Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri"

Transkript

1 Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri

2 İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi ( kVA) NetEco Akıllı Ağ İzleme ve Yönetimi 1 1

3 Huawei UPS Tasarım Konsepti Güvenilir ve yüksek verimli bir güç kaynağı ailesi geliştirmek Güvenilir En son teknolojiyi barýndýran tasarým ve iþçiliðiyle, Huawei UPS kullanýcýlara giriþten çýkýþa, enerji depolama dahil olmak üzere kapsamlý çözümler sunarak son kullanýcýlarýn çalýþmalarýný güvence altýna alýr. 1,000,000 dan fazla sayýda olumsuz ve zorlu koþullarda çalýþan Huawei sistemini korumak için güçlü bir bilgi birikimi destek sistemi 1,000 den fazla farklý senaryo için tasarlanmýþ tamamen otomatik test cihazlarý ile test Olaðanüstü çevre koþullarý altýnda gerçekleþtirilen testler örneðin"havada Uçuþan Toz Testi - AHD ve Uzun Ömür Testi - LLT gibi. Dünyanýn en büyük 3 üreticisinden kullanýlan 1. sýnýf ana üretim komponentleri Arýzalara neden olabilecek olaylarý kendi kendine teþhis ve erken alarm sistemi Verimli Patentli kontrol ve güç algoritmasý, optimize edilmiþ elektronik devre topolojisi ve yüksek kaliteli güç ve manyetik komponentleri bir araya getiren Huawei UPS' ler, düþük yük koþullarýnda dahi düþük ýsý yayýlýmý ile çok yüksek verimlilik sunarak, bu nedenle oluþacak tüm aksaklýklarý ortadan kaldýrýrken, diðer yandan çalýþma maliyetini etkili bir þekilde düþürür. Çevrimiçi modda çok yüksek verimlilik: % 96'ya kadar Düþük yükte yüksek verimlilik sunan Huawei UPS'ler ile paralel baðlantýda dahi en aza indirgenmiþ güç kaybý Ýlk günden itibaren "Energy Star" kalitesine ulaþmýþ Huawei UPS ailesi Kullanışlı Modüler tasarýmlarý sayesinde UPS, akü grubu, güç kontrol modülleri ve akýllý izleme üniteleri kolaylýkla kurulabilir. Hem yüke baðlý hem de dinamik paralelleme parametrelerinin kendi kendine tespit edilebilmesi, müþterilere sistemlerini kolaylýkla geniþletebilme imkaný saðlar. Modüler yapý ile, kolay yatay ve dikey geniþleme Standart üniteler kullanýlmasý ile kolay tanýmlama Entegrasyon, taþýma ve montaj kolaylýðý Hata töleranslý, kolay bakým Akıllı Akýllý Uyku Teknolojisi Dahili gerçek zamanlý çalýþma sistemi, ile yüksek güvenilirlik, verim ve esneklik Gerçek zamanlý akü parametreleri izl e m e ve o t omat i k sýc a k lýk kompanzasyonu Tüm UPS aðýný izleyebilen NetEco akýllý UPS Ýzleme ve Kontol Yazýlýmý Yük Modül Modül Modül Modül Modül Modül 2

4 NE40E UPS2000-G Ser (1/3/6/10/15/20 kva) Özellikler Yüksek Güvenilirlik Giriþ terminallerinde 5kA kapasiteli yýldýrýma karþý korumalý tasarým Akü kullanýmýný azaltmak için Vac gerilim aralýðýnda çalýþma, % 100 yükte Vac giriþ gerilim aralýðý, % 40~%100 yük aralýðý için Vac lineer deðiþen gerilim aralýðý Önemli komponentler (DC bara kondansatörleri, fanlar ve aküler) için hata öncesi alarm göstergesi Düşük Sahipolma Maliyeti Yüksek Verimlilik: 6kVA için % 94, 10kVA için % 94.5, 15/20kVA için % 95' e kadar Yüksek Enerji Yoðunluðu; 20 kva \ 3U Yükseklik UPS2000-G: Global olarak "Energy Star" sertifikasý almaya hak kazanan ilk UPS lerdendir. Arayüz Bilgileri % m 94% 93% 92% 91% 90% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yüksek Kullanılabilirlik Geniþleyebilir Tasarým: 4 adet paralel Esnek akü konfigürasyonu Yatay (19 inç kabinet tipi) veya dikey kullaným Akıllı Akü Yönetimi Akýllý sýcaklýk kompanzasyonu Akýllý uyku modu ile daha uzun akü ömrü Kendi kendine öðrenme metodu ile akü kapasitesi tahmini ve saðlamlýk deðerlendirmesi Kolay Yönetim Yük % 220Vac / 50Hz 1 Giriş/Çıkış Terminalleri 2 IEC320 C13 Çıkış Prizi 3 Paralelleme Portu 4 CAN Bus Portu 5 Akıllı Yuva (SNMP, Modbus ve Röle Kartı desteği) 6 Akü Giriş Terminali 7 Giriş Kesicisi 8 EPO ve Bakım Bypass Girişi USB 10 Akü Sıcaklık Sensörü Girişi Opsiyonel Seçenekler SNMP Kartý Modbus Kartý Röle (Kuru Kontak) Kartý PDU (Güç Daðýtým Kutusu) Ek Akü Kutusu STS Ýzolasyon Trafosu Sýcaklýk Sensörü Ortam Sýcaklýðý ve Nem Algýlama Modülü 3 Gerçek zamanlý durum gösteren LCDsi ile kullanýcý dostu RS485, USB, kuru kontak ve SNMP yi de içeren farklý haberleþme arayüzleri SSL kullanarak Internet eriþimi; Net Eco Yazýlýmý

5 NE40E Tek k Öz kler Model UPS2000-G-1K UPS2000-G-3K UPS2000-G-6K UPS2000-G-10K UPS2000-G-15K UPS2000-G-20K Kapasite 1kVA/0.7kW 3kVA/2.1kW 6kVA/5.4kW 10kVA/9kW 15kVA/13.5kW 20kVA/18kW Giriş Giriþ Baðlantý Faz+Nötr+Topraklama Faz+Nötr+Topraklama / 3 Faz+Nötr+Topraklama Þebeke Giriþ Gerilim 220/230/240 Vac Faz-Nötr: 220/230/240 Vac Geril. Aralýðý Vac Vac Frek. Aralýðý Hz Hz Güç Faktörü Bypass Gerilim 220/230/240 Vac 220/230/240 Vac Faz-Nötr: 220/230/240 Vac Frekans 50/60 ± 6 Hz Çıkış Akü Gerilim 36 Vdc 96 Vdc Vdc ± ( ) Vdc Çýkýþ Baðlantýsý Faz+Nötr+Topraklama 1 F Giriþ: Faz+Nötr+Topraklama 3 F Giriþ: Faz+Nötr+Topraklama veya 3 Faz+Nötr+Topraklama Gerilim 220/230/240 Vac ± % 2 220/230/240 Vac ± % 1 Faz-Nötr: 220/230/240 Vac ± % 1 Frekans Online modda Bypass giriþi takip edilir, Akü Modunda 50/60 ± 0.1 Hz Dalga Þekli Sinüzoidal, THDv < % 3 Sinüzoidal, THDv < % 2 Verimlilik (AC-AC) % 88 % 91 % 94 % 94.5 % 95 Aþýrý Yük Kapasitesi Çevre Şartları % 130 yükte 60 saniye % 150 yükte 30 saniye % 125 yükte 5 dakika % 150 yükte 1 dakika Çalýþma Sýcaklýðý 0-40 C Depolama Sýcaklýðý -20~55 C -40~70 C Baðýl Nem % 0 ~ % 95 Çalýþma Yüksekliði 1000 m, 1000 m üzeri için IEC 'e göre güç düþümü ile çalýþýr Gürültü Seviyesi < 45dB < 55dB < 58dB Boyutlar ve Haberleşme Y x G x D (mm) 86 (2U) x 440 x (2U) x 430 x (3U) x 430 x 685 Aðýrlýk 8.2 kg 11.2 kg 14 kg 16 kg 32 kg Haberleþme RS232, kuru kontak RS485, USB, SNMP, kuru kontak 4

6 UPS5000-E Ser (40/80/120/160/200/240/280/320kVA) Öz kler Yüksek Güvenilirlik Akü kullanýmýný azaltan çok geniþ giriþ gerilim aralýðý: % 100 yük için 305~485 Vac, % 40 ile % 100 yük aralýðýnda 138 ~ 305 Vac lineer olarak deðiþen gerilim aralýðý 5 ka deðerinde yýldýrým düþmesine karþý koruma; giriþ terminalleri korumasý ile yýldýrým nedeni ile oluþan arýzalarýn en aza indirgenmesi Çift kontrol denetleyicili tasarým; tek noktada besleme hatalarýnýn ortadan kaldýrýlmasý Hata toleransý saðlayan fan sistemi: % 30 yükte 2 fan arýzasýnda % 50 yükte 1 fan arýzasýnda Düşük Güç Kaybı Yüksek verim deðeri; % 40 yükte % 96, % 20 yükte % 95 Akýllý uyku modu ile hem tek hem de paralel çalýþmada yüksek verimde çalýþan UPS Düşük Taban Alanı Yüksek güç yoðunluðu: 3U yükseklikte 40 kva/kw Ön taraftan bakým imkaný ve tamamen duvara dayalý montaj imkaný Tek kabineti sadece 0.5 m 2 taban alaný iþgal eder Yüksek Kullanılabilirlik Modüler tasarým, yatay ve dikey büyümeye izin verir Hot swap (enerji altýnda) deðiþebilen güç modülü, bypass modülü ve kontrol modülü, böylece kolay bakým ve geniþleme imkaný Yüksek çýkýþ güç faktörü; 1, kva = kw. Güç faktörü > 0.5 yükler için güç düþümü olmadan besleme imkaný Yüksek sayýda geniþleyebilen tasarým: 32 adet modüle kadar paralelleme mümkündür Kolay Yönetim Çeþitli dillerde gerçek zamanlý durum gösteren 7 inç LCD ekran RS485, USB, kuru kontak ve SNMP yi de içeren farklý haberleþme arayüzleri NetEco að yönetim yazýlýmý ile tüm UPS lerin kolayca izlenmesi ve kontrolü Akıllı Akü Yönetimi Akü Dinleme Teknolojisi ile uzatýlmýþ akü kullaným ömrü Esnek akü konfigürasyonu; 30~40 arasý ayarlanabilir Tek akü zinciri tüm paralel UPS ler tarafýndan paylaþýlabilir. Akýllý sýcaklýk kompanzasyonlu þarj. Uygulama Yerler Büyük / Orta Ölçek Veri Merkezleri Büyük / Orta Ölçek Ofisler Otomasyon Sistemleri Labaratuarlar yonel Seçenekler Ek Röle Kartý Geri Besleme Koruma Kartý Depreme Karþý Koruma için Montaj Kiti IP21 Koruma Sýnýfý Üstten Çýkýþ Kiti Giriþ Güç Daðýtým Panosu Çýkýþ Güç Daðýtým Panosu Akü Devre Kesici Kutusu Akü Anahtarý Kutusu Akü Ýzleme Sistemi Akü Topraklama Hatasý Algýlama Cihazý Akü Sýcaklýk Sensörü 5

7 Tek Öz kler Model UPS5000-E-40K / 80K / 120K / 160K / 200K / 240K / 280K / 320K K te (kva/kw) 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320 Giriş Þebeke Bypass Giriþ Baðlantýsý Gerilim Gerilim Aralýðý Frekans Aralýðý Toplam Harmonik Bozulma Giriþ Güç Faktörü 0.99 Giriþ Baðlantýsý Gerilim Giriþ Frekansý 380 / 400 / 415 Vac 138~485 Vac (% 100 yük için Vac, % 40~100 yük için 138~305 Vac) 40~70 Hz Lineer yükler için THDi < % 3, Lineer olmayan yükler için THDi < % / 400 / 415 Vac 50 / 60 ± 6 Hz Akü Gerilim Vdc (akü sayýsý 30 ~ 40 arasýnda seçilebilir; fabrika ayarý 32 adet) Çıkış Çýkýþ Baðlantýsý Gerilim 380 / 400 / 415 Vac ± % 1 Frekans Online mod da Bypass giriþi izlenir; Akü modunda ise 50/60 Hz ± % 0.25 Dalga Þekli Sinüzoidal dalga (lineer yükte THDv < % 1, lineer olmayan yükte THDv < % 3) Çýkýþ Güç Faktörü 1 Çýkýþ Dengesizliði Verim % 96 Aþýrý Yük Kapasitesi Çevre Koşulları Çalýþma Sýcaklýðý 0 ~ 40 C Depolama Sýcaklýðý -40 ~ 70 C Baðýl Nem Azami Çalýþma Yüksekliði Gürültü Seviyesi Boyutlar, Standartlar ve Haberleşme Gerilim dengesizliði : ± % 3; faz farký : ± 2 o % 110 yükte 60 dakika, % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika Bypass aþýrý yüklenme: % 135 çok uzun süre; % 1000 aþýrý yükte 100 ms % 0 ~ % 95 (Yoðunlaþmamýþ) Y x G x D (mm) 2000 x 600 x 850 Aðýrlýk Elektro Manyetik Uyumluluk Güvenlik Haberleþme 1000 m m üzerinde her 100 metre için % 1 güç düþümü ile çalýþma < 65 db 227 / 260 / 293 / 326 / 359 / 484 / 517 / 550 kg EN/IEC ; IEC ; EN ; EN EN/IEC ; YD/T ; GB/T RS485, SNMP, kuru kontak 6

8 UPS5000-A Ser (30/40/60/80/120kVA) Öz kler Yüksek Güvenilirlik Akü kullanýmýný azaltan çok geniþ giriþ gerilim aralýðý: % 100 yük için 305~485 Vac, % 40 ile % 100 yük aralýðýnda 138 ~ 305 Vac lineer olarak deðiþen gerilim aralýðý 5 ka deðerinde yýldýrým düþmesine karþý koruma; giriþ terminalleri korumasý ile yýldýrým nedeni ile oluþan arýzalarýn en aza indirgenmesi Çift harici güç giriþli tasarým; tek noktadan besleme hatalarýný en aza indirir Düşük Güç Kaybı ve Sahipolma Maliyeti Online modda % 96 ya varan verim deðeri ECO modda % 99 ya varan verim deðeri Yüksek Kullanılabilirlik Yüksek Çýkýþ Güç Faktörü: 1 (kva = kwatt) Yatay (19 inç kabinet tipi) veya dikey kullaným Dahili Senkronizasyon Kontrolü (BSCs) ve paralelleme kartý ile farklý yedekleme yapýlarýný saðlama Kolay Yönetim Gerçek zamanlý durum gösteren, kullanýcý dostu LCD panel RS485, USB, kuru kontak ve SNMP yi de içeren farklý haberleþme arayüzleri NetEco að yönetim yazýlýmý ile tüm UPS lerin kolayca izlenmesi ve kontrolü Akıllı Akü Yönetimi Akü Dinleme Teknolojisi ile uzatýlmýþ akü kullaným ömrü Esnek sayýda akü grubu (180 ~ 240 hücre) ayarlanabilir 7 yonel Seçenekler Paralelleme Kablosu BSC Senkronizasyon Kablosu Akü Sýcaklýk Sensörü Ortam Sýcaklýk ve Nem Sensörü Uygulama Yerler Orta Ölçek Veri Merkezleri Kontrol Merkezleri Að Yönetim Merkezleri Orta Ölçekli Ofisler

9 Tek Öz kler Model UPS5000-A-30K UPS5000-A-40K UPS5000-A-60K UPS5000-A-80K UPS5000-A-120K K te 30kVA/30kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW 120kVA/120kW Giriş Þebeke Bypass Giriþ Baðlantýsý Gerilim Gerilim Aralýðý Frekans Frekans Aralýðý Toplam Harmonik Bozulma 380/400/415 Vac Vac 50/60 Hz Hz % 3 Giriþ Güç Faktörü 0.99 Giriþ Baðlantýsý Gerilim Frekans 380/400/415 Vac 50/60 ± 6 Hz Akü Gerilim Vdc (akü sayýsý 30 ~ 40 arasýnda seçilebilir; fabrika ayarý 32 adettir) Çıkış Çýkýþ Baðlantýsý Gerilim 380/400/415 Vac ± % 1 Frekans Online mod da Bypass giriþi izlenir; Akü modunda ise 50/60 Hz ± % 0.25 Dalga Þekli Çýkýþ Güç Faktörü 1 Verim % 96 Aþýrý Yük Kapasitesi Çevre Şartları Çalýþma Sýcaklýðý 0 ~ 40 C Depolama Sýcaklýðý -40 ~ 70 C Baðýl Nem Azami Çalýþma Yüksekliði Sinüzoidal dalga (lineer yükte THDv < % 1 lineer yükte) % 110 yükte 60 dakika, % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika % 0 - % 95 (yoðunlaþmamýþ) 1000 m m üzerinde IEC 'e göre güç düþümü ile çalýþma Gürültü Seviyesi 58 db 64 db Boyutlar ve Haberleşme Y x G x D (mm) 500 x 264 x x 440 x 850 Aðýrlýk 70 kg 200 kg 240 kg Haberleþme RS485, SNMP, kuru kontak 8

10 UPS5000-A Ser (160/200/300/400/500/600/800kVA) Öz kler Yüksek Güvenilirlik Akü kullanýmýný azaltan çok geniþ giriþ gerilim aralýðý: % 100 yük için 305~485 Vac, % 40 ile % 100 yük aralýðýnda 138 ~ 305 Vac lineer olarak deðiþen gerilim aralýðý 5 ka deðerinde yýldýrým düþmesine karþý koruma; giriþ terminalleri korumasý ile yýldýrým nedeni ile oluþan arýzalarýn en aza indirgenmesi Çift harici güç giriþli tasarým; tek noktadan besleme hatalarýný en aza indirir Düşük Güç Kaybı ve Sahipolma Maliyeti Online modda % 96 ya varan verim deðeri ECO modda % 99 ya varan verim deðeri Yüksek Kullanılabilirlik Yüksek Çýkýþ Güç Faktörü: 1 (kva = kwatt) Sadece 1 m 2 taban alanýnda 600kVA UPS Dahili Senkronizasyon Denetleyicisi (BSCs) ve paralelleme kartý ile farklý yedekleme yapýlarýný saðlama Kolay Yönetim RS485, USB, kuru kontak ve SNMP yi de içeren farklý haberleþme arayüzleri NetEco að yönetim yazýlýmý ile tüm UPS lerin kolayca izlenmesi ve kontrolü Akıllı Akü Yönetimi Akü Dinleme Teknolojisi ile uzatýlmýþ akü kullaným ömrü Esnek sayýda akü grubu(180 ~ 240 hücre) Tek akü zinciri tüm paralel UPS ler tarafýndan ~ paylaþýlabilir. yonel Seçenekler Ek Röle Kartý (Kuru Kontak) Geri Besleme Koruma Kartý Akü Topraklama Hatasý Dedektörü Ortam Sýcaklýk ve Nem Sensörü Uygulama Yerler Büyük / Orta Ölçek Veri Merkezleri Büyük / Orta Ölçek Ofisler Otomasyon Sistemleri Labaratuarlar 9

11 Tek Öz kler Model UPS5000-A-160K UPS5000-A-200K UPS5000-A-300K UPS5000-A-400K UPS5000-A-500K UPS5000-A-600K UPS5000-A-800K Rated C ty 160kVA/160kW 200kVA/200kW 300kVA/300kW 400kVA/380kW 500kVA/475kW 600kVA/570kW 800kVA/760kW Giriş Þebeke Bypass Giriþ Baðlantýsý Gerilim Gerilim Aralýðý Frekans Frekans Aralýðý Toplam Harmonik Bozulma 380/400/415 Vac Vac 50/60 Hz Hz % 3 Giriþ Güç Faktörü 0.99 Giriþ Baðlantýsý Gerilim Frekans 380/400/415 Vac 50/60 ± 6 Hz Akü Gerilim Vdc (akü sayýsý 30 ~ 40 arasýnda seçilebilir; fabrika ayarý 32 adet) Çıkış Çýkýþ Baðlantýsý Gerilim 380/400/415 Vac ± % 1 Frekans Online mod da Bypass giriþi izlenir; Akü modunda ise 50/60 Hz ± % 0.25 Dalga Þekli Sinüzoidal dalga (lineer yükte THDv < % 1) Çýkýþ Güç Faktörü Verim % 96 Aþýrý Yük Kapasitesi Çevre Koşulları Çalýþma Sýcaklýðý 0 ~ 40 C Depolama Sýcaklýðý -40 ~ 70 C Baðýl Nem Azami Çalýþma Yüksekliði % 110 yükte 60 dakika, % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika % 0 ~ % 95 (Yoðunlaþmamýþ) 1000 m m üzerinde IEC 'e göre güç düþümü ile çalýþma Gürültü Seviyesi < 65 db < 67 db < 70 db < 72 db Boyutlar ve Haberleşme Y x G x D (mm) 2000 x 600 x x 1200 x x 2400 x 850 Aðýrlýk 330 kg 360 kg 550 kg 900 kg 1000 kg 1100 kg 1600 kg Haberleþme RS485, SNMP, kuru kontak 10

12 11

13 Huawei Enerji Ağı Küresel Enerji Ürünleri Ar-Ge Ekibi Stockholm Güç Topolojisi Araþtýrmalarý Nürnberg Geliþmiþ Donaným Mimarisi Araþtýrmalarý Xi an UPS ve Redresör Ürün Geliştirme Chengdu Shenzhen Tüm Seri Enerji Ürün Ar-Ge si Beijing Nanjing Shanghai Wuhan 9 Ar-Ge Merkezi 350 Patent Ar-Ge Mühendisi, 100+ Doktor, %60+ Yüksek Mühendis %10 : Ar-Ge ye Ayrılmış Toplam Satış Kazancı Yüzdesi Milyonlarca Huawei güç sistemi alınan kapsamlı güvenilirlik önlemleri ile çeşitli zorlu koşullarda kararlı bir şekilde çalışmayı sürdürmektedir. Stres testi Elektromanyetik uyumluluk Güvenlik Yaþlandýrma testi Termal þok testi Güvenilirlik tasarımı Güvenilirlik doğrulama Üretim güvenilirlik teminatı Termal simülasyon Çevre Geliþmiþ koruyucu kaplama UPS DC Sistem Data Center Altyapısı Hibrid Güç Huawei Enerji Ağı Yüksek güçler için UPS 5000-E ve A Serisi Düþük güçler için UPS 2000-G serisi Entegre güç sistemi Kapalý mekan güç sistemi Açýk mekan güç sistemi Büyük kapasiteli güç sistemi Kapalý saha yenilikçi çözüm Mini sýðýnak çözümü Herþey dahil Konteyner Data Center çözümü Modüler Konteyner Data Center çözümü Büyük, Orta ve Küçük Modüler Data Center çözümü Power Cube 500 Power Cube 1000 Power Cube

14 Notlar 13

15 Notlar 14

16 T L reserved. No part of th s document may be reproduced or tr t form or by any mea thout pr or w tten consent of Huaw Techno o., Ltd. Tr, HUAWEI, and are trademarks or r red tr T Ltd. Other trademarks, pr re the pr r Gener T forma nt may con r c ve statemen g and developments to ference purpose only

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd.

Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd. Şehit İbrahim Yusuf Sokak NO:7/D Köşklüçiftlik Lefkoşa (Mersin 10 TÜRKİYE) Tel : 0 (392) 229 03 59 Mbl : 0 (542) 886 34 35 info@smartsafeltd.com Fax :0 (392) 229 03 64 info@smartsafeltd.com I GELECEĞİNİZİ

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde

Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW. Güç Devriminin de Ötesinde Trinergy Cube, 150 kw - 3 MW Güç Devriminin de Ötesinde Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji ile tasarımı birleştiren

Detaylı

HAKIMIZDA Misyonumuz Vizyonumuz

HAKIMIZDA Misyonumuz Vizyonumuz 1 HAKIMIZDA Firmamız 2004 yılında Elektronik Mühendisi Ertuğrul Tekin in evinin bir odasında müşterilerinin enerji problemlerine elektronik çözümler sunmak üzere Tekin Mühendislik adıyla şahıs işletmesi

Detaylı

GE Digital Energy. Digital Energy. LP Serisi KGK. Kesintisiz Güç Kaynağı 3-40 kva. imagination at work

GE Digital Energy. Digital Energy. LP Serisi KGK. Kesintisiz Güç Kaynağı 3-40 kva. imagination at work GE Digital Energy Digital Energy L Serisi KGK Kesintisiz Güç Kaynağı 3-40 kva imagination at work Bir yüzyılın üzerinde, GE yenilikçi teknolojikleri ve çığır açan kalite politikasıyla dünyaya güç için

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz.

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz. AMACIMIZ Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanısıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslar arası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz...

Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz... Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz... MAVİSİS TEKNOLOJİ Mavisis Teknoloji A.Ş. yenilenebilir enerji güç elektroniği alanında lider bir teknoloji firmasıdır. Mavisis Teknoloji adı, mavi bir gökyüzü

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER

MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER MODÜLER AKTİF HARMONİK FİLTRELER Yetkili Distribütörü: ARMES MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER LTD. Huzur Mah. Kanarya Sok. No: 1/1 Seyrantepe Sarıyer 34396 İstanbul Türkiye Tel: +90 212 3244327 / 28 info@armes

Detaylı

Modüler 3 fazlı KGK sistemi. Conceptpower DPA. Kritik uygulamalar için gerçek modüler KGK sistemi

Modüler 3 fazlı KGK sistemi. Conceptpower DPA. Kritik uygulamalar için gerçek modüler KGK sistemi Modüler 3 fazlı KGK sistemi Conceptpower DPA 10 250 kva Kritik uygulamalar için gerçek modüler KGK sistemi Hem bugün, hem de yarınki ihtiyaçlarınız için tasarlanmıș bir KGK sistemi Conceptpower DPA, günümüzün

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Smart-UPS On-Line 230 V 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line,

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments KGK SERİSİ ONLINE GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments KGK SERİSİ ONLINE GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS KGK SERİSİ Power Management Instruments ONLINE GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ SUD KGK Serisi UPS Sistemleri İzolasyon Trafolu Çift Çevrimli Online Kesintisiz Güç Kaynağı

Detaylı

Liebert APS 5-20 kva. Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma

Liebert APS 5-20 kva. Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma Liebert APS 5-20 kva Mevcut ve Gelecekteki Yük Talepleri için Modüler Güç Koruma Emerson şirketinin bir bölümü olan Emerson Network Power müşterilerin yararına yenilikçi çözümler sunmak için teknoloji

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS Power Management Instruments PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ ÜRÜN GAMI KGK Serisi Online Kesintisiz Güç Kaynakları Endüstriyel Tip DC Redresör/Akü Şarj Cihazlari

Detaylı