T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/5-1 (121) Karar Tarihi : 03/05/2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/5-1 (121) Karar Tarihi : 03/05/2013"

Transkript

1 Karar No : 2013/5-1 (121) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 30/04/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDİYESİ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) 2012 MALİ YILI KESİN HESABI 1- TARSUS BELEDİYESİ GELİR HESABI : 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi; ,00-TL.(01) Vergi Gelirleri, 750,00- TL.(02) Sosyal Güvenlik Geliri, ,00-TL (03)Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, ,00-TL (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler, ,00-TL(05) Diğer Gelirler, ,00-TL.(06) Sermaye Gelirleri, ,00-TL.(08) Alacaklardan Tahsilâtlar olmak üzere toplam ,00- TL. Olarak karara bağlanmıştır Mali Yılı Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirleri ve Diğer Gelirler Hesabı ndan 2012 yılına devreden ,94 TL. İle 2012 Mali yılında ilave verilen ,40 TL. Tahakkuk ile birlikte toplam ,34 TL. Tahakkuk elde edilmiştir Mali yılında ,20 TL. Gelir elde edilmiş ancak ,94 TL Red ve iade edildikten sonra 2012 yılı net geliri ,26 TL olarak tahsil edilmiştir ,14 TL Mali yılına devretmiş olup % 70,24 oranında tahsilât gerçekleştirilmiştir.

2 Karar No : 2013/5-1 (121) 2- TARSUS BELEDİYESİ GİDER HESABI: 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi; ,22.- TL. (01) Personel Harcamaları, ,27.-TL. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, ,60.-TL. (03) Mal Ve Hizmet Alımları, ,70.-TL. (04) Faiz Giderleri, ,87.-TL. (05) Cari Transferler, ,00.-TL. (06) Sermaye Giderleri, TL. (08) Borç Verme ve ,00.-TL. (09) Yedek Ödenekler olmak üzere toplam ,66.-TL. Ödenek karara bağlanmıştır yılı içinde ,00.- TL ek bütçe yapılmıştır ,18.- TL. Harcama yapılmış, ,45 TL. Ödenek imha edilmiştir yılına ,03 TL ödenek devrimiz bulunmaktadır.

3 Karar No : 2013/5-1 (121) 3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 20. maddesi ç bendinde yazılı Alınan borçlar ile bu borçların anapara ödemeleri gelir ve gider bütçesinde gösterilmez, FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ NDE gösterilir hükmü gereği; TL. Gelir, TL. Gider bütçesi arasındaki TL. Fark, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup, 2011 Mali yılı içinde dış borç kredisi olarak temin edilen kredinin anapara geri ödemesi olarak ,40 TL, İller Bankası ve diğer banka kredilerinin anapara geri ödemesi olarak ,46 TL ödenmiş, tarihi itibariyle banka mevcudumuz ,63 TL dir.

4 Karar No : 2013/5-1 (121) 4- EMANET HESAPLARI: A) Bütçe Emanetleri Hesabı 2011 Mali Yılından ,57TL devretmiş, 2012 Mali Yılı içinde emanet hesaba alınanlarla birlikte toplam ,18TL. Bütçe Emanet inden ,31 TL. Ödendikten sonra ,87 TL. Tutarında Bütçe Emaneti 2013 Mali Yılına devretmiştir. 5- BANKALAR HESABI: Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Banka Hesapları 2011 yılından devreden miktarlara ilaveten, 2012 Mali Yılı içinde gelir kaydı yapılmış ve bu hesaplardan kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapılan harcamalardan sonra 2013 Mali Yılına devreden miktarlar aşağıya döküm halinde çıkarılmıştır.

5 Karar No : 2013/5-1 (121) SONUÇ: Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Encümeninin tarih ve 1672 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 64. maddesine göre Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış olup, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Salim TAKAN, Cumali ÇOLAK, Muvaffak BÜYÜKKAYA, Müjdat KARTAL, Ergün YILMAZ, Nihat DOĞAN, Necmeddin Sahir GÜNER ve Ramadan Cahit KIRAŞI nın red oy, Galip Aydın ARIKAN ın çekimser oy kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi.

6 Karar No : 2013/5-1 (122) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 30/04/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI KESİN HESABI 1- SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR HESABI : 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi TL.(01) Vergi Gelirleri, TL.(02) Sosyal Güvenlik Geliri, TL (03)Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, TL (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler, TL(05) Diğer Gelirler, TL.(06) Sermaye Gelirleri, TL.(08) Alacaklardan Tahsilâtlar olmak üzere toplam TL. Olarak karara bağlanmıştır Mali Yılı Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirleri ve Diğer Gelirler Hesabı ndan 2012 yılına devreden ,58.- TL. İle 2012 Mali yılında ilave verilen ,48.- TL. Tahakkuk ile birlikte toplam ,06.- TL. Tahakkuk elde edilmiştir Mali yılı dokuz aylık ,26 TL. Gelir elde edilmiş ancak ,82.- TL Red ve iade edildikten sonra 2012 mali yılı dokuz aylık net geliri ,44.-TL olarak tahsil edilmiştir ,80.- TL. Tarsus Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü kayıtlarına devretmiş olup, dokuz aylık % 52 oranında tahsilât gerçekleştirilmiştir.

7 Karar No : 2013/5-1 (122) 2- SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GİDER HESABI: 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi TL. (01) Personel Harcamaları, TL. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, TL. (03) Mal Ve Hizmet Alımları, TL. (04) Faiz Giderleri, TL. (05) Cari Transferler, TL. (06) Sermaye Giderleri, TL. (08) Borç Verme ve TL. (09) Yedek Ödenekler olmak üzere toplam TL. Ödenek karara bağlanmıştır Mali Yılından devreden ödeneğimiz bulunmamaktadır ,94.- TL. Harcama yapılmış, ,06.- TL Tarsus Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü kayıtlarına devretmiştir.

8 Karar No : 2013/5-1 (122) 3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 20. maddesi (ç) bendinde yazılı Alınan borçlar ile bu borçların anapara ödemeleri gelir ve gider bütçesinde gösterilmez, FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ NDE gösterilir hükmü gereği; TL. Gelir, TL. Gider bütçesi arasındaki TL. Fark, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup, 2012 Mali yılı dokuz aylık ödenen dış borç kredisi anapara geri ödemesi olarak ,57.-TL ödenmiştir.

9 Karar No : 2013/5-1 (122) 4- EMANET HESAPLARI: B) Bütçe Emanetleri Hesabı 2011 Mali Yılından ,18TL devretmiş, 2012 Mali Yılı içinde emanet hesaba alınanlarla birlikte toplam ,24TL. Bütçe Emanet inden ,38 TL. Ödendikten sonra ,86TL. Tutarında Bütçe Emaneti tarihinde Tarsus Belediyesi hesaplarına aktarılmıştır. 5- BANKALAR HESABI: Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğüne ait Banka Hesapları 2011 yılından devreden miktarlara ilaveten, 2012 Mali Yılı içinde gelir kaydı yapılmış ve bu hesaplardan kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapılan harcamalardan sonra Tarsus Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğüne banka hesapları kayıtlarına devretmiştir.

10 Karar No : 2013/5-1 (122) SONUÇ: Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğüne ait 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Encümeninin tarih ve 1673 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 64. maddesine göre Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış olup, Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğüne ait 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Salim TAKAN, Cumali ÇOLAK, Muvaffak BÜYÜKKAYA, Müjdat KARTAL, Ergün YILMAZ, Nihat DOĞAN, Necmeddin Sahir GÜNER ve Ramadan Cahit KIRAŞI nın red oy, Galip Aydın ARIKAN ın çekimser oy kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi.

11 Karar No : 2013/5-1 (123) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 30/04/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (BİRLEŞİK) 2012 MALİ YILI KESİN HESABI 1- TARSUS BELEDİYESİ GELİR HESABI : 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi; ,00-TL.(01) Vergi Gelirleri, 750,00- TL.(02) Sosyal Güvenlik Geliri, ,00-TL (03)Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, ,00-TL (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler, ,00-TL(05) Diğer Gelirler, ,00-TL.(06) Sermaye Gelirleri, ,00-TL.(08) Alacaklardan Tahsilâtlar olmak üzere toplam ,00- TL. Olarak karara bağlanmıştır Mali Yılı Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirleri ve Diğer Gelirler Hesabı ndan 2012 yılına devreden ,94 TL. İle 2012 Mali yılında ilave verilen ,40 TL. Tahakkuk ile birlikte toplam ,34 TL. Tahakkuk elde edilmiştir Mali yılında ,20 TL. Gelir elde edilmiş ancak ,94 TL Red ve iade edildikten sonra 2012 yılı net geliri ,26 TL olarak tahsil edilmiştir ,14 TL Mali yılına devretmiş olup % 70,24 oranında tahsilât gerçekleştirilmiştir.

12 Karar No : 2013/5-1 (123) 2- TARSUS BELEDİYESİ GİDER HESABI: 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi; ,22.- TL. (01) Personel Harcamaları, ,27.-TL. (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, ,60.-TL. (03) Mal Ve Hizmet Alımları, ,70.-TL. (04) Faiz Giderleri, ,87.-TL. (05) Cari Transferler, ,00.-TL. (06) Sermaye Giderleri, TL. (08) Borç Verme ve ,00.-TL. (09) Yedek Ödenekler olmak üzere toplam ,66.-TL. Ödenek karara bağlanmıştır yılı içinde ,00.- TL ek bütçe yapılmıştır ,18.- TL. Harcama yapılmış, ,45 TL. Ödenek imha edilmiştir yılına ,03 TL ödenek devrimiz bulunmaktadır.

13 Karar No : 2013/5-1 (123) 3- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 20. maddesi ç bendinde yazılı Alınan borçlar ile bu borçların anapara ödemeleri gelir ve gider bütçesinde gösterilmez, FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ NDE gösterilir hükmü gereği, 2012 Mali yılı içinde dış borç kredisi olarak temin edilen kredinin anapara geri ödemesi olarak ,52 TL, İller Bankası ve diğer banka kredilerinin anapara geri ödemesi olarak ,75 TL ödenmiş, tarihi itibariyle banka mevcudumuz ,43 TL dir.

14 Karar No : 2013/5-1 (123) 4- EMANET HESAPLARI: C) Bütçe Emanetleri Hesabı 2011 Mali Yılından ,57TL devretmiş, 2012 Mali Yılı içinde emanet hesaba alınanlarla birlikte toplam ,18TL. Bütçe Emanet inden ,31 TL. Ödendikten sonra ,87 TL. Tutarında Bütçe Emaneti 2013 Mali Yılına devretmiştir. 5- BANKALAR HESABI: Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Banka Hesapları 2011 yılından devreden miktarlara ilaveten, 2012 Mali Yılı içinde gelir kaydı yapılmış ve bu hesaplardan kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yapılan harcamalardan sonra 2013 Mali Yılına devreden miktarlar aşağıya döküm halinde çıkarılmıştır.

15 Karar No : 2013/5-1 (123) SONUÇ: Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü (BİRLEŞİK) 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Encümeninin tarih ve 1674 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 64. maddesine göre Encümence tetkik edilerek karara bağlanmış olup, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü ne (BİRLEŞİK) ait 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı için yapılan işaretle oylama neticesinde Meclis Üyeleri; Salim TAKAN, Cumali ÇOLAK, Muvaffak BÜYÜKKAYA, Müjdat KARTAL, Ergün YILMAZ, Nihat DOĞAN, Necmeddin Sahir GÜNER ve Ramadan Cahit KIRAŞI nın red oy, Galip Aydın ARIKAN ın çekimser oy kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi.

16 Karar No : 2013/5-1 (124) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün 30/04/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus a özel Çatalburun Köpeklerinin ırk tescilinin yapılması, konuyla ilgili araştırma, inceleme yapılarak Türkiye ve Dünya ya tanıtılabilmesi için komisyon oluşturulması gerekmektedir. Komisyon oluşturmak amacı ile Belediye Encümenine yetki verilmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

17 Karar No : 2013/5-1 (125) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 03/05/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi, Tataristan ın Aznakay kenti ile 1996 yılından bu yana kardeş Şehir ilişkilerini sürdürmektedir. Kurulan kardeşlik ilişkileri ile iki şehir arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda temaslarımız her geçen gün artmaktadır. Her yıl Aznakay dan heyetler Tarsus ta, Milli günlerimizde yer almışlar, Tarsus heyetleri de ağırlıklı olarak Tatarların Saban-Toy Bayramı nda bulunmuştur. Bu yıl da Tatarların Milli günü olan Saban-Toy bayramına kardeş şehir Aznakay Belediye Başkanı Marsel ŞEYDULLAH, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ile birlikte gidecek olan heyeti ve Sabontoy bayramında sahne alacak olan müzisyen ekibini davet etmişlerdir Haziran 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan Saban-Toy bayramına; Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ve beraberinde Meclis Üyelerinden; Mahmut AKDEMİR, Şerife HASOĞLU, Hikmet AVŞAR, Şerif Ali GÜNAKIN ve Ramadan Cahit KIRAŞI ile Müzisyen ekiplerinden Cumali SALTAN, Hasan YAĞŞİ, Selim KARPÇİN, Ertuğrul SESLİ DAVUL un katılmalarına ancak Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ın Tataristan ziyaretine katılamaması durumunda yerine Belediye Başkan Yardımcılarımızdan 1 kişinin görevlendirmesine ve yapılacak olan harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 60 Maddesinin (k) ve (n) fıkrası uyarınca Belediye Bütçesinden karşılanması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

18 Karar No : 2013/5-1 (126) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 03/05/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi Kırgızistan ın Celalabad kenti ile Kardeş Şehir ilişkilerini sürdürmektedir. Kurulan kardeşlik ilişkileri ile iki şehir arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda temaslarımız her geçen gün artmaktadır Haziran 2013 tarihleri arasında Kırgızistan ın Celalabad kentinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenecek olan Türk Dünyasının Vizyon Arayışı Konulu kongreye katılmak üzere Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ve beraberinde Meclis Üyelerinden; Murat BABA, Behçet SARI ve Muvaffak BÜYÜKKAYA nın katılmalarına, ancak Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ın Celalabad ziyaretine katılamaması durumunda yerine Belediye Başkan Yardımcılarımızdan 1 kişinin görevlendirmesine ve yapılacak olan harcamaların 5393 sayılı Belediye kanununun 60. maddesinin (k) ve (n) fıkrası uyarınca Belediye bütçesinden karşılanması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

19 Karar No : 2013/5-1 (127) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Tarsus İmar Ticaret Limited Şirketi nin 25/04/2013 tarih ve 2013/317 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Şirketimize bağlı Belediye Ekmek Fabrikasında daha kaliteli ve sağlıklı şartlarda üretim yapabilmek için teknolojisi eskiyen ve metal yorgunluğu olan makine ve teçhizatlarda revizyona gitmiş bulunmaktayız. Yapılan bu yenileme çalışmalarından sonra hali hazırda kullandığımız aşağıda listesi verilen ekipmanlar boşa çıkmıştır adet defransiyel sistemli hamur kazanı 2. 2 adet hamur kesme tartma makinesi 3. 2 adet konik çevirme makinesi 4. 2 adet ara dinlendirme makinesi 5. 2 adet hamur şekil verme (fitil) makinesi 6. 1 adet çift arabalı döner fırın 7. 6 adet pişirim arabası ve 192 adet tavası Yukarıda belirtilen ekipmanların Tarsus İmar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Kararı ile Tarsus Belediyesine hibe edilmiştir, hibe edilen ekipmanların kabulüne, yukarıda dökümü bulunan ekipmanların Belediyemiz tarafından kullanılmayacak olması nedeni ile Kardeş Şehir Kırgızistan ın Celalabad Kentine hibe edilmesine, hibe işlemleri ile ilgili tüm masrafların (nakliye, eleman, kurulum vb.) belediye bütçesinden karşılanması için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

20 Karar No : 2013/5-1 (128) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 30/04/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus, Kemalpaşa Mahallesi 4493 ada 3 ve 4 nolu parseller onaylı imar planında Küçük Sanayi Sitesi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin mülkiyeti Tarsus Belediyesi Tüzel Kişiliğine aittir. Buna göre Kemalpaşa Mahallesi 4493 ada 3 ve 4 nolu Tarsus Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait parsellerin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre satışına, satış işlemlerinin Belediye Encümenince yapılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesine için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

21 Karar No : 2013/5-1 (129) Belediye Meclisi 03/05/2013 Cuma günü saat da Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Beşinci Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Kadri Tufan KÜRKLÜ, Mehmet Emin YILDIZBAKAN ve Mehmet SABIRLI nın haricinde, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 03/05/2013 tarih ve sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus HEMOGLOBİNOPATİ (Talasemi) Derneği, HEMOGLOBİNOPATİ (Talasemi) hastası olan ve % 40 üzeri özrü bulunan engelli bireylerin teorik ve uygulamalı olarak icra edebilecekleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (Saç Bakım ve Yapımı) kursu ile meslek edinmelerini sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için kullanılmak üzere Şehitishak Mahallesi 796 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan Turkuaz Çarşısındaki 36 ve 37 nolu dükkanların tahsisini talep etmektedirler. Buna göre Şehitishak Mahallesi 796 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Turkuaz Çarşısındaki 36 ve 37 nolu dükkanların Tarsus İlçesinde faaliyet göstermekte olan HEMOGLOBİNOPATİ (Talasemi) Derneğine, HEMOGLOBİNOPATİ (Talasemi) hastası olan ve % 40 üzeri özürü bulunan engelli bireylerin teorik ve uygulamalı orak icra edebilecekleri Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (Saç Bakım ve Yapımı) kursu ile meslek edinmelerini sağlamak ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak ve ayrıca 39, 40 nolu dükkanların HEMOGLOBİNOPATİ (Talasemi) Derneğine faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla, amacına uygun kullanılmak şartıyla ve bu amaçla kullanıldığı sürece 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre tahsisine, tahsis işlemlerinin Belediye Encümenince yapılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi için yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ NİSAN - SAAT : 16.00 KARAR NO 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 40-41- 42-43- 44-45- 46-47- 48 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ... 3 MİSYONUMUZ... 3 VİZYONUMUZ... 3 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 3 BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİ... 3 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ... 5 BELEDİYE

Detaylı

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. 05.05.2009 tarihli 8nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin okunması. 2. 2010 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Karar No : 2012/1 03/01/2012 Karar Konusu : 3 Adet Daimi Encümen Seçimi Gündemin 1.maddesini teşkil eden,3 adet Daimi Encümen seçimi ile ilgili olarak,üyelerden Sema KOÇ,A.Kadir ANAR ve İbrahim YILMAZ'ın

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 ve 3796 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03/10/2013 tarih ve 2013/35

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETİ 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

MECLİS KARAR ÖZETİ 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI Meclisi Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı Sayfa No 1 13 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Mehmet SEKMEN in Başkanlığında, üyeden Ali KORKUT, Orhan BULUTLAR,

Detaylı

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim,

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, 2013 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. Emanet ettiğiniz kent idaresinin yüklediği büyük

Detaylı

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 YILI FAALİYETLERİMİZ MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi evlerin etrafına 25 adet 100*200 Cm. korkuluk imalatı ve montajı yapıldı. Heykeltıraş atölyesine 23 adet 40x40x80 cm. ebadında sehpa imalatı yapıldı. Gümüşlük mahallesine

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı