I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v"

Transkript

1 GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir, fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass fiilinin V 3 biçimi) V 2 Future gelecek will + V 1 Perfect tamamlanmış V 3 Continuous/Progressive süreklilik gösteren V ing Ana cümledeki yüklemler, yardımcı fiillerle birlikte, tensin ismini oluştururlar. Am, is, are, have ve has yardımcı fiilleri (auxilary verbs) V 1, was, were ve had yardımcı fiilleri ise V 2 dir. Examples: I have been watching TV. (Present perfect continuous tense) V 1 V 3 V ing I will have finished my project by the time you graduate. (Future perfect tense) will+v 1 V 3 I had been working with her father for 35 years when my wife deserted me. (Past perfect cont) V 2 V 3 V ing TÜM TENSELER Future Future continuous Future perfect Future perfect continuous Present Present continuous Present perfect Present perfect continuous Past Past continuous Past perfect Past perfect continuous NOTE: En kaba biçimiyle, tense uyumu siyah çizginin altı ve üstü ile belirlenir. Siyah çizginin üstündekiler kendi aralarında, altındakiler de kendi aralarında birleşirler. Daha ayrıntılı olarak: PRESENT ve FUTURE PAST Yan cümlecik Simple present Simple present Present perfect Simple past Past continuous Simple past Ana cümle Simple present Future Future perfect (cont) Simple past Past continuous Past perfect (cont) 1

2 Past perfect (cont) Simple past 2

3 FORM (yapı) 1. Yüklem ve yardımcı fiil özneye göre şekil değiştirir. SIMPLE PRESENT TENSE I, You, We, They He, She, It do [V 1] does [V 1 + (e)s] I/you/we/they rely on what he/she says. She relies what we say. I don t know why she doesn t like my brother. 2. Do ve does yardımcı fiilleri düz cümlede yer aldığında vurgu ifade eder. 1 I do study on climate, I swear. She does know everything about our relationship. 3. to be fiili present tense te özneye göre am, is, are olur. USAGE (kullanım) I am a doctor but he is a nurse. 1. Alışkanlık, devamlı davranış (habitual) I eat breakfast every morning. 2. Doğal gerçekler, bilimsel hakikatler (natural facts) The earth revolves around the sun. Coffee grows in Brazil. 3. Anlatım, öyküleme (spor müsabakası, masal, roman vs.) I, am He, She, It You, We, They The story begins with a murder. Fatih conquers Istanbul in 1453, and then rearranges the governing style. 4. Tarifeli düzenlemelerde (timetable and schedule) : Olay gelecek zamanda gerçekleşecek olmasına rağmen, bir makamca önceden belirlenene olaylarda: a. Toplu taşıma araçlarının ayrılış-varış vakitleri: The train arrives on Monday next week. b. Resmi binalar, işyerleri ve okulların açılış kapanış saatleri: Building opens at 8:30, not now. is are 1 Aynı durum Simple Past Tense için de geçerlidir. I did visit my grandmother yesterday. 3

4 c. Toplantı ve imtihanların vs. başlama-bitiş vakitleri: The exam starts at 5 o clock. 5. Gazete başlıklarında, olmuş olaydan bahsederken (newspaper headlines) PEACE TALKS FAIL 2 6. Zaman yan cümlesinde (in time clauses) 3 Olay gelecek zamanda geçse bile zaman cümlecikleri içine will almaz, genelde present tense olur. 4 I will go to my parents after I have my breakfast. I will have finished my Project by the time the manager returns from Canada. 7. Koşul cümlecikleri de (If Clause vs) içlerine will yer almaz, bu yapılarda present tense (veya bazen present perfect tense) kullanılır: If I see my doctor, I will complain about my finger pain. If you smile, they smile, too. I will not go unless she comes. Bu tense ile sık görülen bazı zarflar always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never Every (day, week, year etc.), Every other day (gün aşırı), Every single day (her Allah ın günü),once/twice a day/year etc,three/five times a day/week etc. FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, aren t bunun yerine kullanılır. I am looking after my baby well, aren t I? 2. State verbs (durum belirten fiiller): Continuos yapılarla kullanılmayan yüklemlerdir. agree, assume, believe, belong to, contain, cost, disagree, feel, hate, have, hope, know, like, look, love, own, prefer, realise, regret, resemble, smell, taste etc 2 BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI 3 Bazı zaman bağlaçları: When, after, before, once, until, while, by the time, as soon as, whenever etc. 4 Olup-bitmişlik anlamı vermek için zaman belirten zarf cümleciklerinde present perfect tense de kullanılır. I will go to my parents after I have had my breakfast. (Kahvaltımı yiyip bitireyim, sonra annemlere gideceğim.) 4

5 13 Şu anda üç kadın görüyorum. 5 MAMGER s GRAMMAR notes a) Hiçbir continuous tensete kullanılmaz, ancak gerund veya participle olabilirler. GENEL BIR TASNIF Mental states know, think, realize, believe etc. Emotional states like, love, hate, dislike, envy, surprise, etc. Possession states have, own, belong to, possess Sense perceptions taste, smell, feel, see, hear Others seem, sound, resemble, look, appear, look like etc. I am knowing everything. [YANLIŞ] Knowing everything is impossible. [DOĞRU] [gerund] 5 A company knowing everything about its workers can be dangerous. [DOĞRU] [participle] 6 b) Yukarıdaki fiillerin bir kısmı state verb olan anlamlarının dışında da anlamlara sahiptir, diğer anlamaları continuous yapılarla kullanılıyor olabilir. This food tastes disgusting. 7 My mother is tasting your soup now, father. 8 This meat smells horrible. 9 Why are you smelling it every minute? 10 I think you are a dumb. 11 They are thinking about sending a spacecraft to the moon. 12 I see three women right now. 13 I am seeing you there in 5 minutes Türkçesi: Her şeyi bilmek mümkün değildir. Burada fiile ing eki getirilerek fiil isim yapılmış. 6 Türkçesi: Çalışanları hakkında her şeyi bilen bir şirket tehlikeli olabilir. Cümlenin aslı A company which knows everything about its workers can be dangerous şeklindedir. Burada çekimli bir yüklem çekimsiz hale getirilmiş. 7 Yemeğin tadı iğrenç. 8 Annem şu anda yaptığın çorbanın tadına bakıyor, baba. 9 Bu et korkunç kokuyor. 10 Korkunç kokuyor. Niçin her dakika onu kokluyorsun? 11 Sanırım sen bir salaksın 12 Aya bir uzay gemisi göndermeyi düşünüyorlar.

6 You look very angry right now. 15 Now, you are looking at a very-angry-man right. 16 We have a house in Adana. 17 I am having a hard time with this naughty kid. 18 The water feels cold. 19 The doctor was feeling her pulse. 20 USAGE (kullanım) 1. halihazırdaki eylem The students are sitting at their desks right now. 2. Şu anda değil, ancak şu sıralarda yapılan eylem This student is taking five courses this semester. They are working hard to pass the exam. 3. Planlanmış gelecek (kişisel) Gelecek zaman belirten bir zarf ile birlikte kullanılır. Anlam ve kullanımca to be going to do kalıbına yakındır. What are you doing next Sunday? I am playing tennis next Sunday. I am seeing Mr. Johnson at 5 o clock tomorrow evening. 21 NOT: Bu yapıyı ancak kişisel olaylarda, ve önceden planlanmışlık varsa kullanabiliriz; kontrol edemediğimiz olaylar için kullanamayız. It is raining tomorrow. [Yanlış] It is going to rain tomorrow. [Hava tahminciyiz veya bilgiye istinaden konuşuyoruz] 4. Sıklık belirten zaman zarflarıyla kullanıldığında (always gibi) şikayet ve sızlanma belirtir. I am always/constantly/forever picking up your dirty socks. NOT: Past continuous ile de bu anlamda kullanılır. I had a roommate last year. She was always leaving her dirty clothes on the floor. 5. to be+being+adj Kendisinden beklenmeyen bir davranışı kişi göstermeye başladığında kullanılır dakika sonra orada buluşalım 15 Şu anda çok kızgın görünüyorsun 16 Şu anda çok öfkelenmiş bir adama bakıyorsun 17 Adana da bir evimiz var. 18 Bu yaramaz çocuk beni çok uğraştırıyor 19 Su soğuk. 20 Doktor çocuğun nabzını dinliyordu. 21 Sayın Johnson la yarın sabah saat 5 te buluşacağım-görüşeceğim. 6

7 22 Bu aralar çok bencilleştin. 7 MAMGER s GRAMMAR notes Nowadays you are being very selfish. 22 NOT: Her sıfat ile kullanılmaz. Dolayısıyla You are being very old. [YANLIŞ, eğer mizahi bir kullanım yoksa] 6. Bazı state verb lerle Present Continuous durumun geçici (temporary) olduğunu vurgulamak için kullanılır. Simple present aynı yüklemlerle kullanıldığında durumun genelgeçer veya kalıcı (permanent) olduğunu belirtir. Karşılaştırınız: SIMPLE PRESENT PRESENT CONTINUOUS I live with my parents. (Ailemle birlikte yaşıyorum, bu genel ve daimi bir durum) I am living with my parents. (Şu sıralar ailemle yaşıyorum, aslında kendi yerim var) ZARF İPUÇLARI şu an veya bu aralar anlamındaki Süreklilik belirten zarflar zarflar At the moment, at the time being, at the More and more present, currently, just, now, right now, nowadays, these days etc.

8 PRESENT PERFECT TENSE Türkçe de karşılığı olmayan bir tense tir. Eski Türkçe de ve halen bazı ağızlarda kullanılan Annen eve gelik mi, yoğurdu yapık mı, çocuğa bakık mı? şeklindeki kullanımlar yardımcı olabilir. İş geçmişte başlamıştır ve bazen bitmiştir: Aslolan işin zamanı değil, şu andaki durumudur. FORM (Yapı) I, You, We, They have Yardımcı fiil özneye göre değişir. She has gone to Izmir. They have gone to Izmir. USAGE (Kullanım) He, She, It has 1. Bir işin şimdiye kadar yapılıp yapılmadığını beyan için: Elbette durum ŞU ANDA önemlidir. (so far, up to now, to date, until now, before, ever, never etc.) Have you passed the exam? (Sınavı geçtin mi?) I have never gone to Izmir. = I have never been to Izmir. She has been to Izmir. (Şimdiye kadar İzmirde en az bir kez bulunmuş.) She has gone to Izmir. (Şu an itibariyle İzmir e gitmiş durumda.) 2. Yeni olay (recently, lately vs): Daha çok, etkisi hala devam eden YAŞANMIŞ bir olay başkasına aktarılırken kullanılır: Have you heard the news? Someone has killed the Prime minister. 23 We have beaten the Samsunspor. (Samsunsporu yendik.) Kutlama hala sürüyor veya yeni olay 3. Bir işin şimdiye kadar ne kadar zamandır yapıldığını söyler (since, for, in, during, over ) We haven t seen each other since the party / for a long time now. (Partiden beri/şimdi epey bir zamandır birbirimizi görmedik.) 4. the best/first + N + present perfect/(continuous) Haberi duydun mu? Biri başbakanı öldürmüş. 24 Aynı yapıyı bir derece geçmişe taşıdığımızda: That was the most beautiful girl I had ever seen. 8

9 Ana cümlesi present olan ve bir sıralama sayısı (the first, second etc) veya superlative sıfat (the best, most etc) ile nitelenmiş isimlerden sonra gelen relative clause larındaki tense present perfecttir. Yine içinde ŞİMDİYE KADAR havası taşır. Bkz: 1. madde This is the first time (that) I have eaten such a delicious apple. 25 You are the most beautiful girl (that) I ve ever seen. 26 This is the third time (that) Jim has been phoning. 27 (Telefon o anda çalıyor) 5. Gelecek zamanın kastedildiği zaman cümlelerinde (when, while, once, until etc) ve koşul cümlelerinde (if-clause etc) bitmişlik havası katmak için present tense yerine kullanılır: (Çevirileri Türkçede de vurgulu yapmaya çalıştım.) When you have seen as much of life as I have, you will not underestimate the power of obsessive love. 28 Do not sign any agreement until you have read it very carefully and feel secure about it. 29 Once you have tasted the flight as a pilot, you will always walk the earth with your eyes turned skywards. 30 NOTE (Not): Present Perfect ile ilgili aşağıdaki karşılaştırma ve bilgiler, durumu biraz daha netleştirecektir. 1. Simple Past cümlelerinde olayın şimdiki zamanla ilgisi kalmamışken, present perfect cümlelerde eylemin etkisinin hala devam etmektedir: Present Perfect (etki devam) I have lost my keys. [Anahtarlar hala kayıp] Bill has won several races on this horse. [Bill hala yarışıyor.] Simple Past (ilgi kalmamış) I lost my keys. [Eskiden anahtarları kaybetmiştim.] Bill won several races on this horse. [Bill artık yarışmıyor, veya bu atla yarışmıyor.] 2. Present Perfect geçmişe ait bir zaman zarfıyla kullanılmaz. Ancak zaman belirtmek için present perfect ile sorulan bir soruya simple past ile cevap verilebilir. 25 Hayatımda ilk kez böyle leziz bir elma yedim. 26 Hayatımda / şimdiye kadar görüdüğüm en güzel kızsın. 27 Bu üçtür Tom arıyor. 28 Benim yaşadığım kadar bir ömür yaşayıp bitirdiğinde, sen de saplantılı aşkın gücünü gereğince anlayacaksın. 29 Tamamıyla okuyup bitirinceye ve kendini güvende hissedinceye kadar herhangi bir anlaşma imzalama. 30 Uçmayı pilot olarak bir kez tecrübe edip yaşadın mı, artık hep gözün göklere dönük yürüyeceksin. 9

10 Have you found your keys? Yes, I found them yesterday morning Present Perfect içeren bir cümlede ne zaman sorusuna cevap veren bir ifade varsa, vaktin henüz bitmediği ve/veya eylemin hala yapılabilecek olduğu anlaşılmalıdır. Present perfect (zaman devam, eylem mümkün) Have you read the paper this morning? (Hala sabah) I haven t shaved today. (Henüz tıraş olmadım. Hala olabilirim.) Simple past (zaman geçmiş, eylem mümkün değil) Did you read the paper this morning? (Aynı gün ancak artık sabah değil) I didn t shave today. (Tıraş vaktimi geçirdim. Bugün tıraş olmam.) 4. Present Perfect Tense bir olayın şu ana kadar KAÇ KEZ yapıldığını söylerken, kendisine çok benzeyen present perfect continuous tense bunu söyleyemez. A giant, winged creature has reportedly been sighted several times in Southwest Alaska in recent weeks. 32 Besides being a Columnist at this site, I'm also a novelist who has written 4 novels and a good part of a fifth one. 33 ZAMAN ZARFLARI ve PRESENT PERFECT TENSE Genellikle WHEN sorusuna cevap veremeyen bu TENSE, haliyle ZAMAN CÜMLECİKLERİ ile pek kullanılmaz. Ama ilk üç maddedeki durumuna göre kendisi ile sık kullanılan zaman zarflarını şöyle sıralayıp inceleyebiliriz: 1. Şimdiye kadar olan biten şeyler: SO FAR, UP TO NOW, UNTIL NOW (şimdiye kadar) He has mended many cars so far/up till now. (Şimdiye dek bir sürü araba onardı.) BEFORE (daha önce) 34 Nothing like this has happened before. (Daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı.) TODAY, THIS MORNING / WEEK / YEAR etc. (hala içinde bulunulan bir zaman, bkz: note 3) I ve written three letters this morning. (Bu sabah -şimdiye kadar- üç mektup yazdım.) Ron hasn t worked very hard this term. (Ron bu dönem -şu ana dek- pek çalışmadı.) ALREADY (zaten) Anahtarları buldun mu? Evet, dün sabah buldum. 32 Dev bir kanatlı yaratık, rapor edildiği kadarıyla, son haftalarda güneybatı Alaska da birkaç kez görülmüş. 33 Bu sitede köşe yazarı olmamın yanı sıra, ayrıca 4 roman yazmış ve bir beşincisini hayli bitirmiş bir roman yazarıyım. 34 Farklı tenseler ile de kullanılır: Why didn t you ask me before? [before=before then] (Daha önce neden bana sormamıştın?) 10

11 STILL (hala) 36 The cease-fire has already been violated. (Ateşkes zaten ihlal edildi.) I still haven t reached my aim. [before a negative auxiliary verb] 37 I haven t still reached my aim. [PEK TERCİH EDİLMEZ] YET ve STILL genelde aynı ise de, negative cümlelerde şöyle bir ayrım olabilmekte: I wrote to him last week. He hasn t replied yet. (Hala yanıt bekliyorum.) I wrote to him months ago and he still hasn t replied. (Şu ana kadar cevap yazmalıydı. Sitem ediyorum) YET (henüz, hâlâ) I haven t made up my mind yet. (Henüz karar vermedim). 2. We have yet to decide what action to take. =We haven t decided what action to take yet. [have yet to do=haven t done yet] (Ne yapacağımıza henüz karar vermedik.) 35 Farklı tense ile de, özellikle Simple Past ve Past Perfect Tense ile gayet yaygın kullanılır: The film had already begun by the time we got to the cinema. (Sinemaya vardığımızda film çoktan başlamıştı.) Shall I tell Liz the news or does she already know? (Liz e haberi vereyim mi, yoksa o zaten biliyor mu?) 36 Çoktan, zaten, hâlihazırda diye çevrilebilen bu zarf farklı tenseler le de kullanılır: Jack lost his job a year ago and is still unemployed. Although he promised to come, I still didn t think he would. 37 Still negatif cümlelerde yardımcı fiil ve not bitişik olarak yazılmışsa genelde öncesinde yer alır. 38 Farklı tense ile de kullanılır: I m hungry. Is dinner ready yet? (Açım, yemek henüz/hala hazır değil mi?) [present] 11

12 EVER-NEVER (her, herhangi bir zaman hiç, asla) 39 Have you ever eaten caviar? No, never. ( Hiç havyar yedin mi? Yo, hiç. ) 2. Yeni olmuş olanlar: LATELY (son zamanlarda) 40 Have you seen Robert lately? (not Did you) RECENTLY (son zamanlarda, yakınlarda, geçenlerde) 41 A new school has recently opened in New Road. [present perfect] [mid position] Have you used this computer recently? [present perfect] UNTIL RECENTLY ise daha çok SIMPLE PAST TENSE ile kullanılır: Until recently, Argentina was an extremely expensive country for foreigners to visit. (Arjantin yakın zamana kadar yabancıların ziyareti için aşırı pahalı bir ülkeydi.) 39 Pek çok tense ile kullanılır. Present perfect ile kullanıldığında şimdiye kadar hiç anlamına gelirken, simple past ile kulanıldığında geçmişte alışkanlık belirtir: Did you ever go to the cinema? (Hiç sinemaya gider miydiniz?) When he was young, he never bothered too much about his appearance. (Gençken asla görüntüsüyle bu kadar uğraşmazdı.) Daha çok her zaman, hep anlamına gelen EVER, koşul ifadelerinde herhangi bir zaman da demektir: If you re ever in Miami, come and see us. (Eğer bir vakit Miami ye gelirsen, gelip bizi gör.) He said he would love her for ever. (Onu sonsuza dek seveceğini söyledi.) She married the prince and they lived happily ever after. (Prensle evlendi ve sonra hep mutlu yaşadılar.) Paul, ever the optimist, agreed to try again.(her daim iyimser olan Paul bir daha denemeye karar verdi.) Olumsuz bir EVER elbette NEVER demektir: hiç bir zaman, asla, hiç: Nothing ever happens here. (Burada hiç bir şey asla olmaz.) Don t you ever get tired? (Hiç yorulmaz mısın?) I ll never ever do that again! [informal] (Bunu bir daha asla ama asla yapmayacağım) 40 Farklı tense ile de kullanılır: She had lately returned from India. (Hindistan dan yakında/daha yeni dönmüştü.) It is only lately that she has been well enough to go out. (Ancak son zamanlarda dışarı çıkabilecek kadar iyi oldu.) 41 Farklı tense ile de kullanılır: I saw Dave recently. (Dave I kısa zaman önce görmüştüm.) 12

13 3. Şu an itibariyle ne kadar zamandır yapılıyor? FOR ( müddettir, -dir) 42 He has been abroad for 8 years. (Sekiz yıldır yurtdışında.) compare I have studied on this major since [since +tarih/olay] I have studied on this major for 5 years. [for+zaman dilimi] FOR / IN / DURING / OVER + THE PAST/LAST + zaman dilimi: For gibi, in, during ve over prepositionları da bir süreci gösterebilirler. Her zaman olmasa da genelde THE LAST/PAST alan bu yapılardaki zaman dilimi PRESENT PERFECT ile kullanılmak için günümüze değin gelebilmelidir: Prices have fallen sharply over the past six months.(fiyatlar son altı aydır sert bir şekilde düştü.) I ve met a lot of people in the last few days. (Son bir kaç günde bir sürü insanla tanıştım.) SINCE ( -den beri): 43 Cümledeki kullanım yerlerine özellikle dikkat ediniz. He has been in Çanakkale since [since + date] I met Freddie in June, and I haven t seen him since (then) [since / since then] They haven t quarreled since they left school. [present perfect +since+ simple past bir cümle] They ve split up. Since when? They were divorced three years ago, and she has since remarried. [mid position] The original building has long since been demolished. [mid position] SINCE ve DİĞER TENSEler Yukarıdaki yaygın kullanımların yanı sıra, SINCE diğer TENSE ve kullanımlarla da karşımıza çıkabilmektedir: 1. HER İKİ TARAFTA DA PRESENT PERFECT: Ender; sadece since-cümlecik ve ana cümle eylemi şu anda devam ediyorsa kullanıliyor. Dolayısıyla genellikle since cümleciğinin yüklemi live, be, stay, have gibi bulunmak, sahip olmak anlamında bir fiilse mümkün olur. Since I ve lived here, I haven t seen my neighbours. [present perfect+since+present perfect] 2. Ana cümle PAST PERFECT: Past Perfect hemen her zaman geçmişteki bir present perfect tense olabiliyor: 42 Elbetteki pek çok farklı tense ile kullanılabilir: He worked for this factory for 8 years. 43 Since aynı zamanda -dığı için anlamında gelen sebep belirten BECAUSE ve AS gibi bir bağlaçtır: We thought that, since we were in the area, we would stop by and see them. (Düşündük de, bölgede olduğumuza göre, gelip de bir uğrayabiliriz.) 13

14 I was sorry when he moved to Germany; we had been close friends since kindergarten. [past perfect +since+any date/event] 3. Kızgınlık belirtirken SINCE WHEN cümleciğine zaman zaman SIMPLE PAST tense eşlik eder: Since when did he ever listen to me? (Ne zaman beni dinledi ki?) [kızgınlık] 4. Genel süreç belirtirken, ana cümle sıklıkla present yapılmaktadır. Burada sincecümleciği, tenkit edilmesine rağmen, bazılarınca LAST + simple past yerine present perfect de kulanılabilmektedir: It is five years since I last saw my uncle. [It is... time since + simple past] It is five years since I have seen my uncle. [It is... time since + pre. perfect] (bazılarınca yanlış) It is ages since I sailed/have sailed a boat. (Bir tekneyle açılmayalı yıllar oldu.) Bu yapı geçmişte IT WAS veyait HAD BEEN diye belirtilir: It was/had been ages years since our last meeting. 5. Ana cümlede SIRALAMA SAYISI (the first, the second etc) veya SUPERLATIVE (the best, the most etc.) varsa, PRESENT TENSE gelmesi gerekebilir: The Internet is the most important invention since Gutenberg found the printing press Değişim, başkalaşım söz konusu ise ana cümle sık sık present veya present continuous olabilmektedir: You re looking much better since that hair-cut. Since that party, I cannot stop thinking about her. Since you read that book, you behave as if you knew everything. Ever since: -DEN BERİ anlamındaki SINCE çok zaman geçtiğini vurgulamak için sık sık başına EVER alır: John and Billy have been the best friends ever since they were little kids. 44 Ana cümle PRESENT PERFECT TENSE yazılsa, sanki internet Gutenberg in matbaayı icadından beri varmış gibi anlaşılacak. 14

15 PRESENT PERFECT CONTINUOUS USAGE (Kullanım) 1. Geçmişte başlayıp belirli bir süre devam etmiş eylemin süreci sorulur veya belirtilirken kullanılır. Eylem devam etmektedir veya etmesi muhtemeldir. How long have you been learning English? He s been watching television all day. She has been playing volleyball since she was eight. 2. Geçmişte başlayıp belirli bir süre devam etmiş eylemin etki veya izleri şu anda gözükmektedir. Eylem devam etmeyebilir. CLUES: İPUÇLARI How long, for, since You are out of breath. Have you been running? Why are your clothes so dirty? What have you been doing? COMPARE (Karşılaştırınız) Present Perfect Continuous Tense how long (ne zamandır) durumunu sormak ve söylemek için kullanılır, how much, how many (ne kadar) veya how many times (kaç kez) durumlarını sormak ve söylemek için kullanılamaz, bu durumlar için Present Perfect Tense kullanılır: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE How long have you been reading that book? Mary is still writing letters. She s been writing letters all day. They ve been playing tennis since 2 o clock. PRESENT PERFECT TENSE How many pages of that book have you read? Mary has written ten letters today. They ve played tennis three times this week. NOTE (not) 1. Present Perfect Continuous ile sorulan soruya Future Perfect Continuous veya Simple Past ile de yanıt verilebilir. How long have you been working for this company? I began two years ago. (Simple Past Tense) I have been working for 5 years. (Present Perfect Tense) I will have been working for this company for 5 years by next month. (Future Perfect Tense) 15

16 SIMPLE PAST TENSE FORM Vurgu için yardımcı fiil olumlu cümlede kullanılır. USAGE (Kullanım) He did break the vase. CLUES In 1996, yesterday, last week/month/year etc. two days/months ago 1. Geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar. I met him in (zaman zarfı) I met him when he visited the Prime Minister. (zaman zarf cümlesi) 2. Geçmiş alışkanlık (habitual) 45 a) used to He used to smoke 30 cigarettes a day. (Günde otuz sigara içerdi.) b) sıklık zarfları ile 46 He smoked 30 cigarettes a day until he gave up. (Bırakıncaya kadar günde 30 sigara içerdi.) They never visited their grandmothers. (Asla büyükannelerini ziyaret etmezlerdi.) Did you ever watch TV when you had some guests? (Misafiriniz geldiğinde hiç televizyon izler miydiniz?) I always drank milk for my breakfast in the village. (Köyde her sabah kahvaltıda süt içerdim.) 3. UNREAL SITUATINOS 47 ve It s time: Yapının simple past ancak anlamın şu anı (present) kastettiği kullanımlardır. Kendilerinden sonraki CÜMLELER simple past olur: wish clause if only= I wish would rather, would sooner, would just as soon 48 It s a pity you don t know how to type. I wish you knew how to type. If only your mother were alive now. My father is going to sell his old car, but I d rather he didn t. 45 Bir modal olan would da geçmişte alışkanlık göstermek için kullanılır. Bkz. MODALS 46 How often (ne kadar sık) sorusuna cevap olacak sıklık zarfları (ever, never, usually, always, sometimes, often, every day/week etc, once/twice/three times a day etc.) 47 Şimdiki zamanın UNREAL durumlarında (simple past zamanlı), tüm cinsiyetlerde was yerine were kullanılması tercih edilir. 48 Would genellikle d olarak kısaltılır. Aynı şekilde kısaltılan HAD yardımcı fiili ile karıştırılmamalı. 16

17 If clause as if, as though If he were to invite us again, it would be a big surprise. If I found one million dollars now, I would buy a new jeep. We know that he is guilty, but he acts as if he were innocent. It is (high) time Would you mind if 49 Children! It is 12 o clock right now. It is (high) time you went to bed. Would you mind if I left the meeting early? NOTE: SB wish ve It is (high) time kalıpları kendilerinden sonra cümle yerine yüklem de alabilirler. Bu durumda yüklem to infinitive [to+v1] şeklinde olacaktır: I wish to see him right now. (Onu hemen şimdi görmek istiyorum.) Children! It is time (for you) to go to bed. (Çocuklar! Yatağa gitme vakti.) USAGE (Kullanım) PAST CONTINUOUS TENSE 1. Geçmişteki bir olay veya anla kıyaslandığında belirli bir suredir devam etmekte olan olaylar için kullanılır. a) geçmişte o anla eş zamanlı olarak While I was watching TV, he was studying his lesson. At eight o clock I was having breakfast. b) geçmişte o andan önce başlamış olarak Just as I was getting into the house, I heard an explosion. When I arrived, he was reading a book. While/as/when I was walking in the park, I saw two men fighting. COMPARE (Karşılaştırınız) Simple Past vs Past Continuous When he saw the murderer, he called the police. (Katili görünce, polisi aradı.) Görme önce When he saw the murderer, he was calling the police. (Katili gördüğünde, polisi arıyordu.) Arama önce 2. Geçmişe ait anlatı Tom was reading and I was watching. Suddenly the doorbell rang. We both 49 Aslında yapıca TYPE II bir koşul cümlesi. Ancak gramerce doğru kabul edilmese de cümlenin if-kısmı günlük hayatta present tense olarak da kullanılmakta. Would you mind if I leave the meeting early? 17

18 3. Geçmişteki tedrici/peyderpey/zamanla değişimlerde 50 It was getting darker. 51 The wind was rising. 52 More and more men were coming Kibar isteklerde. Burada anlam şimdiki zamandır. (I was thinking/wondering ) I was wondering if you could give me a lift Geçmişteki gelecek (future in past): Düzenlemiş gelecek için kullanılan present continuous tense ile aynı işleve sahiptir: She was busy packing, for she was leaving that night Tedricilik veya zamanla değişim tüm continuous yapıların genel hususiyetidir. 51 Hava (gittikçe) kararıyordu. 52 Rüzgâr gittikçe artıyordu. 53 Gittikçe daha fazla adam geliyordu. 54 Rica etsem beni arabanızla bir yere bırakır mısınız? 55 Harıl harıl eşyalarını paketliyordu, zira o gece yola çıkıyordu/çıkacaktı. 18

19 USAGE (Kullanım) PAST PERFECT TENSE 1. Geçmişteki bir olay veya andan daha önce gerçekleşmiş veya o anda bitmiş olaylar için kullanılır. Yalnız başına kullanılmaz. Ya Past bir cümleyle bağlıdır veya zaten past olan bağlamda bir geriye dönüş yaşanmıştır. NOTE (not) By the time 56 I returned home he had already left. When/After he (had) completed his project, he took his annual leave. Before the police arrived, the thieves had already gone away. She had been married for 7 years when her son was born. I came to the city when I was young. I hadn t had any business experience, but I became rich in 5 years. no sooner than no sooner + past perfect + than +simple past She had no sooner finished cooking than her friend came in. [normal:regular] No sooner had she finished cooking than her friend came in. [devrik: inverted] hardly/scarcely when/before hardly/scarcely + past perfect + when/before +simple past Jim had hardly/scarcely reached London when he was called back. [normal:regular] Hardly had Jim reached London when he was called back. [devrik: inverted] Hardly had a moment passed before the door creaked open. 2. Geçmişte UNREAL durumlar: Yapının past perfect ancak anlamın past ı kastettiği kullanımlar: wish clause if only= I wish would rather, would sooner, would just as soon 57 It s a pity you were absent from the meeting yesterday. I wish you had been present. If only he had studied his lessons instead of wasting of time. My friend took me to the student opera. I d rather he had taken me to the theater instead. 56 Past perfect (continuous) + by the time + simple past Future perfect (continuous) + by the time + present (perfect) 57 Would genellikle d olarak kısaltılır. Aynı şekilde kısaltılan HAD yardımcı fiili ile karıştırılmamalı. 19

20 If clause If he had studied hard last year, he could have passed all his exams. as if, as though She acts as if/though nothing had happened yesterday Reported speech durumunda hem pastın hem de present perfectin geçmişi olarak kullanılır: I have read five books so far. She said she had read five books until that time. I read five books in She said she had read five books in DİKKAT: previously, formerly, before ve earlier zarfları olayın bahsi geçen zamandan daha önce olduğunu gösterdiğinden, bileşik ve bağlı cümlelerde sık sık past perfect tense le birlikte kullanılırlar: 4. Olup-bitmişlik anlamı vermek için zaman zarf cümleciklerinde past perfect tense kullanılabilir. Anlam present perfect in zaman zarfı cümlelerindeki kullanımına benzer. (bkz Present Perfect Tense, 5. madde) Yapı oldukça ender kullanılır. I waited until the train had stopped. 59 He went out before I had finished my sentence Görüldüğü gibi bir anda present tense ile past perfect yan yana gelmiş oldular. 59 Tren tam olarak duruncaya kadar bekledim. 60 Daha ben cümlemi tamamlayıp bitirmeden dışarı çıktı. 20

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE

PRESENT PERFECT TENSE PRESENT PERFECT TENSE Türkçe de karşılığı olmayan bir tenstir. Eski Türkçe de ve halen bazı ağızlarda kullanılan Annen eve gelik mi?, Yoğurdu yapık mı? Çocuğa bakık mı? şeklindeki kullanımlar yardımcı

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

SİMPLE GRAMMAR LECTURE

SİMPLE GRAMMAR LECTURE SİMPLE GRAMMAR LECTURE How many tenses has the use of the English language? 1) Simple present tense 2) Simple present continues tense 3) Present perfect tense 4) Present perfect continues tense 5) Simple

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları Yard. Doç. Dr. Özgür Akkoyun oakkoyun@gmail.com http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun Şubat-2012-Diyarbakir UNIT 1 The Tenses 1. The Simple Present Tense

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA SIMPLE PAST TENSE (+) I went to school yesterday. She made the beds last night. They liked coffee. (?) Did you go to school?

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T SHOULD = HAD BETTER = OUGHT TO should : hafif zorunluluk, gereklilik had better : iyi olur ought to : yukardakilerle yakın anlamda SHOULD Özne +should /ought to+ fiil(1) +nesne OLUMLU / AFFIRMATIVE FORM

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır.

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Simple Past Tense (Di-li geçmii zaman) (PAST TENSE) yardımcı fiili ( Did) Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Düzenli fiilleri 2. hale koymak için d, ed veya

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

ÜNİTE 10 PRESENT CONTINUOUS TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Continuous Tense. Bu ünitede amaçlanan kazımlar; PRESENT CONTINUOUS TENSE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Present Continuous Tense HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazımlar; Günlük faaliyetler hakkında bilgi verebilme

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on. 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very. 1. George enjoys in the sea.

1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on. 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very. 1. George enjoys in the sea. 1. The Browns are coming bus. a. by b. with c. in d. on 1. She doesn t have money. a. many b. much c. no d. very 1. George enjoys in the sea. a. from swimming b. swim c. to swim d. swimming 1. Can you

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals.

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals. UNIT CONTENTS PAGE 1 Present Perfect Continuous Tense 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Past Perfect Tense Future Continuous and Future Perfect Tense Modals Adjectives Adjective Clauses Noun Clauses Direct

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman)

SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman) SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş zaman) POSITIVE NEGATIVE QUESTION I - I do 1 / 134 do I you - you do do 2 / 134 you we - we do do we 3 / 134 they - they do do they he 4 / 134 - s he do es does he she - 5 /

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

TENSES PRESENT SIMPLE

TENSES PRESENT SIMPLE TENSES PRESENT SIMPLE 1- Daily routines/ Regular Activities She visits her aunt once a month. I get up at 7 o clock every morning. 2- General Statements/Permanent situations She lives in İstanbul. My father

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. oss : If you work for us, you ll have job security.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A İNGİLİZCE 1-8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadenin bulunduğu 1. She is very... She does everything just for herself. She doesn t care about others. 4. Burak :. because I don

Detaylı

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR 3 rd GRADERS Dear parents, On this page you will see the grammar subjects, vocabulary and the activities that have been covered

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club Unit 1 1 5 Diyaloğa göre doğru saat hangi seçenekte verilmiştir? A: Today, I want to talk about your afterschool activities. Let s start with you. First of all, what time do you get back home? B: Hmmm

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE İÇİNDEKİLER Present Simple Tense Usage BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Time Adverbials in Simple Present Tense Time Adverbials in Simple Present Tense Present

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak.

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Reading (Okuma) I come from Austria. ( Avusturya dan geliyorum.) Last summer, I went

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri TEKNİK K METİNLERDE SIK KULLANILAN BAZI GRAMER YAPILARI Simple Present Tense (Geniș Zaman) Present Continuous Tense (Șimdiki Zaman) Present Perfect Tense (

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 5 Lesson Six - Ders 6:... 6... 6

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

2. Geçmişte, aynı anda devam etmekte olan iki ayrı eylemi anlatırken. (Bu anlatımda while, as, just as bağlaçları kullanlır.)

2. Geçmişte, aynı anda devam etmekte olan iki ayrı eylemi anlatırken. (Bu anlatımda while, as, just as bağlaçları kullanlır.) Nerelerde Kullanılır: 1. Geçmişte devam eden bir eylem anında gene geçmişte olup biten başka bir eylem anlatılırken. (Bu anlatımda when veya while bağlaçları kullanılır.) I was studying when Ayşe telephoned.

Detaylı

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek kat kat fazla, gitgide Reading (Okuma) Which do you like better, English or Spanish? I like English

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME THE BUS LEFT ON TIME İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Zaman Edatları Dinleme & Konuşma: Bir Hafta Sonu Gezisi Hakkında Konuşma Okuma: William Shakespeare İNGİLİZCE - I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Zaman

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı