 10-15, And, Metin. "XVI. Yüzyılda Temizlik ve Hamamlar." Hayat Tarih Mecmuası 2, no. 9 ( ): And, Metin: Hamamlar, Türk edebiyatında, Hamamname denilen bir edebiyat türünün doğmasına yol açmıştır. XVI. Yüzyılda Deli Birader diye bilinen Gazali nin, Cafer Çelebi nin, Nihali Cafer Çelebi nin, Vücudi nin ve başkalarının böyle hamamnameleri bulunmaktadır. Hayat Tarih Mecmuası, (9), Ekim 1969, 18.s 22. Apa, Gülay : Ereğli Türk devri yapıları sayfa. Danışman: Doç.Dr. Remzi Duran Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 23. Aras, Yasin: Hamamlar aytı, tas aynı. Aksiyon, 4 (176), Nisan 1998, ss. 16

17 24. Arık, Şahmurat: Türk romanında ilginç bir mekan unsuru : Deniz hamamları = An interesting place element in Turkish novel : Sea baths. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), Ekim 2005, ss. 25. Arifzade, Şenay. "Saray Hamamları." Sanat Dünyamız, no. 35 ( ): Arseven, Haydar. "Türk Hamamı Ingres, and the Story of the " Turkish Bath"." Türkiyemiz 16, no. 51 ( ): 24-28, Arseven, Veysel. "Karakurt Hamamı." Türk Folklor Araştırmaları 4, no. 77 ( ): Arslan, Asuman : Aydın`da Türk mimarisi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Bozkurt Ersoy Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 29. Aru, Kemal Ahmet: Türk hamamları etüdü. (Doçentlik tezi). Yay.: İTÜ Mimarlık Fakültesi. İstanbul: s. 140 şekil ve resim. [tb50/mk] 30. Aslanapa, Oktay: Mimar Sinan / Oktay Aslanapa. - Ankara: Kültür Bakanlığı, XII, 138 s.: rnk., res.; 19 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; Türk Büyükleri dizisi: 141). ISBN: Atik, Şerife : Kalecik Çarşı Hamamı restorasyonu ve değerlendirilmesi d sayfa. Danışman: Doç.Dr. Orhan Cezmi Tuncer Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 32. Aydın - Tabakhane Hamamı Kurtarma Kazısı. VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (7-9 Nisan 1997, Kuşadası) ( ): Aytaç, İsmail : Malatya ve yöresindeki Türk-İslam dönemi yapıları sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Yaşar Erdemir Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 34. Aytüre, A.: Türklerde su mimarisi. İçinde: I. Türk Sanatları Kongresi. Ankara: ss. 35. Ayyıldız, Selahattin: Geçmiş hayatlar ısıtır bütün hamamları... : Su sesleriyle tarih uyanır kubbelerde. Nokta, 13 (17), Nisan 1995, ss. 36. Bad (Hamam). 1925, Türü: Karışık Materyal. Bulunduğu Kütüphaneler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kitaplığı Kütüphanesi. [worldcat.org/ 37. Balkan, Kemal. "Ani'de İki Selçuklu Hamamı." Anadolu 12 ( ): Balkan, Kemal: Ani'de iki Selçuklu hamamı / Kemal Balkan. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, ss.; 23 cm. 39. Başaran, Tahsin : Thermal analysis of the heating systems of roman baths sayfa. Danışman: Doç.Dr. Zafer İlken Yüksek Lisans İngilizce. [yöktm/yöktm] 40. Bayatlı, Osman: Bergama'da Küplü Hamam. Yayıncı: Vakit Gazete ve Matbaası, İstanbul, Dili: Türkçe Türü: Kitap. [worldcat.org/ 41. Bayhan, Ahmet Ali : Mısır`da Osmanlı devri mimarisi (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 42. Bayram, Fahriye: Amasya ili Gümüşhacıköy İlçesi ve Gümüş Nahiyesi'nden üç hamam. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, (1), 2000, ss. 43. Bazı Ortaçağ çatı örtüsü sıvalarının hammadde özellikleri / konuşmacı: Emine N. Caner-Saltık...[v.b.]. - Arkeometri Sonuçları Toplantısı [21.: 2005: Antalya]. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss. 44. Bekıs - Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma Kazısı. VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (7-9 Nisan 1997, Kuşadası) ( ): Bektaşoğlu, Mustafa: Kültürümüzde temizliğe verilen önemin tezahürü : Hamam. Diyanet Aylık Dergi, (189), Eylül 2006, ss. 46. Berk, Nurullah. "J. D. İngres ve Türk Hamamı." Varlık 38, no. 767 ( ):

18 47. Berkman, Bülent. "Mustafa Altıntaş'ın "Ingreserotikamani" Sergisi Çintemani"den Ingres'in "Türk Hamamı"na Erotizm." Milliyet Sanat Dergisi, no. 276 ( ): Beşkonaklı, Jale : Re-organization of Çankırıkapı archaelogical site Ankara sayfa. Danışman: Prof.Dr. Cevat Erder Yüksek Lisans İngilizce. [yöktm/yöktm] 49. Bilgi, Hülya: Osmanlı hamam geleneği ve hamam malzemesi: Eski hamam eski tas. Toplumsal Tarih, 19 (115), Temmuz 2003, ss. 50. Bilgin, Kaan : Antik dönem hamam yapıları fonksiyon özellikleri ve yeni işlevlerle değerlendirme sayfa. Danışman: Prof.Dr. Recep Meriç Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 51. Bozer, Rüstem: Kayseri Hunad Hamamı çinileri. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, 14 (1), Nisan 2005, 1-27.ss. 52. Bozkurt, Tolga : Beypazarı'ndaki Türk devri yapıları sayfa. Danışman: Doç.Dr. Remzi Duran Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 53. Bozok, Düriye: Türk hamamı geleneklerinin turizmde uygulanışı : (Bursa merkez ilçede bir araştırma) = The application of the Turkish bath and its traditions in tourism. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (13), Mayıs 2005, ss. 54. Buluz, Hüseyin. "Hamam Geleneklerimiz." Türk Folkloru 5, no. 59 ( ): Bursa'da Camiler-Türbeler-Hamamlar. İktisadi Yürüyüş 5, no ( ): Bursa'ya yaptığı bir gezide, Bursa'da bulunan vakıf, cami, hamam, zaviye vs. hakkındaki gözlemlerini içeren ilmi rapor. (12 Sayfa). Türü: Kitap. Bulunduğu Kütüphaneler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kitaplığı Kütüphanesi. [worldcat.org/ 57. Buyruk, Hasan : Iğdır ve çevresinde tarihi-kültürel kalıntılar sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hüseyin Yurttaş Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 58. Bülbül, Ali : Kamara ve Çizmeli (Yenice Buldan) sıcak ve mineralli sularının hidrojeolojisi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Gökgöz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 59. Büyükdığan, İlter : İkinci Murad çağı Edirne hamamlarında alçı mukarnas bezeme sayfa. Danışman: Prof. Doğan Kuban Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 60. Büyükkolancı, Mustafa: Laodikeia ve Hierapolis hamamlarının kazı sonuçlarına göre iki kentin son dönemleri = Laodiceia and Hierapolis : The Last periods of two cities by the light of of their baths excavations / konuşmacı: Mustafa Büyükkolancı. - Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu [2006: Denizli]. - Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, c.(51-56.ss.). 61. Cantay, Tanju: Süleymaniye Hamamı'nın cephe kuruluşu / Tanju Cantay. - Uluslararası Türk Kültürü Kongresi [3.: 1993: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss. Not: Tebliğ, 1. cilttedir. 62. Celil Arslan : Elazığ`daki Türk devri yapıları (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Remzi Duran Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 63. Ceylan, Ali. "VI. Dönem Hierapolis Roma Hamamı Kazısı." IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (27-29 Nisan 1998 Antalya) ( ): Ceylan, Ali. "VI. Dönem Hierapolis Roma Hamamı Kazısı." IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (27-29 Nisan 1998, Antalya) ( ): Çağlıtütüncügil, Ersel. "Kemalpaşa ve Çevresindeki Türk İslam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler-Köprüler ve Bazı Mezartaşları)." Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999, Remalpaşa) ( ): Çakır, İbrahim: Eski bir Türk kültürü hamam. Yeni İpek Yolu, 17 (198), Ağustos 2004, ss. 67. Çakmak, Canan : Tire e hamamları sayfa. Danışman: Doç. Dr. İnci Kuyulu Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 18

19 68. Çakmak, Canan: Tire hamamları / Canan Çakmak. - Ankara: Kültür Bakanlığı, IX, 189 s.: rnk.fotog.; 28 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları; Yayımlar Dairesi Başkanlığı sanat eserleri dizisi; 416). bibliyografya: ss. ISBN: Çakmak, Canan: : Tire hamamları. Yayıncı: Kültür Bakanlığı, Ankara, [worldcat.org/ 70. Çal, Halit. "Zile Hamamları." Türk Etnografya Dergisi, no. 18 ( ): Çaycı, Ahmet. "Türk-İslam Mimarisinde Sille Çarşı Hamamı." Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no. 6 ( ): Çaycı, Ahmet. Arşiv Kayıtlarına Göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedîd, Yeni Hamam) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2004, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. 73. Çaycı, Ahmet: Arşiv kayıtlarına göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedid, Yeni Hamam). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler B Enstitüsü Dergisi, (12), 2004, ss. 74. Çelik, Zeynep : Antalya çevresindeki Geç Dönem Osmanlı yapıları sayfa. Danışman: Y.Doç. Dr. Osman Kunduracı Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 75. Çetintaş, S.: Türklerde su, çeşme, sebil. Güzel Sanatlar, V, İstanbul, 1944, ss. 76. Çilesiz, Pınar: Ankara'nın Roma Çağı arkeolojisi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Vedat İdil Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 77. Çimrin, Hüseyin: Antalya'nın eski hamamları. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası / Vizyon, 20 (238), Kasım 2007, ss. 78. Çopuroğlu, Hülya: Eskişehir'deri geleneksel mimarlık örneği hamamlar.. ETO Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 20 (87), Şubat 2003, ss. 79. Çöl, Nilgün : Tavşanlı tarihi kent dokusu sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ara Altun Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 80. Çubukçuoğlu, Züdtü. "Han ve Hamamların Devrine Göre Ehemmiyetleri Vardı." Ticaret Dünyası, no. 25 ( ): 10-11, Çubukçuoğlu, Zühdü. "Han ve Hamamların Devrine Göre Ehemmiyetleri Vardı." Ticaret Dünyası, no. 33 ( ): 10-11, Dağtekin, Emine : Diyarbakır Çardaklı Hamamı restorasyonu sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Gediz Urak Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 83. Dağtekin, Emine: Mardin'de Artuklu döneminden günümüze ulaşan geleneksel hamamlar = The Traditional Turkish bathes in Mardin from Artuqy period up present-day / konuşmacılar: Emine Dağtekin, Gediz Urak. - Uluslararası Artuklu Sempozyumu [1.: 2007: Mardin]. - Mardin: T.C. Mardin Valiliği, c.( ss.). 84. Dağtekin, Emine: Osmanlı döneminden günümüze ulaşan geleneksel Diyarbakır hamam mimarisi / konuşmacı: Emine Dağtekin. - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu [2.: 2006: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği; Türk Kültürü'nü Araştırma Enstitüsü, c.( ss.). 85. Darende Hüseyin Paşa Hamamı Temizlik Çalışması. VII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (8-10 Nisan 1996, Kuşadası) ( ): Daş, Ertan : Afyon'daki Türk anıtları (medreseler, türbeler, hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 87. Daş, Ertan: Menemen, Karakadı (altı kardeşler) hamamı ve erkekler kısmı cehennemliğinde yapılan çalışmalar. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, 14 (2), Ekim 2005, ss. 88. Değer, Mebrure: 15. ve 16. yüzyıl İstanbul hamamlarından örnekler / konuşmacı: Mebrure Değer. - Edirne Sarayı Sempozyumu [1.: 1995: Edirne]. - Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, ss. 19

20 89. Denizli, Hierapolis (Pamukkale) Antik Kenti Roma Hamamı Sondaj Kazısı ve Temizlik Çalışmaları. IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (26-29 Nisan 1993, Marmaris) ( ): Denktaş, Mustafa : Kayseri'deki tarihi su yapıları (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Haşim Karpuz Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 91. Denktaş, Mustafa: Karaman hamamları / Mustafa Denktaş. - Uluslararası Türk Kültürü Kongresi [4.: 1997: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss. Not: Tebliğ, 1. cilttedir. 92. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Bilgi Bankası nda Hamam konulu yayınlar 93. Dirisu, Nüzhet Şakir. "Türk Hamamı." Ilıca, no. 3 ( ): Doğan, Nermin Şaman. "İçel İli Bozyazı İlçesindeki Bilinmeyen Bir Hamam." Vakıflar, no. 26 ( ): Doğan, Nermin Şaman. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler. Vakıflar Dergisi (28) 2004, ss. Bibliyografya. 96. Doğan, Zeki Ayhan: Eski çağlarda merkezi ısıtma / konuşmacı: Zeki Ayhan Doğan. - Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu (1.: 1997: Isparta). - [y.y.: yayl.y.], ss. 97. Doğanay, Nazife : Hamamda yıkananlar sayfa. Danışman: Prof.Dr. Turan Erol Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 98. Dokumada geleneksel, desende eski hamam ürünleri. TÜRSAB Dergi, (228), Şubat 2003, ss. 99. Dumlu, Ecevit : Gelibolu hamamlarının tarihsel gelişimi üzerine bir araştırma sayfa. Danışman: Prof.Dr. İsmet Ağaryılmaz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 100. Durak, Harun : 15. yüzyıl Osmanlı tarihlerinde Çanakkale yöresi ve Türkler sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Güner Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 101. Duran, Remzi : Menteşe Beyliği mimarisi 1. (metin) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hakkı Önkal Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 102. Durmuş, Ayben : Giresun ve ilçelerindeki Türk dönemi i mimari eserleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Aytekin Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 103. Dündar, Mesut: Niğde/Bor hamamları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2), 2004, ss Ebu'l-Feza'il Şemseddin Muhammed Es-SaliYayıncı: Matbaatü'l-Cevaib, İstanbul, Türü: Kitap. Bulunduğu Kütüphaneler: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ktp Elgin, Mustafa. "Erzurum Boyahane Hamamı ve Camii." Rölöve ve Restorasyon Dergisi, no. 5 ( ): Emre, Gültekin. "Hamam." Metis Çeviri, no. 10 ( ): Erat, Birsen : Anadolu`da 14. yüzyıl Türk hamam mimarisi sayfa. Danışman: Prof. Dr. M. Oluş Arık Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 108. Erat, Birsen: Anadolu'da Türk hamam mimarisi / Birsen Erat. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 10. cilttedir Erat, Birsen: Gelibolu Saruca Paşa Hamamı / Birsen Erat. - Vakıf Haftası Kitabı [8.: 1990: Ankara]. - Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, ss Eravşar, Osman: İskenderun Yeni Hamam (Bakizade Hamamı) = İskenderun Yeni Bath (Bakizade Hamamı). İSTEM İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2 (3), 2004, ss Erdal, Mehmet : İshak Paşa Hamamı restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 112. Eren, İmre Özbek. Bir Yöntem Olarak "Analoji"nin Restorasyon Projelerinde Kullanımı Valide Sultan Ayakapı Hamamı. Yapı (256) , ss. İng. özet. Bibliyografya 20

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Dersin adı: GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI Dersin veriliş şekli: YÜZ-YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER

BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER BİLİMSEL YAYINLAR TEZLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Tire de Osmanlı Dönemi Cami ve Mescitleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ İlhami Bilgin, 1944 yılında Ümmü-İbrahim Bilgin çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon da doğmuş, ilkokulu Samsun da, orta ve lise öğretimini Ankara Yenimahalle Lisesi nde

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Mimar Koca Sinan Kaynakçası

Mimar Koca Sinan Kaynakçası Mimar Koca Sinan Kaynakçası Aslanapa, O. (1962). "Kırım'da Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Yaptığı Cami". Türk Kültürü Dergisi, III (28), 268-272, Ülgen, A. S. (1989). Mimar Sinan Yapıları (Katalog). Ankara:

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Dersin adı: GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI Dersin veriliş şekli: YÜZ-YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Özgeçmiş Lisans 1980, A.Ü. DTCF Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans 1982 - A.Ü. DTCF Sanat Tarihi Bölümü Doktora 1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı İş Deneyimi - 1981-1985

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi: Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı