TEKN K B LG LER / TECHNICAL DATA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKN K B LG LER / TECHNICAL DATA"

Transkript

1 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA ÖER LE DÖDÜRME MOMETLER () Bu çizelgedeki döndürme momentleri yaln zca fikir vermek amac yla DI ISO 261 standartlar ndan DI E ISO 4762, DI E ISO 4032, DI E ISO 4014 ve DI 931-2, 6912, 7984 ve 7990 dan yararlan larak oluşturulmuştur. Bütün değerler akma dayan m, 90% sürtünme katsay s 0.14 olarak, yeni kaplamas z ve yağlanmam ş c vatalar için kabul edilmiş olup, yağlanm ş c vatalar için bu değerler 20% azalt lmal d r. RECOMMEDED TORQUE VALUES () The torque values shown in this chart are for guidance only. The torque moment reading shown are taken in accordance with those laid down in DI ISO 261 standarts as appropiate DI E ISO 4762, DI E ISO 4032, DI E ISO 4014 and DI 931-2, 6912, 7984 and All figures correspond to 90% of the yield and the friction value is 0.14; assuming new bolts, uncoated and not lubricated. ote: For lubricated bolts, reduce torque readings, up to 20% where MOS2 lubrication has been used. AAHTARLAR Ç DEEYSEL DÖDÜRME MOMETLER TEST TORQUE VALUES FOR SPAERS DI 899 a göre minimum emniyet değerlerini gösterir. () Minimum safety values acc. to DI 899 in o. 1B A 7XL B 7XL R 35 A 35 B DI 267'ye göre cıvatalar için önerilen dördürme momentleri. Recomended torques for bolts which conform to DI 267.! M M * 2.64 M M M * M M * M M M * M M * * M * * M * * M * M M * M M M M M M M M M M * Vida ölçüleri ISO nun önerilen standart ölçüleri d ş ndad r. Mümkünse bu ölçüleri kullanmay n z. * These sizes are not included in ISO list of recommended sizes. If possible, please avoid using them and the bolt sizes shown within the bracked in the chart. OT: Anahtar ağz ölçümleri ile vida çaplar aras ndaki ilişki (sayfa 150) çizelge halinde sunulmuştur. Deneysel döndürme momentleri değerleri (DI 899 a göre) minimum değerlerdir. SPECIAL OTE: The relationship between the jaw width accross and thread diameters is shawn at page 150 as a chart. The test values are as in DI 899 and represent minimum torque values. Farkl c vata ölçüleri için ayn değer verildiğinde, verilen değer Avadanl ğ n güvenli kullan m temeline dayan r. Where torque load values are the same for different bolt sizes, the values are based on the safe loading of the driving connector. D KKAT: Bu değerler yaln zca el ile kullan lan anahtarlar içindir. Haval tak mlar için kullan lmaz. SPECIAL WARIG: Figures for sockets and accessories apply only to those used with mechanical hand tools and must not be assumed as valid if used in impact tools. 148

2 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA LOKLAR Ç DEEYSEL DÖDÜRME MOMETLER TEST TORQUE VALUES FOR SOCKETS DI 899 a göre minimum emniyet değerlerini gösterir. () Minimum safety values acc. to DI 899 in Lokma anahtarlar için DI 3120 For sockets acc. to DI 3120 Lokmalı altıköşe anahtarlar için DI 3120 With hexagon heads as per DI o. 20 o. D20 o. 30 o. D 30 o. 19 o. D 19 o. 32 o. D 32 o. D 21 DI E ISO 4762 o. 42 o. DTT42 o. I20 o. I19 o. I32 o. I 21! $ b c d e f b d e f M M * M M M 3.5 6* M M * M M M * M M 12 19* * M 14 22* * M * * M * M M 22 32* M M M M M M M M M M

3 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA AAHTAR A ZI ÖLÇÜLER VE V DA ÇAPLARI SPAER JAW WIDTH ACCROSS FLATS and THREAD DIAMETERS Ağız Genişliği Cıvata Çapı Ağız Genişliği! Alman DI ISO 272 ye göre metrik Alman DI ISO 272 ye göre metrik " inç mm # BS inç mm 4 2 5/ BA BA / BA / BA / BA /16 W / BA /32 W / BA Alt 11/ /8 W (3/16) / BA / BA (7/32) / /16 W 1/ / /4 W 5/ * 8 Alt 9/ KFZ 19/ /16 W 3/ / / /8 W 7/ / * 25/ / /16 W 1/ / * 1/2 W 9/ * 16 15/ *+27* * 9/16 W 5/ / *+30 5/8 W (11/16) / / /16 W 3/ / / /4 W 7/ / /16 W (15/16) / * 1.1/ /8 W / / W 1.1/ / / / /8 W 1.1/ / /4 W 1.3/ / / /8 W 1.1/ / / /2 W 1.5/ / /8 1.3/ / / /4 W / / (1.7/8 W) / W 2.1/ / / / / / / / / / / ! German metric according to DI ISO 272 Metric for E " inches mm # B S inches mm Width Across Flats Diameter of Bolts Width Across Flats 150 (*) Standart dışı / ot standardised

4 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA Tork dönüşüm faktörleri / Torque conversion factors Birim / Units to be Tekabül eden birim / Corresponding unit = m-m = c = = ozf in = lbf in = lbf ft = gf cm = kgf.cm (kp.cm) = kgf.m (kp.m) 1 m.m 1 0,1 0,001 0,142 0,009 0, ,2 0,01 0, c ,01 1,416 0,088 0, ,102 0, ,6 8,851 0, ,2 0,102 1 ozf in 7,062 0,706 0, ,0625 0, ,072 0, lbf in ,3 0, , ,1 1,152 0, lbf ft ,6 1, ,83 0,138 1 gf cm 0,098 0,01 0,0001 0,014 0,0009 0, ,001 0, kgf cm (kp cm) 98,07 9,807 0,098 13,89 0,868 0, ,01 1 kgf m (kp m) ,7 9, ,8 7, UYGULA / APPLICATIO Dönüştürme formülü: Units to be converted x factor = corresponding unit Conversion formula: Units to be converted x factor = corresponding unit Örnek / Example: 5 lbf ft in c ye çevirimi Convert of 5 lbf ft in c Çözüm / Solution: 5 x 135,6 = 678 c den kgf m (kp m) ye çevirim tablosu Conversion from in kgf m (kp m) 1 = 0,102 kgf m 1 = 0,102 kgf m ,00 0,10 0,20 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,82 0, ,02 1,12 1,22 1,33 1,43 1,53 1,63 1,73 1,84 1, ,04 2,14 2,24 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,86 2, ,06 3,16 3,26 3,37 3,47 3,57 3,67 3,77 3,87 3, ,08 4,18 4,28 4,38 4,49 4,59 4,69 4,79 4,89 5, ,10 5,20 5,30 5,40 5,51 5,61 5,71 5,81 5,91 6, ,12 6,22 6,32 6,42 6,53 6,63 6,73 6,83 6,93 7, ,14 7,24 7,34 7,44 7,55 7,65 7,75 7,85 7,95 8, ,16 8,26 8,36 8,46 8,57 8,67 8,77 8,87 8,97 9, ,18 9,28 9,38 9,48 9,59 9,69 9,79 9,89 9,99 10, ,20 10,30 10,40 10,50 10,60 10,71 10,81 10,91 11,01 11,11 kgf m(kp m) den ye çevirim tablosu Conversion from kgf m(kp m) in 1 kgf m (kp m) = 9,807 kgf m(kp m) ,00 9,81 19,61 29,42 39,23 49,03 58,84 68,65 78,45 88, ,07 107,87 117,68 127,49 137,29 147,10 156,91 166,71 176,52 186, ,13 205,94 215,75 225,55 235,36 245,17 254,97 264,78 274,59 284, ,20 304,01 313,81 323,62 333,43 343,23 353,04 362,85 372,65 382, ,27 402,07 411,88 421,69 431,49 441,30 451,11 460,91 470,72 480, ,33 500,14 509,95 519,75 529,56 539,37 549,17 558,98 568,79 578, ,40 598,21 608,01 617,82 627,63 637,43 647,24 657,05 666,85 676, ,47 696,27 706,08 715,89 725,69 735,50 745,31 755,11 764,92 774, ,53 794,34 804,15 813,95 823,76 833,57 843,37 853,18 862,99 872, ,60 892,41 902,21 912,02 921,83 931,63 941,44 951,25 961,05 970, ,67 990, , , , , , , , ,92 den lbf ft ye çevirim tablosu Conversion from in lbf ft 1=0,7386 lbf ft ,00 0,74 1,48 2,21 2,95 3,69 4,43 5,16 5,90 6, ,38 8,11 8,85 9,59 10,33 11,06 11,80 12,54 13,28 14, ,75 15,49 16,23 16,96 17,70 18,44 19,18 19,91 20,65 21, ,13 22,86 23,60 24,34 25,08 25,81 26,55 27,29 28,03 28, ,50 30,24 30,98 31,72 32,45 33,19 33,93 34,67 35,40 36, ,88 37,62 38,35 39,09 39,83 40,57 41,30 42,04 42,87 43, ,25 44,99 45,73 46,47 47,20 47,94 48,68 49,42 50,15 50, ,63 52,37 53,10 53,84 54,58 55,32 56,05 56,79 57,53 58, ,00 59,74 60,48 61,22 61,96 62,69 63,43 64,17 64,91 65, ,38 67,12 67,86 68,59 69,33 70,07 70,81 71,54 72,28 73, ,76 74,49 75,23 75,97 76,71 77,44 78,18 78,92 79,66 80,39 lbf ft den ye çevirim tablosu Conversion from lbf ft in 1 lbf ft = 1,356 lbf ft ,00 1,36 2,71 4,07 5,42 6,78 8,13 9,49 10,85 12, ,56 14,91 16,27 17,63 18,98 20,34 21,69 23,05 24,40 25, ,12 28,47 29,83 31,18 32,54 33,90 35,25 36,61 37,96 39, ,67 42,03 43,39 44,74 46,10 47,45 48,81 50,16 51,52 52, ,23 55,59 56,94 58,30 59,66 61,01 62,37 63,72 65,08 66, ,79 69,15 70,50 71,86 73,21 74,57 75,93 77,28 78,64 79, ,35 82,70 84,06 85,42 86,77 88,13 89,48 90,84 92,20 93, ,91 96,26 97,62 98,97 100,33 101,69 103,04 104,40 105,75 107, ,46 109, ,53 113,89 115,24 116,60 117,96 119,31 120, ,02 123,38 124,73 126,09 127,45 128,80 130,16 131,51 132,87 134, ,58 136,94 138,29 139,65 141,00 142,36 143,72 145,07 146,43 147,78 den lbf in e çevirim tablosu Conversion from in lbf in 1 = 8,851 lbf in ám ,00 8,85 17,70 26,55 35,40 44,25 53,10 61,96 70,81 79, ,51 97,36 106,21 115,06 123,91 132,76 141,61 150,46 159,31 168, ,02 185,87 194,72 203,57 212,42 221,27 230,12 238,97 247,82 256, ,52 274,37 283,22 292,08 300,93 309,78 318,63 327,48 336,33 345, ,03 362,88 371,73 380,58 389,43 398,28 407,14 415,99 424,84 433, ,54 451,39 460,24 469,09 477,94 486,79 495,64 504,49 513,34 522, ,05 539,90 548,75 557, ,30 584,15 593,00 601,85 610, ,55 628,40 637,26 646,11 654,96 663,81 672,66 681,51 690,36 699, ,06 716,91 725,76 734,61 743,46 752,32 761,17 770,02 778,87 787, ,57 805,42 814,27 823,12 831,97 840,82 849,67 858,52 867,38 876, ,08 893,93 902,78 911,63 920,48 929,33 938,18 947,03 955,88 964,73 lbf in den e çevirim tablosu Conversion from lbf in in 1 lbf in = 0,113 lbfáin ,00 8,85 17,70 26,55 35,40 44,25 53,10 61,96 70,81 79, ,13 1,24 1,36 1,47 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2, ,26 2,37 2,49 2,60 2,71 2,82 2,94 3,05 3,16 3, ,39 3,50 3,62 3,73 3,84 3,95 4,07 4,18 4,29 4, ,52 4,63 4,75 4,86 4,97 5,08 5,20 5,31 5,42 5, ,65 5,76 5,87 5,99 6,10 6,21 6,33 6,44 6,55 6, ,78 6,89 7,00 7,12 7,23 7,34 7,46 7,57 7,68 7, ,91 8,02 8,13 8,25 8,36 8,47 8,59 8,70 8,81 8, ,04 9,15 9,26 9,38 9,49 9,60 9,72 9,83 9,94 10, ,17 10,28 10,39 10,51 10,62 10,73 10,58 10,96 11,07 11, ,30 11,41 11,52 11,64 11,75 11,86 11,98 12,09 12,20 12,31 151

5 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASURIG UITS Giga G = GW = 1 Milyar Watt Mega M = MW = 1 Milyon Watt Kilo k 1000 = kw = Bin Watt Mili m 0,001 = mm = Binde Bir Watt Mikro µ 0, = mm = 1 Milyonda Bir Watt ano n 0, = nm = 1 Milyarda Bir Watt ÖEMLİ ÖLÇÜLERİ DEĞİŞİM TABLOSU COVERSIO TABLE FOR ESSETIAL MEASURIG UITS Uzunluk Length Kütle Weigth Zaman Time Kuvvet Force Döndürme Mom. Torque İş Enerjisi Work Isı Enerjisi Heat Güç Power Basınç Pressure Elektrik Akımı Electricity Current Sıcaklık Temparature 1 megagram 1 megagramme 1 ton 1 ton 1 kilogram 1 kilogramme 1 hektogram 1 hektogramme 1 dekagram 1 decagramme 1 gram 1 gramme 1 desigram 1 decigramme 1 santigram 1 centigramme 1 miligram 1 miligramme 152 Metre Kilogram Saniye m kg s ewton = kg m/s 2 1 = 0,102 kp ewtonmetre 9,81 = 1 kpm Joule J = Joule J 1 J = 0,239 cal Watt W = /s 1 kw = 1,36 PS = 860 kcal/h Pascal Pa = /m Pa = 1 bar = 10 mws Amper A Kelvin K 1 K = 1 C AĞIRLIK ÖLÇÜLERİİ DEĞİŞİM TABLOSU COVERSIO TABLE FOR SS AD WEIGHT Mg = 1000 kg = hg = dag = g to. = 1000 kg kg = = 10 hg = 100 dag = 1000 g hg = 10 dag = 100 g dag g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg dg = 10 cg = 100 mg cg mg TORK ÖLÇÜLERİ DEĞİŞİM TABLOSU COVERSIO TABLE FORCE AD TORQUE 1 newton = 0,102 kp 1 kilopond kp* = 9,81 1 kilopondmetre kp.m* = 9,81 = 10 mg = 1 mg * Federal Almanyada 1977 yılına kadar uygulanan yasal değer. * Statutory unit in the Federal Republic of Germany until = 10 g SERTLİK DÖÜŞÜM TABLOSU HARDESS COVERSIO TABLE Vickers Brinell Rockwell Sertlik Hardness Sertlik Hardness Sertlik Hardness Çekme dayanımı Tensile strength HV 30 HB 30 HRB HRC sb /mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 -

6 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA Vidalar / Screw thread Çelik/ Steel Karartılmış Çinko veya fosfatlanmış / Blackened or Zinc-phosphated Somunlar / ut thread preslenmiş ve azdırılmış/ pressed rolled tornalanmış-kesilmiş/ rolled cut taşlanmış/ sharpened kadmium kaplamalı 6µ/ cadmium plated 6µ çinko kaplı 6µ/ zinc-plated 6µ haddelenmiş / rolled 0,14 0,10 0,16 0,10 0,10 taşlanmış / sharpened 0,16 0,10 0,16 0,10 0,10 Çelik/ Steel haddelenmiş, taşlanmış / rolled sharpened tornalanmış taşlanmış / turned sharpened tornalanmış taşlanmış / turned sharpened kadmium kaplı / cadmium-plated Çinko fosfat/ Zn-phosphat Hafif yağlanmış / Slightly oiled 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 DO RU SÜRTÜME DE ER SEÇ M Tam olarak ön-gerilme kuvvetini ve s kma momentini tespit etmek için sürtünme katsay s n bilmek gereklidir. Mamafih, çok çeşitli yüzeylerin, yağl l k durumlar n n ve bütün bunlar n değişken olmas sebebiyle sürtünme katsay lar n n belirlenmesi hemen hemen imkans zd r. Ayr ca s kma biçimlerindeki değişkenlik de bu faktördeki belirsizliğe etkendir. Bu sebeple sürtünme katsay s n n seçimi için sadece öneriler yap labilir. Gömmebaşl (imbus) c vatalar na taban, kal nl klar ndan dolay, s kma moment değerlerinin 80% i uygulan r. CHOOSIG THE RIGHT FRICTIO VALUE In order to exactly define the pre-tension force and the tightening torque, it is essential to know the coefficient friction. However, it would seem almost impossible to specify definite values for the coefficients of friction for the large variety of possible surface and lubrication conditions and above all for their variance. Added to this are the variances of the various different tightening methods which also constitute a greater or lesser factor of uncertainty. For this reason, it is only possible to make recommendations on the choise of the coefficient of friction 80% of the tightening-torque values apply for countersunk head screws on account of the remaining base thickness. çinko kaplı / zinc-plated kadmium kaplı/ cadmium-plated çinko kaplı / zinc-plated 6 µ Kuru / Dry 0,10 0,10 0,14 Sürtünme katsay s µ için seçme değerleri Bir s kma işlemi esnas nda aksiyel kuvveti tespit etmek için dişler aras ndaki sürtünme katsay s n (µ) bilmek gerekir. Ancak farkl yüzey kaliteleri ve değişik yağlanma sebeplerinden dolay sağl kl değerler elde etmek imkans zd r. Aşağ daki durumlar sürtünme değerini etkiler: Vidalanan malzeme yap lar ve yüzey pürüzlülükleri, yağlama metodu ve yağ cinsi, ilerlemeden kaynaklanan malzeme esnemeleri, s kma metodu, s kma turu ve h z enson s kma mesafesi. Hatta DI karş l ğ ayn olan iki vida farkl üeticilere ait ise, üretim lotuna göre, depolanma şartlar na göre ve özellikle yağ veya gres kalitesine göre montaj esnas nda sürtünme katsay lar nda önemli farkl l klar meydana gelebilir. Lütfen unutulmamal d r ki s kma momentinin 80-90% i birçok s kma operasyonunda sürtünmeyi yenebilmek için kullan l r. Önemli not: Yukar daki sebeplerden dolay d r ki, sürtünme katsay s n n seçimi için sadece öneriler verebiliriz. Arka sayfalardaki tablolar daki değerlerin adece yön verici değerler olduklar n n özellikle alt n çizmek isteriz. Bütün durumlarda, detayl vida hesab bu tablolardan daha güvenilirdir. Emniyet parçalar nda veya s zd rmazl k öngörülen durumlarda özellikle yasalar n öngördüğü biçimde davranmak gerekir. 0,10 0,10 0,10 0,14 Bu tablolar n, c vata gibi bağlant elemanlar n n üreticilerinin herhangi bir şartnamesinin olmad ğ hallerde kullan lmas tavsiye olunur. Guideline values for the coefficient of friction µ In order to exactly define the pre-tension force and the tightening torque, it is essential to know the coefficient friction. However, it would seem almost impossible to specify definite values for the coefficients of friction for the large variety of possible surface and lubrication conditions and above all for theier variance. The following circumstances influence the friction value: The surfaces and the nature of the materials being screwed, the method of lubrication, the sliding path due to the flexibility and the tightening method, i.e. the number and the speed of the tightening cycles and finally the tightening path - the so-called hard or soft screw case. The sum total of these items represents a greater or lesser factor of uncertainty. Even DI -equivalent screws con differ considerably in their friction value because of being delivered by different suppliers, depending on the screw lot and depending on their storage and, in particalar, on the oiling or greasing performed in the course of installation. Please note that around 80 to 90% of the tightening torque in most tightening procedures is required for overcoming the friction in the screw. Important remark: For this reason, it is only possible to give recommendations on the choice of the friction value. We point out explicitly that the following tables only contain guideline values. In all cases, a detailed screw calculation is more reliable than these tables! That applies particularly for parts which are relevant to safety, are subject to official regulations or perform sealing functions. The tables should only be utilised where the manufacturer of the screws or elements being connected has made no specifications on the required tightening torques. 153

7 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA Sürtünme değerleri Friction value µges 0,10 DI ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DI ISO ,6 6,8 8,8 10,9 12,9 µges 0,10 P mm FSP M 2 0, , , , , , ,486 M 2,5 0, , , , , , ,993 M 3 0, , , , , , ,766 M 3,5 0, , , , , , ,776 M 4 0, , , , , , ,111 M 4,5 0, , , , , , ,961 M 5 0, , , , , , ,176 M , , , , , ,292 M 8 1, , , , , , ,070 M 10 1, , , , , , ,75 M 12 1, , , , , , ,07 M , , , , , ,62 M , , , , , ,62 M 18 2, , , , , , ,09 M 20 2, , , , , , ,57 M 22 2, , , , , , ,5 M , , , , , ,2 M , , , , , ,4 M 30 3, , ,5 " , , , ,9 M 33 3, , , , , , ,7 M , , " 1.515, , , ,6 M M 42 4, M 45 4, M "8.185 M M 56 5, M 60 5, M M DI ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DI ISO 261 M , , , , , ,45 M , , , , , ,57 M 12 1, , , , , , ,03 M 14 1, , , , , , ,00 M 16 1, , , , , , ,83 M 18 1, , , , , , ,70 M 20 1, , , , , , ,8 M 22 1, , , , , , ,3 M 24 1, , , , , , ,3 Sürtünme değerleri Friction value µges 0,10 µges 0,10 P mm FSP M 2 0,4 338 " , , , , ,587 M 2,5 0, , , , , ,209 M 3 0, " , , , , ,161 M 3,5 0, " , , , , ,391 M 4 0, , , , , ,016 M 4,5 0, " , , , , ,295 M 5 0, " , , , , ,176 M , , , , ,292 M 8 1, " 7.753" 11, , , , ,070 M 10 1, "18, , , ,45 " , ,44 M 12 1, , , , , , ,66 M ,77" , , , , ,97 M "80, , , , , ,78 M 18 2, , , , , , ,89 M 20 2, ,46" , , , , ,55 M 24 2, "215, , , , , ,0 M , , , , , ,4 M ,9" , , , , ,7 M 30 3, "541, , , , , ,7 M 33 3, , , , , , ,4 M ,0" , , , , ,9 M " " M 42 4, M 45 4, " " M " M M 56 5, " M 60 5, " M M " M , , , , , ,35 M , , , , , ,73 M 12 1, , , , , , ,05 M 14 1, , , , , , ,15 M 16 1, , , , , , ,23 M 18 1, , , , , , ,80 M 20 1, , , , , , ,3 M 22 1, , , , , , ,3 M 24 1, , , , , , ,3 154 DI ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DI ISO ,6 6,8 8,8 10,9 12,9 DI ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DI ISO 261

8 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA Sürtünme değerleri Friction value µges 0,10 AÇIKLA / LEGED DI ISO 261 normuna uygun normal diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-medium threads in accordance with DI ISO ,6 6,8 8,8 10,9 12,9 µges 0,10 P mm FSP M 2 0, , , , , , ,630 M 2,5 0, , , , , , ,300 M 3 0, , , , , , ,328 M 3,5 0, , , , , , ,650 M 4 0, , , , , , ,396 M 4,5 0, , , , , , ,857" M 5 0, , , , , "9, ,969 M , , , , , ,623 M 8 1, , , , , , ,371 M 10 1, , , , , , ,06 M 12 1, , , , , , ,30 M , , , , , ,69 M , , , , , ,87 M 18 2, , , , , , ,34 M 20 2, , , , , , ,3 M 22 2, , , , , , ,0 M , , , , , ,9 M , , " 867, , , ,7 M 30 3, , , , , , ,9 M 33 3, , , , , , ,5 M , , , , , ,6 M M 42 4, M 45 4, M M M 56 5, M 60 5, M M DI ISO 261 normuna uygun ince diş kalınlığındaki metrik saplamalar / Shank screws with metric ISO-fine-pitch thread in accordance with DI ISO 261 M , , , , , ,11 M , , , , , ,86 M 12 1, , , , , , ,74 M 14 1, , , , , , ,82 M 16 1, , , , , , ,3 M 18 1, , , , , , ,41 M 20 1, , , , , , ,0 M 22 1, , , , , , ,3 M 24 1, , , , , , ,3 µges P = Vida başı ve dişler için ortalama sürtünme değerleri. Average friction value for thread and underhead seat = Diş adımı. Pitch of the thread = Elastikiyet sınırına ulaşmak için gerekli kuvvetin %90 ı dır. Axial pre-tension force in the screw for 90 % utilisalion of the screw yield point (determined in accordance with the shape-changing-energy hypothesis) = Montaj esnas ndaki s kma torku. Tightening torque during installation 155

9 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA A IR VASITALAR Ç SIK MOMET Jant somununu ve vidalar s kmak için gereken moment değerleri (Alüminyum alaş ml Jantlar için üretici firman n değerleri kullan lmal d r.) TIGHTEIG TORQUES FOR HEAVY VEHICLES (ecessary tightening torque values for wheel bolts and nuts of heavy vehicles) (For aluminium wheels use manufacturers recommendations) Aracın Markası BRAD Model Vida Ölçüsü Tread Cıvata on the Bolts BEDFORD Rascal Astra Van; Astrama 1,6 u. 1,7 D 90 Midi KB 41 4x4 2,0 90 M 22 x /8-11 BSF DAF Sherpa 1,7-2,5; /500 Turbo F1100-F95 M 18 x M 20 x M 22 x M 22 x F45 M 18 x F45 M 20 x F55 M 20 x F65CF, F75CF M 22 x ±21 F85CF, F95CF M 22 x 1.5 M 22 x ±21 FAU M 18 x M 20 x M 22 x FIAT M 20 x Transporter M 22 x FORD 7/8 BSF M 22 x 1.5 M 22 x (SMMT-Rad) Sıkma Momenti Tightenning Torgue 575 Rockwell - Arka aksı olmadan 575 Rockwell - Arka aksı ve 10 Saplama ile 465 Rockwell - Arka aksı ve 8 Saplama 380 Rockwell - Arka aksı ve 6 Saplama IVECO-GIRUS 65-75E, Euro Cargo M 18 x E, E M 20 x Euro-Tech,-Star,-Trakker M 22 x KÄSSBOHRER M 18 x SETRA M 20 x M 22 x 1.5 M 18 x M 20 x M 22 x ZDA E2000, 2200 M 12 x B2500 M 12 x MERCEDES-BEZ M 14 x M 18 x M 20 x M 22 x m = 1 kp.m Somun on the ut Aracın Markası BRAD Model MITSUBISHI Vida Ölçüsü Tread L Case M 12 x 1, L Case M 12 x 1.5 Canter T Canter T Canter T Cıvata on the Bolts EOPLA M 22 x M 20 x OPEL 7/16 70 PEUGEOT 18 mm 300 7/8 380 Tüm modeller / All models 180 RVI/REAULT S 100, S 110,S S S Master 160 M 22 x ± 50 SAAB-SCAIA 7/8-11 BSF 500 ± ± 60 STEYR-DAIMLER M 20 x PUCH M 22 x TATRA 480 ± 80 UIMOG 407 V V 900, 1150; 1250; 227 V V 1400, , 437 V VOLVO FL 6 M 18 x 1,5 375 ± 65 FL 6 M 20 x 1,5 525 ± 75 Diğer modeller/all models M 22 x 1,5 670 ± 30 VW 7/8-14 UF 670 ± 30 LT 1997, Van Typ 2 M 14 x 1,5 180 LT 28, 31 M 14 x 1,5 200 LT 35, 40, 45, 50 M 18 x 1,5 360 Caddy, Pick-up M 22 x ÇEKİCİLER M 14 x 1, Trailers M 18 x 1, m = 1 kp.m Sıkma Momenti Tightenning Torgue M 20 x 1, M 22 x 1, Somun on the ut 156

10 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA OTOMOB LLER Ç SIK MOMET Jant somunu ve vidalar s kmak için gereken moment değerleri. (Alüminyum alaş ml Jantlar için üretici firman n değerleri kullan lmal d r.) TIGHTEIG TORQUES FOR HEAVY VEHICLES ecessary tightening torque values for wheel bolts & nuts. (For aluminium wheels it is essential to check manufacturers recommendations) Aracın Markası BRAD Model ALFA ROMEO Alfa Alfa 145/146/147/Spider/GTV Alfa 155(V6) Alfa Alfa Alfa AUDI A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT 120 Audi80/Coupé/Cabriolet/Audi 200 Audi Quattro 110 BMW Seri/Series 3, Seri/Series M5 100 Z X5 140 CHRYSLER eon ( )/Stratus/ eon ( )/PT Cruiser Voyager ( )/Caravan 129 Voyager ( ) Jeep Wrangler ( ) 102 Jeep Wrangler ( ) Jeep Cherokee ( ) Jeep Grand Cherokee (-01) CITROË AX10/AX11/AX14/AX GT/AX GTI/AX Sport/ZK 90 Saxo/Xsara 85 Xantia/XM 90 C C15E 70 Berlingo 85 Dispatch 100 C DAEWOO Matiz exia/lanos/espero/ubira 80 Leganza 100 Tacuma 108 Musso/Korando/ Cuore/Applause/YRV/Move/ Grand Move/Terios Charade/Sirion/Hi-Jet Sportrak FIAT Diğer modeller / Other models 86 Stilo/Croma/Coupé/ 98 Ukysee/Scudo 100 Ducato/Talento 160 Ducato Maxi 180 FIAT Ducato 8 / Ducato Passageiro da=180 Ducato 15 / Combinato / Turbo 2.8 (d) 180 Ducato Maxi / Minibus / Turbo 2.8 (d) 180 Marea Week SX / ELX / HLX / Turbo 2.0 (d) 86 Tempra SW SLX 16 da=160 Tipo SLX 2.0 i.e. 16v 86 Sıkma Momenti Tightenning Torgue FIAT KA/Mondeo ( )/ 85 Scorpio/Puma Scorpio/Puma Fiesta ( ) Fiesta ( ) 85 Focus ( ) Escorte/Estate ( )/Sierra 100 Probe Cougar 128 Galaxy ( ) 170 Maverick ( ) 133 Explorer 135 Transit 80/100 ( ) Transit 130 (außer 1995)/ (175) Transit ( ) 200 HODA Tüm modeller / All models HYUDAI Diğer modeller / Other models Pony (bis 90)/Stellar/ S Coupé (90-92) H1/H ISUZU Trooper (sonra/until 92) Trooper (önce/from 92) 118 Campo (sonra/until 97) Campo (önce/from 98) 82 JAGUAR X-Type ( ) S-Type 128 XJ XJR/XJ XJ8/XJ-S m = 1 kp.m Aracın Markası BRAD Model KIA Pride/Mentor/Sephia/ Clarus/Carens Sedona/Sportage Besta LADA Samara/Riva iva LACIA Diğer modeller / Other models 86 Dedra/Kappa 98 LAD ROVER Freelander 115 Defender Discovery (önce/from 98) 129 Discovery (sonra/until 98) 140 Range Rover (sonra/until 94) 108 LEXUS Tüm modeller / All models 103 LOTUS Elise (alaşımlı hafif metal Jantlar için) 90 Elan (lightweight metal wheel rims) Excel 88 Esprit 100 Sıkma Momenti Tightenning Torgue ZDA 121 (ab 1995) (ab 1998) (ab 1997) Xedos 6 (önce/from 1994)/ Xedos 6 (önce/from 1994)/ MX-6 (önce/from 1994)/ MX-6 (önce/from 1994)/ MVP (önce/from 1999) Xedos MX-5 (sonra/until 1998) Demio Premacy Tribute 133 E-Series MERCEDES-BEZ übrige Modelle 110 S-Class ( )/M-Class 150 CL ( ) 150 V-Class (199502)/Vito GE/230GE 190 Sprinter ( ) MB 100D D/ DA 250 MII Mini One/Mini Cooper MITSUBISHI Colt/Lancer ( )/ 98 Galant ( ) Carisma Eclipse ( ) GT ( )/L Space Star 98 Space Runner ( ) 98 Space Wagon ( ) 98 Shogun Pinin Shogun Pajero Scorpio/Puma ISSA Micra ( )/X-Trail Almera ( )/Maxima ( )/Serena ( ) Terrano II/Patrol GR/Pick-Up OPEL Agila 85 Frontera-B ( ) 120 Diğer modeller / Other models 110 PEUGEOT 106/206/Estate /406/605/ /Expert 100 Boxer PEUGEOT Tüm modeller / All models 130 REAULT Twingo/Clio/Megane/ 90 Safrane/Kangoo Safrane/Kangoo R5 80 Clio Sport/Scenix RX4 105 Laguna/Espace 100 Trafic ( ) 142 Master 155 REAULT Mini Cooper 57 25/45/MG Tourer/MG ZT-T m = 1 kp.m Aracın Markası BRAD Model SAAB 900 ( ) ( ) SEAT Arosa/Inca 110 Ibiza/Cordobar 110 Toledo ( )/Leon 120 Alhambra 140 SKODA Fabia/Octavia 120 SUBARU Tüm modeller / All models SUZUKI Alto Swift Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super Carry ( ) 85 Jimny/Grank Vitara 95 Vitara Sıkma Momenti Tightenning Torgue TOYOTA Yaris, Corolla, Carina, 103 Avensis, Camry, MR2, Paseo, Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4, 4 Runner Landcruiser Colorado/Prado 110 ( ) 209 Landcruiser Amazon ( ) 102 Hi-Ace Power Van ( ) MX-6 (önce/from 1994)/ VOLKS-WAGE Lupo, Caddy, Golf, Polo 110 Lupo, Caddy, Golf, Polo 120 Sharan ( ) 170 Transporter ( ), 180 LT ( ) 133 VOLVO S40/V40 ( ), S70/V70 ( ), C S60 ( ), V70 ( ), 140 S80 10.m = 1 kp.m KULLAIM ÖZELL KLER Yukar da belirtilen moment değerlerine göre c vata veya somunlar, karş l kl olarak ayn değerde s k lmal d r. 50 km yol katedildikten sonra, c vata veya somunlar yeniden s k lmal d r. Kullan lan somun veya civatalar n uygun olmas na özellikle dikkat ediniz. Boy fark veya koniklerin aç farkl l ğ olmamas gerekmektedir. S k geçen veya paslanm ş vida ve somunlar kesinlikle kullanmay n z. Vida veya somunlara sürdüğünüz yağ bu iş için uygun olmal d r. Uygunsuz yağ kullanmay n z. WHEEL MOUTIG: With the Dremometer, apply the torque evenly, in stages, moving from one bolt or nut across to the other, not around the wheel. Continue until each bolt or nut is tightened to the prescribed torque, After 50 km, check the torque levels and then repeat the check at regular intervals. If the manufacturer prescribes a torque level for the wheel nuts or bolts, this must be strictly observed. Always use the Manufacturers recommended parts. Do not mix bolts or cones, or parts of different sizes. Do not fit wheels mixing parts for steel or light alloy wheels and always fit the correct parts for the wheel. Always make sure that all parts are in good condition. Replace stiff or rusted bolts and nuts. Use proper lubricant carefully. 157

11 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA IÇ-MM DÖÜŞÜM TABLOSU COVERSIO TABLE for ICH-MM in. dec.in milimetre (mm) , , , , , , , , , , ,4000 1/ , , , , , , , , , , , ,7969 1/ , , , , , , , , , , , ,1938 3/ , , , , , , , , , , , ,5906 1/ , , , , , , , , , , , ,9875 5/ , , , , , , , , , , , ,3844 3/ , , , , , , , , , , , ,7812 7/ , , , , , , , , , , , ,1781 1/ , , , , , , , , , , , ,5750 9/ , , , , , , , , , , , ,9719 5/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,7656 3/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,5594 7/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,3531 1/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,1464 9/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9406 5/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,5281 3/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,1160 7/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,7031 1/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,2906 9/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,8781 5/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,0531 3/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,2281 7/ , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , ,

12 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA METR K V DALAR Ç LOK SEÇ M GUIDE TO METRIC SIZES COVERED BY SOCKET WRECHES FOR EACH DRIVE 1/4 3/8 1/2 3/4 1 TORX CIVATA Ç KULLAILA ALETLER TOOLS FOR USIG TORX BOLT Y Y 20 D D D 19 K D 32 K 32 K 21 K 21L M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M & & 163 TX 1/4 1/2 1/2 3/4 ITX TXB ITX 19 ITX 19L 5 M M M x 8 M x 9 M x 10 M x x x 15 M x x x x 20 M x x x x 25 M x x x x x 27 M x x x x x 30 M x x x x x 40 M x x x x 45 M x x 50 M x x 55 M x x x 60 x x 43 TX 42 TX ITX U 99 UL 5 M x 6 M x x x 7 M x x x x 8 M x x x x 9 M x x x x 10 M x x x x 15 M x x x x x 20 M x x x x x 25 M x x x x x x 27 M x x x x x x 30 M x x x x x x 40 M x x x x x x 45 M x x x 50 M x x 55 M x 60 M x METR K V DALAR Ç LOKLI ALLE ve ALLE AAHTAR SEÇ M THE SELECTIO OF SCREW DRIVER SOCKET AD HEXAGOAL KEYS FOR METRIC SCREWS 5 1/4 1/2 1/2 1/2 3/4 1 mm DI 912 DI 7984 DI 7991 DI I 20 I 19 I 19 L I 19 LK I 32 I DTT TL 42 KL u2 M M 2.5 M 3 M 3 M M 3 M 4 M 4 M M 4 M 5 M 5 M M 5 M 6 M 6 M M 6 M 8 M 8 M M 8 M 10 M M 14 7 M 10 M M 12 M 12 M M 12 M 14 M 14 M M 16 M M 14 M 16 M 18 M M 18 M 20 M M 16 M 20 M M 18 M 22 M M 20 M M M M M M M

13 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA TORAV DALAR Ç KULLAIM KILAVUZU GUIDELIE FOR SCREWDRIVERS Metrik Vida M 1.6 M 2 M 2.5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 Metric screw DI (M 1.7) (M 2.3) (M 2.6) (M 3.5) Düz başlı Vidalar x 3 (3.2) 0.5 x x x 4.5 (5) 0.8 x x 6 1 x x x 10 2 x x 16 Flat head screws 150/3 150/4 150/4 150/ /8 150/10 153/ /8 170/3 170/4 170/4 154/ /8 154/10 170/3 170/ / / / /6.5 Düz başlı Vidalar x x 7 1 x x x 12 2 x x 20 Flat head screws 150/4 150/4 150 / /6.5/8 150/10 150/13 170/4 170/4 153/ /6.5/8 154/10 154/13 154/ /6.5/8 170/ /6.5 Düz başlı Vidalar (küçük) x x x x x x x x 13 Flat head screws (small sizes) 150/3 150/3 150/4 150/ /6.5/8 150/10 170/3 170/3 170/4 153/ /6.5/8 154/ /6.5/8 154/10 170/ /6.5 Oval başlı Vidalar x x x x 5.6 Oval head screws 150/3 150/4 170/3 170/4 Havşa başlı Vidalar x x x x x x x x 11 2 x x 18 Countersank head screws /3 150/4 150/4 150/ /6.5/8 150/10 170/3 170/4 153/ /6.5/8 150/13 154/ / /6.5/8 154/10 170/ /13 170/4 170/4 Sac Vidaları Self tapping screws DI Düz başlı x x x x x x x x 12.5 Flat head self tapping screws x x x x x x x x 12.4 Oval başlı /4 150/ / /6.5/8 150/6.5/8 150/10 150/10 Oval head self tapping screws 170/4 153/ / /6.5/8 153/6.5/8 Havşa başlı 154/ / /6.5/8 154/6.5/8 154/10 154/10 Counter sank self tapping screws 170/ / / /6.5 Ağaç Vidaları Wood screws DI (3.5) x x x x x x x x x 11 2 x x 14.5 Oval başlı havşalı vidalar x x x x 7 1 x 8 1 x x x x 12 2 x 14 2 x 16 Oval head and counter sank screws 150/3 150/4 150/4 150/ / /6.5/8 150/6.5/8 150/10 170/3 153/ / /6.5/8 153/6.5/8 150/13 150/13 170/4 170/4 154/ / /6.5/8 154/6.5/8 154/10 150/13 170/ / / / /13 Başsız düz yarıklı vidalar Grub screws ; Yıldız ağız ölçüsü Cross slot size DI M 25 M 3 M 3.5 M 4 M 5 M 6 M 8 M x x x x x 5 1 x x x /3 150/6.5/8 150/ /3 170/4 153/6.5/8 154/6.5/8 154/ /6.5 Yıldız vidalar için uygun tornavida ağız ölçüleri / Suitable tips for cross head screws. Metrik vidalar Metric screw Sac vidası Self tapping Ağaç vidası Wood screws ; DI DI DI 7983 DI M 1.6 M M 2 - M 2.5 M M(3.5)-M M M 8 - M

14 TEK K B LG LER / TECHICAL DATA LOK TAKIMLARI SOCKET SETS 1/4 3/8 3/8 + 1/2 1/2 3/ D D D19 M! EMZ EMU DMZ DMU GMZ GMU TLG 23 M KMZ KMU QMZ QMU TMZ TMU IMZ IMU FMZ FMU EMZ EMU M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M / / Z Z Z Z Z Z Z ;? I /12/14 IKS IS

Ç NDEK LER / PRODUCT OVERVIEW. Teknik Bilgiler ve Dizin... Technical Data and Index...

Ç NDEK LER / PRODUCT OVERVIEW. Teknik Bilgiler ve Dizin... Technical Data and Index... Teknik Bilgiler ve Dizin... Technical Data and Inde... 0 1 0 1 Teknik Bilgiler... Technical Data... A IR VASITALAR Ç N SIKMA MOMENT A IRLIK ÖLÇÜLER N N DE fi M TABLOSU ANAHTAR A ZI ÖLÇÜLER VE V DA ÇAPLARI

Detaylı

Garanti, Teknik Bilgiler ve Dizin... Warranty, Technical Data and Index...

Garanti, Teknik Bilgiler ve Dizin... Warranty, Technical Data and Index... Garanti, Teknik Bilgiler ve Dizin... Warranty, Technical Data and Index... GARANTİ & DEĞİŞİM KOŞULLARI KILAVUZU 138 GARANTİ TORK ANAHTARI, TÜM TEKERLEKLİ VE SABİT TAKIM DOLAPLARI ÜRETİM HATALARINA KARŞI;

Detaylı

Bosch Akü Araç Kullanım Tablosu

Bosch Akü Araç Kullanım Tablosu ALFA ROMEO 33 1.5 0 986 A00 223 12 V / 55 Ah 430 0 B3 33 1.7 0 986 A00 223 12 V / 55 Ah 430 0 B3 145 1.4, 1.6 0 986 A00 223 12 V / 55 Ah 430 0 B3 145 2.0 0 986 A00 241 12 V / 60 Ah 480 0 B3 146 1.4 0 986

Detaylı

OGU KATAL ÜRÜN VERSIYON 1.0-2006 1

OGU KATAL ÜRÜN VERSIYON 1.0-2006 1 ÜRÜN KATALOGU VERSIYON 1.0-2006 1 ADP 186 PARALEL KABLOLARI Resim No: 900 200 500 Ürün: 15 pin test kablosu No 500 Agirlik: 0,16kg Uzunluk: 430 mm Araçlar: Alfa Romeo (33), Audi (100), Citroen (BX), Fiat

Detaylı

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 Güç: 1,4KW Diş: 9 0001108174 Kullanıldığı Yerler : AUDI Güç: 3KW Diş: 9 230006 Kullanıldığı Yerler : DODGE, FARGO, DESETO PD 250

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

990 951 Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 30.20 mm Dış Çapı 76.00 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüşü 12.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : KALIN MİL SABİT 990 952 Rotor

Detaylı

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU PB NO OEM NO BMW MANN NO PB 1002 64319069927 E-39 ÇİFTLİ CU 2736-2 PB 1003 64119070073 E-39 ÇİFTLİ KARBONLU CUK 2736-2 PB 1004 64319069926 E-38 ÇİFTLİ CU 3642-2 PB 1005 64319070072 E-38 ÇİFTLİ KARBONLU

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 OCAK 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528388 454 476 B/A ) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 248 260 B/A ) 205/55R17 91Y EAGLE

Detaylı

MARŞ KOLLEKTÖR ÇEŞİTLERİ

MARŞ KOLLEKTÖR ÇEŞİTLERİ IM 105 IM 122 IM 124 IM 138 IM 148 IM 151 IM 152 IM 166 Ürün Grubu: Bosch Tipi Boyu: 256 mm Volt: 24 Bakır Dilimi: 29 Çapı: 83 mm OEM: 2004005023 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES, MAN, VOLVO, SCANIA, IVECO

Detaylı

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER SNR-2750 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 119734211 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES-BENZ C180, E210, AUDIO PEUGEOT 306 BMW 316, 320, 520 SNR-2755 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 145225 Kullanıldığı

Detaylı

2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE

2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE 2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE ALFA ROMEO 2.4 D SV001 GX74 46072001 5.93TL 1.9-BRERA-SPIDER 2.4 JTD SV002 GX4151 467 923 55 17.17TL 1.9 JTD SV003 GX103 46754154 9.71TL AUDI 80-100-1.6-2.0

Detaylı

BHB-130 BHB-1817 BHB-1809 BHB-1811 BHB-1842 BHB-1907 BHB-1909 BHB-1914 MARŞ KÖMÜR YUVALARI

BHB-130 BHB-1817 BHB-1809 BHB-1811 BHB-1842 BHB-1907 BHB-1909 BHB-1914 MARŞ KÖMÜR YUVALARI BHB-130 Ürün Grubu: Bosch Tipi Ebat: 7*10*18 Kullanıldığı Yerler : OPEL, REKORD, SENATOR FORD TAUNUS MB-123 KASA BHB-1817 Ürün Grubu: Bosch Tipi Ebat: 6x18x14.5 Kullanıldığı Yerler : RENAULT KANGOO, PEUGEOT

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

REPLİKA TIM 714 TIM 226 TIM 304 BK 360 BK 049 BK 064 BK 075 BK 114 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 16 AUDI 16 17 AUDI 16 17

REPLİKA TIM 714 TIM 226 TIM 304 BK 360 BK 049 BK 064 BK 075 BK 114 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 16 AUDI 16 17 AUDI 16 17 JANTLAR TIM 714 ALFA ROMEO TIM 226 ALFA ROMEO TIM 304 BK 360 ALFA ROMEO 16 ALFA ROMEO BK 049 AUDI 16 BK 064 AUDI 16 BK 075 AUDI 16 BK 114 AUDI 16 18 02 BK 126 AUDI 16 BK 217 AUDI 16 18 BK 218 AUDI 18

Detaylı

ELEKTRONİK MEDİKAL SAVUNMA. www.konakvida.com.tr ELECTRONIC MEDICAL DEFENCE. KONAK VİDA 1985 yılında Ali Öztürk tarafından kurulmuştur.

ELEKTRONİK MEDİKAL SAVUNMA. www.konakvida.com.tr ELECTRONIC MEDICAL DEFENCE. KONAK VİDA 1985 yılında Ali Öztürk tarafından kurulmuştur. www.konakvida.com.tr KONAK VİDA 1985 yılında Ali Öztürk tarafından kurulmuştur. Optik sektörünün vida, somun, menteşe ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan KONAK VİDA kuruluşundan bugüne kadar geçen süre

Detaylı

2009 PRODUCT AND PRICE LIST

2009 PRODUCT AND PRICE LIST info@autoprotect.biz.tr ALFA ROMEO 156 ALFA ROMEO 159 AUDI GROUP AUDI TT AUDI A3 AUDI A4 BMW GROUP BMW E-46 CITROËN GROUP CITROËN C-1 CITROËN C-2 CITROËN C-3 CITROËN C-4 CITROËN PICASSO CITROËN C-4 - PICASSO

Detaylı

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ 1 HAZİRAN 2016 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ Kredi Kartına 9 Taksit Kredi Kartına 6 Taksit Kredi Kartına 2 Taksit 25 SERİSİ 20" JANT 519108 305/25R20 S001 97Y

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.120,0 1.095,0 1.067,5 1.020,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 1.040,0 1.015,0 990,0 945,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.120,0 1.095,0 1.067,5 1.020,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 1.040,0 1.015,0 990,0 945,0 30 SERİSİ 1 EKİM 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.120,0 1.095,0 1.067,5 1.020,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 1.040,0

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.065,0 1.042,5 1.015,0 970,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 990,0 967,5 942,5 900,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.065,0 1.042,5 1.015,0 970,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 990,0 967,5 942,5 900,0 30 SERİSİ 1 EYLÜL 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.065,0 1.042,5 1.015,0 970,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 990,0

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.155,0 1.127,5 1.100,0 1.050,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 1.070,0 1.047,5 1.020,0 975,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.155,0 1.127,5 1.100,0 1.050,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 1.070,0 1.047,5 1.020,0 975,0 30 SERİSİ 4 ŞUBAT 2016 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ Kredi Kartına 9 Taksit Kredi Kartına 6 Taksit Kredi Kartına 2 Taksit 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0 945,0 922,5 880,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0 945,0 922,5 880,0 30 SERİSİ 1 AĞUSTOS 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL)

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) 6 MAYIS 2014 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 9 Taksit 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 160,0 160,0 152,5 150,0 145,0 TL 70 SERİSİ 13" JANT 613203

Detaylı

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ 15 MAYIS 2016 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ Kredi Kartına 9 Taksit Kredi Kartına 6 Taksit Kredi Kartına 2 Taksit 25 SERİSİ 20" JANT 519108 305/25R20 S001 97Y

Detaylı

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ

25 SERİSİ 30 SERİSİ 35 SERİSİ 1 MAYIS 2016 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ Kredi Kartına 9 Taksit Kredi Kartına 6 Taksit Kredi Kartına 2 Taksit 25 SERİSİ 20" JANT 519108 305/25R20 S001 97Y

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Peşin (TL) Binek Otomobil Lastikleri

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Peşin (TL) Binek Otomobil Lastikleri 3 ARALIK 2014 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 9 Taksit 6 Taksit Binek Otomobil Lastikleri 80 SERİSİ 13" JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 155,0 152,5 147,5 140,0 613341 165/80R13 B330

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.015,0 992,5 967,5 925,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 950,0 930,0 905,0 865,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.015,0 992,5 967,5 925,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 950,0 930,0 905,0 865,0 30 SERİSİ 1 HAZİRAN 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri TL 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.015,0 992,5 967,5 925,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 950,0

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Kampanyalı Peşin TL Binek Otomobil Lastikleri 80 SERİSİ

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Kampanyalı Peşin TL Binek Otomobil Lastikleri 80 SERİSİ 1 OCAK 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 9 Taksit 6 Taksit 2 Taksit Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 613081 155/80R13 B330EVO 79T 155,0 152,5 147,5 140,0 613341 165/80R13

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

ÜRÜN RESM 532 0287 10 ATB 2000 ALFA ROMEO-F AT-OPEL-SAAB 53*29 532 0308 10 ATB 2285 RENAULT LAGUNA MEGANE 2.0 16V 17*54*32 534 0180 10 APV 2528

ÜRÜN RESM 532 0287 10 ATB 2000 ALFA ROMEO-F AT-OPEL-SAAB 53*29 532 0308 10 ATB 2285 RENAULT LAGUNA MEGANE 2.0 16V 17*54*32 534 0180 10 APV 2528 ARA 101 532 0287 10 ATB 2000 ALFA ROMEO-F AT-OPEL-SAAB 53*29 ARA 102 532 0308 10 ATB 2285 RENAULT LAGUNA MEGANE 2.0 16V 17*54*32 ARA 103 534 0180 10 APV 2528 C TROEN-FORD-PEUGEOT 1.4 HD 17*55*25 ARA 104

Detaylı

IC OTOMOTİV YÖN. SİS. ELEKT. SAN TİC. LTD. ŞTİ.

IC OTOMOTİV YÖN. SİS. ELEKT. SAN TİC. LTD. ŞTİ. Binek 2010 1 Sürüm Bilgisi 2010 yılının ilk güncellemesi olan bu sürüm aynı zamanda şimdiye kadarki en geniş güncelleme bilgisine sahiptir. Araç veritabanındaki yeniliklerin dışında kullanım kolaylığı

Detaylı

25 SERİSİ 30 SERİSİ S Y FERRARI F , , , , S Y XL 1.205, , , ,0

25 SERİSİ 30 SERİSİ S Y FERRARI F , , , , S Y XL 1.205, , , ,0 1 EYLÜL 2016 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 9 Taksit 6 Taksit BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ 25 SERİSİ 20" JANT 519108 305/25R20 S001 97Y XL 1.200,0 1.170,0 1.140,0 1.090,0 519619 S001 97Y

Detaylı

06 ŞUBAT 2013 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri

06 ŞUBAT 2013 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri Binek Otomobil Lastikleri 1 6 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 145.0 140.0 135.0 132.5 125.0 70 SERİSİ 13" JANT 613203 165/70R13 B250 79T 145.0 140.0 135.0 132.5 125.0 613373 175/70R13

Detaylı

80 SERİSİ 13" JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 150,0 145,0 142,5 145,0 135,0 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150,0 145,0 142,5 150,0 135,0

80 SERİSİ 13 JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 150,0 145,0 142,5 145,0 135,0 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150,0 145,0 142,5 150,0 135,0 16 MART 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 80 SERİSİ 13" JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 150,0 145,0 142,5 145,0 135,0 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150,0

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV MART 2015 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD ETİKETLEME FİYAT KK / TAKSİT 60 SERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 533561 B/A ) 448 470 55 SERİ 205/55R16

Detaylı

25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0 945,0 922,5 880,0 30 SERİSİ

25 SERİSİ 20 JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0 945,0 922,5 880,0 30 SERİSİ 1 AĞUSTOS 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri TL 25 SERİSİ 20" JANT 519619 305/25R20 S001 97Y XL 1.045,0 1.020,0 995,0 950,0 519611 285/25R20 S001 93Y XL 970,0

Detaylı

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ 140 042 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES 140 004 18*1,5-27*1 KAPALI 27 Kullanıldığı Yerler : STEYR BELDE OTOBÜS MAN MERCEDES SCANIA GERİ VİTES 140 005 140 006 9/16*18 UNF

Detaylı

Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories...

Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories... Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories...... kalitenin adı... Yıllardır, profesyonel el aleti kullanıcıları Altaş Lokma Setini tercih ederler. En kaliteli çelik kullanılarak, titizlikle dövülen

Detaylı

Kredi Kartına 12 Taksit (TL)

Kredi Kartına 12 Taksit (TL) 1 EYLÜL 2013 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 1 6 Taksit 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 145,0 145,0 140,0 137,5 130,0 TL 70 SERİSİ 13" JANT 613203

Detaylı

Form Metal Kod No : 30151 Mako Kod No:72046 304. Form Metal Kod No : 30153 Mako Kod No:72046 301. Form Metal Kod No : 30154 Mako Kod No:72046 303

Form Metal Kod No : 30151 Mako Kod No:72046 304. Form Metal Kod No : 30153 Mako Kod No:72046 301. Form Metal Kod No : 30154 Mako Kod No:72046 303 Form Metal Kod No : 30151 Mako Kod No:72046 304 Mako Grubu A Pinyon Diş Adedi 9 FIAT 35 NC - 50 NC - NM MİDİBÜS - KAMYONET B Pinyon Çapı ( mm ) 34.7 C Boy ( mm ) 78 D Helisin Kanal Sayısı 6 E Burç Delik

Detaylı

Camry; RX; iq; LS; Solara; xb; tc; Sienna; HS; Venza. MR2; XJ 12; XJ S V70 II; S60 I; V70 I; S80 I; C70 I Cabrio; C70 Coupe; S70; V70

Camry; RX; iq; LS; Solara; xb; tc; Sienna; HS; Venza. MR2; XJ 12; XJ S V70 II; S60 I; V70 I; S80 I; C70 I Cabrio; C70 Coupe; S70; V70 Değerli Müşterimiz, Yeni Benzin Enjeksiyon ürünlerimiz hakkında ürün bilgilerini bulabilirsiniz. 0258003702 Oksijen Sensörü SUBARU Legacy; Forester; Impreza Coupe; Impreza SUB 22690AA350; SUB 22690AA290

Detaylı

04.100.100 Araç Bilgileri (Vehicle Information) Ayna Mahrutiler Crown Wheel Pinions Ayna Mahruti Crown Wheel Pinion Z= 62-16 SEAT Arosa 085409143K 04-97 SEAT Cordoba/Vario 085409143K 02-93 SEAT Ibiza/ST

Detaylı

15 EKİM 2012 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri

15 EKİM 2012 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri Binek Otomobil Lastikleri 1 6 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150.0 140.0 135.0 132.5 125.0 70 SERİSİ 13" JANT 613203 165/70R13 B250 79T 150.0 140.0 135.0 132.5 125.0 613373 175/70R13

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

( MAYIS,HAZIRAN VE TEMMUZ ) AYI İÇERİSİNDE GELECEK OLAN "RC RACING" JANT MODELLERİMİZ

( MAYIS,HAZIRAN VE TEMMUZ ) AYI İÇERİSİNDE GELECEK OLAN RC RACING JANT MODELLERİMİZ RC RACING ( MAYIS,HAZIRAN VE TEMMUZ ) AYI İÇERİSİNDE GELECEK OLAN "RC RACING" JANT MODELLERİMİZ RESİM GÖRSELİ ÜRÜN KODU APLIKASYON ET C.B. RENK 517 6X14 4X100 35 67.1 MB 6X14 4X100 35 67.1 MB 578 6X14

Detaylı

Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories...

Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories... Lokma ve Avadanlıklar... Sockets and Accessories...... kalitenin adı... Yıllardır, profesyonel el aleti kullanıcıları Altaş Lokma Setini tercih ederler. En kaliteli çelik kullanılarak, titizlikle dövülen

Detaylı

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ 7.1. Birim Sistemleri Genel Kimya, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Reaksiyon Mühendisliği gibi birçok temel ve mühendislik derslerinde karşılaşılan problemlerde,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

Newsletter BASKI 04-2008

Newsletter BASKI 04-2008 22. Aralık 2008 Newsletter BASKI 04-2008 Değerli Müşterimiz Programımızdaki en son yenilikleri sizlere aşağıda sunuyoruz. Sorunuzmu var? Bizi arayın size yardımcı olalım. Saygılarımızla... PMA / TOOLS

Detaylı

SNR-2200 SNR-2202 SNR-2204 SNR-2206 SNR-2208 SNR-2210 SNR-2212 SNR-2214 MARŞ OTOMATİKLERİ

SNR-2200 SNR-2202 SNR-2204 SNR-2206 SNR-2208 SNR-2210 SNR-2212 SNR-2214 MARŞ OTOMATİKLERİ SNR-2200 3 Kullanıldığı Yerler : LADA SAMARA BOSCH TİPİ OTOMATİK SNR-2202 3 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES, VOLVO, AUDI, PASSAT, RENAULT 19 CLIO, ASTRA, VECTRA SNR-2204 3 Kullanıldığı Yerler : BMW OTOMATİK

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

TÜLOMSAŞ 1 50.00.101.0071 NAYLON FRENLİ SOMUN 4 50.00.101.0086 AKB CİVATA 13 50.00.101.0342 CİVATA 12 50.00.101.0288 SİLİNDİR BAŞLI SAC VİDASI KG

TÜLOMSAŞ 1 50.00.101.0071 NAYLON FRENLİ SOMUN 4 50.00.101.0086 AKB CİVATA 13 50.00.101.0342 CİVATA 12 50.00.101.0288 SİLİNDİR BAŞLI SAC VİDASI KG BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Sayfa - 1 1.101.0071 NAYLON FRENLİ SOMUN OLCUSU:M 16- NORM :DIN 982- KALITE :10-,AÇIKLAMA : 2.101.0084 AKB CİVATA OLCUSU:M 24X125/54- NORM :DIN 931- KALITE :8.8-,AÇIKLAMA : 3.101.0085

Detaylı

ALTERNATÖRLER. Özellikler / Specification Ürün Grubu: Bosch Tipi Gerilim: 12V Akım: 80A Kullanıldığı Yerler : 1916 / MERCEDES C/E 300 SEL

ALTERNATÖRLER. Özellikler / Specification Ürün Grubu: Bosch Tipi Gerilim: 12V Akım: 80A Kullanıldığı Yerler : 1916 / MERCEDES C/E 300 SEL 2500 Kullanıldığı Yerler : 1916 / MERCEDES C/E 300 SEL 2505 Akım: 120A Kullanıldığı Yerler : 190 / MERCEDES BMW 2510 Akım: 28A Kullanıldığı Yerler : JOHN DEREE BIS 2512 Kullanıldığı Yerler : FORD KAMYON,

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Kampanyalı Peşin TL Binek Otomobil Lastikleri 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 155,0 152,5 147,5 150,0 140,0

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) Kampanyalı Peşin TL Binek Otomobil Lastikleri 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 155,0 152,5 147,5 150,0 140,0 1 EKİM 2014 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 9 Taksit 6 Taksit 2 Taksit Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 155,0 152,5 147,5 150,0 140,0 70 SERİSİ 13"

Detaylı

VICTOR-REINZ YEDEK PARÇA SATIŞ FİYAT LİSTESİ

VICTOR-REINZ YEDEK PARÇA SATIŞ FİYAT LİSTESİ DAIHATSU D2APP01-BC-05-RNZ CONTA SILINDIR KAPAK-(DAIHATSU: APPLAUSE 90>> ) AD APPLAUSE CONTA SILINDIR 19.46 YOLDA D2APP01-BC-07-RNZ CONTA SUBAP KAPAK-(DAIHATSU: APPLAUSE 90>> ) AD APPLAUSE CONTA SUBAP

Detaylı

Kullanıldığı Yerler : FİAT-TOFAŞ 1600cc DOGAN,ŞAHİN,KARTAL MAKO-MARELLİ MUADİLİ MARŞ MOTOR PİNYON KAPAK ESKİ MODEL SFERO PİK DÖKÜM

Kullanıldığı Yerler : FİAT-TOFAŞ 1600cc DOGAN,ŞAHİN,KARTAL MAKO-MARELLİ MUADİLİ MARŞ MOTOR PİNYON KAPAK ESKİ MODEL SFERO PİK DÖKÜM 110 003 Ürün Grubu Mako Tipi Volant Yüksekliği 48.00 mm OEM Kodu 72332702 Arka Kovan Çap 72.90 mm Burç İç Çapı 10.00 mm Tam Boy 103.00 mm 65.90 mm 53.50 mm Kullanıldığı Yerler : RENAULT 12 MAKO-MARELLİ

Detaylı

2016/1 Fiyat Listesi

2016/1 Fiyat Listesi Subaru Forester Turbo 2009-2015 Subaru Forester, XV 2009-2015 Subaru Outback 2009-2015 Subaru Forester, XV, Levorg 2015-> Subaru Outback 2015-> Subaru BRZ 2010- > Honda CR-V 2013-2015 Honda Civic 2013-2015

Detaylı

Özellikler / Specification Mako Kodu 72046 301 Pinyon Çapı (mm) 34.5

Özellikler / Specification Mako Kodu 72046 301 Pinyon Çapı (mm) 34.5 30151 Mako Kodu 72046 307 Pinyon Çapı (mm) 34.7 Ürün Grubu Mako Gurubu (Çatalsız) Boy (mm) 78 Kullanıldığı Yerler :FIAT 35 NC - 50NC - NM,FIAT TRAKTÖR,IVECO M 23 - M24,FIAT MOTORLU,TÜMOSAN TRAKTÖRLER,DUCATO

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304)

PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304) PASLANMAZ BAĞLANTI ELEMANLARI FİYAT LİSTESİ ALTI KÖŞE PASLANMAZ FİBERLİ SOMUN (DIN985-A2-304) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 36,43 TL 38,26 TL 65,53 TL 149,36 TL 330,53 TL 469,29 TL 732,37 TL 934,73 TL

Detaylı

2016/1 Fiyat Listesi

2016/1 Fiyat Listesi Subaru Forester Turbo 2009-2015 Subaru Forester, XV 2009-2015 Subaru Outback 2009-2015 Subaru Forester, XV, Levorg Subaru Outback Subaru BRZ 2010- > Honda CR-V 2013-2015 Honda Civic 2013-2015 Honda Civic

Detaylı

ÜRÜN KODU STANDART LASTİKLER

ÜRÜN KODU STANDART LASTİKLER 26 Mart 2011 ECOCONTROL HIZ DESEN STANDART LASTİKLER ORİJİNAL EKİPMAN OLARAK GOODYEAR KULLANAN ARAÇ MODELLERİ 165/80 R 13 83T DURAGRIP 518170 121 165/70 R 13 79T DURAGRIP 518097 117 175/70 R 13 82T

Detaylı

AYIN ÜRÜNÜ 17 AĞUSTOS 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. Kredi Kartına 6 Taksit (TL) Peşin (TL)

AYIN ÜRÜNÜ 17 AĞUSTOS 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. Kredi Kartına 6 Taksit (TL) Peşin (TL) Binek Otomobil Lastikleri 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 90.0 95.0 97.5 100.0 105.0 70 SERİSİ 13" JANT 613193 165/70R13 B250 79T 90.0 95.0 97.5 100.0 105.0 613373 175/70R13 B250 82T 90.0

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

01 TEMMUZ 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. Kredi Kartına 4 Taksit (TL) Kredi Kartına 2 Taksit (TL)

01 TEMMUZ 2010 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. Kredi Kartına 4 Taksit (TL) Kredi Kartına 2 Taksit (TL) Binek Otomobil Lastikleri 2 Taksit 4 Taksit 6 Taksit 12 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 90.0 95.0 97.5 100.0 105.0 70 SERİSİ 13" JANT 613193 165/70R13 B250 79T 90.0 95.0 97.5 100.0

Detaylı

PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI

PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI FAN VE MOTOR SOĞUTMASINA GENEL BAKIŞ Üretici Model Sipariş numarası OE numaraları* ALFA ROMEO Mito 8EW 351 042-621 51817559 Mito 8EW 351 042-671

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL)

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) 23 NİSAN 2014 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 9 Taksit 6 Taksit 2 Taksit 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 155,0 155,0 147,5 150,0 140,0 70 SERİSİ

Detaylı

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL SICAK HADDELENM fi BOB N TEKN K ÖZELL KLER I HOT ROLLED COIL TECHNICAL SPECIFICATIONS TOSÇEL K KAL TE TOSÇEL K GRADE TOS-2711 STANDART KAL TES STANDARD

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 16 Şubat 2016 Pazar 2016 yılı Ocak ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2015 yılı Ocak ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 1 milyon 94 bin adet seviyesine

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification 164 012 164 024 165 012 165 024 165 124 166 012 166 112 177 012 Ürün Grubu Bosch Tipi Dış Çapı (mm) 125 OEM Kodu 125 045 010 Kalınlık (mm) 18.5 İç Çapı (mm) 89.5 Teknik Özellikler 12 Volt 35 Amp Kullanıldığı

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

ÜRÜN KODU STANDART LASTİKLER

ÜRÜN KODU STANDART LASTİKLER 1 OCAK 2011 ECOCONTROL EBAT HIZ DESEN STANDART LASTİKLER ORİJİNAL EKİPMAN OLARAK GOODYEAR KULLANAN ARAÇ MODELLERİ 165/80 R 13 83T DURAGRIP 518170 105 165/70 R 13 79T DURAGRIP 518097 111 175/70 R 13

Detaylı

Kampanyalı Fiyat Kredi Kartına 12 Taksit (TL) Uyumlu Araçlar

Kampanyalı Fiyat Kredi Kartına 12 Taksit (TL) Uyumlu Araçlar Mayıs 2013 BAHAR KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ Uyumlu Araçlar 12 Taksit 6 Taksit 4 Taksit 2 Taksit Fiyat Liste Fiyatı (Şubat 2013) İndirim Tutarı 70 Seri 14 Jant 185/70R14 61430300

Detaylı

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blade Diş Formunun Bilenmesi Grinding of the tooth form Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blades

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

TURBOCHARGER GMW NO VEHICLE MODEL TURBO NO & OEM NO FİYAT MEGASTAR, VA 70 0511250412E4, ALFA ROMEO RH B5 HINO JO8 TBP 431, YF75 ENGINE, 479039-002

TURBOCHARGER GMW NO VEHICLE MODEL TURBO NO & OEM NO FİYAT MEGASTAR, VA 70 0511250412E4, ALFA ROMEO RH B5 HINO JO8 TBP 431, YF75 ENGINE, 479039-002 1 / 7 TB031920LV BMC LEVEND TM 80 T18 5303970008 TURBO NO : 3K:K03 1870EAA482KCAAD, 53039880008 OEM NO: ~ TB358242MS BMC MEGASTAR, VA 70 0511250412E4, ALFA ROMEO RH B5 TURBO NO : IHI:VA70 0511 250412E4

Detaylı

Steering and Suspension Lenkung und Aufhängung SWAG No. Cylinder Head Components Zylinderkopfkomponenten. SWAG No.

Steering and Suspension Lenkung und Aufhängung SWAG No. Cylinder Head Components Zylinderkopfkomponenten. SWAG No. 03 09 update More than 50 years of experience in the automobile industry SWAG is one of the leading global wholesale partners with manufacturer competence for automotive wear parts on the free spare parts

Detaylı

AMORTİSÖR RULMANLARI ( TEK ) T yazanlar çifttir

AMORTİSÖR RULMANLARI ( TEK ) T yazanlar çifttir VKD 13500 PSA 50,00 VKD 35030 T PSA 20,10 VKD 24000 Fiat 7,79 VKD 35030 T Honda 20,10 VKD 35001 Renault 9,38 VKD 35030 T Suzuki 20,10 VKD 35001 T Renault 17,61 VKD 35030 T Toyota 20,10 VKD 35002 Renault

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

22 Mart - 31 Mart 2013 AYIN ÜRÜNÜ KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. 13 Jant 70 Seri 175/70R13

22 Mart - 31 Mart 2013 AYIN ÜRÜNÜ KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri. 13 Jant 70 Seri 175/70R13 Binek Otomobil Lastikleri 22 Mart - 31 Mart 2013 AYIN ÜRÜNÜ KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ Kampanyalı Fiyat Kredi Kartına 12 Taksit Kampanyalı Fiyat Kredi Kartına 6 Taksit Kampanyalı Fiyat Kredi Kartına 4 Taksit

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

STOKTA OLAN "RC RACING" MODELLERIMIZ

STOKTA OLAN RC RACING MODELLERIMIZ RC RACING ( STOK ) STOKTA OLAN "RC RACING" MODELLERIMIZ RESİM GÖRSELİ VOSSEN ÖN ARKA VE SAĞ SOL 8X18 5X120 40 72.6 MSF 9X18 5X120 35 72.6 MSF 155/156 8X18 5X112 40 73.1 MGM 9X18 5X112 35 73.1 MGM 8X18

Detaylı

01 MART 2011 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri

01 MART 2011 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri Binek Otomobil Lastikleri 12 Taksit 6 Taksit 4 Taksit 2 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 125.0 115.0 112.5 110.0 105.0 70 SERİSİ 13" JANT 613193 165/70R13 B250 79T 115.0 110.0 107.5

Detaylı

Anahtarlar Spanners. Lokma ve Avadanlıklar Sockets and Accessories. Tork Anahtarı Torque Wrench

Anahtarlar Spanners. Lokma ve Avadanlıklar Sockets and Accessories. Tork Anahtarı Torque Wrench İÇİNDEKİLER / PRODUCT OVERVIEW Anahtarlar Spanners SAYFA PAGE 08-23 Lokma ve Avadanlıklar Sockets and Accessories SAYFA PAGE 24-49 Tork Anahtarı Torque Wrench Gedore Çektirmeleri ile ilgili genel bilgi.

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

MCHANIX QUALITY SPARE PARTS

MCHANIX QUALITY SPARE PARTS QUALITY SPARE PARTS Bu katalogta kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece bilgi ve karşılaştırma amacı ile kullanımıştır. Ürünlerimizin tamamı orjinal ekipman değildir. Ancak

Detaylı

KATALOG & FİYAT LİSTESİ

KATALOG & FİYAT LİSTESİ KATALOG & FİYAT LİSTESİ Teknik Semboller 2 TAKIM DOLAPLARI Başarının anahtarı...... kaliteli Gedore ürünleri Gedore, dünyanın en büyük el aleti üreticilerinden biri olarak çeşitli sektörlerin sürekli

Detaylı

VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti. VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama Seti. Şanzıman Yağı Doldurma Aleti

VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti. VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama Seti. Şanzıman Yağı Doldurma Aleti 53 17 14 001 VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti VW Golf 2004 >, Golf Plus 2005 > 7 ileri şanzuman. Audi A3 2004 > with 7 ileri şanzuman. 53 17 14 002 VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama

Detaylı

80 SERİSİ 13" JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 160,0 157,5 152,5 145,0 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150,0 145,0 142,5 150,0 135,0

80 SERİSİ 13 JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 160,0 157,5 152,5 145,0 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 150,0 145,0 142,5 150,0 135,0 1 MART 2015 YAZ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 2 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613081 155/80R13 B330EVO 79T 160,0 157,5 152,5 145,0 TL 613341 165/80R13 B330 EVO 83T

Detaylı

Aracınızı polen, toz ve kirlere karşı koruma

Aracınızı polen, toz ve kirlere karşı koruma Aracınızı polen, toz ve kirlere karşı koruma Siz direksiyondayken araç, elektrik süpürgesi gibi kirleri toplar. Yapılan araştırmalar aracın hareket halindeyken, durduğu zamana göre altı kat daha kirli

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1 KAPO.100055020 Klima Kondanseri Universal 165,00 USD KAPO.1062380 Klima Kondanseri 1062380 Ford 80,00 USD KAPO.1234248 Klima Kondanseri 1234248 Ford 85,00 USD KAPO.13267648 Klima Kondanseri 1850219 Chevrolet

Detaylı

*Tavsiye edilen KDV dahil Türk Lirası fiyatlarıdır.

*Tavsiye edilen KDV dahil Türk Lirası fiyatlarıdır. ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD FİYAT ETİKETLEME 60 SERİ 225/60R16 98W EFFICIENTGRIP 521938 481 B/C )) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 254 B/A

Detaylı