Benzersiz dilbilgisi notları. Türkçe! Çeviri öğretimine sistemli yaklaşım. Sözlük seçimi ve kullanımı alıştırmaları.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benzersiz dilbilgisi notları. Türkçe! Çeviri öğretimine sistemli yaklaşım. Sözlük seçimi ve kullanımı alıştırmaları."

Transkript

1 Ġngilizce-Türkçe GENEL ÇEVĠRĠ 1 Genel Çeviri 1 İçindekiler Benzersiz dilbilgisi notları. Türkçe! Çeviri öğretimine sistemli yaklaşım. Sözlük seçimi ve kullanımı alıştırmaları. Ayrıntılı ve örnekli dizin. Genel Çeviri 2 kitabıyla, eşsiz bir kaynak. Hakan Gür ÖĞRENCĠ KĠTABI i

2 GENEL ÇEVİRİ KİTAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR Genel Çeviri 1 ve Genel Çeviri 2 olarak derlenerek internet ortamına yerleştirilen PDF dosyalarının kullanımı aşağıdaki koşullara bağlıdır: 1. Genel Çeviri 1 ve Genel Çeviri 2 dosyalarının içeriği dosyaların içinde ve dildersleri.gen.tr sitesinde Genel Çeviri 1 ve Genel Çeviri 2 için verilen bağlantılar altında mevcuttur. Kullanım koşulları bu dosyaların her ikisini de kapsamaktadır. 2. Kullanıcı olarak, söz konusu dosyaları ticari amaçla olmamak koşuluyla kendi bilgisayarına kaydedebilir, bu dosyaları kopyalayabilir, başkalarına iletebilir, sayfalarda yer alan Hakan Gür - dildersleri.gen.tr ibaresini silmemek ve değiştirmemek koşuluyla dosyaların içeriğinde düzeltme ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Burada sözü edilen "ticari" kavramı ile Genel Çeviri 1 ve Genel Çeviri 2 kitaplarının özgün biçimleri ya da değiştirilmiş biçimleriyle iletilmesi, çoğaltılması ve/veya kullanılmasının öncesinde ya da sonrasında ücret talep edilmesi, kitapların satılması kastedilmektedir. Kitapların kişi ya da kurumlar tarafından ücretsiz olarak öğrencilere verilmesi ve sonucunda kurumsal (okul, üniversite, dershane ve benzerleri) ya da kişisel temelli (özel ders gibi) çeviri öğretim ortamlarında kullanılması serbesttir. 3. Kuralların erişilebilir olması için çeşitli önlemler alınmıştır; buna göre: a) bu kurallar dosyaların özgün biçimlerinin kullanıma sunulduğu internet sayfalarında yer almakta, b) dosyaların sayfalarının üst bölümünde yer alan Hakan Gür - dildersleri.gen.tr ibaresine eklenen bağlantı yoluyla kullanıcı bu kurallara yönlendirilmekte, c) her bir dosyanın girişinde kurallar ayrıca verilmektedir. Bu nedenle kullanıcı olarak dosyaları ister bu siteden ya da başka kaynaklardan edinmiş olun, bu kuralları okumuş ve kabul etmiş olmaktasınız. 4. Bu kurallar dosyalara ayrıca eklendiği için, dosyaların yer aldığı dildersleri.gen.tr sitesinin geçici ya da kalıcı olarak devre dışı kalması, siteye erişilememesi, sitenin adının değiştirilmesi gibi durumlarda da kurallar geçerliliğini koruyacaktır....:::::... ii

3 Yazar... v Giriş... vi Kullanım notları ve kısaltmalar... xi Konular 1: Sözlük seçimi ve kullanımı : Uygun anlamın seçilmesi : Bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin : Basit tümce-bileşik tümce ayrımı : Zamanlar (=Tenses) : Modal verbs : Edilgen yapılar (= Passive) : Bileşik tümce-basit (= Coordination) : Bileşik tümce-karmaşık: Relative Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Noun Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Comparison Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Time Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Condition Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Concession Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Reason, Purpose ve Result Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Exception, Place ve Similarity Clause : Bileşik tümce-karmaşık: Adverbial-Comment ve Verbless Clause : Diğer yapılar: Putative ve Tentative "Should" : Diğer yapılar: Devrik yapı (= Inversion) : Diğer yapılar: Prop it : Diğer yapılar: A, an, the : Diğer yapılar: Of sözcüğü : Diğer yapılar: Eylem + [preposition] + eylem : Diğer yapılar: Infinitive : Diğer yapılar: Gerund iii

4 26: Diğer yapılar: Özne konumunda Infinitive ve Gerund : Diğer yapılar: Any / every (one / body / thing / where) : Diğer yapılar: Grup adları ve uygun eylem Ġngilizcede Yabancı Sözcük ve Terimler Konu özetleri Abecesel dizin Yararlanılan kaynaklar iv

5 Yazar Hakan Gür Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünden mezun oldum. Türk- İngiliz Kültür Derneği, Bilkent Üniversitesi Hazırlık Bölümü ve Ankara Üniversitesi TÖMER'de İngilizce okutmanlığı yaptım. ODTÜ Yabancı Diller bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Anabilim Dalı'nda da doktora çalışmamı tamamladım ve lisansüstü eğitim programında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi dersleri verdim. İmge, Dost ve Bilgi Yayınevleri için kitap çevirileri gerçekleştirdim; çevirmenlik yapmayı sürdürüyorum. v

6 Giriş Peter Newmark A Textbook of Translation (1988) adlı kitabının önsözünde, kitabını senelerdir yazmakta olduğunu, hatta bir aralar bazı bölümlerini kaybettiği için yeniden yazmak zorunda kaldığını anlatır. ġu an elinizde tuttuğunuz ve ilk baģlarda basit ders notlarından baģka bir Ģey olmayan Genel Çeviri 1 kitabının geçmiģi de bundan pek farksız sayılmaz. Türk-Ġngiliz Kültür Derneği'nde düzenlenen çeviri dersleri için hazırlanan ve English for Translation ile Advanced English for Translation kitaplarının özetinden oluģan ilk ders notları, daha sonra basit dilbilgisi açıklamalarının eklenmesi ile geniģledi. Sonraları bilgisayara aktarılma aģamasında bir bilgisayar virüsünün yok ettiği dilbilgisi notlarının daha kapsamlı ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanması gerekti ve yüksek lisans çalıģmaları esnasında son Ģeklini alan kitap Ģu anki hali ile yayınlanabilir hale geldi. Mevcut çeviri kitapları Çeviri derslerinde kullanılabilecek türden bir kitap hazırlamaya karar verme nedenim her Ģeyden önce, çeviri derslerinde kullanılabilecek malzemelerin eksikliğini ve yetersizliğinin daha ilk günlerden hissetmiģ olmamdır. Bugün bile, çeviri kitabı adı altında hazırlanmıģ ders malzemelerinde aynı türden eksiklikleri gözlemek olası. Mevcut bazı çeviri kitapları ve bunların özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Çeviri öğrenen kiģilerin kendi baģlarına çalıģmaları için hazırlanmıģ olan kitaplar. Örneğin Translation Methods (Hasdemir: 1987), A Guidebook for English Translation (Kocaman et al: 1990) ve Çeviri Tekniği: Dilbilgisi (Yarmalı: 1993a) ile Çeviri Tekniği: Çözümleme (Yarmalı: 1993b). Bu kitaplar incelendiğinde, yaklaģımlarının, "eğer kiģi dilbilgisi konusunda yeterli bilgiye sahip ise, bu kiģi çeviri de yapabilir" Ģeklinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Çeviri öğrenen kiģinin Ġngilizce dil bilgisinin çeviri yapmaya yeterli olmadığı varsayımından yola çıkılmakta ve bu açık özet dilbilgisi notları yolu ile kapatılmaya çalıģılmaktadır. Tümce düzeyinden baģlayan ve sözcük yardımını da içeren çeviri alıģtırmalarında, tümcenin analizi ve Türkçeye aktarımı konusunda sistemli bir anlatımın bulunmadığı görülür. Çeviri derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmıģ kitaplar. Bu kitaplar, genelde, Ġngilizceyi ileri düzeyde edinmiģ oldukları varsayılan çeviri öğrencilerine yöneliktir. Örneğin Çeviri (Bozkurt et al: 1982), A Textbook of Translation (Newmark: 1988) ve In Other Words: A Coursebook on Translation (Baker: 1992) baģlıklı kitaplar. Newmark çeviri malzemesini bir çeviri teorisine dayandırarak sunmaya çalıģırken Baker çeģitli örnek çeviriler verme yolunu izlemektedir. Her iki kitap da üniversitelerin çeviri bölümleri için kullanılabilir düzeydedir (A Textbook of Translation kitabı Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki çeviri bölümünde ders malzemesi olarak kullanılmıģtır) ve çeviri öğrencisinin Ġngilizcenin dilbilgisi ile ilgili sorunlarını çözmüģ olduğunu varsayarak kültürel ve sosyal farklılıklardan oluģan ve sözcük düzeyinden baģlayan sorunlara ağırlık vermektedirler. Çeviri ise üniversitelerin Ġngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için hazırlanmıģtır. Bu gruba dahil edilebilecek bir diğer çalıģma da Ankara Türk-Ġngiliz Kültür Derneği bünyesinde hazırlanmıģ Translation Through Comparative Grammar (1989) adlı kitaptır - bu kitap Nevzat Gürman, Muammer ġanlı ve benim tarafımdan yazılmıģtır ve yakın zamanlara kadar kurum içinde kullanılmıģtır. Kitabın temel eksikliği, dilbilgisi sorunlarını halletmenin çeviri yapmak için yeterli olduğu yaklaģımını taģımasıdır. Genel amaçlar dıģında amaçlarla çeviri öğrenenlere yönelik kitaplar. Bu kitaplar tıp, fizik, sosyoloji gibi belirgin alanlarla ilgilenenlere yardım etmeyi amaçlamakta ya da vi

7 sadece belirgin bir dili kullanan kiģilere hitap etmektedir. Örneğin yukarıda değinilen Çeviri ve tamamen Ġspanyolca Ġngilizce çeviri amacını taģıyan Translation Strategies (Brinton et al: 1981). Bütün bunların yanısıra, sadece çeviri metinleri içeren, English for Translation (Chamberlin ve White: 1975) ve Advanced English for Translation (Chamberlin ve White: 1978) ve genel Ġngilizce derslerine yardımcı olmak amacı ile öğretmen kullanım kitabı olarak hazırlanmıģ olan Translation (Duff: 1990) adındaki kitaplar da sayılabilir. Genel Çeviri 1 ve Genel Çeviri 2 kitaplarının hazırlanması safhasında, yukarıda sıralanan kitaplar incelenmiģ ve değerli yanları ile eksik yönleri saptanmaya çalıģılmıģtır. Saptanan eksiklikler, birinci gruba giren kitaplarda verilen dilbilgisi notlarının yetersiz olması ve çeviri için bir sistem önerilmemesi, ikinci gruba giren kitapların ise ileri düzeyde Ġngilizce bilen öğrenciler için hazırlanmıģ olmasıdır. Bu eksikliklerin Genel Çeviri kitaplarında giderilebilmesi için dilbilgisi notları çok ayrıntılı ve örnekli olarak ele alınmıģ, çeviri için sözcük, tümce ve metin analizi için çeģitli öneri ve alıģtırmalar eklenmiģtir. Çeviri için seçilen alıģtırmaların aģamalı bir zorluk derecesine (zorluk derecesi konusu, aģağıda Temel Nitelikler bölümünde açıklanmaktadır) sahip olması da bu kitapların gerektiğinde ileri düzey Ġngilizce bilgisine sahip olanlar tarafından da kullanabilmesi amacına yöneliktir. Temel nitelikler Kitabın hazırlanmasında göz önünde bulundurulan ölçütler çeviri öğretirken edinilen tecrübeler doğrultusunda geliģtiyse de, bunları sistemli bir biçimde ele alan Nord'un (1987) sıraladığı nitelikleri de belirtmek yararlı olacaktır. Nord'a göre bir çeviri kitabının bazı temel nitelikleri taģıması gerekir. Bu nitelikler, özetle, Ģunlardır: Bir kitabın çeviri kitabı niteliğini taģıyabilmesi için, dayandırıldığı kuramsal temellerin tam olarak belirlenmiģ olması gerekir. Çeviri öğretim kitabı belirli bir öğrenen kitlesine ve bunların öğrenim gereksinimlerine hitap etmelidir. Çeviri kitabı olabildiğince az soyut çeviri kuramı, gerektiği kadar da uygulanabilir öneri içermelidir. Çeviri kitabının sunduğu alıģtırmalar, öğrencinin gerçek hayatta karģılaģacağı çeviri sorunlarını kendi baģına çözebilmesine yardımcı olacak türden olmalıdır. Çeviri kitabı, çeviri için gerekli olan yardımcı malzemelerin (sözlük gibi) kullanımı konusunda notlar içermelidir. Bir çeviri kitabında çeviri metinlerinin yanısıra karģılaģtırmalı çevirilere de yer verilmelidir. Çeviri kitabında, çeviri öğrencilerinin gereksinimlerine uygun, özgün metinler kullanılmalıdır. Çeviri kitabı gerçek bilgiler içeren metinler barındırmalıdır. Çeviri kitabında yer alan metinlerin güçlük derecesini belirleyen Ģey, o metne ait ödevin güçlük derecesidir. Çeviri için seçilen metinlerin sadece çeviri için alınması yetersizdir. Öğrencinin bir metindeki çeviri sorunları karģısında verdiği karar, diğer sorunların çözümlerinde de bir karara götürebilir. Buna göre, Genel Çeviri kitaplarının hazırlanması safhasında göz önünde bulundurulan nitelikler Ģunlardır: Temel amacı çeviri derslerinde kullanılmak olan Genel Çeviri kitapları, çevirinin bir iletiģimsel beceri olduğu yaklaģımından yola çıkmakta ve çeviri dersinde iletiģimsel bir öğretim yaklaģımı kullanılacağını öngörmektedir. Hedef alınan öğrenen grubunu ileri-orta (upper-intermediate) düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip, yetiģkin, genel Ġngilizceden Türkçeye çeviri ile ilgilenen, çeviriye iģ ya da öğrenim esnasında gerek duyan ve muhtemelen bir çeviri sınavına hazırlanan öğrenciler oluģturmaktadır. Tıp ya da ekonomi gibi özel alanlara yönelik vii

8 çeviri ile uğraģmak zorunda olanlar da, birinci kitabın dilbilgisi notlarından ve her iki kitabın çeviri önerilerinden yararlanabilirler. Bu alanlara yönelik çeviri metinleri ise Genel Çeviri kitaplarında bulunmamaktadır. Newmark'ın (1988) savunduğu çeviri yöntemlerinin kısaca tanıtılması dıģında, kuramsal bilgilerden çok uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Çeviri metinleri güncel nitelik taģıyan kaynaklardan, metinlerdeki dil düzeyini doğru olarak belirlemiģ Ġngilizce ders ve okuma kitaplarından ve çeviri sınavlarından alınmıģ, sık karģılaģılan çeviri sorunları ile ilgili alıģtırmalar eklenmiģtir; Genel Çeviri kitapları çeviri için sözlük seçimi ve kullanımı için notlar, sözcük tahmin çalıģmaları, uygun anlamı sözlükten seçme çalıģmaları ve sınava hazırlananlar için öneriler içermektedir; Yapılan çevirinin düzeltilmesi ve son biçiminin verilmesine yönelik çalıģmalarda, karģılaģtırmalı çeviri örneklerine yer verilmektedir; Metinler yetiģkin öğrencilerin beğeni ve ilgilerini karģılamaya yöneliktir; ilginç ve genel konular seçilmiģtir; çeviri için metin yazma yoluna gidilmemiģ ve gerçek metinler kullanılmıģtır; Metinler çeģitli okuma-anlama ve çeviri alıģtırmaları eģliğinde verilmekte, bu alıģtırmalar da belirgin bir zorluk derecesi sıralaması taģımaktadır; yani, zorluğu belirleyen, verilen alıģtırmalardır; Seçilen çeviri öğretimi yönteminin spiral türü bir ders iģleme yaklaģımı içermesinden ötürü, çeviri metinleri önceden iģlenmiģ metinlerde karģılaģılan bazı sorunları içererek tekrar olanağı sağlamakta, sergiledikleri yeni tür çeviri sorunları ile de öğrenciye yeni çalıģmalar yapma fırsatı vermektedir; her bir konunun baģındaki alıģtırmalar da bir önceki konunun ne kadar kavrandığını saptamaya yönelik düzenlenmiģtir. Her bir konunun yapısı Genel Çeviri kitaplarının her bir konusunun yapısı, Koç (1984, 1992) tarafından önerilen ve İleri-Orta Düzeydeki Yetişkin İngilizce Öğrencileri İçin İngilizceden Türkçeye Çeviri Kursu Oluşturmaya Modüler Bir Yaklaşım (Gür, H YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara) konulu yüksek lisans çalıģmasında ele alınıp geliģtirilmeye çalıģılan yaklaģıma uygun olarak hazırlanmıģtır. Bu yaklaģıma uygun olarak hazırlanan her bir konu aģağıda belirtilen bölümlerden oluģmaktadır. GİRİŞ ÇeĢitli listeler ve tümceler yolu ile konuya hazırlayıcı alıģtırmalar. SUNU Açıklamalar, örnek tümceler, özet notlar yolu ile bilgilendirme. İŞLEME Dilbilgisi ve çeviri alıģtırmaları. ÜRETME Çeviri çalıģması. SINAMA ĠĢlenen konu ile ilgili çeviri çalıģması. viii

9 Yine bu yaklaģıma uygun olarak saptanan ve her iki kitapta ele alınan konular Ģu Ģekildedir: ÇEVİRİ KURSU SÖZLÜK KULLANIMI SÖZCÜK BİLGİSİ İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ METİN ve ÇEVİRİ TÜRLERİ TÜMCE ANALİZİ METİN ANALİZİ ÇEVİRİNİN KONTROLÜ SINAVLARA HAZIRLIK MODÜL 1 MODÜL 2 MODÜL 3 MODÜL 4 MODÜL 5 MODÜL 6 MODÜL 7 MODÜL 8 MODÜLÜN GENEL KİTAP HEDEFLERİ Çeviri için sözlük seçimi ve kullanımı Bağlamdan yararlanarak anlamın tahmin edilmesi İngilizce dilbilgisinin niteliklerinin anlaşılması Metin türlerinin ve uygun çeviri yöntemlerinin tanınması Çeviri için tümce analizinin yapılması Çeviri için metin analizinin yapılması Yapılan çevirinin son kez gözden geçirilmesi Çeviri sınavlarında sürenin kullanımı Konular Sıralama Çeviri temel olarak dört ana unsuru içerir. Bu unsurlar sırası ile Ģunlardır: 1) Sözcük düzeyinde sorunlar. Çeviri yaparken Ġngilizce sözcüklerin Türkçeye nasıl aktarılacağı konusu çevirinin birinci unsurudur. Bunun için de sözlük kullanma ve sözcüklerin anlamını tahmin etme becerilerinin geliģmiģ olması gerekir. 2) Dilbilgisi düzeyinde sorunlar. Doğal olarak, çevirinin yapılabilmesi için Ġngilizce tümcenin dilbilgisi yapısının tanımlanabilmesi ve analiz edilebilmesi gerekir. 3) Anlam düzeyinde sorunlar. Sözcük ve dilbilgisi düzeyindeki sorunların çözülmesi sonucunda, Ġngilizce tümcenin taģıdığı anlamın Türkçeye aktarılması gerekmektedir. ix

10 4) Bütünlük düzeyinde sorunlar. Anlam bütünlüğünün sağlanmasına çeviri esnasında büyük özen gösterilmelidir. Baker (1992: 218) anlam bütünlüğü konusunu Enkvist'e ait ilginç bir örnek ile açıklamakta. Bu örnekte sözcük, dilbilgisi ya da anlam düzeyinde hiç bir sorun görülmemekte. Asıl sorun, anlam bütünlüğü. I bought a Ford. The car in which President Wilson rode down the Champs Elysees was black. Black English has been widely discussed. The discussions between the presidents ended last week. A week has seven days. Every day I feed my cat. Cats have four legs. The cat is on the mat. Mat has three letters. (Enkvist, N.E "Coherence, pseudo-coherence, and non-coherence". L. Grähs, G. Korlén ve B. Malmberg (yay. haz.) Cohesion and Semantics: Report on Text Linguistics, Abo: The Research Institute of the Abo Akademi Foundation. s ) Son söz Genel Çeviri kitaplarında, çevirinin bu dört temel unsuru göz önünde bulundurularak konuların sıralaması saptanmıģtır. Genel Çeviri kitapları çeviri öğretimi alanında gözlenen bir boģluğu doldurabilmek amacı ile hazırlanmıģtır. Ġngiliz dilinde yer alan ve çeviride karģılaģılması olası dilbilgisi yapılarını sistemli, örnekli ve Türkçe açıklamalı ele alan dilbilgisi bölümleri ve bunu izleyen çeviri alıģtırmaları ve diğer nitelikleri ile Genel Çeviri kitapları, ders kitabı olarak kullanılabilmek için hazırlanmıģ olmaları açısından bu türün tek örneği durumundadır. Çeviri öğrenmek ve öğretmek için kaynak arayanlara yararlı olacağını umarım. Hakan GÜR Almanya, 2010 x

11 Kullanım notları ve kısaltmalar Sıralama Dilbilgisi notlarının hazırlanmasında ve konuların sıralanmasında, dilbilgisi konusunda yetkin araģtırmacıların çalıģmaları (Yararlanılan Kaynaklar içinde bu çalıģmalar belirtilmektedir) göz önünde bulundurulmuģtur. Gereken yerlerde imi kullanılarak, gönderme yolu ile konuyla ilgili diğer notlar belirtilmektedir. Aranan bilginin bulunması Genel Çeviri 1 kitabında dilbilgisi ile ilgili istenilen konunun bulunabilmesini kolaylaģtırmak için üç ayrı liste bulunmaktadır: 1. ĠÇĠNDEKĠLER: Genel Çeviri 1 kitabının hemen baģında yer alan bu listede konu baģlıkları belirtilmektedir. 2. KONU LĠSTESĠ: Her bir temel konunun baģında yer alan konu listesi, alt bölüm baģlıklarını ayrıntılı olarak vermektedir. 3. ABECESEL DĠZĠN: Genel Çeviri 1 kitabının sonunda yer alan Dizin en kapsamlı listedir. Dilbilgisi ile ilgili her bir baģlık abece sıralamasında ve birer örnek tümce ile verilmektedir. Dilbilgisi açıklamalarında elden geldiğince az dilbilgisi terimi kullanılmasına özen gösterilmiģtir. Bu yaklaģımın nedeni, çeviri öğrenen kiģinin bir de terim ezberleme sorunu ile karģılaģmasını engellemektir. Çeviri açısından önem taşıyan noktalar Çeviri iģlemi açısından önemli olan bilgiler yeri geldiğinde kutu içinde verilmektedir. Önemli noktalar kutu içinde verilmekte. Özetler Herhangi bir konunun iģlenmesinden sonraki aģamalarda göz atılmasını çabuklaģtırmak için Genel Çeviri 1 kitabının sonunda Konu Özetleri kısmı yer almaktadır. Ancak, özet bilgiler hiçbir zaman yeterli görülmemeli, ayrıntı için ilgili konu notları incelenmelidir. Kısaltma ve simgeler Genel Çeviri 1 kitabının dilbilgisine, sözlük kullanımına ve sözcük bilgisine yönelik bölümlerinde kullanılan tüm kısaltma ve simgeler birer örnek ile birlikte aģağıda açıklanmaktadır. KISALTMA TANIM ÖRNEK Adj. Adjective (= Sıfat) good, bad, interesting,.. Adv. Adverb (= Zarf/Belirteç) well, badly, always,.. -ing Gerund (= eylem+ -ing) going, coming, ringing,.. Ö Özne (= Subject) My wife is a teacher. N Nesne (= Object) My wife is a teacher. Y Yüklem (= Verb) My wife is a teacher. V 1 Eylemin yalın hali come, drink, talk,.. V 3 Eylemin "past participle" hali come, drunk, talked,.. D d, t - DI (yaptı, geldi,..) xi

12 E e, a - mek (gelmek, yapmak) I ı, i, u, ü - Iyor (geliyor, tutuyor) so someone get so to do stg ( "Causative" konusu) so's someone's change so's mind stg something get so to do stg ( "Causative" konusu) Bakınız * yanlıģ * We are much young. ( "Comparative" konusu) = Aynı may as well = had better AmE Amerikan Ġngilizcesi I suggest he be elected. ( "Should" konusu) BrE Ġngiliz Ġngilizcesi I suggest he is elected ( "Should" konusu) be am/is/are, was/were, been durumlarının anlatılması gerektiğinde be eylemi kullanılmıģtır. be + to xii

13 1 Sözlük seçimi ve kullanımı Hedef Çeviri için uygun sözlüğün seçilmesi ve kullanılması Giriş... 2 Sunu... 2 İşleme... 9 Üretme-Sınama

14 Giriş Sözlük, çeviri esnasında en büyük yardımcılardan biri - ama gerektiği gibi kullanılırsa. Aksi takdirde, en iyi sözlük bile yararsız olabilir. Büyük heveslerle satın aldığınız o pahalı sözlük pek çok ucuz, hatta kimi gazetelerin ücretsiz dağıttığı sayısız sözlükten farksız hale geliverir. Genel Çeviri 1 kitabının bu ilk konusunda, çeviri açısından kullanışlı bir İngilizce- İngilizce sözlüğün nitelikleri ve bu sözlükten en iyi şekilde yararlanmanın yolları ele alınmakta. Ve bu nitelikler çeviri öğrenme ve yapma ortamı göz önüne alınıp incelenmekte. Sözlük seçimi ve kullanımına geçmeden önce, dilerseniz sözlüğünüzü ne ölçüde tanıdığınızı bir sınayın. Örneğin, bir Ġngilizce-Ġngilizce sözlükte çeģitli simge ve kısaltmaların ne anlam taģıdıklarını biliyor musunuz? Alıştırma AĢağıdaki sözlük alıntısını inceleyin ve soruları yanıtlayın. trans. late [trænsléit] vt. change from one language into another, as to translate an English book into French. change from one place, position, or condition to another. be translated into heaven, be carried into heaven without dying. trans. la. tor n. one who translates. trans. la. tion n. [C] something which is translated. This student writes good translations. [U] the process of translating from one language into another, as a mistake in translation. [C] the removal of a person from one place or condition to another. The Advanced Learner's Dictionary of Current English 1. trans-late, trans-la-tor ve trans-la-tion baģlıklarında kullanılan kısa çizginin (-) iģlevi ne? 2. vt. ve n gibi kısaltmalar neyin yerine geçmekte? 3. to translate an English book into French gibi yatık yazıların iģlevi ne? 4. gibi sayılar neyi göstermekte? 5. [ ] içinde verilen C ve U harfleri neyi anlatmakta? Sözlüğünüzü gerektiği kadar tanımadığınıza inanıyorsanız, bu konuya baģlamadan önce sözlüğünüzün niteliklerini ve kullanım özelliklerini tanıtan sayfalarını dikkatle okuyun. Sunu Sözlüğün, doğru bir biçimde kullanılması durumunda, çeviride çok yararlı bir araç olduğu kesin. Aslında, sözlük yerine sözlükler demek daha yerinde olur, zira çeģitli sözlük türlerini sıralamak mümkün. dic.tion.a.ry n. 1 a book that explains the words of a language, either in the same language or by giving the words of another language, as a French dictionary. 2 a book containing a list of articles, arranged alphabetically, (i.e. in ABC order) on a special subject, as a dictionary of architecture. 2

15 Alıştırma 1 SÖZLÜK TÜRLERİ SÖZLÜK TÜRÜ SİZDE VAR MI? Bildiğiniz tüm sözlük türlerini saptayabilmek için verilen tabloda, kaç tane sözlük türünü sıralayabilirsiniz? Bu sözlük türlerinden kaçından birer örneğe sahipsiniz? OluĢturduğunuz listeyi aģağıdaki liste ile karģılaģtırın. Listenize eklemeyi unuttuğunuz ya da daha önce hiç duymadığınız sözlük türleri var mı? Ġngilizce-Ġngilizce Ġngilizce-Türkçe Türkçe-Ġngilizce EĢanlamlı Sözcükler Sözlüğü (Thesaurus) Elektronik Cep Sözlüğü Alan Sözlükleri (Tıp, Ekonomi gibi) Ve bir sözlük olmasa bile, çeviride gerekebilecek Türkçe Yazım Kılavuzu. Alıştırma 2 Çeviri esnasında bir tek sözlük yeterli olamaz. Kimi zaman bir sözcük ya da yapının karģılığını bulmak için birden fazla sözlük kullanmak gerekebilir. Sözlük türlerini göz önünde bulundurarak, aģağıda verilen durumların her birinde en az kaç sözlük gerekeceğini ve sözlüklerin neler olacağını - nedenleri ile - düģünün. Bir bankanın açtığı çeviri sınavında Ġngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapacaksınız. Sadece iki sözlük bulundurmanıza izin var. Çeviri dersine katılıyorsunuz. Çeviri derslerinin sonunda Ġngilizce'den Türkçe'ye bitirme sınavına katılıyorsunuz. Aynı bitirme sınavında bu kez Türkçe'den Ġngilizce'ye çeviri söz konusu. Çeviri dersinde ev ödevi olarak verilen Ġngilizce metni evinizde Türkçe'ye aktaracaksınız. Alıştırma 3 Çeviri için sözlükleri saptadınız. Peki, seçtiğiniz bu sözlükler gerçekten de yeterli mi? Dilerseniz sahip olduğunuz sözlükleri Ģu ölçütlere göre inceleyin: Sayfa sayısı Ġçerdiği sözcük sayısı Kağıt niteliği Cilt niteliği Tanımların örnek tümceler yolu ile desteklenmesi Verilen tanımların kolay anlaģılır olması Diğer nitelikler (Cep sözlüğü, Eski/Yeni tarihli gibi) Standard English Dictionary (Akdikmen, 1989) adındaki sözlük örnek olarak incelendi. 3

16 Adı Standard Eng. Dict. Sayfa sayısı Sözcük sayısı Kağıt niteliği Cilt niteliği Örnek tümce Net tanım Diğer Ġyi Ġyi Yok Evet Ġng-Tür ve Tür-Ġng Alıştırma 4 3. alıģtırmada incelenen Standard English Dictionary, biraz cüsseli olmasına karģın, bir cep sözlüğü. Cep sözlükleri avuç içine bile sığabilen Lilliput (kopya çekmek için üretilmiģ olsa gerek) sözlüklerden burada incelenen Standard English Dictionary'ye kadar çeģitli boyutlarda ve çeģitli özelliklerde karģımıza çıkmakta. Peki bu sözlüklerin hangi yönleri ile faydalı olduklarını, hangi yönleri ile de yetersiz kaldıklarını hiç düģündünüz mü? TaĢıması kolay. Sözcük sayısı az. Bu kez de, yanda verilen tabloda cep sözlüklerinin kullanım açısından iyi yönleri ( ) ile kimi eksik yönlerini ( ) saptamaya çalıģın. Örneğin, taģınmalarının kolay olması olumlu bir yön ise de, içerdikleri sözcük sayısının yetersiz olması olumsuz bir özellik. Alıştırma 5 Cep sözlükleri çeviri esnasında elbette yeterli olamazlar. Bunun en iyi örneğini, yalnızca bir cep sözlüğü kullanılarak yapılan aģağıdaki çeviri örneği gayet iyi açıklamakta. Diyelim ki, Türkçe bir metin içinde Fenerime iki pil lazım. Evde var mı? Ģeklinde bir tümce geçmekte. Örnek olarak ele alınan Standard English Dictionary'nin Türkçe-Ġngilizce bölümündeki fener tanımı ve buna bağlı olarak Ġngilizce-Türkçe bölümündeki tanımları inceleyerek, yukarıdaki tümcedeki fener sözcüğünün yerine hangi Ġngilizce sözcüğün geleceğini bulabilir misiniz? BaĢka bir sözlük kullanmadan! lantern n. fener Ġngilizce-Türkçe, s. 296 street [str:t] sokak, cadde, yol; not in the same ~ with F... ile kıyaslanamaz; ~- car n. part Am. tramvay; ~-walker n. sokak kadını, fahiģe, adi orospu Ġngilizce-Türkçe, s. 516 fener 1. lantern; street lamp; 2. light-house; 3. coffee tray with handle on top; 4. pinion (of a shaft) Türkçe-Ġngilizce, s. 132 light..: ~-house n. fener kulesi Ġngilizce Türkçe, s

17 Bu tanımlardan hiçbiri örnek tümcede kastedilen el feneri anlamını vermemekte. Zira, yine aynı sözlüğün bir baģka bölümünde belirtildiği gibi: torch [to:ts] n. meģale; a. electric ~ cep feneri;... Ġngilizce-Türkçe, s. 547 Cep sözlüklerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin incelendiği tablo bir kez daha gözden geçirilirse, olumsuz olan yönlerin çeviri açısından çok büyük sorunlar yaratacak türden oldukları görülebilir. Kendi saptadığınız olumlu/olumsuz noktalar ile aģağıda verilenleri karģılaģtırın. Taşıması kolay. Ucuz. İng.-Tür/Tür-İng. bir arada. Ayrıntı açısından yalın Sözcük sayısı yetersiz. Sağlam değil. Genelde örnek tümce yok. Sözcüklerin mevcut bazı anlamları bilerek sözlük dışı bırakılmakta. Bu notlardan da anlaģılacağı gibi, çeviri esnasında cep sözlüğü niteliği taģıyan sözlüklerin kullanılması yarardan çok zarar getirmektedir. Peki iyi bir sözlük ne tür niteliklere sahip olmalı? Bu sorunun yanıtını mevcut sözlüklerinizden birini sınayarak bulmaya çalıģabilirsiniz. Alıştırma 6 Bu alıģtırmada verilen kısa soruları yanıtlayarak sözlüğünüzün çeviri için uygunluğunu sınayın. Önce fiziksel özellikler. SORU 1. Sözlüğünüz bir cep sözlüğü mü? HAYIR EVET O sözlüğü zorunlu kalmadıkça kullanmayın. Cep sözlükleri çeviri ile uğraģanlar için değildir. Cep sözlükleri cep sözlüğünü sırf ufak olduğu için kullanacak kadar üģengeç ya da daha iyi sözlükler konusunda yeterince bilgi edinmemiģ, yabancı dil öğrenmekte olan kiģiler içindir. SORU 2. Sözlüğünüzü sizden önce uzun süre bir yakınınız, bir arkadaşınız da kullandı mı? HAYIR EVET Babadan kalma sözlükler iyi birer hatıra malzemesi olabilir ama çeviride yararlı olamaz. Dil, yaģayan bir varlık gibidir. Gereksinimlere bağlı olarak sözcükler oluģur, geliģir ve yok olur. Yanınızda sözlük niyetine bir sözcük mezarlığı taģımayın. 5

18 SORU 3. Sözlüğünüzün kabının ucundan tutup ters çevirin ve bir-iki kez sallayın. Birkaç sayfa, hatta birkaç forma, yerinden çıkıyor mu? HAYIR EVET Sözlükler, hele bir de çeviri için kullanılıyorlarsa, sayfalarının defalarca açılıp kapanmasına karģı dayanıklı olmak zorundadır. Bu da cilt ve kağıt kalitesi iyi olan bir sözlük anlamını taģır. Çeviriye ayırmanız gereken değerli zamanınızı sözlüğün sayfalarını yerlerine yerleģtirmekle ziyan etmeyin. Sözlüğünüz buraya kadar sınavı başardıysa, şimdi de içerik özellikleri: SORU 4. Sözlüğünüzün üzerinde Elementary Learner's, Intermediate Learner's şeklinde bir yazı mevcut mu? HAYIR EVET Dil öğreniminin belirli aģamaları için hazırlanmıģ sözlükler çeviri için yeterli olamaz. SORU 5. Sözlüğünüz genel Ġngilizce'nin yanısıra ekonomi, hukuk gibi uzmanlık dallarına ait terimleri de içerme iddiasında mı? HAYIR EVET Bir çok konuya ait terimi kapsama iddiasında olan sözlüklerin ya taģınamayacak kadar ağır ve kalın olması gerekir ya da (yer darlığından ötürü) bazı anlamları bilerek göz ardı edecek kadar yetersiz. SORU 6. Sözlüğünüz, sözcük tanımlarını vermekle mi yetiniyor? HAYIR EVET Yetmez. Sözlükte, sözcüğün verilen tanımlarının yanısıra, tümce içinde nasıl kullanıldıklarının birer örneği de bulunmalıdır. Zaten günümüzde örnek tümce içermeyen sözlükler de pek kalmadı. Sözlüğünüzü içiniz rahat ederek çeviride kullanabilirsiniz! 6

19 Ġngilizce sözlük seçimi söz konusu olduğunda, A Textbook of Translation (Newmark, 1988: ) kitabında ayrıntılı olarak (çevirmenler için) listelenen sözlüklerden bazılarına değinilebilir. Ġyi bir Ġngilizce sözlük için, Collins English Dictionary, Concise Oxford ve Longman's Dictionary of the English Language. EĢ anlamlı sözcükler sözlüğü için bir Roget, ya da en azından bir yeni Penguin. Phrasal verb için, Longman's. Bir sözlük sözcüğün anlamının yanısıra sözcüğün yapısı ve kullanımı konusunda bir çok ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Bu bilgiler: 1. Söyleyiş özellikleri: ' iģareti vurgunun nerede olduğunu gösterir boo.dle / 'bu:dl/ n esp. AmE sl 1 money dishonestly paid or received, esp. for political reasons or favours 2 a lot of money 2. Heceleme özellikleri: Nokta iģareti sözcüğün hecelerin bölünme yerini gösterir boo.dle / 'bu:dl/ n esp. AmE sl 1 money dishonestly paid or received, esp. for political reasons or favours 2 a lot of money 3. Birden fazla anlam: 1, 2 gibi sayılar farklı kullanımları gösterir boo.dle / 'bu:dl/ n esp. AmE sl 1 money dishonestly paid or received, esp. for political reasons or favours 2 a lot of money 4. Ġngiliz, Amerikan ve Avustralya kullanımları: BrE, AmE ve AustrE kullanımları corn 1 /ko:n korn/ n [U] 1 BrE (the seed of) any various types of grain plants, esp. wheat 2 also (esp. BrE) maize, Indian corn - esp. AmE & AustrE (the seed of) a type of tall plant grown, esp. in America and Australia, for its ears of yellow seeds: SWEET CORN 5. Birden fazla sözcük türü olarak kullanım pan /pæn/ n 1 a dish for various purposes, chiefly cooking 2 anything like a pan in shape, as the brain-pan (=the upper part of the skull; a salt-pan (=a hollow in which salt is allowed to evaporate) 3 either of the dishes on a pair of scales 4 a screen for washing gold from gravel 5 in old-fashioned guns, the part that held the powder vt & vi (-nn-) pan off [out] 1 wash (earth, sand or gravel) to separate gold 2 yield gold 3 succeed; result 7

20 6. Kullanım özellikleri: n, v, adj, adv, det., prep., vt, vi, [C], [U], BrE, AmE, fml, infml, sl, (+ of) ve daha bir çok kısaltma ile anlatılan kullanım özellikleri 7. Resmi ya da resmi olmayan kullanım özellikleri: fml, infml, sl türünden bilgiler fuddle 2 n [S] infml the condition of being unable to think clearly or quickly: The old man's mind is weakening, and he gets in a fuddle if people talk too much to him. 8. Eşanlamlı sözcük(ler): Bazı sözlüklerde, sözcüğün tanımının hemen ardından Syn kısaltması ile verilir. 9. Karşıt anlamlı sözcükler: Bazı sözlüklerde, sözcüğün tanımının hemen ardından Ant kısaltması ile verilir. 10. Örnek tümceler: Fuddle sözcüğünün kullanıldığı bir örnek tümce fuddle 2 n [S] infml the condition of being unable to think clearly or quickly: The old man's mind is weakening, and he gets in a fuddle if people talk too much to him. 11. Sözcüğün kökeni: Ger = German ka.put /ka'put/ adj [Wa5;F] sl, Ger broken; finished; no longer useful 12. Türeyen sözcükler: billionth sözcüğü bil.li.on / 'bıljın/ determiner, n, pron billion or billions 1 (the number) 1,000,000,000; BrE old use (the number) 1,000,000,000,000; ~th determiner, n, pron, adv 13. Sözcüğün yaygınlığı: Old use uyarısına dikkat! bil.li.on / 'bıljın/ determiner, n, pron billion or billions 1 (the number) 1,000,000,000; BrE old use (the number) 1,000,000,000,000; ~th determiner, n, pron, adv Sizin sözlüğünüz her bir özellik için farklı bir simge ya da söyleyiģ sistemi kullanıyor olabilir. Kullandığınız sözlüğün bu türden simge ve kısaltmalarını iyi tanımanız gerekir. Kendi sözlüğünüzde yukarıda örnek olarak sunulan sözcükleri bulun ve karģılaģtırın. Bulduğunuz farklı yönleri inceleyin. 8

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar Lesson 69: Articles Ders 69: Tanımlıklar Reading (Okuma) Could you open the window? (Pencereyi açar mısın? The Sun is shining. (Güneş parlıyor.) I go out only twice a month. (Ayda sadece iki kere dışarı

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı