Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Özgeçmişin hazırlanış tarihi: Kişisel Bilgiler Adı Meltem Soyadı Demirgöz Bal Doğ. Yeri Karaman Tel Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yük. Lis. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Niğde Üniversitesi Aksaray Sağlık Yüksekokulu Lise Konya/Ereğli Sağlık Meslek Lisesi İş Deneyimi Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 1-Yard. Doç. Dr. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2011-Halen 2-Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Üniversitesi Hemşire Sağlık Bakanlığı Yüksek Lisans Tez Konusu: Afyon Kocetepe Üniversitesi ndeki Öğrencilerin Aile Planlaması ve Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi ÜYE OLUNAN MESLEKİ DERNEK ve VAKIF ÜYELİKLERİ Türk İnfertilite ve Üreme Sağlığı Hemşireliği Derneği Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği BAŞLICA İLGİ ALANLARI: Kontrasepsiyon, Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji, Jinekoloji, Cinsel Sağlık, Üreme Fizyolojisi, İnfertilite

2 A. Kitap ve kitap bölümü yazarlığı: YAYINLAR 1. Oskay U, Beji NK, Yılmaz S, Bal M. Cinsel Sorunlar. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensusu, Ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010, s: Oskay U, Beji NK, Yılmaz S, Bal M. Sıcak Basmaları. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensusu, Ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010, s: Nevin H. Şahin, Dilek Bilgiç, Meltem Demirgöz. Doğurganlığı Etkileyen Faktörler Ed: N.K. Beji. İnfertilite Hemşireliği. Acar Basım ve Cilt San. Tic.A.Ş, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği Yayını, İstanbul, 2009, s: B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Bal MD. Sahin NH. The effects of personality traits on quality of life. Menopause 2011;18(12): doi: /gme.0b013e31821e Oskay UY, Beji NK, Bal MD, Yılmaz SD. Evaluation of Sexual Function in Patients with Gynecologic Cancer and Evidence-Based Nursing Interventions. Sex Disabil 2011;29: Bal MD. Sahin NH. The usage and discontinuation of contraceptive methods. Arch Gynecol Obstet : Sahin NH, Bal MD, Boğa NM, Gökdemirel S and Taşpınar A. Women s perception of the menopause and hormone treatment: barriers against hormone therapy. Climacteric 2011; Feb;14(1): Demirgöz M, Canbulat N. Adölesan Gebelik. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2008;28 (6): C. Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar 1. Canbulat N, Demirgöz M, Cingil D, Saklı F, A General Overview of the Nursing Academicians in Turkey. International Journal of Human Sciences, ISSN: , vol: 4, ıssue: 1, 2007; ss: Demirgöz M, Canbulat N, Cingil D, Aksuoğlu A, Karaman İl Merkezinde Bir Gıda Sektöründe Çalışanların AİDS Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: , cilt: 4, sayı: 1, 2007; ss: D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yılmaz SD, Bal MD, Beji NK, Yalçın Ö. Üriner İnkontinansın Tanı ve Tedavi Sürecinde Uygulanan Klinik Testlerin Kanıt Temelli İncelenmesi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 8:

3 2. Bal MD, Şahin NH. Perinatal Kaybı Olan Ailelerde Yas Süreci ve Hemşirelik Yaklaşımı. Sendrom 2011; 23(Ek Sayı 1) Bal MD, Şahin NH. Cervantes Kişilik Ölçeği nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2010; 7(3): Bal MD, Beji NK. Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Cinsel Sağlık Sorunları. Sendrom Dergisi 2010; 22 (3), Yılmaz SD, Bal MD, Beji NK. Jinekolojik Kanser Tedavilerinin Kadın Cinsel Yaşamına Etkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı. Androloji Dergisi 2010; 40, Demirgöz M, Beji NK. Enurezisi Olan Çocuk Adölesanların Tedavisinde Davranışsal Tedavi Yöntemleri Florence Nightingale Hemşirelik Bülteni 2009; 17 (3) Demirgöz M, Şahin NH. Perimenopozal Sıcak Basmasında Hormonal Ve Hormonal Olmayan Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları. Selçuk Üniversitesi Tıp Fak Dergisi 2009; 25 (2) Canbulat N, Demirgöz M. Yenidoğanın Işık Tedavisi: Fototerapi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Obstetrik ve Jinekoloji Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Klinikleri 2009; 1 (40): Demirgöz M, Cevrioğlu AS, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. STED 2009; 18 (5): Şahin NH. Demirgöz M. Gebelikte Sigaranın Bırakılmasında Davranış Değiştirme Modelleri. Sendrom Dergisi 2009; 22 (1-2) Demirgöz M, Şahin NH. Menopozal sıcak basması ve alternatif tedavi seçenekleri. Göztepe Tıp Dergisi 2008; 23(4): Demirgöz M, Canbulat N. Acil Kontrasepsiyon. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007;17 (5): Demirgöz M, Cevrioğlu AS, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri Hakkında Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. Kadın Doğum Dergisi 2007; 5 (3): Canbulat N, Cingil D, Demirgöz M, Meşe M, Aksuoğlu A. Hemşirelerin Meme Kanseri Ve Tarama Davranışlarına İlişkin Sağlık İnançları. Kadın Doğum Dergisi 2007; 5 (3): E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözel/poster bildiriler 1. Canbulat N, Demirgöz M, Cingil D, Sakli F, A General Look into Academic Nurses in Turkey, 3. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi 9-11 Kasım 2006, Kuşadası, Sözel Sunum

4 F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözel/poster bildiriler 1. Bal MD. Jinekolojik Onkoloji Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Baş Etmeleri Arasındaki İlişki. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kongresi, Mart 2011 İstanbul, Sözel Sunum 2. Bal MD. Üriner İnkontinans Tanı Sürecinde Kanıt Temelli Uygulamalar Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Multidisipliner Yaklaşım Eylül 10 Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi İstanbul, Sözel Sunum. 3. Yılmaz SD, Demirgöz M, Beji NK, Yalçın Ö. Üriner İnkontinans Tanı ve Değerlendirme Sürecinde Uygulanan Klinik Testlerin Kanıt Temelli İncelenmesi IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Ekim 2009 Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi İstanbul, Poster Sunum 4. Demirgöz M, Şahin NH. Karaman da Bir Grup Kadının Aile Planlaması (AP) Yöntem Tercihleri Ve Bırakma Nedenleri. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Ocak 2009 Bursa, Poster Sunum 5. Şahin HN. Demirgöz M. Gebelikte Sigaranın Bırakılmasında Davranış Değiştirme Modelleri, 1. Ulusal Ebelik Kongresi, Haziran 2007, İstanbul, Poster Sunum. 6. Demirgöz M, Kızılkaya Beji N. Enürezisi Olan Çocuk ve Adölesanların Tedavisinde Davranışsal Yöntemler, 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2007, Antalya, Sözel Sunum. 7. Demirgöz M. Cevrioğlu S. Aksuoğlu A, Üniversite Öğrencilerinin Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi,, 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-12 Kasım 2006, Marmaris, Sözel Sunum 8. Demirgöz M, Canbulat N, Cingil D, Aksuoğlu A, Karaman İl Merkezinde Bir Gıda Sektöründe Çalışanların AİDS Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-12 Kasım 2006, Marmaris, Sözel Sunum. 9. Cingil D, Demirgöz M, Canbulat N, Saklı F, Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ziyaretleri Hakkında Düşünce Ve Görüşlerinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi 6-8 Kasım 2006, İzmir, Poster Sunum. 10. Cingil D, Demirgöz M, Canbulat N, Fatma Saklı, Evde Yaşlı Ve Hasta Bakımı Elemanı Yetiştirme Modül Programına Katılan Bireylerin Program Öncesi Ve Sonrası Yaşlı Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi 6-8 Kasım 2006, İzmir, Sözel Sunum. 11. Canbulat N, Cingil D, Demirgöz M, Meşe M, Aksuoğlu A, Hemşirelerin Meme Kanseri Ve Tarama Davranışlarına İlişkin Sağlık İnançları, 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-12 Kasım 2006, Marmaris, Sözel Sunum. Kongre/Sempozyum/Panel/Toplantı Katılımı 1. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kongresi, Mart 2011 İstanbul, Katılım 2. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Mart 2011 Uludağ/Bursa, Katılım 3. Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı Taksim Hill Otel İstanbul, Katılım 4. Prevention of Pregnancy & Childbirth-induced Pelvic Floor Dysfunction in Turkey A multidisciplinary Approach September 24-25, 2010 Harbiye Military Museum and

5 Culture Center Istanbul 5. Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Multidisipliner Yaklaşım Eylül 10 Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi İstanbul, Katılım 6. Güncel Androloji Sempozyumu Türk Androloji Derneği Hemşire Çalışma Grubu- Üroloji Hemşireleri Derneği Ortak Toplantısı Kadın Ve Erkek Cinsel Sağlığı Güncelleme Kursu Haziran 2010 İstanbul Katılım 7. Kanserde Palyatif Bakım: Psikososyal Boyut Sempozyumu 13 Mayıs 2010 Amerikan Hastanesi İstanbul Katılım 8. Bakım Matriksi ve Hemşirelik Programı 14 Mayıs 2010 Yeditepe Üniversitesi İstanbul Katılım 9. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Veri Toplanması ve Çoğul Gebeliklerin Önlenmesi Sempozyumu Mart 09 İstanbul, Katılım 10. Fetal Monitörizasyon Kursu 7 Mayıs 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Katılım İnfertilitede Tartışmalı Konular Sempozyumu Nisan 2010 Harbiye Askeri Müze İstanbul 12. II. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Sempozyumu 15 Nisan 2010 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Katılım 13. Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme, Konservatif Tedavi Multidisipliner Yaklaşım Kursu 8-9 Nisan 2010 İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul 14. Onkoloji Hemşireliğinde Bakım Standartları Sempozyumu 2010 Konsensus Mart 2010 İstanbul 15. Örnek Problem ve Çözüm Odaklı Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Sempozyumu 12 Aralık 09 Amerikan Hastanesi A Toplantı Salonu İstanbul Katılım 16. I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Kasım 2009 Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi İstanbul Katılım 17. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Elektronik Fetal İzlem Hemşirelik Kursu Kasım 2009 Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi İstanbul Katılım 18. IV. Ürojinekoloji Kongresi Ekim 2009 İstanbul Katılım 19. Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Sempozyumu 21 Mayıs 09 İstanbul Katılım 20. Türkiye Biyoetik Derneği VII Tıp Etiği Yeni Üreme Teknikleri Yeni Annelikler Sempozyumu 9 Mart 2009 İstanbul, Katılım 21. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Pratiğinde 2.Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu 29 Kasım 2009 İstanbul, Katılım 22. Yardımcı Üreme Teknikler (YÜT): Geleceğe Yolculuk Sempozyumu 16 Ocak 2010 Amerikan Hastanesi A Toplantı Salonu İstanbul Katılım Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Ocak 2009 Bursa, Katılım 24. V. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi Adli Hemşirelik Kasım 2008 Nevşehir, Katılım

6 25. Perinatolojide Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli 26 Kasım 2008 Katılım İstanbul Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi İnfertilite Hemşireliği Kursu Sertifikası 15 Ekim 2008 Antalya Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Katılım Ekim 2008 Antalya 28. Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi Katılım 5-7 Haziran 2008 İstanbul. 29. Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi Kadın Cinsel Disfonksiyon Bozukluğu (Kadında Hipoandrojenizm) Kursu Katılım 5 7 Haziran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Cerrahpaşa Toplantı Katılım Mayıs 2008 İstanbul 31. Kuramsaldan Uygulamaya Hemşirelik Sempozyumu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Katılım 9-10 Mayıs 2008 İstanbul 32. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği Jinekoloji & Obstetride Güncel Tanı Yöntemleri Sempozyum Katılım 11 Nisan 2008 İstanbul 33. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri Katılım Mart 2008 Harbiye İstanbul Kadın Sağlığı Kongresi Kadına Yönelik Şiddet Katılım Mart 2008 Ankara. 35. Ankara Meme Hastalıkları tarafından düzenlenen Meme Kanser Tanı Ve Tedavisinde Yenilikler Kursu Katılım 22 Mart 2008 Ankara 36. Diyabetlilerde Cinsel Sağlık Ve Hemşirenin Rolü Kursu Katılım 26 Şubat 2008 İstanbul Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Katılımlı Katılım Haziran 2007 İstanbul 38. İstanbul İnfertilite Hemşireleri Toplantısı Etkin İletişim Ve Tıp Semineri Katılım 28 Haziran 2007 İstanbul Ulusal Ebelik Kongresi Uygulamalı Fetal Monitörizasyon Ve NST Kursu Katılım Haziran 2007 İstanbul Ulusal Ebelik Kongresi Haziran 2007 İstanbul Katılım 41. Üroloji Hemşireleri Derneği Üriner Stomalarda Bakım Kursu Mayıs 2007 Katılım

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale HemşirelikYüksekokulu İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ASUMAN KARAMAN 2. Doğum tarihi / İli :1 Şubat 1946/İstanbul 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı, Soyadı : Esma Demirezen Doğum Tarihi/ Yeri: 5.12.1972 / Leverkusen (Almanya ) Ağustos 1986 ya kadar Leverkusen da yaşadım

ÖZGEÇMİŞ. Adı, Soyadı : Esma Demirezen Doğum Tarihi/ Yeri: 5.12.1972 / Leverkusen (Almanya ) Ağustos 1986 ya kadar Leverkusen da yaşadım ÖZGEÇMİŞ Adı, Soyadı : Esma Demirezen Doğum Tarihi/ Yeri: 5.12.1972 / Leverkusen (Almanya ) Ağustos 1986 ya kadar Leverkusen da yaşadım Yabancı Dil : Yabancı Dilleri Okuduğunu Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı