TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI HÜLYA YENGİN, Ph.D. Kocaeli University (Turkey) Abstract The aim of this study is to determine and discuss the problems that the students of Communication Faculties, Public Relations and Publicity Divisions encounter. In Turkey, the students have an examination that occurs one time a year after the high school. The examination system and the mistakes which are done during the selection process forces the students into a field that is actually hat their choice (because of not having lost the chance for university education). Consequently, the examination system puts a great stress on the students. We can summarize the problems of the students under three main titles: The problems before the university The problems during the university education The problems after the university The universities that have positive images like Boğaziçi University, Middle East Technical University are primarily preferred by the students. The presentations activities of these universities that have this sort of image is made for the continuity of this respected image and communication with the students. So they are important activities. In Turkey the communication faculties that have the different images are preferred between the others by the students beause of various reasons. In our study, in the Marmara Region, the images of Istanbul University, Marmara University, Galatasaray University, Kocaeli University are investigated comparatively. The influence of these images on the students preferences is going to determine. In our study, the Communication Faculties in the Universities that have a Foundation Status are considered outside the scape of our study. Because there are differences between the divisions of the government universities and foundation universities. And also, only the government universities have got the Main Field of Studies. We aim to concentrate on the students in the first class in Public Relations and Publicity Divisions of the Communication Faculties that have a government status in Marmara Region. Face to face questionnaires with these students constitutes our method.

2 TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENİMİ VE SORUNLARI Giriş Yüksek Öğrenim Kavramı Ve Türkiye de Yüksek Öğrenim Teknolojinin gelişimi, elektronik kitle iletişim araçlarının bilgiyi yaymasındaki kolaylıklar, günümüzde bilginin hızla artmasına neden olmaktadır. Bilginin üretildiği ve öğretildiği merkez, üniversitedir. Günümüzde insanoğlu bilgi bombardımanı altında kalmakta ve bilgiyle biçimlenmektedir. Bu nedenle eğitim, öğretim ve üniversitenin önemi daha da artmaktadır. Ortega Gasset a göre, üniversitede muazzam bir genç kitlesine sunulan yüksek öğretim iki şeyden oluşur: 174 a) Zihinsel mesleklerin öğretimi b) Bilimsel araştırma ve geleceğin araştırmacılarının yetiştirilmesi. Ayrıca üniversitede doğrudan doğruya bilim üretilir, araştırma yapılır ve araştırma yapma öğretilir. (Gasset,1998:36) Öte yandan kültürü her çağdaki fikirlerin yaşamsal dizgesi olarak tanımlayan Gasset, bu noktada, üniversite öğretiminin şu üç işlevden oluştuğu belirtmektedir: 1) Kültür aktarımı 2) Meslek eğitimi 3) Bilimsel araştırma ve yeni bilim adamları yetiştirilmesi (Gasset, 1998:43) Eğitim sistemimizin tümünde olduğu gibi, yüksek öğretimde de istenen düzeyde bir niteliğin sağlanamamış olması önemli bir sorundur. Nitelik; öğrenci seçimi, öğretim elemanı, program, eğitim süreci, gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları vb., belli standartlara ulaşmış, unsurları kapsayan geniş boyutlu bir kavram olarak ele alınıp ciddi önlemler getirecek çalışmalara gereksinim göstermektedir. Bir başka deyişle, eğitimin en üst kademesinde yer alan yüksek öğretim niteliği; okulöncesinden başlamak üzere, diğer öğretim kademelerinin niteliği ile büyük oranda ilişkili olduğundan soruna bir sistem bütünlüğü içinde yaklaşılması gerekmektedir. Ülkemizde her lise mezununa yüksek öğretime geçişte aday olma hakkı tanınmaktadır. Oysa her lise mezununun yükseköğretim görmesi mümkün değildir ve dünyada örneği yoktur. Türkiye de üniversiteye gitmek üniversiteye giriş sınavını kazanmakla mümkün olmaktadır. Öğrenci, bu sistem yüzünden üniversiteye gireyim de sonra ne olursa olsun mantığıyla davranmaktadır. Aileler, çocuğu üniversiteye hazırlansın diye her yıl milyarlarca lirayı üniversiteye hazırlık kurslarına vermektedirler. Türkiye de bir orta öğretim öğrencisi, hem liseye hem de üniversite hazırlık kursuna gider, ayrıca özel dersler de alabilmektedir. Türk Milli Eğitim Sistemi nde ilk-orta öğretimin yeni ve çağdaş temellere oturtulması gerekmektedir. Sistem bu şekilde devam ettiği takdirde 2007 de üniversite giriş sınavlarındaki öğrenci sayısı 5 milyon olacaktır. Günümüzde Türkiye de Yüksek Öğrenim

3 Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen ÖSYS sınavına 1 milyon 500 öğrenci girmekte, bunun 10 da biri üniversitelerde belirli yerlere yerleştirilmektedir. Onun da 10 da biri istediği üniversite ve bölüme girebilmektedir. Bu da göstermektedir ki, üniversite sınavını kazanan 100 kişiden sadece 1 kişi istediği üniversite ve bölüme yerleşebilmektedir. Öğretimde ve daha genel olarak eğitimde üç öğe vardır; öğretilmesi gereken şey ya da bilgi, öğreten kişi yani öğretmen, öğrenen kişi ya da öğrenci. (Gasset, 1998:45). Bu üç öğe, bir öğretim ortamı içerisinde gerçekleşmektedir. Yükseköğretim düzenlenirken, üniversite yapılandırılırken, bilgi ve öğretim üyesinden değil, öğrenciden yola çıkılmaktadır. Üniversite, öğrencinin kurumsal yansıması olmalıdır. Bunun da iki temel boyutu vardır; birincisi öğrencinin çapı, bilgi edinme yetisi, yaşamak için gereksindiği öteki şeyler. (Gasset, 198:50) Türkiye de İletişim Eğitimi Türkiye de geçtiğimiz on yıl içinde iletişim eğitimi hızla yaygınlık kazanmış, iletişim fakültelerinin sayıları artmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu nun düzenlemesi sonucu 1982 de Ankara, İstanbul, Gazi, Marmara ve Ege Üniversitesi Rektörlükleri ne bağlanan beş basın-yayın yüksekokulunun programları Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu nun ders programlarına benzer hale getirilmiştir te kurulan Eskişehir deki program anılan tek tip programdan ayrı bir şekilde yoluna devam etmiştir döneminden itibaren, Yüksek Öğretim Kurulu nun isteği ve ilgili üniversitelerin senatolarının kararıyla, Basın-Yayın Yüksekokulları ndaki gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümleri ikiye ayrılarak, Gazetecilik Bölümü ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kurulmuştur yılında yapılan yasa değişikliği ile beş Basın-Yayın Yüksekokulu, İletişim Fakültesi ne dönüştürülürken, Anadolu Üniversitesi nde İletişim Bilimleri Fakültesi, Konya Selçuk Üniversitesi nde İletişim Fakültesi kurulması kararı, iletişim eğitimi yönünden yeni bir aşamaya geçilmesini beraberinde getirmiştir. Bu yasa ile birlikte, Gazetecilik Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü aynen korunurken, Radyo-Televizyon Bölümü ne sinema sözcüğü eklenmiştir. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi nde akademik bölümlenme Basım Yayımcılık, Sinema ve Televizyon, İletişim Sanatları ve Reklamcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması olarak gerçekleştirilmiştir. (Tokgöz, 2003: 9-32) 1993 yılında İletişim Fakültelerindeki bölümlerin altına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından anabilim dallarının yerleştirilmesine gidilmiştir. Gazetecilik bölümüne, Genel Gazetecilik, Basın-Yayın Tekniği, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Bilişim ve Bilgisayar Teknikleri, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne Radyo-Televizyon, Sinema, İletişim Bilimi, Grafik Sanatlar ve Fotoğrafçılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ne Halkla İlişkiler, Kişilerarası İletişim, Araştırma Yöntemleri, Reklamcılık ve Tanıtım anabilimdalları konulmuştur. Fakültelerin bölümlerinde görevli olan öğretim üyeleri ve yardımcıları, yeni getirilen dallarda görevlendirilmiştir. Eğitim-öğretim bakımından ders programlarıyla anabilim dalları arasında ilişki kurulamadığından, gerekli düzenlemeler için adımlar bir türlü atılamamıştır. Tokgöz e göre getirilen anabilim dalları, İletişim Fakülteleri ndeki eğitim 175

4 yönünden, köklü bir dönüşüm ve değişiklik olmamaktadır. Bu durum, lisans düzeyindeki ders programlarının yeni gelişmelere göre düzenlenmesini beraberinde getirirken, pek çok üniversitede lisans düzeyinde yeni ders programlarının hazırlanması sürecini hızlandırmıştır. Türkiye de üniversitelerde yarım yüzyılı aşan bir süredir yapılan lisan düzeyindeki iletişim eğitimi, çeşitli sorunları bünyesinde barındırmasına rağmen kurumsallaşmıştır. Günümüze gelindiğinde sayıları yirmi beşe kadar varan iletişim fakültesi bulunmaktadır. Türkiye de hükümetlerin genelde eğitim, özelde iletişim eğitimi yönünden doğru ve gerçekçi politikalarının olduğu hiç söylenemez. İstihdam konusunda da aynı durum söz konusudur. İşte asıl çelişki burada başlamaktadır. İletişim eğitimi verenlerin büyük çoğunluğunun iletişim özünün eğitimini vermek istemeleri yanında, medya sektörünün başat olarak maddi çıkarlar tarafından belirlenen piyasa gereksinmelerine göre, iletişim fakültelerinden eleman yetiştirilmesini istemesi, günümüz Türkiye sinde iletişim alanında çok yönlü bir parçalanmışlık yaratmaktadır. (Tokgöz, 2003:9-32) Lisans düzeyinde olduğu gibi, Türkiye de lisansüstü düzeydeki eğitimin kurumsallaştığını söylemek için zaman erkendir. Lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim programları yönünden fakülteler arasında kısmen benzeşmeler olmasına karşın, programların nitelik ve niceliği açısından çeşitli sorunlar mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora programlarında verilen derslerin niteliği ve niceliği yanında kimlerin ders verdiği, sosyal bilimler enstitülerine göre değişmekle birlikte, son yirmi yıl içinde çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezinin tamamlanmış olması işin sevindirici yönüdür. Lisansüstü programlarda doktoralarını tamamlayanların büyük bir bölümü iletişim fakültelerinin eğitim kadrolarında yer almakta, akademik basamaklarda söz sahibi olabilmek için çaba göstermektedirler. Bu tür bir eğitim içinde İletişim Fakülteleri için belirli düzeyde eğitim kadrosu yetiştirilmiş ve yetiştirilmekte olsa bile, son yıllarda iletişim fakültelerinin gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde sayılarının çoğalması, kazanılan akademik unvanları işlevsel kılamamaktadır. İletişim Fakülteleri nde iletişim eğitimi görmüş, akademik unvanlara sahip öğretim üyelerinin sayısı hala yeterli değildir. Hatta bazı fakültelerde hiç yok gibidir. Bu durum ise iletişim eğitimi verebilecek kadroların yetiştirilmesinin ne ölçüde önemli olduğu yanında, yetiştirilenlerin niteliğine önem verilmesine işaret eder niteliktedir. (Tokgöz, 2003:9-32) Halkla İlişkiler Eğitimi Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA), halkla ilişkiler eğitimi üzerine, halkla ilişkiler eğitiminin rolü ve faaliyet alanını, uygulamanın profesyonelleştirilmesiyle ilgili olarak tekrar gözden geçiren iki doküman üretmiş (Altın Kitap 4 ve 7) ve burada, yüksek öğrenimlerin içeriği, seviyesi ve konuyu öğretenler için uygun yeterliliklerle ilgili birçok öneride bulunmuştur. 176 Burada, bu dokümanlardan daha yeni olan ikincisi üzerinde dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Ortaya çıkan ana temalar, halkla ilişkileri öğretenlerin akademik ve profesyonel standartları üzerindeki kaygı, diğer disiplinlerden bağımsızlığın kurulması ve sürdürülmesi, uygulamacıların eğitime

5 katkıdaki rolü, akademik ve uygulama çalışması arasındaki denge ve alanın uzmanlaştırılmasında eğitimin önemi olarak özetlenebilir. Bu doküman, halkla ilişkiler teori ve uygulamasını akademik bir konu olarak gelişen ve ilgili yeteneklerin geliştirilmesi olarak görülebilecek düzenleme, araştırma ve reklam gibi konuları kapsayan eşmerkezli daireleri (eğitim çarkı) merkez halkla ilişkiler için teorik temellerin geliştirilmesi ve gelecekteki uygulamacıları sadece yeteneklerden ziyade, bilgiyle donatmada kullanılabilecek idari bilimler, beşeri bilimler, doğa bilimleri ve istatistik gibi birçok konunun ise, dış çevreye konulduğu bir model sunar. Bu model iyi bir halkla ilişkiler uygulamacısı ve iyi bir eğitim programının ne gerektirdiği hususunda öğretici bir görüş sunar, aynı zamanda yazarın bu konudaki perspektifini de açıklar. Bizler eğitimsel ve akademik bir tepki verebilmek için bu modelden çıkarılabilecek veya doğrudan dokümanda belirtilen birkaç nokta üzerinde düşünmeliyiz. (L etang;pieczka, 2002:28-29) Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nin Halkla İlişkiler eğitimi konusundaki önerilerinde halkla ilişkilerin hem akademik hem de mesleki açılardan vurgulanarak bir sosyal bilim olarak kabul edilmesi ve okutulması yer almaktadır. Halkla İlişkiler derslerinin bu alanın hem akademik, hem de mesleki yönlerinde yeterli deneyim ve anlayışa sahip kişiler tarafından verilmesi önemle vurgulanmaktadır. Yeterince nitelikli eğitimciler bulununcaya kadar halkla ilişkiler programlarının üniversitelerde başlatılmaması konusunda uyarı da yer almaktadır. Ayrıca halkla ilişkilerin profesyonel alanıyla akademisyenler arasında uyumlu bir iletişim ve işbirliğinin sağlanması konusuna da dikkat çekilmektedir. Türkiye de Halkla İlişkiler Eğitimi ve Sorunları Bu çalışmanın amacı Türkiye de İletişim Fakülteleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri nde öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve tartışmaktır. Türkiye de yükseköğrenim yapabilmek için liseyi bitiren öğrenciler her yıl bir defa gerçekleşen bir sınava tabi tutulurlar. Sınav sistemi ve özellikle tercih sıralaması esnasında yapılan yanlışlar, öğrenciyi istemediği bir alanda (açıkta kalmamak amacıyla yapılan tercihlerde) zorlayabilmektedir. Dolayısıyla sınav sistemi öğrenci üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Öğrencilerin karşısına çıkan sorunları üç ana başlık altında toplayabiliriz: - Üniversite öncesi sorunlar - Üniversite öğrenim süreci sorunları - Üniversite sonrası sorunlar. Türkiye de olumlu imaja sahip olan Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler, başarılı öğrencilerin seçiminde ön sıralarda yer almaktadır. Bu tür imaja sahip olan üniversitelerin tanıtım faaliyetleri de saygın imaj devamlılığı ve öğrenciyle kurulan iletişim açısından önemli etkinlikler olmaktadır. Türkiye deki iletişim fakülteleri arasında ise farklı imajlara sahip fakülteler çeşitli nedenlerden dolayı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. 177

6 Çalışmamızda, Marmara Bölgesi nde bulunan İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakülteleri nin sahip oldukları imajlar karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu imajların öğrencinin tercihini ne kadar etkilediği saptanmıştır. Ele aldığımız Devlet Üniversitesi statüsündeki bu üniversitelerin yanısıra Marmara Bölgesi nde Vakıf Üniversitesi statüsünde bulunan İletişim Fakülteleri çalışmanın kapsamı dışında tutulmaktadır. Çünkü devlet üniversitelerinde iletişim fakültelerinde bulunan bölümler ile vakıf üniversitelerinin bölümleri arasında farklılıklar bulunduğu gibi sadece devlet üniversitelerinde anabilim dalları mevcuttur. Çalışmayı sınırlandırırken, Akademik Yılı nda Marmara Bölgesi nde bulunan Devlet Üniversitesi statüsündeki İletişim Fakülteleri nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencileri üzerinde çalışmayı uygun gördük. Bu öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yaparak gerçekleştirdiğimiz anket çalışması ise yöntemimizi oluşturmaktadır. Bulgular Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyeti Kız 79 47,9 Cinsiyet Erkek 86 52,1 Tablo 2. Öğrencilerin Yaşı Yaş Aralıkları , , ,5 Tablo 3. Öğrencilerin Üniversitelere Göre Dağılımı İstanbul Ün ,4 Marmara 45 27,3 Üniversite Galatasaray 15 9,1 Kocaeli 68 41,2 178

7 Tablo 4. Öğrencilerin Ortalama Aylık Bireysel Harcamaları milyon , milyon 33 20,0 Gelir Durumu 500-1,000 milyar 6 3,6 1,500-2,000 milyar 4 2,4 Cevapsız 11 6,7 Tablo 5. Öğrenci Ailelerinin Ortalama Aylık Geliri milyon 7 4, milyon 33 20, ,000 milyar 63 38,2 Aile Gelir Durumu 1,500-2,000 milyar 29 17,6 2,000-2,500 milyar 14 8,5 2, ,1 Cevapsız 4 2,4 Tablo 6. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Bölümünü Tercih Sırası 1. Tercih 46 27,9 2. Tercih 17 10,3 3. Tercih 18 10,9 4. Tercih 7 4,2 5. Tercih 13 7,9 Tercih Sırası Diğer 59 35,8 Cevapsız 5 3,0 179

8 Tablo 7. Öğrencilerin Tercihlerinde Etken Olan Olgular Bölümle ilgiliyim ,5 Ailemde HİTʹle uğraşanlar var 3 1,8 Çevremde HİTʹle uğraşanlar var 5 3,0 Etkenler Diğer 34 20,6 Tablo 8. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Alanında İş Bulma Konusundaki Düşünceleri Düşünceler İnanıyorum ,9 İnanmıyorum 20 12,1 Tablo 9. Öğrencilerin Halkla İlişkilerin Kendilerine Uygun Meslek Olup Olmadığı ile İlgili Düşünceleri Düşünüyorum ,8 Düşünmüyorum 4 2,4 Yargı Kararsızım 21 12,7 Tablo 10. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Hakkında Bilgili Olma Durumu Öğrenci Sayısı Evet. epey bilgiliydim 33 20,0 Bilgi Durumu Evet. kısmen ,3 Hayır, hiçbir bilgim yoktu 11 6,7 180

9 Tablo 11. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Alanıyla İlgili Üniversite Öncesi ve Şimdiki Düşünceleri Düşüncelerim olumluydu şimdi de olumlu ,4 Düşüncelerim olumsuzdu şimdi de olumsuz 2 1,2 Düşüncelerim olumluydu şimdi olumsuz 18 10,9 Yargı Düşüncelerim olumsuzdu, şimdi olumlu 14 8,5 Tablo 12. Öğrencilerin Yeniden Sınava Girdiğinde Halkla İlişkiler Bölümünü Tercih Edip Etmeyeceği Evet ,1 Hayır 20 12,1 Tercih Bilemiyorum 31 18,8 Tablo 13. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Fakülte ve Bölüm İmajı Konusundaki Görüşleri Olumlu bir imajı var ,2 Olumsuz bir imajı var 9 5,5 Ne olumlu ne de olumsuz 49 29,7 Yargı Fikri yok 6 3,6 Tablo 14. Öğrencilerin Üniversite Öncesi Eğitim Sorunları Dershane sorunu 17 10,3 Lisedeki eğitimin yetersizliği sorunu 83 50,3 Derslerden memnun olmama 15 9,1 Sorunlar Diğer 40 24,2 Cevapsız 10 6,1 181

10 Tablo 15. Öğrencilerin Üniversiteyi Kaçıncı Girişlerinde Kazandığı İlk girişimde 64 38,8 İkinci girişimde 52 31,5 Giriş Diğer 49 29,7 Tablo 16. Öğrencilerin Okudukları Üniversiteye Hangi Kentten Geldikleri Kent İstanbul 67 40,6 Kocaeli 15 9,1 Sakarya 8 4,8 Bursa 13 7,9 Kırklareli 1,6 Tekirdağ 3 1,8 Yalova 1,6 Balıkesir 2 1,2 Marmara dışı 55 33,3 Tablo 17. Öğrencilerin Ailelerinin Hangi Kentte İkamet Ettiği İkamet Şehri İstanbul 75 45,5 Kocaeli 13 7,9 Diğer 77 46,7 182

11 Tablo 18. Öğrencilerin Üniversite Öğrenimi Sırasında Karşılaştığı Sorunlar Ekonomik sıkıntı 20 12,1 Üniversite altyapı 9 5,5 Gelecek kaygısı 2 1,2 Karşılaşmadım-yok 20 12,1 Eğitimin yetersizliği-olanak sınırlılığı-dersler 32 19,4 Ulaşım 16 9,7 Barınma 18 10,9 Sorumlulukların artması 5 3,0 Üniversite içi iletişimsizlik 7 4,2 Cevapsız 12 7,3 Sorunlar Yeni bir ortama uyum-aileden uzaklaşma 18 10,9 Beklentilerin karşılanamaması 6 3,6 Tablo 19. Öğrencilerin Üniversite Öğrenimi Sonunda Karşılaşacağı Potansiyel Sorunlar İş bulma ,1 Cevapsız 19 11,5 Geçim sıkıntısı 5 3,0 Sorunlar Eğitim eksiklikleri 14 8,5 Fikri yok 18 10,9 Tablo 20. Öğrencilerin Üniversite Sınavı Hakkındaki Görüşleri Şimdi uygulandığı gibi merkezi sistemle yapılmalı 42 25,5 Yetenek sınavı olmalı 49 29,7 Sınav olmamalı 43 26,1 Giriş Sınavı Diğer 29 17,6 Cevapsız 2 1,2 183

12 Tablo 21. Öğrencilerin Üniversite Yerleştirme Sistemi Hakkındaki Düşünceleri Olumlu görüş 39 23,6 Görüşler Olumsuz görüş 60 36,4 Cevapsız 66 40,0 Tablo 22. Öğrencilerin Tercihlerindeki İlk Üniversite Üniversite Anadolu 2 1,2 İstanbul 20 12,1 Marmara 41 24,8 Kocaeli 7 4,2 Boğaziçi 14 8,5 Ege 4 2,4 9 Eylül 5 3,0 Çanakkale 18 Mart 1,6 İnönü 1,6 Atatürk 1,6 Akdeniz 2 1,2 Mimar Sinan 3 1,8 Sakarya 4 2,4 Ankara 3 1,8 Galatasaray 26 15,8 Gazi 4 2,4 Fırat 1 0,6 Zonguldak Karaelmas 2 1,2 Karadeniz Teknik 1 0,6 Kocatepe 1 0,6 Kırşehir 1 0,6 Bilgi 7 4,2 Uludağ 2 1,2 Yüzüncü Yıl 1 0,6 Bahçeşehir 1 0,6 Hacettepe 1 0,6 Muğla 1 0,6 Yıldız Teknik 1 0,6 ODTÜ 1 0,6 Cevapsız 6 3,6 184

13 Tablo 23. Öğrencilerin Tercihlerindeki İlk Fakülte İletişim 81 49,1 Hukuk 2 1,2 İİBF 7 4,2 İktisat 1 0,6 Fen Edebiyat 24 14,5 Eğitim 37 22,4 Güzel Sanatlar 2 1,2 Yabancı Diller 3 1,8 Tıp 1 0,6 Siyasal Bilgiler 1 0,6 Fakülte Cevapsız 6 3,6 Tablo 24. Öğrencilerin Tercihlerindeki İlk Bölüm Hukuk 2 1,2 Uluslararası İlişkiler 5 3,0 Halkla İlişkiler 57 34,5 Radyo TV Sinema 10 6,1 Sosyoloji 2 1,2 Psikoloji 2 1,2 Türkçe Öğretmenliği 25 15,2 Türk Dili ve Edebiyatı 19 11,5 Coğrafya Öğretmenliği 4 2,4 Zihin Engelliler Öğretmenliği 2 1,2 Tarih Öğretmenliği 6 3,6 İktisat 1 0,6 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 1,2 Medya ve İletişim Sistemleri 1 0,6 Bölüm Cevapsız 27 16,4 185

14 Tablo 25. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Bölümü ndeki Dersler Hakkındaki Görüşleri Yargı Yeterli 72 43,6 Yetersiz 52 31,5 Diğer 37 22,4 Cevapsız 3 1, ,6 Tablo 26. Öğrencilerin Öğretim Elemanları Hakkındaki Görüşleri Yargı Frekans Yeterli 82 49,7 Yetersiz 46 27,9 Diğer 37 22,4 Tablo 27. Öğrencilerin Öğrenim Görmeyi Arzuladıkları Fakülte İmajı Sektörde olumlu imaja sahip 37 22,4 İletişim Fakülteleri arasında olumlu imaja sahip 78 47,3 Toplumda olumlu imaja sahip 28 17,0 Yargı Cevapsız 21 13,3 Tablo 28. Öğrencilerin Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Farklar Konusundaki Düşünceleri Yargı Teknik ve uygulama olanakları 59 35,8 Eğitim 30 18,2 Cevapsız 19 11,5 Finansman 34 20,6 Kalite 11 6,7 Fikrim yok 8 4,8 Fark yok 4 2,4 186

15 Tablo 29. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Sektörü ve Eğitim Kurumu Arasındaki Fark Hakkında Düşünceleri Var 60 36,4 Yok 29 17,6 Bilmiyorum 55 33,3 Yargı Cevap yok 21 12,7 Tablo 30. Öğrencilerin Halkla İlişkiler Alanında Sektörde Yeterli Düzeyde İş İmkanı Konusundaki Düşünceleri Evet 73 44,2 Hayır 88 53,3 Yargı Cevap yok 4 2,4 Tablo 31. Öğrencilerin Bildiği Yabancı Dil İngilizce 58 35,2 Diğer 14 8,5 Y. Dil Yok 93 56,4 Çalışmamızda, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden 68, Marmara Üniversitesi nden 45, İstanbul Üniversitesi nden 37, Galatasaray Üniversitesi nden 15 öğrenciye yönelik anket çalışması yapılmıştır. Toplam 165 öğrenciden 79 u kız, 86 sı ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 80 i 20 yaş ve üzeri, 73 ü yaş arası, 12 si ise yaş arasında bulunmaktadır. Söz konusu öğrencilerin ailelerinin gelir durumuna baktığımızda, %

16 oranındakilerin 500 milyon ile 1 milyar TL arasında, kişisel gelirlerinin (harçlık) ise % 67.3 oranındakilerin 250 milyon TL olduğu görülmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nü 1.tercih sıralamasında yapan öğrenciler % 27.9 oranında iken, 2. tercih % 10.3, 3.tercih %10.9, 4.tercih % 4.2., 5. tercih % 7.9, diğer sıralama ise, % 35.8 olmaktadır. Bu sonuç açıkça göstermektedir ki, üniversite sınavı sonucunda yapılan tercih sıralamasında 1. tercihlerin %27.9 oranında olması, üniversiteye girişte öğrencinin istediği bölüm için değil, sadece üniversiteye nasıl olursa olsun girmek üzerine yapılan bir tercih yaklaşımı benimsenmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nü tercih ederken etkili olan görüş, % 74.5 oranında Halkla İlişkiler alanına ilgi duyduğu konusunda olmaktadır. Öte yandan, halkla ilişkiler konusunda bilgi sahibi olup olmadığı konusunda öğrencilerin % 73.3 ünün kısmen bilgi sahibi olduğu, sadece %20 sinin epey bilgi sahibi olduğu sonucu, ilgi duymak ile bilgi edinmek arasında bir doğru orantı kurmamızı engelleyen sonuçlar olmaktadır. Halkla İlişkiler mesleğinin, kişiliğine uygun olduğunu düşünen öğrenci oranı % 84.8 oranında iken, halkla ilişkiler sektöründe mezun olduktan sonra iş bulacağına inanan öğrenci oranı % 87.9 olmaktadır. Bölüm hakkında tercih yaparkenki düşüncesi ile şimdiki düşüncesi arasında fark olup olmadığı konusunda, %79.4 oranında düşüncelerinin olumlu olduğunu söyleyenlerin yanı sıra, düşüncelerim olumluydu, şimdi olumsuz, diyenlerin oranı %10.9, düşüncelerim olumsuzdu, şimdi olumlu diyenler ise, %8.5 oranında olmaktadır. Bu yıl üniversite sınavına girmiş olsaydın yine Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nü tercih eder miydin sorusuna % 69.1 oranında evet, %18.8 oranında bilemiyorum, %12.1 oranında hayır cevabı alınmıştır. Öğrenciler, kendi fakülte ve bölümünün imajını %61.2 oranında olumlu bir imaj, %41 oranında ne olumlu ne de olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Üniversite öncesi karşılaşılan en önemli sorun % 50.3 oranında lisedeki eğitimin yetersiz oluşu, %24.2 oranında diğer, %10.3 oranında dershane sorunu, %9.1 oranında derslerden memnun olmama sorunu olarak belirlenmiştir. Üniversite sınavını kaçıncı girişte kazandınız sorusuna %37.6 oranında ilk girişimde, %30 oranında ikinci girişimde, %29.7 oranında diğer sonucu alınmıştır. Üniversiteye hangi şehirden geldiniz sorusuna ise, %40.6 oranında İstanbul, %33.3 oranında Marmara Bölgesi dışından, %9.1 oranında Kocaeli, % 7.9 oranında Bursa, %4.8 oranında da Sakarya dan yanıtları verilmiştir. Üniversite öğrencisi olarak karşılaştıkları sorunlar hakkında, %18.2 oranında derslerdeki olanaksızlıklar, %12 oranında ekonomik sıkıntı, %12 oranında sorunu olmayan öğrenci 188

17 bulunurken, %10.9 oranında barınma, %10.9 oranında aileden uzaklaşma ve yeni bir ortama uyum gibi sorunlar öncelikli olmaktadır. Üniversiteyi bitirdikten sonra karşılaşacağı düşünülen en önemli sorun ise, %66.1 oranında iş bulma sorunu olmaktadır. Üniversiteye giriş sınavı konusunda %29.7 oranında yetenek sınavı olmalı, %26 sı sınav olmamalı, %25.5 i ise merkezi sistemle yapılmalı, %12.6 sı ise diğer yanıtlarını vermişlerdir. Üniversite yerleştirme sisteminde tercih sıralaması konusunda %40 ı cevapsız bırakırken, %36.4 oranında olumsuz görüş, %23.6 oranında ise olumlu görüş bildirmişlerdir. Üniversite tercihinde hangi üniversiteyi tercih ettiniz sorusuna %24.8 oranında Marmara Üniversitesi, %15 oranında Galatasaray Üniversitesi, %12.1 oranında İstanbul Üniversitesi yanıtları verilmiştir. Fakülte olarak ilk sırada %49 oranında İletişim, %22.4 oranında Eğitim, %14.5 oranında Fen- Edebiyat fakülteleri yer almaktadır. Bölüm olarak ilk sırada %34.5 Halkla ilişkiler, %15.2 oranında Türkçe Öğretmenliği, %11.5 oranında Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri gelmektedir. Bölümde okutulan dersler konusunda, %43.6 oranında yeterli, %31.5 oranında yetersiz, %22.4 oranında diğer yanıtı verilmiştir. Bölümdeki öğretim elemanları hakkındaki görüşleri, %49.7 oranında yeterli, %27.9 oranında yetersiz, %22.4 oranında diğer olarak belirlenmiştir. Öğrenim görmeyi istediği fakültenin imajı konusunda %47.3 oranında İletişim fakülteleri arasında olumlu imaja sahip olması, %22.4 oranında sektörde olumlu imaja sahip olması, %17 oranında toplumda olumlu imaja sahip olması sonucuna ulaşılmıştır. Devlet üniversitesi ile vakıf üniversitesi arasında fark olup olmadığı konusunda %38.8 oranında teknik altyapı ve uygulama olanakları, %20.6 oranında finansman olduğu belirlenmiştir. Halkla İlişkiler alanında sektörde yeterli düzeyde iş imkanı konusundaki görüşleri, %53.3 oranında hayır, %44.2 oranında evet olmaktadır. Üniversite eğitimi ile halkla ilişkiler sektörü arasındaki fark konusunda öğrencilerin %36 sı fark var, % 33.3 ü bilmiyorum, %17.6 sı fark yok yanıtını verirken, %12.7 si ise bu soruyu yanıtsız bırakmışlardır. Halkla İlişkiler alanında yabancı dil öncelikle İngilizce, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankete katılan öğrenciler arasında %56.4 oranında yabancı dil bilmeyen, %35.2 oranında İngilizce bilen, %8.5 oranında diğer bir yabancı dil bilen öğrenci bulunduğu görülmektedir. 189

18 Sonuç İletişim Eğitimi nde kuramsal bilgilendirme ve mesleki uygulamaya yön verme bir arada olmalıdır. Çünkü iletişim, alanında teorik ve pratik iç içe geçmiş ayrılmaz bir bütündür. İletişim fakültelerinde öğrencilere mesleki eğitim vermenin yanı sıra alanında bilim adamı yetiştirmek amaçlanmalıdır. Öte yandan üniversite, bir kültür aktarımı ve bir yaşam biçimi oluşturma, geliştirme ortamıdır. Dolayısıyla öğrencinin mesleki eğitimi, öğretim üyesinin yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalara destek verilmesiyle kültür aktarımı için gerekli olan teknolojik ve uzamsal altyapının önceden sağlanması gerekmektedir. İletişim fakülteleriyle ve kitle iletişim araçları sahip ve çalışanları arasında başta meslek etiği olmak üzere birlik ve uyum sağlanması ile öğrenci istihdamı çözüm bekleyen konulardır. Kitlesel eğitim-öğretim ortamında üniversitede yetiştirilen öğrencinin bir iletişim, halkla ilişkiler profesyoneli olabilmesi için aşağıdaki olmazsa olmaz niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar: Teknolojik gelişmelere ve bunların yol açtığı değişime adapte olabilme ve sürekli olarak kendini yenileyebilme yeteneği, İleri teknolojilere aşinalık, özellikle okur yazarlığı (computer literacy), Kendi mesleki alanlarındaki derinleme bilginin yanında, fen ve mühendislik alanlarındakiler için asgari düzeyde bir sosyal bilimler bilgisi, sosyal bilim alanındakiler için de asgari bir fen ve teknoloji bilgisi, özellikle teknolojinin toplumsal etkilerini kavrayabilme yeteneği, Anadili ile birlikte en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, Grup halinde çalışabilme, özellikle disiplinlerarası çalışma yapabilme beceri ve yeteneği. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin üniversite öncesi sorunları, ilk-orta öğretim yetersizliği, tercih ettiği ve ilgilendiği halkla ilişkiler alanında bilgi sahibi olmadığı ve böylelikle tercih esnasında el yordamıyla, sadece puanlama sıralaması yaparak, açıkta kalma riskini göz önüne alarak sadece üniversiteye girmek amacıyla yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Marmara Bölgesi ndeki dört fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerine en çok İstanbul dan sonra sırasıyla Marmara Bölgesi dışı, Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinden öğrenci gelmiştir. Marmara Üniversitesi tercih sıralamasında birinci olmakta, bunu sırasıyla Galatasaray ve İstanbul Üniversiteleri izlemektedir. Üniversite öğrenim süreci sorunları olarak ön plana uygulama derslerindeki olanaksızlıklar ve ekonomik sıkıntı ve barınma ekonomik sıkıntı ve barınma ile aileden uzaklaşma ve yeni bir ortama uyum sorunları bulunmaktadır. Üniversite sonrası sorunlar olarak iş bulma ve sektör konusundaki bilgisizlik en önemli sorunlardır. 190

19 Kaynakça GASSET, Jose Ortega (1998). Üniversitenin Misyonu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. L ETANG, Jacquie; PİECZKA, Magda (2002). Halkla İlişkiler Eğitimi, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Vadi Yayınları, Ankara. SJOBERG Goran (1982). Mesleki Uygulama İçin Bir Halkla İlişkiler Eğitim Modeli, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği-IPRA, Altın Kitap, Sayı:4, Rota Yayınları, İstanbul. TOKGÖZ, Oya (2003). Türkiye de İletişim Eğitiminin Elli Yıllık Bir Geçmişinin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim-Ki Dergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yay., Sayı:6 (Kış), Ankara. 191

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 377 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI KIRIMLI FAZİLET OLCAY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - PENDİK) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Sıra No Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Puan Türü Puan 1 Tıp

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı Kontenjan ALES Puan T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Programın Amaçları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Programın Amaçları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programın Amaçları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını tercih eden öğrencilerin yerel

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

52 yıllık TARİH. Tarihçe

52 yıllık TARİH. Tarihçe Tarihçe Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Aralık 1964 yılında Demirci İlköğretmen Okulu olarak başlar. Öğretmen yetiştirme politikalarının değişimi ile 1974 te Öğretmen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Başvurular, https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden ONLINE olarak yapılacaktır. Başvuru Adresi Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 18 Fax: 0242 227 78 56 GENEL AÇIKLAMALAR 1 İlan kadrosuzdur. 2 Lisansüstü

Detaylı

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS, UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI- KONTENJANLARI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI Aile

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALACAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALACAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALACAK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Alman Dili ve Edebiyatı Tezli Y.Lisans MULAKAT Almanca Mütercim Tercümanlık Tezli Y.Lisans Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Y.Lisans

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 5 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117 - Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 8 9 8 Son Sınıf Sayımız: 7 - ÖSYS Sonuçları (Sayısal) Son Sınıf Beklemeli Sayımız: Toplam Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olan Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olamayan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları Yeşim Akbaş Kadriye Bilmece H. Kübra Polat Begüm Taşdan Bekir Us (Hacettepe Üniversitesi BBY Lisans

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI TANIM Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir. GÖREVLER Muhasebe ile ilgili

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI Kasım-Aralık 2010, Çankırı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak.

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Kontenjan ALES Puan T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 06-07 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı