TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI"

Transkript

1 T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI UZMANLIK TEZİ HAZIRLAYAN İmren BULUT ANKARA-EKİM-2007

2 ÖNSÖZ İnsanlığın var oluşundan itibaren devam eden teknolojik gelişim hayatın her alanında etkili olmuş, buna bağlı olarak sürekli gelişen dünyaya uyum sağlayabilmek için tüm ülkeler teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bu kapsamda, gümrük sistemi de teknolojik gelişmelerin etkisi altında kalmış, söz konusu gelişmelere bağlı olarak vergilendirme sistemi başta olmak üzere her alanda sürekli bir gelişim sürecine girmiştir. Bu çalışmada, öncelikle dünyada Gümrük Tarife Sisteminin ve Türk Gümrük Tarife Sisteminin tarihçesi incelenmiş olup, devamında teknolojik gelişmelerin etkisi sonucu dünyada ve Türk Gümrük Tarife Sistemi nde meydana gelen değişmeler ve teknolojik gelişim nedeniyle artan eşya türlerinin sınıflandırılmasında Tarife Sisteminin yaşadığı sorunlara değinilmiştir. i

3 ABSTRACT Technolojical developments have been affected in the every area of the life since the being of humanity. As a result, every country have been observing the technolojical developments closely to adapt to the continiously developing world. In this concept, the Customs System has been affected by the technolojical developments and had an improving process especially in taxation and other applications. In this study, firstly the history of the Customs Tarif System in the world and in the Turkey has been discussed. After this, the problems appeared in the classification of the increasing number of goods caused by technolojical developments and the effects of the technolojical developments on the Customs Tarif System in the world and Turkey has been studied. ii

4 İÇİNDEKİLER Abstract i Önsöz ii İçindekiler... iii Tablo ve Şekiller Dizini...viii Kısaltmalar.ix Giriş..1 BÖLÜM I TEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Dünden Bugüne Teknoloji Teknolojik Gelişmelerin Kronolojik Gelişimi...8 iii

5 BÖLÜM II ULUSLARARASI EŞYA NOMANKLATÜRLERİ 2.1. Uluslararası Eşya Nomanklatürleri nin Tarihsel Gelişimi Yılları Arasındaki Gelişmeler Milletler Cemiyeti Gümrük Nomanklatürü Taslağı (League of Nations Draft Customs Nomanclature) Gümrük İş Birliği Nomanklatürü (Customs Cooperation Counsil Nomanclature) Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (The Standart International Trade Classification- SITC) Armonize Sistem Nomanklatürü nün Kabulü Armonize Sistem Nomanklatürü nün Tanımı ve Genel Yapısı Armonize Sitem Nomanklatürü nün Tanımı Armonize Sistemin Genel Yapısı Armonize Sistemin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar Bölüm ve Fasıl Notları (Alt Pozisyon Notları Dahil) Armonize Sistemin Pozisyon ve Alt Pozisyonları.26 iv

6 Armonize Sistemin Tamamlayıcı Belgeleri Armonize Sistemin Gelişimi : AB Örneği AB deki Modern Uygulamalar TARIC TARIC in Tarihçesi ve Yasal Zemini TARIC Sisteminin Tanımı TARIC in Kapsamı ve Yapısı TARIC in İşleyişi Eşyaların Sınıflandırılması Yönünden TARIC Cetveli ITMS Genel Karşılıklı Çalışabilirlik Uygulama Stratejisi (IIS) Geliştirme Adımları Alan ve Veritabanları.55 v

7 BÖLÜM III TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİNİN KISA TARİHÇESİ 3.1. Gümrük Darüttalimi Rüsumat Emanetinin Kuruluşu Rüsumat Emanetinin Kaldırılışı BÖLÜM IV TEKNOLOJİK GELİŞİMİN TARİFEYE ETKİLERİ 4.1. Teknolojik Gelişimin Tarifeye Etkilerine İlişkin Örnekler Biodizelin Sınıflandırılması Biodizelin Tanımı Biodizelin Teknolojik Gelişimi Biodizelin Kimyasal Yapısı Biodizelin Dünyadaki Üretim Alanları Biodizeldeki Teknolojik Gelişimin Tarifeye Yansıması Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Ortaya Çıkması ve Organik Gıdaların Armonize Sistem Nomanklatürü nde Sınıflandırılması 71 vi

8 Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Tanımı ve Üretim Süreci Gen Teknolojisi ve Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Gelişimi Organik Gıdaların Tanımı ve Sınıflandırılmasında Ortaya Çıkan Sorunlar Organik Gıdaların Tanımı Organik Gıdaların Sınıflandırılması Dijital Kameralar ve Görüntü Kaydedici Kameralar Dijital Kameralar ve Görüntü Kaydedici Kameraların Sınıflandırılması 77 BÖLÜM V SONUÇ VE DEĞERLENDİRME..80 TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNİ vii

9 TABLOLAR: Tablo 1: TARIC kodu ve Ek Kodların Yapısı...68 Tablo 2: ITMS Sisteminde Aday Ülkelerin Takip Etmesi Gereken Öncelikler 74 Tablo 3: ITMS projesi kapsamında Üye Ülkelerin hangi sistemlerini hangi öncelik ile hazır hale getirmeleri gerektiğine ilişkin tablo..78 ŞEKİLLER: Şekil 1: ITMS Sisteminin CCN/ CSI Network Ağı üzerinden İşleyişi..71 Şekil 2: Topluluk IT Sistemlerinin İşleyiş Yapısı..79 KISALTMALAR viii

10 AS Armonize Sistem BIO Bağlayıcı Mense Bilgisi CCCN Customs Cooperation Council Nomenclature (Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü) CN Combined Nomenclature DGÖ Dünya Gümrük Örgütü EBTI ECICS Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi Avrupa Kimyasal Maddelere İlişkin Gümrük Envanteri GİK Gümrük İşbirliği Komitesi HS Harmonised System Nomenclature ISPP Veri İşlenmesi Prosedürleri için Bilgi Sistemleri ITA Information Technology Agreement (Bilgi Teknolojisi Anlaşması) KN Kombine Nomanklatür NCTS Topluluk Bilgisayarlı Transit Sistemi NIMEXE Avrupa Toplulukları Dış Ticaret İstatistiğine Ait Mal Nomanklatürü ix

11 ve Üye Devletler Arasında Ticaret İstatistiği SITC Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (The Standart International Trade Classification) SMS Model İşletim Sistemi TARIC Tariff Intégré des Communautés Européennes Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemi TAXUD Taxation and Customs Union AB Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Departmanı TQS Tarife Kotaları ve Gözetimi x

12 xi

13 I. GİRİŞ Teknoloji tarihi insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yapılan icat ve keşifler ile sürekli gelişim göstermiştir. Bu gelişim sonucu sürekli insan hayatını kolaylaştıran yeni eşyalar geliştirilmiş, bu çerçevede eşyaların çeşitliliği zamanla ticaretin nitelik ve niceliksel olarak gelişimini sağlamıştır. Tarihin gelişmemiş dönemlerinde, belirli bir toprak parçası sınırları içinde seyreden ticaret, sonrasında ülke düzeyinde ve yakın ülkeler arasında gerçekleşirken, daha sonra teknolojik gelişmelerin nitelik ve niceliksel olarak artması sebebiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bununla birlikte, ülke ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sınırlı sayıda üretilen mallar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda zamanla daha büyük miktarlarda üretilmeye ve ülke sınırları dışında da satılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda, eşya çeşitliliği artarken ticaret de uluslararası bir boyut kazanmış, bu durum ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla eşyaların sınıflandırılması gereksinimini doğurmuştur. Bu gereksinimin sonucu olarak da 19.yy ortalarından itibaren modern anlamda eşya sınıflandırılması çalışmaları başlamıştır. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca gümrüklerin ana görevi önemli bir milli bütçe kaynağı olan gümrük vergilerini toplamaktan ibaret olurken,19.yy.dan itibaren teknolojik gelişmeler doğrultusunda hız kazanan uluslararası ticaret, gümrük idarelerini teknolojik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olarak gümrük işlemlerini sürekli yenileyen bir yapılanmaya sevk etmiştir. Böylece gümrük idareleri, gümrük 1

14 mevzuatı ve gümrük vergileri açısından devletin iktisadi politikasını yönlendiren kurumlar haline gelmiştir. Bu durum ülkelerin teknolojik ve ticari gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve gümrük vergilerini kontrol altında tutulabilmesi amacıyla ortak bir nomanklatür kullanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede, bugün dünya ticaretinin %98 inde geçerli olan Armonize Sistem Nomanklatürü geliştirilmiştir 1. Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü 3501 sayılı ve 10 Kasım 1988 tarihli Kanun la 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilerek Gümrük Giriş Tarife Cetvelimizin hazırlanmasında esas alınmıştır. Bunu takiben, ülkemizin tarihinden itibaren Gümrük Birliği ne dahil olması nedeniyle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde, Armonize Sistem Nomanklatürüne dayalı olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü esas alınarak 12 rakamlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu uygulamasına geçilmiştir. Gümrük Giriş Tarife Cetveli, uluslararası ticarete konu olan malların türlerine ve niteliklerine göre sistematik olarak numaralandırılarak sınıflandırılmasını ve bu eşyaların ithalatında alınması gereken ithalat vergi oranlarını gösteren bir cetvel olarak tanımlanmaktadır 2. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler doğrultusunda çeşitlilik kazanan eşya türlerinin sınıflandırılmasında, Armonize Sistem ve Kombine Nomanklatüre uyum sağlamaktadır. 1 Armonize Sistem Komitesi 39. dönem toplantı raporu, Brüksel, 30 Mart AKÇA K., Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Eşyanın Sınıflandırılması ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi, Uzmanlık Tezi, Gümrükler Genel Müdürlüğü,

15 Bu çalışmada, mikro düzeyde teknolojik gelişmeler nedeniyle çeşitlenen eşyaların sınıflandırılması hususunda, Armonize Sistem ve Kombine Nomanklatürü başta olmak üzere uluslararası tarife sistemlerinin işleyişinde ortaya çıkan etkiler ve makro düzeyde teknolojik gelişmelerden uluslararası tarife sistemlerinin nasıl fayda sağladığı hususları hakkında bilgi verilmiştir. Bu çerçevede, I. Bölüm de teknolojinin tarihsel süreci ele alınarak, teknolojik gelişmelerin yüzyıllar itibariyle nasıl bir gelişme gösterdiği ele alınmıştır. II. Bölüm de uluslararası eşya nomanklatürünün tarihsel gelişimi kapsamında Armonize Sistem ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı günümüz dönemi yeni eşyalar ve bu eşyaların sınıflandırılması hususu üç örnek üzerinde incelenmiştir. III. Bölüm de, Türk Gümrük Sistemi nin tarihçesi ele alınmıştır. Bununla birlikte Türk Gümrük Sistemi içinde tarife uygulamasının gelişim sürecine değinilmiştir. IV. Bölüm de ise uluslararası tarife sisteminin teknolojinin getirdiği yeniliklerden nasıl faydalandığı hususu ele alınmış olup, teknolojik gelişimin tarife sistemine yansıması iki örnek üzerinde açıklanmıştır. 3

16 BÖLÜM I TEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Dünden Bugüne Teknoloji İnsanın kendi doğasından beslenen yaratma isteği teknolojideki gelişmelerin ana sebebidir. Bu çerçevede, insanoğlu yaşamı boyunca sürekli olarak icat yapma ihtiyacı duymuş ve icatların tarih boyunca süreklilik arz etmesi nedeniyle teknoloji sürekli yenilenen, değişim gösteren bir süreç haline gelmiştir. Yıllardır hayatımızın içinde olan teknolojik süreci incelemeden önce teknolojinin kelime anlamına değinelim. Hemen her fırsatta kullandığımız teknoloji sözcüğü, sanat ya da beceri anlamına gelen yunanca "Techne" ve bilim ya da çalışma anlamına gelen "Logia" sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. Teknolojik gelişim süreci kapsamında Babilde ilk toplama makinası olan abaküs icat edilmiştir. M.Ö 2000 yılı civarında kaleme alınan Hammurabi yasalarında belirtilen inşaat yapım kuralları, belgelenen en eski mühendislik kuralları sayılmaktadır. Anadolu da yaşamış olan Thales, M.Ö 550'lerde geometrinin temellerini atan Pisagor okulunu kurmuştur. Aynı dönemlerde yaşayan Arşimed in (M.Ö 287) birleşik makaraları, hidrolik vidaları, büyüteci bulması ve kaldıraç kanunlarının uygulandığı savaş makinelerinin icadı modern mühendisliğin ilk adımları sayılabilir. Kaldıraç kanunlarının icadı Fen bilimlerindeki gelişmenin de 4

17 başlangıcı sayılmaktadır. Mısırlılar ve Yunanlıların icat etme yetenekleri tarihsel olarak bilinmekle birlikte teknolojik olarak ilk uygulayıcılar Romalılardır. Romalılar mühendislikte gösterdikleri başarıların yanında standart ölçütlerin geliştirilmesine ve örgütlenmeye büyük önem vermişlerdir. Bu çalışmalar bilim ve tekniğin birleştirilmesi olarak nitelendirilmiştir. Toplumlar arasında ticaret geliştikçe edinilen bilgilerde hızla yayılmıştır. Yayılan bu bilgilerin Çinliler tarafından büyük bir maharetle ve batıdan çok daha önce teknolojiye dönüştürüldüğü bilinir. Örneğin demir kalıpçılık, dümen, kağıt, ipek dokumacılığı, barut (1000 civarı), matbaacılık (1045 civarı) gibi buluşların Avrupa da keşfedildiği 14.yy.dan yüzlerce yıl önce Çin de uygulandığı saptanmıştır. Özellikle 16.yy sonrasında Copernicus, Kepler, Newton, Galileo, Toricelli, Laplace, Fourier, Lavosier, Avagado, Carnot, Maxwell, Watt, gibi bilimle uğraşan insanlar günümüz teknolojisinin gelişmesinde çeşitli disiplinlere bağlı bilimsel temellerin oluşmasına neden olmuşlardır. Günümüze en uygun modern ve popüler mühendisliğin babası olarak Leonardo da Vinci kabul edilmektedir. ( ). 6. yy.da Slavlar tarafından geliştirilen saban, 8. yy.da uzak doğudan getirilen üzengi, 11. yy.da ilk ateşli silahın icadı (M.S1050) ve19. yy.da at nalı ve koşum takımı devrimsel nitelikte olup, batıdaki toplumsal yapının zaman içinde tümüyle değişmesine neden olmuştur. Sanayileşme sürecindeki Avrupa da, teknolojinin gelişimi vazgeçilmez hale gelince insanların şehirlerde yaşamaya başlamaları sonucu yeni çalışma şartları ortaya çıkmıştır. Bu yeni toplumsal yapılanma sürecinde ilk başlarda yeni gelişmelere karşı tepki de büyük olmuştur. Buna ilk örnek, 19.yy başlarında çıkan 5

18 Luddite isyanıdır. İsyanın adı çalışma koşullarından memnun olmadığı için bir çorap tezgâhını parçalayan Ned Lud adlı işçiden geldiği sanılmaktadır. (Luddite, günümüz İngilizcesinde makine düşmanı anlamına gelmektedir.) Bu isyancıların başlattıkları eylemde giydikleri saboları (Takunyaya benzer terlik) çıkrıkların dişlileri arasına sokmaları sonucu tezgâhlar zarar görerek üretim durmuştur. Günümüzde benzer olaylar için kullandığımız "sabotaj" kelimesinin kökeni bu olaydır. Batıda sanayi devriminin 19. yy.dan itibaren James WATT tarafından gerçekleştirilen buharlı lokomotifin icadıyla başlamış olduğu varsayılır da Alexande Graham BELL'in bir deney sırasında üzerine dökülen asitin temizlenmesi için yeni icat ettiği telefonun öbür ucundaki yardımcısını " Bay watson buraya gelin, çabuk olun " sözüyle çağırması iletişim teknolojisinin kesin başlangıç tarihidir. Bu olayların hemen sonrasında Edison 1879 da elektrik ampulünü ve 1888 de gramofonu icat etmiştir. Ardından 1902 de Limuere kardeşler ilk sinema filmini icat etmiştir te Wright kardeşler ilk motorlu uçak denemesini gerçekleştirmiş, 1904 te elektronik vakum tüp icat edilmiştir de Sanayici Henry Ford "T" adını verdiği otomobili için sanayide devrim sayılan ilk üretim bant sistemini yaratmış, Markoni ilk radyo yayınını gerçekleştirmiştir de Rutherford atomun parçalanmasını, 1915 de Einstein genel rölativite teorisini keşfetmiştir da R.Goddat tarafından ilk roket denemesi ve ilk TV cihazı, 1946 da ENIAC adıyla ilk elektronik bilgisayar, 1954 de transistörlü radyo, 1958 de ilk mikroçip keşfedilmiştir. Aynı tarihte Ruslar tarafından ilk insan yapımı cisim olan Sputnik1, 1962 de Telstar adıyla uzaya ilk haberleşme (Comminication) uydusu fırlatılmıştır. SSCB de Y. Gagarin adındaki astronot 12 Nisan 1961 de uzaya giden ilk insan olmuştur. 6

19 1967 de G. Afrikalı Dr. Bernard tarafından ilk kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilmiş, 1969 da N. Armstrong aya ilk ayak basan adam olmuştur de mikroişlemcili ilk bilgisayar geliştirilmiştir. Ve nihayet 2000 de genetik şifre çözülmeye başlanmış ve ilk canlı kopyalaması başarılmıştır. Bu gün ulaşılan teknolojinin temeli bilimdir. Bu iki kavram tarihsel süreçte ilk kez ilişkiye girdiklerinde bilim teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Önce icat yapılmış sonra neden ve sonuç irdelenerek prensipler oturtulmuştur. Günümüzde ise bilim teknolojiye öncülük etmektedir. Örneğin transistor, lazer gibi buluşlar bilimsel çalışmaların sonucudur ve teknolojinin vazgeçilmez öğesi olmuşlardır. Teknoloji kavramı bilimin uygulamaya geçirilmesi olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle son çeyrek yüzyılda bilimsel çalışmalar geçmiş dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde teknolojiye, yani pratik sonuçlar verecek biçime dönüştürülmektedir. Bilim ve teknoloji arasındaki bu hızlı etkileşim ve bütünleşme, elbette birey ve toplum yaşamını da dolaysız biçimde etkilemektedir. O nedenle, yaşadığımız çağı anlamanın yolu, öncelikle teknolojiyi ve onun boyutlarını tanımaktan geçmektedir. Bu ikisi arasındaki başlıca fark, bilmek ve yapmak arasındaki farka benzetilebilir. Alkan ve arkadaşlarına göre, bilim, bilme, betimleme; teknoloji ise, yapma ve geliştirme uğraşıdır. 3 Eş deyişle, teknoloji, bilimin somutlaşmış biçimidir. 3 C.Alkan, D.Deryakulu ve N.Şimşek. Eğitim Teknolojisine Giriş. Önder Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara, 1995, s.81. 7

20 Bu çerçevede, teknolojik gelişim sürecini daha iyi anlayabilmek ve yüzyıllar boyunca gerçekleşen icatların teknolojinin günümüzdeki haline ulaşmasında nasıl bir etki yarattığını anlayabilmek için icatlar ve keşifler tarihini kronolojik sıralamayla ele almakta fayda görülmektedir Teknolojik Gelişmelerin Kronolojik Gelişimi Bu bölümde, teknolojik gelişim Milattan önce ve sonra olmak üzere kronolojik olarak incelenmiş olup, insanlık tarihi açısından önem arz eden icatlara değinilmiştir. M.Ö : Mısırlılar tarafından ilk hassas takvim yapılmıştır : Tekerleğin ilk kez Mezopotamya da ve orta Avrupa da kullanıldığı varsayılmaktadır : Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır : Mısırlılar tarafından Hiyeroglif denen yazı sistemi bulunmuştur : Suriye de Ugarit de ilk alfabe kullanılmıştır : Lidya ( Türkiye) da ilk para sikkesi kullanılmıştır : Miletli (Batı Anadolu da liman kenti) THALES geometri okulunu kurmuş ve kendi teoremini geliştirmiştir : Herodotos dünya haritası çizmiştir : Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetmiştir. 4 Peter DRUCKER, Yeni Gerçekler, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 1992, s

21 M. S : Türk gök bilimci BİRUNİ sayfalık araştırmalarını yayımlamıştır : Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımlamıştır : Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımlamıştır : Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetmiştir : Polonyalı Keşiş Nikolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya atmıştır : Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayımlamıştır : İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yapmıştır. (Daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu.) : Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetmiştir : İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetmiştir : İspanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayak basmıştır : İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlamıştır : Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam olmuştur : Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yapmıştır : İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yapmıştır : Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etmiştir : İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yapmıştır. 9

22 - 1783: Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yapmıştır. 1796: Edvard JENNER çiçek aşısını bulmuştur : İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yapmıştır : İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etmiştir : Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu icat etmiştir : Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetmiştir : Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yapmıştır. (Ancak bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir) : İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat etmiştir : ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullanmıştır : İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtlamış ve kendi kuramını yazmıştır : İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınlamıştır : Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yapmıştır : ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etmiştir : İngiltere Londra da ilk metro çalışmaya başlamıştır : ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarı kurulmuştur. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.) : ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır) 10

23 - 1878: İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etmiştir : Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretmiştir : Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını bulmuştur : İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yapmıştır : Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetmiştir : ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarlamıştır : Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletmiştir : ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yapmıştır. (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır) Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icat ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir) -1922: Kanada da ilk kez bir şeker hastasına insülin tedavisi uygulanmıştır : İskoç Alexander FLEMING penisilini bulmuştur : İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başlamıştır : ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirmiştir : ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirmiştir. Aynı yıl Japonya nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atılmış ve binlerce sivil öldürülmüştür : SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlatmıştır : ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirmiştir. 11

24 - 1961: SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan olmuştur : ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar olmuştur : SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu : ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kurulmuştur : ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yapılmıştır : ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yapmıştır : ABD Avrupa nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtulmuştur : ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalanmıştır : ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıklamıştır. 5 Teknolojik gelişimin kronolojik incelemesini yaptıktan sonra sürekli iktisadi ve teknolojik gelişmelerle iç içe yaşamak zorunda olan tarife sisteminin tarihsel gelişimini inceleyerek, tarife sisteminin zaman içinde hangi aşamalardan geçtiğini ve teknolojik gelişime nasıl ayak uydurduğunu anlamakta fayda görülmektedir. 5 Hüsnü ERKAN, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, T. İş Bankası Kültür Yayınları,

25 BÖLÜM II ULUSLARARASI EŞYA NOMANKLATÜRLERİ 2.1. Uluslararası Eşya Nomanklatürleri nin Tarihsel Gelişimi Eşyanın sınıflandırılmasına yönelik bir bilgi eski çağlardan beri süre gelmiştir. İlk eşya sınıflandırma sistemleri vergiye tabi eşya ile vergiden muaf eşyanın sadece alfabetik bir listesinden ibaretti. Ancak zamanla eşyalara farklı vergi oranları veya muafiyetlerin uygulanması gerekliliğinin ortaya çıkması ve eşyaların sınıflandırılmasında kullanılan alfabetik listelerin artması vb. nedenler vergi statüsünden ziyade eşyanın yapısına dayanan bir sınıflandırma sistemini daha kullanışlı hale getirmiştir. Bunun sonucunda eşyanın yapısına göre sınıflandırıldığı gümrük tarifeleri ortaya çıkmıştır. Uluslararası ticaretin düzeyinin ve öneminin artması ulusal gümrük tarifelerindeki farklılıklardan kaynaklanan bir takım zorluklarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu farklılıklar; pozisyonların veya numaraların sıralanışındaki farklılıklar, bu sıralanışta alt ayrımların farklı oluşları, eşyanın tanımları ve isimlerindeki farklılıklar ve hatta sınıflandırma prensiplerindeki farklılıklar olarak meydana çıkmıştır. Gümrük vergileri ve eş değerdeki vergilerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlanması açısından bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve standart bir gümrük nomanklatürü oluşturmak için ilgili ülkeler arasında ortak çalışmalar 13

26 başlatılmıştır. Oluşturulacak standart gümrük nomanklatürünün aşağıda belirtilen amaçlara hizmet etmesi amaçlanmıştır Uluslararası ticarete konu teşkil eden eşyanın sistematik olarak sınıflandırılmasına imkân vermesi, 2. Bu nomanklatürü kabul eden ülkelerin tarifelerinde tüm eşyaların somut bir esasa dayalı olarak aynı şekilde sınıflandırılması, 3. Gümrük teknolojisinin uzman kişiler ve halk tarafından aynı şekilde kolayca anlaşılması ve böylece ithalatçıların, ihracatçıların, üreticilerin, nakliyecilerin ve gümrük idarelerinin işlerini basitleştiren uluslararası ortak bir gümrük dil inin benimsenmesi, 4. İki veya çok taraflı gümrük ve ticari anlaşmaların müzakerelerinde, uygulanmasında ve doğru olarak yorumlanmasında kolayca anlaşılması ve çelişkilere yol açmaması, 5. Karşılaştırmalı uluslararası istatistiklerin hazırlanışında verilerin tek tip düzenlenmesine imkan vermesi. Uluslararası ticareti kolaylaştırmaya yönelik olarak ortak bir dünya nomanklatürünün oluşturulması için yürütülen bu çalışmalar bir asırdan fazla sürmüştür. Bu çalışmalar sonucunda bugün dünya ticaretinin %95 ini gerçekleştiren toplam 167 ülke ve Gümrük/Ekonomik Birlikler tarafından kullanılan Armonize Sistem Nomanklatürü geliştirilmiştir. 6 Introducing The International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Customs Co-operation Council, Brussels,

27 Yılları Arasındaki Gelişmeler Modern anlamda eşyanın sınıflandırılması çalışmaları 19. yüzyıl ortalarından itibaren başlamıştır ile 1854 yılları arasında Belçika da dış ticaret istatistikleri üç genel pozisyonda sunulmuştur. Bu pozisyonlar; hammaddeler, tabi halde tüketilen ürünler ve mamul hale getirilmiş eşya şeklindedir. Avusturya-Macaristan tarafından 25 Mayıs 1892 tarihinden itibaren kullanılan nomanklatürde daha sonra 1913 Brüksel Nomanklatürü ve 1931 Milletler Cemiyeti Nomanklatür Taslağı nda kullanılan sınıflandırma sistemine benzer bir sistem kullanılmıştır. Bu şekilde ulusal düzeyde yapılan girişimler giderek yerini uluslararası girişimlere bırakmıştır yılları arasında uluslararası bir istatistik nomanklatürünün hazırlanması için çok sayıda ekonomik kongre yapılmıştır. Ancak uluslararası bir sözleşmeyle onaylanmış ilk tek tip gümrük nomanklatürü, 1913 yılında Brüksel de yapılan İkinci Uluslararası Ticari İstatistik Konferansında kabul edilmiş ve 1913 yılında 29 ülke tarafından uygulamaya konulmuştur. Bu nomanklatürde eşyalar; 1. Canlı hayvanlar, 2. Gıda (yiyecek) maddeleri ve içecekler, 3. Hammadde ve yarı mamul maddeler, 4. Mamul maddeler, 5. Altın ve gümüş, 15

28 almıştır. 7 Olmak üzere beş grupta toplanmıştır ve bu gruplarda toplam 186 madde yer Bu nomanklatür, 1922 yılında Uluslararası Ticaret İstatistikler Bürosu nun hazırladığı ilk ticari istatistiklerin toplanmasına da esas teşkil etmiştir Milletler Cemiyeti Gümrük Nomanklatürü Taslağı ( League of Nations Draft Customs Nomenclature) Milletler Cemiyeti bünyesinde 1927 yılının Mayıs ayında toplanan Dünya Ekonomi Konferansı nda, ulusların gümrük tarifelerinin ortak bir çatıya oturtulması yönünde bir Tavsiye Kararı alınmıştır. Bu Tavsiye Kararı çerçevesinde, kurulan Uzmanlar Komitesi tarafından 1931 yılında tamamlanan gümrük nomanklatürü taslağı 1937 yılında revize edilmiştir. Daha sonra Cenevre Nomanklatürü olarak adlandırılan bu taslak 21 bölüm, 86 fasıl ve 991 pozisyondan oluşmaktadır. Cenevre Nomanklatürü birçok gümrük tarifesine esas teşkil etmiş olmakla birlikte, gümrük nomanklatürlerinin gerçek anlamda standartlaşmasına fazla bir katkısı olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı nın çıkması nedeniyle Milletler Cemiyeti nin çöküşünün, bu nomanklatürün başarısızlığında önemli etkisi olmuştur. 7 Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin Açıklamalar, İTO Yayın No:1989/4, İstanbul,

29 Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü (Customs Cooperation Counsil Nomenclature-CCCN) İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya konjonktüründe kendini gösteren gelişmeler, batılı uluslarca serbest ticarete duyulan istek ve ekonomik yapının yeniden oluşmasına yönelik hamleler, gümrük tarifelerinin standardizasyonu için uygun ortamı yaratmış ve bu anlamda bir kez daha uluslararası ortak bir gümrük nomanklatürünün hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur yılından sonra Avrupa Gümrük Birliği Çalışma Grubu, birliğe katılan ülkeler için ortak bir gümrük tarifesi belirlemek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu çalışma grubu tarafından Cenevre Nomanklatüründe çok geniş çaplı değişiklikler yapılmış, 1949 yılında hazırlanan taslak, yeniden gözden geçirilerek kısaltılmış ve basitleştirilmiş olarak 15 Aralık 1950 tarihli Gümrük Tarifelerinde Mal Sınıflandırma Nomanklatürüne İlişkin Brüksel Sözleşmesi nin özünü oluşturmuştur. Bu sözleşme, Gümrük İşbirliği Konseyi ni kuran Sözleşme ve Eşyanın Gümrük Kıymetine Dair Sözleşmeyle aynı zamanda imzaya açılmıştır. 1 Temmuz 1955 tarihli Değişiklik Protokolü nün kabulünden sonra 11 Eylül 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren nomanklatür 1974 yılına kadar Brüksel Nomanklatürü olarak anılmış, bu tarihten sonra Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü olarak isim değişikliğine gidilmiştir. Gümrük İşbirliği Konseyi bünyesinde, nomanklatürün uygulanması ile ilgili her türlü bilgiyi toplama ve yayma; üye ülkelerin gümrük tarifelerinde eşya sınıflandırılmasına ilişkin kuralları ve uygulamaları inceleme; nomanklatürün aynı 17

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı - 3200 - Tekerleğin ilk kez Mezopotamya da ve orta Avrupa da kullanıldığı varsayılır. - 3200 - Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk

Detaylı

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu - 27.10.2016 GTİP; Gümrük tarife istatistik pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. 12 haneden oluşan GTİP, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak

Detaylı

- 1911 - Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti

- 1911 - Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti - 1911 - Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti - 1913 - ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına

2009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına NİCELİK YA DA NİTELİK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU 009 Küresel Ekonomik Krizi nin tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz sonuçları, Türkiye nin dış ticaret rakamlarını da etkilemiş; 009 yılında ihracatımız %,6;

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 308 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22.11.1988 Sayı : 19997) Kanun No. Kabul

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I İthalat İhracat Yönetimi Kaynaşlı MYO 3 gümrükörgütügümrükmevzuatıgümrük mevzuatıgümrükörgütügümrükmevzua tıgümrükörgütügümrükmevzuatıgümrü körgütügümrükmevzuatıgümrükörgütü GÜMRÜK

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE ULUDAĞ ÜYELERİ NE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 2. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HK. 3. FİLDİŞİ SAHİLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇI LİSTESİ HK. 4. MISIR GÜMRÜK

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK KANUNU NDA GEÇEN BAZI TEMEL KAVRAMLAR Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi; Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasının dâhil

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek.

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek. Ateş Ok ve yay Hazırlayan: Pınar Dündar Çizimler: Bilgin Ersözlü Tekerlek Tuğla El değirmeni Toprak kaplar Yelken Çelik Ok ve yay İnsanlar, ok ve yayı ilk olarak MÖ 40.000 ile 60.000 yılları arasında kendilerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Yaz 2012 Sayı:6 ISSN: 2146-281X Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU Adı Soyadı Bölümü İşyerinin Adı : (Times New Roman 12 Punto) : (Times New Roman 12 Punto) : (Times New Roman 12 Punto) Denetçi Öğretim Elemanı : (Times New Roman 12 Punto) Öğretim

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz.

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz. II-1 DERİ AYAKKABI HS Numaraları Mal İlgili Yönetmelikler 6403 Deri Ayakkabılar Gümrük Tarife Washington Sözleşmesi 6404 Ayakkabılar (Tabanları kauçuk, plastik, deri ya da deri oluşumundan, arkaları düğümlü

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi.

Gen haritasının ne kadarı tamamlandı DNA'nın şimdiye kadar yüzde 99'u deşifre edildi. Bilim dünyası, yaşamı alt üst edecek yeni bir gelişmeye daha imza atarak insan DNA'sının şifresini çözmeyi başardı. Çıkarılan 'gen haritası' sayesinde kalp ve kanser hastalığı tarihe karışacak ve insan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Dış Ticaret İstatistiklerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret istatistiklerine ilişkin verilerin yasal dayanağı, Dış ticaret istatistiklerine ilişkin verilerin yasal

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması.

Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlaması Kurallarının Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Otel - İstanbul Gürkan Öztürk Gümrük Uzmanı Transfer Fiyatlaması Neden

Detaylı

1 - Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması,

1 - Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması, Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/18) Madde 1 - Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı