Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ"

Transkript

1 Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

2 Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

3 Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır 6284 sayılı kanun tanımlaması

4 Kadına yönelik şiddet; Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan haklarını ihlaline yol açan ve şiddet olarak tanımlanan her türlü ve tutum ve davranıştır sayılı kanun tanımlaması

5 Ev içi şiddet; Şiddet mağduru şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddettir sayılı kanun

6 CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETİN YAŞAM DÖNGÜSÜ Aşama Doğum Öncesi Bebeklik dönemi Çocukluk Dönemi Ergenlik Dönemi Üreme Çağı Yaşlılık Şiddet tipi Doğum öncesi cinsiyet seçimi, hamilelik döneminde annenin fiziksel şiddete maruz kalması, cinsel saldırı nedeniyle hamile kalmak (özellikle savaş ortamında hamile bırakmak amacıyla tecavüz) Kız çocuğu olarak, duygusal ve fiziksel istismar, sağlık ve beslenme olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması. Kadın sünneti, duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet, beslenme, sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması, fuhuşa zorlanmak. Duygusal ve fiziksel istismar, ensest ve cinsel şiddet, beslenme, sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanmanın kısıtlanması, fuhuşa zorlanmak, işyerinde cinsel saldırı. Eş tarafından fiziksel ve duygusal istismar, evlilik içi tecavüz, tecavüz, namus cinayeti, iş yerinde cinsel saldırı, başlık parası, berdel,çeyiz şiddeti (Hindu geleneklerine göre kız çocukları evlendirilirken erkek tarafına mal ve para verilmesi gerekmektedir. Aile bu bedeli veremeyecekse kızlarını gelin yakma adı verilen bir eylemle öldürmektedirler). Dul eş ve yaşlı olarak fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma..

7 Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Görünümleri Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet

8 o o o o o o Duygusal istismar yoluyla Gözdağı vererek Çocukları kullanarak İzole ederek İnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek Erkeklik ayrıcalıklarını kullanarak uygulanan şiddet şekli psikolojik şiddet

9 o o o o Kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak Fuhuşa zorlamak Cinsel organlarına zarar verme v.b davranışlar Cinsel şiddet

10 o o o o o o o İtip kakmak Tartaklamak Tokatlamak Tekmelemek Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar vermek Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak Fiziksel şiddet

11 o Kadının para harcamasını o kısıtlamak o Çalışmasına izin vermemek o Zorla çalıştırmak o Ekonomik konulardaki kararları alırken görüşünü sormamak o Az para vererek çok şey beklemek o Kadının parasını elinden almak o İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak o Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini geliştirecek etkinlikleri engellemek Ekonomik şiddet

12 ŞİDDETİN YAYGINLIĞI

13 Gerek Dünyada gerekse Türkiye de kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar her geçen gün artmakta dır. Şiddet Toplumsal bir sorundur.bu sorun kadının ve toplumun gelişmesinin önünde ciddi bir engeldir. Her gelir ve eğitim düzeyinden, her yaşta,bekar,evli,boşanmış,kadınlar şiddet görmektedir. Kadına karşı şiddet konusundaki araştırmalar 1990 yılından sonra artmıştır.

14 Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarda kadın cinayetlerinde faillerin %40 - %70 Oranında; kocaları (ayrılma aşamasında), ve sevgilileri olduğu saptanmıştır. (DSÖ, 2002).

15 Türkiye de her beş kadından 2 si fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009).

16 Her 4 kadından 1 i fiziksel şiddet nedeniyle yaralanmaktadır (KSGM, 2009).

17 Her 2 kadından 1 i duygusal şiddet yaşamaktadır (KSGM, 2009).

18 Her 10 gebe kadından 1 i fiziksel şiddet görmekte Cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3 Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5 (KSGM, 2009).

19 KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASI İÇİN HİZMET VEREN KURUMLAR

20 Kolluk Kuvvetleri Sivil Toplum Kuruluşları Adli Kurumlar Yerel Yönetimler KADIN Sağlık Kuruluşları Barolar ASP Bakanlığı

21 POLİS MERKEZİ/JANDARMA KARAKOLU BAŞVURU (ALO 155/ALO156/ALO 183) Cumhuriyet Savcısını bilgilendirme Sağlık kuruluşuna sevk İsterse avukat temini Müracaat alınır

22 Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu doldurulur Risk değerlendirmesi yapılır ve sonuç kadınla paylaşılır. Bilgi ve Yönlendirme yapılır 6284 sayılı kanunun Kolluk Kuvvetlerine vermiş olduğu yetki çerçevesinde Mülki Amir adına KORUYUCU Hakim adına ÖNLEYİCİ tedbirleri alır. Can güvenliği riski olan kadınların barındırılması ile ilgili ASP İl Müd. veya /ALO 183

23 AİLE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

24 CUMHURIYET SAVCıLıĞı Araştırma yapar, delilleri toplar. Gerekli durumlarda mağduru Adli Tıp Kurumu na sevk eder. Kamu davasının açılmasının gerekli olup olmadığına karar verir sayılı yasa kapsamında Koruma kararı alınması için ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunur.

25 AILE MAHKEMELERI Şiddet mağduru ile şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali olan kişilere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanununda tanımlanan kişiler için şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlar hakkında KORUYUCU ve ÖNLEYİCİ tedbir kararlarına hükmeder Bu tedbir kararlarının uygulanması ve takibi içinde Cumhuriyet başsavcılığına, kolluğa ve ASP Bakanlığının İl ve İlçe Müdürlüklerine kararın birer örneği gönderilir.

26 İlk Kabul Birimi Kadın Konukevi ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Aile Danışma Merkezleri Toplum Merkezleri

27 Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü Hukuki Danışmanlık ve yardım Baronun Adli Yardım birimi ile Ekonomik ve Ayni Destek SYDV,Yerel Yönetimler, STK Sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme Sığınma evinde kalma talebinin ve ihtiyacının değerlendirilmes i Mağdur Kadına Sunulan Hizmetler (ADM Müd. İçerisinde verilir) Çocuklarıyla ilgili ; Müdürlüğümüzün KMÇ, Sosyal Yardım ve Kreş Gündüz Bakım Evleri- Çocuk Kulüpleri şubeleriyle

28 Sığınmaevi kabul ; mesai saatleri içerisinde Kolluk Müracaat karakol veya savcılık olup adli süreci başlatılarak sığınma evi talebi ile müdürlüğümüze getirilen şiddet mağduru kadın SIĞINM A EVİ ASP İl Müdürlüğü Müdürlüğümüze sığınma evi talebi ile müracaat edip şiddet olgusu ve can güvenliği riski olan kadınların sığınma evine kabulü yapılır resen veya rızası ile şiddet mağduru, kadın ve çocukları için koruyucu,şiddet uygulayan hakkında ise önleyici tedbir Aile Mahkemesinden t talep edilir.

29 SıĞıNMAEVI KABUL ; MESAI SAATLERI DıŞıNDA Şiddet mağduru kadın Mağdur kadın için uygun hizmete yönlendirme Kolluk kuvvetleri İlk kabul birimi Alo 183

30 ALO 183 SOSYAL HIZMET İHBAR HATTı Şiddete maruz kalan ya risk altında olan ve desteğe gereksinimi olan kadına, 7 gün 24 saat psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmeti sunar. Merkezi Ankara olan hatta gelen ihbarlar meslek elemanları tarafından değerlendirilir ve müdahale edilecek olan vaka ihbarı her ilde görevli olan İcapçı ya bildirilir. Mesai saati sonrası, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de Mağdur kadınlara Alo 183 ihbar hattı aracılığı ile hizmet verilmektedir.

31 ŞIDDET MAĞDURU KADıNA HIZMET VEREN KURULUŞLAR İLK KABUL BİRİMİ MÜDAHALE EDİCİ HİZMETLER KADIN SIĞINMAEVİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ ASP İl Müd. 6. kat TOPLUM MERKEZLERİ Asarlık T.M TÜLAY AKTAŞ T.M YENİŞEHİR T.M KORUYUCU ÖNLEYİCİ HİZMETRLER

32 İZMIR ILINDE MEVCUT SıĞıNMAEVLERI YATAK KAPASITESI Bakanlığa bağlı İlk kabul (12y.k) Sığınma evleri (74 y.k) Yerel yönetimler tarafından işletilen sığınma evleri (98 y.k) TOPLAM 184 Yatak kapasitesi

33 İLK KABUL BİRİMİ 2011 Yılı 2012 Yılı İlk 2 Ay K Ç K Ç

34 KADIN KONUKEVLERİ 2011 Yılı 2012 Yılı İlk 2 Ay K Ç K Ç

35 ŞIDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERI- ŞÖNİM 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 14 ve 15. maddeleri uyarınca; Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verileceği, çalışmalarını yedi gün / yirmi dört saat esası ile yürütecek Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kurulacaktır. Kurulacak Merkezlerde; Şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmasının izlenmesine, Korunan kişilere, Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişilere yönelik destek hizmetleri verilecektir.

36 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Temel İlkeleri Tek kapı sistemi Kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı TEMEL İLKELER 7/24 çalışma esası 2 yıl içinde pilot illerde, hizmet başlayacak 81 ilde örgütlenme

37 Teşkilat Şeması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Değerlendirme Üst Kurulu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) İlk Kabul Birimi Alo 183 Şiddet Hattı Sorumluları Sığınmaevleri

38 SAĞLıK KURULUŞLARı Şiddete maruz kalan kadının başvurusu Gerekli Tıbbi Müdahale Yapılır. Rapor Düzenlenir AİŞ e maruz kaldığını beyan etmemişse AİŞ e maruz kaldığını beyan etmişse Hayati tehlikesi yoksa Hayati tehlikesi varsa Kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Savcılığına bildirim

39 Hukuksal Danışma ve Yönlendirme Kadın Hakları Kurulları/Komisyonları Danışma Merkezleri Adli Yardım Adli Yardım Büroları

40 YEREL YÖNETIMLER Kadın Danışma Merkezleri -Telefon/yüz yüze başvuru -Barınma, hukuki, psikolojik danışmanlık -Sığınma evleri için ilk iletişim noktaları -Ücretsizdir -Koruyucu,önleyici,geliştirici hizmetlere yönlendirme -Semt merkezleri ile aileleri ve kadınları destekleme

41 Mağdur kadın ile çalışan Sivil Toplum Örgütleri Şiddet mağduru kadınlar ile; gönüllülük anlayışı içerisinde çalışan, kadınlara, dayanışma anlayışı içerisinde ücretsiz psikolojik, hukuksal, ekonomik konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren, kadının yaşadığı şiddetle mücadele edebilmesi için destek sağlayan kuruluşlardır.

42 Mevcut Yapının (Hizmetler & Katılım Kanalları) Kuvvetli Yönleri Hedef/Çözüm oluşturmada kullanılacak ŞİDDET - Sektörler arası güçlü işbirliği - İl Şiddet İzleme Kurulunun organize olması - Şiddete Karşı Komite nin varlığı, - Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğünün İlk Kabul Biriminin iyi çalışıyor olması - İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun varlığı,iyi çalışıyor olması - Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kadın danışma merkezlerinin ve semt merkezlerinin varlığı - Alo 183 hattının iyi çalışması - Toplam 184 yatak kapasiteli sığınma evleri ve barınma merkezinin varlığının örnek oluşturması - Kadın sığınma evleri vaka değerlendirme kurulunun varlığı - Kadın danışma merkezleri vaka değerlendirme kurulunun varlığı - Kadın kuruluşlarının kadın karşı şiddet konusunda duyarlı ve aktif çalışmaları -STK lardan oluşan Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu, Çağdaş Hukukçular Şiddet Platformu gibi yapılanmaların varlığı ve iyi çalışması - İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezinin olması - Üniversitelerde şiddet konusunda duyarlılık - Jandarmada Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği nin kurulmuş olması - Emniyette Asayiş Şube Müdürlüğünde Kadın Karşı Şiddet görevlendirilmesinin yapılmış olması

43

44 TEŞEKKÜRLER

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi ... Yüklenici (Konsorsiyum Lideri)... Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, International Services... Konsorsiyum Ortakları... EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri,

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ

EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ *Aydın BEDİRHAN EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ Bu makalemizde aile polisliği ile 20.03.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP 11. DÖNEM 02 Temmuz 2011-05 Mayıs 2013 Yayına Hazırlayan Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kuruluş : 5 Haziran

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Bu rapor, Mor Çatı, VAKAD ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği nin 15 Mart 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nun finansal katkısı ile yürüttüğü Eviçi şiddeti önlemek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE EŞİT, ADİL, ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE Sendikal Güç Birliği Platformu Kadınları Basın-İş Belediye-İş Deri-İş Hava-İş Kristal-İş Petrol-İş Tek Gıda-İş Tez-Koop-İş Tümtis TGS www.sendikalgucbirligi.org

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.365-387 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı