HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ."

Transkript

1 SÖZLEŞME ESKİ HALİ HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ SÖZLEŞME YENİ HALİ HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde 1- Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nun 8595 Sicil no'sunda kayıtlı S.S.Birlik Sigorta Kooperatifinin nev'i değiştirmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine istinaden bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur. Şirket kurucu hissedarlarının ad, soyad, uyruk ve ikametgah bilgileri, Ankara 3 üncü Asliye Ticaret Mahkemesi nin 1997/1323 esas no'lu Tespit Raporu nda yer almaktadır. Kuruluş: Madde 1- Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nun 8595 Sicil no'sunda kayıtlı S.S.Birlik Sigorta Kooperatifinin nev'i değiştirmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine istinaden bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur. Şirket kurucu hissedarlarının ad, soyad, uyruk ve ikametgah bilgileri, Ankara 3 üncü Asliye Ticaret Mahkemesi nin 1997/1323 esas no'lu Tespit Raporu nda yer almaktadır. Şirketin Ticaret Unvanı: Madde 2- Şirketin ticaret unvanı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu Ana Sözleşme içerisinde kullanılan Şirket kelimesiyle Halk Sigorta A.Ş. ifade edilmektedir. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23, Şişli/İSTANBUL dur. Şirketin merkez, şube, irtibat bürosu, acentelik, bölge müdürlüğü ve temsilciliklerinin faaliyet göstereceği Şirketin Ticaret Unvanı: Madde 2- Şirketin ticaret unvanı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu Esas Sözleşme içerisinde kullanılan Şirket kelimesiyle Halk Sigorta A.Ş. ifade edilmektedir. Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23, Şişli/İSTANBUL dur. Şirketin merkez, şube, irtibat bürosu, acentelik, bölge müdürlüğü ve temsilciliklerinin faaliyet göstereceği

2 adresler ve bu adreslerde yapılacak değişiklere dair alınan Yönetim Kurulu kararları, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. Ayrıca, yasaların belirlediği diğer daire ve kurumlara da bilgiler verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum, fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu nun uygun göreceği yer ve adreslerde faaliyetini sürdürür. Şirketin Süresi: Madde 4- Şirket, herhangi bir süre ile kısıtlı olmadan faaliyetini sürdürür. adresler ve bu adreslerde yapılacak değişiklere dair alınan Yönetim Kurulu kararları, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. Ayrıca, yasaların belirlediği diğer daire ve kurumlara da bilgiler verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum, fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu nun uygun göreceği yer ve adreslerde faaliyetini sürdürür. Şirketin Süresi: Madde 4- Şirket, herhangi bir süre ile kısıtlı olmadan faaliyetini sürdürür. Amaç ve Konu: Madde 5- Şirketin başlıca kuruluş amacı, Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a-) Ülke içinde veya dışında her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapabilir, b-) Sigorta işleri ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai işlemleri gerçekleştirebilir, kısmen veya tamamen gerçekleşen işlemleri devir alabilir veya devredebilir, c-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için başka şirketler kurabilir, kurulmuş Amaç ve Konu: Madde 5- Şirketin başlıca kuruluş amacı, Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a-) Ülke içinde veya dışında her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapabilir, b-) Sigorta işleri ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai işlemleri gerçekleştirebilir, kısmen veya tamamen gerçekleşen işlemleri devir alabilir veya devredebilir, c-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için başka şirketler kurabilir, kurulmuş

3 şirketlere iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu nun 15/son maddesi hükmü saklıdır. d-) İstikraz tahvillerini, her nevi tahvil ve bonoları, hisse senetlerini, diğer menkul kıymetleri, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde faaliyet göstermemek kaydıyla alabilir veya satabilir, e-) Şirket, yasaların izin verdiği çerçevede yatırım fonları kurabilir, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir, sermaye piyasalarından kaynak temin etmek amacıyla yurt içinde veya dışında kısa, uzun veya orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia akreditifleri ve benzeri borçlanmalarda bulunabilir, bu borçlanmalar karşılığında her türlü tahvil, bono, senet ve benzeri kıymetleri ve belgeleri ihraç ile kote edebilir, f-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, g-) Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur, h-) Şirket, üçüncü şahısların taşınır veya taşınmaz mallarını kiralayabilir, rehin ve/veya ipotek alabilir, alınmış rehinleri kaldırabilir ve ipotekleri fek edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumlarından gerekli izin alınacaktır. şirketlere iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu nun 15/son maddesi hükmü saklıdır. d-) İstikraz tahvillerini, her nevi tahvil ve bonoları, hisse senetlerini, diğer menkul kıymetleri, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde faaliyet göstermemek kaydıyla alabilir veya satabilir, e-) Şirket, yasaların izin verdiği çerçevede yatırım fonları kurabilir, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir, sermaye piyasalarından kaynak temin etmek amacıyla yurt içinde veya dışında kısa, uzun veya orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia akreditifleri ve benzeri borçlanmalarda bulunabilir, bu borçlanmalar karşılığında her türlü tahvil, bono, senet ve benzeri kıymetleri ve belgeleri ihraç ile kote edebilir, borçlanma araçlarının ihracında Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. f-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir, g-) Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur, h-) Şirket, üçüncü şahısların taşınır veya taşınmaz mallarını kiralayabilir, rehin ve/veya ipotek alabilir, alınmış rehinleri kaldırabilir ve ipotekleri fek edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumlarından gerekli izin alınacaktır.

4 İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER Şirket Sermayesi: Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde (Onbeşmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL (KırkmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde (Dörtmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden TL yi (Otuzbeş-milyonaltıyüzyetmişikibindoksanüçTürkLirası) temsil eden (Üçmilyarbeş-yüzaltmışyedimilyonikiyüzdokuzbinüçyüz) adet hisse, T.Halk Bankası A.Ş. ye aittir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir. Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, yılları arasında olmak üzere gerekli İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ ve SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSELER Şirket Sermayesi: Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 710 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi TL (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) itibari değerde (Onbeşmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL (YetmişmilyonTürkLirası) olup her biri 1.-KR (BirKuruş) değerinde (Yedimilyar) adet hisseye bölünmüştür Şirket çıkarılmış sermayesinin % 89,18 oranına tekabül eden ,69.- TL yi (AltmışikimilyondörtyüzyirmialtıbinyüzaltmışbirLira,altmışdokuz- Kuruş) temsil eden (Altımilyarikiyüzkırkikimilyonaltıyüzonaltıbinyüzaltmışdokuz) adet hisse, T.Halk Bankası A.Ş. ye aittir. Bakiye % 10,82 orana tekabül eden çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisseler, muhtelif ortaklara aittir. Hisse senetleri nama yazılı olup Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, yılları arasında olmak üzere gerekli

5 gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisse Senetlerinin Temsil Hakkı: Madde 9-Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak bildiri hepsine karşı geçerli olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan haklar, ortak bir temsilcinin tayin olunmaması halinde, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahiplerinin de birden fazla olması durumunda da ortak bir temsilci ile temsil olunurlar. gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibarı değerinin üzerinden hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedeli tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisselerin Temsil Hakkı: Madde 7-Bir hissenin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak bildiri hepsine karşı geçerli olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisseden doğan haklar, ortak bir temsilcinin tayin olunmaması halinde, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahiplerinin de birden fazla olması durumunda da ortak bir temsilci ile temsil olunurlar. Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde 11- Sermayenin artırılması veya azaltılması işlemleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde 8- Sermayenin artırılması veya azaltılması işlemleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU, DENETİM ve DENETÇİLER Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Dağılımı: Madde 12- Yönetim Kurulu, doğal üye genel müdür dahil olmak üzere en az 7 (yedi ), en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatında öngörülen hususlar dikkate alınır. 2-Doğal üye olan Genel Müdür hariç, Yönetim Kurulu nun görev süresi, 3 yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilebilir. 3-Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ile biter. 4-Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen ilk oturumda aralarından bir üyeyi, Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulu Başkanı; bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Dağılımı: Madde 9- Yönetim Kurulu, doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere en az 5 (beş ) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatında öngörülen hususlar dikkate alınır. 2-Doğal üye olan Genel Müdür hariç, Yönetim Kurulu nun görev süresi, 3 yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilebilir. 3-Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ile biter. 4-Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen ilk oturumda aralarından bir üyeyi, Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulu Başkanı; bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkanlık eder. 5- Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. 6- Yönetim Kurulu nda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı, belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümlerine göre hareket edilir.

7 Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı: Madde 13- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve ilzamı için her türlü belirlemeyi yapmaya, Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişileri, bunların temsil şeklini, derecelerini ve yetkilerini belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu kararlarını sirküler halinde tanzim edip Ticaret Sicili nde tescil ve ilan etmek zorundadır. Şirket, Şirket Unvanı altına koyulan, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş en az biri birinci derecede olmak üzere iki yetkilinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması: Madde 14- Yönetim Kurulu Üyeliği süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalmış olması durumunda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu nca atama yapılır. Atanan Üyenin görev süresi, yerine atandığı üyenin süresi ile sınırlıdır. Bu atama ilk genel kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesinin azli durumunda azledilen Üyenin yerine yeni üye Genel Kurul tarafından seçilir. Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı: Madde 10- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve ilzamı için her türlü belirlemeyi yapmaya, Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişileri, bunların temsil şeklini, derecelerini ve yetkilerini belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu kararlarını sirküler halinde tanzim edip Ticaret Sicili nde tescil ve ilan etmek zorundadır. Şirket, Şirket Unvanı altına koyulan, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş en az biri birinci derecede olmak üzere iki yetkilinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması: Madde 11- Yönetim Kurulu Üyeliği süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalmış olması durumunda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu nca atama yapılır. Atanan Üyenin görev süresi, yerine atandığı üyenin süresi ile sınırlıdır. Bu atama ilk genel kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesinin azli durumunda azledilen Üyenin yerine yeni üye Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri: Madde 15- Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri: Madde 12-. Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu

8 görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde devretmek, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu na göre genel müdür vasıflarına haiz birini, Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını belirleyeceği şartlar ve limitler çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın genel müdür için öngördüğü görevlerin ve Şirketin bütün idari işlemlerinin yanı sıra Şirketin faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar. görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmek, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu na göre Genel Müdür vasıflarına haiz birini, Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını belirleyeceği şartlar ve limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Şirketin bütün idari işlemlerinin yanı sıra Şirketin faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu: Madde 16- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir Üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul un ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Toplantıları, kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu nun gündemi, çağrıyı yapan Başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu: Madde 13- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir Üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul un ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Toplantıları, kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu nun gündemi, çağrıyı yapan Başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile

9 ilgili konularda önerge verebilirler. Yönetim Kurulu nun toplanıp gündemini görüşebilmesi ve karar alabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayılarına göre toplantı ve karar yeter sayıları aşağıdaki gibidir. Üye Tam sayısı Toplantı Yeter Sayısı Karar Yeter Sayısı Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu takdirde alınacak kararda oybirliği şartı aranır. ilgili konularda önerge verebilirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri, istifa etmiş sayılırlar.

10 Yönetim Kurulu Ücretleri: Madde 17- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulu Ücretleri: Madde 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir. Denetçiler: Madde 18- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatının aradığı nitelikleri haiz 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler, Genel Kurul kararına göre en çok üç yıl için seçilirler. Denetçilere ödenecek ücret, Genel Kurulca belirlenir. Denetçiler, Şirket Ana Sözleşmesi ile düzenlenen hükümler, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar. Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu: Madde 15- Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve/veya, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Şirketimiz ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş aykırılıklarında birinci fıkrada belirtilen Kanunlar ve/veya Kurumların düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir. Komiteler: Madde 16- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri uyarınca ihtiyaç halinde ve ya gerek görülmesi durumunda Komiteler kurmaya yetkili olup, bu şekilde kurulan Komiteler, Şirket organı niteliğindedir.

11 Denetimden Sorumlu Komite: Madde: 17-) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere en az iki üyesi bulunan Denetim Komitesi oluşturur. Bu Komitenin üyeleri, icraî görevleri bulunmayan ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri bulunan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi: Madde:18-) Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitenin temel görevi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar. Belirlenen riskler için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. Söz

12 konusu görev doğrultusunda Şirketin ilgili Birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek durum değerlendirmesini ve var ise önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kurulu na sunar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL Genel Kurul: Madde 19- Şirket Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurul un Görev ve Yetkileri: Madde 20- Genel Kurul, bu Ana Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Genel Kurul: Madde 19- Şirket Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurul un Görev ve Yetkileri: Madde 20- Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Genel Kurul Toplantısına Davet: Madde 21- Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ile gündemi ve çağrı, toplantı gününden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile ilan olunur. Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan: Madde 21- Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi ile ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az üç hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, yurt çapında yayın yapan en az bir gazete, Şirket internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.

13 Borsada işlem gören Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez. Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem görmeyen Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Ancak söz konusu hisselerden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap ta toplu şekilde izlenenler için Pay Defterindeki kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinenlere çağrı ilanı iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Genel Kurul un Toplanması: Madde 22- Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülk idare biriminin sınırlarında veya sınırları dışında uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi, çağrıyı yapana aittir. Genel Kurul un Toplanması: Madde 22- Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülk idare biriminin sınırlarında veya sınırları dışında uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi, çağrıyı yapana aittir. Gündem: Madde 23- Olağan genel kurul toplantısının gündeminde; Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının okunması, bilanço kar/zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, karın dağıtımı hakkındaki teklifler, süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görüşülmesi gerekli görülen diğer hususlar yer alır. Gündem: Madde 23-Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyeleri ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır. Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde; toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır. Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

14 Genel Kurula Katılım, Elektronik Ortamda Genel Kurul: Madde:24-) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurula katılım işlemlerini gerçekleştirir. Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda genel kurul sisteminin kurulması ve işleyişinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilir. Genel Kurul Divanı: Madde 24- Genel kurul toplantılarını Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili açar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık yapacak kişi, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veyahut seçilecek Genel Kurul Toplantı Başkanlığı: Madde:25-) Genel Kurul toplantılarını Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Şirket üst düzey yöneticisi açar. Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Şirket üst düzey yöneticisi başkanlığında, Genel Kurulca, ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 adet tutanak yazmanı ve 1 adet de oy toplama memurundan

15 Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında, Genel Kurulca ortak ya da ortak olmayan kişilerden seçilecek bir katip ve bir oy toplayıcısından oluşur. oluşur. Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir. Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir. Karar Nisabı: Madde 25- Genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı İle Kararların Etkisi: Madde:26-) Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır. Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli: Madde 26- Oy hakkı veren tüm payların sahipleri Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerinde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilir. Birikimli oy kullanma esasları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır. Birikimli oy sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği seçimi için ayrı ayrı hesaplanır. Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli: Madde 27- Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı, soyadı ile imzası yer alır. Oyunu kullanan kişi, oylarını, oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.

16 Birikimli oy kullanma zorunluluğu olmaması durumunda; Genel kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. El kaldırmak suretiyle kullanılan oyların sayısının tam olarak tespit edilebilmesi için icabında genel kurul başkanı ve oy toplayanlar bu hususta gerekli tedbirleri alırlar. Genel kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin yapacakları talep üzerine gizli oya başvurulur. Bu takdirde genel kurul başkan ve oy toplayanlar, gizliliği temin edecek şekilde gerekli tedbirleri alırlar. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanma konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul Zabıtlarının Tanzim, Tescil ve İlanı: ÇIKARTILMIŞTIR. Madde 28- Genel kurula katılanları gösteren hazirun cetveli, genel kurul toplantısında alınan kararların mahiyetini gösteren bir tutanak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanır. Usulüne uygun hazırlanan tutanak ve cetvel ile Yönetim Kurulu kararları yasal süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilir. Bilançonun Tasdiki ve İbra: Madde 29- Bilançonun onaylanmasına dair Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ve Müdürlerin ibrasını da kapsar. Ancak bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş ve/veya bilanço hatalı olarak Bilançonun Tasdiki ve İbra: Madde 28- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı

17 düzenlenmiş ise, bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Müdürler ibra edilmiş olmazlar. hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz. Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra kararı, Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz. Anasözleşme Değişikliği Madde 27- Anasözleşme değişikliği için önceden Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni alınır. Genel kurul tarafından kabul edilen değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden sonra geçerli olur. Esas sözleşme Değişikliği Madde 29- Esas sözleşme değişikliği için önceden Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın izni alınır. Genel kurul tarafından kabul edilen değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden sonra geçerli olur. BEŞİNCİ BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜ DAĞITIMI BEŞİNCİ BÖLÜM MUHASEBE DÜZENİ, FİNANSAL TABLOLAR, FAALİYET RAPORU VE KAR DAĞITIMI Hesap Dönemi ve Muhasebe Sistemi: Madde 30- Şirketin yıllık hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının otuz birinci gününün sona ermesiyle biten dönemdir. Şirket Yönetim Kurulunun, kanunen tutacağı defterler ile bilanço, kayıt ve düzeninde Maliye Bakanlığı yanı sıra, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni: Madde:30-) Şirket in hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter. Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış,

18 raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur. kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şirketçe, finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu: Madde:31-) Yönetim Kurulu; özet raporu ile birlikte ortaklarının, tasarruf sahiplerinin ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak üzere kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, statü, yönetim ve organizasyon yapısı, insan kaynakları, faaliyetleri, finansal durumları, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgiler ile finansal tabloların yer aldığı yıllık faaliyet raporu düzenler, bağımsız denetimden geçmiş haliyle genel kurula sunar, belirtilen süre ve yerlerde yayımlar Bağış ve Yardımlar: Madde:32-) Şirket, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış veya yardım yapabilir. Safi Karın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı: Madde 31- Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar, safi karıdır. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar Net Karın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı: Madde 33-Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar, Net karıdır. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar

19 aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu bağlamda safi karın; a-) Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye, b-) Kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu nca tespit edilen oranda birinci temettü ayrılır. c-) Bakiyenin; c.1-) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, azami yüzde beşe (%5) kadar olan kısmı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir. c.2-) Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır. c.3-) c.1 ve c.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamından ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince yedek akçe olarak ayrılır. d-)yukarıdaki dağıtımlar sonrasında geriye kalacak safi kar tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul un belirleyeceği şekil ve surette dağıtıma tabi tutulur. İş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu bağlamda net karın; a-) Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye, b-) Kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu nca tespit edilen oranda birinci temettü ayrılır. c-) Bakiyenin; c.1-) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir. c.2-) Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır. c.3-) c.1 ve c.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamından ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu nun 519 maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince yedek akçe olarak ayrılır. d-)yukarıdaki dağıtımlar sonrasında geriye kalacak safi kar tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul un belirleyeceği şekil ve surette dağıtıma tabi tutulur. İş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye

20 alınamaz. Türk Ticaret Kanunu nun 473.maddesi hükmü saklıdır. alınamaz. Türk Ticaret Kanunu nun 512. maddesi hükmü saklıdır. ALTINCI BÖLÜM ŞİRKETİN FESİH, TASFİYE, BİRLEŞME VEYA DEVRİ Şirketin İnfisah ve Tasfiyesi: Madde 32- Şirketin infisah ve tasfiyesi hakkında Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. İlan: YEDİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Madde 33- Yasalara, tüzüklere ve bu Ana Sözleşme ye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve traj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan edilir. Yasalar ve Anasözleşmede öngörülen sürelere uyulur. Şirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye Piyasası düzenlemelerine ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyulur. Kanuni Hükümler: Madde 34- Bu Ana Sözleşme de yazılı olmayan hususlar hakkında Şirketin tabi olduğu Sigortacılık Mevzuatı, Kanun ve buna ilişkin Yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. ALTINCI BÖLÜM ŞİRKETİN FESİH, TASFİYE, BİRLEŞME VEYA DEVRİ Şirketin fesih ve Tasfiyesi: Madde 34- Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. İlan: YEDİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu Esas Sözleşme ye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin internet sitesinde ve yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede ilan edilir. Yasalar ve Esas sözleşmede öngörülen sürelere uyulur. Şirket tarafından yapılan ilanlarda Sermaye Piyasası düzenlemelerine ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyulur. Kanuni Hükümler: Madde 36- Bu Esas Sözleşme de yazılı olmayan hususlar hakkında Şirketin tabi olduğu Sigortacılık Mevzuatı, Kanun ve buna ilişkin Yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

21 Ana Ortaklık Banka Denetim ve Gözetimi: Madde 35- Ana ortaklık konumundaki T.Halk Bankası A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 43 ve 66 ncı maddeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere iç denetim elemanları, uzmanları ve sair yetkili personeli tarafından inceleme, denetleme ve sair çalışmaları yapma yetkisine haizdir. Ana Ortaklık Banka Denetim ve Gözetimi: Madde 37- Ana ortaklık konumundaki T.Halk Bankası A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 43 ve 66 ncı maddeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere iç denetim elemanları, uzmanları ve sair yetkili personeli tarafından inceleme, denetleme ve sair çalışmaları yapma yetkisine haizdir. Hisselerin Kaydileştirilmesi: SEKİZİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.

HALK SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ. ANA SÖZLEġMESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ

HALK SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ. ANA SÖZLEġMESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ HALK SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ Kuruluş: Madde 1- Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nun 8595 Sicil no'sunda kayıtlı S.S.Birlik Sigorta Kooperatifinin nev'i değiştirmesi suretiyle

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET HALK SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Yönetim Kurulu nca; Şirketimizin 2016 yılı 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 6 Nisan 2017 Perşembe

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde:1-) Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Esas Sözleşmesi, 4603 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde 1- Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Ana Sözleşmesi 4603 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Madde:1-) Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi nin Esas Sözleşmesi, 4603 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

YENİ ESKİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ BİRİNCİ BÖLÜM

YENİ ESKİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ BİRİNCİ BÖLÜM ESKİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YENİ TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Kuruluş: Kuruluş: Madde 1- Türkiye Halk Bankası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş: Madde 1- T.C. Ziraat Bankası 4603 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ne dönüştürülmüştür.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. İçindekiler

ESAS SÖZLEŞME. İçindekiler İçindekiler MADDE 1 KURULUŞ... 2 MADDE 2 KURUCULAR... 2 MADDE 3 ÜNVAN... 2 MADDE 4 AMAÇ VE KONUSU... 2 MADDE 5 ŞİRKETİN MERKEZİ... 4 MADDE 6 ŞİRKETİN SÜRESİ... 4 MADDE 7 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ... 4

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I ESAS HÜKÜMLER KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1. Aşağıda ünvan ve adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 21.07.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 09:00 da aşağıda

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı