using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices;"

Transkript

1 using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; namespace BMYOWordPad public partial class Form1 : Form // kaydırma çubuğu zoom için kullanılacak TrackBar trb = new TrackBar(); public Form1() InitializeComponent(); // kaydırma çubuğunun özellikleri ayarlanıyor. trb.autosize = false; trb.height = 18; trb.width = 150; trb.minimum = 1; trb.maximum = 50; trb.value = 10; trb.tickfrequency = 10; trb.tickstyle = TickStyle.None; trb.valuechanged += new EventHandler(trb_ValueChanged); // kaydırma çubuğu durum çubuğuna eklenecek. ToolStripControlHost mycontrolhost = new ToolStripControlHost(trb); statusstrip1.items.insert(8, mycontrolhost); // kaydırma çubuğun yakınlaştırma/uzaklaştırma için kullanılacak void trb_valuechanged(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor = (float)trb.value / 10; lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // form açılınca ilk önce yapılacak işlemler. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) // Form açılınca ilk önce Font listesini yükleyecek foreach (FontFamily f in FontFamily.Families) // tüm stilleri desteklemiyorsa almayacağız if (f.isstyleavailable(fontstyle.bold) && f.isstyleavailable(fontstyle.italic) && f.isstyleavailable(fontstyle.strikeout) && f.isstyleavailable(fontstyle.underline) && f.isstyleavailable(fontstyle.regular)) cbyazitipi.items.add(f.name); 1

2 //yazı büyüklüklerini yükle cbyazibuyuklugu.items.addrange(new object[] 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 60, 72, 100 ); // başlangıç yazısı tipini ayarla richtextbox1.font = new System.Drawing.Font("Times New Roman", 12, FontStyle.Regular); // Yazı tiplerinin bulunduğu combobox ta seçili olan aktif font olacak cbyazitipi.text = richtextbox1.font.name; // yazı büyüklüğünü aktif fontun büyüklüğüne ayarla cbyazibuyuklugu.text = richtextbox1.font.size.tostring(); // yeni bir dosya için başka bir form olarak başlat. private void tsbyeni_click(object sender, EventArgs e) System.Diagnostics.Process.Start(Application.ExecutablePath); // dosya adını kaydetme ve dosya açma işlemlerinde kullanacağız. string dosya_adi = null; // dosya açma işlemi private void tsbac_click(object sender, EventArgs e) // dosya açma dialoğunu programatik olarak oluşturuyoruz. OpenFileDialog opf = new OpenFileDialog(); // açılabilecek dosya formatları ayarlanıyor opf.filter = "BMYO Dosya Formatı *.myo Zengin Metin Formatı *.rtf Desteklenen Formatlar *.rtf;*.myo"; // varsayılanda aktif format "Desteklenen Formatlar *.rtf;*.myo" olacak opf.filterindex = 3; // dosya açma dialoğunun başlığı ayarlanıyor opf.title = "Programımızda açmak için dosya seç"; // aşağıdaki kod ile dosya açma dialoğunun başlangıç dizini ayarlanabilir // opf.initialdirectory if (opf.showdialog() == DialogResult.OK) // eğer dosya açma dialoğuna OK dediysek açmak için bir dosya seçmişizdir. // bu durumda dosya_adı seçilen doya olacaktır. dosya_adi = opf.filename; // seçilen dosyayı aç richtextbox1.loadfile(dosya_adi); this.text = "BMYO WordPad [" + dosya_adi + "]"; // dosya kaydetme işlemi private void tsbkaydet_buttonclick(object sender, EventArgs e) // eğer herhangi bir dosya açmadıysak ve yazdıklarımızı henüz kaydetmediysek dosya_adı null olacaktır. if (dosya_adi == null) // bu durumda farklı kaydet işlemini çalıştır tsbfarklikaydet_click(null, null); // eğer zaten daha önce kaydetmişsek ve varolan bir dosya açmışsak dosya_adı na kaydet. richtextbox1.savefile(dosya_adi); // Seçili Font, sf programın her yerinde seçili fontu temsil ediyor. Font sf get return richtextbox1.selectionfont; set richtextbox1.selectionfont = value; 2

3 // Farklı kaydetme işlemi private void tsbfarklikaydet_click(object sender, EventArgs e) // dosya kaydetme dialoğunu programatik olarak oluşturuyoruz. SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog(); // kaydetme formatları ayarlanıyor sfd.filter = "BMYO Dosya Formatı *.myo Zengin Metin Formatı *.rtf"; // varsayılanda aktif format "Zengin Metin Formatı *.rtf" olacak sfd.filterindex = 2; // dosya açma dialoğunun başlığı ayarlanıyor sfd.title = "Dosyayı Farklı Kaydet"; // eğer dosya kaydetmek için bir isim belirlediysek ve dialoğa OK dediysek if (sfd.showdialog() == DialogResult.OK) // bu durumda dosya_adı seçilen isim olacaktır. dosya_adi = sfd.filename; // dökümanı dosya_adı na kaydet. richtextbox1.savefile(dosya_adi); // formun başlığını ayarla this.text = "BMYO WordPad [" + dosya_adi + "]"; // richtextbox1 de metin alanına her tıklamada, veya seçili yazı her değiştiğinde burası çalışacaktır. private void richtextbox1_selectionchanged(object sender, EventArgs e) try // combobox ta seçili fontun adını göster cbyazitipi.text = sf.name; // seçili font büyüklüğünü göster cbyazibuyuklugu.text = sf.size.tostring(); // seçili font Koyu mu, italik mi, altı veya üstü çizili mi belirle tsbbold.checked = sf.bold; tsbitalik.checked = sf.italic; tsbaltiniciz.checked = sf.underline; tsbustunuciz.checked = sf.strikeout; // Geri alınacak bir şey varsa Geri Al aktif olacak // aynı durumda illeri alınacak birşey varsa yinele aktif olacak // diğer durumlarda geri al ve yinele pasif olacak mngerial.enabled = tsbundo.enabled = richtextbox1.canundo; mnyinele.enabled = tsbredo.enabled = richtextbox1.canredo; // seçili veya tıklanan alanda madde işareti varmı belirle tsbmaddeisareti.checked = richtextbox1.selectionbullet; // hangi yöne hizalanmış onu ayarla tsbsola.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Left); tsbortala.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Center); tsbsaga.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Right); // seçili yazı varsa (seçilen harf sayısı 0'dan büyük ise) kes ve kopyala aktif olacak, yoksa deaktif olacak tsbkes.enabled = mnkes.enabled = mnsil.enabled = richtextbox1.selectedtext.length > 0; tsbkopyala.enabled = mnkopyala.enabled = richtextbox1.selectedtext.length > 0; // yapıştırılacak bir şey var yapıştırma aktif yoksa deaktif olacak mnyapistir.enabled = tsbyapistir.enabled = richtextbox1.canpaste(new DataFormats.Format("", 0)); // seçili yazının satır aralıklarını belirtecek lnsp1.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == 0); lnsp1_15.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size * 0.15)); lnsp1_5.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size * 0.5)); lnsp2.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size)); 3

4 // aktif konumdaki satır sütun numaralarını göster int index1 = richtextbox1.selectionstart; lblsatir.text = "Satır: " + (richtextbox1.getlinefromcharindex(index1) + 1); Point p = richtextbox1.getpositionfromcharindex(index1); if (p.x == 1) lblsutun.text = "Sütun: " + 1; p.x = 0; int index2 = richtextbox1.getcharindexfromposition(p); int col = index1 - index2 + 1; lblsutun.text = "Sütun: " + col; // catch // Geri alma işlemi : Son değişikliği geri alır private void tsbundo_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.undo(); // Yineleme işlemi : Son geri alma işlemini yineler private void tsbredo_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.redo(); // tümünü seçme işlemi : tüm metni seçer private void tsbtumunusec_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectall(); // seçileni kesme işlemi private void tsbkes_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.cut(); // seçileni kopyalama işlemi private void tsbkopyala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.copy(); // kesilen veya kopyalananı yapıştırma işlemi : yapıştırılacak birşey varsa yapıştırır. private void tsbyapistir_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.paste(); // seçilen kısmı sola hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı sola hizalar. private void tsbsola_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Left; // seçilen kısmı ortaya hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı ortaya hizalar. private void tsbortala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Center; 4

5 // seçilen kısmı sağa hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı sağa hizalar. private void tsbsaga_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Right; // yazı tipi seçeneği için dialog açma işlemi private void tsbyazitipi_click(object sender, EventArgs e) // Yazı tipi dialoğu programatik olarak oluşturuluyor. FontDialog fd = new FontDialog(); // Yazı tipi dialoğunda yazı rengini göster fd.showcolor = true; // dialog açılmadan önce tıklan veya seçilen yerin fontu ile eşleştir fd.font = richtextbox1.selectionfont; // aynı zamanda dialogtaki yazı rengi de seçilen yer ile aynı olsun fd.color = richtextbox1.selectioncolor; // eğer yazı tipi için diaog OK (tamam) ile kapatılmış ise if (fd.showdialog() == DialogResult.OK) // seçili yerin yazı tipi dialogtan seçilen yazı tipi olsun. richtextbox1.selectionfont = fd.font; // seçili yerin yazı rengi dialogtan seçilen yazı rengi olsun. richtextbox1.selectioncolor = fd.color; // Seçilen yazının tipini combobox tan ayarla private void cbyazitipi_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) try // büyüklük ve stil değişmeden sadece ismi combobox tan alarak değiştir sf = new Font(cbYaziTipi.Text, sf.size, sf.style); catch // Seçilen yazının büyüklüğünü combobox tan ayarla private void cbyazibuyuklugu_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) try // yazı tipi ve stil değişmeden sadece büyüklüğü combobox tan alarak değiştir sf = new Font(sf.FontFamily, float.parse(cbyazibuyuklugu.text), sf.style); catch // seçilen kısmın koyulaştırma değerini değiştir. eğer zaten koyu ise koyuluğu kaldır, değilse koyulaştır private void tsbbold_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten koyu ise koyuluğu stilden çıkar, değilse koyuluğu stile ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.bold? sf.style & ~FontStyle.Bold : sf.style FontStyle.Bold); // seçilen kısmın italik değerini değiştir.eğer zaten italik ise italikliği kaldır, değilse italik yapar private void tsbitalik_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten italik ise stilden italik kısmı çıkar, değilse stile italik ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.italic? sf.style & ~FontStyle.Italic : sf.style FontStyle.Italic); 5

6 // seçilen kısmın altını çizme değerini değiştir. eğer zaten altı çizili ise çizgiyi kaldır, değilse altını çizer private void tsbaltiniciz_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten altı çizi ise stilden kaldır, değilse altını çizi stile ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.underline? sf.style & ~FontStyle.Underline : sf.style FontStyle.Underline); // seçilen kısmın üstünü çizme değerini değiştir. eğer zaten üstü çizili ise çizgiyi kaldır, değilse üstünü çizer private void tsbustunuciz_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten üstü çizi ise üstü çizili seçeneğini stilden çıkar, değilse ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.strikeout? sf.style & ~FontStyle.Strikeout : sf.style FontStyle.Strikeout); // seçilen yazıdan tüm stilleri kaldırır. private void tsbstilsil_click(object sender, EventArgs e) // yeni stil olarak Regular (sadece düzenli demek) ata // yani koyu, italik, altı veya üstü çizili özellikleri kaldır sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, FontStyle.Regular); // seçilen yazının fontunu listeden bir büyütecek private void tsbfontbuyut_click(object sender, EventArgs e) if (cbyazibuyuklugu.selectedindex!= cbyazibuyuklugu.items.count - 1) cbyazibuyuklugu.selectedindex++; // seçilen yazının fontunu listeden bir küçültecek private void tsbfontkucult_click(object sender, EventArgs e) if (cbyazibuyuklugu.selectedindex!= 0) cbyazibuyuklugu.selectedindex--; // Seçilen yazını yazı rengini değiştirir private void tsbyazirengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda seçili yazının yazı rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.selectioncolor = cd.color; // Seçilen yazını vurgu rengini değiştirir private void tsbvurgurengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda seçili yazının vurgu rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.selectionbackcolor = cd.color; // metin kutusunun zemin rengini ayarlar private void tsbzeminrengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda zemin rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.backcolor = cd.color; 6

7 // Seçilen yazıyı büyük harfe dönüştürür. private void tsbbuyukharf_click(object sender, EventArgs e) // seçilen yazı geçerli dilde BÜYÜK harfe dönüşecektir. richtextbox1.selectedtext = richtextbox1.selectedtext.toupper( System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture); // Seçilen yazıyı küçük harfe dönüştürür. private void tsbkucukharf_click(object sender, EventArgs e) // seçilen yazı geçerli dilde küçük harfe dönüşecektir. richtextbox1.selectedtext = richtextbox1.selectedtext.tolower( System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture); // Seçilen veya tıklanan paragrafa madde işareti koymaya kadırmaya yarar private void tsbmaddeisareti_click(object sender, EventArgs e) // tıklandığı zamana eğer zaten madde işareti varsa kaldıracak, yoksa koyacak richtextbox1.selectionbullet =!richtextbox1.selectionbullet; // Kelime kaydır işlemini gerçekleştirecek private void tsbkelimekaydir_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten kelime kaydır işlemi varsa ipatal edecek, yoksa devreye sokacak richtextbox1.wordwrap =!richtextbox1.wordwrap; // başlama değişkeni bul değiştir işlemleri için kullanılacak int baslama = 0; // bulma işlemi private void tsbbul_click(object sender, EventArgs e) // eğer arama için arma kutusuna herhangi birşey yazmadıysak işlem yapma if (txtbul.text.length == 0) return; // eğer aramak için birşeyler yazdıysak, başlama noktasından itibaren // girilen kelimeyi bulacak ve yeni başlama noktası bulunan kelime den sonra olacak baslama = richtextbox1.find(txtbul.text, baslama < 0? 0 : baslama, RichTextBoxFinds.None); baslama += txtbul.text.length; // değiştirme işlemi private void tsbdegistir_click(object sender, EventArgs e) // eğer arama için arma kutusuna herhangi birşey yazmadıysak işlem yapma if (txtbul.text.length == 0) return; // eğer aramak için birşeyler yazdıysak, başlama noktasından itibaren // girilen kelimeyi bulacak ve yeni başlama noktası bulunan kelime den sonra olacak baslama = richtextbox1.find(txtbul.text, baslama < 0? 0 : baslama, RichTextBoxFinds.None); baslama += txtbul.text.length; // eğer kelime bulunduysa değiştirilmek içn girilen kelime ile değiştir if (baslama > 0 && richtextbox1.selectedtext.length > 0) richtextbox1.selectedtext = txtdegistir.text; // eğer bir şey bulunmadıysa beep diye uyar. Console.Beep(); //Resim ekleme işlemi private void tsbresimekle_click(object sender, EventArgs e) // Resim açmak için dosya açma dialoğu oluşturuluyor OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); // açılacak dosya formatları için formatlar belirleniyor ofd.filter = "Resim Dosyaları *.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png"; 7

8 // eğer dosya açma penceresinden resim seçilip tamam denildiyse if (ofd.showdialog() == DialogResult.OK) // resim dosyadan hafızaya yüklenecek, daha sonra yapıştırılacak Image resim = Image.FromFile(ofd.FileName); // resim nesnesi panoya alınıyor Clipboard.SetImage(resim); // Panodan seçili alana yapıştırılacak. richtextbox1.paste(); // seçilen yazıyı üst simge yapar private void tsbüstsimge_click(object sender, EventArgs e) // daha önce üst simge veya alt simge yapılmış ise normale döndür. if (richtextbox1.selectioncharoffset!= 0) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 3 * (sf.size / 2)); // normal ise üst simge yap, bunun için yazı fontunu üçte iki büyüklüğüne indir sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 2 * (sf.size / 3)); // ve yazı ofsetini (normal seviyeden yüksekliğini) yazı büyüklüğünün yarısı kadar yap. richtextbox1.selectioncharoffset = (int)richtextbox1.selectionfont.size / 2; // seçilen yazıyı üst simge yapar private void tsbaltsimge_click(object sender, EventArgs e) // daha önce üst simge veya alt simge yapılmış ise normale döndür. if (richtextbox1.selectioncharoffset!= 0) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 3 * (sf.size / 2)); // normal ise alt simge yap, bunun için yazı fontunu üçte iki büyüklüğüne indir sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 2 * (sf.size / 3)); // ve yazı ofsetini (normal seviyenin altına) yazı büyüklüğünün yarısı kadar yap. richtextbox1.selectioncharoffset = -(int)richtextbox1.selectionfont.size / 2; // seçilen paragrafın girintisini 10 pixel arttırır. private void tsbgirintiarrtır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionindent += 10; // seçilen paragrafın girintisini 10 pixel azaltır. private void tsbgirintiazalt_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionindent -= 10; // seçilen yazının satır aralığını 1 yapar. private void lnsp1_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; lnsp1.checked = true; lnsp1_15.checked = lnsp1_5.checked = lnsp2.checked = false; 8

9 // seçilen yazının satır aralığını 1,15 yapar. private void lnsp1_15_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 1.15f - sf.size); lnsp1_15.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_5.checked = lnsp2.checked = false; // seçilen yazının satır aralığını 1,5 yapar. private void lnsp1_5_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 1.5f - sf.size); lnsp1_5.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_15.checked = lnsp2.checked = false; // seçilen yazının satır aralığını 2 yapar. private void lnsp2_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 2.0f - sf.size); lnsp2.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_15.checked = lnsp1_5.checked = false; // dökümanı %10 yaklaştırır. private void tsbyakınlaştır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor *= 1.1f; if (richtextbox1.zoomfactor > 5) richtextbox1.zoomfactor = 5; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // dökümanı %10 uzaklaştırır. private void tsbuzaklaştır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor /= 1.1f; if (richtextbox1.zoomfactor < 0.1f) richtextbox1.zoomfactor = 0.1f; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // basılan tuşun durumunu günceller. [DllImport("User32.dll")] static extern short GetKeyState(int KeyKode); // basılan tuşun durumuna bak private void richtextbox1_keyup(object sender, KeyEventArgs e) lblcaps.text = Console.CapsLock? "CAPS" : ""; // büyük harf lblnum.text = Console.NumberLock? "NUM" : ""; // num lock if (GetKeyState((int)Keys.Insert) > 0) // insert lblins.text = "OVR"; lblins.text = "INS"; 9

10 // dökümanın zoom durumuna göre kaydırma çubuğunun yerini ayarla private void richtextbox1_contentsresized(object sender, ContentsResizedEventArgs e) trb.valuechanged -= new EventHandler(trb_ValueChanged); if (richtextbox1.zoomfactor > 5) richtextbox1.zoomfactor = 5; if (richtextbox1.zoomfactor < 0.1) richtextbox1.zoomfactor = 0.1f; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (trb.value * 10); trb.valuechanged += new EventHandler(trb_ValueChanged); //============= SAĞ TIKLAMA MENÜSÜ İŞLEMLERİ ======================= // sağ tıklama -- geri alma işlemi : son değişikliği geri alır private void mngerial_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.undo(); // sağ tıklama -- yineleme işlemi : geri alınmış değişikliği yineler private void mnyinele_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.redo(); // sağ tıklama -- tümünü seçme işlemi private void mntumunusec_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectall(); // sağ tıklama -- seçileni siler private void mnsil_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectedtext = ""; // sağ tıklama -- kesme işlemi private void mnkes_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.cut(); // seçileni keser // sağ tıklama -- kopyalama işlemi private void mnkopyala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.copy(); // sağ tıklama -- yineleme işlemi : yapıştırılacak birşey varsa yapıştırır. private void mnyapistir_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.paste(); 10

Bilgisayar Programcılığı. Görsel Programlama-I. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Programcılığı. Görsel Programlama-I. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama-I Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN DİYALOG PENCERELERİ MessageBox File Dialog Pencereleri o ColorDialog o FolderBrowserDialog o FontDialog o OpenFileDialog o SaveFileDialog

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming)

Görsel Programlama (Visual Programming) Görsel Programlama (Visual Programming) 2014-2015 Bahar Dönemi ListBox 1 2 Bileşeni(Nesnesi) Text Özelliği TextBox nesnesi gibi kullanılabilir 3 Item Ekleme 4 combobox1.maxdropdownitems = 5; combobox1.maxdropdownwidth=200;

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ

GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ GENETİK ALGORİTMA GEZGİN SATICI ÖDEVİ Aşağıda belli bir yere kadar programlanmış olan Gezgin satıcı problemine ait kodları inceleyerek programın geri kalan kısmını tamamlayınız. Seçme, Çaprazlama ve Mutasyon

Detaylı

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR

MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR MICROSOFT WORD ÖRNEK SORULAR 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlat Tüm Programlar - Microsoft Office B) Başlat Ayarla r- Microsoft Office C) Başlat Tüm Programlar

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta) MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta) Mekanizmaların Sayısal ve Programatik Analizi Buraya kadar olan kısımda mekanizmaların üzerindeki tüm uzuvların konum, hız ve ivmelerini analitik yöntemlerle bulmuş olduk.

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

İl İlçe uygulaması. : Seçilen ile ait ilçeleri listeleyen program. //İl değişkeni için kodu aşağıdaki sayfadan kopyalayınız.

İl İlçe uygulaması. : Seçilen ile ait ilçeleri listeleyen program. //İl değişkeni için kodu aşağıdaki sayfadan kopyalayınız. İl İlçe uygulaması //İl değişkeni için kodu aşağıdaki sayfadan kopyalayınız Açıklama : Seçilen ile ait ilçeleri listeleyen program String [,] il= private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { for

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

C#.Net & Linq (Language Integrated Query)

C#.Net & Linq (Language Integrated Query) C#.Net & Linq (Language Integrated Query) Adım-1 Adım-2 Adım-3: aşağıdaki ekran gelir. Bu ekrandan Server Explorer seçeneği ile SQL sunucuya bağlanılırsa Adım-4 deki gibi bir ekran gelir Adım-4: Soldaki

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta

Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2015 BURDUR Görsel Programlama (Visual Programming) 2.Hafta 2014-2015 Bahar Dönemi CLASS YAPISI 1 Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR Class - Obje Nesne (Nesne tabanlı programlama)

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

Microsoft Word 2010 Soruları

Microsoft Word 2010 Soruları Microsoft Word 2010 Soruları 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ

TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ TEMEL BİLGİSAYAR DERSİ Bölüm 4 BÖLÜM 4 MICROSOFT WORD 2010 Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü mehmetertas@erciyes.edu.tr 1 1. BAŞLANĞIÇ WORD, Microsoft firması tarafından geliştirilmiş Office

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ]

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ] Bilgisayar İşletmenliği kadrolarına başvurmak isteyen üniversite personelimize yönelik Bilgi Teknolojileri Kullanımı kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen personelimize yönelik yapılacak olan seviye

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

Visual Studio 2010 veya 2013, Sharp Develop 3.2 programlarını kurabilirsiniz.

Visual Studio 2010 veya 2013, Sharp Develop 3.2 programlarını kurabilirsiniz. GÖRSEL PROGRAMLAMA II Visual Studio 2010 veya 2013, Sharp Develop 3.2 programlarını kurabilirsiniz. Başlat/Programlar/Microsoft Visual Studio 2010 çalıştırılır. Açılan programda New Project seçilir, sol

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller

12) H 2 O 100m 3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz? a-) Giriş Pano b-) Giriş Yazıtipi c-) Giriş Paragraf d-) Giriiş Stiller TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI-2 1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu Başlat Donatılar Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Microsoft Office Microsoft Word2010 Başlat Programlar

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI KODU :

MODÜL BİLGİ SAYFASI KODU : MODÜL BİLGİ SAYFASI KODU : ALAN : ORTAK MODÜL : DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜRE : 40 /32 ÖN KOŞUL : Ön koşulu yoktur. AÇIKLAMA : Bu modül bilgisayar ve donanımlarının sağlandığı ortamda uygulamalı olarak işlenmelidir.

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

string yenisaatdeger; string yenidakikadeger; string yenisaniyedeger;

string yenisaatdeger; string yenidakikadeger; string yenisaniyedeger; PC KAPATMA PROGRAMI using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms;

Detaylı

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com Ders 8: Metotlar Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Metotlar C# içerisinde bir veya birden fazla kod bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın programı

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ MICROSOFT EXCEL XP MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ - Excel XP ile tablolar hazırlayabilir, hazır formülleri kullanarak hesaplar yapabilir, tablo içerisinde bulunan verileri grafiklere dönüştürebilirsiniz. - Excel

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) Kelime İşlemi Programı Nedir? Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3. HAFTA EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu OFFİCE PROGRAMLARI WORD 2010 GÖRÜNÜM WORD İLE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA) İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 11.ders FORM UYGULAMASI (DROPDOWN BİLGİ YÜKLEME, VALIDATION KONTROLLERI, PAREMETRELİ KAYIT YAPMA)

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM 2014) //Class (Sınıf) // Sınıf (class) soyut veri tipidir. // Nesne (object) sınıfın somutlaşan bir cismidir. // static : nesnesi oluşturulmaz.

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

TARİHÇE. Versiyon Tarih Düzenleyen Açıklama 0.1 04.11.2015 Engin DURMAZ İlk versiyon

TARİHÇE. Versiyon Tarih Düzenleyen Açıklama 0.1 04.11.2015 Engin DURMAZ İlk versiyon İçindekiler 1 GİRİŞ... 2 2 KOD ÖRNEKLERİ... 3 2.1 AÇILIŞTA YAPILMASI GEREKENLER... 3 2.2 ÖKC-HARİCİ CİHAZ EŞLEŞMESİ... 3 2.3 MALİ REFERANS İSTEĞİ... 4 2.4 PROGRAMLAMA BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİ... 5 2.5

Detaylı

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Diziler Aynı tipteki bir veri gurubunun bir değişken içinde saklanmasıdır. Veriler Hafızada

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

C# ÖRNEK UYGULAMALAR

C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1 C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 10 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız. string cumle; cumle = txtcumle.text; for (int i = 1; i

Detaylı

8. Hafta GroupBox, CheckBox, RadioButton, NumericUpDown, DateTimePicker, PictureBox, Hata Kontrolü

8. Hafta GroupBox, CheckBox, RadioButton, NumericUpDown, DateTimePicker, PictureBox, Hata Kontrolü Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. GroupBox 2. CheckBox 3. RadioButton 4. NumericUpDown 5. DateTimePicker 6. PictureBox 7. Hata Kontrolü Visual C# ta genel olarak kullanılan kontrollerden bazıları aşağıda

Detaylı

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kitap Ekle linki tıklandığında, admin.aspx sayfamızın görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Admin Paneli (Yeni Kitap Kayıt İşlemi) Admin.aspx sayfamıza yeni bir HyperLink kontrolü ekliyoruz. NavigateUrl sine aşağıdaki bağlantıyı oluşturuyoruz. Böylece, Link tıklandığında yeni_kitap_kayit.ascx

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

MICROSOFT WORD 2007 KELİME İŞLEMCİ. Umut Yalçın - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni - Kelime İşlemci 1

MICROSOFT WORD 2007 KELİME İŞLEMCİ. Umut Yalçın - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni - Kelime İşlemci 1 MICROSOFT WORD 2007 KELİME İŞLEMCİ Umut Yalçın - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni - Kelime İşlemci 1 A) BELGE İŞLEMLERİ Umut Yalçın - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni - Kelime İşlemci 2 1. Arayüz ve Görünüm

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular.

Kopyalanmış veya kesilmiş içeriği imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Bir konumdaki biçimlendirmeyi kopyalar ve başka bir konuma uygular. POWERPOINT PROGRAMI GİRİŞ MENÜSÜ Kaydet: Açık olan belgeyi kaydeder. En son yapılan işlemi geri alır. En son yapılan işlemi yineler. Slaytların genel tasarımını değiştirir. Seçili olan kısmı keser. Seçili

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ İçindekiler 1. Başlangıç... 5 1.1 Microsoft Word Yazılımı... 5 1.2 Klavye Kısayolları... 6 1.3 Yardım... 7 2. Temel İşlemler... 8 2.1 Yeni belge açma... 8 2.2 Var olan belgeyi açma... 8 2.3 Birden fazla

Detaylı

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ.

NOT: VERİTABANINDAKİ TABLOLARI OLUŞTURMAYI DA UNUTMAYACAĞIZ. 20 Ocak 2012 / Cuma Yeni uygulama Yönetim adlı bir klasör oluşturacağız. Yönetim klasörü içerisine bir masterpage oluşturacağız. (tabloyla) Örneğin; Ana Sayfa Albüm ekle Fotoğraf ekle Content Place Holder(Değişecek

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

HAZIRLAYAN: MEHMET NURİ ÖZTÜRK

HAZIRLAYAN: MEHMET NURİ ÖZTÜRK 1-27 İçindekiler Dizini Libre Office Writer...5 Menüler...7 Dosya Menüsü...7 Yeni Butonu...7 Yeni belgeler yaratmamıza olanak sağlayan butondur. Yeni butonuyla aşağıda bulunan dosyaları oluşturabiliriz...7

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

Word 2007 - Otomatik Düzelt

Word 2007 - Otomatik Düzelt Word 2007 - Otomatik Düzelt Otomatik düzelt penceresinin anlatılması OTOMATİK DÜZELT PENCERESİ OTOMATİK DÜZELT Otomatik Düzelt penceresine iki yoldan ulaşabiliriz. 1. Microsoft Office Düğmesi > Word Seçenekleri

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı