using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices;"

Transkript

1 using System; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; namespace BMYOWordPad public partial class Form1 : Form // kaydırma çubuğu zoom için kullanılacak TrackBar trb = new TrackBar(); public Form1() InitializeComponent(); // kaydırma çubuğunun özellikleri ayarlanıyor. trb.autosize = false; trb.height = 18; trb.width = 150; trb.minimum = 1; trb.maximum = 50; trb.value = 10; trb.tickfrequency = 10; trb.tickstyle = TickStyle.None; trb.valuechanged += new EventHandler(trb_ValueChanged); // kaydırma çubuğu durum çubuğuna eklenecek. ToolStripControlHost mycontrolhost = new ToolStripControlHost(trb); statusstrip1.items.insert(8, mycontrolhost); // kaydırma çubuğun yakınlaştırma/uzaklaştırma için kullanılacak void trb_valuechanged(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor = (float)trb.value / 10; lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // form açılınca ilk önce yapılacak işlemler. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) // Form açılınca ilk önce Font listesini yükleyecek foreach (FontFamily f in FontFamily.Families) // tüm stilleri desteklemiyorsa almayacağız if (f.isstyleavailable(fontstyle.bold) && f.isstyleavailable(fontstyle.italic) && f.isstyleavailable(fontstyle.strikeout) && f.isstyleavailable(fontstyle.underline) && f.isstyleavailable(fontstyle.regular)) cbyazitipi.items.add(f.name); 1

2 //yazı büyüklüklerini yükle cbyazibuyuklugu.items.addrange(new object[] 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 60, 72, 100 ); // başlangıç yazısı tipini ayarla richtextbox1.font = new System.Drawing.Font("Times New Roman", 12, FontStyle.Regular); // Yazı tiplerinin bulunduğu combobox ta seçili olan aktif font olacak cbyazitipi.text = richtextbox1.font.name; // yazı büyüklüğünü aktif fontun büyüklüğüne ayarla cbyazibuyuklugu.text = richtextbox1.font.size.tostring(); // yeni bir dosya için başka bir form olarak başlat. private void tsbyeni_click(object sender, EventArgs e) System.Diagnostics.Process.Start(Application.ExecutablePath); // dosya adını kaydetme ve dosya açma işlemlerinde kullanacağız. string dosya_adi = null; // dosya açma işlemi private void tsbac_click(object sender, EventArgs e) // dosya açma dialoğunu programatik olarak oluşturuyoruz. OpenFileDialog opf = new OpenFileDialog(); // açılabilecek dosya formatları ayarlanıyor opf.filter = "BMYO Dosya Formatı *.myo Zengin Metin Formatı *.rtf Desteklenen Formatlar *.rtf;*.myo"; // varsayılanda aktif format "Desteklenen Formatlar *.rtf;*.myo" olacak opf.filterindex = 3; // dosya açma dialoğunun başlığı ayarlanıyor opf.title = "Programımızda açmak için dosya seç"; // aşağıdaki kod ile dosya açma dialoğunun başlangıç dizini ayarlanabilir // opf.initialdirectory if (opf.showdialog() == DialogResult.OK) // eğer dosya açma dialoğuna OK dediysek açmak için bir dosya seçmişizdir. // bu durumda dosya_adı seçilen doya olacaktır. dosya_adi = opf.filename; // seçilen dosyayı aç richtextbox1.loadfile(dosya_adi); this.text = "BMYO WordPad [" + dosya_adi + "]"; // dosya kaydetme işlemi private void tsbkaydet_buttonclick(object sender, EventArgs e) // eğer herhangi bir dosya açmadıysak ve yazdıklarımızı henüz kaydetmediysek dosya_adı null olacaktır. if (dosya_adi == null) // bu durumda farklı kaydet işlemini çalıştır tsbfarklikaydet_click(null, null); // eğer zaten daha önce kaydetmişsek ve varolan bir dosya açmışsak dosya_adı na kaydet. richtextbox1.savefile(dosya_adi); // Seçili Font, sf programın her yerinde seçili fontu temsil ediyor. Font sf get return richtextbox1.selectionfont; set richtextbox1.selectionfont = value; 2

3 // Farklı kaydetme işlemi private void tsbfarklikaydet_click(object sender, EventArgs e) // dosya kaydetme dialoğunu programatik olarak oluşturuyoruz. SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog(); // kaydetme formatları ayarlanıyor sfd.filter = "BMYO Dosya Formatı *.myo Zengin Metin Formatı *.rtf"; // varsayılanda aktif format "Zengin Metin Formatı *.rtf" olacak sfd.filterindex = 2; // dosya açma dialoğunun başlığı ayarlanıyor sfd.title = "Dosyayı Farklı Kaydet"; // eğer dosya kaydetmek için bir isim belirlediysek ve dialoğa OK dediysek if (sfd.showdialog() == DialogResult.OK) // bu durumda dosya_adı seçilen isim olacaktır. dosya_adi = sfd.filename; // dökümanı dosya_adı na kaydet. richtextbox1.savefile(dosya_adi); // formun başlığını ayarla this.text = "BMYO WordPad [" + dosya_adi + "]"; // richtextbox1 de metin alanına her tıklamada, veya seçili yazı her değiştiğinde burası çalışacaktır. private void richtextbox1_selectionchanged(object sender, EventArgs e) try // combobox ta seçili fontun adını göster cbyazitipi.text = sf.name; // seçili font büyüklüğünü göster cbyazibuyuklugu.text = sf.size.tostring(); // seçili font Koyu mu, italik mi, altı veya üstü çizili mi belirle tsbbold.checked = sf.bold; tsbitalik.checked = sf.italic; tsbaltiniciz.checked = sf.underline; tsbustunuciz.checked = sf.strikeout; // Geri alınacak bir şey varsa Geri Al aktif olacak // aynı durumda illeri alınacak birşey varsa yinele aktif olacak // diğer durumlarda geri al ve yinele pasif olacak mngerial.enabled = tsbundo.enabled = richtextbox1.canundo; mnyinele.enabled = tsbredo.enabled = richtextbox1.canredo; // seçili veya tıklanan alanda madde işareti varmı belirle tsbmaddeisareti.checked = richtextbox1.selectionbullet; // hangi yöne hizalanmış onu ayarla tsbsola.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Left); tsbortala.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Center); tsbsaga.checked = (richtextbox1.selectionalignment == HorizontalAlignment.Right); // seçili yazı varsa (seçilen harf sayısı 0'dan büyük ise) kes ve kopyala aktif olacak, yoksa deaktif olacak tsbkes.enabled = mnkes.enabled = mnsil.enabled = richtextbox1.selectedtext.length > 0; tsbkopyala.enabled = mnkopyala.enabled = richtextbox1.selectedtext.length > 0; // yapıştırılacak bir şey var yapıştırma aktif yoksa deaktif olacak mnyapistir.enabled = tsbyapistir.enabled = richtextbox1.canpaste(new DataFormats.Format("", 0)); // seçili yazının satır aralıklarını belirtecek lnsp1.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == 0); lnsp1_15.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size * 0.15)); lnsp1_5.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size * 0.5)); lnsp2.checked = (richtextbox1.selectioncharoffset == (int)(sf.size)); 3

4 // aktif konumdaki satır sütun numaralarını göster int index1 = richtextbox1.selectionstart; lblsatir.text = "Satır: " + (richtextbox1.getlinefromcharindex(index1) + 1); Point p = richtextbox1.getpositionfromcharindex(index1); if (p.x == 1) lblsutun.text = "Sütun: " + 1; p.x = 0; int index2 = richtextbox1.getcharindexfromposition(p); int col = index1 - index2 + 1; lblsutun.text = "Sütun: " + col; // catch // Geri alma işlemi : Son değişikliği geri alır private void tsbundo_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.undo(); // Yineleme işlemi : Son geri alma işlemini yineler private void tsbredo_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.redo(); // tümünü seçme işlemi : tüm metni seçer private void tsbtumunusec_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectall(); // seçileni kesme işlemi private void tsbkes_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.cut(); // seçileni kopyalama işlemi private void tsbkopyala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.copy(); // kesilen veya kopyalananı yapıştırma işlemi : yapıştırılacak birşey varsa yapıştırır. private void tsbyapistir_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.paste(); // seçilen kısmı sola hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı sola hizalar. private void tsbsola_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Left; // seçilen kısmı ortaya hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı ortaya hizalar. private void tsbortala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Center; 4

5 // seçilen kısmı sağa hizalama işlemi : seçilen veya tıklanan paragrafı sağa hizalar. private void tsbsaga_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionalignment = HorizontalAlignment.Right; // yazı tipi seçeneği için dialog açma işlemi private void tsbyazitipi_click(object sender, EventArgs e) // Yazı tipi dialoğu programatik olarak oluşturuluyor. FontDialog fd = new FontDialog(); // Yazı tipi dialoğunda yazı rengini göster fd.showcolor = true; // dialog açılmadan önce tıklan veya seçilen yerin fontu ile eşleştir fd.font = richtextbox1.selectionfont; // aynı zamanda dialogtaki yazı rengi de seçilen yer ile aynı olsun fd.color = richtextbox1.selectioncolor; // eğer yazı tipi için diaog OK (tamam) ile kapatılmış ise if (fd.showdialog() == DialogResult.OK) // seçili yerin yazı tipi dialogtan seçilen yazı tipi olsun. richtextbox1.selectionfont = fd.font; // seçili yerin yazı rengi dialogtan seçilen yazı rengi olsun. richtextbox1.selectioncolor = fd.color; // Seçilen yazının tipini combobox tan ayarla private void cbyazitipi_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) try // büyüklük ve stil değişmeden sadece ismi combobox tan alarak değiştir sf = new Font(cbYaziTipi.Text, sf.size, sf.style); catch // Seçilen yazının büyüklüğünü combobox tan ayarla private void cbyazibuyuklugu_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) try // yazı tipi ve stil değişmeden sadece büyüklüğü combobox tan alarak değiştir sf = new Font(sf.FontFamily, float.parse(cbyazibuyuklugu.text), sf.style); catch // seçilen kısmın koyulaştırma değerini değiştir. eğer zaten koyu ise koyuluğu kaldır, değilse koyulaştır private void tsbbold_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten koyu ise koyuluğu stilden çıkar, değilse koyuluğu stile ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.bold? sf.style & ~FontStyle.Bold : sf.style FontStyle.Bold); // seçilen kısmın italik değerini değiştir.eğer zaten italik ise italikliği kaldır, değilse italik yapar private void tsbitalik_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten italik ise stilden italik kısmı çıkar, değilse stile italik ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.italic? sf.style & ~FontStyle.Italic : sf.style FontStyle.Italic); 5

6 // seçilen kısmın altını çizme değerini değiştir. eğer zaten altı çizili ise çizgiyi kaldır, değilse altını çizer private void tsbaltiniciz_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten altı çizi ise stilden kaldır, değilse altını çizi stile ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.underline? sf.style & ~FontStyle.Underline : sf.style FontStyle.Underline); // seçilen kısmın üstünü çizme değerini değiştir. eğer zaten üstü çizili ise çizgiyi kaldır, değilse üstünü çizer private void tsbustunuciz_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten üstü çizi ise üstü çizili seçeneğini stilden çıkar, değilse ekle sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, sf.strikeout? sf.style & ~FontStyle.Strikeout : sf.style FontStyle.Strikeout); // seçilen yazıdan tüm stilleri kaldırır. private void tsbstilsil_click(object sender, EventArgs e) // yeni stil olarak Regular (sadece düzenli demek) ata // yani koyu, italik, altı veya üstü çizili özellikleri kaldır sf = new Font(sf.FontFamily, sf.size, FontStyle.Regular); // seçilen yazının fontunu listeden bir büyütecek private void tsbfontbuyut_click(object sender, EventArgs e) if (cbyazibuyuklugu.selectedindex!= cbyazibuyuklugu.items.count - 1) cbyazibuyuklugu.selectedindex++; // seçilen yazının fontunu listeden bir küçültecek private void tsbfontkucult_click(object sender, EventArgs e) if (cbyazibuyuklugu.selectedindex!= 0) cbyazibuyuklugu.selectedindex--; // Seçilen yazını yazı rengini değiştirir private void tsbyazirengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda seçili yazının yazı rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.selectioncolor = cd.color; // Seçilen yazını vurgu rengini değiştirir private void tsbvurgurengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda seçili yazının vurgu rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.selectionbackcolor = cd.color; // metin kutusunun zemin rengini ayarlar private void tsbzeminrengi_click(object sender, EventArgs e) // Renk seçme dialoğu oluşturuluyor ColorDialog cd = new ColorDialog(); // eğer ColorDialog (renk seçici) OK (tamam) ile kapatılmış ise renk seçilmiş demektir. // bu durumda zemin rengi dialogtan seçilen renk olacaktır. if (cd.showdialog() == DialogResult.OK) richtextbox1.backcolor = cd.color; 6

7 // Seçilen yazıyı büyük harfe dönüştürür. private void tsbbuyukharf_click(object sender, EventArgs e) // seçilen yazı geçerli dilde BÜYÜK harfe dönüşecektir. richtextbox1.selectedtext = richtextbox1.selectedtext.toupper( System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture); // Seçilen yazıyı küçük harfe dönüştürür. private void tsbkucukharf_click(object sender, EventArgs e) // seçilen yazı geçerli dilde küçük harfe dönüşecektir. richtextbox1.selectedtext = richtextbox1.selectedtext.tolower( System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture); // Seçilen veya tıklanan paragrafa madde işareti koymaya kadırmaya yarar private void tsbmaddeisareti_click(object sender, EventArgs e) // tıklandığı zamana eğer zaten madde işareti varsa kaldıracak, yoksa koyacak richtextbox1.selectionbullet =!richtextbox1.selectionbullet; // Kelime kaydır işlemini gerçekleştirecek private void tsbkelimekaydir_click(object sender, EventArgs e) // eğer zaten kelime kaydır işlemi varsa ipatal edecek, yoksa devreye sokacak richtextbox1.wordwrap =!richtextbox1.wordwrap; // başlama değişkeni bul değiştir işlemleri için kullanılacak int baslama = 0; // bulma işlemi private void tsbbul_click(object sender, EventArgs e) // eğer arama için arma kutusuna herhangi birşey yazmadıysak işlem yapma if (txtbul.text.length == 0) return; // eğer aramak için birşeyler yazdıysak, başlama noktasından itibaren // girilen kelimeyi bulacak ve yeni başlama noktası bulunan kelime den sonra olacak baslama = richtextbox1.find(txtbul.text, baslama < 0? 0 : baslama, RichTextBoxFinds.None); baslama += txtbul.text.length; // değiştirme işlemi private void tsbdegistir_click(object sender, EventArgs e) // eğer arama için arma kutusuna herhangi birşey yazmadıysak işlem yapma if (txtbul.text.length == 0) return; // eğer aramak için birşeyler yazdıysak, başlama noktasından itibaren // girilen kelimeyi bulacak ve yeni başlama noktası bulunan kelime den sonra olacak baslama = richtextbox1.find(txtbul.text, baslama < 0? 0 : baslama, RichTextBoxFinds.None); baslama += txtbul.text.length; // eğer kelime bulunduysa değiştirilmek içn girilen kelime ile değiştir if (baslama > 0 && richtextbox1.selectedtext.length > 0) richtextbox1.selectedtext = txtdegistir.text; // eğer bir şey bulunmadıysa beep diye uyar. Console.Beep(); //Resim ekleme işlemi private void tsbresimekle_click(object sender, EventArgs e) // Resim açmak için dosya açma dialoğu oluşturuluyor OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); // açılacak dosya formatları için formatlar belirleniyor ofd.filter = "Resim Dosyaları *.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png"; 7

8 // eğer dosya açma penceresinden resim seçilip tamam denildiyse if (ofd.showdialog() == DialogResult.OK) // resim dosyadan hafızaya yüklenecek, daha sonra yapıştırılacak Image resim = Image.FromFile(ofd.FileName); // resim nesnesi panoya alınıyor Clipboard.SetImage(resim); // Panodan seçili alana yapıştırılacak. richtextbox1.paste(); // seçilen yazıyı üst simge yapar private void tsbüstsimge_click(object sender, EventArgs e) // daha önce üst simge veya alt simge yapılmış ise normale döndür. if (richtextbox1.selectioncharoffset!= 0) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 3 * (sf.size / 2)); // normal ise üst simge yap, bunun için yazı fontunu üçte iki büyüklüğüne indir sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 2 * (sf.size / 3)); // ve yazı ofsetini (normal seviyeden yüksekliğini) yazı büyüklüğünün yarısı kadar yap. richtextbox1.selectioncharoffset = (int)richtextbox1.selectionfont.size / 2; // seçilen yazıyı üst simge yapar private void tsbaltsimge_click(object sender, EventArgs e) // daha önce üst simge veya alt simge yapılmış ise normale döndür. if (richtextbox1.selectioncharoffset!= 0) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 3 * (sf.size / 2)); // normal ise alt simge yap, bunun için yazı fontunu üçte iki büyüklüğüne indir sf = new System.Drawing.Font(sf.FontFamily, 2 * (sf.size / 3)); // ve yazı ofsetini (normal seviyenin altına) yazı büyüklüğünün yarısı kadar yap. richtextbox1.selectioncharoffset = -(int)richtextbox1.selectionfont.size / 2; // seçilen paragrafın girintisini 10 pixel arttırır. private void tsbgirintiarrtır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionindent += 10; // seçilen paragrafın girintisini 10 pixel azaltır. private void tsbgirintiazalt_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectionindent -= 10; // seçilen yazının satır aralığını 1 yapar. private void lnsp1_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = 0; lnsp1.checked = true; lnsp1_15.checked = lnsp1_5.checked = lnsp2.checked = false; 8

9 // seçilen yazının satır aralığını 1,15 yapar. private void lnsp1_15_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 1.15f - sf.size); lnsp1_15.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_5.checked = lnsp2.checked = false; // seçilen yazının satır aralığını 1,5 yapar. private void lnsp1_5_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 1.5f - sf.size); lnsp1_5.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_15.checked = lnsp2.checked = false; // seçilen yazının satır aralığını 2 yapar. private void lnsp2_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectioncharoffset = (int)(sf.size * 2.0f - sf.size); lnsp2.checked = true; lnsp1.checked = lnsp1_15.checked = lnsp1_5.checked = false; // dökümanı %10 yaklaştırır. private void tsbyakınlaştır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor *= 1.1f; if (richtextbox1.zoomfactor > 5) richtextbox1.zoomfactor = 5; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // dökümanı %10 uzaklaştırır. private void tsbuzaklaştır_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.zoomfactor /= 1.1f; if (richtextbox1.zoomfactor < 0.1f) richtextbox1.zoomfactor = 0.1f; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (richtextbox1.zoomfactor * 100); // basılan tuşun durumunu günceller. [DllImport("User32.dll")] static extern short GetKeyState(int KeyKode); // basılan tuşun durumuna bak private void richtextbox1_keyup(object sender, KeyEventArgs e) lblcaps.text = Console.CapsLock? "CAPS" : ""; // büyük harf lblnum.text = Console.NumberLock? "NUM" : ""; // num lock if (GetKeyState((int)Keys.Insert) > 0) // insert lblins.text = "OVR"; lblins.text = "INS"; 9

10 // dökümanın zoom durumuna göre kaydırma çubuğunun yerini ayarla private void richtextbox1_contentsresized(object sender, ContentsResizedEventArgs e) trb.valuechanged -= new EventHandler(trb_ValueChanged); if (richtextbox1.zoomfactor > 5) richtextbox1.zoomfactor = 5; if (richtextbox1.zoomfactor < 0.1) richtextbox1.zoomfactor = 0.1f; trb.value = (int)(richtextbox1.zoomfactor * 10); lblzoom.text = "%" + (trb.value * 10); trb.valuechanged += new EventHandler(trb_ValueChanged); //============= SAĞ TIKLAMA MENÜSÜ İŞLEMLERİ ======================= // sağ tıklama -- geri alma işlemi : son değişikliği geri alır private void mngerial_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.undo(); // sağ tıklama -- yineleme işlemi : geri alınmış değişikliği yineler private void mnyinele_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.redo(); // sağ tıklama -- tümünü seçme işlemi private void mntumunusec_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectall(); // sağ tıklama -- seçileni siler private void mnsil_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.selectedtext = ""; // sağ tıklama -- kesme işlemi private void mnkes_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.cut(); // seçileni keser // sağ tıklama -- kopyalama işlemi private void mnkopyala_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.copy(); // sağ tıklama -- yineleme işlemi : yapıştırılacak birşey varsa yapıştırır. private void mnyapistir_click(object sender, EventArgs e) richtextbox1.paste(); 10

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ MICROSOFT EXCEL XP MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ - Excel XP ile tablolar hazırlayabilir, hazır formülleri kullanarak hesaplar yapabilir, tablo içerisinde bulunan verileri grafiklere dönüştürebilirsiniz. - Excel

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası

ġekil 1 MS Word ÇalıĢma Sayfası MS WORD 2003 GiriĢ Bu ünitede bir masaüstü yayıncılık programı olan Microsoft Word 2003 anlatılacaktır. Genel kullanım amaçları ve kelime işlemci olarak kullanım alanları sunulacaktır. Word programıyla,

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI VE PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 GİRİŞ SEKMESİ... 6 1-) GİRİŞ SEKMESİ-PANO GRUBU... 6 GİRİŞ

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 GÜZ TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN DEÜ Makina Müh. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

CKEditor Kullanım Kılavuzu

CKEditor Kullanım Kılavuzu CKEditor Kullanım Kılavuzu İçerik Kullanım Kılavuzuna Giriş CK Editor 3X Kullanım Kılavuzu na Giriş Kullanım Kılavuzu, CK Editor un nihai kullanıcıya yönelik bilgileri içerir. Kılavuz, uygulamadaki özellik

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Excel Ana Sayfa. Temel Terimler

Excel Ana Sayfa. Temel Terimler 1..Satır Excel verileri satır ve sütunlara ayırır. Her satır bir numarayla işaretlidir. Bütün bir sütunu seçmek için mouse ın sol düğmesiyle satır numarası üzerine basılır. 2..Hücre Koordinatları Hangi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 7.HAFTA Ms Word (Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler) Öğr.Gör.

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

Visual C#.NET 2005 Ders Notları

Visual C#.NET 2005 Ders Notları Visual C#.NET 2005 Ders Notları Doç. Dr. E. Şahin Çonkur Erdem Yıldız Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı 1 Microsoft Visual

Detaylı

Visual Studio 2010.Net C# Programa giriş ve Çalıştırma. Program Çalışması

Visual Studio 2010.Net C# Programa giriş ve Çalıştırma. Program Çalışması Programa giriş ve Çalıştırma Program Çalışması 2 -- Bu exe file her Windows makineda eskiden olduğu gibi çalışmaz. Mutlaka.net yüklü olmalıdır. 3 Mesaj Verme (Messagebox.Show) ve kütüphane Ekleme ( using

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi.

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi. Word 2010 Ders Notları : Yazı tipinin değiştirildiği alan :Köprü :Alt simge : Yazı tipini büyüt :Küçük resim :Üst simge : Yazı tipini daralt :Kalın :İtalik :Altı çizgili :Metin kutusu :Resim :Satır aralığı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP

OFĠS PROGRAMLARI WORD XP OFĠS PROGRAMLARI WORD XP 3.1. GiriĢ Bölümün Genel Amaçları: Ofis XP in dosya yapısına iliģkin ortak iģlemlerini yapma. WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile ilgili temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii İÇİNDEKİLER A MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL...1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş...1 Powerpoint 2007 Ekranı...1 Powerpoint 2007 Ekranını Nasıl Kullanabilirim?...1 B DOSYA

Detaylı

Publisher 2010 Hazırlayan Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

Publisher 2010 Hazırlayan Öğr. Grv. Mahmut KANTAR Publisher 2010 Hazırlayan Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 1.TEMEL PENCERE ELEMANLARI... 4 1.1. Sahne Arkası Görünümünü Tanıma... 5 1.2. Şerit İle Çalışma... 6 1.3. Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme...

Detaylı