DERİNCE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI"

Transkript

1 DERİNCE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2 2 DERİNCE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 3 YASAL DAYANAK 4-5 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5-6 DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 7-13 DERİNCE BELEDİYESİ İLGİLİ GENEL BİLGİLER GÜÇLÜ YANLAR 27 ZAYIF YANLAR 28 FIRSATLAR 28 TEHDİTLER 29 VİZYON 30 MİSYON 30 İLKELER 31 AMAÇ VE POLİTİKALAR UYGULAMA HEDEFLERİ VE PERFORMANS KRİTERLERİ 33-59

3 3 DERİNCE BELEDİYESİ Başkan dan Göreve geldiğimizden bugüne kadar tüm çabamız Derince yi daha modern, daha yaşanabilir ve dünya standartlarında bir kent yapmak için araştırma ve incelemeler yapmak olmuştur. Çalışmalarımızı sadece belediye hizmet alanları ile sınırlı tutmayıp, kentimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdüreceğiz. Bundan sonraki yıllarda Derince ye ve Derince halkına hizmet etmek ve Derince nin geleceğini planlamak için stratejik planımızı ve performans programımızı hazırladık. Stratejik planımızı hazırlarken misyon ve vizyonumuzu hayata geçirebilmek için uygulayacağımız stratejilerimizi belirledik. Bu stratejileri hayata geçirmek için belediye birimlerinin hangi faaliyet ve projeleri yapacaklarını ortaya koyduk. Yapacağımız faaliyet ve projelerle Derince yi geleceğe taşıyacak bir yaklaşım sergileyerek, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmanın çabası içerisinde olacağız. Planlama çalışmaları sırasında katılımcı yönetimin gereği olarak farklı görüş ve fikirlerden yararlanmak amacı ile vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın da görüşlerini aldık. Stratejik planımızı hazırlarken vatandaşlarımız ve paydaşlarımızdan gelen fikir ve görüşler en büyük rehberimiz olmuştur. Bu planın hazırlanması sırasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bu planın Derince ye ve Derince halkına hayırlı olmasını dilerim. Dr. Aziz ALEMDAR Belediye Başkanı

4 4 DERİNCE BELEDİYESİ 1. YASAL DAYANAK Derince Belediyesi Stratejik Planının yasal dayanağı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesidir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9 Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41 Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

5 5 DERİNCE BELEDİYESİ Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 2. STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 2.1. Stratejik Planlama Süreci Derince Belediyesince yürütülen Stratejik Planlama süreci aşağıdaki gibidir: Üst yönetim desteğinin sağlanması Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla Stratejik Planının hazırlanmasına karar verilmesi Stratejik Planlan Ekibinin oluşturulması Stratejik Planlan Ekibinin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması Durum Analizi çalışması Vizyon Belirleme Misyon Belirleme Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetlerin belirlenmesi 2.2. Stratejik Plan Ekibi Stratejik Planlama çalışması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş bir ekip önderliğinde, belediye çalışanlarının fikirleriyle hazırlanmıştır. Bu kapsamda tüm yöneticilerimiz ve personelimiz adına çalışmalara önderlik yapan Stratejik Planlama ekibinin üyeleri aşağıda takdim edilmiştir.

6 6 DERİNCE BELEDİYESİ Dr. Aziz ALEMDAR Belediye Başkanı Av. Veysel AKKUŞ Başkan Yardımcısı Ali ALKIN Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dr. Öznur GÖKKAYA Başkan Danışmanı Mustafa BOZ Özel Kalem Müdürlüğü Abdi KONUR Yazı İşleri Müdürlüğü Mehmet FURUNCU Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sevim TELLİ Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hasan KAPLAN Mali Hizmetler Müdürlüğü Niyazi ŞEKER Destek Hizmetleri Müdürlüğü İsmail HAMZAOĞLU Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sedat YILMAZ Hukuk İşleri Müdürlüğü Salim HEPGÜLER Zabıta Müdürlüğü Cihat TÜREDİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Abdullah MALLI Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Gül GÜLSOY İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Murat DORA Bilgi İşlem Müdürlüğü Ercan KISA Fen İşleri Müdürlüğü Melike KAHVECİ Temizlik İşleri Müdürlüğü

7 7 DERİNCE BELEDİYESİ 3.1. DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 3.1. Tarihçesi Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni yerleşim yeridir. Tarihi çok yakındır yılında liman kurulması için İzmit Körfezi nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı Derince Limanı diye anılmaya başlar. Bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında çalışmak için bölgeye gelir yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini kurmaya başlarlar yılından itibaren Balkanlar dan, Kafkaslar dan ve Kırım dan göçler alan Derince artık genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerden sonra Atatürk 1936 yılında Romanya dan Türkiye ye göç eden soydaşlarımıza Derince de arazi verir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince nin ilk muhtarı Ahmet USTA dır. Ve Derince artık İzmit in bir mahallesidir. Körfez kıyısında sanayi nin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince 27 Mayıs 1960 da dört mahalleye ayrılır. Birçok devlet adamının yanı sıra M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Güneş, Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi önemli şahsiyetlerde Derince yi ziyaret edenler arasındadır., Derince nin tanınmasına tarihi Çenesuyu da katkıda bulunmuştur. Çenesuyu 1860 lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş, adı İzmit ile özleşmiş tarihi bir sudur yılında sultan Abdülaziz tarafından İzmit te yaptırılan Kasrı Hümayun un en önemli bölümlerinden biriside saat kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde

8 8 DERİNCE BELEDİYESİ bulunan kitabede İzmit li şair Savfet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla (Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatlı oldu) Ricam oldur o hakan-ı serir-i mülk ihsana (Dileğim odur, o ülke tahtını bağışlayan hakana) O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi nin modern tesislerinde tam otomatik makinelerde hijyenik şartlarda el değmeden üretilerek bölge insanımızın hizmetine sunulmuştur Coğrafi Konumu İstanbul a 90 km uzaklıkta olan İzmit in batısında ki Derince, birçok ilimizi; nüfusu, ekonomik yapısı ve gelişmesiyle geride bırakmıştır. 3 Kasım 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuşmuş ve sınırları kuzeye doğru genişlemiştir. Buna göre doğusunda Çınarlıdere, batısında Kaşkaldere arasına sıkışmış olan 118 bin nüfuslu Derince nin kuzeyinde Çenedağ yer alırken güneyinde İzmit Körfezi bulunuyor. Derince nin yüzölçümü mücavir alan olarak hektar dır Ekonomik Konumu Derince nin sınırları içerisinde birçok sanayi kuruluşu yer almaktadır bunlardan bazıları: Derince Limanı, Petrol Ofisi, Shell, Tekfen, Çelik Sanayi fabrikalarıdır. Ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi, Asker Hastanesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi önemli kamu kuruluşları da sınırları içerisinde yer almaktadır.

9 9 DERİNCE BELEDİYESİ 3.4. Deprem Durumu T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulunun tarih ve 96/8109 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Derince I. Derecede deprem bölgesinde yer almaktadır Dereler Derince de Çınarlıdere, Karaahmet Deresi, Cımbızdere, Çenedere ve Kaşkaldere olmak üzere toplam beş adet dere bulunmaktadır. Bu derelerin ıslah çalışmaları yapılmıştır Nüfusu MAHALLELERE GÖRE NÜFUS ( ) S.No Mahalle Adı Nüfus 1 ÇENEDAĞ MAHALLESİ ÇINARLI MAHALLESİ DENİZ MAHALLESİ 2.884

10 10 DERİNCE BELEDİYESİ 4 DUMLUPINAR MAHALLESİ İBNİ SİNA MAHALLESİ MERSİNCİK MAHALLESİ SIRRIPAŞA MAHALLESİ YAVUZ SULTAN MAHALLESİ YENİKENT MAHALLESİ FATİH SULTAN MAHALLESİ GENEL TOPLAM Eğitim Lise ve Meslek Lisesi Okul Adı Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Derince Lisesi Merkez Bankası Anadolu Lisesi Necip Fazıl Anadolu Lisesi Mayıs Lisesi İmam Hatip Lisesi Seka Çocuk Dostları Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Hürriyet Lisesi GENEL TOPLAM

11 11 DERİNCE BELEDİYESİ İlköğretim Okulu Okul Adı Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı 15. Kolordu İ.Ö.O Pakmaya Abidin Pak İ.Ö.O Alparslan İ.Ö.O Bekir Sıtkı Özer İ.Ö.O Cumhuriyet İ.Ö.O Çakabey İ.Ö.O Çenesuyu İ.Ö.O Çınarlı İ.Ö.O Dumlupınar İ.Ö.O Fatih İ.Ö.O Hikmet Uluğbay İ.Ö.O Pakmaya Huriye Pak İ.Ö.O İbni Sina İ.Ö.O İshakçılar İ.Ö.O Mevlana İ.Ö.O Necatibey İ.Ö.O Nene Hatun İ.Ö.O

12 12 DERİNCE BELEDİYESİ Öğretmenler İ.Ö.O Sabancı Ort. Ve Çal. İ.Ö.O Sırrıpaşa İ.Ö.O Turgut Reis İ.Ö.O Yunus Emre İ.Ö.O GENEL TOPLAM Anaokulu Okul Adı Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Bülent Türker Anaokulu Utku Anaokulu GENEL TOPLAM Genel Okul Durumu Okul Türü Öğrenci Sayısı Kız Erkek Toplam Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Lise ve Meslek Lisesi İlköğretim Okulu Anaokulu GENEL TOPLAM

13 13 DERİNCE BELEDİYESİ 3.8. Sağlık Derince Sağlık Grup Başkanlığı Kaymakamlık binasında 2 Doktor, 1 Şef, 2 Sağlık Memuru, 3 Hemşire, 5 Ebe, 2 Çevre Sağlık Teknisyeni, 2 Memur, 2 Hizmetli, 2 Şoför olmak üzere toplam 21 personelle hizmet vermektedir. Ayrıca Başkanlığa bağlı Derince Merkez Laboratuarında 2 adet Laboratuar Teknisyeni görev yapmaktadır. Derince ilçesinde 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8 adet Sağlık Ocağı, 3 adet Sağlık Birimi bulunmaktadır. 4. DERİNCE BELEDİYESİ İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4.1. Derince Belediyesinin Kurumsal Yapısı BELEDİYE MECLİSİ 31 BELEDİYE BAŞKANI 1 BELEDİYE ENCÜMENİ 7 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI 4 BİRİMLER 16 PERSONEL Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca, Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Ve Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bir Mahalli idare kuruluşu olan Belediye nin görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanunu nda belirlenmiştir. Buna göre Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve

14 14 DERİNCE BELEDİYESİ ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ise şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

15 15 DERİNCE BELEDİYESİ b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

16 16 DERİNCE BELEDİYESİ o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. q) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. r) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. s) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. t) İmar plânlarına uygun hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Adnan BALCI Ak Parti 1963 doğumlu, İşletmeci Ortaokul Mezunu Kenan YALÇIN Ak Parti 1962 doğumlu, Müteahhit Ortaokul Mezunu Halit AYDIN Ak Parti 1960 doğumlu, Esnaf Ortaokul Mezunu Çoşkun ÇABUKEL Ak Parti 1964 doğumlu, Mimar Üniversite Mezunu (Lisans) Okşin BEÇET Ak Parti 1968 doğumlu, Mali Müşavir Üniversite Mezunu (Lisans) Veysel Kadir AKKUŞ Ak Parti 1981 doğumlu, Avukat Üniversite Mezunu (Lisans) Celal AYVAZ Ak Parti 1961 doğumlu, İşletmeci Lise Mezunu Bedrettin ARGUN Ak Parti 1950 doğumlu, Esnaf Ortaokul Mezunu

17 17 DERİNCE BELEDİYESİ İhsan ÇİMEN Ak Parti 1963 doğumlu, Sendikacı Lise Mezunu Kadir BAYRAK Ak Parti 1952 doğumlu, Esnaf Ortaokul Mezunu Hakkı ÖNER Ak Parti 1954 doğumlu, Müteahhit Ortaokul Mezunu Mustafa AKDENİZ Ak Parti 1962 doğumlu, Emekli Ortaokul Mezunu Abdullah YALÇINKAYA Ak Parti 1971 doğumlu, Esnaf Lise Mezunu Hikmet KARADENİZ Ak Parti 1963 doğumlu, Emekli Ast.Sb. Üniversite Mezunu (Önlisans) Hüseyin DEMİRELLİ Ak Parti 1955 doğumlu, İşçi Lise Mezunu Hüseyin ÇEPİL Ak Parti 1951 doğumlu, Şof.Odası Bşk. Ortaokul Mezunu Ali HAYMANALI CHP 1952 doğumlu, Esnaf Üniversite Mezunu (Önlisans) Süleyman TANYILDIZ CHP 1963 Doğumlu, Esnaf Lise Mezunu Hakan SAVAŞ CHP 1961 doğumlu, Emekli Üniversite Mezunu (Lisans) Baki DÜNYA CHP 1961 doğumlu, Emekli Üniversite Mezunu (Lisans)

18 18 DERİNCE BELEDİYESİ Hamza KILAVUZ CHP 1949 doğumlu, Emekli Lise Mezunu Ercan İLTER CHP 1970 doğumlu, Lise Mezunu Mustafa ÇELİKKOL CHP 1956 doğumlu Emekli Lise Mezunu Faruk ARIKAN CHP 1969 doğumlu, İşçi Meslek Lisesi Mezunu Nezih TOPLU CHP 1959 doğumlu, Esnaf Lise Mezunu Serpil CEYLAN CHP 1967 doğumlu, Emekli Üniversite Mezunu (Lisans) İbrahim İLHAN SP 1959 doğumlu, Emekli Üniversite Mezunu (Önlisans) Erkan KATIRAĞ SP 1974 doğumlu, Müteahhit Üniversite Mezunu (Önlisans) Yasin KAYI SP 1977 doğumlu, Makine Müh. Üniversite Mezunu (Y. Lisans) Fatma UZUNGÜNGÖR SP 1979 doğumlu, Mimar Üniversite Mezunu (Y. Lisans) Adem EKER SP 1983 doğumlu, İnşaat Müh. Üniversite Mezunu (Lisans)

19 19 DERİNCE BELEDİYESİ 4.4. Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. S.No Adı Soyadı Unvanı 1 Dr. Aziz ALEMDAR Belediye Başkanı 2 Adnan BALCI Belediye Meclis Üyesi 3 Bedrettin ARGUN Belediye Meclis Üyesi 4 Abdullah YALÇINKAYA Belediye Meclis Üyesi 5 Süleyman AKAR İmar ve Şehircilik Müdürü 6 Gülali ÇİÇEK Mali Hizmetler Müdürü 7 Abdi KONUR Yazı İşleri Müdür Vekili

20 20 DERİNCE BELEDİYESİ 4.5. Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucunda Derince Belediye Başkanlığına Dr. Aziz ALEMDAR seçilmiştir.

21 21 DERİNCE BELEDİYESİ 1969 yılında Trabzon ili Of Örtülü köyünde dünyaya gelen Aziz Alemdar, tahsil hayatına 1972 yılında ailece yerleştikleri Derince de başlamıştır. İlköğretim ve lise tahsilini Derince de tamamlayarak, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. Tıp doktoru olarak ilk görev yeri; SSK Adapazarı Hastanesi ve Sapanca Dispanseri olmuştur. Bir dönem Sapanca Belediyesi nin doktorluğunu ve Sapanca Özel Vefa Polikliniği nin de sahibi ve işletmeciliğini yapan Dr. Alemdar, daha sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı Sapanca Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimliği ve Kocaeli Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği görevlerinde bulunmuştur. Dr. Alemdar son olarak Derince Sağlık Grup Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Sosyal, aktif ve girişimci kişiliğiyle tanınan Dr. Alemdar, profesyonel 2 ve 3. ligde Sakarya Sapanca Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve doktorluğu, Kocaeli Amatör Ligde Derince Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Derince Birlik Spor Klüp Başkanlığı yapmıştır. Dr. Alemdar orta derecede almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır Belediye Başkan Yardımcıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu na göre norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer

22 22 DERİNCE BELEDİYESİ açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. Bu çerçevede Derince Belediyesi nde 4 adet Belediye Başkan Yardımcılığı bulunmaktadır. Mali İşler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Av. Veysel Kadir AKKUŞ Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Halit YİĞİT Temizlik İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Osman ERGÜN Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Cumhur SEFEROĞLU Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü

23 23 DERİNCE BELEDİYESİ 4.7. Müdürlükler ve Belediye Teşkilatı Derince Belediyesi birimleri Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ve Derince Belediye Meclisi nin tarih ve 11/78 sayılı kararı yeniden yapılandırılmış olup müdürlüklere ait şeması aşağıdaki gibidir. S.No Müdürlük Adı Soyadı 1 Özel Kalem Müdürü Mustafa BOZ 2 Yazı İşleri Müdürü Abdi KONUR 3 Mali Hizmetler Müdürü Gülali ALÇİÇEK 4 Destek Hizmetler Müdürü Mehmet YILMAZ 5 Bilgi İşlem Müdürü - 6 İmar ve Şehircilik Müdürü Süleyman AKAR 7 Emlak İstimlak Müdürü Bülent BAHÇECİ 8 Fen İşleri Müdürü Abbas BAYRAK 9 Zabıta Müdürü Baki AYTEPE 10 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hüseyin PARLAK 11 Strateji Geliştirme Müdürü Ali ALKIN 12 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Esra KAM 13 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esra KAM 14 Ruhsat ve Denetim Müdürü Bayram AKGÜN 15 Park ve Bahçeler Müdürü Abbas BAYRAK 16 Temizlik İşleri Müdürü Abbas BAYRAK 17 Hukuk İşleri Müdürlüğü Av. Sedat YILMAZ

24 24 DERİNCE BELEDİYESİ 4.8. Belediye Şirketleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir. Derince Belediyesi bu çerçevede ÇENESUYU A.Ş. şirketine sahiptir. Çenesuyu A.Ş. ÇENESUYU Kocaeli-Derince Belediyesi kuruluşudur tarihinde özel girişimci birkaç arkadaş tarafından Deryat Özel Eğitim Mühendislik İnş. San. Tic Ltd. Şti. olarak kurulmuş olan şirket daha sonra anonim şirkete dönüştürülerek Derince Belediyesi ne devredilmiştir. Derince Belediyesi ne devredildikten sonra tarihinde Deryat İnş. San ve Tic A.Ş. olarak şimdiki dolum tesislerinin bulunduğu yerde faaliyetine başlamış ve en son 2006 yılındaki olağan genel kurulunda alınan bir kararla DERYAT ismi ÇENESUYU olarak değiştirilmiştir. Derince Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar ÇENESUYU A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve M. Hatip Erkinay Genel Müdür olarak hizmet vermektedirler. Doğal Kaynak Suyu dolum tesislerinin yanı sıra doğrudan halka satış noktası olan Kaşık Tesisleri, Harikalar Sahili İşletmeciliği ve halka hizmet amaçlı kurulmuş olan Sarmaşık Anaokulu, Çenesuyu A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ÇENESUYU A.Ş. İzmit Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası üyesidir. Kuruluş Tarihi: Sermayesi: TL Personel Sayısı: 73 Faaliyet Alanları: Doğal kaynak suyu üretimi

25 25 DERİNCE BELEDİYESİ 4.9. Derince Belediyesinin Mali Yapısı Gelir Durumu Gider Durumu

26 26 DERİNCE BELEDİYESİ Derince Belediyesinin Personel Yapısı Birim Memur İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Toplam Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı GENEL TOPLAM

DERİNCE BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DERİNCE BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI DERİNCE BELEDİYESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DERİNCE BELEDİYESİ Belediyenin Adı : Derince Belediyesi Kuruluş Yılı : 1994 İlçe Oluş Tarihi : 1999 Nüfusu : 118.130 Yüzölçümü : 203 km² İlçe Merkezi

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 205 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 204 BAŞKANIN MESAJI Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I YALOVA 2014 Herhangi bir kimsenin yaşadıkça kıvançlı ve mutlu olması için gereken şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Recep Tayyip ERDOĞAN 12. Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 BELEDİYE MECLİS

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2014-AMASYA Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerinden sıyrılamayanlar hiçbir zaman

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN www.gaziosmanpasa.bel.tr STRATEJiK PLAN 05-09 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I 2015 1 2015 SERDİVAN BELEDİYESİ PROGRAMI 2 0 1 5 2 3 SUNUŞ Kamu yönetimi açısından son derece önemli bir yönetsel araç olan stratejik planlar, 2003 yılında yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı