TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI"

Transkript

1 TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ (GÖREV) TANIMLARI 1. Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı 2. Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü 3. Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel 4. Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü 5. Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel 6. Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü 7. Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel

2 BÖLÜM: ŞEMA NO: TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı TAGEM.ORG.08 Yayınlanma Tarihi:... Revizyon No:4 Revizyon Tarihi: Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü Uluslararası İlişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel Yönetici Asistanı (Sekreter) Evrak Arşiv Memuru Genel Hizmet Görevlisi

3 Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Tarımsal Ekonomi ve Politika konularında araştırma projeleri yapılması, araştırma organizasyonu içerisinde yer program değerlendirme toplantıları, oluşturulacak komite ve kurulların organizasyonu, devam eden, sonuçlanan ve uygulamaya aktarılan projelerin veritabanını oluşturmak, Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını koordine etmek, Bakanlık Ar-Ge Destek Programı çalışmalarını koordine etmek ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Daire Başkanları için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Birimde yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, altyapı, yatırım, üretim, işletme, ticaret ve desteklemelerin etkinliği konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, Tarım sektörüne yönelik işletmecilik, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama, maliyetler, tarım hukuku, köy sosyolojisi, örgütlenme, kırsal kalkınma, tarımsal yayım konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek, Doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda iklim değişikliği ve diğer çevresel faktörlerin meydana getireceği muhtemel değişimlerin ekonomik etkilerini belirlemeye yönelik araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, TAGEM e bağlı araştırma kuruluşlarında yürütülen ve sonuçlanan projelerle ilgili veritabanı oluşturmak, yönetmek ve koordine etmek. Araştırma Enstitülerinde yürütülen kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin kayıtlarını tutmak. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde Bakanlığımızın müşterisi olduğu projelerin sekretaryasını yürütmek, Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Bakanlığın tarımsal araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek, Tarımsal Araştırma organizasyonu içerisinde yer alan program değerlendirme toplantıları, komite ve kurulların oluşturulması, alınan kararların onaylatılması ve ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak ve bu çalışmaları koordine etmek, TAGEM.İKS.FRM.061 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

4 Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü işlemlerini yürütmek, Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire Başkanlıklarının ve gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını yapmak, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, takip etmek ve değerlendirmek, Araştırma Enstitülerinin AB çerçeve programları başta olmak üzere, dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, Uluslararası kuruluşlar ve Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini, Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte sağlamak. Bakanlığımızın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sunulan araştırma geliştirme projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak doğrudan desteklenmesine ilişkin sekretarya görevlerini yürütmek, Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. Daire Başkanları için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). TAGEM.İKS.FRM.061 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

5 Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı) ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü Uluslararası İlişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü Ar-Ge Destek Programı Çalışma Grubu ü BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, Doktora derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak tercihen beş yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on iki yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Hasan Esat TRABZON Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr.Necati TULGAR Genel Müdür Yard.../../2016 TAGEM.İKS.FRM.061 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

6 Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacak konularda ve sosyo-ekonomik çalışmalar konularında çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, değerlendirmek, faaliyetleri planlamak ve koordine etmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: ler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler), Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Plan hedefleri çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek, değerlendirmek, faaliyetleri planlamak, koordine etmek, Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetleri ile ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izlemek, araştırmalar yapmak, değerlendirmek, analiz etmek ve karar vericilere dönemsel raporlar sunmak, Tarım sektörüne yönelik sosyo-ekonomik araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek, faaliyetleri planlamak, koordine etmek, Politika ve Sosyoekonomik araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve yürütülen projeler için uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi bütçe ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek, Başkanlığın faaliyet raporları ve brifing notlarının hazırlanması ve belirli dönemlerde güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, Program Değerlendirme Grup Toplantısı, Araştırma Tavsiye Komitesi ve Makam Onayı aşamasındaki proje bilgilerinin istenilen formatta derlenmesi ve veritabanı oluşturulması çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak, Proje Değerlendirme Toplantısı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek ilgili projeler için AYK Sekretaryasında gerekli hazırlıkların yürütülmesinde ve projelerin sunulmasında görev yapmak, TAGEM.İKS.FRM.068 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

7 Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonunu sağlamak, Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak. Yürütülen ve sonuçlandırılan politika ve sosyoekonomik araştırma bulgularının sektörün taraflarıyla paylaşılması ile ilgili çalışmalar yapmak, Konusu ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki araştırma ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve ülke şartlarında uygulanabilir olanları tespit etmek, AR-GE programlarına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, Araştırma kuruluşları ve üniversite ve özel sektör işbirliği imkânlarını araştırma, geliştirme, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, Ulusal, uluslararası veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlanmasını sağlamak, Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak, Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak, İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak, Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. ler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel TAGEM.İKS.FRM.068 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

8 Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek, Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak, Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak, Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek, Görevi gereği seyahat etmek, Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Mehmet KİLCİ Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yard.../../2016 Hasan Esat TRABZON TAGEM.İKS.FRM.068 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

9 Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacak alanlar ve sosyo ekonomik çalışmalar konularında çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, değerlendirmek faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: - Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. - Bakanlık Politikaları, Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, uygulatma, izleme, değerlendirme faaliyetleri yürütmek. Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetleri ile ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izlemek, araştırmalar yapmak, değerlendirmek, analiz etmek ve karar vericilere dönemsel raporlar sunmak, Tarım sektörüne yönelik sosyo-ekonomik araştırma projeleri hazırlama, hazırlatma, uygulama, uygulatma, izleme, değerlendirme faaliyetleri yürütmek Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Araştırmalarda ihtiyaç duyulan eleman, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve yürütülen projeler için uygulamaya konulan program ve bütçenin takibi bütçe ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek. Bölümün faaliyet raporları ve brifing notlarının hazırlanması ve belirli dönemlerde güncellenmesi çalışmalarını yürütmek. Program Değerlendirme Grup Toplantısı, Araştırma Tavsiye Komitesi ve Makam Onayı aşamasındaki proje bilgilerinin istenilen formatta derlenmesi ve veritabanı oluşturulması çalışmalarını yürütmek, Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, Araştırma Enstitüleri/istasyonlarında yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için gerekli enstitü ziyaretlerini ve yazışmaları yapmak. Proje gelişme raporlarını takip etmek. Yatırım projelerine ait bütçelendirme ve faaliyet raporlarını hazırlamak. Projelerle ilgili ödenek taleplerini değerlendirmek. TAGEM.İKS.FRM.069 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

10 Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu Proje Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek projelere ait hazırlıkları yapmak, davetli listelerini hazırlamak, programı oluşturmak. Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek ilgili projeler için AYK Sekretaryasında gerekli hazırlıkları yapmak, Projelerin yerinde incelenmesi amacıyla gezici grup çalışmalarına katılmak. Yurtiçi ve dışındaki araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek, müşterek projelerle ilgili çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu ü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- TAGEM.İKS.FRM.069 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

11 Politika ve Ekonomi Araştırmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Politika ve Ekonomi Araştırmaları Çalışma Grubu BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Mehmet KİLCİ Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yard.../../2016 Hasan Esat TRABZON TAGEM.İKS.FRM.069 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

12 Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılması, program değerlendirme toplantıları, oluşturulacak komite ve kurulların organizasyon işleri, proje veritabanı oluşturulması, Ar-Ge Destek Programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapılması ilgili faaliyetleri yürütmek, planlamak, koordine etmek ve denetlemek, GÖREV VE SORUMLULUKLARI: ler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. Bakanlık Politikaları Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma alanlarında yurt içindeki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, iç kaynaklı projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek, Araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde, Bakanlığımızın müşteri olduğu projelerin sekretaryasını yürürlükteki mevzuata ve Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş akış şemasına uygun olarak yürütmek, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı destekli yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı hazırlamak, Daire Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde Program Değerlendirme Toplantılarının (konaklama ve yollukların ödenmesi işleri hariç) organizasyonu, Araştırma Tavsiye Komitelerinin oluşturulması, komite üyelerince değerlendirilen projelere gerekli olurların alınarak Genel Müdürlüğe ve bağlı Enstitü Müdürlüklerine duyurulması, Tarımsal Araştırma ve Danışma Kurulu Toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işlerini yürütmek 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü danışmanlığını yapmak, Bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve tarım sektörünün Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve önceliklere uygun görülen Ar-Ge Destek Programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda aşağıdaki verilen görevleri yürütmek koordine etmek; TAGEM.İKS.FRM.066 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

13 Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Başvuru dönemini ve Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen Ar-Ge önceliklerini ilan etmek, Yeni teklif projelerin ön incelemesini yapmak, Sekretarya ön incelemesini geçen yeni teklif Ar-Ge Destek Programı projelerini bilimsel, teknik ve bütçe açısından değerlendirmelerini yapmak/yaptırmak üzere Daire Başkanlıklarına göndermek, Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak, Daire Başkanlıklarından uygun görüşle gelen Ar-Ge Destek Programı projelerini Değerlendirme Kuruluna sunmak, Değerlendirme Kurulunca kabul edilen projeleri bütçe ve teknik revizyonlarının yapılması için ilgili teknik dairelere göndermek, Değerlendirme Kurulunda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmelerin hazırlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Sözleşmeleri imzalanan projelerin, Daire Başkanlıklarından gelen İnceleme ve Hakediş Raporlarına göre hazırladığı ödeme tablolarını ödeme için ilgili Genel Müdürlüğe göndermek, Veri tabanı hazırlamak ve Kurulda ödeme kararlarını hazırlamak üzere düzenli aralıklarla teknik dairelerden projelerle ilgili bilgi ve belgeleri almak, Ar-Ge Destekleri Bütçe ve Performans Programına ilişkin tüm çalışmaları yürütmek, Ar-Ge Destekleri ile ilgili mevzuat çalışmasını yapmak, Ar-Ge Destek Programı kapsamında ihtiyaç duyulan bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaya konulan projelerin, bütçe ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek, Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek, Kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin veri tabanının oluşturulması, Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek. yetkisine sahip olmak, TAGEM.İKS.FRM.066 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

14 Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. ler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Süeda ERTAŞ Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yrd.../../2016 Hasan Esat TRABZON TAGEM.İKS.FRM.066 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

15 Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılması, program değerlendirme toplantıları, oluşturulacak komite ve kurulların organizasyon işleri, proje veritabanı oluşturulması, Ar-Ge destek programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Bakanlık Politikaları Stratejik Plan ve Tarımsal Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda; tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak ve tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma vb. alanlarda yurt içindeki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılması iç kaynaklı projeler hazırlaması, hazırlatılması, uygulanması, çalışmalarını yürütmek, Araştırma sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği çalışmalarını yürütmek, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde, Bakanlığımızın müşteri olduğu projelerin sekretaryasını yürürlükteki mevzuata ve Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş akış şemasına uygun olarak yürütmek, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı destekli yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı hazırlamak, Daire Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde Program Değerlendirme Toplantılarının (konaklama ve yollukların ödenmesi işleri hariç) organizasyonu, Araştırma Tavsiye Komitelerinin oluşturulması, komite üyelerince değerlendirilen projelere gerekli olurların alınarak Genel Müdürlüğe ve bağlı Enstitü Müdürlüklerine duyurulması, Tarımsal Araştırma ve Danışma Kurulu Toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işlerini yürütmek 1416 Sayılı kanun gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla TAGEM adına gönderilen öğrencilerin her türlü danışmanlığını yapmak, Bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve tarım sektörünün Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve önceliklere uygun görülen Ar-Ge destek programı projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak; desteklenmesi ile ilgili sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda aşağıdaki verilen görevleri yürütmek koordine etmek; Başvuru dönemini ve Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen Ar-Ge önceliklerini ilan etmek, Yeni teklif projelerin ön incelemesini yapmak, TAGEM.İKS.FRM.067 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

16 Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Sekretarya ön incelemesini geçen yeni teklif Ar-Ge Destek Programı projelerini bilimsel, teknik ve bütçe açısından değerlendirmelerini yapmak/yaptırmak üzere Daire Başkanlıklarına göndermek, Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak, Daire Başkanlıklarından uygun görüşle gelen Ar-Ge Destek Programı projelerini Değerlendirme Kuruluna sunmak, Değerlendirme Kurulunca kabul edilen projeleri bütçe ve teknik revizyonlarının yapılması için ilgili teknik dairelere göndermek, Değerlendirme Kurulunda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmelerin hazırlanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Sözleşmeleri imzalanan projelerin, gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi, proje ödeme dönemlerinde Daire Başkanlıklarından gelen evraklarının incelenerek ödeme tablolarının hazırlanması ve ödeme için ilgili Genel Müdürlüğe göndermek, Sözleşmeleri imzalanan projelerin, Daire Başkanlıklarından gelen İnceleme ve Hakediş Raporlarına göre hazırladığı ödeme tablolarını ödeme için ilgili Genel Müdürlüğe göndermek, Veri tabanı hazırlamak ve Kurulda ödeme kararlarını hazırlamak üzere düzenli aralıklarla teknik dairelerden projelerle ilgili bilgi ve belgeleri almak, Değerlendirme Kurulu Toplantılarının organizasyonunu yapmak, Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek, Kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen projelerin veri tabanının oluşturulması, Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılmak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. TAGEM.İKS.FRM.067 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

17 Ulusal Proje Yönetimi Çalışmalarından Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek. yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Ulusal Proje Yönetimi Çalışma Grubu ü ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Süeda ERTAŞ Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yard. Hasan Esat TRABZON../../2016 TAGEM.İKS.FRM.067 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

18 İŞİN KISA TANIMI: Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, dış kaynaklı projeler hazırlanması, hazırlatılması, uygulanması, uygulatılması ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek, GÖREV VE SORUMLULUKLARI: ler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). Çalışma gruplarında yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. AB-FAO ve Diğer Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire Başkanlıklarının ve gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek, Dış kaynaklı projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve bu bilgileri araştırmacılar tarafından kullanılır duruma getirmek, araştırmacıların AB Çerçeve Programları başta olmak üzere, diğer dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetleri koordine etmek, Çalışma alanı ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili istatistiksel veri derlemek ve değerlendirmek, Genel Müdürlüğün Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işbirliği çalışmalarını koordine etmek, Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini koordine etmek, (KKTC ikili işbirliği konuları hariç) Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte koordine etmek, Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek dış kaynaklı projeler ile ilgili hazırlıkları koordine etmek. Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, bilgi günü, proje pazarı v.b. etkinliklere katılmak, uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetlerini koordine etmek. TAGEM.İKS.FRM.064 Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

19 Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmalarına katılmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek, Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. ler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler). EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak, en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine (en az 70 YDS Puanı) sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. TAGEM.İKS.FRM.064 Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

20 Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı); Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Turgut ORMAN Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yard.../../2016 Hasan Esat TRABZON TAGEM.İKS.FRM.064 Revizyon No: 04/ Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

21 Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili bilgileri derlemek, dış kaynaklı projeler hazırlanması, hazırlatılması, uygulanması, uygulatılması ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. GÖREV VE SORUMLULUKLARI: - Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve etik değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. AB-FAO ve Diğer Dış Kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, TAGEM Daire Başkanlıklarının ve gerektiği durumlarda araştırma kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarına katılmak, Dış kaynaklı projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve bu bilgileri araştırmacılar tarafından kullanılır duruma getirmek, araştırmacıların AB Çerçeve Programları başta olmak üzere, diğer dış kaynaklı program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek, Çalışma alanı ile ilgili araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, Görev kapsamına giren konularda düzenlenen toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarına katılmak ve eğitimler gerçekleştirmek, TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili istatistiksel veri derlemek ve değerlendirmek, Genel Müdürlüğün Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işbirliği çalışmalarını yürütmek, Yabancı Ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesini koordine etmek, (KKTC ikili işbirliği konuları hariç) Yurtdışına gönderilecek ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütmek, Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülecek dış kaynaklı projeler ile ilgili hazırlıkları yapmak. Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılım sağlamak, çalışma alanı ile ilgili düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, bilgi günü, proje pazarı v.b. etkinliklere katılmak, uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlamak. Avrupa Birliği Uyum Mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere katkı ve katılım sağlamak, TAGEM.İKS.FRM.065 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 1 / 3

22 Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu Yürütülen projelerde karşılaşılan teknik, idari ve mali sorunların çözümlemek için yazışmaları yapmak. Proje gelişme raporlarını takip etmek. Ulusal, uluslararası kuruluşlarla veya ülkelerle yapılan ya da yapılabilecek araştırma faaliyetleri konusunda görüş yazısı hazırlamak. Konusu ile ilgili görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet çalışmaları yapmak. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek, yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak. EN YAKIN YÖNETİCİSİ: Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ü TAGEM.İKS.FRM.065 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 2 / 3

23 Uluslararası İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Personel Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı; Uluslararası ilişkiler ve Projeler Çalışma Grubu ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI: --- BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak. Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş deneyimine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. ÇALIŞMA KOŞULLARI: Büro ortamında çalışmak. Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek. Görevi gereği seyahat etmek. Hazırlayan Kontrol Eden Kontrol Eden Onaylayan Nadir KARAKAŞ İKS Sorumlu Personel Turgut ORMAN Doç.Dr. Cengizhan MIZRAK Daire Başkanı Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yard.../../2016 Hasan Esat TRABZON TAGEM.İKS.FRM.065 Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: Sayfa 3 / 3

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.001 / 02 Yetiştiricilik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.11 ÜRETME VE İŞLETME Dök.No KAİM.İKS.FRM.079 Sayfa No 1 / 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEGERLENDİRME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 06 Sayfa No ~ 1 ~ TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZI DEĞERLENDIRME

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ Dök.No KAİM.İKS.FRM.076 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Su Ürünleri, Örgütlenme İl Müdür Yardımcılığı; Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Proje Geliştirme Uzmanı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Yardımcılığı İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı, Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ UNVANI Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Tarımsal Alt Yapı,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 08 Sayfa No

Detaylı

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Tarımsal Veriler, İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü İŞ UNVANI Uzman Yardımcısı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yönetim hizmetleri ile asal iş ve işlemlere

Detaylı

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRÜ KISATANIMI Üst yönetim

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Tarımsal Veriler, Örgütlenme ve Tarımsal Altyapı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda, Tarım

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI:

İŞ UNVANI BÖLÜMÜ İŞİN KISA TANIMI: İŞİN KISA TANIMI: İŞ UNVANI İdari ve Mali İşler Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı,Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ ÜNVANI BÖLÜMÜ 80398463 İŞİN KISA TANIMI IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ Iğdır İl Gıda

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI BÖLÜMÜ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.9 TOPRAK SU KAYNAKLARI Toprak-Su Kaynakları Bölüm Başkanı Dök.No KAİM.İKS.FRM.34 Sayfa No 1 / 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLER EK 2 ORTAK GÖREV, SORUMLULUK VE Sayfa No 1 / 15 MÜDÜRLERİN ORTAK GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat ile belirlenmiş amaç,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ İŞ ÜNVANI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI Mevzuat ve üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.4 BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bitki Sağlığı Araştırmalar Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Hastalıkları Araştırmaları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜBİTAK- SANAYİ DESTEKLİ BİTİRME PROJELERİ (I-II) ORGANİZASYON VE UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Amaç Lisans bitirme projelerinde, öğrencilerin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Görev Tanımları SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ gopusem.gop.edu.tr gopusem@gop.edu.tr (0 356) 212 10 47 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı