Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi"

Transkript

1

2 ... Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services... Konsorsiyum Ortakları... EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri, Türkiye Hacettepe Üniversitesi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), Ankara, Türkiye International Bund, Frankfurt am Main, Almanya... Proje Adı Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri... Kısa Adı Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi... Yararlanıcı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü... Eş-Yararlanıcı İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü... Fon Sağlayıcı Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.... Bütçe Avro... Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi... Yüklenici Konsorsiyum Ortakları: GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services, IB Internationaler Bund, EDUSER Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)... Proje Süresi 36 ay tarihleri arasında uygulanacaktır... Ana Paydaşlar İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK)... Proje İlleri Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van...

3 Tanımlar TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET / KADINA YÖNELİK ŞİDDET Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Birleşmiş Milletler tarafından kadına, kadın olduğu için yöneltilen ya da kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak tanımlanır. Bu tanımlama ile kadına yönelik şiddetin rastlantısal olarak ortaya çıkan bir olgu olmaktan çok, cinsiyetlerinden dolayı onları etkileyen bir olgu olduğunun altı çizilmektedir. (Birleşmiş Milletler, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW), Genel Tavsiye No. 19, 1992) İstanbul Sözleşmesi nde Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir. cümlesi ile tanımlanmıştır. (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011) AİLE İÇİ ŞİDDET İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddeti ise, aile içerisinde veya hanede veya mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi anlamına gelir biçiminde tanımlamıştır. (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011) AİLE İÇİ ŞİDDETİN TÜRLERİ Aile içi şiddet, duygusal istismardan, ölümle sonuçlanan fiziksel şiddete varan çeşitli tür ve şekillerde karşımıza çıkabilir. Evli, bekâr, dul ya da boşanmış, tüm statü ve yaştaki kadınlar aile içi şiddete maruz kalabilirler. Aile içi şiddetin en yaygın olarak görülen türleri aşağıda yer almaktadır: > Eş ya da partner tarafından uygulanan fiziksel şiddet > Eş ya da partner tarafından uygulanan cinsel şiddet > Eş ya da partner tarafından uygulanan psikolojik/duygusal şiddet/istismar > Eş ya da partner tarafından uygulanan ekonomik şiddet/istismar > Diğer aile üyeleri tarafından uygulanan fiziksel şiddet > Diğer aile üyeleri tarafından uygulanan cinsel şiddet > Diğer aile üyeleri tarafından uygulanan ekonomik şiddet > Diğer aile üyeleri tarafından uygulanan psikolojik/duygusal şiddet > Çocukların cinsel istismarı, ensest > Çocuk yaşta veya erken evlilikler > Zorla alıkoyma, kadınların seyahat/ hareket özgürlüğünün kısıtlanması > Namus cinayetleri > Çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak > Tek taraflı ısrarlı takip... Türkiye de kadınların yüzde 80 inden fazlası erkeklerin eşlerine uyguladıkları şiddeti engellemek için Devletin çeşitli tedbirler alabileceğini bilmektedir. Kadın danışma merkezleri ve sığınmaevi/ konukevi gibi kurumların sayılarının ve bu kurumlarda hizmet sunan personelin niteliklerinin artırılması, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yürürlükte olan yasalara ilişkin bilgi düzeyini artırmak amacıyla yasa uygulayıcılar ile kadınlara ve erkeklere yönelik eğitimlerin sürdürülmesi, erkekler başta olmak üzere farklı hedef gruplara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet eğitimleri gerçekleştirilmesi ve örgün eğitim çerçevesinde tüm eğitim kademelerinde bu konuya yer verilmesi önerilmektedir.... (Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması -Özet Rapor-, 2014)

4 Kadına yönelik şiddet yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. > Birleşmiş Milletler yılları verilerine göre, dünya genelinde hayatında en az bir kez eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 14 ile yüzde 59 arasında gerçekleşmektedir. > Dünya Sağlık Örgütü nün 2013 yılı bölgelere göre şiddet yaygınlığı verilerine göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yüzde 30 düzeyindedir. > Avrupa Konseyi nin 2002 yılı verilerine göre ise Avrupa da her 4 kadından 1 i hayatının herhangi bir döneminde şiddete uğramaktadır.. TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI, 2008 ve > 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 39 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 36 dır. > 2008 yılında gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 10 iken, 2014 yılında yüzde 8 dir. > 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 15 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 12 dir. > 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 38 dir. > Her iki araştırmada da Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin duygusal şiddet/istismarına maruz kalan kadınların oranı yüzde 44 tür. > 2008 yılında Türkiye genelinde ekonomik şiddet/istismar davranışlarından en az birine yaşamın herhangi bir döneminde maruz kalan kadınların oranı yüzde 29 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 30 dur. Projenin Amaçları ve Sonuçları Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, İçişleri Bakanlığı nca yürütülen ve tarihleri arasında uygulanan Sığınma Evleri Projesi nin devamı niteliğindedir. Proje, 2009 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında finanse edilmektedir. Proje, 27 Aralık 2013 tarihinde başlamış olup, süresi 36 aydır. Proje nin ana yararlanıcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısı ise İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü dür. Proje ile sığınmaevi/konukevi hizmetlerinin kalitesinin ve koordinasyonunun artırılmasının yanı sıra, hizmet sağlayıcılar için eğitim imkânı da sunulacak ve bu alanda kamuoyu farkındalığının artırılmasına ilişkin faaliyetler yürütülecektir. Dolayısıyla, Proje nin bir kapasite geliştirme, eğitim ve işbirliği projesi olduğu söylenebilir. Proje nin hedefi, 26 ilde şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturarak ve/veya mevcut hizmetleri geliştirerek kadınların şiddete karşı yeterli korunmaya sahip olmalarını sağlamaktır. Proje nin beklenen sonuçları arasında, 26 proje ilinde kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek için, merkezi ve yerel yetkili kurumlar ile STK lar arasında işbirliğinin artmasını sağlamak üzere işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi vardır. Proje nin genel amacı, Türkiye de kadınların insan haklarının korunması için Türk Hükümeti nin çabalarına katkı sağlamaktır. Proje nin belirtilen iki sonucu şunlardır: Sonuç 1: Şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin oluşturulması ve/veya sağ-

5 lanması yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumanın artırılması. Sonuç 2: Proje nin uygulandığı 26 ilde kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi için merkezi ve yerel idari makamlar ile yerel STK lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.... ÖZETLE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ Proje, Türkiye de şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla hükümet, sivil toplum örgütleri ve kamu görevlilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Araştırmalar ve paydaşlarla gerçekleştirilecek istişareler temelinde yürütülecek proje faaliyetleri sonucunda aşağıdaki kazanımlara ulaşılacaktır: (a) Özellikle adalet, sağlık, emniyet ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere, şiddete maruz kalan kadınların temasa geçtiği yetkililere yönelik kaliteli eğitim (b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın yerel düzeyde kaliteli hizmet sunumunu destekleyeceği ulusal koordinasyon mekanizmaları (c) Özellikle danışmanlık, sığınmaevleri, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şiddet mağdurlarına yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesi. (d) Şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalanların korunmasına ilişkin olarak kamu ile STK işbirliğinin çeşitlendirilmesi Proje, teknik destek ve hibe programı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Proje Faaliyetleri MEVCUT DURUM ANALİZİ VE EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ 26 proje ilinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mevcut durum, şiddetle mücadele çalışmaları ve şiddete maruz kalan ve/ veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya olan kadınlara sunulan hizmetlere ilişkin bir Durum Analizi gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, yerel yetkililerin (yerel yönetimler; valilikler, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı nın taşra teşkilatları vb.) ve sığınmaevi/konukevi personeli, polis memurları, sağlık çalışanları, yargı mensupları ve alanda çalışan STK lar gibi hizmet sağlayıcıların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere, 26 proje ilinde Eğitim İhtiyaç Analizi gerçekleştirilecektir. Bu analizleri takiben her il için aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin bir İl Eylem Planı geliştirilecektir. EĞİTİM FAALİYETLERİ Hizmet sağlayıcıların eğitilmesi ve bir denetim mekanizması oluşturulması yoluyla önleyici/koruyucu hizmet kalitesi geliştirilecektir. Bu bağlamda, eğitim materyalleri geliştirilerek kamu çalışanları ile STK çalışanlarına eğitimler verilecektir. Eğitim programları çerçevesinde, çalışana eğitim verilecektir. Bu eğitimler sonucunda, sağlık çalışanına ve emniyet personeline ulaşılması beklenmektedir. Sığınmaevi/konukevi ve rehabilitasyon alanlarında verilen hizmetler iyileştirilecek

6 EĞİTİM VERİLECEK GRUPLAR KATILIMCI SAYISI EĞİTİMLERİN SÜRESİ Yargı mensupları 150 Aile Mahkemesi zabıt kâtibi 2 gün 200 Aile Mahkemesi ve 3 gün Adli Tıp uzmanı Sağlık çalışanları günlük eğitici eğitimi Polis memurları günlük eğitici eğitimi Sığınmaevleri ve ŞÖNİM çalışanları gün Yerel idareler ve STK ların gün kadın danışma merkezi çalışanları Tablo Eğitim alacak kişilere ilişkin bilgiler KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Kadına yönelik şiddetle mücadele için merkezi ve yerel idari makamlar ve yerel STK lar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla koordinasyon, izleme ve denetim mekanizmaları geliştirilecek ya da güçlendirilecektir. Proje kapsamında, sığınmaevleri/konukevleri, ilk kabul birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve sığınmaevi/konukevi sonrası destek mekanizmalarının her ilde kurulması ve güçlendirilmesine katkıda bulunulacaktır. Bu bağlamda ŞÖNİM ler, sığınmaevleri/konukevleri ve sığınmaevi/konukevi öncesi mekanizmaların iş akış şemaları ve çalışma standartları tanımlanacaktır. Daha etkili bir yönlendirme ve bakım olanağı sağlamak için, sığınmaevlerine/konukevlerine ilişkin koordinasyon, denetim ve izleme sistemleri güçlendirilecektir. Bu çalışmalarda, farklı ülkelere gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerinde gözlemlenen uluslararası iyi uygulama örnekleri ile yereldeki deneyimlerden yararlanılacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan iletişim stratejisine bağlı olarak, 26 ilde farkındalık artırma toplantıları düzenlenecek ve çeşitli tanıtım materyalleri hazırlanacaktır. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik bilgilendirici broşürlere ek olarak, ŞÖNİM ve emniyet çalışanları için çalışma standartları, sunulan hizmetler ve iş akış şemalarının da yer aldığı kitapçıklar ve kılavuzlar geliştirilecektir. Diğer farkındalık artırma faaliyetleri ise, medya, filmler, toplantılar ve farklı etkinliklere başvurularak gerçekleştirilecektir. HİBE PROGRAMI FAALİYETLERİ Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi hibe bileşeninin amacı, Türkiye de kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel STK ların kapasitesinin güçlendirilmesidir. Yapılan hibe çağrısı ve ardından gelen tekliflerin değerlendirilmesi akabinde hibe verilecek STK lar belirlenmiş ve sözleşmeleri imzalanmıştır. Böylelikle, 2.8 milyon Avro19 hibe yararlanıcısının kullanımına sunulmuştur. Projeler 1 Şubat 2014 tarihinde başlamış olup proje uygulama süreleri 12 ila 24 ay arasında değişmektedir. Hibe projeleri, kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir: > Müfredat geliştirilmesi ve yerel eylem planları hazırlanması > Eğitimler ile yerel STK çalışanları ve kamu hizmet sağlayıcılarının kapasitelerinin geliştirilmesi > Kadına karşı şiddet konusunda farkındalık artırma çalışmaları > Yerel ve uluslararası STK lar arasında ağlar oluşturulması > Saha araştırmaları ile veri tabanı oluşturulması ve kullanımı > Kadın Danışma Merkezleri nin sayısının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi > Hassas gruplara yönelik çalışmalar (mahkum kadınlar gibi) > Erkeklere yönelik farkındalık çalışmaları 26 ilde merkezi ve yerel yönetim organları ile yerel STK ların işbirliği güçlendirilecek

7 BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI PROJE BÜTÇESİ PROJE SÜRESİ PROJE İLİ UYGULANACAĞI İLLER BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI PROJE BÜTÇESİ PROJE SÜRESİ PROJE İLİ UYGULANACAĞI İLLER (AVRO) (AVRO) KAMER Vakfı Kadın Hakları İnsan Ay Gaziantep Gaziantep, Erzurum, Denizatı Kadın Kadına Yönelik ,24 14 Ay Düzce Bursa, Düzce Gaziantep Şubesi Haklarıdır Şanlıurfa, Trabzon, Dayanışma Derneği Şiddet Hakkında Kırşehir, Nevşehir Dayanışma ve Farkındalık Artırma Projesi Nevşehir Ekoloji Kadın Danışma 63596,52 15 ay Nevşehir Trabzon, Mardin, ve Sosyal Hayatı Merkezi ve Şiddet Nevşehir Anne Çocuk Eğitim Kadına Karşı ,20 Geliştirme Derneği Veritabanı 22 Ay İstanbul Adana, Ankara, Antalya, Vakfı ( AÇEV ) Şiddeti Önlemede Çanakkale, Denizli, Toplulukların Eskişehir, İzmir, Konya, Türkiye Çocuklara Mor Güvercin ,71 18 Ay İstanbul Ankara, İzmir, Denizli, Kapasitesinin Manisa Yeniden Özgürlük Projesi Adana, İstanbul Güçlendirilmesi Vakfı Projesi Kapadokya Kadın Cinsiyete Dayalı ,51 21 Ay Nevşehir Türkiye (Nevşehir, Türk Jinekoloji ve Emniyetteyim ay İstanbul İstanbul Dayanışma Derneği Şiddetle Mücadele Kırşehir, Karadeniz Obstetrik Derneği İçin Uzmanlık Ereğli, Zonguldak) İtalya, Köprüleri Slovenya, Fransa S.S. Toros Kadın Kadına Yönelik ,32 24 Ay Adana Adana İnisiyatifi İstihdam Şiddet ve Çevre Kültür ve Ayrımcılığın Çağdaş Aile Derneği Öfke Şiddet ,50 16 Ay Konya Konya İşletme Kooperatifi Önlenmesinde Diyalektiğinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kadın Internationaler Bund Kadına Karşı ,72 20 Ay İstanbul Ankara, Düzce, Kırşehir, Hazar Eğitim Kültür ve Kadınlar İçin Ay İstanbul İstanbul Şiddetle Nevşehir Dayanışma Derneği Kadınlar Mücadelede Önleme ve Destek Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Sürdürülebilir Modellere Doğru: Yerel İşbirlikleri Oluşturmak ,60 15 ay Mardin Mardin, Trabzon, Nevşehir Projesi Türkiye Soroptimist Değişim Atölyesi ,73 18 Ay İstanbul Ankara, İstanbul, İzmir, Kulüpleri Federasyonu Adana, Gaziantep, Kocaeli, Mersin Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ,79 12 Ay İstanbul İstanbul İstanbul, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçeleri Kadın Dayanışma Vakfı Yerel İşbirlikleri ,28 15 ay Ankara Ankara, İzmir, Adana Kadına ve Risk Aracılığıyla Altındaki İnsanlara Şiddetle Mücadele Karşı Şiddetin Mekanizmalarının Önlenmesi Güçlendirilmesi Samsun Soroptimist Şiddetsiz Toplum ,10 14 Ay Samsun Samsun Sosyal Hizmet Güvenli Bir Hayat ,10 18 Ay Kocaeli Türkiye (Kocaeli, Kulübü Hakkımızdır Uzmanları Derneği Var Sakarya, Düzce), Kocaeli Şubesi Lider Yaratıcı 4 Kadın ,50 Almanya 24 Ay İzmir Türkiye (İzmir), İtalya Katılımcılar Derneği Sosyoloji Derneği Suskunluğun Çığlığı ,74 16 Ay Ankara Ankara... Tablo Hibe bileşeni kapsamındaki hibe projeleri... Tamamlanan hibe projeleri (Mayıs 2015)

8 Şiddete Maruz Kalanlara Yönelik Hizmet Sağlayan Kurumlar Şiddetle etkili bir biçimde mücadele etmek, çok sektörlü bir yaklaşım gerektirir. Polis/Jandarma: Kolluk kuvvetlerinin şiddeti önleme ve gerekli tedbirleri alma konusundaki rolü çok önemlidir. Polis ya da jandarma, şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurdukları kurumların arasında yer almaktadır. Adli Kurumlar: Şiddete maruz kalan kadınlar, hangi makama başvururlarsa başvursunlar yasal haklarını kullanabilmeleri için adli kurumlara yönlendirilirler. Adli kurumlar arasında, özellikle Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri ve Adli Tıp Kurumu şiddetle mücadele konusunda en önde gelen kurumlardır. Sağlık Kuruluşları: Sağlık kuruluşlarının görev ve sorumlulukları, sadece kadına yönelik aile içi şiddeti teşhis ve tedaviyle sınırlı değildir. Bu kuruluşların aynı zamanda, şiddete uğrayanları koruma ve rehabilitasyon dahil onlara yardımcı olma sorumlulukları vardır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ve önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkin uygulanması ile ilgili olarak, ŞÖNİM ler, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışarak, güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, sevk ve izleme hizmetleri sunar. İlk Kabul Birimleri: İlk kabul birimleri, ŞÖNİM lere ve il müdürlüklerine başvuran kadınlar ve beraberlerindeki çocuklarının geçici destek aldığı birimlerdir. İlk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği bu birimlerde kadınlara, iki haftaya kadar konaklama imkânı sağlanmaktadır. Sığınmaevleri/Konukevleri: Fiziksel, cinsel, duygusal ve sözlü olarak istismara uğrayan kadınları ve beraberlerindeki çocukları şiddete karşı korumanın yanı sıra geçici yatılı sosyal hizmet sunar. Kadınlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ne, ilgili kurumlara veya kolluk birimlerine başvuruda bulunularak sığınmaevi/konukevi hizmetinden yararlanılabilirler. Barolar: Kadınların mevcut hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve haklarının yasal olarak korunması amacıyla barolar bünyesinde Kadın Hakları Kurulları kurulmaktadır. Buna ek olarak, bazı illerde barolar, şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadınlara hukuki destek ve rehberlik sağlamak amacıyla Kadın Danışma Merkezleri oluşturmuştur. Belediyeler: 1990 yılından bu yana, belediyeler kendileri veya kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde şiddete maruz kalan kadınlara yönelik danışmanlık ve barınma hizmetleri sunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Kadın sivil toplum kuruluşları, özellikle şiddete maruz kalan kadınlara sığınmaevleri, danışmanlık merkezleri, farkındalık faaliyetleri kanalıyla ve diğer yollardan hizmet vermek için çaba harcamaktadır. ŞÖNİMler ADLİ KURUMLAR BAROLAR POLİS/ JANDARMA KADINLAR STKlar SIĞINMAEVLERİ SAĞLIK KURULUŞLARI İLK KABUL BİRİMLERİ BELEDİYELER

9 And Sok. No: 8/8 Çankaya, Ankara T (312) F (312) E Bu yayın Avrupa Birliği nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services konsorsiyumu sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni

Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni Sayı: 12 Temmuz 2009 Bu Sayýda BMOP, 20 Aralık 2006 tarihinde Ankara

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı