EĞİTİM TEKNOLOJİSİNE ETKİ EDEN GÜÇLER *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM TEKNOLOJİSİNE ETKİ EDEN GÜÇLER *"

Transkript

1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNE ETKİ EDEN GÜÇLER * 1 Çev: Arş. Gör. Nadir Çeliköz ** ÖZET Bu makalede eğitim teknolojisinin yılları arasındaki durumu anlatılmaktadır den sonra eğitim teknolojisi alanına etki eden dört temel güç (meydan okuyucu) tartışılmaktadır. Bunlar, bilişsel bilimin kuramsal güçleri, bilgi teknolojisinin teknolojik güçleri, sol kesimin politik güçleri ve radikal eleştirilerden moral güçlerdir. Ayrıca makalede, 1990 larda eğitim teknologlarının bu güçlere karşı ne yapmaları gerektiği ve son olarakta tasarımcı ve planlamacı gibi ütopik eğitim teknologları hakkındaki görüşler tartışılmaktadır. GİRİŞ Bazen eğitim teknolojisinin bir dönüm noktasında olup olmadığını merak ediyorum. Programlı öğrenmenin ilk başladığı günlerden buyana uzun bir mesafe katedildi. Ancak alandakiler hala sistem yaklaşımı ve davranış psikolojisinden alınan ilkelere bağlı bulunmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda eğitim teknolojisinin teori çatısı altında güçlü meydan okuyucular oluşmakta ve bizim düşüncelerimizi de büyük ölçüde etkilemektedir. Acaba 1990 lı yıllarda bu güçlere karşı ne yapacağız? Bu durum karşısında eğitim teknolojisinin biçimini değeştirebilecek miyiz? Eğitim Teknolojisi Ulusal Danışma Kurulu, DOLCS adı verilen, büyük okulların idarecilerinin katıldığı, esas itibariyle bir forum niteliğinde olan geçici bir toplantı yaptı. Ancak yapılan tartışmalar alanın gelişmesine çok fazla katkı sağlamadı. Bununla birlikte, bu makaleye başlangıç olarak, toplantıda bulunan bir çok müdür ve idari personelle görüşme fırsatı elde ettim. Onlara, neler öğrettiklerini, 1990 lı yıllarda nelerin değiştiğini düşündüklerini sordum. Cevaplar geniş-dağılımlı ve uyarıcı nitelikteydi. Eğitim teknolojisinin sınırlarını belirlemek çok güç olacağı için, bu bilgilere ilave olarak, Hawkridge (1976) Next Year Jerusalem! The Rise of Educational Technology adlı kitabımda Eğitimcilerin bir an önce eğitim teknolojisinin eğitimde herşeyi kullanması gerektiği konusundaki ümitsiz şikayetlerini ve Hawkridge (1981) The Telesis of Educational Technology adlı kitabımdaki eğitim teknolojisinin kuramsal temelleriyle ilgili tüm literatürü yeniden inceledim. Ayrıca bulunduğum entellektüel ülkelerde görülen gelişmeleri de dikkate alarak eğitim teknolojisinin durumunu gösteren bir harita çizdim (Şekil I). Haritadaki çizgiler nelerin daha önemli olduğunu açıklamamakla birlikte bazı karekteristik ilişkileri ve bilgi hiyerarşisini göstermektedir. Tepeler ve kanallar, haritanın dış hatlarını ifade etmediği gibi meydan okuyucuların da simgesi değildir. Bazı insanlar bu işaretleri, askeri ilerleme işaretlerine benzer saldırı okları gibi düşünebilir. Oysa ben bu meydan okuyucuları, büyük bir alanı kaplayan güçlü ve yaratıcı rüzgarlar olarak görüyorum. Ely (1989), bu rüzgarların ardından, eğitim teknolojisi alanının kendisini ispat etmiş olsa bile, kavramsal değişikliğe uğrayacağını ileri sürmektedir. * David Hawkridge. Challenging Educational Technology Educational and Training Technology, Kogan Page, London, Ýngiltere, 1991.

2 Burada eğitim teknolojisi alanını etkileyen en büyük dört güç tanımlandı ve tartışıldı. Ayrıca 1990 larda eğitim teknologlarının ne yapmaları gerektiği konusunda ileri sürülen görüşlerin bir özeti (Bu aşamada güçlerin kuram ve uygulama üzerindeki kesin etkileri tam olarak tartışılmadı) ve son olarakta ütopik eğitim teknologları hakkındaki düşünceler ile bu zihinsel gezinin gerçekten gerekli olup olmadığı konusuna yer verilmektedir. 2 BİLİŞSEL BİLİMİN KURAMSAL GÜÇLERİ 1980 lerde İngilterede üniversite, politeknik ve kolejlerde okutulan başlıca eğitim teknolojisi ders kitapları ve bunlara ilişkin görüşler kuramsal açıdan incelenecek olursa; Romiszowski (1981) nin tamamen 1970 lerde Kuzey Amerika dan alınan davranışçılık ve sistem yaklaşımı düşüncelerini benimsediğini görüyoruz. Örneğin Eraut (1989a) gibi bazı yazarlar, her nekadar bize yararlı da olsa bu fikirlerin kabul edilen görüşlerin tümünü yansıtmadığını ve yapısalcıların öğrenmeye ilişkin görüşlerini de dikkate almadığını ileri sürmektedir. Percival ve Ellington (1984, ikinci baskısı 1988) da genellikle teknikler, yer yer de teoriler üzerinde durduğu el kitabında, benzer bir çizgide yer almaktadır. Bir eleştirmen olan Stuart Trickey, bilişsel bilimi kastetmemekle birlikte Okuyucuların, yazarların önyargılarını tespit etmekte güçlük çekebileceğini dile getirmektedir. Rowntree (1974, ikinci baskısı 1982) nin büyük ölçüde öğretmen eğitiminde kullanılan birinci sınıf klasik eseri incelendiğinde, hiçte kuramsal bir yapıda olmadığı görülmektedir. Muhtemelen Rowntree, felsefe ve psikoloji bilmeyen okuyucuları dikkate almıştır. Rowntree kitabında bilişsel bilime yer vermiş olmakla birlikte kapsamlı olarak tartışmamaktadır. Daha-az-bilinen kitaplar ise, örneğin Nickson (1971) ın (tecrübesiz İngiliz yaklaşımı) ve Gillett (1973) in (gösterişli Kanadalı yaklaşımı) kitapları, eğitim teknolojisini daha anlaşılır yapmaya gayret etmekle birlikte, bilişsel bilimi vaktinden çok önce ele almaktadır. Spencer (1988) kaçınılmaz bir şekilde, eğitim teknolojisinin psikolojik temellerinin büyük ölçüde davranışçılığa bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Benzer bir şekilde Saettler (1968), öğrenme biliminin temellerinin oluşturulmasında Thorndike ve Pavlov un ne büyük katkılar getirdiğini vurgulamakta ancak davranış psikologları arasında en çok Watson ve Skinner e yer vermektedir. Ayrıca, özellikle Bloom, Briggs, Gagne, Keller, Mager, Popham ve Tyler gibi davranışçı çizgide yer alan bütün Amerikalı psikologlardan (pek çok doğru şey yapmışlardır) İngiliz eğitim teknolojisinin ne kadar etkilendiğinin altını çizmektedir. Spencer, örneğin Broadbent gibi İngiliz psikologları tarafından bilgi süreçleriyle ilgili yapılan ilk araştırmalar hakkında çok fazla bilgi vermemekle birlikte, eğitim teknolojisinin bir meydan okuyucusu olarak bilgi süreçleri hakkında yeterince bilgi vermektedir (gerçekten alan üzerindeki etkilerin tümünü açıklayabilen araştırmaları bulmak çok güçtür). Spencer, Piaget in davranışçılığa yönelttiği saldırıları devam ettirmekte ve yapısalcı ** Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi.

3 gelişmeyi eleştirmektedir. Zihinsel gelişim konusunda, eğitim teknologlarını Piaget in teorisini incelemeye davet etmektedir. 3 Bununla birlikte, yapay zeka ve eğitimle ilgili mevcut araştırmalarla zihinsel gelişimin bağlantısını kurmamaktadır. Ayrıca Spencer, Jonnasen (1985) ın eğitim teknologlarının davranışçılıktan yapısalcılığa geçişi önemli gördüklerini ifade ettiğini de hatırlatmaktadır. Spencer, Bruner ve Vygotsky nin eğitim teknologlarına yeni temeller sağlayabilecek bir konu olan, çocukların zihinsel yapılar ya da modeller yoluyla nasıl öğrendikleri konusuyla ilgilendiklerini ifade etmekte ve kitabının son bölümünde de Papert ve Solomon un araştırmalarının bilişsel bilim ve eğitim teknolojisiyle ilgili olduğunu vurgulamakta, bu araştırmaları önermektedir. Eğitim teknologları ve davranışçı psikologlar, bilişsel bilimin kuramsal meydan okuyucularına karşı benzer yaklaşımlarda bulunurlar. İnsan davranışları üzerinde yapılan çalışmalar öğrenme anlayışı için yeterli bir temel sağlıyor mu? Eğer cevap hayır ise, o zaman insan beyninin bilme ve idrak etme kabiliyetiyle ilgili yapılan çalışmalar yeterli bir temel sağlıyor mu? sorusuna cevap aranmalıdır. Eğer birinci soruya cevap evet ise, Peki, niçin eğitim teknologları davranışçı model üzerinde dururlar? Çünkü, benim anladığım kadarıyla, İngilterede davranış psikolojisi eğitim teknolojisinin kuramsal temeli olarak görülmeye devam etmekte ve bu anlayış yönünde gelişim göstermektedir. Rowntree (1982 basımı) davranışlarla ilgilenmekle birlikte kendilerinin davranışçı olmadığını iddia etmektedir. Eraut (1989b) ise davranışçıların ilk yıllardaki etkilerinin azaldığını düşünmektedir. Ancak bunu gösteren bulgular nerede? Eğitim teknologları araştırmalarla destekli bulguları benimseme ve başarısız teorileri reddetme davranışlarıyla övünürler! BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEKNOLOJİK GÜÇLERİ Bilgi teknolojisi, İngiliz ekonomik yaşamına 1980 li yıllarda girmeye başlamıştır. James Callaghan 1960 yılında Londra Üniversitesinde yaptığı seminer konuşmasında, bilgisayarlardan tek kelime bile bahsetmemişti. Ancak, 1978 yılında Elektronik Devrimiyle ilgili izlediği bir televizyon programında chiplerin ucuzladığını duyduğu zaman, belkide elektronik devrimin ne kadar çabuk olabileceğini anlamıştı den sonraki yıllarda ise eğitim teknolojisinin bilgi teknolojisiyle birleştiği görülmektedir. Ancak 1981 yılında çizdiğim eğitim teknolojisi haritasında bilgi teknolojisi alanı, geniş bir biçimde sınıflandırılmamıştı. Çünkü okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde, eğitimciler arasında bile eğitim teknolojisi ve bilgi teknolojisinin rolünün ne olduğu konusunda anlaşmaya varılamamıştı. Eğitim teknolojisi ve bilgi teknolojisi, birbiriyle ve eğitimle ilişkili iki bilgi alanıdır. Bu yüzden bilgi teknolojisindeki gelişmelerin, eğitim teknolojisini değiştirmeyeceği iddiası mantıksızlık olacaktır. Bu durumdan aslında eğitim teknologları da oldukça memnundur: Önümüzdeki son on yıl içerisinde, mikro bilgisayarların eğitimde sağladığı kolaylıklar dışında, bilgi teknolojisine ilişkin bir çok şeyi bir yolunu bularak, eğitimde kullanıyor olacağız. Çünkü, teknolojiyi destekleyenler, ondan

4 çekinenlerden daha fazladır. Bununla birlikte bir çok eğitim teknoloğunun, bilgi teknolojisini üretmeye ya da geliştirmeye çalışmak yerine, daha çok onu kendi amaçları için nasıl kullanabileceği düşüncesi üzerinde yoğunlaştığı da görülmektedir. Bu gün eğitim ve öğretimde bilgi teknolojisi konusunda, cesurca yazılmış bir çok kitap bulunmaktadır. Örneğin ben de, bunlardan bazıları bilgi teknolojisinin eğitim teknolojisine etkilerini içeren bir çok kitap yazdım (Hawkridge, 1983; Hawkridge, Vincent and Hales, 1985; Hawkridge, Newton and Hall, 1988 ve Hawkridge, Jaworski and McMahon, 1990). 4 Bu gün, bilgi teknolojisinin bir teknolojik meydan okuyucusu olarak: Eğitimde, bilgi teknolojisinden özel durumlarda, istenilen düzeyde yararlanabilmek için eğitim teknolojisi ile bilgi teknolojisi nerede birleşecek ve eğitim teknolojisi bu duruma nasıl uyarlanacak? sorusuna cevap aranmaktadır. Aslında şu anda eğitim problemlerinin çözümü için kullanılabilecek ve sonuç alınabilecek bir teknoloji bolluğu olduğu söylenebilir. Ancak eğitim teknologları (Örneğin: Mason and Kaye, 1989; O Malley and Scanlon, 1989; Vincent, 1989) yalnızca teknoloji-merkezli çözümler değil, aynı zamanda öğrenci-merkezli çözümlerinnde bilgi teknolojisi içerisinde önemli bir rol oynadığına inanmaktadırlar. Biz eğitim teknologları olarak, bunun gibi, hiç değilse bilgi teknolojisi ideolojisinin bazı kritik noktalarında birleşebilmeliyiz. Örneğin, Chandler (1989, 1990), bilgisayarların tasarım amacıyla, onları okullara yerleştiren eğitimcilerin amaçları arasında ideoloji farklılığı olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Lyotard (1984) ın Postmodern Condition adlı kitabında yer verilen bilgi konusundaki görüşlere işaret etmekte ve araştırmaların az olduğu alanlarda yeni araştırmaların yapılmasını da önermektedir. SOL KANADIN POLİTİK GÜÇLERİ Eğitim teknolojisinin, 1980 lerde muhafazakar hükümet tarafından kısa vadeli sermaye ve belirsizlikler içerisinde yönetildiğini ve bu yönetimin de hala devam ettiğini Plymouth ETIC 88 (Hawkridge 1989) de ifade etmiştim. Bununla birlikte Harris in 1976 ve 1987 de açık üniversitede yaptığı araştırmalarda, eğitim teknolojisini sürekli eleştirdiği görülmektedir. Harris in yaptığı araştırmaların ikisi de Marxsistler tarafından benimsenen kritik teorilere dayanmakta ve bunların uygulamaya geçirilmesine çalışmaktadır. Harris (1987) e göre eğitim teknolojisinin, pozitivizme dayalı herhangi bir türü benimsemesi gerekmektedir (kritik teori üzerinde çalışan yazarların tamamı, eğitim teknolojisinin, pozitivizmin özellikle kabul gören ve modern bir türünü dikkate alması gerektiğini savunurlar). Burrell ve Morgan (1979), kritik teori taraftarlarının, insanların özgür olabilmesi için, yapılması imkansız değişiklikleri belirlemeye ve gerçekleri gizlemeksizin toplumu açıklamaya çalıştıklarını (s. 284) söylemektedir. Bu görüş, eğitim teknolojisine yorumlandığında: Öğrencilerin özgür olabilmeleri için gerekli dayanakları belirleme, gerçekleri ve eğitim sürecinin işleyiş biçimini gizlemeksizin eğitim teknolojisini açıklamaya çalışma olarak ifade edilebilir. Robins ve Webster (1989), eğitim ve bilimin, yerleşik kuralların geçici tehlikesi altında bulunduğunu öne sürmekte ve muhafazakar kesimin ileri gelenlerini suçlamaktadırlar (onlara göre, sol

5 kanattakilerin çoğu teknolojik gerekliliği söz ve davranışlarıyla desteklemektedir). Ayrıca, yalnızca belirli durumlarda teknoloji taraftarlığı yapan ya da tarafsız politika yapar gibi görünen eğitim teknologlarını da eleştirmektedirler. 5 Robins ve Webster (1989), ayrıca verilen vaadlere dikkatimizi çekmeye çalışırlar ve onları etkili sosyal betimlemeler olarak algılarlar. Mevcut dönemdeki eğitim reformlarına ilişkin uzman görüşlerine dayalı destekleyici ve faydalı eleştirileri (s. 273) kabul eder ve kitaplarında daha çok bunlara yer verirler. Ancak sürekli kabul tutumunda bulunan insanları, eğitim değişikliklerinde, intibak ve adaptasyon gerektiği konusunda da uyarırlar. Gerçi onlara göre sürekli kabul tutumunda bulunan insan sayısı çok fazla değildir. Bu tür insan sayısının çok olmasının Toplumda bilinmesi mümkün şeylerle ya da bilinenlerle: yasaklanan, gizli tutulan ve boyun eğdirilen (s. 276) ya da topluma unutturulan veya yalanlanan bilgilerle ilişkili olduğunu düşünürler. Lyotard (1984) sol kanadın eleştirilerinin, Robins ve Webster ın sunduğu akli dayanaklarla birbirine benzer olduğunu ifade etmekle birlikte, kitabında daha çok bilgi ve bilgi ötesi toplumlara ilişkin mesajlar vermektedir. Son zamanlarda batılı endüstrileşmiş toplumların yani kapitalist toplumların bilgiyi ürüne dönüştürdüğünü ve pazarlarda üstünlük kurduğunu vurgulamaktadır. Lyotard kültürümüz için de siyasi enkaz benzetmesinde bulunmaktadır. Lyotard ayrıca kitabında Fox (1989) a atıfta bulunmakta ve onun eğitim teknolojisiyle doğrudan ilgilenmek yerine, daha çok açık ve uzaktan öğretim üzerinde çalışmayı amaçladığını ifade etmektedir. Lyotard a göre Fox, açık ve uzaktan öğretimi bilgi endüstrisi nin bir kolu olarak görmektedir. Bilgi teknolojisinin etkisiyle bilginin yapısı, üretimi ve dağılımının değiştiğini vurgulamaktadır. Bu yenileşmeye yönelik değişimi irdeleyerek karşılaştırmalarda bulunur. Hümanizmin bu değişimi engellediğini ve şu anda da teknolojinin insanın yerini almaya çalıştığını savunmaktadır. Siyasi açıdan bilginin şu anda yönetimde, sanayide ve ticarette karar verici, yeni bir güç oluşturmak için kullanıldığını ve giderek demokrasilerde, bilgi ve öğrenme fırsatlarından temel haklara sahip olan tüm üyeler değil, özel bireylerin istifade ettiğini (s. 270) söylemektedir. Lyotard, Fox (1989) un bilginin değerini, yaptığı işe göre değerlendirdiğini, yani bilginin kapsamının, sonuçlarını da birlikte getirdiğini de ifade etmektedir. Ayrıca Fox un açık ve uzaktan öğretimin yönetilenlerin egemenliği için bir düş aracı olduğu fikrini savunduğunu da dile getirmektedir. Holmberg (1990), Fox un hümanizm iddialarına cevap vererek, hümanizmin uzaktan öğretimciler arasında devam ettiğini savunmaktadır. Fox ve Lyotard ın, bilginin sömürücü yeni bir yönetim sınıfına güç vermesi ve bilginin değişimi konularındaki görüşlerini, belkide kasıtlı olarak, dikkate almamakta, bunun yerine araştırmalar için tarafsızlığı bir standart olarak benimsemekte ve eğitimi, insan özgürlüğünün artırılması için bireylerin eleştiri ve bağımsız düşünceyle donatılmasını sağlayan bilgi ve araçalar olarak görmektedir (s. 111). Holmberg, politik düşüncelerin bilim için hiç bir şey kazandırmadığını düşündüğü için Fox un özgür kılma kelimelerini kullanmaktan kaçındığını söylemektedir. Oysa ben, politikadan uzak durmanın

6 mümkün olmayacağını düşünüyorum: Zira, her ne kadar politikacı gibi davranmamaya özen göstersede, Holmberg in eleştirileri de politiktir. 6 RADİKAL ELEŞTİRİLERDEN MORAL GÜÇLER Sol kanadın dışında radikal eleştiriler ise, eğitim teknolojisinin, yüksek moral prensipleri ve talepleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini iddia etmektedir de yazdığım makalede, Mansfield ve Nunan (1978) ın, birincisi bilimden, ikincisi felsefe ve gelenekten alınan değer kurallarının oluşturduğu işlevsel ve biçimsel ahlak kuralları arasındaki önemli bir ayırımı bize gösterdiklerine işaret etmiştim. Radikal eleştiriler, işlevsel ve biçimsel görünüş arasındaki mantıki bir münazaradan oldukça makul, olgun ve geçerli bir eğitim teknolojisinin doğacağını ileri sürmektedir. Radikal eğitim teknologları, eğitim teknolojisinin varlığını sürdürebilmesi için eğitim teknolojisiyle bu iki zenginlik arasındaki bağın kopmaması gerektiğini düşünürler. Nunan (1983) bu görüşler doğrultusunda, eğitim teknolojisinin merkezinde yer alan eğitim tasarımını tartışmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin değer kurallarını çok fazla kullanmasına karşı olunmaması ve işlevsel kuralları çok fazla temel alan meslek elemanları yönünde kontrolün kaybedilmemesi konularını ele almaktadır. Nunan ayrıca kitabında, öğrenmenin geliştirilmesine yardım etmek için kimlerin ne kadar tasarım yaptığından ciddi bir şekilde kuşku duyduğunu da dile getirmektedir. Eğitim teknolojisinin moral güçlerini, gerçek bir tasarımcı gibi sorgulayamadığımız için değerler kaybolmaktadır. Tasarım yapmak; mimarlık, sanat ve mühendislikten kazanılan çağrışımlarla birlikte, planlamayı ifade etmektedir. Genellikle kavram bir pozitif anlama sahiptir. Oxford ingilizce sözlüğü ayrıca amaca göre fikir üretme anlamına geldiğini de söylemektedir. Eğitim teknologları, amaca göre fikir üretme anlamında olduğu gibi problemler üzerinde fikirler üretmek ve kendi kendilerine tartışma yapmaktan hoşlanmaktadırlar. Örneğin Rowntree (1974) nin kitabı, böyle bir fikir üretme çabasının sonucunda oluşmuş ve Eğitim Teknolojisi Nedir: Eğitime Bir Problem-Çözme Yaklaşımıdır konusunda, Açık Üniversite Eğitim Teknolojisi Enstitüsü, ün kazanmıştır. Tasarım kavramıda bu şekilde problem çözme yaklaşımıyla bir çok defa tanımlanmaya çalışıldı. İnsanlar şu anda Tasarım kavramı için bir anlam arıyor ve bulamadıkları için de hayal kırıklığına uğruyorlar. Tasarım kavramı, yukarıda belirtilen anlamların dışında, örneğin Şeytani Plan anlamını içeren negatif çağrışımlara da sahiptir. Karşıt düşüncelere rağmen, biz yinede tasarımın diğer bir eş anlamı için birisinin kötü niyet ihtimali anlamını da işaret ediyoruz. Anlamlar hepimiz için ortak olmalı, çünkü anlamlar ve maksatlar ortak olmadan tasarım yapamayız. Anlamlar ise değerler vasıtasıyla oluşturulur. Bu yüzden tasarım (ve eğitim teknolojisi) değerlerden bağımsız olmamalıdır. Nunan (1983), profesyonel eğitim tasarımcılarını eleştirerek onlara Niçin? diye sormakta ve eğitim tasarımını: sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerden alınan kelime ve deyimlerle tanımlamakta,

7 ürünlerini etkileyici bir biçimde, görsel-işitsel materyaller ve kaliteli paket programlar olarak sunmaktadır (s. 2). Nunan eğitim tasarımının, eğitim teknologları, eğitim programcıları ve öçlmedeğerlendirmeciler (kalite kontrolcüler) tarafından yürütüldüğünü de ifade etmektedir. 7 Nunan a göre, her geçen gün, öğretmenlerin tasarımla-uygulama arasındaki ilişkiyi biraz daha iyi görmeleri gerekmektedir. Eğer öğretim yaratıcı, uygulanabilir ve hayati bir girişim olarak devam edecekse öğretmenler (ya da eğitimciler) tasarım kabiliyetine sahip olmalı, yalnızca paket programların kullanıcısı ve bilgi vermeye kölece bağlı olmamalıdır. Bu gün eğitim tasarımcıları, sınıf içerisindeki durumu anlamak ve kontrol etmek için: Sistem tasarımı nedir? Öğretmenler tüketici statüde midir? Öğretmenler paket program işine karışmamalı mıdır? Hangi öğretmenler kaynakların yöneticisi olacaktır? Ya da öğretmenler kaynakların yöneticisi durumunda olduğu zaman, bu kaynağa-dayalı öğrenme mi olmaktadır? Ya da bir şeyler daha mı kötüye gidiyor? gibi sorular üzerinde uğraşmaktadırlar. Eğitim tasarımcıları bu problemlerin etkisi altında yaşamak yerine, hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde onları çözmek istemekte ve onların peşinden koşmak yerine önünde olmayı tercih etmektedirler. Eğitim tasarımcıları, öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi düşüncelerinden etkileneceklerini de ümit etmektedirler. Nunan, eğitim teknolojisi ürünlerinin benzer ya da aynı odaklı olması nedeniyle eğitim tasarımcılarını, F.W. Taylor un 1940 lardaki klasik ya da bilimsel yönetim teorisinin gönüllü benimseyicileri gibi görmektedir. Nunan ayrıca bilimsel yönetim teorisi konusunda yönetim amaçlı tartışmaların da devam ettiğini dile getirmektedir. Bu noktada eğitim tasarımı, kimin? sorusu ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere sistem yaklaşımı; ABD de ordu için silah geliştirme çabalarından gelmektedir. Davranışçılık; Skinner in programlı öğrenme ve tam öğrenme düşüncesini ortaya koymadan önce ABD de ordu için asker eğitiminde kullanılıyordu. Eğitsel test ve ölçme; ABD de ikinci dünya savaşının etkisiyle kabul edildi. Bilimsel yöntem ise; 1960 larda ABD endüstrisi tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme tekniklerinin eğitime uygulanmasıyla başlamaktadır. Belkide askeri ve mekanik değerler, muhtemelen farkında olmadan, sivil yaşamın içerisine alınmış ve sonradan da yaygınlaşmış olabilir? Ya da, Tiberius (1986) ve Karovsky (1989) nin ileri sürdüğü gibi, bizim düşünce ve hareketlerimiz ticaret, mühendislik, endüstri ve askeryeye ilişkin kavramlar tarafından sınırlandırılmış da olabilir? Nunan, eğitim tasarımının bilimsel ilkeler tarafından ne derece desteklendiğini sorgulamak suretiyle, bir dereceye kadar kendi yargılarını çürütmeye çalışmaktadır. Yani, tanımlayıcı, açıklayıcı ve kural koyucu bir teori gövdesi oluşturulmuş mudur? sorusuna cevap aramakta ve sistem yaklaşımını, öğrenme ve öğretmeye atomistik, analitik bir yaklaşımı ifade ettiği (değerleri dışarıda tutarak) düşüncesiyle yeterli bulmamaktadır. Nunan eğitim tasarımcılarının, toplum değerlerini geliştirdiğine, değerlerin geçerlilik ve verimliliğinden sorumlu olduğuna ve bu konuda öğretmenlerden daha fazla hizmet verebileceklerine inanmaktadır. Bu yüzden onlardan değerlere karşı ilgi duymalarını ve yerleşik değerleri geliştirmelerini istemektedir. Eğitim tasarımcılarının hiç toplum koruması ve fayda-maliyet kriteri

8 olmamasına rağmen, kendi ürünlerinin üstünlüğünü kurmaya ve öğretmenleri tasarımlarını kabul etmeleri için (öğretmenlerin kendi tasarımları yerine) ikna etmeye çalıştıklarını da ifade etmektedir. 8 ÜTOPİK EĞİTİM TEKNOLOGLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER Öncelikle, bu dört büyük güce karşı bizim neler yapmamız gerektiğini dile getiren daha kapsamlı bir çalışmayı gelecek yıl ya da önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğümü belirtmekte yarar görüyorum. Kuramsal meydan okuyuculara karşı; Bana öyle geliyor ki, bilişsel bilimden acilen yeni kavramlar almamız gerekmektedir. Eğitim teknolojisi için bir model olarak bilişsel psikoloji ve bilgi süreçlerini inceleyen Lawless (1979) ile bilgi süreçleri konusuna değinen Rowntree (1982) de yeni kavramların alınması gerektiğini dolaylı olarak vurgulamaktadır. Şu anda eğitim teknolojisinin bir dalı olan bilgisayar destekli öğrenme, alanında yapısal yaklaşımlara dayalı bir çok araştırma yapılmaktadır. Bununla birlikte, O Shea ve Self (1989), örneğin yapay zeka konusunda davranışçı psikologların çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, konuya temel olabilecek kuramların oluşturulmasının gereğini dile getirmektedir. Hennessy (1989) ve Holland (1990) ın araştırmaları da bu konudaki son çalışmaları içermektedir. Teknolojik meydan okuyuculara karşı; Bilgi teknolojisiyle bütünleşmeye doğru gidilmelidir. Yani bilgi teknolojisinin niteliğiyle ilgili özel çalışmalar yapılmalı ve bulgular tasarım alanına aktarılmalıdır. Politik meydan okuyuculara karşı; Bireysel politik görüşler ve tartışmalara gönüllü katılım, esas alınmalıdır. Eğitim teknolojisi sağ ve sol kanatta geniş bir politik yelpazeyi içine almaktadır. Sağ ve merkez eğilimde bulunanlar hemen hemen soldakiler kadar köklü olmakla birlikte kendi ideolojileri üzerinde daha az etki yapmaktadırlar. Soldakiler hem sağdakilere hem de merkezdekilere meydan okumakta ve bir gün onların maskelerini düşüreceklerine inanmaktadırlar.1990 lı yıllarda yönetimde bulunacak sağ ve merkez partilerin, sol kanadın politik meydan okuyucularına karşı cevap vermesi ve onlara karşı tedbir alması gerekmektedir. Benzer şekilde, moral meydan okuyucular üzerinde hepimiz iyice düşünmeli ve radikal eleştirilere karşı çözüm üretmeliyiz. Eğitim teknologlarının, öğrenmeyi geliştirmek için eğitim tasarımıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmaları gerekir-aslında bizim mevcut geleneklerimiz içerisinde öğretmen ve öğrencilere ilişkin yönlendirici ilkeler ve uygulamalar ütopik olarak bulunmaktadır. Zaten bu yönde olumlu eğilimler de giderek artmaktadır. BU ZİHİNSEL GEZİ GERÇEKTEN GEREKLİ MİDİR? Bu makale ve konuyla ilgili tartışma gerçekten gerekli midir? Eğitim teknologları böyle bir zihinsel geziye teşebbüs etmeden 20 ya da 30 yıl sonrasını yakalayamazlar mı? Eğitim teknologları, eğitim teknolojisi ideolojisini keşfetmeye ve açıklamaya çalışırlarsa, öğrenciler şimdikinden daha

9 mı iyi olacaklar? Bunlar, konuyla ilişkili üzerinde düşünmemeiz gereken sorulardır. Mevcut duruma ilişkin Elly, Januszewski ve Le Blanc (1988) ın yıllarına ilişkin makaleler (5 dergi; bunlardan 4 ü Amerikada), doktora tezleri (ABD de 5 üniversitede), eğitim teknolojisi konferansları (1 İngiltere, 2 ABD) ve ERIC dökümanlarında yer alan, eğitim teknolojisinin sorunları ve eğilimlerine yönelik hazırladıkları içerik analizi bulgularına göre, kuramsal problemlerle çok fazla uğraşılmadığı da görülmektedir. 9 Benim görüşüm, 1990 lı yıllarda, eğitim teknolojisi öğrencilerinin bu meydan okuyucuları, çalışmalarının önemli bir parçası olarak ele almaları gerektiği yönündedir. Biz sebeb-sonuç ilişkisine dayalı araşatırmalarımızla her zaman övünebilmeliyiz. Ancak bu, prensipsiz olduğumuz anlamında ele alınmamalıdır! Eğer teknoloji uygulamalı bir bilim ise, bizim onun felsefi ve bilimsel temellerini teşhis etmemiz gerekir. Eğitim teknolojisi ideolojisinin dışında olmadığımız için de onun yapısı hakkında bilinçli olmalı ve daha açık olarak tanımlanmasında aktif rol oynamalıyız. KAYNAKLAR Burrel, G. and Morgan, G. (1979). Socilogical Paradigms and Organisational Analysis. Heinemann, London. Chandler, D.(1989) The Purpose of the computer in the classroom.in Beynon, J. et al.(eds) Computer into Classrooms: A Critical Apprasial. Falmer Press, Lewes. Chandler, D. (1990) The Educational ideology of the computer. British Journal of Educational Technology, 21, 2 Ely,D.P.Januszewski, A. and Le Blanc, G. (1988) Trends and issues in educational technology 1988 ERIC Clearinghouse on Information Resources, Syracuse University, Syracuse, New York. Eraut, M. (1989a) Introduction to Part 4: Instructional development. In Eraut, M. (ed.) The International Encyclopedia of Educational Technology. Pergamon, Oxford. Eraut, M. (1989b) Conceptual frameworks and historical development. In Eraut, M. (ed.) The International Encyclopedia of Educational Technology, Pergamon, Oxford. Fox, S. (1989) The production and distribution of knowledge through open and distance learning. Education and Training Technology International, 26, 3, Gillett, M. (1973) Educational Technology: Towards Demystification. Prentice Hall of Canada, Scarborough, Ontario. Harris, D. (1976) Educational technology at the Open University: a short history of achievement and cancellation. British Journal of Educational Technology, 1, 7, Harris, D. (1987) Openness and Closure in Distance Education. Falmer Press, Lewes. Hawkridge, D. (1976) Next Year, Jarusalem! The rise of educational technology. British Journal of Educational Technology, 7, 1, Hawkridge, D. (1981) The telesis of educational technology. British Journal of Educational Technology, 12, 1, Hawkridge, D. (1983) New Information Technology in Education. Croom Helm and Jhons Hopkins University Press, London and Baltimore. Hawkridge, D., Vincent, T. and Hales, G. (1985) New Information Technology in the Education of Disabled Children and Adults. Croom Helm and College-Hill Press, Beckenham, UK and San Diego. Hawkridge, D., Newton, W. and Hall, C. (1988) Computers in Company Training. Croom Helm and Methuen, Beckenham, UK and New York. Hawkridge, D.(1989) Livind dangerously: educational technology in the eighties.in Bell, C.et al. (eds.) Aspects of Educational and Training Technology XXII. Kogan Page, London Hawkridge, D., Jaworski, J. and McMahon, H. (1990) Computers in Third World Schools. Mcmillan Press, London.

10 Hennessy, S. et al. (1989) An intelligent tutoring system apporach to teaching primary mathematics. Centre for Information Technology in Education Report No. 93. The Open University s Institute of Educational Technology. Milton Keynes, UK. Holland, S. (1990) Intelligent computer-aided instruction in the arts. Centre for Information Technology in Education Report No The Open University s Institute of Educational Technology, Milton Keynes, UK. Holmberg, B. (1990) Reply: Knowledge produced as a commodity versus humanism. Educational and Training Technology International, 27, 1, Jonassen, D.H. (1985) Learning strategies: a new educational technology, Programmed Learning and Educatioanal Technology, 22, 1, Karovsky, P. (1989) Educational Technology s metaphor s. British Journal of Educational Technology, 20, 3, Lawless, C.J. (1979) Information Processing: a model for educational technology. In Page, G.T. and Whitlock, Q. (eds.) Aspects of Educational Technology XIII. Kogan Page, London. Lyotard, J-F. (1984) The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. University of Minnesota Press, Minneapolis. Mansfield, R. and Nunan, E.E. (1978) Towards an alternative educational technology. British Journal of Educational Technology, 9, 3, Mason, R. and Kaye, T. (eds.) (1989) Mindweave. Pergamon, Oxford. Nickson, M. (1971) Educational Technology: A Systematic Approach for Teachers. Ward Lock Educational, London. Nunan, E. (1983) Countering Educational Design. Croom Helm, London and Canberra. O Malley, C.E. and Scanlon, E. (1989) Computer-supported collaboration in distance education. Computers and Education, 15, O Shea, T. and Self, J. (1983) Learning and Teaching with Computers: Artificial Intelligence in Education. Harvester, Brighton. Percival,F.and Ellington,H. (1984, revised 1988) A Handbook of Educational Technology. Kogan Page, London. Robins, K. and Webster, W. (1989) The Technical Fix: Education, Computers and Industry. London. McMillan.Romiszowski, R. (1981) Designing Instructional Sysyems, Kogan Page, London. Rowntree, D. (1974, revised 1982) Educational Technology in Curriculum Development. London, Harper and Row (1974 edition), Chapman (1982 edition). Saettler, P. (1968) A History of Instructional Technology. New York, McGraw-Hill. Spencer, K. (1988) The Psychology of Educational Technology and Instructional Media. Croom Helm, Beckenham, UK. Tiberrius, R. (1986) Metaphors underlying improvement of teaching learning, British Journal of Educational Technology, 17,2, Vincent, T. (1989) New Technology, Disability and Special Educational Needs: Some Case Studies. Empathy Press, Coventry. 10

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS FİBER OPTİK EE 426 7/8 3 + 0 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri EE426 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yapay Zeka COMPE 568 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

Özet İçerik. Sözlük 517. Kaynakça 530. Yazar Adları Dizini 566. Dizin 573

Özet İçerik. Sözlük 517. Kaynakça 530. Yazar Adları Dizini 566. Dizin 573 Özet İçerik 1 Öğrenme: Giriş, Sorunlar ve Tarihsel Bakış Açıları 1 2 Koşullanma Teorileri 27 3 Sosyal Bilişsel Teori 77 4 Bilişsel Bilgi İşlem Teorisi 130 5 Bilişsel Öğrenme İşlemleri 183 6 Yapılandırmacı

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK. İKİNCİ BÖLÜM Sertel ALTUN, Esma ÇOLAK İÇİNDEKİLER SUNUŞ /iii İÇİNDEKİLER /v ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM ve YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ / vi BİRİNCİ BÖLÜM Seval FER, İlker CIRIK TEMEL KAVRAMLAR Yasa, İlke, Kuram, Strateji, Model, Yöntem, Teknik, Taktik,

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnsan Bilgisayar Etkileşimi SE 212 Bahar 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji PSY 328 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1371 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2907 DELTA Part Time 32 29.Eyl

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru

Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Aldemir, S. (004). Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru, İlköğretim-Online, 3(), 4-47, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Hangi onluğa daha yakın dan limite doğru Salih ALDEMİR salihaldemir65@mynet.com

Detaylı

Sınama Durumları. Sınama durumlarını düzenlerken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Sınama Durumları. Sınama durumlarını düzenlerken dikkat edilecek hususlar şunlardır: Sınama Durumları Sınama durumları, öğrencide gözlemeye karar verdiğimiz istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. Her davranışı yoklayan bir ölçme aracı ya da test

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları

Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Örüntüleri SE 461 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi 1900 lerden sonra öğretim teknolojileri alanının tarihsel kronolojisini ise Reiser in çalısmasını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, katkıda bulunanlar

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı (ENE 403) Ders Detayları

Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı (ENE 403) Ders Detayları Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı (ENE 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı ENE 403 Güz 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları

İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları İleri Yapay Zeka (COMPE 568) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yapay Zeka COMPE 568 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyesinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Mimarisi SE 322 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi ME 307 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 202, ME 210 Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları

Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Bilgisayarlı Çizim (COMPE 473) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayarlı Çizim COMPE 473 Her İkisi 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları

Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği (SE 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği SE 221 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı