ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri İstanbul/Fatih Doğum Tarihi Tel Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Doktora Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mez. Yılı Lisans İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu 2004 Lise Çemberlitaş Kız Lisesi 2000 İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 1 Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu Cerrahi Yoğun Bakım 3 Hemşiresi Özel Florence Nightingale Hastanesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 4 Nöroşirürji Servis Hemşiresi Fakültesi Nöroşirürji ABD Yenidoğan Yoğun Bakım 5 Hemşiresi Özel Bilge Hastanesi Tezler: Yüksek Lisans: Gebe Kadınların Kök Hücre ve Kordon Kanı Bankacılığı Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları (Pregnant women's knowledge and approaches about stem cells and cord blood) 2007 Doktora: Gebeliğin cinsel fonksiyon, beden imajı ve pelvik taban fonksiyonları üzerine etkisi (The effect of pregnancy on sexual function, body image and pelvic floor functions.) 2013

2 A. ULUSAL YAYINLAR 1. ULUSAL KİTAP YAZARLIĞI ULUSAL KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI 1. Beji N, Zengin M, Dinç H. (2009) İnfertilite Hemşirelerinin Değişen Rolleri ve Eğitim Gereksinimleri. Editör N.Kızılkaya Beji. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği Yayını. Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş Yayın No:1 Bölüm 17, Sayfa ISBN Karanisoğlu H, Dinç H. (2012) Üreme Organ Yapı ve Fonksiyon Bozuklukları. Editör Anahit M. Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları SANERC Kitapları: 3, Ünite: 14 Sayfa ISBN Karanisoğlu H, Dinç H. (2012) Klimakterik Dönem. Editör Anahit M. Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları SANERC Kitapları: 3, Ünite: 15 Sayfa ISBN ARAŞTIRMALAR 1. Şahin N.H., Dişsiz M., Sömek A. Dinç H. (2008) Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddet Deneyimleri ve Bu Konudaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi (HEMAR-G). Cilt/Vol:10 Sayı/No: 2008/2. Sf:17 31 ISSN: Şahin N.H., Dinç H., Dişsiz M. (2009). Gebelerin doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Cilt 40, Sayı 2, Sf: ISSN: Dinç H. Şahin N.H. (2010) Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre ve Kordon Kanı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi ISSN: Cilt 7, Sayı 1, sf: Bayram G.O., Dinç H. (2012). Sexual Harassment among health workers and students. International Journal of Human Sciences. Volume:9, Issue:1 ISSN: Şahin N.H., Dişsiz M., Dinç H., Soypak F.(2014) Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği: ölçek geliştirme çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17:2 sf: DERLEMELER 1. Dinç H., Şahin N.H. (2009). Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Töre ve Namus Cinayetleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt 17, Sayı 2, Haziran ISSN: Dinç H., Yazıcı S., Yılmaz T., Günaydın S. (2014). Gebe Eğitimi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP) 2014;1(1):

3 5. ULUSAL TOPLANTILARDA BİLDİRİ/POSTER 1. Güner, E., Akkaya, N., Dinç, H., Özcan N.K. (2004). Psikiyatri Kliniğindeki Öğrenci Hemşirelerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Nisan 2004 Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu sf=80 (Poster). 2. Şahin, N.H., Dinç, H.(2007). Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre Ve Kordon Kanı Ile Ilgili Bilgi Ve Yaklaşımları. VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu P=379 (Poster). 3. Bayram, G.O., Dinç, H., Mercan S., Suyer, S. (2007). İntern Ebe Öğrencilerin Klinik Uygulamada Maruz Kaldıkları Cinsel Taciz. VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. İstanbul Üniversitesi P=246 (Poster). 4. Şahin N.H., Dişsiz M., Sömek A., Dinç H. (2008) Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddet Konusunda Yaklaşımlarının Belirlenmesi. I. Kadın Sağlığı Kongresi Kadına Yönelik Şiddet Mart Sf: 186 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Ankara. (Sözlü sunum). 5. Bruk N., Kurtulan Ö., Gürgen H., İsufova S., Sezgin Ü., Dinç H. (2008).Sağlık Alanı Ve Sağlık Alanı Dışında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinde Engellilere Bakış Açısının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. İstanbul (Poster). 6. Dinç H., Şahin N.H., Dişsiz M.(2009). Kadınların Doğum Esnasındaki Korku Ve Beklentileri. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Ocak Almira Otel, Bursa (Poster) 7. Yılmaz T, Yazıcı S, Dinç H. (2009). Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Seçmeli Dersi Değerlendirme Sonuçları. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Nisan 2009 / Sheraton Hotel, Ankara (Poster) 8. Dinç H, Mamuk R. (2009). Gebe Kadınların Non Stres Test Hakkındaki Farkındalıklarının Belirlenmesi. I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Kasım 2009 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul (Poster). 9. Eser A, Bozkurt M, Gökdağ E, Günaydın Z.P, Çelik S, Dinç H. (2010) Toplumun Ebelik Mesleğini Algılamasına Bir Örnek. 1.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi 5 7 Mayıs 2010 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, sf:63 İzmir (Sözlü sunum) 10. Gökdağ E, Günaydın Z.P, Bozkurt M, Eser A, Çelik S, Dinç H. (2010) İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ebelik Mesleğini Seçme Nedenleri Ve Gelecekten Beklentileri. 1.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi 5 7 Mayıs 2010 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, sf: 64 İzmir (Sözlü sunum) 11. Dinç H. Bozkurt M, Çelik S, Eser A, Gökdağ E, Günaydın Z.P, (2010) Gebelikte Cinsel Yaşamın Değerlendirilmesi. 1.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi 5 7 Mayıs 2010 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, sf: 73 İzmir (Sözlü sunum) 12. Dinç H, İspir M. (2010) Gebelikte Psikolojik Değişiklikler Ve Depresyona Eğilim 1.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi 5 7 Mayıs 2010 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir (Poster) 3

4 13. Mamuk R., Dinç H. (2011). Kadın Sağlık Profesyonellerinin Pelvik Taban Kas Egzersizlerini Uygulama ve Öğretme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. P= Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Mart Karinna Otel, Bursa (Poster) 14. Dişsiz M., Oskay Ü., Dinç H. (2011). Madde Bağımlılığının Erkek Cinsel Yaşamı Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2011, Ankara. (Sözlü sunum- 3. lük ödülü). 15. Dinç H., Dişsiz M., Onat G. (2011). Preimplantasyon Genetik Tanı 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2011, Ankara.(Poster) 16. Dişsiz M., Onat G., Dinç H. (2011). Alkol-Madde Bağımlısı Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2011, Ankara. (Poster) 17. Onat G., Dinç H., Dişsiz M., Donuk B. (2011). Üreme Sağlığında İhmal Edilen Bir Grup: Kadın Sporcular. 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2011, Ankara.(Sözlü sunum) 18. Dinç H., Beji NK. (2011). Gebelik ve Doğumun Pelvik Tabana Etkisi. 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Ekim Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye, İstanbul (Poster) 19. Şahin N.H., Dişsiz M., Dinç H. (2012). Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği ölçeği geliştirme çalışması. III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Mayıs İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu 20. Dinç H., Usta B. (2012). Doğum Sonu İlk Bir Yılda Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumunun İncelenmesi. 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Nisan 2012 (Sözlü sunum) 21. Küçükakın S., Yılmaz T., Akçam F., Yıldırım D., Dinç H..(2012). 40 yaş üstü Menopoz Dönemindeki Kadınların Üriner İnkontinans Açısından Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Nisan 2012 (Poster) 22. Özcan NK, Boyacıoğlu N, Bilgin H, Enginkaya S, Dinç H. Duygudurum Bozukluk Tanılı Kadınların Üreme Sağlığı. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Poster Bildiri, Eylül 2013, İzmir, Türkiye. 6. GÜNCEL MAKALE ÖZETİ 1. Dinç H. Gebelik İçin Kendi Kendilerine Yardım Etme: İnfertil Çiftlerin Sağlık Arama Davranışı Üzerine Nitel Bir Çalışma. Androloji Bülteni, Eylül 2010 (42): (Maureen Porter and Siladitya Bhattacharya Human Reproduction 2008, 23 (3): ). 2. Dinç H., Demir D. Orta yaşlı kadınlar arasında cinsel işlev bozukluğu belirleyicileri. Androloji Bülteni Aralık 2013 (55): (Cabral PUL, Canário ACG, Spyrides MHC, et al. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2013; 120: ) 4

5 B. ULUSLAR ARASI YAYINLAR 1. SCI EXPANDED, SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI) KAPSAMINDA YAYINLAR 1. Dinç H., Şahin N.H. (2009). Pregnants' Knowledge and Attitudes about Stem Cells and Cord Blood Banking. International Nursing Review. 56, Özcan NK, Boyacıoğlu NE, Enginkaya S, Dinç H, Bilgin H. Reproductive health in women with serious mental illnesses, Journal of Clinical Nursing, DOI: /jocn SCI EXPANDED, SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI) DIŞINDA YURTDIŞI HAKEMLİ YAYINLAR ULUSLAR ARASI TOPLANTILARDA BİLDİRİ/POSTER 1. Mamuk R., Dinç H., Kanan N. (2011). Evaluation of the behaviors and attitudes of health personnel in applying and teaching pelvic floor muscle exercises. Abstract ID number: ABN New number: P8s 12 th International European Association of Urology Nurses Meeting: March Vienna 2. Onat G., Dinç H. (2011). Evaluation of the Postoperative Pain after Hysterectomy. 19th Internatioal Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting May 2011 Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul 3. Dinç H., Mamuk R.(2011). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Pelvik Taban Kas Egzersizlerini Bilme, Uygulama ve Öğretme Durumlarının Değerlendirilmesi Ekim Uluslararası, 2. Ulusal Ebelik Kongresi Karabük Safranbolu. (Sözlü sunum) 4. Dinç H., Boyacioğlu N.E. (2012). A Mode of Violence Against Woman: Berdel (Bridge Exchange) (Sözel Bildiri) Horatio: 2nd.European Festival Of Psychiatric Nursing Stockholm- Sweden 5. Özcan N.K., Boyacıoğlu N.E., Enginkaya S., Dinç H., Bilgin H. (2013). Reproductive health in women with serious mental ıllnesses. Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress Istanbul- Turkey (Sözel Bildiri) 6. Koruyan N., Yılmaz B., Baysal G., Dinç H. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararsı, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Nisan 2014 Eskişehir 7. Yılmaz B., Akkoç H., Kayıran B., Dinç H. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi Düzeyleri 1. Uluslararsı, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Nisan 2014 Eskişehir 8. Baysal G., Demir D., Kozkıran S., Dinç H. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kürtaja İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi 1. Uluslararsı, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Nisan 2014 Eskişehir 5

6 Sertifikalar: 1. Neonatal Resüsitasyon Uygulama Sertifikası (2007). İstanbul Sağlık Müdürlüğü Kurslar: 1. İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu Katılım Belgesi Nisan İstanbul. 2. Diyabetlilerde Cinsel Sağlık ve Hemşirenin Rolü Kurs Katılım Belgesi. 26 Şubat Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu SANERC, Türk Androloji Derneği ve Diyabet Hemşireliği Derneği tarafından düzenlenmiştir. İstanbul 3. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Elektronik Fetal İzlem Hemşirelik Kursu, Kasım 2009 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 4. Türk Androloji Derneği Hemşire Çalışma Grubu-Üroloji Hemşireleri Derneği Ortak Toplantısı Kadın ve Erkek Cinsel Sağlığı Güncelleme Kursu 23 Haziran 2010, İstanbul. 5. Türk Üroloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Uluslararası Kontinans Derneği Ortak Toplantısı Multidisliner Yaklaşım Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Ebe-Hemşire Grubu Kursu, 23 Eylül 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 6. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Birimi ve Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme, Konservatif Tedavi Multidisipliner Yaklaşım Kursu 8-9 Nisan 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Ulusal Üroloji Kongresi kapsamında Temel İnfertilite Hemşireliği Kursu 30 Ekim 3 Kasım 2010, Lütfi Kırdar Konser ve Sergi Sarayı, İstanbul Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Ürojinekolojide Ürodinami Kursu 20 Ekim 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 9. Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği Kursu Liv Hospital, İstanbul Teşekkür belgeleri: 1. İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği Teşekkür Belgesi Eylül İstanbul Üniversitesi. 2. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2011 yılında Uluslararası Bilime Katkı Teşekkür Belgesi 3. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebeler Haftası Etkinliği Katılım ve Destek Teşekkür Belgesi İstanbul 4. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 31 Mart- 20 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gebe Eğitici Eğitimi 5. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 31 Mart- 20 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gebe Eğitimi 6. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Doğuma Hazırlık konulu eğitimde eğitici, 6 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye 7. İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Gelişmelerine Katkı için Teşekkür Belgesi,

7 Kongre, Seminer, Sempozyum, Konsensus Katılım: 1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı 5. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri- Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn İlişkisi Şubat Mayıs İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlam çocuk İzleme Sempozyumu Katılım Belgesi. 2-3 Ekim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu 3. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi Nisan Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. 4. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Eğitim Semineri 27 Şubat Memorial Hastanesi. 5. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubunu tarafından düzenlenen Cinsel Mutluluk Sempozyumu Katılım Belgesi İstanbul. 6. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Kurum içi Bilgi Teknolojileri Eğitimi Katılım Belgesi Temmuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu Katılım Belgesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu 8. VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Katılım Belgesi İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu. 9. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Aşılara Güncel Yaklaşım Sempozyumu Katılım Belgesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu 10. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri Katılım Belgesi Mart Harbiye Askeri Müze ve kültür Sitesi İstanbul 11. Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri 2008 Katılım Sertifikası Mayıs harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış kongresi Katılım Belgesi Ocak Almira Otel. Bursa. 13. VII. Tıp Etiği Yeni Üreme Teknikleri Yeni Annelikler Sempozyumu Sertifikası/Katılım belgesi Türkiye Biyoetik Derneği ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenmiştir. İstanbul 14. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2009 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 15. I.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Katılım Belgesi, Kasım 2009 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 16. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Jinekolojik Kanserler ve Güncel Yaklaşım Sempozyumu, , İstanbul. 17. Prevention of Pregnancy& Childbirht-induced Pelvic Flor Dysfunction in Turkey, A multi-disciplinary Approach, Turkish Society of Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery and International Continence Society Joint Meeting, September 2010, Harbiye Military Museum and Culture Center, İstanbul 18. II. Adölesan Sağlığı Sempozyumu Ekim 2010, Barbaros Point Otel, İstanbul 19. Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 31 Ekim 2 Kasım 2010, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 7

8 20. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Toplantıları I. Sempozyum, Yardımcı Üreme Tekniklerinde Güncel Durum , Acıbadem Maslak Tüp Bebek ve Doğurganlığı Koruma Merkezi, İstanbul Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2011, Ankara International Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting, May 2011, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul, Turkey Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Ekim 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 24. Amerikan Hastanesi ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı, , Amerikan Hastanesi, A Toplantı Salonu. İstanbul, Türkiye 25. Cinsellik ve Cinsel Eğitim Toplantısı CETAD ve TAPV ortak toplantısı. 3 4 Aralık Ortaköy Princess Hotel, İstanbul Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Nisan Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen Ürojinekoloji İstanbul Toplantısı. 16 Aralık 2012 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. 28. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Ebelik Bölümü İşbirliği ile 7 Mart 2013 tarihinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu İstanbul. 29. Uni Baby ve Çocuk Hemşireleri Derneği Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, 16 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye Uluslararası-5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Nisan 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir, Türkiye 31. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme Konsensus Haziran 2014, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, İstanbul Oturum Başkanlıkları: 1. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Nisan 2012 (Oturum Başkanlığı) Üye Olunan Dernekler 1. Türk Hemşireler Derneği (2007- halen) 2. Nöroşirürji Hemşireliği (2007- halen) 3. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği (2008- halen) 4. Adölesan Sağlığı Derneği (2008- halen) 5. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği (2007- halen) 6. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (2011-halen) 8

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum

FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum FURKAN KAYABAŞOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Furkan Kayabaşoğlu 25 Eylül 1978 tarihinde Sakarya da doğdu. 1989 1996 yılları arasında orta öğretimini Sakarya Anadolu Lisesi nde tamamladı. ÖSS sınavında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Songül GÜNDOĞDU BARIŞ Doğum Yeri : OĞUZELİ/GAZİANTEP Doğum Tarihi : 23.07.1968 Tabiyeti : T.C. Yabancı Dil : İngilizce (İntermediate-Orta) Almanca (Grund Stufe-Temel

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : 1 Ek-4 PROF DR BİLSEN SİRMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Fizyoterapi-Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU (1995-2009)

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU (1995-2009) 1 DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU (1995-2009) BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEME Sertifika Programları 4 hafta süreli (160 saat) Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı