Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İSTANBUL HAMAMLARI BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 / Nisan / 1987

2 İÇİNDEKİLER İNDEKİLER Kısaltmalar... 3 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR)... 4 İSTANBUL HAMAMLARI KONULU TEZLER EK: TÜRKİYE HAMAMLAR KAYNAKÇASI

3 Kısaltmalar bdk : Beyazıt Devlet Kütüphanesi C : Cilt cdmb : Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası dagmk: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi istk : İstanbul Kitaplığı mk : Milli Kütüphane n : sayı S : sayfa ss : sayfa sırası y : yaprak yöktm: Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi 3

4 MAKALELER, TEBLİĞLER, KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER (SAYFALAR) 1. Adelsen, C. E.: Hamamı: Baths in Turkey. Mankind, (6), August 1978, 16-21ss. 2. Ahmed Rasim: Hamamcı Ülfet. Yalnız Ülfet başlığı ile. İstanbul, 1316 [1898], Tahir Bey Mat. 68s. 17x13. Malumat Kütüphanesi. Neşr eden: Es-seyyid Mehmet Tahir. İstanbul, İkdam Mat [1922]. 76+4s. 3. Akbatı, Ş.: İstanbul hamamları. İçinde: İstanbul İl Yıllığı İstanbul, ss. 4. Akbatı, Ş.: İstanbul daki sultan hamamları. ( tarihli Tıp Tarihi Enstitüsündeki konferansı). [Kaynak: Yüksel Yoldaş ın doktora tezi İTÜ- : Evliya Çelebi ve İstanbul. 628.s.) 5. Akçura, Gökhan: Deniz hamamından plaja Türk usulü deniz banyosu. Euroclub, 1(3), 1986, 48-55ss. Renkli resim. 6. Alp, Münevver. "Eski İstanbul Hamamları ve Gezmeleri." Türk Folklor Araştırmaları 8, no. 179 ( ): Alp, Nedime: Hamama gidiş. Başpınar, Gaziantep, sayı: 56/57, Altınay, Ahmet Refik: İstanbul hamamları. Akşam, Anadoluhisarı hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 2, 1959, 820.s. 10. And, Metin: XVI. Yüzyılda temizlik ve hamamlar. Hayat Tarih, (9), Ekim 1969, 14-18ss. 11. And, Metin: 1520 de Bassano da Zana Türk hamamını uzun uzun anlatarak. İçinde: XVI. Yüzyılda temizlik ve hamamlar. Hayat Tarih Mecmuası, (9), Ekim 1969, 14.s. 12. Arifazade, Şenay: Saray hamamları. İçinde: TBMM Milli Saraylar Sempozyumu, Kasım 1984, Yıldız Sarayı/Şale, Bildiriler. İstanbul: ss. 13. Arseven, Celal Esat: Hamam. İçinde: Sanat ansiklopedisi klopedisi. C2, fask.vıı, 1965, ss. 14. Aslanapa, Oktay: Osmanlı hamamları. İçinde: ss. 15. Aslanyürek, Şükrü: Kadınlar ve hamamlar. İçinde: yüzyıllarda İstanbul Kenti Türk Toplumu ve Boş Zaman. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Kürsüsü). İstanbul, ss. [istkit/istkit] 16. Ayasofya Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 3, 1960, ss. 17. Ayverdi, Ekrem Hakkı: Hamamlar. İçinde: Fatih devri mimarisi. İstanbul: ss. İstanbul Fethi Derneği Yayınları. [istkit/istkit] 18. Azebkapusu hamamı. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi 3. cilt ss. 19. Bafralı, Kemal: "İstanbul Hamamları". Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Yıl: 18, Sayı: 12, 1982, ss. 20. Bahçeli Hamamı. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi. Cilt: ss. 21. Baratta, A.: Constantinopoli Effigiata E. Descritta su le celebri sette su le celebri sette chiese levanta. Toronto, s. (439. sahifede Türk abidelerinin tarif ve izahına geçilmiştir. hamamlar. Alman eski eserler enstitüsünde var). [H. T. Dağlıoğlu/ 22. Baykara, B.: "Tarihî Hamamlar ". Türkiye Turing ve 0tomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 175, 1956, 12. s. 23. BE-SE: "Bizans Hamamları". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni. Sayı: 110, 1951, 13-14ss. 4

5 24. Des bains et des mariages. İçinde: Voyage a Constantinople. Paris: Imp. De Richomme, ss. [istkit/istkit] 25. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey: Kırk Hamamı adetleri. İçinde: Bir zamanlar İstanbul. İlaveli notlarla baskıyı haz.: Niyazi Ahmet Banoğlu. İstanbul, [t.y.], Kervan Kitapçılık A.Ş., ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 11. [istkit/istkit] 26. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey: İstanbul da saray ve konaklarda hamam vardı. İçinde: Bir zamanlar İstanbul. İlaveli notlarla baskıyı haz.: Niyazi Ahmet Banoğlu. İstanbul, [t.y.], Kervan Kitapçılık A.Ş., ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 11. [istkit/istkit] 27. Başvekalet Arşivi, Belediye Kütüphanesi, 2706, İstanbul hamamları listesi. 28. Baths. İçinde: Spot on İstanbul. Edited and designed by Biltin Toker. İstanbul: ss. A Panorama Productions International Publication 29. Baykara, B.: Tarihi hamamlar. TTOKB, (175), 1956, 12.s. [Ödekan/ 30. BE-SE: Bizans hamamları. TTOKB, (110), 1951, 13-14ss. [Ödekan/ 31. Beşiktaş İskele Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 32. Beykoz Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 33. Beylerbeyi Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 5, 1961, ss. 34. Bilge, Aygen: Topkapı Sarayı su yapıları. (Basılmamış mimarlık ihtisası). İstanbul: Büyük Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 6, 1963, ss. [Üsküdar da] 36. Bugay, Umur: Hamama giren terler. Cumhuriyet Dergi, n35, 19 Ekim 1986, 13-14ss. 37. De Busbecq, Ghiselin: Turkish baths. İçinde: The Turkish letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. Translated from the Latin of the Elzevir edition of the 1633 by Edward Seymour Forster. Oxford: Clarenden Pres, ss. [istkit/istkit] 38. Cağaloğlu Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 6, 1961, ss. 39. Canpolat, Yıldız: Le serail et le bain Turc. İçinde: Theophile Gautier et la Turquie. (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İktisadi Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü). Ankara: ss. 40. Cağaloğlu Hamamı. Toplum ve İnsanlar, 41. Cervati, R. C.: Bains Turcs. İçinde: Guide horaire general International pour le voyageur en Orient. Constantinople: Cervati et Falanga, ss. [istkit/istkit] 42. Constantin Constantines: [9. fasıl hamamlar]. İçinde: Constantiniade e ou descriptione Constantinople ancienne et moderne [Eski yeni İstanbul]. Aslı Rumcadır. Fransızcaya tercüme eden: M.R. 218s. 1846, Antoine Cromila ve P. Paspalti tarafından tabedilmiştir. [H. T. Dağlıoğlu: s.88/ 43. Cuddon, J. A.: Turkish baths. İçinde: The Owl s Wat Chsong. A study of İstanbul. London: Barrie and Rockliff, ss. [istkit/istkit] 44. Çavlı, Emin: Bayezid Hamamı yıkılmamalıdır. Cumhuriyet,

6 45. Çavlı, Emin Ali: Patrona Halil Hamamı değil, Beyazıt Hamamı. İller ve Belediyeler Dergisi ergisi, sayı: 141, 1957, 317.s. 46. Çavlı, E. A.: "Patrona Hamamı Değil, Bayezid Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 186/187, 1957, 6-7 ss. 47. Çekirge, Nevin: Türk hamamlarının kaplıca tedavisindeki yeri. 48. Çelikoğlu, Türe: Haseki Hamamı medeniyetin hizmetinde. Güneş, Çetintaş: Bayezid Hamamı kıymetli bir eserdir. Vatan, Çinili Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 7, 1965, ss. (Üsküdar Nuh Kuyusunda). 51. Dallaway, Jacques: Constantinople ancienne et moderne. Paris, cilt: 371s. (Yedinci fasıl: Çeşmeler, su kemerleri, sarnıçlar, hamamlar, sütunlar, Bizans İmparatorlarına ait saraylar, Eyüp, Kağıthane). [H. T. Dağlıoğlu: s Deniz, K.: "Hamam Mimarisi". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 97, 1950, ss. 53. Diri İş Hanı < Sultan Hamam >. Arkitekt 43, no. 354 ( ): Dirimtekin, Feridun: Türklerde temizlik ve hamam. 49.s. ; Hamamlar. 50.s. ; Türk kadınlarının hamama gitmesi ss. İçinde: Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yüzyılda İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü Neşriyatı: 53. [istkit/istkit] 55. Dirisu, Nüzhet Şakir: Türk hamamı. Ilıca, n1-3, Ender, Paul: Un bain turc n est pas une mince affaire!. İçinde: Constantinople, Smyrne, et Athenes. Paris: E. Dentu, ss. [istkit/istkit] 57. Esad Arif: Hamam ve usul-i i istihmam. İstanbul, 1306 [1889]. [Özege, 6750, 3/ 58. Edwards, George Wharton: Turkish baths. İçinde: Constantinople-İstamboul İstamboul. U.S.A., ss. [istkit/istkit] 59. Eldem, S. Hakkı Feridun Akozan: Hünkar ve Valde Hamamı. İçinde: Topkapı Sarayı. İstanbul: M.E.B. Basımevi ss. 60. Elliot, Frances: Baths of Zeuxippus. İçinde: Diary of an idle woman in Constantinople. Leipzig, 1893, Bernhard Tauchnitz. 49, Ergin, Osman Nuri: İstanbul hamamları. Aylık ansiklopedi, sayı: 46, şubat 1948, ss. [istkit/istkit] 62. Esen, Muzaffer: Çukur Çeşme Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 8, ss.; 63. Camiç, Ali: Çukur Çeşme Hamamı Cinayeti. İçinde: İstanbul Ansiklopedisi, 8, 4170.s. 64. Eski Hamam. İstanbul Ansiklopedisi, 10, 1968, ss. 65. Evliya Çelebi: Evliya Çelebi seyahatnamesi. 2. kitap. Türkçesi: Zuhuri Danışman. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, ss. 66. Eyice, Semavi: İznik te Büyük Hamam ve Osmanlı devri hamamları hakkında bir deneme. Tarih Dergisi, (11/15), 1960, ss. [ödekan/ 67. Eyice, Semavi: Mahmut Paşa Hamamı. Türk Ansiklopedisi, 23, ss. 6

7 68. Eyice, Semavi: İstanbul: Petit guide a travers les monuments Byzantins et Turcs. İstanbul: İstanbul Matbaası. X. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi Tertip Komitesinin Neşriyatı. Bain d Ayasofya. 18.s. ; Bain de Cağaloğlu : 19.s. ; Bain de Mahmut Paşa. 25.s. ; Bain Çardaklı. 36. s.; Bain de Çemberlitaş. 37.s.; Bain de Bayezit. 42.s.; Bain de Barbaros Hayrettin Paşa. 57.s. [istkit/istkit] 69. Eyice, Semavi. "Türk Hamamları ve Bayezid Hamamı." Türk Yurdu, no. 244 ( ): Eyice, Semavi: Hamamlar. İslam Ansiklopedisi, İstanbul maddesi, 1214/ /103ss. 53 A-B-C Cüz, Fontmange, La Baronne Durand de: Hamamlar. İçinde: Kırım Harbi sonrasında İstanbul. Çev.: Gülçiçek Soytürk. İstanbul, 1977, Kervan Kitapçılık Basın San ss. Tercüman 1001 Temel Eser. [istkit/istkit] 72. Eyice, Semavi. "İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri: Bostan Camii, Kızlarağası Abbas Ağa Hamamı, Çukurçeşme Hamamı, Kasım Ağa Mescidi. 2." İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no. 27 ( ): La Baronne Durand de Fontmagne: Bains. İçinde: Un Sejour a l ambassade de France A Constantinople. Paris: Plon-Nourrit et Cie, ss. [istkit/istkit] 74. Galatasaray Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, 11, 1971, ss. 75. Garnett, Lucy M. J.: Baht. İçinde: Turkish life in town and country. London: George Newnes, Limited, [t.y.]. 21., 39. ve 65.s. [istkit/istkit] 76. Gautier, Theophile: Mahmut Paşa Hamamı. İçinde: İstanbul. Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, [t.y.], Apa Ofset Bas. İstanbul Kitaplığı ss. [istkit/istkit] 77. Gautier, Theophile: Constantinople. Paris, s. 30 fasıl. [H. T. Dağlıoğlu: 88-89ss./ 78. Genç, Murat: Türk hamamları. Meydan, Temmuz 1976, 58-59ss. 79. Glück, Heinrich. Probleme des Wölbungsbaues. I: Die Bäder Konstantinopels aufgenommen, beschrieben und historisch erläutert. Wien, Halm und Goldmann, to. 173 S., 1 Bl. Mit 117 Abbildungen. Orig.-Broschur. (Arbeiten des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien, Band 12). Rücken gebräunt, einige Randeinrisse. Unaufgeschnitten. Gutes Exemplar. 80. Glück, Heinrich: İslam hamamının menşi i ve tekamülü. Çev.: Köprülüzade A. Cemal. Türk Yurdu, c5, n27, 1927, 269- ss. 81. Goodrich-Freer, A.: Baths. İçinde: Things seen in Constantinople. London: Seeley, Service and Co. Limited , 72., 135.s. [istkit/istkit] 82. Goodwin, Gödfrey: Mahmut Pasha Hamamı. İçinde: A history of Otoman Architecture. London: Thames and Hudson, ss. 1 plan. [istkit/istkit] 83. Grelot: Relation nouvelle d un voyage de Constantinople. Paris, s. (İçinde bulunan başlıca malumat şunlardır: Türk hamamları). [H. T. Dağlıoğlu: s.115) 84. Gürkaynak, Nursel: Hamamlar. İçinde: Topkapı Sarayı (Çeşme, Hamam, Camii ve Kütüphaneleri). [41-42]ys. Fotoğraf, resim. [İstanbul Kitaplığı/İstanbul Kitaplığı] 85. Gyllius, Petrus: Of the Bagnio s of Zeuxippus and its statues. İçinde: The Antiquities of Constantinople. London: ss. [istkit/istkit] 7

8 86. Das Hamam oder das Türkische Bad. İçinde: İstanbul. Derleyen: Esther Gallwitz. Baden-Baden, 1981, Nomos Verlagsgesellschaft ss. (Von den schönen Badestuben-Schweigger ss.; Nichts Romantisches, nichts von orientalischer Pracht. Twain ss. [istkit/istkit] 87. Hamamlar. Akşam gazetesi, Hammer: Constantinopolis und der Bosporus. 2 cilt. Peşte: (1. cilt, 7. kısım: hamam bahsetmektedir). [H. T. Dağlıoğlu: 157.s. / 89. Hammer-Purgstall, Johann von: Constantinopolis und der Bosporus. 1. cilt. 2. baskı. Osnabrück: Biblio Verlag, ss. [istkit/istkit] 90. Hasol, Doğan: Bir eski eserin öyküsü [Üsküdar Büyük Hamamı]. Yapı, (17), ¾.1976, 51-53ss. [TMB76/mk] 91. Hayali Küçük Ali: Karagöz ün çifte hamamlar oyunu. Tespit eden: İlhan Başgöz. Ses bandı, Milli Kütüphane Müzik Bölümü arşivi, fiş no: B54; Ankara: DTCF Tiyatro Kürsüsü Arşivi, İlhan Başgöz özel arşivi. [Kudret, 2.c., 197.s. / 92. Hayali Küçük Ali, Karagöz ün hamam eğlencesi. İstanbul: Cumhuriyet Kitaphanesi, 1928, Ahmet Kamil Matbaası. [Kudret: 2.c., s.197/ 93. Her derde deva şifalı sularımız. Eski hamamlar ve yeni taslar. Röportajı yapan: Mehmet Ali Yula. Hürriyet, Howard, George William Frederick: Türk hamamları. İçinde: Türk sularında seyahat ahat. Çev.: Şevket Serdar Türet. İstanbul, 1978, Kervan Kitapçılık Basın San. Sayfalar: 22, 49, 58, 96. Tercüman 1001 Temel Eser. [istkit/istkit] 95. İ. Belediyesinin asarıatikadan olup eşhas elinde bulunan ve elyevm açık veya kapalı olan hamamların listesi. 14.XII İsambert, Emile: Les bains. İçinde: Itıneraire descriptif, historique et archeologique de l orient. 2. baskı. Paris: Librairie Hachette et Cie, ss. [istkit/istkit] 97. İstanbul Hamamcılar Cemiyeti İstanbul Şehir Meclisi tarafından kabul ve tasdik edilen Belediye Zabıta Talimatnamesi nden her nevi yıkanma müesseselerini alakadar eden maddeler. İstanbul: Marifet Bas. 4s. [BDK/BDK] 98. İstanbul hamamları. İçinde: İstanbul Doğası Tarihi Ekonomisi Kültürü. İstanbul: Anadolu Yayıncılık, s. (Yurt Ansiklopedisi) 99. İstanbul hamamları. İçinde: ss İstanbul hamamları defteri, sene: 1165, Başvekalet Arşivi, Kamil Kepecioğlu tasnifi, müferrik defterler, no: "İstanbul Hamamlarının İstikbali". Yeni Türk, Sayı: 84, Julliard, Emile: Les hamams Les Mendiants Les Hamals. İçinde: Voyages incoherents. Geneve: Imp. Du Journal de Geneve, ss. [istkit/istkit] 103. Kaflı, K.: İstanbul hamamları. TTOK Belleteni, n183, 1957, 15-16ss. (Antik ve öncesi, Hıristiyan). [Ödekan/ 104. Karay, Refik Halid: Hamam. İçinde: Üç nesil üç hayat. İstanbul: Semih Lütfi Erciyes SL Kitabevi, [t.y.] ss. (Külliyat: 17). [istkit/istkit] 8

9 105. Klinghardt, K.: Turkisch baeder. Stutgart, Ayakapu Hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, c3, [1960] ss. (Reşat Ekrem Koçu gezi notu) 107. Koçu, Reşat Ekrem: "Çarşı Hamamlarımız". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu K Belleteni, Sayı: 155, 1954, ss Koçu, Reşat Ekrem: Peştemal. İçinde: Türk giyim kuşam ve süslenme sözlüğü. Ankara: s. (Sümerbank Kültür Yayınları: 1) Koçu, Reşat Ekrem. "Eski İstanbul'da Deniz Hamamları." Hayat Tarih Mecmuası 2, no. 8 ( ): Koçu, Reşat Ekrem. "İstanbul Hamamları." Büyük Doğu, no. 2 ( ): Koçu, Reşat Ekrem. "Haremde Padişah Hamamı." Yeni Tarih Dünyası 2, no. 11 ( ): [Konyalı, İbrahim Hakkı]: İstanbul abideleri. 125s. İstanbul: Yedigün Neşriyatı. [Köşkler, hamamlar, medreseler, abideler]. [H. T. Dağlıoğlu: 131.s. / 113. Konyalı, İ. Hakkı: Hamamlar. İçinde: Üsküdar tarihi. Cilt ss. [istkit/istkit] 114. Köseoğlu, Neşet. "İstanbul Hamamları." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 128 ( ): Kuban, Doğan: İçinde: 116. Kudret, Cevdet: Muhavereler: Hamam. İçinde: Karagöz. III. C. Ankara: Bilgi Yayınevi, ss. (Bilgi Yayınları: 55; Folklor Dizisi: 1). [istkit/istkit] 117. Kudret, Cevdet: Oyunlar: Hamam. İçinde: Karagöz. 2.c. Ankara: Bilgi Yayınevi, ss. (Bilgi Yayınları: 55; Folklor Dizisi: 1). [istkit/istkit] 118. Kunos, Ognacz: Harom Karagoz-Jatek Jatek. Budapest: (Hamam oyunu: 36-38ss.) [Kudret, Cevdet, 2.c., s.232 den/ 119. Lechevalier, J. B.: Des bains, des kans, des bazars et des Bezestins. İçinde: Voyage de la Propontide et du pont-euxin. Cilt: II. [y.y.]: 1800, Imp. Dentu ss. [istkit/istkit] 120. Lewis, Raphaela: Everyday life in Ottoma oman n Turkey. London, B.T. Batsford Ltd., (Hammam: 70-71, Cooling Room in men s hammam: men visit to: 114; Women, visits to: ). [istkit/istkit] 121. Lewis, Raphaela: "[Turkish bath] Türk Hamamı. İçinde: Osmanlı Türkiyesinde gündelik hayat (adetler ve gelenekler). Çev.: Mefkure Poroy. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, ve ss. [istkit/istkit] 122. Loreley, Angele: Le Hamam de Fery-Keuy. İçinde: Esquisses. İstanbul: ss. Metin daktilodur. [istkit/istkit] 123. Masar, İlhami: Kadınlar deniz hamamı. İçinde: Bir ömür boyunca. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, ss. [istkit/istkit] 124. Mayne, Peter: Baths. İçinde: İstanbul. London: Phoneix House, s. [istkit/istkit] 125. Mehmed Süleyman Avan Zade: Hamam ve Melahat. İstanbul, 1335 [1919], Kader Mat. 23+1s. 20x14. Neşr eden: İtimat Kütüphanesi, Seyyid Tahir. [Özege: 3, 6749/ 9

10 126. Mimar Sinan hayatı eseri I: Mimar Sinan ın hayatına, eserlerine dair metinler. Haz.: Rıfkı Melul Meriç. Ankara: (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VI. Seri-No: 1). (İlgili sayfalar: 6-7; 45-47; ). [istkit/istkit] 127. Muhittin Sevilen (Hayali Küçük Ali): Karagöz, Çifte Hamamlar oyunu yahut Karagöz ün dayak yemesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet kitapları, ss. (1000 Temel Eser: 9). [Kudret, 2.c., s.197/ 128. Neave, Dorina L.: Turkish baths. İçinde: Twenty-Six years of the Bosporus. London: Grayson and Grayson, ss. [istkit/istkit] 129. Neave, Dorina L.: Türk hamamları. İçinde: Eski İstanbul da hayat. Çev.: Osman Öndeş. İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi, 64-65ss. Tercüman 1001 Temel Eser: 128. [istkit/istkit] 130. Nirven, S.N.: İstanbul da Fatih II Sultan Mehmet Devri Su Medeniyeti. İstanbul: [istkit/istkit] 131. Grand dictionnaire universelle du XIXe Siecle: Constantinople kelimesi, cilt 4, sa Burada İstanbul un tarih, coğrafya, asarıatika, han, hamam, cami, kilise, hisar vesairesine dair hayli malumat vardır. [H.T. Dağlıoğlu, s.182/ 132. Noack, F.: 133. Ogan, Aziz: İstanbul hamamları. Tarihten Sesler, n6/7, 1943, 12-13ss Olivier: Haremler ve hamamlar. Çev.: Oğuz Gökmen. Türkiye Seyahatnamesi. Ankara: (Ayyıldız Matbaası) ss. (1790 yıllarında Türkiye ve İstanbul). [istkit/istkit] 135. Orga, İrfan: An Autocrat at the hamam. İçinde: Portrait of a Turkish family ly. New York: The Mac Millan Co., ss. [istkit/istkit] 136. Orgun, Zarif: Zarif Mustafa Paşa Yalısı hamamı. Arkitekt, n10, Önge, Yılmaz: Eski Türk hamamlarında aydınlatma. Vakıflar Dergisi, n12, 1978, ss Önge, Yılmaz: Eski Türk hamamlarında su tesisatı ile ilgili bazı detaylar. İçinde: I. Uluslar arası Türk- İslam Bilim ve Teknoloji oji Tarihi Kongresi (14-18 Eylül 1981), 1981, c.v, ss. [istkit/istkit] 139. Önge, Yılmaz: Koca Sinan ın hamamlarında görülen bir yenilik merkezi kubbeli örtü sistemleri. (Tebliğ). II. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İTÜ, 28 Nisan-2 Mayıs Cilt II: Mimar Sinan. İstanbul: (İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası) ss. [istkit/istkit] 140. Önge, Y.: "Külliyelerimizin Yıkılan Hamamları". Önasya, Sayı: 7/74, 1972, 5-6 ss Önge, Yılmaz: Mimar Koca Sinan ın Türk su mimarisine getirdiği bazı yenilikler. VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler Öz, İlban: Topkapı Sarayı nın ilk Hünkar hamamı. İçinde: Kemal Çığ a a armağan. İstanbul: ss. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü Yayınları. [istkit/istkit] 143. Özbek, N.: Turkish bath. TTOK Belleteni, n231, 1961, 27-28ss. [Ödekan/ 144. Özer, Derya Nüket "Bayezid Hamamı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?" Yapı, no. 161 ( ): Pardoe, Miss Julia: Bath room of Scodra Pasha. İçinde: The city of the sultan and domestic manners of the Turks, in Vol. 1. London: Henry Colburn, ss. [istkit/istkit] 146. Pardoe, Miss Julia: The Baths. İçinde: The beatuies of the Bosphorus. London: [t.y.], Virtue and Co ss. 1 gravür. [istkit/istkit] 10

11 147. Pardoe, Miss Julia: İşkodralı Paşanın hamamı. İçinde: Yabancı gözü ile 125 yıl önce İstanbul. Çev.: Bedriye Şanda. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, ss. [istkit/istkit] 148. The bath Public hamams. İçinde: The people of Turkey. Twenty years residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks and Armenians. By a consul s daughter and wife. Vol. 1. London: John Murray, ss. [istkit/istkit] 149. Public baths of İstanbul. Informant İstanbul, Summer 1982 edition, 39-40, s Rado, Ş.: Beyazıd Hamamının kubbesi çökmüş. TTOK Belleteni, n173, 1956, 10-11ss. [Ödekan/ 151. Reid, John: The Baths. İçinde: Turkey and the Turks: Being the e present state of the Ottoman Empire. London: Robert Tyas, MDCCCXL ss. [İst.Kit./İst.Kit] 152. Reveling in a Turkish hamam. Economic Dialoque Turkey, n8, October 1985, ss Ritter, Hellmut: Karagös, Türkische Schattenspiele. C.III. Wiesbaden: Hamam ss. [Kudret, 2.c., s.197/ 154. Rona, Öğretmen Mustafa: Karagöz ün başına gelenler (Kütahya çeşmesi). İstanbul: Türkiye Yayınevi Basımevi, ss. [Kudret, C.: III.c, s.451/ 155. S., E.S.: "Türk Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 142, 1953, 13. s Sevengil, Refik Ahmed: Hamamda çıplak kızları kovalayan padişah. İçinde: İstanbul nasıl eğleniyordu? 1453 ten 1927 ye kadar. İstanbul: (İletişim Yayınları) ss. [istkit/istkit] 157. Sevengil, Refik Ahmed: Sarhoş kadınlar hamamını basıp. İçinde: İstanbul nasıl eğleniyordu? 1453 ten 1927 ye kadar. İstanbul: (İletişim Yayınları).38-42ss. [istkit/istkit] 158. Sheridon, Clare: A Turkish bath. İçinde: A Turkish kaleidoscope. London: Duckworth, ss. [istkit/istkit] 159. Soyhan, Cihat. "Beyazıt Hamamında Kullanılan Bizanten Parçalar." Arkitekt 44, no. 355 ( ): Soysal, İlhami: Naylon icat oldu hamam bozuldu. Milliyet Pazar eki, , 8.s Sperco, Willy: Hamams (Bains Turcs). İçinde: İstanbul indiscret. İstanbul: ss Stoddard, John L.: The Turkish bath. İçinde: Constantinople. Chicago: Belford, Middlebrook and Co., ss. 4 resim. [istkit/istkit] 163. Şahingiray, Özel: "Yalova Kaplıcaları ve Çevresi". Türkiyemiz, Cilt: 3, Sayı: 17, 1975, ss. İngilizce özet: 47. s Şapolyo, E. B.: "Türk Hamamları". Önasya, Sayı: 3/28, 1967, ss Şehsuvaroğlu, Bedi N.: Bayezid Hamamı ve üniversite. Yeni Asya, [Acaroğlu. Genel ve seçme / 166. Şehsuvaroğlu, Halûk: "Beyazıd Hamamı ve İstanbul Depremleri" Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 129, 1952, 7. s Şehsuvaroğlu, Haluk Y.: İstanbul hamamları. Cumhuriyet, 168. Talu, Ercüment Ekrem. "Eski İstanbul'da Kadın Hamamları." Resimli Tarih Mecmuası uası, no. 2 ( ): 65-67,

12 169. Talu, Ercüment Ekrem: Kadınlar hamamı. İçinde: Dünden hatıralar. İstanbul: Yedigün Neşriyatı, [12.]s. 1 resim Taneri, Ergun Adnan Kazmaoğlu: Atik Valide Hamamı yeniden kullanım projesi Üsküdar Toptaşı nda. Çevre, n3, 5/6.1979, 40-45ss. Şekiller Tanışık, İ. H.: Balat hamamı. İstanbul Ansiklopedisi, cilt 4, [1960], ss Tansuğ, Sabiha: Hamam tasları. Antika, n5, Tansuğ, Sabiha: Türk hamamı. Türkiyemiz, n44, , 5-13ss Tarihi Galatasaray Hamamı. Historical Turkish Bath. İstanbul: d.t Apa Ofset Bas. [6]s. Renkli resim. [tb74/mk] 175. Tavernier, J.B.: Saray hamamları. İçinde: Topkapı Sarayında yaşam. Çev.: Perran Üstündağ. İstanbul, ss. Çağdaş Yayınları Tarih-Anı Gezi Olay Dizisi: Tezcan, Hülya: "Dei dampfbaeder des Topkapı Serails". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 37/316, 1973, ss Tezcan, Hülya: "Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi Hamamları", Kültür ve Sanat, Sayı: 5, 1977, ss. İngilizce özet: 189. s Thalasso, A.: Le hamam. İçinde: Deri Seadet ou Stamboul: Porte du Bonheur. Paris: J. Dumoulin ss. [istkit/istkit] 179. "Les Thermes de Yalova". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 3, 1931, ss Thevenot, Jean: Des bains des Turcs. İçinde: L Empire du Grand Turc. Paris: 1965, Calmann-Levy, ss. [istkit/istkit] 181. Til, Enis Tahsin: Bayezid Hamamı. Vatan, Tuğlacı, Pars: Hamamla ilgili deyimler ve atasözleri-hamam terimleri. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul kadınları. 214.s. [istkit/istkit] 183. Tuğlacı, Pars: İstanbul da kadın hamamları. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul ss ss. [istkit/istkit] 184. Tuğlacı, Pars: Yabancı gezginlere göre XVI. Yüzyılda İstanbul da Türk kadınlarının hamama gitmeleri. İçinde: Osmanlı döneminde İstanbul kadınları. İstanbul: Cem Yayınevi, 6-8ss. [istkit/istkit] 185. Tunara, Girizan. "Balat'ta Paşa Hamamında Çingene Düğünü." Türk Folklor Araştırmaları 6, no. 144 ( ): Ülgen, Ali Saim: Hamam. İslam Ansiklopedisi, 6, ss Ünsal, Behçet: Sinan ın son bir eseri Üsküdar Büyük Hamamı nın asli şekline dönüşümü. TAÇ, 1 (1), , 23-28ss Ünver, Bircan. "Gül Derman ve İstanbul'u, Hamamları, Martıları." Hürriyet Gösteri, no. 98 ( ): Ünver, A. Süheyl: Cerrahpaşa Hamamı. İstanbul Belediye Mecmuası, Mayıs Ünver, A. Süheyl: Hamamlarımız en sıhhi yıkanma vasıtasıdır. Röportaj, Kurum gazetesi,

13 191. Ünver, A. Süheyl: İstanbul dışı hamamları hakkında. İstanbul: s. (Dirim, sayı: 10, 1948 den ayrıbaskı. [İst. Bel. Ktp. Kat. III, 4797/ 192. Ünver, Süheyl. "İstanbul Hamamlarının İstikbali." Yeni Türk 7, no. 84 ( ): (Ayrıbaskısı da var). [Ödekan, İst. Bel. Ktp. Kat. III, 4802, cdmb/mk] 193. Ünver, A. Süheyl: "İstanbul Hamamları". Tarih Dünyası, Sayı: 16, Ünver, A. Süheyl: İstanbul Yedinci Tepe hamamlarına dair bazı notlar. Vakıflar Dergisi, n2, 1942, ss. [Ödekan, cdmb/mk] 195. Ünver, Süheyl: Tarihi bir hamam halka açıldı: Çemberlitaş Hamamı. Hayat, n20, , 23.s. [Önge/ 196. Ünver, A. Süheyl: "Türk Hamamı''. Belleten, Sayı: 37/145, 1973, ss Ünver, A. Süheyl: "Türk Hamamları". Tarih Dünyası, Sayı: 5, Vane, C. W.: Turkish bath. İçinde: A steam voyage to Constantinople. C. I. London: F. Shoberl, vd. [istkit/istkit] 199. Villatta, J. G. Blanco: Hamam. İçinde: Cuadros de la Estambul actual. Buenos Aires: El Ateneo, ss. [istkit/istkit] 200. Visit to a Turkish bath. İçinde: The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey Edited by W. B. Stanford and E. J. Finopoulos. London: Triqraph Limited, ss. [istkit/istkit] 201. Vogt-Göknil, Ulya: Les etablissements de bains. İçinde: Turquie Ottomane omane. Fribourg: Office du Livre, ss. Resim, plan. [istkit/istkit] 202. Von der Türken Badstuben. İçinde: İstanbul. Der.: Kay Birkner. Duisburg, ss. [istkit/istkit] 203. Walsh, Robert: The bath. İçinde: Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. Cilt 1. London: Fisher and Son Comp ss. [istkit/istkit] 204. Yatman, M.: "Haseki Hamamı". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı: 38, 1945, 22. s Yedinci fasıl: Hamam ve saraylar. İçinde: Heyet-i i Sabika-i Kostantiniye. İbtida [Tercemanı Ahval] Gazetesinde tefrika edilmiş (6 numarasından 16 numarasına kadar) sonra mezkur gazetenin matbaasında kitap şeklinde 1277 senesi Şubatının ibtidasında basılmıştır. Eserin müellifi meşhur Rum patriği (KOSTANDİYOS)dur. Eseri Rumcadan Türkçeye terceme eden Divanı Zabtiye azasından Yorgaki efendidir. [Kaynak: H.T.Dağlıoğlu, 13-24ss. ] 206. Yeraltında bir hayat üretmek Renkli bir dünyadan notlar Kulüpler discolar sinemalar hamamlar. Haftaya Bakış, n28, 26 Nisan-6 Mayıs 1987, 23-25ss Yetkin, Şerare. "İstanbul'da Çinili Hamamın Çinileri." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 1, no. 1 ( ): 26-31, Yoldaş, Yüksel: Hamamlar. İçinde: İstanbul mimarisi için kaynak olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi. (Doktora tezi, İTÜ Mimarlık Fak.). İstanbul: ss. ( ss. Resim.). [istkit/istkit] 209. Yüksel, İ. Aydın: Osmanlı mimarisinde II. Bayezid Yavuz Selim Devri ( / / ). 1520). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti: 83 (İlgili sayfalar: II. Bayezid Çifte Hamamı: 213; Candarlı İbrahim Paşa H.: 230; Davud Paşa Çifte Hamamı: 242; Davud Paşa İskelesi Hamamı: 242; Galatasaray Hamamı: 296; İmrahor Çifte Hamamı: 256; Kara Davud Paşa Hamamı: 269; Koca Mustafa Paşa Hamamı: 279; Koca Mustafa Paşa Hamamı (Ayvansaray): 282; Küçük Ayasofya-Çardaklı Hamamı: 266; Rumeli Hisarı Çifte H.: 300; Seyyid Ömer H.: 290; Yahya Paşa H. (Kadırga):

14 210. Zümrüt Yalova Kaplıcaları. İstanbul, İSTANBUL HAMAMLARI KONULU TEZLER 211. Kamuran Günel: İstanbul Hamamları, Lisans Tezi, 1959, İÜ Edebiyat fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 103y M. Füsun Sincer: Topkapı Sarayı Hamamları. (Bitirme tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü). İstanbul: y. 11 plan, 103 resim Erdinç Nayır: İstanbul Hamamları Hakkında a Bir Araştırma. (XVIII. Yüzyılda). (Mezuniyet tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü), İstanbul, s. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Kayıt numarası: Tez: Nur Altınyıldız: Süleymaniye Hamamı restorasyon syon projesi (Metin ve fotoğraflar, çizimler). (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1981) Güzin Tuncer: Topkapı Sarayı Harem Dairesindeki Karaağalar Mescidi, koğuşu ve hamamı. (Bitirme tezi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi) y. 126 resim, 7 plan İ. Hakkı İşseven: Haydar Hamamı restorasyon projesi kadınlar bölümü. (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi) Ahmed H. Arınç: Haydar Hamamı erkekler bölümü restorasyon projesi. (Basılmamış yüksek lisans tezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi) Şenay Arifzade: Türk hamamı ve minyatür sanatı (Tez, 1984, Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları) 219. Arzu Akdağ: Samatya ağa hamamı. İstanbul, 1988, 1988Türü: Tez. Bulunduğu Kütüphaneler: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 220. İnkilap Obruk : İstanbul Ayasofya Haseki hamamı ve Türk mimarisindeki yeri sayfa. Danışman: Prof.Dr. M. Oluş Arık Yüksek Lisans Türkçe 221. Sedat Yılbırt : İstanbul II. Bayezıt Hamamı restorasyon projesi (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe 222. Göze Özkan : İstanbul Altunizade Külliyesi "Hamam ve Akaret Dükkanları" restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe 223. Meltem Yeşilkaynak : Samatya Kapıağası Yakup Ağa Hamamı restorasyon projesi (2 cilt) sayfa. Danışman: Doç.Dr. Nur Akın Yüksek Lisans Türkçe 224. Harika Uyanık : İstanbul daki Türk hamam yapılarının depreme karşı dayanıklılığının analitik incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Görün Özşen Yüksek Lisans Türkçe 225. İmre Özbek Eren : Fatih ilçesinde Yeni Aya Kapı Hamamı restorasyon projesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Ersen Yüksek Lisans Türkçe 226. Banu Sezgin : İstanbul`daki tezkerelere kayıtlı Mimar Sinan eserlerinin bugünkü durumları ve genel gözlemler sayfa. Danışman: Prof. Dr. Metin Sözen Yüksek Lisans Türkçe 227. Ali Dost Ertuğrul : Mimar Sinan'ın İstanbul'daki mevcut hamamları sayfa. Danışman: Doç.Dr. İlknur Kolay Yüksek Lisans Türkçe 228. Sezer Orhan: Hamam mimarisi ve çardaklı hamam. İstanbul, 2003, 2003Türü: Tez Bulunduğu Kütüphaneler: Yıldız Teknik Üniversitesi. 14

15 229. Şenay Saydar : Silivrikapı Hadim İbrahim Paşa Külliyesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. M. Hüsrev Subaşı Yüksek Lisans Türkçe 230. Seden Savaş : İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşklü Hamamı (1887) araştırması ve restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof. Dr. Nevzat İlhan Yüksek Lisans Türkçe 15

16 EK: TÜRKİYE HAMAMLAR KAYNAKÇASI Bayezid Hamamı Restorasyon Projesi. Yapı (287) , ss. İng. özet. Bibliyografya. 2. Acar, Şinasi: Eskişehir hamamları. ETO Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 24 (103), Mart 2007, ss. 3. Adıyeke, Nükhet - Nuri Adıyeke. Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak. Toplumsal Tarih, 23(136) , ss. 4. Ağaoğlu, Sami : Van Merkez Sancağı`ndaki vakıflar XVI.-XVIII. XVIII. yüzyıllar (sosyal hayata ve eğitime katkıları) arı) sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. İzzet Sak Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 5. Akçay, İlhan. "İlk Türk Hamamları ve Şifahanelerde Isıtma Tertibatı ile İlgili Bir Araştırma." Ülkemiz 2, no. 13 ( ): Akçay, İlhan. "İlk Türk Hamamları ve Şifahanelerde Isıtma Tertibatı ile İlgili Bir Araştırma.". Ülkemiz 2, no. 14 ( ): Akçay, Recai. "Doğu Anadolu'da Bir Hamam Projesi." İller ve Belediyeler Dergisi, no. 10 ( ): Akkan, Selami : Osmanlı arşiv belgelerine göre Afyon`daki vakıf hizmetleri sayfa. Danışman: Doç.Dr. İ. Hakkı Göksoy Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 9. Akman, Haşim: Türk hamamı / fotog. Pascal Meunier. Geo, (22), Ağustos 2007, ss. 10. Akok, Mahmut. "Ankara Şehrindeki Roma Hamamı." Türk Arkeoloji Dergisi, no. 1 ( ): Akok, Mahmut. "Çorum'da Ali Paşa Hamamı." Arkitekt 25, no. 280 ( ): 85, Akpınar, Turan. "Zara Folkloru: Ahmet Hacı Köyünde Çay Hamamları ve Göller Sivas Folkloru." Sivas Folkloru 5, no. 52 ( ): Allom, Thomas: Bains Turcs. İçinde: 31-3?ss. 14. Alpman, Nazım: Bursa'nın misafir odası / fotog. Murat Düzyol. National Geographic Türkiye, (55), Kasım 2005, ss. 15. Alpözen, T. Oğuz - Mehmet Çakıcı. "Türk Hamamı ve Bodrum'da Bir Hamam Müzesi." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 3, no. 12 ( ): Altuğ, Öznur: Edirne Hamamları. / Öznur Altuğ y.; 30 cm. Tez. ( Bitirme )-- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 17. Altun, Ara. "Yarhisar, İlyas Bey Köyü Camisi ve Hamamı İçin Kısa Notlar." Sanat Tarihi Yıllığı 9-10 ( ): Altun, Ara: Yarhisar, İlyas Bey köyü camisi ve hamamı için kısa notlar / Ara Altun. - Sanat tarihi yıllığı. - İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ss. Not: c. 19. And, Metin. "Tanıklarıyla Türk Hamamının Kültür ve Sanatta Yeri." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 3, no. 11, Özel Sayı ( ): 10-15, And, Metin. "XVI. Yüzyılda Temizlik ve Hamamlar." Hayat Tarih Mecmuası 2, no. 9 ( ): And, Metin: Hamamlar, Türk edebiyatında, Hamamname denilen bir edebiyat türünün doğmasına yol açmıştır. XVI. Yüzyılda Deli Birader diye bilinen Gazali nin, Cafer Çelebi nin, Nihali Cafer Çelebi nin, Vücudi nin ve başkalarının böyle hamamnameleri bulunmaktadır. Hayat Tarih Mecmuası, (9), Ekim 1969, 18.s 22. Apa, Gülay : Ereğli Türk devri yapıları sayfa. Danışman: Doç.Dr. Remzi Duran Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 23. Aras, Yasin: Hamamlar aytı, tas aynı. Aksiyon, 4 (176), Nisan 1998, ss. 16

17 24. Arık, Şahmurat: Türk romanında ilginç bir mekan unsuru : Deniz hamamları = An interesting place element in Turkish novel : Sea baths. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), Ekim 2005, ss. 25. Arifzade, Şenay. "Saray Hamamları." Sanat Dünyamız, no. 35 ( ): Arseven, Haydar. "Türk Hamamı Ingres, and the Story of the " Turkish Bath"." Türkiyemiz 16, no. 51 ( ): 24-28, Arseven, Veysel. "Karakurt Hamamı." Türk Folklor Araştırmaları 4, no. 77 ( ): Arslan, Asuman : Aydın`da Türk mimarisi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Bozkurt Ersoy Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 29. Aru, Kemal Ahmet: Türk hamamları etüdü. (Doçentlik tezi). Yay.: İTÜ Mimarlık Fakültesi. İstanbul: s. 140 şekil ve resim. [tb50/mk] 30. Aslanapa, Oktay: Mimar Sinan / Oktay Aslanapa. - Ankara: Kültür Bakanlığı, XII, 138 s.: rnk., res.; 19 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; Türk Büyükleri dizisi: 141). ISBN: Atik, Şerife : Kalecik Çarşı Hamamı restorasyonu ve değerlendirilmesi d sayfa. Danışman: Doç.Dr. Orhan Cezmi Tuncer Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 32. Aydın - Tabakhane Hamamı Kurtarma Kazısı. VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (7-9 Nisan 1997, Kuşadası) ( ): Aytaç, İsmail : Malatya ve yöresindeki Türk-İslam dönemi yapıları sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Yaşar Erdemir Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 34. Aytüre, A.: Türklerde su mimarisi. İçinde: I. Türk Sanatları Kongresi. Ankara: ss. 35. Ayyıldız, Selahattin: Geçmiş hayatlar ısıtır bütün hamamları... : Su sesleriyle tarih uyanır kubbelerde. Nokta, 13 (17), Nisan 1995, ss. 36. Bad (Hamam). 1925, Türü: Karışık Materyal. Bulunduğu Kütüphaneler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kitaplığı Kütüphanesi. [worldcat.org/ 37. Balkan, Kemal. "Ani'de İki Selçuklu Hamamı." Anadolu 12 ( ): Balkan, Kemal: Ani'de iki Selçuklu hamamı / Kemal Balkan. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, ss.; 23 cm. 39. Başaran, Tahsin : Thermal analysis of the heating systems of roman baths sayfa. Danışman: Doç.Dr. Zafer İlken Yüksek Lisans İngilizce. [yöktm/yöktm] 40. Bayatlı, Osman: Bergama'da Küplü Hamam. Yayıncı: Vakit Gazete ve Matbaası, İstanbul, Dili: Türkçe Türü: Kitap. [worldcat.org/ 41. Bayhan, Ahmet Ali : Mısır`da Osmanlı devri mimarisi (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 42. Bayram, Fahriye: Amasya ili Gümüşhacıköy İlçesi ve Gümüş Nahiyesi'nden üç hamam. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, (1), 2000, ss. 43. Bazı Ortaçağ çatı örtüsü sıvalarının hammadde özellikleri / konuşmacı: Emine N. Caner-Saltık...[v.b.]. - Arkeometri Sonuçları Toplantısı [21.: 2005: Antalya]. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss. 44. Bekıs - Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma Kazısı. VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (7-9 Nisan 1997, Kuşadası) ( ): Bektaşoğlu, Mustafa: Kültürümüzde temizliğe verilen önemin tezahürü : Hamam. Diyanet Aylık Dergi, (189), Eylül 2006, ss. 46. Berk, Nurullah. "J. D. İngres ve Türk Hamamı." Varlık 38, no. 767 ( ):

18 47. Berkman, Bülent. "Mustafa Altıntaş'ın "Ingreserotikamani" Sergisi Çintemani"den Ingres'in "Türk Hamamı"na Erotizm." Milliyet Sanat Dergisi, no. 276 ( ): Beşkonaklı, Jale : Re-organization of Çankırıkapı archaelogical site Ankara sayfa. Danışman: Prof.Dr. Cevat Erder Yüksek Lisans İngilizce. [yöktm/yöktm] 49. Bilgi, Hülya: Osmanlı hamam geleneği ve hamam malzemesi: Eski hamam eski tas. Toplumsal Tarih, 19 (115), Temmuz 2003, ss. 50. Bilgin, Kaan : Antik dönem hamam yapıları fonksiyon özellikleri ve yeni işlevlerle değerlendirme sayfa. Danışman: Prof.Dr. Recep Meriç Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 51. Bozer, Rüstem: Kayseri Hunad Hamamı çinileri. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, 14 (1), Nisan 2005, 1-27.ss. 52. Bozkurt, Tolga : Beypazarı'ndaki Türk devri yapıları sayfa. Danışman: Doç.Dr. Remzi Duran Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 53. Bozok, Düriye: Türk hamamı geleneklerinin turizmde uygulanışı : (Bursa merkez ilçede bir araştırma) = The application of the Turkish bath and its traditions in tourism. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (13), Mayıs 2005, ss. 54. Buluz, Hüseyin. "Hamam Geleneklerimiz." Türk Folkloru 5, no. 59 ( ): Bursa'da Camiler-Türbeler-Hamamlar. İktisadi Yürüyüş 5, no ( ): Bursa'ya yaptığı bir gezide, Bursa'da bulunan vakıf, cami, hamam, zaviye vs. hakkındaki gözlemlerini içeren ilmi rapor. (12 Sayfa). Türü: Kitap. Bulunduğu Kütüphaneler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kitaplığı Kütüphanesi. [worldcat.org/ 57. Buyruk, Hasan : Iğdır ve çevresinde tarihi-kültürel kalıntılar sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hüseyin Yurttaş Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 58. Bülbül, Ali : Kamara ve Çizmeli (Yenice Buldan) sıcak ve mineralli sularının hidrojeolojisi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ali Gökgöz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 59. Büyükdığan, İlter : İkinci Murad çağı Edirne hamamlarında alçı mukarnas bezeme sayfa. Danışman: Prof. Doğan Kuban Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 60. Büyükkolancı, Mustafa: Laodikeia ve Hierapolis hamamlarının kazı sonuçlarına göre iki kentin son dönemleri = Laodiceia and Hierapolis : The Last periods of two cities by the light of of their baths excavations / konuşmacı: Mustafa Büyükkolancı. - Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu [2006: Denizli]. - Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, c.(51-56.ss.). 61. Cantay, Tanju: Süleymaniye Hamamı'nın cephe kuruluşu / Tanju Cantay. - Uluslararası Türk Kültürü Kongresi [3.: 1993: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss. Not: Tebliğ, 1. cilttedir. 62. Celil Arslan : Elazığ`daki Türk devri yapıları (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Remzi Duran Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 63. Ceylan, Ali. "VI. Dönem Hierapolis Roma Hamamı Kazısı." IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (27-29 Nisan 1998 Antalya) ( ): Ceylan, Ali. "VI. Dönem Hierapolis Roma Hamamı Kazısı." IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (27-29 Nisan 1998, Antalya) ( ): Çağlıtütüncügil, Ersel. "Kemalpaşa ve Çevresindeki Türk İslam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler-Köprüler ve Bazı Mezartaşları)." Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999, Remalpaşa) ( ): Çakır, İbrahim: Eski bir Türk kültürü hamam. Yeni İpek Yolu, 17 (198), Ağustos 2004, ss. 67. Çakmak, Canan : Tire e hamamları sayfa. Danışman: Doç. Dr. İnci Kuyulu Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 18

19 68. Çakmak, Canan: Tire hamamları / Canan Çakmak. - Ankara: Kültür Bakanlığı, IX, 189 s.: rnk.fotog.; 28 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları; Yayımlar Dairesi Başkanlığı sanat eserleri dizisi; 416). bibliyografya: ss. ISBN: Çakmak, Canan: : Tire hamamları. Yayıncı: Kültür Bakanlığı, Ankara, [worldcat.org/ 70. Çal, Halit. "Zile Hamamları." Türk Etnografya Dergisi, no. 18 ( ): Çaycı, Ahmet. "Türk-İslam Mimarisinde Sille Çarşı Hamamı." Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no. 6 ( ): Çaycı, Ahmet. Arşiv Kayıtlarına Göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedîd, Yeni Hamam) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2004, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. 73. Çaycı, Ahmet: Arşiv kayıtlarına göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedid, Yeni Hamam). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler B Enstitüsü Dergisi, (12), 2004, ss. 74. Çelik, Zeynep : Antalya çevresindeki Geç Dönem Osmanlı yapıları sayfa. Danışman: Y.Doç. Dr. Osman Kunduracı Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 75. Çetintaş, S.: Türklerde su, çeşme, sebil. Güzel Sanatlar, V, İstanbul, 1944, ss. 76. Çilesiz, Pınar: Ankara'nın Roma Çağı arkeolojisi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Vedat İdil Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 77. Çimrin, Hüseyin: Antalya'nın eski hamamları. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası / Vizyon, 20 (238), Kasım 2007, ss. 78. Çopuroğlu, Hülya: Eskişehir'deri geleneksel mimarlık örneği hamamlar.. ETO Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 20 (87), Şubat 2003, ss. 79. Çöl, Nilgün : Tavşanlı tarihi kent dokusu sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ara Altun Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 80. Çubukçuoğlu, Züdtü. "Han ve Hamamların Devrine Göre Ehemmiyetleri Vardı." Ticaret Dünyası, no. 25 ( ): 10-11, Çubukçuoğlu, Zühdü. "Han ve Hamamların Devrine Göre Ehemmiyetleri Vardı." Ticaret Dünyası, no. 33 ( ): 10-11, Dağtekin, Emine : Diyarbakır Çardaklı Hamamı restorasyonu sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Gediz Urak Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 83. Dağtekin, Emine: Mardin'de Artuklu döneminden günümüze ulaşan geleneksel hamamlar = The Traditional Turkish bathes in Mardin from Artuqy period up present-day / konuşmacılar: Emine Dağtekin, Gediz Urak. - Uluslararası Artuklu Sempozyumu [1.: 2007: Mardin]. - Mardin: T.C. Mardin Valiliği, c.( ss.). 84. Dağtekin, Emine: Osmanlı döneminden günümüze ulaşan geleneksel Diyarbakır hamam mimarisi / konuşmacı: Emine Dağtekin. - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu [2.: 2006: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği; Türk Kültürü'nü Araştırma Enstitüsü, c.( ss.). 85. Darende Hüseyin Paşa Hamamı Temizlik Çalışması. VII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (8-10 Nisan 1996, Kuşadası) ( ): Daş, Ertan : Afyon'daki Türk anıtları (medreseler, türbeler, hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 87. Daş, Ertan: Menemen, Karakadı (altı kardeşler) hamamı ve erkekler kısmı cehennemliğinde yapılan çalışmalar. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, 14 (2), Ekim 2005, ss. 88. Değer, Mebrure: 15. ve 16. yüzyıl İstanbul hamamlarından örnekler / konuşmacı: Mebrure Değer. - Edirne Sarayı Sempozyumu [1.: 1995: Edirne]. - Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, ss. 19

20 89. Denizli, Hierapolis (Pamukkale) Antik Kenti Roma Hamamı Sondaj Kazısı ve Temizlik Çalışmaları. IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, (26-29 Nisan 1993, Marmaris) ( ): Denktaş, Mustafa : Kayseri'deki tarihi su yapıları (2 cilt) sayfa. Danışman: Prof. Dr. Haşim Karpuz Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 91. Denktaş, Mustafa: Karaman hamamları / Mustafa Denktaş. - Uluslararası Türk Kültürü Kongresi [4.: 1997: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss. Not: Tebliğ, 1. cilttedir. 92. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Bilgi Bankası nda Hamam konulu yayınlar 93. Dirisu, Nüzhet Şakir. "Türk Hamamı." Ilıca, no. 3 ( ): Doğan, Nermin Şaman. "İçel İli Bozyazı İlçesindeki Bilinmeyen Bir Hamam." Vakıflar, no. 26 ( ): Doğan, Nermin Şaman. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler. Vakıflar Dergisi (28) 2004, ss. Bibliyografya. 96. Doğan, Zeki Ayhan: Eski çağlarda merkezi ısıtma / konuşmacı: Zeki Ayhan Doğan. - Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu (1.: 1997: Isparta). - [y.y.: yayl.y.], ss. 97. Doğanay, Nazife : Hamamda yıkananlar sayfa. Danışman: Prof.Dr. Turan Erol Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 98. Dokumada geleneksel, desende eski hamam ürünleri. TÜRSAB Dergi, (228), Şubat 2003, ss. 99. Dumlu, Ecevit : Gelibolu hamamlarının tarihsel gelişimi üzerine bir araştırma sayfa. Danışman: Prof.Dr. İsmet Ağaryılmaz Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 100. Durak, Harun : 15. yüzyıl Osmanlı tarihlerinde Çanakkale yöresi ve Türkler sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Güner Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 101. Duran, Remzi : Menteşe Beyliği mimarisi 1. (metin) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Hakkı Önkal Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 102. Durmuş, Ayben : Giresun ve ilçelerindeki Türk dönemi i mimari eserleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Aytekin Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 103. Dündar, Mesut: Niğde/Bor hamamları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2), 2004, ss Ebu'l-Feza'il Şemseddin Muhammed Es-SaliYayıncı: Matbaatü'l-Cevaib, İstanbul, Türü: Kitap. Bulunduğu Kütüphaneler: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ktp Elgin, Mustafa. "Erzurum Boyahane Hamamı ve Camii." Rölöve ve Restorasyon Dergisi, no. 5 ( ): Emre, Gültekin. "Hamam." Metis Çeviri, no. 10 ( ): Erat, Birsen : Anadolu`da 14. yüzyıl Türk hamam mimarisi sayfa. Danışman: Prof. Dr. M. Oluş Arık Doktora Türkçe. [yöktm/yöktm] 108. Erat, Birsen: Anadolu'da Türk hamam mimarisi / Birsen Erat. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 10. cilttedir Erat, Birsen: Gelibolu Saruca Paşa Hamamı / Birsen Erat. - Vakıf Haftası Kitabı [8.: 1990: Ankara]. - Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, ss Eravşar, Osman: İskenderun Yeni Hamam (Bakizade Hamamı) = İskenderun Yeni Bath (Bakizade Hamamı). İSTEM İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 2 (3), 2004, ss Erdal, Mehmet : İshak Paşa Hamamı restorasyon projesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm/yöktm] 112. Eren, İmre Özbek. Bir Yöntem Olarak "Analoji"nin Restorasyon Projelerinde Kullanımı Valide Sultan Ayakapı Hamamı. Yapı (256) , ss. İng. özet. Bibliyografya 20

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984

BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 BOĞAZİÇİ KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mayıs 1984 Önsöz Türkiye'nin, ne kadar çelişkiler ülkesi olduğu her vesileyle akla gelir ve çeşitli çevrelerde tekrarlanır. Bu yayınımızla, sevgili ülkemizin

Detaylı

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE KAPLICA KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, [1983] İÇİNDEKİLER A-KİTAPLAR:... 3 B- MAKALELER... 12 KISALTMALAR... 12 2 A-KİTAPLAR: 1- AĞABABA, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal

Detaylı

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR

Ömer ÇAKIR Dr. Didem DEMİRALP Şebnem ERCEBECİ Yasemin ÖZÇUBUKÇU Yerke ÖZER Deniz SABAN. İmran Baba. Nuray ERYURT Cemile ÖZDEMİR 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün yüksek himayelerinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. 7 th

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

I. ROMA BİZANS ETÜDLER

I. ROMA BİZANS ETÜDLER I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA Sadi BAYRAM ABBOT, Nabia; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Development, Chicago, 1939. ABUT, Mualla; 'Turkish Bindings" Türkiye Turing

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G)

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) 1- Hz. MUHAMMED ve HADİSLERİ (OKAT Yayınları-Abdulbaki GÖLPINARLI-4.Basım-İstanbul 1971) 2- KUR AN (OKAT Yayınları-10.Basım-İstanbul

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat

İçindekiler 3 Sosyal Bilimler İstanbul ve Fotoğraf Albümleri Kültür Edebiyat İÇİNDEKİLER İçindekiler 3 Sosyal Bilimler 13 Cihannüma 15 Imperial Surre 15 Doğu nun Kadın Mirası 16 Arzın Merkezinde Buluşmalar 16 Türk Tarihçiliğinde Dört Sima 17 Uluslararası İbn Sinâ Sempozyumu (2

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR

İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR İSTANBUL'UN 500 ÜNCÜ FETİH YILDÖNÜMÜ DOLAYISÎYLE TERTİPLENEN SERGİLERE, YAPILAN KÜLTÜR, SAN'AT VE NEŞRİYAT HAREKETLERİNE DAİR Dr. MÜJGÂN CUNBUR Millt Kütüphana Uzınanlanndan Türklerin ebedi mülkü, şehitler

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1479 BURDUR KONULU YAYIN VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Şengül KAZAN KIRÇIK* Bu çalışmada sırası ile Burdur un konu oluşturduğu kitaplar, Burdur la ilgili hazırlanmış

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı