2014 YILI YAPI İŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YAPI İŞLERİ"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ

2 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 29/06/2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükünde Kararnae nin 2 nci addesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca hazırlanıştır. 2- Biri Fiyatlarda baskı ve addi hataların olası halinde, bunlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca düzeltiliş olan en son değerler esas alınacak ve buna ilişkin değişiklik ve düzelteler web sitesinin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bölüünde yayınlanacaktır. 3- Uygulanacak biri fiyat ialatları, biri fiyat tariflerinde atıf yapılış olan Türk Standartlarına uygun olacaktır. Ancak bu standartlarda sonradan bir değişiklik olası halinde yürürlükteki en son standartları geçerli olacaktır yılı Rayiç Listelerinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştiriliş bulunan yeni isileri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakıından 2014 yılı Biri Fiyatları için de geçerlidir. 5- Değiştirilen analizlerle bunlara göre düzenlenen yeni biri fiyatlar yürürlüğe konulduğu yılbaşından itibaren geçerli olup, geçiş yıllarda ihale ediliş işler için sözleşesine esas biri fiyat analizleri esas alınarak uygulaa yılı biri fiyatları bulunacaktır. 6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayılanış olan Genel Teknik Şartnaeler bu biri fiyat ve tariflerinin taalayıcısıdır. 7-./MK poz nolu biri fiyatlar akineyle ku çakıl tein edilerek elde edilen fiyatlardır. 8- Biri fiyatlara % 25 üteahhit kârı ve genel giderler dahildir. 9- Biri Fiyat listesinde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir. (01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir)

3 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ MALZEMENİN YÜKLEME,BOŞALTMA VE İSTİFİ (taşıalar hariç) Y /1 1 ton her cins çiento ve kirecin taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi (Fabrikadan alınan alzeeden yüklee bedeli düşülür.) Ton Y /1 1 3 ku, çakıl, tuvenan, stabilize, kırataş, hafif agrega ve erer pirinci taşıtlara yüklee, boşalta ve figüresi 3 Y /1 1 3 her nevi taşın taşıtlara yüklee boşalta ve figüresi 3 Y /1 1 ton her cins betonare deiri, profil ve laa deiri ile sacların taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi (Fabrikadan alınan alzeeden yüklee bedeli düşülür.) Ton Y /1 1 ton çelik borunun taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi Ton Y /1 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi Ton Y /1 Y / Noral, cephe, odüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kireidin taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi Her cins hafif gazbeton alzeesi, genleştiriliş perlit agregası ve bu agrega ile yapılış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) alzeenin taşıtlara yüklee, boşalta ve istifi A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR: El ile yuuşak toprak kazılası (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, ku ve benzeri zeinler) El ile sert toprak kazılası (kil, siltli, kulu ve gevşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeinler) El ile yuuşak küskülük kazılası (sert kil, yuuşak arn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 3 e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çaur ve benzeri zeinler) El ile sert küskülük kazılası (ayrışış ve çatlaklı kaya, ayrışış yapıdaki gre, şist, taşlaşış arn ve kil, 0,100-0,400 3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El veya kopresör ile patlayıcı adde kullanarak yuuşak kaya kazılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) 1000 Ad

4 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ El veya kopresörle patlayıcı adde kullanarak sert kaya kazılası (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El veya kopresörle patlayıcı adde kullanarak çok sert kaya kazılası (ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El veya kopresörle patlayıcı adde kullanadan yuuşak kaya kazılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El veya kopresörle patlayıcı adde kullanadan sert kaya kazılası (sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El veya kopresörle patlayıcı adde kullanadan çok sert kaya kazılası (ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) El ile batak ve balçığın kazılası (su uhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeinler) 3 B)EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR (Derinliği 2.00 etre den fazla olan derin kazılara ayrıca Poz No: 'daki derinlik zaı fiyatı uygulanır.) /1 El ile her derinlikte yuuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılası (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, ku, kil, siltli, kulu ve gevşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeinler) /2 El ile her derinlikte yuuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılası(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, ku, kil, siltli, kulu ve gevşek kil, killi ku ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeinler) /1 El ile her derinlikte yuuşak ve sert küskülük zeinde geniş derin kazı yapılası (sert kil, yuuşak arn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çaur, ayrışış ve çatlaklı kaya, ayrışış yapıdaki gre, şist, taşlaşış arn ve kil, 0-0,400 3 büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeinler) 3 2

5 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ /2 El ile her derinlikte yuuşak ve sert küskülük zeinde dar derin kazı yapılası (sert kil, yuuşak arn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çaur, ayrışış ve çatlaklı kaya, ayrışış yapıdaki gre, şist, taşlaşış arn ve kil, 0-0,400 3 büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /1 El veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanarak her derinlikte yuuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /2 El veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanarak her derinlikte yuuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /1 El veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanadan her derinlikte yuuşak kayada geniş derin kazı yapılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /2 El veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanadan her derinlikte yuuşak kayada dar derin kazı yapılası (tabakalaşış kalker, arnlı kalker, arn, şist, gre, gevşek kongloera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /1 El veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılası (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /2 EI veya kopresörle ve patlayıcı adde kullanadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılası (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşış kongloera, kesif kalker, erer, ayrışaış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) 3 3

6 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ /1 El veya kopresörle patlayıcı adde kullanadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılası (ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) /2 El veya kopresörle patlayıcı adde kullanadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılası (ayrışaış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeinler) Dolguya geliş seriliş her cins kazının (kaya zeinler hariç) elle tokaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılası Dolgu altının sürülesi /1 El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılası (su uhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeinler) /2 El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılası (su uhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeinler) 3 KAZI ALANINDAKİ FUNDALIK-AĞAÇLARIN KESİLMESİ, SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el 100 aletleri kullanarak kesilesi ve teizlenesi /1 Kazı ve dolgu alanında akine ile teizlee ve 100 söke işi yapılası Ağaç Kesilesi ve Söke İşi: /1 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı 5-10 c (10 c dahil) beher ağaç için Ad /2 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (20c dahil) beher ağaç için Ad /3 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (30 c dahil) beher ağaç için Ad /4 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (40 c dahil) beher ağaç için Ad /5 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (50 c dahil) beher ağaç için Ad /6 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (60 c dahil) beher ağaç için Ad /7 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (70 c dahil) beher ağaç için Ad /8 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı c (80 c dahil) beher ağaç için Ad /9 El ile ağaç kesilesi ve söke işi, çapı 81 c den büyük olan beher ağaç için Ad İKSA İŞLERİ: /1 Kazılara ta ahşap kaplaalı iksa yapılası /2 Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılası /3 Kazılara aralıklı ahşap kaplaalı iksa yapılası 4

7 50 51 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI FORMÜLLERİ: /1 Her cins zeinde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zaı (iksasız kazılarda) F=3,219 x H - 6,438 (%25 üteahhit karı ve genel giderler dahil) /2 Her cins zeinde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zaı (karşılıklı, aralıklı, sık kaplaalı ve ta kaplaalı iksalı) F=6,438 x H - 12,876 (%25 üteahhit karı ve genel giderler dahil) 3 Not:H:serbest kazının bittiği,dar kazının başladığı kot ile derin kazı taban kotları arasındaki fark (derin kazı derinliği) t.olarak BİNA İNŞAAARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR: Y /1A Y /1A Y /1A Y /1A Y /2A Y /1A Y /4A Y /1A Y /4A Y /2B Y /2B Y /2B Y /3B Y /4B Y /2B A-Makina ile yapılan serbest kazılar: Makine ile yuuşak ve sert toprak kazılası (Serbest kazı) Makine ile yuuşak ve sert küskülük kazılası (serbest kazı) Makine ile batak ve balçık kazılası (serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanılarak yuuşak kaya kazılası (Serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanadan yuuşak kaya kazılası (Serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanılarak sert kaya kazılası (Serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanadan sert kaya kazılası (Serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanılarak çok sert kaya kazılası (Serbest kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanadan çok sert kaya kazılası (Serbest kazı) B-Makina ile yapılan derin kazılar: Makine ile her derinlik ve her genişlikte yuuşak ve sert toprak kazılası (Derin kazı) Makine ile her derinlik ve her genişlikte yuuşak ve sert küskülük kazılası (Derin kazı) Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılası (Derin kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yuuşak kaya kazılası (Derin kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanadan her derinlik ve her genişlikte yuuşak kaya kazılası (Derin kazı) Makine ile patlayıcı adde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılası (Derin kazı)

8 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /5B Makine ile patlayıcı adde kullanadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılası (Derin kazı) 3 Y /2B Makine ile patlayıcı adde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılası (Derin kazı) 3 Y /5B Makine ile patlayıcı adde kullanadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılası (Derin kazı) 3 KUM ÇAKIL SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI, DRENAJ İŞLERİ VE CURUF DOLGU /1 El ile kırataş, ku, çakıl ve benzeri alzeenin serilesi (alzee hariç) /2 Teel tabanına el ile tuvenan ku çakıl serilesi ve sıkıştırılası /3 Hafif agrega (eleniş köür cürufu) ile dolgu yapılası /4 Makine ile tuvenan ku çakıl tein edilerek, akine ile sere, sulaa, sıkıştıra yapılası /5 Makine ile tuvenan ku çakıl tein edilerek, el ile sere, sulaa, sıkıştıra yapılası /7 Ku ile drenaj yapılası /8 Çakıl ile drenaj yapılası 3 HAZIR BETONLAR Y /01 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /02 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /05 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /06 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /07 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /08 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 Y /09 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 6

9 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /10 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton popasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanı sınıfında beton dökülesi (beton nakli dahil) 3 FORE KAZIK İŞLERİ (foraj ve beton bedeli dahil, deir bedeli hariç) C 20/25 basınç dayanılı hazır beton ile Y /02 Y /03 Y /04 Y /05 Y /06 Y /07 Y /08 Y /09 Y /10 Y /11 Y /12 Y /13 Y /02 Y /03 Y /04 Ø 30 c çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 45 c çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 65 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 65 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 80 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 80 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 100 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 100 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 120 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 120 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 165 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 165 c çapında, C 20/25 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) C 25/30 basınç dayanılı hazır beton ile Ø 30 c çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 45 c çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 65 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) 7

10 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /05 Y /06 Y /07 Y /08 Y /09 Y /10 Y /11 Y /12 Y /13 Y /02 Y /03 Y /04 Y /05 Y /06 Y /07 Y /08 Y /09 Ø 65 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 80 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 80 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 100 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 100 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 120 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 120 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 165 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 165 c çapında, C 25/30 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) C 30/37 basınç dayanılı hazır beton ile Ø 30 c çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 45 c çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası Ø 65 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 65 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 80 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 80 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Ø 100 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Ø 100 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) 8

11 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /10 Ø 120 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Y /11 Ø 120 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) Y /12 Ø 165 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (0,00-18,00 arası, 18,00 dahil) Y /13 Ø 165 c çapında, C 30/37 basınç dayanıında yerinde döke betonare fore kazık yapılası (18,01 ile 36,00 arası, 36,00 dahil ) JET GROUT İŞLERİ Y /02 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeinde Ø 60 c jet grout kolonu ialatı yapılası (jet1 yöntei ile) (delgi dahil) Y /03 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeinde Ø 80 c jet grout kolonu ialatı yapılası (jet1 yöntei ile) (delgi dahil) Y /04 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeinde Ø 60 c jet grout kolonu ialatı yapılası (jet2 yöntei ile) (delgi dahil) Y /05 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeinde Ø 80 c jet grout kolonu ialatı yapılası (jet2 yöntei ile) (delgi dahil) Y /06 Her uzunluk, her açı ve her türlü zeinde Ø 100 c jet grout kolonu ialatı yapılası (jet2 yöntei ile) (delgi dahil) BORDÜR DÖŞENMESİ İŞLERİ /MK Mevcut beton veya taş bordür döşenesi TAŞ İŞLERİ: Y Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılası 3 Y Ocak taşı ile 200 dozlu çiento harçlı kargir inşaat yapılası 3 Y Ocaktan çaplanış oloz taşı ile 200 dozlu çiento harçlı kargir inşaat yapılası 3 BLOKAJ, DOĞAL PARKE TAŞ, BETON PARKE VE BETON BORDÜR İŞLERİ Y Ocak taşı ile blokaj yapılası /MK Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşee kaplaası yapılası (yol, eydan, park, kaldırı ve benzeri yerlerde) ( boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, elafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) /MK Doğal ozaik parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (yol, eydan, park, kaldırı ve benzeri yerlerde) (50-60 boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, elafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) 9

12 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ /MK Doğal küçük parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (yol, eydan, park, kaldırı ve benzeri yerlerde) ( boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, elafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) /MK 8 c yüksekliğinde beyaz çientolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 10 c yüksekliğinde beyaz çientolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 8 c yüksekliğinde noral çientolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 10 c yüksekliğinde noral çientolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 8 c yüksekliğinde beyaz çientolu buhar kürlü beton çi taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 10 c yüksekliğinde beyaz çientolu buhar kürlü beton çi taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 8 c yüksekliğinde noral çientolu buhar kürlü beton çi taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 10 c yüksekliğinde noral çientolu buhar kürlü beton çi taşı ile döşee kaplaası yapılası (Her renk ve her ebatta) /MK 50 x 20 x 10 c boyutlarında beyaz çientolu buhar kürlü beton bordür döşenesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğile dayanıı 3,5 MPa) /MK 75 x 30 x 15 c boyutlarında beyaz çientolu buhar kürlü beton bordür döşenesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğile dayanıı 3,5 MPa) /MK 50 x 20 x 10 c boyutlarında noral çientolu buhar kürlü beton bordür döşenesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğile dayanıı 3,5 MPa) /MK 75 x 30 x 15 c boyutlarında noral çientolu buhar kürlü beton bordür döşenesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğile dayanıı 3,5 MPa) /MK (30 x 10 x serbest boy) c boyutlarında beyaz çientolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenesi (her renk) /MK (30 x 10 x serbest boy) c boyutlarında noral çientolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenesi (her renk) 10

13 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ TUĞLA İŞLERİ Yatay delikli tuğla duvar yapılası (LD biri) Y /C01 85 kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 ) ile duvar yapılası Y /C kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 ) ile duvar yapılası Düşey delikli tuğla duvar yapılası (LD biri) (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Y /F kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 ) ile duvar yapılası (W Sınıfı kg/3) Düşey delikli tuğla duvar yapılası (LD biri) (AB Sınıfı kg/3) Y /K kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 ) ile duvar yapılası (AB Sınıfı kg/3) Y /K kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 ) ile duvar yapılası (AB Sınıfı kg/3) Y /K kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 ) ile duvar yapılası (AB Sınıfı kg/3) 11

14 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /K kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 ) ile duvar yapılası (AB Sınıfı kg/3) Düşey delikli dış cephe tuğlası ile duvar yapılası (HD biri) Y /N01 90 kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 ) ile duvar yapılası Y /N kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 ) ile duvar yapılası Düşey delikli tuğla duvar yapılası (HD biri) Y /N kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 ) ile duvar yapılası Y /N kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 ) ile duvar yapılası Haran tuğlası ile duvar yapılası Y /P01 90 kalınlığında dolu haran tuğlası (190 x 90 x 50 ) ile duvar yapılası Y /P02 90 kalınlığında delikli haran tuğlası (190 x 90 x 50 ) ile duvar yapılası Asolen döşee dolgu tuğlası ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası Y /R yüksekliğinde asolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 ) ile asolen döşee yapılası GAZBETON İŞLERİ Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C01 7,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C02 8,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C03 9 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C04 10 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) 12

15 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /01C05 12,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C06 13,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C07 15 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C08 17,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C09 19 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C10 20 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C11 22,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C12 25 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C13 30 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /01C14 35 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2,50 N/² ve 400 kg/³) Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D01 7,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D02 8,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D03 9 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D04 10 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D05 12,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D06 13,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) 13

16 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /01D07 15 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D08 17,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D09 19 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D10 20 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D11 22,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D12 25 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D13 30 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /01D14 35 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G3 Sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E01 7,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E02 8,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E03 9 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E04 10 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E05 12,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E06 13,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E07 15 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E08 17,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) 14

17 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /01E09 19 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E10 20 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E11 22,5 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E12 25 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E13 30 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /01E14 35 c kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılası (gazbeton tutkalı ile) (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C01 15 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C02 17,5 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C03 20 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C04 22,5 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C05 25 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C06 27,5 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Y /02C07 30 c yüksekliğindeki gazbeton asolen blokları ile asolen döşee yapılası (G2 sınıfı) (2,50 N/² ve 400 kg/³) Teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D01 7,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D02 8,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D03 9 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) 15

18 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /03D04 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D05 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D06 13,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D07 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D08 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D09 19 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D10 20 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D11 22,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D12 25 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D13 30 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /03D14 35 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E01 7,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E02 8,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E03 9 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E04 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E05 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E06 13,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) 16

19 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Y /03E07 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E08 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E09 19 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E10 20 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E11 22,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E12 25 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E13 30 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /03E14 35 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento teini ve yerine konulası (G4 Sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E01 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E02 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E03 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E04 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E05 20 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E06 22,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E07 25 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /04E08 27,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşee eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşee yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) 17

20 POZ İMALATIN ÇEŞİDİ Teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /05D01 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /05D02 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /05D03 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /05D04 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /05D05 20 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /05E01 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /05E02 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /05E03 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /05E04 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Y /05E05 20 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı eleanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılası (G4 sınıfı) (5,00 N/² ve 600 kg/³) Teçhizatlı gazbeton duvar eleanları ile vinç kullanarak duvar yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /06D01 10 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar eleanları ile vinç kullanarak duvar yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /06D02 12,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar eleanları ile vinç kullanarak duvar yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /06D03 15 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar eleanları ile vinç kullanarak duvar yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) Y /06D04 17,5 c kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar eleanları ile vinç kullanarak duvar yapılası (G3 sınıfı) (3,50 N/² ve 500 kg/³) 18

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ 203 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İKN (İhale Kayıt Nuarası): 203/63252 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşenin tarafları.. Bu Sözleşe, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI

ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - 2012 1 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI

Detaylı

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma m³ yapılması İnşaat İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ İnşaat Y.15.140/03

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması

UYGULAMA ALANI. m3 Vaziyet planı kanal kazı kesiti. zemin kat ve1.katwc+lav. duvarları yük=2m.,1. kat banyo duvar m2 sökülüp toplanması Ordu -Sakarat TV/FM ana verici istasyonu onarıı işi Sayfa1 İNŞAAT S.NO İMALATIN ÇİNSİ 14.002 El ile sert toprak 1 kazılası 14.018 Dolguya geliş seriliş her cins kazının elle 2 tokaklanarak tabaka tabaka

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Yapının Tanımı Tüm canlıların beslenme barınma ve diğer doğal gereksinimlerini sağlamak

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ

TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI T.C. MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MĐLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 2014 YILI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT, TARĐF VE ANALĐZLERĐ TASNĐF DIŞI ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM MĐLLĐ SAVUNMA BAKANLIĞI ĐNŞAAT BĐRĐM FĐYAT

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait A-) 301-305 SOKAK: 1-Kırım, Söküm ve Kazılar ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME (MAHAL LİSTESİ) 301 Sokakta; ortalama 15 cm

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI Sıra No İŞ KOLU AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 12.5.2010-7.7.2012 Tarihleri Arasında Uygulanan 8.7.2012 Tarihinden Sonra Uygulanacak 1 Ağaç dikimi (makineli)

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 2 YAPI İŞLERİ KALORİFER TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı